%3
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı Sinan Okur

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
550
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052645420
Boyut
16x24
Baskı
2440,00 TL 426,80 TL
(Bu ürünü aldığınızda 426 puan kazanacaksınız)
   426

Doç. Dr. iur. Sinan OKUR ( LL.M.)

 

İÇİNDEKİLER

 

TAKDİM. VII

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ. IX

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ. XI

DANKSAGUNG XIII

KISALTMALAR CETVELİ . XXI

GİRİŞ . 1

 

PRATİK ÇALIŞMALAR

 

OLAY 1: ANTİKA VAZO . 7

TMK m. 2; TMK m. 15; TBK m. 49; TBK m. 54; TBK m. 112; TBK m. 114; TBK m.

 

207; Parça Borcu; Sözleşme Öncesi Sorumluluk; Edim Yükümlülüğünden Ba-

ğımsız Borç İlişkisi, Haksız Fiil Sorumluluğu

 

OLAY 2: RENT a CAR  43

TBK m. 90; TBK m. 117; TBK m. 118; TBK m. 207; Borçlu Temerrüdü; Gecikme

Tazminatı; Fiili Zarar; Yoksun Kalınan Kâr

OLAY 3: GEÇ KALAN ÖĞRENCİ SERVİSİ . 55

TBK m. 90; TBK m. 117; TBK m. 118; TBK m. 207; Borçlu Temerrüdü; Gecikme

Tazminatı; Fiili Zarar; Yoksun Kalınan Kâr

OLAY 4: ÖLÜ AT . 77

TMK m. 2; TBK m. 27/I; TBK m. 112; TBK m. 114; TBK m. 282; Başlangıçtaki

Objektif İmkânsızlık; Sözleşme Öncesi Sorumluluk; Mücbir Sebep; İlliyet Bağının

Kesilmesi; Parça Borcu; Mal Değişim Sözleşmesi; Satış Sözleşmesi

OLAY 5: CODE CIVIL OTTOMAN.103

TMK m. 2; TBK m. 27/I; TBK m. 112; TBK m. 114; TBK m. 136/I; Başlangıçtaki

Objektif İmkânsızlık, Sonraki Kusurlu İfa İmkansızlığı; Borca Aykırılık; Parça

Borcu; Müspet Ve Menfi Zarar

 

XVI İçindekiler

OLAY 6: TALİHSİZ BESİCİ127

TMK m. 2; TBK m. 27/I; TBK m. 112; TBK m. 114; TBK m. 282; Başlangıçtaki

Objektif İmkânsızlık, Sözleşme Öncesi Sorumluluk; Mücbir Sebep, İlliyet Bağının

Kesilmesi; Parça Borcu; Satış Sözleşmesi

OLAY 7: HEYECAN-AQUAPARK173

TMK m. 2; TMK m. 15; TBK m. 49; TBK m. 54; TBK m. 61; TBK m. 62; TBK m.

112; TBK m. 114; TBK m. 116; Herkese Açık Öneri; Koruma Yükümlülüklerinin

İhlali; Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluk; Müteselsil Sorumluluk; Haksız Fiil

Sorumluluğu

OLAY 8: TAŞ KİTABE215

 

TBK m. 112; TBK m. 116; Yardımcı Kişinin Fiillerinden Sorumluluk, Öneri; Öneri-

ye Davet

 

OLAY 9: ALEV ŞOV 229

TMK m. 2; TMK m. 15; TBK m. 49; TBK m. 54; TBK m. 112; TBK m.116; Yardımcı

Kişinin Fiillerinden Sorumluluk; Haksız Fiil Sorumluluğu; Sözleşmenin Esaslı

Noktaları; Koruma Yükümlülüklerine Aykırı Davranış

OLAY 10: RENGİ SOLAN KABAN.253

TBK m. 32; TBK m. 35; TBK m. 77; TBK m. 78; Sebepsiz Zenginleşme, Esaslı Saik

Yanılması; İptal Edilebilirlik, Kusurlu Yanılandan Tazminat İstenmesi; Culpa in

Contrahendo

OLAY 11: KİTAP GÜNLERİ 273

TBK m. 20; TBK m. 21; TBK m. 32; TBK m. 77; TBK m. 112; TBK m. 227; Genel

İşlem Şartları (Koşulları); Yürürlük Denetimi; Geçerlilik Denetimi; Sebepsiz

Zenginleşme; Esaslı Saik Yanılması; İptal Edilebilirlik; Sözleşmeden Dönme

OLAY 12: SAHTE PROFESÖR 297

TMK m. 2; TMK m. 15; TBK m. 27/I; TBK 47/II; TBK m. 49; TBK m. 54; TBK m.

77; TBK m. 112; TBK m. 114; 1219 S. Kanun m.25; Sözleşme Öncesi Sorumluluk;

Edim Yükümlülüğünden Bağımsız Borç İlişkisi; Haksız Fiil Sorumluluğu; Sebepsiz

Zenginleşme

 

İçindekiler XVII

OLAY 13: HIV VİRÜSÜ .325

TMK m. 2; TMK m. 15; TBK m. 27; TBK m. 49; TBK m. 54; TBK m.77; TBK m.81;

 

TBK m. 112; TBK m. 114; Koruma Yükümlülüğünün İhlâli; Borcun Kötü İfa Edil-

mesi; Haksız Fiil Sorumluluğu; Sebepsiz Zenginleşme; Eksik Borç; Başlangıçtaki

 

Objektif İmkânsızlık

OLAY 14: BEKLENMEYEN MİRAS .361

TBK m. 139; TBK m. 145; TBK m. 184; TBK m. 386; Borcun Sona Ermesi, Bozucu

 

Yenilik Doğuran Hak; Alacağın Temliki (Devri), Karz (Tüketim Ödüncü) Sözleş-

mesi, Takas; Takasın Şartları; Miras; Külli Halefiyet

 

OLAY 15: PHILIPS RADIO.377

TBK m. 136; TBK m.207; TBK m. 208; TMK m. 683; TMK m. 989; TBK m. 214;

TBK m. 217; Sonraki Kusursuz İmkânsızlık, Satış Sözleşmesi; Hasarın Geçişi;

İstihkak Davası; Taşınır Davası; Üstün Hak; Zapta Karşı Tekeffül (Sorumluluk);

Satış Bedelinin İadesi Talebi

OLAY 16: KELEPİR BORÇLAR HUKUKU KİTABI 397

TBK m. 40; TBK m. 207, TBK m. 219; TBK m. 221; TBK m. 222; TBK m. 223; TBK

 

227; Temsilci; Haberci; Satış Sözleşmesi; Ayıba Karşı Tekeffül (Ayıptan Do-

ğan Sorumluluk); Bedelde İndirim Hakkı; Muayene (Gözden Geçirme) ve İhbar

 

(Bildirim) Külfeti.

OLAY 17: AZZARDO.411

TBK m. 1; TBK m. 170; TBK m. 249; M. 173; TBK m. 470; Geciktirici Şart (Koşul);

Bozucu Şart (Koşul); Askıda Hükümsüzlük; Beğenme Şartıyla Satış; Eser Sözleşmesi

OLAY 18: YARDIMSEVER KOMŞU 423

TBK m. 49; TBK m. 112; TBK m. 114; Borca Aykırılık, Haksız Fiil Sorumluluğu;

Vekalet Sözleşmesi, Hatır İlişkileri

OLAY 19: ART NOUVEAU 431

TBK m. 1; TBK m. 112; TBK m. 207; TBK m. 116; TBK m. 502; TBK m. 506/II;

Sözleşme, İcap, Kabul; Satış Sözleşmesi, Borca Aykırılık; Yardımcı Kişi; Vekalet

Sözleşmesi; Vekilin Özen Yükümlülüğü

 

XVIII İçindekiler

OLAY 20: HAAKJÖRİNGSKÖD 437

TBK m. 1; TBK m. 19; TBK m. 207; İcap-Kabul; İrade Beyanlarının Uyuşması;

