Kıymetli Evrak Hukuku Tamer Bozkurt

Ticaret Hukuku Pratik ÇalışmalarıKıymetli Evrak Hukuku


Basım Tarihi
2021-12
Sayfa Sayısı
208
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050510584
Boyut
16x24
Baskı
2 

- Tamamı Çözümlü

- Örnek Olaylar

- Yargıtay Kararları

- Çoktan Seçmeli Sorular

 

OLAYLAR

OLAY 1

- Poliçe - Kabul - Faiz Kaydı - Ciro - Sorumsuzluk Kay-dı19

 

OLAY 2

- Poliçe - Kabule Arz Yasağı - Ciro Zinciri

- Kısmi Kabul - Aval-Eşin Rıza-sı22

 

OLAY 3

- Poliçe - Protestodan Muafiyet Kaydı - Sorumsuzluk Kaydı

- Ciro Zinciri - Tahsil Cirosu - Poliçenin Zı-yaı26

 

OLAY 4

- Bono - Düzenleme ve Ödeme Yeri - Bedel Kaydı

- Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Vaadi 28

 

OLAY 5

- Bono - Senedin Türünü Gösteren İbare

- Senedin Devir Şeklinin Belirlenmesi - Faiz Kay-dı30

 

OLAY 6

- Bono - Aval - Faiz Kaydı - Cezai Şarta İlişkin Kayıt

- Vekâlet Ücretine İlişkin Kayıt - Başvuru Hak-kı34

OLAY 7

- Bono - Aval - Yetki Kaydı - Def’i - Ci-ro37

 

OLAY 8

- Bono - Faiz Şartı - Muacceliyet Şar-tı39

 

OLAY 9

- Poliçenin Unsurları - Emre Yazılı Havale - Kabul

- Kabul Edilmemenin Sonuçla-rı43

 

OLAY 10

- Bono - Tahsil Cirosu - Kişisel Def’i - İp-tal……………45

 

OLAY 11

- Çek - Çekin Unsurları - Aval - İbraz - Zamanaşımı

- Kişisel Def’i49

 

OLAY 12

- Çek - Kişisel (Şahsi) Def’i - Sahte İmza - Ciro Zinci-ri53

 

OLAY 13

- Bono - Tahsil Cirosu - Kişisel (Şahsi) Def’i - İptal

- Başvurma Hak-kı57

 

OLAY 14

- Bono - Düzenleme ve Ödeme Yeri - Bedel Kaydı

- Birden Fazla Bedel Gösterilmesi - Sahte İm-za62

 

OLAY 15

- Çek - Ciro Zinciri - Başvurma Hakla-rı66

 

OLAY 16

- Bono - Protestodan Muafiyet - Rehin Ciro-su70

 

OLAY 17

- Çek - İbraz - Cay-ma73

 

OLAY 18

- Bono - Düzenleyenin Aynı Zamanda Lehtar Olma-sı75

 

OLAY 19

- Çek - Sorumsuzluk Kaydı - Faiz Kaydı - Ödeme Yeri

- Karekod - İbraz - Çekten Cayma - Başvuru Hak-kı78

 

OLAY 20

- Bono - Def’iler - Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin

Def’iler - Def’ilerin İleri Sürülebileceği Kişi-ler81

 

OLAY 21

- Poliçe - Zorunlu Unsurlar - Vade

- Unsurların Bulunmaması - Mutlak def’i84

 

OLAY 22

- Bono - Def’iler - Ciro - Senetten Doğan Hakların Geçmesi

- Kişisel Def’iler - Bilerek Borçlunun Zararına Hareket 86

 

OLAY 23

- Bono - Açık Bono - Ciro - Doldurma Anlaşmasına Aykırılık

- Kişisel Def’iler - Ağır Ku-sur/Kötüniyet89

 

OLAY 24

- Bono - Vadenin Gösterilmemesi - Bonoda İbraz Süreleri

- Ödememe Protestosu Süreleri - Ödeme Aşaması

- Müracaat Haklarının Vadeden Önce Kullanı-mı91

 

OLAY 25

- Bono - Vade - Bonoda İbraz - Ödememe Protestosu Süreleri

- Görüldüğünden Belli Süre Sonra Ödenecek Bonolar

- İbraz Süreleri 96

 

OLAY 26

- Bono - Zamanaşımı Süreleri - Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının

Kesilmesi - Alttaki İlişkiye Başvuru

- Borcun Yenilenmesi - Delil Başlangıcı 99

 

OLAY 27

- Bono - Zamanaşımı Süreleri - Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının

Kesilmesi - Alttaki İlişkiye Başvuru

- Borcun Yenilenmesi - Delil Başlangı-cı102

 

OLAY 28

- Çek - Hamiline yazılı çek - Ciro - Çekin unsurları - Zamanaşımı…………107

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ

 

YARGITAY KARARI 1

- Bonoda Vade - Yazı ve Rakamla Yazılan Vadelerin Birbirine Uygun

Olmaması - Kambiyo Senedi Vasfını Yitiren Senedin

Duru-mu111

 

YARGITAY KARARI 2

- Bononun Unsurları - Açık Bono

- Unsurların Sonradan Doldurulması - İspat Yükü

- Keşide Tarihinin Gerçeği Yansıtmama-sı113

 

YARGITAY KARARI 3

- Bononun Unsurları - Şekil Şartları

- Düzenleme Tarihi ve İmkânsızlı-ğı116

 

YARGITAY KARARI 4

- Düzenleme Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması

- Senet Metninde Değişiklikler 118

 

YARGITAY KARARI 5

- Senet Dışında Kararlaştırılan Muacceliyet Şartı ve Senede Etkisi ………121

 

YARGITAY KARARI 6

- Başvuru Hakkını Yitiren Hamilin Hakları

- Sebepsiz Zenginleşme Davası - Gizli Rehin Cirosu 123

 

YARGITAY KARARI 7

- Sahte İmza - Mutlak Def’i - Ciro Zinciri

- İmzaların Bağımsızlığı İlkesi 125

 

YARGITAY KARARI 8

- Çek İptali Davası - İptal Davası Açma Hakkı 127

 

YARGITAY KARARI 9

- Bono - Sahte imza

- Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler 129

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU-LAR133

KAYNAK-ÇA207

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat