%1
Örnek Olaylarla İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlarından

Örnek Olaylarla İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlarından Kaynaklanan Tazminat Ödemeden İşten Çıkarma


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
254
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786256533622
Boyut
16x24
Baskı
1295,00 TL 292,05 TL
(Bu ürünü aldığınızda 292 puan kazanacaksınız)
   292

Av. Emre Cem ÇALIŞKAN

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ . 3

İÇİNDEKİLER . 5

İŞÇİNİN DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA UYMAYAN

DAVRANIŞLARDA BULUNMASI . 21

TANIMLAR 21

FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI (İŞ

GÜVENCESİ) . 22

III. İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI . 25

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 27

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCUNA AYKIRI

DAVRANIP DAVRANMADIĞI SORUNU  32

SÖZLEŞMENİN FESHİ YÖNTEMİ 33

VII. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ  34

VIII. GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI . 36

DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ 38

ÇALIŞANIN DOĞRULUK VE BAĞLILIĞA AYKIRILIK

OLUŞTURAN DAVRANIŞLARI (ÖRNEK OLAYLAR) . 39

Çalışanın İhtiyacı Olan Halıyı Dokutmak ve Piyasanın

Altında Bir Değerle Satın Almak İstemesi  40

Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışta Bulunan ve

Ardından İstifa Eden Davacının İşe İade İsteği  41

İşçinin Sayaç Okuma Görevinde Su Abonesinin İsteği

Üzerine Tüketilen Su Miktarının Tamamını Yazmaması . 43

İşçi Tarafından İstifa Dilekçesinin Baskı Altında

Alındığının İddia Edilmesi  44

Çalışanın Mendile Özel Telefonunu Yazarak Bayan

Müşteriye Vermesi  45

Çalışanın Uçak İçerisinden Şirkete Ait Bir Kısım

Malzemeyi Alarak Apron Trafik Görevlisine Vermesi . 45

Sınavı Olmadığı Halde Sınavı Varmış Gibi Mağaza

Sorumlusundan İzin Alma  46

İçindekiler

6

Çalışanın Müşteriye Küfür Etmesi 46

Mevzuata ve Genel Müdürlük Talimatlarına Aykırı

Krediler Tesis Etme  46

Doktorlar ile İlaç Tanıtım Toplantısı Yapılmadığı Halde

Yapılmış Gibi Gösterme . 47

İşçinin Bir Hanım İşçi Arkadaşının İşyerine Giriş Kartını

Onun Adına Kullanması  47

Bir İşçinin Sözleşmesinin Feshedilmesi Üzerine Bir Kısım

İşçilerin Protesto Amacıyla İşbaşı Yapmamaları  47

İşçinin Gerçeğe Aykırı Olarak Fazla Kilometre

Katedildiğini Göstermesi  48

Hukuk İşlerinde Takip Memuru Olarak Çalışanın Alınan

Avansı Amacına Uygun Şekilde Kullanılıp Kullanmadığı

Sorunu . 48

İşyerinde Bekçi Olarak Çalışan Davacının Şirket Yönetim

Kurulu Odasına Girip Televizyon Seyretmesi ve Masa

Üzerindeki Evrakları Karıştırması  49

İşçinin Mesai Saati Bitiminde İşyerine Ait Çeşitli Yiyecek

Maddelerini İşyerinden Çıkarması  49

Yolcu Sayısından Fazla Kesilen Parçalar Sebebiyle

Yabancı Şirkete Yüksek Fatura Çıkarılması . 50

Fabrika Müdürünün Verilen İşler ve Mal Alımı

Sözleşmeleri Nedeniyle Firmalardan Komisyon Alması ve

Çıkar Sağlaması  50

İş Yeri Talimatlarına Aykırı Olarak İş Yeri Aracını Servis

Aracı Gibi İşe Geliş ve Gidişlerde Kullanma 51

Davacının Müşteri Kaybını Engellemek Maksadı ile

Kendine Menfaat Temin Etmeksizin İşlem

Gerçekleştirmesi  52

Davacının İş Akdinin Fesih Nedeni Olan Eylemlerin

Bankacılık Mevzuatına Uygun Düşüp Düşmediği Sorunu . 53

Çalışanın Kumbara Açma ve Bilet Sayma Odasından

Çıkışta Gizlice Paso Biletlerini Alması . 55

İşyerinde Bekçi Olarak Çalışan Davacının İş Yerinde

Hırsızlık Olayının Meydana Geldiği Saatlerde Uyuması  55

Emre Cem ÇALIŞKAN

7

Davacının Banka Şube Müdürü Olarak Gerçekte Tek Kişi

Tarafından Kullanılan Krediyi Farklı Firmalara

Kullandırmış Gibi Göstermesi  56

Davacının Mesai Saatleri İçerisinde Kadın Müşteri ile

Samimi Görüntüler Vermesi . 56

Davacının İşverenden Mozaik Ustasına Vermek Üzere

Aldığı Paranın Bir Kısmını Kendi Zimmetinde Bırakması . 57

İşvereni Zarara Uğratma Kastı 58

Çalışanın Gayrimeşru İlişkisinin İşini

Aksatması/Aksatmaması . 59

İşçinin Eczaneye İlaç Satın Alınmadığı Halde Alınmış Gibi

Göstermesi  59

Davacının İmalatı Onaylaması Sonucu Ödeme Yapılması . 60

Çalışanın Motor Yağını Eksik Koyarak Kalan Yağı Kendi

Aracında Kullanması . 61

Davacının 1 Gün İşe Gelmemesi Nedeni ile Tutulan ve

Davacının da İmzaladığı Tutanağı Yırtması . 61

Çalışanın Bazı Firmalara Belli Bezler Yerine Daha Kaliteli

ve Fazla Yükleme Yapması  62

Davacı İşçinin Depodaki Malları Keyfince Tasarruf Etmesi

ve Saklaması . 63

Devamsızlık Olgusunu Gizlemek İçin Bir Başka İşçiye

Kartını Bastıran İşçi  64

Başka Firmalara Ait Kargo Taşıma . 64

Çalışanın Kasa Açığını Kapatmak Maksadıyla Bir Başka

Mudinin Hesabından Para Çekmesi  65

Çalışanın Yetkisi Olmadığı Halde İşyerini Temsile Yetkili

Olan Müdürle Birlikte Çeklerin Altına İmza Atması  66

İşçinin Özel İşleri İçin İşverenin İzni Olmadan Bilgisayarı

Kullanması  66

Müşterinin Şahsına Küfür Etme 67

İşyeri Aletine Kasten Zarar Verme . 68

Müşteriye Ait Montun Çalışan Tarafından Alınması 69

Kamyonlara Eksik Toprak Yüklenilmesi Sonucu Az

Toprak Taşıyıp Fazla Para Ödenmesine İmkân Verme  70

İçindekiler

8

Amirinin Yasa Dışı İşlem Yapılması Talebine Karşı

Çıkmama ve Durumu Yetkililere Bildirmeme  70

Bankada Bireysel Yöneticisi Olarak Çalışan Davacının

Banka Müdürünün Bankayı Zarara Uğratmasına Basiretsiz

Davranışları ile Yardımcı Olduğu İddiası . 71

Davalı Şirketin İş Yaptığı Muhtelif Firmaların Sahip ve

Ortakları ile Davacının Arkadaşlık İlişkisinin Bulunduğu

İddiası  71

Davacının Site İçerisinde Görevi İcabı Dolaşmakta İken

Telsizin Odasından Bir Başkası Tarafından Alınması  72

Davacının İşyerine Aldığı Tüp Sayısından Fazla İrsaliye

Keserek İşyerinden Haksız Kazanç Sağlaması . 73

Çalışanın İşyerinden İşyerine Ait 3 Paket Bisküviyi İzinsiz

Çıkarırken Yakalanması  73

Pompacı Olarak Çalışan Kişinin Verilen Yakıt Miktarını

Farklı Göstermesi  74

Davacının Gerçeğe Uygun Olmayan Belge ve Faturalarla

Hak Ettiğinden Fazla Vergi İadesi Nedeniyle Kazanç

Sağlaması  74

Çalışanın İşyerinde Çalışan Diğer Bir Güvenlik Görevlisi

ile Kavga Etmesi . 75

Davacı İşçinin Raporlu Olduğu Tarihte Başka Bir İşyerinde

Çalışması . 75

Envanter Düzeltmek İçin Personelden Para Almak 76

Kendisine Ait Personele İş Saatleri İçinde ve Dışında Özel

İşlerini Yaptırmak . 76

Davacının İşyerinde Çalışma Hürriyetini Tahdit ve

Yasadışı Örgüte Üye Olma Suçunu İşlemesi  77

Balık Reyonuna Mal Tedariki Yapan Firmadan ve Aynı

Bölümde Birlikte Çalıştığı Firma Çalışanından Para

İstemesi ve Firmadan Ayrıca Para Alması  79

Davacının Ziyaret Etmediği Halde Raporlamada Söz

Konusu Doktoru Ziyaret Etmiş Gibi İşlem Yapması  81

İstirahat Raporunu Aynı Günün Mesai Saati Bitiminden

Sonra Fakslamak ve İşe Devamsızlık İddiası  81

Emre Cem ÇALIŞKAN

9

Müşteriyi Davalı Şirketle İlgisi Olmayan Kişilere

Yönlendirme  82

Davacı İşçinin Davalı İşveren ile Aynı Sektörde Yer Alan

ve İşi Yapmakta Olan Rakip Firmalara Firma Çalışanlarını

Yönlendirmesi . 83

Misafirlere Promosyon Olarak Verilen Bir Adet Makyaj

Çantası ve 6 Adet Parfümün Davacının İşyerindeki

Dolabından Çıkması  84

İşçinin İstifa Dilekçesindeki İradesinin Fesada Uğratılması . 85

Davalı İşveren ile Aynı Konuda Faaliyet Gösteren Ticari

İşletme Açarak İşletme  86

Davacının Yaptığı Yemeklerin Bir Kısmını Yemesi Bir

Kısmını İse Çöpe Dökmesi . 87

Taraflar Arasındaki İş İlişkisinin Nasıl Sona Erdiği Sorunu . 88

Çalışanın Temizlik Yaptığı Esnada İşyerindeki

Dükkanlardan Bir Tanesinin Önünde Bulunan Ekmekleri

İzinsiz ve Habersiz Biçimde Alması . 88

Davacının Açıkça Kaçak İnşaatı Olan Bir Şahıs Hakkında

Düzenlenen Belediye Tutanağının İptal Ettirilmesi İçin Bir

Başka Belediye Görevlisinden İstekte Bulunması (Beraat

Kararı ve Tape Kayıtları)  90

Şirketin Nüfuzunu Kullanmak Sureti ile Bayiler Arasında

Şirketin Haberi ve Talimatı Olmadan Sigara Aktarımı

Yaptırma 91

Usulsüz Bankacılık İşlemleri 92

Davacının Güvenlik Görevlisi Olarak Çalıştığı Sitede

Görevli Dava Dışı Kadın Hizmetliye Yönelik Tedirgin

Edici, Sıkıntı Verici ve Güvenliğinden Kuşku Duymasına

Yol Açar Nitelikte Davranışlarda Bulunması . 92

İşçinin Bilgisi Olduğu Halde İşyerindeki Usulsüzlüğü

İşverene Bildirmemesi  93

Mesai Başında Uyumak 94

Davacı İşçinin Davalı İşveren ile Aynı Sektörde Yer Alan

ve İşi Yapmakta Olan Rakip Firmalara Firma Çalışanlarını

Yönlendirerek Çalışmalarını Sağlamak  95

İçindekiler

10

Davacının İşverenin İzni Olmadan Değeri Düşük Paletleri

Evine Götürmesi . 95

Arıza Bildirimi Üzerine Hizmet Vermek İçin Gittiği Bir

Müşteriyi Davalı Şirketle İlgisi Olmayan Kişilere

Yönlendirme  96

Yakınları Aracılığı ile Ticaret Yapma . 97

Çalışanın Maaşına Haciz Gelmesi 97

İşyeri Telefonunu İzinsiz Kullanmak 98

Çalışanın İşyerinde Yasak Olmasına Rağmen Başka

Personellerin Şifrelerini Kullanarak Kasaları Açması  100

Çalışanın İşi Gereği Kullanmak Üzere Verilen Motosikleti

Mesai Saatleri Dışında Arkadaşına Vermesi . 101

Davacının Satış Temsilcisine Hazırladığı Ürünler Dışında

Diğer Ürünleri Sayım Yapmadan Vermesi . 101

İşçinin Çalışmış Olduğu A Kalite Piliçlerin Poşetlendiği

Banttaki A Kalite Piliçleri Kanatlarını Kırmak Suretiyle B

Kalite Piliç Bandına Atması  102

Çalışanın Servis Müşterisinin Kendisine Yaptığı Arıza

Bildirimini İşverenin Bilgisi Dışında İşi Kendi Başına

Yapmayı Teklif Etmesi . 103

Davacı İşçinin İşverenin İzin ve Bilgisi Dışında Kendi

Şahsi Mefaatleri İçin Güzergah Dışına Çıkarak Sefer

Boyunca Katedeceği Yolu Uzatması  103

Davacı İşçinin Çalıştığı Davalıya Ait İşyerinden Bir Tona

Yakın Hurda Demirin O Civarda Kendisi Tarafından

Kiralanan Belediye´ye Ait Soyunma Kabinlerine Taşınması . 105

Davacının Yurtdışında Yapılan Bir Fuara Davalı Şirketi

Temsilen Katıldığı Sırada Aldığı Tercümanlık Hizmeti

Karşılığı 200 Euro Ödediği Halde İşverene 300 Euro

Olarak Bildirmesi  106

İlaç Almaya Zorlama 106

Çalışanın Bir İnternet Sitesi Kurması ve İnternet Sitesinde

“Genel Müdür” Olarak Görünmesi . 107

Emre Cem ÇALIŞKAN

11

Sayımlarda Çalışanın Sorumlu Olduğu Bölümde Ürün

Eksikliğinin Tespit Edilmesi . 108

Davacının Çalıştığı İşyerindeki Şube Müdürünün Aynı

Yerde Çalışmayan Nişanlısı ile Kavga Etmesi . 108

İşçiye Verilen Şirket Kredi Kartını Şahsi Harcamaları İçin

Kullanması  109

Çalışanın Kardeşinin Ortağı Olduğu İşletmeye Yapılan

Satışların Bedellerini Tahsil Etmemek Suretiyle Şirketi

Zarara Uğratması . 109

Çalışanın Doktor Ziyaretleri ile İlaç Tanıtım Toplantısı

Yapılmadığı Halde Yapılmış Gibi Gerçeğe Aykırı Toplantı

Değerlendirme Formu Düzenlemesi . 110

Çalışanın İş Arkadaşına Ait Kuponları Alarak Sanki

Kendisi İş Yapmış Gibi Göstermesi  111

Çalışanın Borcu Nedeniyle Kapanan Cep Telefonu Hattını

Kendi Yetkisini Kullanarak Birden Fazla Kez Açması  111

Çalışanın Görevi Kapsamında Bölgesinde İki Ay İçerisinde

4 Kez Hastanede Ziyaret Yapmadığı Halde Ziyaret Yapmış

Gibi Rapor Düzenlemesi . 112

Çalışanın Gece Mesaisine Kaldığı Sırada Ustasının Kendi

Kartını Da Basmasını İstemesi Üzerine Kartı Bastığı Olay  113

Fesih Nedeni Yapılan Davacının Eylemi ve Ceza

Mahkemesindeki Davanın Konusu Olması . 113

Çalışanın Satın Alma Ofisinde Bulunan Bilgisayardaki

Evrak ve Bilgileri Silmesi . 115

Çalışanın Pantolonu Mağazanın Açık Hesap Yöntemi ile

Sürekli Müşterisi Olan Üçüncü Kişinin Cari Hesabına

Fatura Ederek Kendi Şahsına Alması (İşyeri

Yönetmeliğinde Yasadan Farklı Düzenleme Olması) . 115

Çalışanın Kendi Sorumluluğunda Olan ve Sadece

Doktorlara Verilen Numune İlaçlar ve Kutu Mendili

İşverenin Bilgisi Olmadan İlgisiz Kişilere Vermesi . 116

Fesih Gerekçesinin Fesih Bildirimine Aynen Yazılması

İşçinin Kişilik Haklarına Saldırı Mahiyetinde Olmayacağı

Kuralı  117

İçindekiler

12

Hasta Danışmanı Olarak Çalışan Davacının Hayali

Randevular Yazarak Randevu Sistemini Kapatması . 117

Çalışanın İşverenin Bilgisi Dışında Müşteriye Ulaşıp Daha

Düşük Fiyatla Cihazın Tamirini Önermesi (Askerlik-Kıdem

Tazminatı) . 119

Çalışanın Mağazada Yapılan Aramada Ayakkabı

Dolabında Poşet İçinde Satış İçin Bulundurulan Eşyaların

Ele Geçirilmesi  119

İşçinin Gerçeğe Aykırı Şekilde ve Uzun Süreli Rapor

Alması . 120

Müşterinin Kredi Kartından Fazladan Çekim Yapılması 121

Çalışanın Yaptığı Satışlarda Kendi Alışveriş Kartını

(Clubcard) Kullanması  122

Birlikte Çalıştığı Personelin Suç Sayılabilecek Olay ve

İşlemlerini Vaktinde Üst Makama Bildirmekten Kaçınmak . 122

Çalışanın İşverenin Bilgisi Dışında Menfaat Temin Eden

İşler Yapması  123

Müşteri Temsilcisi Olarak Çalışan Davacının Müşteriye

Kötü Davranması  124

Çalışanın Taşınabilir Kaynak Makinesini İşverenin İzni

Olmaksızın İşyeri Dışına Çıkarması . 125

İşyerini İzinsiz Olarak Terk Etme . 125

Gerçekte Var Olmayan Siparişler İçin İşyerinden Fatura

Kestirmek  126

Çalışanın Yapmadığı Bir İşi İşyeri Sistemine Yapmış Gibi

Göstermesi  127

Disiplin Kurulu Kararı Olmadan İşçinin Sözleşmesinin

Feshedilemeyeceği Kuralı . 127

Çalışanın Kendisine Tanınması Gereken Makul Sınırları

Aşarak Açıktan Alım Yapmak ve Satış Emrine İmza

Atmamak Suretiyle Banka Müşterilerini ve Bankayı Zarara

Uğratması  128

Çalışanın İşverenin Müşterisine İşveren Şirketin

Hazırladığı Yemeklerde Bozuk ve Kalitesiz Ürünler

Kullanıldığı Konusunda Yanıltıcı Bilgiler Aktarması  128

Emre Cem ÇALIŞKAN

13

Açık ve Kesin Sebep Belirtilerek Fesih Bildirimi Yapılması

Kuralı  130

Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışta Bulunan ve

Ardından İstifa Eden Davacının Durumu . 131

Davacının İş Sözleşmesi Duygusal İlişki Yaşadığı Kişiye

Gelirini İspatlayacak Maaş Yazısını Getirdiği Firmada

Görev Yapmadığını Bilmesine Rağmen Şahsa Kredi Girişi

Yapması  131

Çalışanın Diğer Çalışanın Zimmetine Para Geçirdiğini

Bildiği Halede İşverene Bildirmemesi  132

Davacının Banka Mevzuatına Aykırı Şekilde Müşterilerin

İmzasını Taklit Ederek İşlem Yapması ve Kredi

Artırımında Bulunması . 133

Davacının Görev Aldığı 102 Adet Çağrı İşleminde Müşteri

Hattının Resetlenmesini Gerektiren Teknik Bir Neden

Bulunmaması  133

Davacı İşçinin İşyerinden Bir Kısım Malzemeyi Alıp

Götürmesi  134

Kurulun Suçsuz Gördüğü İşçi Hakkında İşverenin İK 25/2

Madde Hükümlerinin Uygulayamayacağı Kuralı . 135

Davacının, Fireye Ayrılması Gereken Bir Kısım Ürünün

Parasını Diğer İşçilerden Tahsil Ederek Döküm Açığını

Kapatmaya Çalışması  136

Davacı Çalışanın Davalı Şirketin Faaliyet Alanında Bir

Şirket Kurması ve Şirketin Müşterilerini Bu Şirkete

Yönlendirmesi . 137

Davacı Çalışanın Kurbanlık Koyun Satış Kampanyası

Kapsamında Müşterinin Mağazadan Satın Aldığı 3 Adet

Kurbanı Bedel Alınmaksızın Parçalayıp Müşteriye Teslim

Etmesi Gerekirken Müşteriden Para Alması . 138

Davacı İşçinin Davalı İşverene Ait İşyerinde Başka Bir İşçi

ile Kavga Etmesi . 138

Davacı Çalışanın Kaza Sonrası Aldığı Parayı İşverene

Bildirmemesi . 139

Çalışanın Hırsızlık Eylemini Gerçekleştirdiğine Yönelik

Şüphelerin Olması Hali . 139

İçindekiler

14

Çalışanın Paylaşımlarının Çalıştığı Otelde Konaklayan

Müşterilere Hakaret Teşkil Edecek Nitelikte Olması . 140

Usulsüz İşlemlerden Para Alma 141

Depo Stoklarında İlaç Miktarlarında Eksiklikler Tespit

Edilmesi  142

Davacının Usulsüz İşlemleri Sonucu Oluşan Zarar 144

Davacının İşyerindeki Davranışlarının İşyerinde İş

Disiplinini Bozucu ve İşveren Otoritesini Sarsıcı Nitelikte

Olması . 145

Davacı Şirket Çalışanlarının Ortak Şirket Kurmaları ve

Şirketle İlgisi Olmayan İşleri Fabrikada Teknisyenlere

Yaptırmaları  146

Çalışanın Şirkete Ait Çek Karnesini Doldurarak Üçüncü

Kişilere Vermesi ve Şirketi Zarara Uğratması  147

Müşteriye Eksik Akaryakıt Vermek 149

Davacının İşyerinde Çalışan İki İşçinin İşe Başlama

Saatinden Sonra Geldikleri Davacının da Bunların

Zamanında Gelmiş Gibi Kart Bastığı Olay . 150

Davacının Teftiş İncelemesi Sırasında Takip Müşterisinin

Gelir Belgesini Yok Ederek Kendi Düzenlediği Belgeyi

Koyması  150

Apartman Görevlisi Olan Davacının, Apartmanda İkamet

Eden Kat Maliki ile Tartışıp Onu Darp Ederek Yaralaması . 152

Başka Mağazaya Transfer Edilen Ürünlerin Yanında

Transfer Prosedürüne Aykırı Şekilde Takım Çantası İçinde

Ayrı Bir Şekilde Fazla Gelen Ürünlerin Diğer Mağaza

Sorumlusuna Gönderilmesi Eylemi  152

Davacı Çalışanın Yurt Dışına Çıkış Onayı Olmaksızın

Yurtdışına Çıkması . 153

Davacı Çalışanın Şubeye Gelmemesine Rağmen Kendisini

Fazla Mesai Çizelgesinde Göstermek Sureti ile Ücret

Alması . 154

Davacının Davalı Şirket Adına Liderlik Gelişim Eğitimi

İçin Bulunduğu Otelde Sarhoş Olması ve Kişileri Rahatsız

Etmesi . 154

Emre Cem ÇALIŞKAN

15

Bankanın Genel Müdürünün Görevden Alındığı İzlenimini

Verecek Nitelikteki Görüntünün Paylaşılması  155

İşyerinde Üretimde Kullanılan Kalıplar ile Aparatların

İşyerinden Çıkarılması  156

Davacı Çalışanın Asli Edim Yükümlülüğü Olan Tıbbi

Tanıtım ve Sağlık Mensup ve Kurumlarını Ziyaret Etme

Görevlerini Yerine Getirmemesi . 156

Satış Mağazasında Mağaza Müdürü Olarak Çalışırken

Kasadan Para Alma . 157

Davacı İşçinin Ücret Azlığı Nedeniyle İşyerine Gelip

Çalışmaması  157

Davacı Çalışanın Satılan Sigarayı Faturalandırmaması 158

Davacı Çalışan ile Diğer Çalışanlardan Biri Arasında

Tartışma Yaşanması  158

Davacının Çalıştığı İşyerinde Oto Lastik Tamiri İşini

Yapan Komşu İşyerine Gelen Bir Müşterinin Kredi Kartını

Benzin Almadığı Halde Davalı İşyerindeki Cihazdan

Geçirmesi  159

Davacının Gider Pusulası ve Sevk İrsaliyelerini

Tanziminde Zincirleme Biçimde Özel Belgede Sahtecilik

Suçunu İşlemesi (HAGB Kararının Etkisi) . 160

Davalı İşyerinde Mağaza Müdür Vekili Olarak Görev

Yapan Çalışanın Yerine Mağazanın Temizlik Görevlisi

Tarafından Açıldığının Tespit Edilmesi  160

Davacı Çalışanın İhtiyacı Nedeniyle Kasadan Bir Miktar

Para Alması . 162

Çalışanın Yolcuların Unuttuğu Eşyaların Bulunduğu Koliyi

Açarak Yeni Bir Fotoğraf Makinasını İş Yerinde Kullanılan

Eski Fotoğraf Makinası ile Değiştirmesi . 162

Davacı Çalışanın Sosyal Medya Hesabından Yazdığı

Birtakım Yazılarla Devlet Görevlilerine, Çalışma

Arkadaşlarına Hakaret Niteliği Taşıyan Paylaşımlarda

Bulunması . 162

Vakıf Elemanının Vakıf Yardımlarından Yararlanmak

Maksadıyla Müracaat Eden Dul Bir Bayan Vatandaşı Gece

Mesaj ve Telefon ile Rahatsız Etmesi . 164

İçindekiler

16

Davacının Depoda Bulunan Süt Artırıcı Çayı Eşine

Vermesi . 165

Gerçeğe Aykırı Olarak Ustabaşına Telefon Eden Davacının

Kayınvalidesinin Öldüğünü Söyleyerek Mazeret İzni

Alması . 166

Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Uyuşturucu Madde

Ticareti Suçlarından Dolayı Davacı Aleyhine Açılmış

Kamu Davasının Bulunması . 166

Muhasebe Elemanı Olarak Çalışan Davacının Paranın

Kasaya Girmediğini Bildiği Halde Şube Müdürünün

Usulsüz Talimatı ile Kasaya Giriş Yapıp Tahsilat Makbuzu

Kesmesi . 167

Çalışanın Bahşiş Olarak Kurum Ahlakına Uymayan

Davranışlarda Bulunması  168

Davacı Çalışanın Köy Berberinin Dükkânının Camını

Kırması  169

Davacı İşçinin İnternet Üzerinden Davalı Şirketin

Personele Sağlanan Özel Personel İndirimi ile Aracı Satışa

Çıkartması . 169

Davacının İzin Almaksızın Kendisine Ait Olmayan

Askerlerin Yemek Malzemelerinden İyilerini Seçmek

Suretiyle Kendisine Özel Yemek Hazırlaması  171

Çalışanın Bakanlığa Ait Askeri Yemek Malzemelerden

Ayırarak Kendisine Özel Yemek Yapması . 172

Çalışanın Kullanıcı Şifresini Diğer Bir Çalışanla Mail

Ortamında Paylaşmak Suretiyle Bilgi Güvenliği İhlalinde

Bulunması . 173

Servis Aracıyla Yemek Dağıtımı Esnasında Diğer Çalışan

ile Argo Kelimeler Kullanarak Münakaşa Etme ve Kesici

Alet Kullanma . 174

Bir Mamul Denemesinde Davacının Bilerek ve Kasten

Pişirici Kimyasalların Yanlış Tartılması Talimatını

Vermesi (Eşit İşlem İlkesi) 175

İşe Erken Geldiği İzlenimi Yaratarak İşvereni Yanıltma 177

Emre Cem ÇALIŞKAN

17

Davacının Müşterileri Ziyaret Ederek veya Telefon Açarak

Tamir İçin Bırakılan Araçlara Gereği Gibi Hizmet

Verilmediğini Bildirmesi (Şirketi Kötüleme) . 178

Davacının Hizmet Akdi Devam Ederken Aynı İş Kolunda

İşyeri Açarak İşyeri Müşterilerini Bu İşyerine

Yönlendirmesi . 178

Davacı Çalışanın Şirketin Hedef Satış Rakamlarını İçerir

Listeyi Tedarikçi Konumundaki Dava Dışı Şirkete Vermesi  179

Davacının İş Sözleşmesinin İşverene Ait Hastaneyi

Kötüleyip Yeni Kurulmakta Olan Bir Başka Hastaneyi

Övmesi ve Kişiler Yönlendirmesi . 180

Davacının Satış Yaptığı Müşterilerden Tahsil Ettiği

Paraları İşverene Vermemesi  181

Davacının Davalı İşyerinden Alışveriş Yapan

Müşterilerden Peşin Aldığı Paralara Karşılık Kendi ve

Kardeşinin Kredi Kartı ile Ödemede Bulunması  182

Çalışanın Şube Müşterisi Olan Babasının Hesabında

Tediye ve Kıymetli Maden Satış İşlemlerini Babasının

İmzasını Taklit Etmek Sureti ile Gerçekleştirmesi . 183

Davacının Sahte Fatura Düzenleyip Bu Faturaları

Kullanarak Kendisine Menfaat Temin Etmesi  184

İşyerinden En Ucuz Fiyattan Farklı Fiyata Sahip Kuzu

Etini İşyeri Dışına Çıkartmak 185

Stok Açığını Gizlemek İçin Kayıp Ürünün Etiketini Başka

Bir Ürüne Yapıştırma  186

Doktorun Muayene Olmak İsteyen Hastaları Muayene

Etmemesi ve Kötü Davranması . 187

Başka Eczaneye İlaç Yönlendirmesi Yapılması 189

Davacının İl Müdürünün Makam Aracına Zarar Vermesi ve

Tehdit Etmesi  191

Çalışanın Başka Bir Satış Temsilcisinin Satışını Yaptığı

Makinaya Kendisi Satış Yapmış Gibi Barkod Yapıştırması . 192

Bakıcı Anne Olarak Çalışmakta Olan Davacının Mağdur

Çocuğun Karnına Terlikle Vurması  193

İçindekiler

18

Davalının Çalıştığı İş Yeri ve Satışı Yapılan Ürünler Göz

Önünde Bulundurularak Kendi Kredi Kartını "Pos"

Makinasından Geçirmesi . 194

İşveren Tarafından Servis Araçlarına Verilen Akaryakıt ile

İlgili Makbuzlarda Fazladan Mazot Fişi Yazmak . 195

Kasa Sayımında Kasa Açığı Çıkması . 195

Çalışanın Farklı Zamanlarda İstasyon Müdürünün Talebi

Doğrultusunda Müdüre Defalarca Para Vermesi  196

İskontosuz Satış Yapma Yetkileri Bulunmamasına Rağmen

Bayii Olmayan Kişilere İskontosuz Fiyattan Satış Yapma . 197

Çalışanın Özel Güvenlikçi Olarak Çalıştığı İşyerinde

Düğün Sahiplerinden Bahşiş Alması  197

Davacının İşyerindeki Jeneratörün Yakıtından 30 Litre

Mazotu Yetkililerden Habersiz ve İzinsiz Bidona Doldurup

Şahsi Aracının Bagajına Koyması  198

Çalışanın Gerçeğe Aykırı Sahte Faturalar Temin Etmek

Sureti ile Şahsi Menfaat Elde Ettiğinin Tespit Edilmesi . 199

Davacının Şirkette Temizlik İşçisi Olarak Çalıştığı Sırada

İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması (Somut İddia Yok) . 200

Davalı İşveren Tarafından İşyerinde Dağıtımı Yapılan Gıda

Maddelerinin Davacının Üzerinde Yakalanması  202

Davacının İşyerinden Saat 17:00’dan Önce Çıkmasına

Rağmen 17:00 da Çıkmış Gibi Saatlerde Oynama Yaparak

Birden Fazla Kere Giriş Çıkış Kayıtlarına İmza Atması . 203

Davacı İşçinin Sorumlu Olmadığı Kattaki Muhasebe

Müdür Odasında Parmak İzlerinin Bulunması (Hırsızlık

Şüphesi) . 204

Davacının Nakit Olarak Sattığı Benzinin Bedelini

Uhdesinde Tutup Kendisinin ve Akrabalarının Kredi

Kartından Ödemesi . 205

Davacının Kullandığı Bilgisayarda Mesai Saatleri İçinde

Bahis ve Cinsel Konulu Sitelere Girmesi  205

Çalışanın Şirkette Üretilen Otomotiv Yedek Parçalarının

Maliyet Bilgileri ile Fiyat Listesi Çalışmalarını Yabancı

Firmalara Göndermesi . 206

Emre Cem ÇALIŞKAN

19

YAZIM ÖRNEKLERİ . 208

İHTARNAME 208

İŞE İADE DAVASI . 219

2.1. Arabulucuya Başvurulma Zorunluluğu . 219

2.2. İş Mahkemeleri  222

2.3. Davanın Esasına İlişkin Açıklamalar  223

2.4. İşe İade Davası Dilekçe Örnekleri  226

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI (İHBAR VE KIDEM

TAZMİNATI) . 236

3.1. Açıklamalar  236

3.1.1. Yemin Teklifi  236

3.1.2. İş Mahkemeleri  236

3.1.3. İş Sözleşmelerinin Feshedilmiş Sayılma Süreleri  238

3.1.4. İşverenin Bildirim Şartına Uymaması veya Bildirim

Süresine Ait Ücreti Peşin Ödeyerek Sözleşmeyi

Feshetmesi . 238

3.1.5. Fesih İçin Geçerli Bir Sebep Oluşturmayan Haller . 239

3.2. Dilekçe Örnekleri . 240

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,05   
292,05   
2
146,03   
292,05   
3
97,35   
292,05   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,05   
292,05   
2
146,03   
292,05   
3
97,35   
292,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,05   
292,05   
2
146,03   
292,05   
3
97,35   
292,05   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,05   
292,05   
2
146,03   
292,05   
3
97,35   
292,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
292,05   
292,05   
2
146,03   
292,05   
3
97,35   
292,05   
Kapat