Falsa demonstratio non nocet; Sözleşmelerin Yorumu

OLAY 21: ALTIN KOLYE443

 

TBK m. 1; TBK m. 170; TBK m. 171; TBK m. 207; Şart, Geciktirici İradi Şart; Bo-

zucu Şart, Satış Sözleşmesi

 

OLAY 22: UYANIK SÜTÇÜ 449

 

TBK m. 1; TBK m. 207; Öneri (İcap), Kabul, Öneri, Öneriye Davet; İrade Beyan-

larının Uyuşması, Satış Sözleşmesi, Satış Bedeli

 

OLAY 23: RIGATONI VERSUS RISOTTO.455

 

TBK m. 1; TBK m. 30; TBK m. 77; Öneri, Kabul, Öneriye Davet, Beyanda Yanıl-

ma; Sebepsiz Zenginleşme

 

OLAY 24: YENİ ŞEHİR.461

TBK m. 66; KTK m. 85; TBK m. 69; TMK m. 369; TBK m. 49; TBK m. 112; Adam

 

Çalıştıranın Sorumluluğu, Araç İşletenin Sorumluluğu; Yapı Malikinin Sorumlu-

luğu, Ev Başkanının Sorumluluğu; Haksız Fiil Sorumluluğu, Sözleşmesel Sorum-

luluk; Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Teorisi

 

OLAY 25: KAYBOLAN BAKLAVA .467

 

TBK m. 125; TBK m. 106; TBK m. 112, TBK m. 116; TBK m. 207; Borçlu Temer-

rüdü, Alacaklı Temerrüdü; Borca Aykırılık, Yardımcı Kişinin Eylemlerinden Ötürü

 

Sorumluluk, Satış Sözleşmesi, Teslim.

OLAY 26: MİNİ MAKS473

TBK m. 49; TBK m. 69; TBK m. 112; Haksız Fiil Sorumluluğu, Yapı Malikinin

Sorumluluğu, Sözleşmesel Sorumluluk; Yasal Temsil

OLAY 27: EVDE TEK BAŞINA .479

 

TBK m. 67; KTK m. 85; Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu; Araç İşletenin So-

rumluluğu

 

İçindekiler XIX

OLAY 28: YAĞLI MÜŞTERİ .485

 

TBK m. 49; KTK m. 85; TBK m. 112; Haksız Fiil Sorumluluğu, Araç İşletenin So-

rumluluğu; Sözleşmesel Sorumluluk

 

OLAY 29: GÖKTAŞI. 491

TBK m. 30, TBK m.31, TBK m. 32; Hata; Beyan Hatası; Sözleşmenin İptali;

Saikte Hata; Yanılma; Beyanda Yanılma; Temel Yanılması

OLAY 30: UÇAN BALON.497

 

Sözleşmesel Sorumluluk; Haksız Fiil Sorumluluğu; Adam Çalıştıranın Sorumlu-

luğu; TBK m. 112; TBK m. 49; TBK m. 66

 

OLAY 31: DAHA UYGUN BİR ROTA 503

Sözleşmesel Sorumluluk; Ürün Sorumluluğu; Haksız Fiil Sorumluluğu; TBK m.

112; TBK m. 49, ÜGTDK m. 6

OLAY 32: HATASIZ. .509

TBK m. 30; TBK m.31; TBK m. 32; TBK m. 36; Hata; Sözleşmenin İptali; Saikte

Hata; Yanılma; Temel Yanılması; Hile; Aldatma

OLAY 33: ORDA BİR EV VAR UZAKTA. .515

 

Sebepsiz Zenginleşme; Elatmanın Önlenmesi; Ecrimisil; Haksız Fiil; Caiz Olma-

yan Vekaletsiz İşgörme; TBK m. 77; TMK m. 683; TBK m.49 TBK m. 530.

 

KAYNAKÇA .521

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
426,80   
426,80   
2
213,40   
426,80   
3
142,27   
426,80   
Kapat