%1
Hukuk-ı Aile Kararnamesi Süleyman Tepe

Osmanlı Hukuku Yasama Faaliyeti BağlamındaHukuk-ı Aile Kararnamesi


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
251
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050513776
Boyut
16x24
Baskı
1345,00 TL 341,55 TL
(Bu ürünü aldığınızda 341 puan kazanacaksınız)
   341

Süleyman TEPE

 

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ . vii

 

İÇİNDEKİLER . xi

 

GİRİŞ . 1

 

BİRİNCİ BÖLÜM ESKİ TÜRK VE İSLAM HUKUKUNDA YASAMA FAALİYETİ

 

Yasama Faaliyeti ile İlgili Kavramlar . 7

 

1.1. “Yasama” Kavramı . 7

 

1.2. “Kanun” ve “Kanunlaştırma” Kavramları  10

 

1.3. “Kararname” Kavramı . 13

 

1.4. Yasama Yetkisi. 15

 

İslamiyet Öncesi Türk Hukukunda Yasama 16

 

2.1. Kağan İradesi . 17

 

2.2. Kurultay Kararları . 19

 

2.3. Yusun (Örf ve Adet Kuralları). 20

 

İslam Hukukunda Yasama Faaliyeti 20

 

3.1. “Fıkıh” ve “Usul-i Fıkıh” Kavramları  21

 

3.2. İslam Hukukunda “Teşrii” ve “Yasama” Kavramı  22

 

3.3. İslam Hukukunda “İçtihat” ve “Yasama” Kavramı  25

 

3.4. İslam Hukukunda Yasama Yetkisi . 27

 

3.4.1. Ülülemr  27

 

3.4.2. Şûra Meclisleri  29

 

3.5. İslam Hukukunda Yasama Faaliyetinin Bağlayıcılığı . 33

 

3.6. İslam Hukukunda “Siyaset-i Şer’iyye” Kavramı  34

 

3.7. İslam Hukukunda Yasama Faaliyeti Türleri . 37

 

3.7.1. Birinci Tür Yasama Faaliyeti . 38

 

3.7.2. İkinci Tür Yasama Faaliyeti  39

 

xii

 

3.7.3. Üçüncü Tür Yasama Faaliyeti  41

 

3.8. İslam Hukuku Tarihinde Yasama Faaliyeti. 43

 

3.8.1. Hz. Peygamber Devrinde Yasama Faaliyeti . 43

 

3.8.2. Raşid Halifeler Devrinde Yasama Faaliyeti 49

 

3.8.3. Emevi Devleti’nde Yasama Faaliyeti . 52

 

3.8.4. Abbasi Devleti’nde Yasama Faaliyeti  54

 

İKİNCİ BÖLÜM OSMANLI HUKUKUNDA YASAMA FAALİYETİ

 

Örfî Hukuk Sahasında Yasama Faaliyeti 60

 

1.1. “Örfî Hukuk” Kavramı  60

 

1.2. Osmanlı Devleti’nde Örfî Hukukun Gelişimi . 62

 

1.3. Diğer Müslüman-Türk Devletlerinde Örfî Hukuk  64

 

1.4. Osmanlı Devlet’inde Örfî Hukuk Kuralları  65

 

1.4.1. Fermanlar  66

 

1.4.2. Kanunnameler  67

 

1.4.3. Adaletnameler  73

 

1.4.4. Yasaknameler  75

 

1.4.5. Beratnameler . 75

 

1.4.6. Tevkiler  76

 

1.4.7. Tanzimat Devrine Ait Kanun, Kanunname, Kararname ve Nizamnameler  77

 

1.5. Örfî Hukuk ile Şer’î Hukuk İlişkisi. 79

 

1.6. Örfî Hukuk Sahasında Yasama Faaliyeti Türleri 80

 

1.6.1. Birinci Tür Yasama Faaliyeti . 81

 

1.6.2. İkinci Tür Yasama Faaliyeti  82

 

1.6.3. Üçüncü Tür Yasama Faaliyeti  83

 

Osmanlı Devleti’nde Şer’î Hukukun Kaynakları ve Yasama Faaliyetiyle İlişkisi 85

 

2.1. Fıkıh Kitapları  89

 

2.2. Fetvalar . 92

 

2.3. Kanunnameler . 99

 

2.4. Tanzimat Sonrasındaki Hukuki Düzenlemeler  102

 

2.4.1. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye . 103

 

xiii

 

2.4.2. Hukuk-ı Aile Kararnamesi  105

 

Osmanlı Devleti’nde Yasama Faaliyetinin Şer’î Hukuka Uygunluğu 107

 

Osmanlı Hukukunda Yasama Yetkisi ve Usulü 114

 

4.1. Padişah 114

 

4.2. Yasama Meclisleri . 117

 

4.2.1. Divan-ı Hümayun  117

 

4.2.2. Meşveret Meclisi . 124

 

4.2.3. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye ve Meclis-i Âli-yi Tanzimat . 126

 

4.2.4. Şûra-yı Devlet . 133

 

4.2.5. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan . 138

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YASAMA FAALİYETİ BAĞLAMINDA HUKUK-I AİLE KARARNAMESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Hazırlanma Nedenleri . 141

 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin İçeriği. 146

 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Tanzim Edilme Usulü 147

 

3.1. 1876 Kanun-i Esasi’de Yasama Faaliyeti  148

 

3.1.1. Kanun Yapma Yoluyla  148

 

3.1.2. Muvakkat Kanun Yapma Yoluyla . 153

 

3.1.3. İdare-yi Örfîye Yapma Yoluyla  156

 

3.2. Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Tanzim Usulü . 156

 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Yürürlükten Kaldırılma Sebepleri . 164

 

4.1. Kararname’nin Aile Hukukuna Dair Önemli Konuları İçermemesi. 165

 

4.2. Bazı Kararname Hükümlerinin “Kanun” Tekniğine Aykırı Olması  165

 

4.3. Kararname’nin Toplum Hassasiyetlerini Gözardı Ettiği İddiası . 167

 

xiv

 

4.4. Ulemanın Kararname’nin Şer-i Şerife Aykırı Olduğu İddiası. 168

 

Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin Tanzimi Esnasında İcra Edilen Yasama Faaliyetinin Şer-i Şerife Uygunluğu. 169

 

5.1. Birinci Tür Yasama Faaliyetinin Şer-i Şerife Uygunluğu . 169

 

5.1.1. Evli ve İddet Bekleyen Kadınla Evlenmenin Yasaklanması  170

 

5.1.2. Erkeğin Aynı Anda Dörtten Fazla Kadınla Evlenmesinin Yasaklanması . 170

 

5.1.3. Üç Talak İle Boşanan Kadının Başka Biriyle Evlenip Boşanmadan Eski Kocasıyla Evlenmesinin Yasaklanması . 171

 

5.1.4. Müslüman Kadınların Gayrimüslim Erkeklerle Evlenmesinin Yasaklanması  171

 

5.2. İkinci Tür Yasama Faaliyetinin Şer-i Şerife Uygunluğu . 172

 

5.2.1. Akıl Hastalarının Evlendirilmesi . 177

 

5.2.2. Zinanın Hürmet-i Musahere Oluşturmaması . 178

 

5.2.3. Evlenme Akdinin Kinayeli Lafızlarla Kurulamaması  179

 

5.2.4. Evlenme Akdinde Takyidi Şartlar Koşulabilmesi 181

 

5.2.5. İkrah Altında Yapılan Nikah ve Talakın Geçersizliği  185

 

5.2.6. Mehrin Alt Sınırının Belirlenmemesi  188

 

5.2.7. Tefrik (Mahkeme Kararıyla Boşama) Sebeplerinin Genişletilmesi  190

 

5.2.8. Hakemlere Kesin Boşama Salahiyeti Verilmesi  195

 

5.2.9. İddet Bekleyen Kadının Hayızdan Kesilmesi Meselesi . 199

 

5.2.10. Sarhoşun Talakının Mutlak Olarak Geçersiz Sayılması  200

 

xv

 

5.2.11. Mehr-i Müsemması, Mehr-i Mislinden Az Olduğu Halde Velisinden İzinsiz Evlenen Kızın Nikah Akdinin Lazım Olması  202

 

5.2.12. Kinayeli Boşamada Her Halde Kocanın Niyetinin Esas Alınması  204

 

5.2.13. Yetkisiz Temsilci (Fuzuli) ve Mektup Aracılığıyla Nikah Akdinin Düzenlenmemesi  205

 

5.2.14. Evlenme İçin Asgari Yaş Sınırı Getirilmesi . 206

 

5.3. Üçüncü Tür Yasama Faaliyetinin Şer-i Şerife Uygunluğu . 213

 

5.3.1. Nikah Akdinin Özel İzinname ile Resmi Görevli Huzurunda Yapılması ve Tescil Edilmesi . 215

 

5.3.2. Boşama Kararının Hâkime Bildirilmesi ve Tescil Edilmesi . 217

 

5.3.3. Nikahın Keyfiyetinin İlan Edilmesi . 220

 

5.3.4. Başlık ve Kalın Parası Usulünün Yasaklanması  221

 

5.3.5. Gayrimüslimlerin Hukukunun Tanzim Edilmesi . 221

 

SONUÇ  223

 

KAYNAKLAR  229

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,55   
341,55   
2
170,78   
341,55   
3
113,85   
341,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,55   
341,55   
2
170,78   
341,55   
3
113,85   
341,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,55   
341,55   
2
170,78   
341,55   
3
113,85   
341,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,55   
341,55   
2
170,78   
341,55   
3
113,85   
341,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
341,55   
341,55   
2
170,78   
341,55   
3
113,85   
341,55   
Kapat