%3
Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri Konu Kitabı Reşit Gürbüz

ThemisTürkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri Konu Kitabı


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
376
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283864
Boyut
16x24
Baskı
7185,00 TL 179,45 TL
(Bu ürünü aldığınızda 179 puan kazanacaksınız)
   179

Reşit GÜRBÜZ

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
V
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI
 
 
Birinci Kısım
 
 
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER
 
 
Birinci Bölüm: MERKEZDEN YÖNETİM VE YERİNDEN YÖNETİM İLKELERİ 
 
3
I. KAVRAM 
 
3
II. MERKEZDEN YÖNETİM 
 
4
A. Genel Olarak 
 
4
B. Merkezden Yönetimin Özellikleri 
 
5
C. Merkezden Yönetimin Faydaları 
 
6
D. Merkezden Yönetimin Sakıncaları 
 
6
E. Yetki Genişliği 
 
7
1. Genel Olarak 
 
7
2. Yetki Genişliğinin Özellikleri 
 
8
III. YERİNDEN YÖNETİM 
 
8
A. Genel Olarak 
 
8
B. Yerinden Yönetimin Türleri 
 
9
1. Mahallî İdareler (=Coğrafi Yerinden Yönetim) 
 
9
2. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları (=Fonksiyonel Yerinden Yönetim) 
 
9
3. “Mahallî İdareler” ile “Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları”nın
 
 
Karşılaştırılması 
 
10
C. Yerinden Yönetimin Özellikleri 
 
11
D. Yerinden Yönetimin Faydaları 
 
11
E. Yerinden Yönetimin Sakıncaları 
 
12
İkinci Bölüm: İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
 
13
I. GENEL OLARAK 
 
13
II. HİYERARŞİ 
 
14
A. Kavram 
 
14
B. Hiyerarşik Makamlar 
 
15
1. Bakanlıklarda 
 
15
2. Merkezi İdarede 
 
15
3. Yerinden Yönetim Kuruluşlarında 
 
15
4. Her Kademede 
 
15
VIII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
C. Hiyerarşi Gücünün Kapsamı 
 
15
1. Üst’ün, Astlarının Memuriyet Durumuna İlişkin İşlemler Yapma
 
 
Yetkisi 
 
15
2. Üst’ün, Asta Emir Verme Yetkisi 
 
16
3. Üst’ün, Astın İşlemlerini Denetleme Yetkisi 
 
16
III. İDARİ VESAYET 
 
16
A. Kavram 
 
16
B. İdari Vesayet – Medeni Vesayet Ayrımı 
 
17
C. İdari Vesayetin Özellikleri 
 
18
D. İdari Vesayet Makamları 
 
18
E. İdari Vesayetin Kapsamı 
 
18
1. Organlar Üzerinde 
 
18
2. İşlemleri üzerinde 
 
19
IV. HİYERARŞİ İLE İDARİ VESAYETİN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
20
Üçüncü Bölüm: KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
 
23
I. KAVRAM 
 
23
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN
 
 
ÖLÇÜTLER 
 
24
A. Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulması 
 
24
B. Devlet Tarafından ve Kamu Gücüne Dayanılarak Kurulması 
 
24
C. Kamusal Yetki ve Ayrıcalıklarla Donatılması 
 
24
D. Amacın “Kamu Yararı”, Faaliyetin Konusunun “Kamu Hizmeti”
 
 
Olması 
 
25
E. Kendi Varlıklarına Son Verememesi ve Statülerinde Değişiklik
 
 
Yapamaması 
 
25
F. Mallarının Statüsü ve Gelirleri 
 
25
G. Personelin Statüsü 
 
25
İkinci Kısım
 
 
MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT TEŞKİLATI
 
 
Birinci Bölüm: CUMHURBAŞKANLIĞI 
 
29
Birinci Alt Bölüm: CUMHURBAŞKANININ KONUMU, SEÇİMİ VE
 
 
SORUMLULUĞU 
 
29
I. CUMHURBAŞKANININ KONUMU 
 
29
II. CUMHURBAŞKANI SEÇİLME ŞARTLARI, ADAYLIĞI VE SEÇİMİ 
 
29
A. Genel Olarak 
 
29
B. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları 
 
30
C. Aday Gösterilme 
 
30
D. Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi 
 
30
E. Adaylara Yardım 
 
31
F. Seçim Dönemi, Seçim Döneminin Başlangıcı ve Seçimlerin
 
 
Tamamlanması 
 
31
G. Seçim Sistemi ve Uygulanması 
 
32
H. Cumhurbaşkanı Seçiminin Geri Bırakılması 
 
32
III. CUMHURBAŞKANININ TARAFSIZLIĞI 
 
32
IV. CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU 
 
33
A. Genel Olarak 
 
33
B. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu 
 
33
1. Soruşturma Açılmasını İsteme ve İstemin Karara Bağlanması 
 
34
2. Soruşturmanın Yürütülmesi 
 
34
3. TBMM Genel Kurulunda Görüşme ve Yüce Divana Sevk 
 
34
4. Görevin Sona Ermesi 
 
34
5. Diğer Hükümler 
 
34
C. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanının
 
 
Sorumluluğu 
 
35
İkinci Alt Bölüm: CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
36
I. GENEL OLARAK 
 
36
II. CUMHURBAŞKANININ ANAYASADA YER ALAN GÖREV VE
 
 
YETKİLERİ 
 
36
III. CUMHURBAŞKANININ KANUNLARDAN KAYNAKLANAN
 
 
GÖREV VE YETKİLERİ 
 
38
IV. CUMHURBAŞKANININ OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN ETME
 
 
YETKİSİ 
 
38
A. Genel Olarak 
 
38
B. Olağanüstü Hal (OHAL) Sebepleri 
 
39
C. Olağanüstü Halin Amacı 
 
40
D. Olağanüstü Hal İlanına İlişkin Usuller 
 
40
E. Olağanüstü Halin Konusu (=Sonuçları) 
 
40
F. Olağanüstü Hal İlanının Yargısal Denetimi 
 
41
G. Olağanüstü Halin Uygulanması 
 
41
V. CUMHURBAŞKANININ DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ 
 
42
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
 
42
1. Düzenleme Alanı 
 
43
2. Münhasıran Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenebilecek
 
 
Hususlar 
 
44
3. Yayımı 
 
44
4. Yargısal Denetimi 
 
44
X THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
B. Olağanüstü Hâl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
 
45
1. Genel Olarak 
 
45
2. Düzenleme Alanı 
 
46
3. Yayımı 
 
46
4. Yargısal Denetimi 
 
47
C. Yönetmelik 
 
47
1. Genel Olarak 
 
47
2. Yayımı 
 
47
3. Yargısal Denetimi 
 
48
D. Diğer Düzenleyici İşlemler 
 
49
VI. CUMHURBAŞKANININ ÜST KADEME KAMU
 
 
YÖNETİCİLERİNİ ATAMA YETKİSİ 
 
49
A. 3 no.lu Kararnamenin (I) Sayılı Cetvelinde Yer Alan Kadro,
 
 
Pozisyon ve Görevlere Atanma 
 
49
B. 3 no.lu Kararnamenin (II) Sayılı Cetvelinde Yer Alan Kadro,
 
 
Pozisyon ve Görevlere Atanma 
 
50
C. 3 no.lu Kararnamenin (I) ve (II) Sayılı Cetvellerinde Yer Almayan
 
 
Kadro, Pozisyon ve Görevlere Atanma 
 
50
VII. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNİ
 
 
DEVREDEBİLMESİ 
 
50
Üçüncü Alt Bölüm: CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI 
 
52
I. GENEL OLARAK 
 
52
II. CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI 
 
52
A. Genel Olarak 
 
52
B. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Cezai Sorumluluğu 
 
53
1. Soruşturma Açılmasını İsteme ve İstemin Karara Bağlanması 
 
53
2. Soruşturmanın Yürütülmesi 
 
53
3. TBMM Genel Kurulunda Görüşme ve Yüce Divana Sevk 
 
53
4. Görevin Sona Ermesi 
 
53
5. Diğer Hükümler 
 
54
C. Cumhurbaşkanına Vekâlet 
 
54
III. CUMHURBAŞKANI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
54
IV. CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE DANIŞMANI 
 
55
V. ÖZEL TEMSİLCİ 
 
55
VI. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU 
 
55
VII. CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI 
 
55
A. Genel Olarak 
 
55
B. İdari İşler Başkanı 
 
56
1. Genel Olarak 
 
56
2. Başkanın Görevleri 
 
57
C. İdari İşler Başkanlığında Sorumluluk ve Yetki Devri 
 
57
VIII. ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER 
 
57
IX. PERSONELİN STATÜSÜ 
 
58
A. Kadrolu Personel 
 
58
B. Kadroya Bağlı Süreli Personel 
 
58
C. Kadroya Bağlı Olmayan Süreli Personel 
 
59
D. Kısmi Zamanlı Personel 
 
59
E. Sözleşmeli Personel 
 
59
X. CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI 
 
59
A. Genel Olarak 
 
59
B. Kurulların Genel Görev ve Yetkileri 
 
60
C. Kurulların Çalışma Usulleri ve Koordinasyon Toplantıları 
 
60
D. Kurulların Sır Saklama Yükümlülüğü 
 
61
XI. CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ 
 
61
XII. CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR 
 
62
A. Devlet Denetleme Kurulu 
 
63
1. Genel Olarak 
 
63
2. Denetimin Kapsamı 
 
64
3. Devlet Denetleme Kurulunun Oluşumu 
 
64
4. Devlet Denetleme Kurulunun Görevleri 
 
65
5. Devlet Denetleme Kurulunun Yetkileri 
 
65
6. Devlet Denetleme Kurulunun Raporları 
 
66
B. Savunma Sanayii Başkanlığı 
 
67
1. Oluşumu 
 
67
2. Görevleri 
 
67
3. Savunma Sanayii İcra Komitesi 
 
68
İkinci Bölüm: BAKANLIKLAR 
 
69
I. GENEL OLARAK 
 
69
II. BAKAN 
 
69
A. Genel Olarak 
 
69
B. Bakanların Görev ve Yetkileri 
 
70
1. Devlet Tüzelkişiliğini Temsil Etme 
 
70
2. Denetim (Hiyerarşi ve Vesayet) Yetkisi 
 
70
3. İşbirliği ve Koordinasyon Yetkisi 
 
70
4. Düzenleme Yetkisi 
 
71
5. Atama Yetkisi 
 
71
6. Üst Yöneticilik Yetkisi 
 
71
C. Bakanların Yetki Devredebilmesi 
 
71
D. Bakanların Sorumluluğu 
 
72
1. Siyasal Sorumluluk 
 
72
XII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
2. Hukuki Sorumluluk 
 
72
3. Cezai Sorumluluk 
 
72
III. BAKANLIK TEŞKİLATI 
 
73
A. Bakanlıkların Temel Kuruluşları ve Hiyerarşik Kademeler 
 
73
B. Merkez Teşkilatı 
 
74
1. Genel Olarak 
 
74
2. Bakan Yardımcısı 
 
74
3. Bakan Müşaviri 
 
74
C. Taşra Teşkilatı 
 
75
D. Yurtdışı Teşkilatı 
 
75
E. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar 
 
76
1. Genel Olarak 
 
76
2. Bağlı Kuruluşlar 
 
76
3. İlgili Kuruluşlar 
 
76
4. İlişkili Kuruluşlar 
 
77
Üçüncü Bölüm: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 
 
79
I. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
 
79
II. YÜKSEK ASKERİ ŞÛRA 
 
80
A. Oluşumu 
 
80
B. Görevleri 
 
80
C. Toplantıları ve Kararları 
 
81
Dördüncü Bölüm: MERKEZİ İDAREYE YARDIMCI KURULUŞLAR 
 
83
I. GENEL OLARAK 
 
83
II. MİLLÎ GÜVENLİK KURULU (MGK) 
 
84
A. Milli Güvenlik Kavramı 
 
84
1. İkinci Dünya Savaşından Önceki Durum 
 
84
2. İkinci Dünya Savaşından Sonraki Durum 
 
84
B. Milli Güvenlik Kurulunun Dünü 
 
85
1. Yüksek Müdafaa Meclisi 
 
85
2. Milli Savunma Yüksek Kurulu 
 
86
3. 1961 Anayasası Döneminde Milli Güvenlik Kurulu 
 
87
C. 1982 Anayasası Döneminde Milli Güvenlik Kurulu 
 
88
D. Milli Güvenlik Kurulunun Çalışma Usulü 
 
89
E. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
 
89
1. Genel Sekreter 
 
89
2. Hizmet Birimleri 
 
89
3. Genel Sekreterliğin Görevleri 
 
90
III. DANIŞTAY 
 
90
A. Danıştay’ın Konumu ve İdari Görevleri 
 
90
B. Danıştay Kararlarının Türü ve Özellikleri 
 
91
1. Danışma Kararları 
 
91
2. İnceleme Kararları 
 
91
3. İdari Kararları 
 
91
C. Danıştay’ın İdari Görevlerini Yerine Getiren Kuruluşlar 
 
92
1. İdari Daire 
 
92
2. İdari İşler Kurulu 
 
93
3. Danıştay’ın Diğer İdari Kuruluşları 
 
93
D. Danıştay’ın Personeli 
 
94
1. Danıştay Meslek Mensupları 
 
94
2. Danıştay Tetkik Hâkimleri ve Danıştay Savcıları 
 
96
3. Memurlar 
 
96
IV. SAYIŞTAY 
 
96
A. Genel Olarak 
 
96
B. Sayıştay’ın Görevleri 
 
97
C. Sayıştay’ın Yetkileri 
 
98
D. Sayıştay’ın Denetim Görevi 
 
98
1. Denetimin Genel Esasları 
 
98
2. Denetimin Kapsamı 
 
99
3. TBMM’den Gelen Denetim Talepleri 
 
99
E. Sayıştay’ın Organları 
 
100
1. Başkanlık 
 
100
2. Daireler 
 
100
3. Genel Kurul 
 
100
4. Temyiz Kurulu 
 
101
5. Daireler Kurulu 
 
101
F. Sayıştay Görevlileri 
 
101
1. Sayıştay Başkanı 
 
101
2. Sayıştay Daire Başkanları 
 
102
3. Sayıştay Üyeleri 
 
102
4. Sayıştay Başsavcı ve Savcıları 
 
102
V. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY 
 
102
A. Genel Olarak 
 
102
B. Başkan ve Üyeleri 
 
102
C. Konseyin Görev ve Yetkileri 
 
103
XIV THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
Üçüncü Kısım
 
 
MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI
 
 
I. KAVRAM 
 
107
II. İL GENEL İDARESİ 
 
108
A. Kurulması, Kaldırılması ve Adlarının Değiştirilmesi 
 
108
B. İl İdaresinin Bölümleri 
 
109
1. Vali 
 
109
2. İl Müdürü (=İl İdare Şube Başkanı) 
 
112
3. İl İdare Kurulu 
 
112
III. İLÇE İDARESİ 
 
113
A. Kurulması, Kaldırılması ve Adlarının Değiştirilmesi 
 
113
B. İlçe İdaresinin Bölümleri 
 
113
1. Kaymakam 
 
113
2. İlçe Müdürü (İlçe İdare Şube Başkanı) 
 
116
3. İlçe İdare Kurulu 
 
116
Dördüncü Kısım
 
 
YERİNDEN YÖNETİM TEŞKİLATI
 
 
Birinci Bölüm: MAHALLİ (=YEREL) İDARELER 
 
121
I. KAVRAM 
 
121
II. İL ÖZEL İDARESİ 
 
122
A. Tanımı ve Kuruluşu 
 
122
B. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 
 
123
C. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları 
 
124
D. İl Özel İdaresinin Organları 
 
125
1. İl Genel Meclisi 
 
125
2. İl Encümeni 
 
129
3. Vali 
 
131
E. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 
 
131
F. İl Özel İdaresi Teşkilatı ve Personeli 
 
132
G. İl Özel İdaresinin Denetimi 
 
132
H. İl Özel İdaresi Hizmetlerinin Aksaması 
 
133
I. İl Özel İdaresinin Gelirleri 
 
133
İ. İl Özel İdaresi Bütçesi ve Kesinhesap 
 
134
J. Borçlanma ve İktisadi Girişimler 
 
134
III. BELEDİYE 
 
135
A. Tanımı ve Kuruluşu 
 
135
B. Belediye Sınırları 
 
135
1. Sınırların Tespiti ve Kesinleşmesi 
 
135
2. Sınır Uyuşmazlıklarının Çözümü 
 
136
C. Belde Adının Değiştirilmesi 
 
136
D. Birleşme ve Katılma 
 
136
E. Ayrılma Yoluyla Belde Kurulması 
 
137
F. Tüzelkişiliğin Sona Erdirilmesi 
 
137
G. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 
 
137
H. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 
 
138
I. Belediyenin Organları 
 
139
1. Belediye Meclisi 
 
140
2. Belediye Encümeni 
 
144
3. Belediye Başkanı 
 
146
İ. Belediye Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 
 
148
J. Belediye Teşkilatı ve Personeli 
 
148
K. Belediyelerin Denetimi 
 
149
L. Hizmetlerde Aksama 
 
149
M. Belediyenin Gelirleri 
 
150
N. Belediye Bütçesi ve Kesinhesap 
 
151
O. Borçlanma ve İktisadi Girişimler 
 
151
Ö. Mahalle İdaresi 
 
151
1. Tanımı ve Kuruluşu 
 
151
2. Görevleri 
 
152
3. Organları 
 
152
4. Mali Kaynakları 
 
153
IV. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
 
153
A. Tanımı, Kuruluşu ve Sınırları 
 
153
B. Görev ve Yetkileri 
 
154
1. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Yetkileri 
 
154
2. Büyükşehir İlçe Belediyesinin Görev ve Yetkileri 
 
155
Denetim Yetkisi 
 
155
C. Büyükşehir Belediyesinin Organları 
 
156
1. Büyükşehir Belediye Meclisi 
 
156
2. Büyükşehir Belediye Encümeni 
 
158
3. Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
158
D. Büyükşehir Belediyesi Teşkilatı ve Personeli 
 
160
E. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri 
 
160
F. Büyükşehir Belediye Bütçesi 
 
160
G. Şirket Kurulması 
 
161
XVI THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
H. Büyükşehir Belediyeleri ile Diğer Belediyelerin
 
 
Karşılaştırılması 
 
161
V. KÖY İDARESİ 
 
162
A. Tanımı 
 
162
B. Kurulması ve Kaldırılması 
 
162
C. Görev ve Yetkileri 
 
164
1. Görevleri 
 
164
2. Yetkileri 
 
164
D. Köyün Organları 
 
164
1. Köy Derneği 
 
164
2. Köy İhtiyar Meclisi 
 
165
3. Köy Muhtarı 
 
166
E. Köy Personeli 
 
168
1. Genel Olarak 
 
168
2. Köy Korucuları 
 
168
F. Köy Bütçesi ve Gelirleri 
 
169
1. Köy Bütçesi 
 
169
2. Köy Gelirleri 
 
169
VI. MAHALLİ İDARE BİRLİĞİ 
 
170
A. Genel Olarak 
 
170
B. Kuruluşu 
 
171
C. Birliğin Organları 
 
171
1. Birlik Meclisi 
 
171
2. Birlik Encümeni 
 
172
3. Birlik Başkanı 
 
173
D. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 
 
173
E. Ülke Düzeyinde Birlik Kurulması 
 
173
İkinci Bölüm: HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
 
 
(=KAMU KURUMLARI) 
 
175
I. GENEL OLARAK 
 
175
II. KAMU İDARELERİ İLE KAMU KURUMLARININ BELLİ BAŞLI
 
 
FARKLARI 
 
176
A. Kuruluşları Açısından 
 
176
B. Faaliyetleri Açısından 
 
176
C. Ortaya Çıkış Zamanları Açısından 
 
177
III. KAMU KURUMLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ 
 
177
A. Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kurulma 
 
177
B. Kamu Tüzelkişiliğine Sahip Olma 
 
178
C. Özerkliğe Sahip Olma 
 
178
D. Vesayet Denetimine Tabi Olma 
 
178
E. Ayrı Bir Malvarlığına ve Bütçeye Sahip Olma 
 
178
F. Tâbi Olduğu Hukuki Rejim 
 
178
IV. KAMU KURUMLARININ TÜRLERİ 
 
179
A. Faaliyet Alanları Açısından 
 
179
B. Yönetim Biçimleri Açısından 
 
179
V. FAALİYET KONULARI AÇISINDAN KAMU KURUMLARI 
 
180
A. İdari Kamu Kurumları 
 
180
1. Genel Olarak 
 
180
2. Faaliyet Konuları 
 
180
3. Teşkilatı ve Personeli 
 
181
4. Bütçesi ve Malvarlığı 
 
181
B. İktisadi Kamu Kurumları 
 
181
1. Genel Olarak 
 
181
2. KİT’lerin Türleri 
 
182
3. KİT’lerin Özellikleri 
 
184
4. KİT’lerin Organları ve Personeli 
 
185
C. Sosyal Kamu Kurumları 
 
186
1. Genel Olarak 
 
186
2. Özellikleri 
 
188
D. Bilimsel, Teknik ve Kültürel Kamu Kurumları 
 
188
1. Genel Olarak 
 
188
2. Özellikleri 
 
189
VI. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI 
 
189
A. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kalkınma İdaresi 
 
189
1. Genel Olarak 
 
189
2. Görevleri 
 
190
B. 642 Sayılı KHK ile Oluşturulan Bölge Kalkınma İdareleri 
 
190
VII. KALKINMA AJANSLARI 
 
191
VIII. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 
 
193
A. Genel Olarak 
 
193
B. Özellikleri 
 
193
1. Kamu Kurumu Niteliğinde Olma 
 
193
2. Kanunla Kurulma 
 
194
3. Organlarının Kendi Üyeleri Tarafından Seçilmesi 
 
194
4. Zorunlu Üyelik Esasına Dayanma 
 
194
5. Kuruluş Amaçları Dışında Faaliyette Bulunamama 
 
194
6. Özerk Bütçeli Olma 
 
195
XVIII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
Üçüncü Bölüm: DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ ÜST KURULLAR
 
 
(=BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER) 
 
197
I. GENEL OLARAK 
 
197
II. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İKİ TEMEL ÖZELLİĞİ 
 
198
A. Bağımsızlık 
 
198
B. Regülasyon 
 
199
III. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER 
 
199
A. Genel Olarak 
 
199
B. Bağımsız İdari Otoritelerin Özellikleri 
 
200
C. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
 
 
Yer Alan Bağımsız İdari Otoriteler 
 
203
1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
 
203
2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
 
204
3. Sermaye Piyasası Kurulu 
 
205
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
 
206
5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
 
207
6. Kamu İhale Kurumu 
 
207
7. Rekabet Kurumu 
 
208
8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
 
209
9. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
 
210
10. Nükleer Düzenleme Kurumu 
 
211
11. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu211
 
 
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI SORULARI 
 
213
KAMU GÖREVLİLERİ
 
 
Birinci Bölüm: KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 
 
239
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI 
 
239
II. 657 SAYILI KANUNA GÖRE KAMU GÖREVLİSİ TÜRLERİ 
 
240
A. Memurlar 
 
241
B. Sözleşmeli Personel 
 
241
C. İşçiler 
 
241
III. MEMUR TANIMLAMALARI VE MEMURLUĞUN ÖZELLİKLERİ 
 
242
A. Mevzuatımızda Memur Tanımları 
 
242
1. 1982 Anayasasına Göre Memur 
 
242
2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Memur 
 
242
3. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Memur 
 
243
B. Memurluğun Özellikleri 
 
243
IV. MEMURLUK MESLEĞİ 
 
243
A. Genel Olarak 
 
243
B. Memurluk Mesleğinin İlkeleri 
 
244
1. Liyakat 
 
244
2. Kariyer 
 
245
3. Sınıflandırma 
 
245
İkinci Bölüm: MEMURLUĞA GİRİŞ, GÖREVE BAŞLAMA VE
 
 
MEMURLARIN İLERLEMESİ 
 
247
I. MEMURLUĞA GİRİŞ 
 
247
A. Memurluğa Girişe İlişkin Temel İlkeler 
 
247
B. Memurluğa Girişte Aranan Koşullar 
 
247
1. Genel Koşullar 
 
247
2. Özel Koşullar 
 
249
C. Memurluk İhtiyacının Saptanması ve Duyurulması 
 
250
D. Sınav ve Memur İhtiyacının Karşılanması 
 
251
E. Sınavlara İlişkin Genel Yönetmelik 
 
252
1. Genel Olarak 
 
252
2. KPSS’nin Usul ve Esasları 
 
252
3. KPSS Duyurusu 
 
252
4. KPSS’nin Yapılması ve KPSS Sonuçlarının Geçerlilik Süresi 
 
253
F. Atama 
 
253
II. GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA 
 
253
III. ADAYLIK VE ADAYLIK SONUNDA ASLİ MEMURLUĞA
 
 
ATANMA 
 
254
IV. İSTİSNAİ MEMURLUK 
 
255
V. MEMURLARIN İLERLEMELERİ 
 
255
A. Kademe İlerlemesi 
 
256
B. Derece Yükselmesi 
 
256
1. Genel Olarak 
 
256
2. Özel Olarak İlk Dört Dereceye Yükselme 
 
257
C. İdari Görevlere Atanma 
 
257
D. Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme 
 
257
VI. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ VE ÖZLÜK DOSYASI 
 
258
VII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
258
Üçüncü Bölüm: MEMURLARIN TÂBİ OLDUĞU HUKUKSAL REJİM 
 
261
I. MEMURLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TÂBİ OLDUĞU
 
 
YASAKLAR 
 
261
A. Memurların Yükümlülükleri 
 
261
1. Sadakat Yükümlülüğü, Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık 
 
261
2. Davranış ve İşbirliği 
 
264
XX THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
3. Amir Olmanın Gereklerini Yerine Getirme 
 
264
4. Hiyerarşik Üste Bağlılık ve İtaat 
 
264
5. Dikkat ve Özen Gösterme 
 
265
6. Verdiği Zararları Giderme 
 
265
7. Mal Bildirimi 
 
265
8. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri Geri Verme 
 
267
9. Hizmeti Kişisel Olarak ve Kesintisiz Bir Biçimde Yürütme 
 
267
10. Kıyafet Yükümlülüğü 
 
267
B. Memurların Tâbi Olduğu Yasaklar 
 
268
1. Başka Bir Görev Alma Yasağı 
 
268
2. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 
 
268
3. Grev Yasağı 
 
268
4. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 
 
269
5. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı 
 
269
7. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 
 
269
8. Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağı 
 
270
9. Siyasi Faaliyette Bulunma ve Siyasi Partilere Girme Yasağı 
 
270
10. Ayrımcılık Yasağı 
 
270
11. Bölücü ve Yıkıcı Faaliyette Bulunma Yasağı 
 
270
12. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 
 
270
II. MEMURLARIN HAKLARI 
 
271
A Uygulamayı İsteme Hakkı 
 
271
B. Güvenlik Hakkı (=Memurluk Güvencesi) 
 
271
C. Hizmet Hakkı 
 
272
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı 
 
273
E. Aylık (=Maaş) Hakkı 
 
273
1. Genel Olarak 
 
273
2. Aylık – Ücret Ayrımı 
 
274
F. Yolluk (=Harcırah) Hakkı 
 
274
G. Diğer Sosyal Haklar 
 
274
1. Aile Yardımı Ödeneği 
 
275
2. Doğum Yardımı Ödeneği 
 
275
3. Ölüm Yardımı Ödeneği 
 
275
4. Giyecek ve Yiyecek Yardımı 
 
276
H. Toplu Sözleşme Hakkı 
 
276
I. Sendika Hakkı 
 
276
1. Genel Olarak 
 
276
2. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 
 
277
İ. İzin Hakkı 
 
279
1. Yıllık İzin 
 
279
2. Sağlık izni 
 
279
3. Hastalık izni 
 
280
4. Refakat İzni 
 
280
5. Mazeret izni 
 
280
6. Aylıksız İzin 
 
282
III. MEMURLARIN MALİ SORUMLULUĞU 
 
283
A. Yönetilenlere Karşı Sorumluluğu 
 
283
B. İdareye Karşı Sorumluluğu 
 
284
Dördüncü Bölüm: MEMURLARIN DİSİPLİN REJİMİ VE MEMUR
 
 
YARGILAMASI 
 
285
I. GENEL OLARAK DİSİPLİN REJİMİ 
 
285
II. DİSİPLİN CEZASI VE CEZA HUKUKU 
 
286
III. DİSİPLİN HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
 
287
A. Yasallık İlkesi 
 
287
1. Yasallık İlkesinin Anayasal Düzenlemesi 
 
287
2. Yasallık İlkesinin 657 Sayılı Kanundaki Düzenlemesi 
 
288
B. Ölçülülük İlkesi 
 
288
C. Savunmasız Ceza Olmaz İlkesi 
 
288
D. Tek Eyleme Tek Ceza (=Non Bis İn İdem) İlkesi 
 
288
E. “Kuşkudan Sanık Yararlanır” İlkesi 
 
289
F. Gizlilik İlkesi 
 
289
G. Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi 
 
289
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ 
 
289
A. Uyarma 
 
289
B. Kınama 
 
290
C. Aylıktan Kesme 
 
290
D. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
 
290
E. Memurluktan Çıkarma 
 
290
V. DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN 657 SAYILI KANUNDAKİ
 
 
TEKNİK İLKELER 
 
291
VI. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR 
 
291
VII. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA USUL 
 
292
A. Zamanaşımı 
 
292
B. Karar Süresi 
 
292
C. Savunma Hakkı 
 
293
VIII. DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI 
 
293
IX. İTİRAZ 
 
293
X. DİSİPLİN CEZALARININ ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNMESİ 
 
294
XXII THEMIS Türkiye’nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri
 
 
XI. MEMURLARIN YARGILANMASI 
 
294
A. Genel Olarak 
 
294
B. 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurların Yargılanması Usulü 
 
295
1. Kanunun Kapsamı ve Kapsamı Dışında Kalanlar 
 
295
2. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi ve Soruşturma İzni 
 
295
3. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 
 
296
4. Ön İnceleme 
 
297
5. Karar 
 
298
6. İtiraz 
 
298
7. Hazırlık Soruşturması ve Soruşturmayı Yapacak Merciler 
 
298
8. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
 
299
Beşinci Bölüm: MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN
 
 
DURUMLAR VE MEMURLUĞUN SONA ERMESİ 
 
301
I. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR 
 
301
A. Kadro Açığı 
 
301
B. Görevden Uzaklaştırma 
 
301
1. Kavram 
 
301
2. Görevden Uzaklaştırma Yetkisine Sahip Makamlar 
 
302
3. Görevden Uzaklaştırmanın Doğurduğu Sonuçlar 
 
302
II. MEMURLUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR 
 
303
A. Çekilme (=İstifa) 
 
303
1. Genel Olarak 
 
303
2. Çekilen ve Çekilmiş Sayılan Memurların Yeniden Atanmaları 
 
304
B. Çekilmiş (=Müstafi) Sayılma 
 
305
C. Çıkarılma 
 
305
D. Koşullarda Eksiklik 
 
306
E. Bağdaşmazlık 
 
306
F. Ölüm 
 
306
G. Emeklilik 
 
306
1. Genel Olarak 
 
306
2. Emeklilik Nedenleri 
 
306
3. Emekliliğe Sevk İşlemi 
 
307
4. Emeklilere Sağlanan Mali Haklar 
 
308
5. Emeklilik Hakkının Düşmesi 
 
308
KAMU GÖREVLİLERİ SORULARI 
 
309
Ek: CUMHURBAŞKANLIĞININ VE BAKANLIKLARIN TEŞKİLAT YAPISI 
 
329
Kaynakça 
 
351
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
179,45   
179,45   
2
89,73   
179,45   
3
59,82   
179,45   
Kapat