Taksirle Öldürme, Taksirle Yaralama, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokm

Yargıtay Uygulamaları KapsamındaTaksirle Öldürme, Taksirle Yaralama, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları


Basım Tarihi
2019-05
Sayfa Sayısı
1150
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053007500
Boyut
16x24
Baskı
2215,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 215 puan kazanacaksınız)
   215
KARGO BEDAVA

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 7
İKİNCİ BASKIYA SUNUŞ 9
BİRİNCİ BASKIYA SUNUŞ. 11
İÇİNDEKİLER 13
KISALTMALAR 19
BİRİNCİ BÖLÜM
BİR KUSURLULUK ŞEKLİ OLARAK TAKSİR
A. TAKSİR KAVRAMINI AÇIKLAYAN TEORİLER 22
B. TAKSİRİN UNSURLARI 23
C. TAKSİRLİ SUÇLARDA BİLİRKİŞİLİK KURUMU İLE KUSURUN VE İLLİYET
(NEDENSELLİK) BAĞININ İRDELENMESİ 28
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 35
D. ÖLÜMLE SONUÇLANAN OLAYLAR BAKIMINDAN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ
SUÇ İLE BU SUÇUN İRDELENDİĞİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 57
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 59
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 63
E. İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN KISACA AÇIKLANMASI VE BU
SUÇA İLİŞKİN DAİREMİZ'İN ÖRNEK KARARLARI 71
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 73
F. TAKSİR-KAST AYRIMI İLE OLASI KAST, BİLİNÇLİ TAKSİR VE BASİT TAKSİR KAVRAMLARININ İRDELENMESİ 77
1. Taksir-Kast Kavramlarının Ayrımı 77
2. Olası Kast Kavramı 78
3. Basit Taksir - Bilinçli Taksir Kavramları ve Bilinçli Taksir ile Olası Kast
Kavramları Arasındaki Fark. 80
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 84
4. BİLİNÇLİ TAKSİRDE ARTTIRIM MİKTARI 107
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 108
G. TAKSİRLİ SUÇLARDA İŞTİRAK, TEŞEBBÜS, FİKRİ İÇTİMA VE MÜSADERE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞININ
İRDELENMESİ 113
H. TCK'NIN 22. MADDESİNİN 6. FIKRASI KAPSAMINDA TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ İLE CEZADAN İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP 116
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI İLE YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NUN KONUYA İLİŞKİN KARARLARI 123

İKİNCİ BÖLÜM
BİR TAKSİRLİ SUÇ TÜRÜ OLAN TRAFİK KAZALARININ İRDELENMESİ
A. TRAFİK KAZALARINDA FAİLİN KUSUR VE SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ 135
B. TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN TESPİTİ 145
▫ DAİREMİZ'İN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 149
C. TRAFİK KAZALARINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER 154
1. Kavşaklarda Geçiş Önceliği 156
2. Yaya ve Okul Geçitlerinde Geçiş Önceliği 158
3. Asli Kusur Kabul Edilen Diğer Durumlar 159
D. TRAFİK KAZALARINDA TALİ KUSUR SAYILAN HALLER 159
1. Hız Kurallarına Uymamak 160
2. Karşıdan Karşıya Geçmekte Olan Yayaya Çarpan Araç Sürücülerinin Kusur Durumu 162
3. Tali Kusur Olarak Kabul Edilen Diğer Durumlar 164
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 165
E. TRAFİK KAZALARINDA BİLİNÇLİ TAKSİRİN İRDELENMESİ VE DAİREMİZ'İN BİLİNÇLİ
TAKSİR KABUL ETTİĞİ TEMEL DURUMLAR 216
1. Alkol Veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altında Araç Kullanmak 216
2. Kırmızı Işıklı Trafik İşaretine Uymamak 226
3. Bilinçli Taksir Olarak Kabul Edilen Diğer Kural İhlallerinde Bulunmak 229
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 237
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 281
F. TRAFİK KAZALARINDA YOL KUSURUNUN TESPİTİ 286
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 289
G. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARINDA
KUSURUN TESPİTİ 302
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 304
H. TRAFİK KAZALARINDA YAYA KUSURUNUN BELİRLENMESİ 307
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI 311
İ. TREN KAZALARINDA KUSUR VE SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ 316
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 317
İ. GEMİ KAZALARI KONUSUNDA DAİREMİZİN ÖRNEK KARARLARI 324
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİR TAKSİRLİ SUÇ TÜRÜ OLAN İŞ KAZALARININ İRDELENMESİ
A. İŞVEREN VEKİLİ YA DA YARDIMCI KİŞİ ATANMASI DURUMUNDA KUSUR SORUMLULUĞUNUN BELİRLENMESİ 338
B. ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE KUSURUN BELİRLENMESİ 352
C. İŞ KAZALARINDA KUSURUN BELİRLENMESİ VE BİLİRKİŞİ TAYİNİ 357

D. İŞ KAZALARINDA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN KUSUR DURUMUNUN BELİRLENMESİ 364
E. İŞ KAZALARINDA BİLİNÇLİ TAKSİR KABUL EDİLEN DURUMLAR 366
F. BİR İŞ KAZASI TÜRÜ OLAN MADEN KAZALARININ İRDELENMESİ 375
1. Maden İşlerinde Teknik Eleman ile Daimi Nezaretçi Tanımlarının İrdelenmesi 379
2. Maden Kazalarında Bilinçli Taksir ve Olası Kast Hükümlerinin
Uygulanabilme Koşulları 388
3. İş Kazalarında ve Maden Kazalarında İdarenin Kusur ve Sorumluluğunun Tartışılması 389
G. EVLERDE YAPTIRILAN BASİT ONARIM, TAMİRATLAR İLE TEMİZLİK İŞLERİNDE EV SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 391
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 394
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 514

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DOKTORLAR VE DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİNİN HATALI UYGULAMALARI SONUCU MEYDANA GELEN
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARININ İRDELENMESİ
A. DOKTORUN HASTAYA YÖNELİK UYMAK ZORUNDA OLDUĞU YÜKÜMLÜLÜKLER 523
B. TIBBİ KUSUR VE TIBBİ MALPRAKTİS KAVRAMLARI 526
C. TIBBİ KUSUR VE TIBBİ FAALİYETLERDE TAKSİR KAVRAMININ İRDELENMESİ 529
D. DOKTORLAR VE DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİNİN HATALI UYGULAMALARI SONUCU MEYDANA GELEN TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA
KUSURUN BELİRLENMESİ VE BİLİRKİŞİ TAYİNİ 533
ADLİ TIP KURUMUNUN YAPISI İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ 537
E. KOMPLİKASYON ve SAĞLIK GÖREVLİSİNİN SORUMLULUĞU 540
F. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SEBEBİYET VERDİKLERİ TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARINDA İLLİYET BAĞININ TESPİTİ İLE İHMAL SURETİYLE GÖREVİ
KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNUN İRDELENMESİ 542
G. HASTA HAKLARI, HASTANIN AYDINLATILMASI VE RIZASININ ALINMASI KONUSU
İLE HASTA KUSURUNUN İRDELENMESİ 552
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 557
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI 628
BEŞİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU VE BU SUÇTA TEMEL CEZA TAYİNİ
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDA KUSUR ORANINA GÖRE TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ 642
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 651
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 673

ALTINCI BÖLÜM TAKSİRLE YARALAMA SUÇU
A. TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 679
B. TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA YARALANMANIN NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ VE
ADLİ RAPORLAR 682
C. 5237 SAYILI TCK'NIN 89. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA ''VÜCUDA ACI VERİLMESİ'', ''SAĞLIĞIN BOZULMASI'', ''ALGILAMA YETENEĞİNİN BOZULMASI'' KAVRAMLARININ İRDELENMESİ 683
D. 5237 SAYILI TCK'NIN 89. MADDESİNİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARI
KAPSAMINDA SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 687
E. TCK'NIN 89. MADDESİNİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRALARINDAKİ ARTTIRIM MİKTARLARININ UYGULANMA USULÜ 699
F. TCK'NIN 89. MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDA TAKSİRLE BİRDEN
ÇOK KİŞİNİN YARALANMASINA SEBEBİYET VERİLMESİ 701
G. TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ 703
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 708
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI 732

YEDİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLİ SUÇLAR AÇISINDAN ŞİKAYET, KATILMA VE UZLAŞMA KURUMLARININ İNCELENMESİ
A. TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA ŞİKAYET, KATILMA VE UZLAŞMA
KURUMLARININ İNCELENMESİ 735
1. Taksirle Yaralama Suçunda ''Şikayet'' 735
2. Taksirle Yaralama Suçunda ''Uzlaşma'' 749
a. Uzlaştırma ile İlgili Genel Bilgiler 749
b. Taksirle Yaralama Suçunda Uzlaşma 761
3. Taksirle Yaralama Suçunda Kamu Davasına Katılma 763
B. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDA ŞİKAYET VE KATILMA KURUMLARININ
İNCELENMESİ İLE ÖLEN YAKINLARININ KAMU DAVASINA DAHİL EDİLMESİ 772
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI: 776
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 809

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARI AÇISINDAN 5237 SAYILI TCK'NIN 50, 51 VE 62. MADDELERİ İLE 5271 SAYILI CMK'NIN 231. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN İRDELENMESİ:
A. TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARINDA TCK'NIN 50.
MADDESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 825
B. TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARINDA TCK'NIN 51.
MADDESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 839

C. TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARINDA CMK'NIN 231.
MADDESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 844
D. TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARINDA TCK'NIN 62.
MADDESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 858
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 860
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI 893
DOKUZUNCU BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARI AÇISINDAN TCK'NIN
53. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN İRDELENMESİ 901
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 911
ONUNCU BÖLÜM
TAKSİRLİ SUÇLARDA 4483 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMA İZNİ 921
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 925
▫ YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI 928

ON BİRİNCİ BÖLÜM
TCK'NIN 179. MADDESİ KAPSAMINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU
A. TCK'NIN 179. MADDESİNİN 1. FIKRASI KAPSAMINDAKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ
TEHLİKEYE SOKMA SUÇU 932
B. TCK'NIN 179. MADDESİNİN 2. FIKRASI KAPSAMINDAKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ
TEHLİKEYE SOKMA SUÇU 934
C. TCK'NIN 179. MADDESİNİN 3. FIKRASI KAPSAMINDAKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ
TEHLİKEYE SOKMA SUÇU 940
D. TCK'NIN 179. MADDESİ KAPSAMINDAKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA TEMEL CEZA TAYİNİ 948
E. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA TCK'NIN 50, 51 VE 62.
MADDELERİ İLE CMK'NIN 231. MADDESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 952
F. TCK'NIN 179. MADDESİ KAPSAMINDAKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA
SUÇU AÇISINDAN ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 957
▫ DAİREMİZ'İN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 960
▫ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA TEMEL CEZA TAYİNİ
KONUSUNA İLİŞKİN DAİREMİZ'İN ÖRNEK KARARLARI 1038
▫ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDA TCK'NIN 50, 51 VE 62.
MADDELERİ İLE CMK'NIN 231. MADDESİNDEKİ HÜKÜMLERİN
DEĞERLENDİRİLDİĞİ DAİREMİZİN ÖRNEK KARARLARI 1054
G. TCK'NIN 179. MADDESİNDEKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU İLE TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA SUÇLARININ BİR ARADA
GERÇEKLEŞMESİ VE FİKRİ İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 1070
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 1078

ON İKİNCİ BÖLÜM
TCK'NIN 180. MADDESİ KAPSAMINDAKİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA SUÇU 1105
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 1106
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TCK'NIN 177. MADDESİNDEKİ HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI SUÇU VE BU SUÇUN TAKSİRLE ÖLDÜRME VE TAKSİRLE YARALAMA
SUÇLARI İLE BİRLİKTE İŞLENMESİ KONUSUNUN İRDELENMESİ 1109
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 1110

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TAKSİRLE ÖLDÜRME, TAKSİRLE YARALAMA VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇLARI AÇISINDAN
TEKERRÜR KAVRAMININ İNCELENMESİ
A. TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLME KOŞULLARI 1116
B. TEKERRÜR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR İLE, YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF DURUMLARIN İRDELENMESİ 1120
C. İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLİK 1133
D. TEKERRÜRÜN SONUÇLARI 1134
▫ DAİREMİZİN KONUYA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLARI 1136
▫ KONUYA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI 1146
KAYNAKÇA 1149

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
45,15   
225,75   
6
37,98   
227,90   
7
32,86   
230,05   
8
29,03   
232,20   
9
26,04   
234,35   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
45,15   
225,75   
6
37,98   
227,90   
7
32,86   
230,05   
8
29,03   
232,20   
9
26,04   
234,35   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
45,15   
225,75   
6
37,98   
227,90   
7
32,86   
230,05   
8
29,03   
232,20   
9
26,04   
234,35   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
45,15   
225,75   
6
37,98   
227,90   
7
32,86   
230,05   
8
29,03   
232,20   
9
26,04   
234,35   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
3
71,67   
215,00   
4
53,75   
215,00   
5
45,15   
225,75   
6
37,98   
227,90   
7
32,86   
230,05   
8
29,03   
232,20   
9
26,04   
234,35   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat