%1
TBMM Danışma Kurulu Bahadır Yeşilırmak

TBMM Danışma Kurulu


Basım Tarihi
2022-11
Sayfa Sayısı
176
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050514018
Boyut
16x24
Baskı
1250,00 TL 247,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 247 puan kazanacaksınız)
   247

Bahadır YEŞİLIRMAK

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  v

 

İÇİNDEKİLER . vii

 

KISALTMALAR xiii

 

GİRİŞ  1

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE

 

PARLAMENTO KAVRAMI, PARLAMENTONUN DOĞUŞU,

 

GELİŞİMİ VE İŞLEYİŞİ

 

PARLAMENTO KAVRAMI 5

 

Genel Olarak . 5

 

Parlamento ile İlişkili Temel Kavramlar . 6

 

Demokrasi . 6

 

Siyasi Temsil . 9

 

Temsil Kavramı . 9

 

Emredici Vekâlet . 10

 

Temsili Vekâlet . 11

 

PARLAMENTONUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 13

 

Genel Olarak . 13

 

Batı Avrupa’da Parlamentonun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. 14

 

İngiltere . 14

 

Folkmoot ve Witenagemot . 14

 

Magnum Concilium . 17

 

I. John ve Magna Carta Libertatum . 18

 

ç. Parlamentonun Gelişmesi . 21

 

Fransa . 25

 

İspanya’da Parlamentonun Kökenleri . 31

 

İtalya, Almanya ve Kuzeybatı Avrupa’da Parlamentonun

 

Kökenleri  34

 

III. PARLAMENTONUN İŞLEYİŞİ  38

 

Genel Olarak . 38

 

viii

 

Parlamentonun İşleyişinde Temel Aktör Olarak Siyasal

 

Partiler  40

 

Siyasal Parti Kavramı 40

 

Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 42

 

Parlamento İçi Kurumlar 44

 

Komisyonlar 44

 

Başkanlık Divanı ve Başkanlık Makamı . 45

 

Genel Kurul . 46

 

Parlamentonun Çalışmalarını Yönlendiren Kurumlar 46

 

Fransa Millet Meclisi Örneği: Başkanlar Konferansı

 

(Conférence des Présidents) . 46

 

Almanya Örneği: Yaşlılar Konseyi (Altestenrat) . 48

 

ABD Örneği: Kurallar Komisyonu (Committee on

 

Rules)  50

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TBMM DANIŞMA KURULU VE TARİHİ GELİŞİMİ

 

KAVRAM 53

 

TARİHİ GELİŞİMİ 54

 

27/12/1963 Tarihli Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü. 55

 

5/3/1973 Tarihli Millet Meclisi İçtüzüğü 59

 

İçtüzük Görüşmelerinde Danışma Kurulunun Yapısına

 

Dair Dile Getirilen Sorunlar . 63

 

Danışma Kurulunun Meclisin İşleyişinde

 

Milletvekillerinin İradesini Ortadan Kaldırdığına

 

Dair Eleştiriler . 63

 

Kaç Milletvekiline Sahip Olursa Olsun Her Siyasi

 

Parti Grubunun Danışma Kurulunda Bir Temsilci

 

ile Temsil Edilmesine Dair Eleştiriler . 66

 

İçtüzük Görüşmelerinde Danışma Kurulu Maddesi

 

Üzerinde İşlemler  69

 

1973 İçtüzüğünün Danışma Kurulu Maddesinde

 

Günümüze Kadar Yapılan Değişiklikler . 71

 

Genel Olarak . 71

 

1961 Anayasası Döneminde Yapılan Değişiklik

 

(1978 Değişikliği)  73

 

1982 Anayasası Döneminde Yapılan Değişiklikler

 

(1996, 2017 ve 2018 Değişiklikleri) . 83

 

27/7/2017 Tarihli Değişiklik. 84

 

ix

 

9/10/2018 Tarihli Değişiklik. 90

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

TBMM DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞU, İŞLEVİ,

 

GÖREV VE YETKİLERİ, İŞLEYİŞİ VE ETKİNLİĞİ

 

GENEL OLARAK 93

 

DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞU . 94

 

III. DANIŞMA KURULUNUN İŞLEVİ . 96

 

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ . 100

 

Danışma Kurulunun İçtüzükte Belirtilen Görev ve Yetkileri . 100

 

TBMM’nin Tatili ve Çalışmalarına Ara Vermesine Dair . 100

 

Başkanlık Divanının Yapısı ve Siyasi Parti Gruplarının

 

Başkanlık Divanında Temsiline Dair  101

 

Komisyonların Oluşumuna ve İşleyişine Dair . 103

 

Genel Kurulun Çalışmaları ve Gündemine Dair 104

 

Genel Kurulda Söz Alma ve Konuşmalara Dair 107

 

Kapalı Oturum Tutanaklarına Dair . 111

 

Kanun Tekliflerinin Genel Kurulda Görüşülmesine Dair . 112

 

Temel Kanun Uygulamasına Dair 118

 

Parlamenter Denetime Dair 119

 

Danışma Kurulunun Kanunlarda Belirtilen Görev ve

 

Yetkileri  121

 

5/12/1990 Tarihli ve 3686 Sayılı İnsan Haklarını

 

İnceleme Komisyonu Kanunu  121

 

15/4/2003 Tarihli ve 4847 Sayılı Avrupa Birliği Uyum

 

Komisyonu Kanunu . 121

 

25/2/2009 Tarihli ve 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat

 

Eşitliği Komisyonu Kanunu . 122

 

DANIŞMA KURULUNUN İŞLEYİŞİ 123

 

Genel Olarak . 123

 

Toplantı Çağrısı . 123

 

Toplantı . 125

 

Ç. Toplantısız Uzlaşma (Elden Uzlaşı) . 128

 

Önerilerin İşleme Alınması 130

 

DANIŞMA KURULUNUN ETKİNLİĞİ 132

 

Danışma Kurulunun Etkinliği Sorunu . 132

 

Cumhuriyet Senatosunda Danışma Kurulunun Etkinliği 134

 

Millet Meclisi Döneminde Danışma Kurulunun

 

Etkinliği  139

 

x

 

1973-1978 Arası Danışma Kurulu Verileri . 139

 

1978-1980 Arası Danışma Kurulu Verileri . 140

 

TBMM’de Danışma Kurulunun Etkinliği . 142

 

Genel Olarak . 142

 

1983-2021 Arası (17’nci Dönemden 27’nci Döneme)

 

Danışma Kurulu Verileri  143

 

Koalisyon Dönemleri ile Tek Başına İktidar

 

Dönemlerinin Danışma Kurulu İşlemlerinde Etkisi . 146

 

ç. Hükümet Sisteminin Danışma Kurulu İşlemlerinde

 

Etkisi . 149

 

SONUÇ VE ÖNERİ  153

 

KAYNAKÇA . 163

 

Kitaplar, Makaleler ve Tezler 163

 

Tutanaklar. 168

 

ÖZET . 173

 

ABSTRACT. 175

 

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ

 

Tablo-1 17’nci Dönem ila 27’nci Dönem Arasında Genel Kurulda

 

Danışma Kurulu İşlemlerinin Verileri  143

 

Şekil-1 27’nci Yasama Dönemi Danışma Kurulu İstatistikleri

 

(24/6/2018- 1/10/2021 Tarihi Arası) . 130

 

Şekil-2 Senato’da Başkanlık Divanı Konusunun Görüşüldüğü

 

Danışma Kurulu Toplantıları  136

 

Şekil-3 Senato’da Bütçe Görüşmelerine Dair Danışma Kurulu

 

Toplantıları  138

 

Şekil-4 Millet Meclisinde 1978 İçtüzük Değişikliğine Kadar

 

Danışma Kurulu İşlemleri  140

 

Şekil-5 Millet Meclisinde 1978-1980 Arası Danışma Kurulu

 

İşlemleri  141

 

Şekil-6 TBMM’nin 17’nci Dönemi ile 27’nci Dönemi Arasında Genel

 

Kurulda İşleme Alınan Danışma Kurulu Önerileri ile Grup

 

Önerileri Karşılaştırması  145

 

Şekil-7 Koalisyon Dönemleri ile Tek Başına İktidar Dönemlerinde

 

Genel Kurulda İşleme Alınan Danışma Kurulu Önerileri ile

 

Grup Önerileri Karşılaştırması . 147

 

xi

 

Şekil-8 Koalisyon Dönemleri ile Tek Başına İktidar Dönemlerinde

 

(1991 Öncesi ve 2002 Sonrası Dönem Ayrılmış) Genel Kurulda

 

İşleme Alınan Danışma Kurulu Önerileri ile Grup Önerileri

 

Karşılaştırması . 148

 

Şekil-9 Parlamenter Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet

 

Sisteminde Genel Kurulda İşleme Alınan Danışma Kurulu

 

Önerileri ile Grup Önerileri Karşılaştırması  150

 

Şekil-10 Parlamenter Hükümet Sisteminin Son Dönemi

 

(26’ncı Dönem) ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin

 

İlk Dönemi (27’nci Dönem) Genel Kurulda İşleme Alınan

 

Danışma Kurulu Önerileri ile Grup Önerileri Karşılaştırması  152

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
247,50   
247,50   
2
123,75   
247,50   
3
82,50   
247,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
247,50   
247,50   
2
123,75   
247,50   
3
82,50   
247,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
247,50   
247,50   
2
123,75   
247,50   
3
82,50   
247,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
247,50   
247,50   
2
123,75   
247,50   
3
82,50   
247,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
247,50   
247,50   
2
123,75   
247,50   
3
82,50   
247,50   
Kapat