İşçinin Rekabet Yasağı İş Sırrının Korunması Sevil Doğan

İşçinin Rekabet Yasağı İş Sırrının Korunması


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
254
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750253614
Boyut
16x24
Baskı
299,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99
KARGO BEDAVA

Dr. Öğr. Üyesi Sevil DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- İş Sırrının Korunması İle Bağlantılı Kavramlar ve İş Sözleşmesi Devam Ederken İş Sırrının Korunması
İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra İş Sırrının Korunması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz 5
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
Birinci Bölüm
İŞ SIRRININ KORUNMASI İLE BAĞLANTILI KAVRAMLAR VE
İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK 15
II. İŞ SIRRININ KORUNMASI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR 16
A. İşletmenin Haklı Menfaati Kapsamında İş Sırlarının Korunması 16
B. İş Sırrının Korunması Açısından Rekabet Yasağı Sözleşmesi 18
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Kavramı 18
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Çatışan Menfaatler 20
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Haksız Rekabet 23
1. Haksız Rekabete İlişkin Genel Bilgiler 23
2. Haksız Rekabet ile Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Karşılaştırılması 25
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi 27
III. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI 29
A. Genel Olarak 29
B. Sözleşmesel İlişkide Borcun Kaynağı: Sadakat Borcu 30
1. Sadakat Borcunun Anlamı 30
2. Sadakat Borcunun İçeriği 33
a. Sadakat Borcunun Olumlu Yanı 33
b. Sadakat Borcunun Olumsuz Yanı 34
3. Sadakat Borcunun Özel Bir Görünümü: Sır Saklama Borcu 35
a. Genel Olarak 35
b. Sır Saklama Borcunun Kapsamı 36
aa. Üretim ve İş Sırlarının Varlığı 36
aaa. Sır Niteliği 36
bbb. İşle İlgili Olma 38
bb. Bilgileri İşçinin Kendi Yararına Kullanması veya Başkalarına Açıklaması 42
4. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 45
a. Genel Olarak 45
b. İş Sözleşmesi Süresince İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 46
c. Rekabet Etmeme Borcunun İçeriği 49
aa. Ücret Karşılığı Üçüncü Bir Kişiye Hizmette Bulunmamanın Anlamı 49
aaa. Kısmi Süreli Çalışma İlişkileri Açısından 50
bbb. Yan İş Görme Bakımından 52
bb. Kendi İşvereni ile Rekabete Girişememe 55
5. Sır Saklama Borcu ve Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Davranış ve Sonuçları 59
a. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi 60
aa. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından 60
bb. Sır Saklama Borcu Bakımından 61
b. İş Sözleşmesinin Geçerli Sebeple Feshi 64
aa. Sadakat Borcuna Aykırılık ve Geçerli Sebeple Fesih Nedeni 64
bb. Geçerli Sebeple Fesih Nedeni Olarak Şüphe Feshi 67
aaa. Sır Saklama Borcunun İhlali Bakımından 68
bbb. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından 70
c. Zararın Tazmini 71
d. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışın Haksız Rekabet Oluşturması Durumunda 74
e. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışta Görevli Mahkeme 76
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK 81
II. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞÇİNİN REKABET YASAĞI 82
A. Genel Olarak 82
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Kurulması 83
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Akdedilme Zamanı 86
2. Sözleşme için Aranan Koşullar 88
a. Sözleşmenin Yazılı Olarak Yapılması 88
b. İşveren Açısından Aranan Koşullar 91
aa. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Bir Menfaatinin Bulunması 91
aaa. Üretim Sırları ve İşverenin İşleri Hakkında Bilgi Edinme Olanağı 92
bbb. Müşteri Çevresi 96
bb. İşverenin Önemli Bir Zarara Uğrama İhtimali 101
c. İşçi Açısından Aranan Koşullar 105
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırları 106
1. Temel Kural: İşçinin Ekonomik Geleceğinin Tehlikeye Düşürülmemesi 107
2. Süre Bakımından Sınırlandırılması 108
3. Yer Bakımından Sınırlandırılması 110
4. Konu Bakımından Sınırlandırılması 117
5. Yargıtay’ın Rekabet Yasağı Sözleşmesinde “Kelepçeleme Sözleşmesi” Tanımı 121
a. Kelepçeleme Sözleşmesine İlişkin Genel Özellikler 121
b. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Kelepçeleme Sözleşmesi Arasındaki İlişki 124
6. Sözleşmedeki Aşırı Sınırlamalara Hakimin Müdahalesi 129
a. Rekabet Yasağı Sözleşmesine Hakimin Müdahalesi 129
b. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesinin Kapsamı 133
D. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İçeriği 135
1. Rekabet Edebilme ve Rakip İşletme Kavramları 136
2. İçerik Kapsamındaki Faaliyetler 140
a. Kendi Hesabına Rakip Bir İşletme Açmak 141
b. Başka Bir Rakip İşletmede Çalışmak 148
c. Rakip İşletmeyle Başka Türden Bir Menfaat İlişkisi İçinde Bulunmak 153
III. SIR SAKLAMA VEYA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI 155
A. Genel Olarak 155
B. İşverenin Zararının Tazmini 155
C. İşverene Ceza Koşulu Ödenmesi 157
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulunun İşlevi 157
2. Genel Olarak Ceza Koşulu ve Esasları 157
3. İş Hukukunda Ceza Koşulu ve Görünüm Biçimleri 159
4. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulu 162
D. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi 167
E. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde İşverenin Karşı Ediminin Durumu 170
F. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Tespiti 173
1. Davanın Niteliği 173
2. Doktrin Görüşleri 175
3. Yargı İçtihatları 178
a. 11. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı 178
b. Hukuk Genel Kurulu Kararları 179
c. 9. ve 22. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı 181
4. İşçinin İş Sözleşmesinin Devam Ederken Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Hareketinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Da Devam Etmesi Hali 184
IV. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 188
A. Genel Sebepler 188
B. Özel Sebepler 190
1. Yasağın Devam Etmesinde İşverenin Gerçek Bir Yararının Kalmaması 190
2. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İş Sözleşmesini Feshetmesi 192
3. İşçinin İşverenden Kaynaklanan Bir Sebeple İş Sözleşmesini Feshetmesi 198
4. İşverenin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Vazgeçmesi 203
V. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR 206
A. İşyerinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu 206
1. Genel Olarak 206
2. İş İlişkisi Devam Ederken 208
3. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra 209
B. İş Sözleşmesinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu 210
VI. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 212
A. Genel Olarak 212
B. Sır Saklama Yükümlülüğünde İşverenin Haklı Menfaatinin Tespiti 215
C. Özel Kanunlarla Düzenlenen Sır Saklama Yükümlülükleri 218
D. Sır Saklama Sözleşmesi 219
1. Sır Saklama Sözleşmesi ile Rekabet Yasağı Sözleşmesi Arasındaki Farklar 220
2. Şekli ve Süresi 225
3. Kapsamı 227
E. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları 228
1. Zararın Tazmini 228
2. Ceza Koşulu 230
3. Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanabilirliği 231
4. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması Suçu 234
F. Sır Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi 236
1. Haklı Menfaatin Ortadan Kalkması 237
2. Bilginin Sır Niteliğinin Ortadan Kalkması 237
3. Fesih Hallerinin Sözleşmeye Etkisi 238
Sonuç 241
Kaynakça 245
İçtihat Dizini 253
Kavram Dizini 255

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,90   
99,90   
2
49,95   
99,90   
3
33,30   
99,90   
4
24,98   
99,90   
5
20,98   
104,90   
6
17,65   
105,89   
7
15,27   
106,89   
8
13,49   
107,89   
9
12,10   
108,89   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,90   
99,90   
2
49,95   
99,90   
3
33,30   
99,90   
4
24,98   
99,90   
5
20,98   
104,90   
6
17,65   
105,89   
7
15,27   
106,89   
8
13,49   
107,89   
9
12,10   
108,89   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,90   
99,90   
2
49,95   
99,90   
3
33,30   
99,90   
4
24,98   
99,90   
5
20,98   
104,90   
6
17,65   
105,89   
7
15,27   
106,89   
8
13,49   
107,89   
9
12,10   
108,89   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,90   
99,90   
2
49,95   
99,90   
3
33,30   
99,90   
4
24,98   
99,90   
5
20,98   
104,90   
6
17,65   
105,89   
7
15,27   
106,89   
8
13,49   
107,89   
9
12,10   
108,89   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,90   
99,90   
2
49,95   
99,90   
3
33,30   
99,90   
4
24,98   
99,90   
5
20,98   
104,90   
6
17,65   
105,89   
7
15,27   
106,89   
8
13,49   
107,89   
9
12,10   
108,89   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,90   
99,90   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat