%3
Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri Haluk Nami Nomer

Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileriCilt I: Satı Sözleşmesi


Basım Tarihi
2023-01
Sayfa Sayısı
214
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750282812
Boyut
16x24
Baskı
7Prof. Dr. Haluk Nami NOMER

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

 

Kitabın Konu Başlıkları
 
- Özel Borç İlişkileri
- Satış Sözleşmesi
- Genel Hükümler
- Taşınır Satışı
- Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar

 

İÇİNDEKİLER
 
Beşinci Basıya Önsöz 
 
5
Birinci Basıya Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
TÜRK BORÇLAR KANUNU
 
 
İkinci Kısım
 
 
Özel Borç İlişkileri
 
 
GİRİŞ 
 
21
I. Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü 
 
21
II. Türk Borçlar Kanunu’nun Uygulama Alanı 
 
22
III. Türk Borçlar Kanunu’nun İkinci Kısmının Konusu 
 
22
IV. İkinci Kısımdaki Özel Hükümlerin Uygulama Alanı 
 
23
V. İsimsiz Sözleşmeler 
 
24
VI. Genel Kaynakça 
 
28
Birinci Bölüm
 
 
Satış Sözleşmesi
 
 
Birinci Ayrım
 
 
Madde 207 – Tanım ve Hükümleri 
 
49
I. Genel Olarak 
 
50
II. Satış Sözleşmesinin Ayırıcı Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerden Farkı 
 
53
III. Konusu 
 
55
IV. Bedel 
 
62
V. Şekil 
 
68
VI. Satıcının Borçları 
 
70
A. Asli Borçları 
 
70
B. Yan Borçları 
 
73
1. Yan Edim Borçları 
 
73
2. Edimden Bağımsız Yan Borçları (Koruma Yükümlülükleri) 
 
73
VII. Alıcının Borçları 
 
73
A. Asli Borçları 
 
73
B. Yan Borçları 
 
74
VIII. İfada Sıra 
 
74
Madde 208 – Yarar ve Hasar 
 
79
I. Hasar 
 
81
A. Kavram 
 
81
1. Şeye Gelen Hasar 
 
81
2. Edim – Karşı Edim Hasarı 
 
82
a. Genel Olarak 
 
82
b. Edim Hasarı 
 
84
c. Karşı Edim Hasarı 
 
89
B. Karşı Edim Hasarının Alıcıya Geçmesi 
 
91
1. Taşınır Satışında 
 
91
a. Kural 
 
91
b. Ayrık Haller 
 
94
aa. Kanundan Doğanlar 
 
94
aaa. Alıcının Temerrüdünde 
 
95
bbb. Gönderilecek Borçlarda 
 
96
bb. Durumun Gereğinden Doğanlar 
 
97
cc. Sözleşmede Öngörülen Özel Koşullardan Doğanlar 
 
98
2. Taşınmaz Satışında 
 
98
3. Hak Satışında 
 
99
4. Kısmi veya Geçici İmkânsızlıkta 
 
100
II. Yarar 
 
101
A. Kavram 
 
101
B. Alıcıya Geçmesi 
 
101
III. Hükmün Uygulama Alanı 
 
103
İkinci Ayırım
 
 
Taşınır Satışı
 
 
Madde 210 – Satıcının Borçları 
 
113
I. Genel Olarak 
 
113
II. Zilyetliğin Devri Borcu 
 
114
III. Mülkiyetin Devri Borcu 
 
115
Madde 211 – Devir ve Taşıma Giderleri 
 
117
I. Genel Olarak 
 
118
II. Satıcıya Ait Olan Devir Giderleri 
 
119
III. Alıcıya Ait Olan Devralma Giderleri 
 
121
IV. Ortak Giderler 
 
122
Madde 212 – Satıcının Temerrüdü 
 
125
I. Kural 
 
126
II. Belirli Vadeli Ticari Satışlarda Ayrık Durum 
 
128
A. Uygulanma Şartları 
 
128
1. Genel Olarak 
 
128
2. Ticari Satış 
 
128
3. Belirli Vade 
 
130
B. Karineler 
 
130
1. Alıcının İfa Yerine Tazminat Talebini Seçtiği Karinesi 
 
130
2. Kesin Vade Karinesi 
 
131
C. Alıcının Aynen İfa Talebi 
 
132
D. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı 
 
134
III. Kısmi Temerrüt 
 
136
Madde 213 – Giderim Borcu ve Kapsamı 
 
139
I. Genel Olarak 
 
140
II. Zararın Genel Hükümlere Göre Hesaplanması 
 
143
III. Somut Yöntem 
 
146
IV. Soyut Yöntem 
 
148
V. Alıcının Tercih Hakkı 
 
151
Madde 214 – Zapttan Sorumluluk / Konusu 
 
153
I. Sorumluluğun Niteliği 
 
154
II. Uygulama Alanı 
 
156
III. Zapttan Sorumluluğun Uygulama Alanını Sınırlayan Eşya Hukuku Kuralları 
 
158
IV. Diğer Hukuki İmkânlardan Farkı 
 
162
A. Konuda İmkânsızlık ve Hukuka Aykırılıktan Farkı 
 
162
B. Hukuki Ayıptan Farkı 
 
165
C. Temerrüt ve İfa İmkânsızlığından Farkı 
 
167
D. İrade Bozukluklarından Farkı 
 
167
V. Şartları 
 
169
A. Geçerli Bir Satış Sözleşmesinin Bulunması 
 
169
B. Zapt Sebebinin Satış Sözleşmesinin Kurulduğu Anda Mevcut Olması 
 
169
C. Alıcının Zapt Sebebini Bilmiyor Olması 
 
171
D. Satılanın Alıcıya Teslim Edilmiş Olması 
 
174
E. Satılanın Üstün Hak Sahibi Üçüncü Kişi Tarafından Alıcının Elinden Alınmış Olması 
 
175
VI. Anlaşma ile Kaldırılması 
 
179
Madde 215 – Yargılama Usulü / Davanın Bildirimi 
 
181
I. Genel Olarak 
 
183
II. Alıcının Kendisine Açılan Davayı Bildirim (İhbar) Külfeti 
 
185
A. Genel Olarak 
 
185
B. Bildirimin Yapılması 
 
186
C. Bildirimin Sonuçları 
 
188
1. Genel Olarak 
 
188
2. Satıcının Davaya Katılması 
 
189
a. Genel Olarak 
 
189
b. Sonuçları 
 
190
aa. Kararın Bağlayıcılığı Bakımından 
 
190
bb. Davaya Katılmadan Doğan Giderler Bakımından 
 
190
3. Satıcının İhbara Rağmen Davaya Katılmamasının Sonuçları 
 
191
D. Alıcının Bildirim Külfetini Yerine Getirmemesinin Sonuçları 
 
191
Madde 216 – Mahkeme Kararı Olmaksızın Satılanı Verme 
 
195
I. Genel Olarak 
 
196
II. Alıcının Satılanı Mahkeme Kararı Olmaksızın Üçüncü Kişiye Vermesine Rağmen Satıcının Zapttan Sorumluluğu 
 
197
A. Alıcının (İhtarda Bulunarak ve) Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak Üçüncü Kişinin Hakkını Tanıması ve Satılanı Vermesi Halinde 
 
197
B. Alıcının İhtarda Bulunarak Tahkim Yoluna Başvurması ve Tahkim Kararı Uyarınca Satılanı Üçüncü Kişiye Vermesi Halinde 
 
200
C. Diğer Hallerde 
 
201
Üçüncü Ayırım
 
 
Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar
 
 
Madde 245 – Yarar ve Hasar 
 
207
I. Genel Olarak 
 
208
II. Tescil İle Teslimin Aynı Anda Gerçekleştiği Hallerde 
 
208
III. Tescil ve Teslimin Farklı Zamanlarda Gerçekleştiği Hallerde 
 
209
A. Teslimin Tescilden Sonra Gerçekleşmesi 
 
209
1. Vade Kararlaştırılmadığı Halde Teslim Tescilden Sonra Gerçekleşmişse 
 
209
2. Teslimin Tescilden Sonra Yapılacağı Kararlaştırılmışsa (f.1, c.1) 
 
210
a. Genel Olarak 
 
210
b. Anlaşmanın Şekli (f.2) 
 
211
c. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadeden Önce Gerçekleşmişse 
 
212
d. Teslim, Anlaşmaya Rağmen, Kararlaştırılan Vadede Gerçekleşmemişse 
 
212
aa. Satıcının Temerrüdünde 
 
212
bb. Alıcının Temerrüdünde (f.1, c.2) 
 
212
B. Teslimin Tescilden Önce Gerçekleşmesi 
 
212
1. Teslimin Açıklayıcı Tescilden Önce Gerçekleşmesinde 
 
212
2. Teslimin Kurucu Tescilden Önce Gerçekleşmesinde 
 
213
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat