Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri Arif Temir

Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri


Basım Tarihi
2022-06
Sayfa Sayısı
152
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050512472
Boyut
16x24
Baskı
2125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 125 puan kazanacaksınız)
   125

Arif TEMİR ( İş Başmüfettişi - A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları Eğiticisi )

 

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ    ............................................................................................. 1

BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE

MUAF OLANLAR İLE YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ

YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

I.  ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI VE BAKANLIĞA BİLGİ VERME

ZORUNLULUĞU.............................................................................. 5

II.  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA YABANCI

İSTİHDAMI VE BAKANLIĞA BİLDİRİM ..................................... 5

III. ÇALIŞMA İZNİ VE BİLDİRİMDEN MUAF KURUMLAR ........... 6

IV. MAVİ KART SAHİBİ OLANLAR.................................................... 6

V.  ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER............................ 7

VI. YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU

MESLEK VE GÖREVLER ............................................................... 7

İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

I.  ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI

A.  İLK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI ............................................ 9

 1)Yurtdışından Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve

Başkonsoloslukları Aracılığı İle Başvuru.......................................... 9

 2)Yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Yapılacak

Başvuru  ........................................................................................... 10

 3)Çalışma İzni Başvurusunda Yabancı Kimlik Numarası ve

Elektronik Tebligat Adresi Zorunluluğu........................................... 11

 4)Yurtiçinden Başvuru Yapamayacak Olanlar................................. 12

 5)Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce Başvuru Evrakları

Hakkında İstenebilecekler ................................................................ 12

 6)Başvuruda İstenebilecek Evrakların İlanı.................................... 12

 7)Aracı Kurum tarafından İzin Başvurusunun Yapılması............... 12

x İçindekiler

B. ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATMA BAŞVURULARI...................... 12

 1)Süre Uzatımı Başvuru Zamanı ..................................................... 12

 2)Çalışma İzni Uzatmalarında Süre................................................. 12

 3)Farklı İşverene Bağlı Olarak Çalışmalarda Süre Uzatımı ............ 13

 4)Bağımsız Çalışma ve İzinden İstisna Tutulanlar İçin Süre Uzatımı 13

 5) Değerlendirme Sürecinde İzin Süresinin Bitmesi ve Yabancının

Çalışmaya Devam Etmesi................................................................. 13

 6) Süre Uzatma Başvurularının İzin Başlangıç Tarihi .................... 13

C. İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI ................................... 13

 II.BAŞVURUNUN YAPILMASI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN

BELGELER...................................................................................... 14

A.  ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU ....................................... 14

B.  İZİN BAŞVURUSUNDA GENEL OLARAK İSTENİLECEK

BELGELER ................................................................................... 14

 1)Yabancıdan İstenilen Belgeler...................................................... 14

 2) Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenilen

Belgeler  ........................................................................................... 15

 3) Bağımsız Çalışma İzni Talebinde bulunandan İstenilecek

 Belgeler ........................................................................................... 15

 4) İstisnai Çalışma İzni Talebinde bulunandan İstenilecek Belgeler 16

 5) Uzatma Başvurusunda İstenilen Belgeler .................................... 16

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İZİN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE

BİLDİRİLMESİ

I.  BAKANLIĞIN EKSİK EVRAK TESPİTİ VE TALEBİ................. 17

II.   İLGİLİ MERCİLERDEN GÖRÜŞ ALINMASININ USUL VE

ESASLARI ...................................................................................... 17

 A.İLGİLİ MERCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI.............. 17

 B.ÖN İZİN ....................................................................................... 18

  1. Ön İzin..................................................................................... 18

İçindekiler xi

  2. Ön İzin Talebi .......................................................................... 18

  3. Ön İzin Vermeye Yekli Kurumlar ve Uluslararası İşgücü

   Genel Müdürlüğünün Yetkileri................................................ 18

III. ÇALIŞMA İZNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ .................... 19

 A.ÇALIŞMA İZNİ GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ.. 19

 B.ÇALIŞMA İZNİ ÖZEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ..... 20

 C. ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME

 KRİTERLERİNE TABİ TUTULMAYACAK YABANCILAR ...... 22

IV.  ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ... 23

V.   ÇALIŞMA İZNİ KARARI .............................................................. 23

VI. YABANCININ ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ................................. 24

 A.YURTİÇİ BAŞVURULARDA İŞE BAŞLAMA SÜRESİ .......... 24

 B.YURTDIŞI BAŞVURULARDA İŞE BAŞLAMA SÜRESİ........ 24

 C.YABANCININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

BİLDİRİLMESİ................................................................................ 24

VII.YABANCININ AYNI İŞVERENE AİT BAŞKA BİR ŞUBEDE

VEYA AYNI İŞYERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILARAK

ÇALIŞTIRILMASI VE BİLDİRİM................................................. 24

 A.YABANCININ AYNI İŞVERENE AİT BAŞKA BİR ŞUBEDE

VEYA AYNI İŞYERİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ....................... 24

 B.İZİN BELGESİNİN YENİLENMESİ.......................................... 25

 C.BAKANLIĞA BİLDİRİMDE BULUNULMASI....................... 25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ VE

SINIRLANDIRILMASI

I.  ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ ................................ 27

II.  ÇALIŞMA İZNİNİN ASKIYAALINMASI..................................... 28

 A.ÇALIŞMA İZNİNİN ASKIYAALINABİLECEĞİ DURUMLAR .28

 B.ÇALIŞMA İZNİNİN ASKI SÜRECİNDE

KULLANILAMAYACAK HAKLAR............................................... 28

III. ÇALIŞMA İZNİNİN SINIRLANDIRILMASI................................ 29

IV. ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN İPTALİ VE

BELGENİN İADE EDİLMESİ........................................................ 29

 A.ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN İPTALİ .29

 B. İŞVEREN VEYA YABANCI ÇALIŞANIN ÇALŞMA İZNİNİN

İPTALİNİ İSTEMESİ....................................................................... 31

 C.İPTAL EDİLEN ÇALIŞMA İZNİ BELGESİNİN BAKANLIĞA

İADE EDİLMESİ............................................................................. 31

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ

I.  SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR ............... 33

 A.SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ ......................................................... 33

 B.BİRDEN FAZLA İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÇALIŞMA VE

BİLDİRİM........................................................................................ 33

 C.SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR........... 34

 D.SÜRSİZ ÇALIŞMA İZNİ BELGESİNİN YENİLENMESİ ........ 34

II.  SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ.......................................... 34

 A. SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ............................................................ 34

 B.SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİNİN COĞRAFİ ALANI ..................... 34

III. BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ..................................... 35

 A.BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLEBİLECEK YABANCILAR...35

 B.BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ VERİLİRKEN DİKKATE

ALINACAK HUSUSLAR............................................................... 35

 C.YABANCILARA ÇALIŞMA HAKKI VERİLMESİ VE

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAAT BELGESİ .................. 35

 D.ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN İZİN ALARAK ÇALIŞMASI.... 36

xii İçindekiler

İçindekiler xiii

ALTINCI BÖLÜM

İSTİSNAİ OLARAK ÇALIŞMA İZNİ VERİLMESİ

I.  İSTİSNAİ HALLER......................................................................... 37

II.  TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ OLAN YABANCILAR ................ 37

III. NİTELİKLİ İŞGÜCÜ VE NİTELİKLİ YATIRIMCI....................... 37

 A- NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜN TESPİTİNDE ARANILAN

 ŞARTLAR........................................................................................ 37

 B- NİTELİKLİ YATIRIMCININ TESPİTİNDE ARANILAN

ŞARTLAR........................................................................................ 38

IV. BELİRLİ SÜRELİ PROJELERDE İSTİHDAM EDİLECEK

YABANCILAR ................................................................................ 39

V.  TÜRK SOYLU YABANCILAR ...................................................... 39

VI. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI....... 40

VII.YABANCI DEVLETLERİN VE ULUSLARARASI

 KURULUŞLARIN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİKLERİNDE

DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLMADAN ÇALIŞAN

YABANCILAR ................................................................................ 40

VIII.BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VEYA SPORTİF

BAŞARISI İLE ULUSLARARASI DÜZEYDE TEMAYÜZ

ETMİŞ YABANCILAR.................................................................... 40

IX. YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARI.......................................... 41

X.  AR-GE, YENİLİK VEYA TASARIM PERSONELİ OLARAK

ÇALIŞACAK YABANCILAR......................................................... 41

XI. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA ÇALIŞACAK

YABANCI UZMANLAR................................................................. 41

XII. YABANCI MÜHENDİS VE MİMARLAR.................................... 41

XIII. YABANCI ÖĞRENCİLER............................................................ 42

XIV. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINCA BİLDİRİLECEK ÇALIŞMA .........

İZNİ BAŞVURULARI..................................................................... 43

 A- DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA

SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN YABANCILAR....... 43

 B- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK

VE KONSÜLER TEMSİLCİLİKLERİNDE ÇALIŞAN

MEMURLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI........................................... 43

XV. SINIRÖTESİ HİZMET SUNUCUSU............................................. 44

XVI. ŞİRKET İÇİ ÇALIŞAN DEĞİŞİMİ.............................................. 44

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF OLANLAR İLE

MUAFİYETİN USUL VE ESASLARI

I.  ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF TUTULACAK YABANCILAR.... 47

II.  ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BAŞVURUSU ............................... 49

III. ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BAŞVURUSUNUN

DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................. 50

IV. ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNDE SÜRELER ............................. 50

V.  ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BAŞVURUSUNUN REDDİ ......... 50

VI. ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ

KONULAR....................................................................................... 51

VII. ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN İPTALİ ...52

VIII.ÇALIŞMA İZNİ VE ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİNİN

GEÇERLİLİĞİ ................................................................................. 54

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YABANCILARLA İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR

I .VATANSIZ KİŞİLERE TANINAN HAKLAR VE GÜVENCELER.55

II. TÜRKİYE’YE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

 YABANCILAR..................................................................................55

III. VİZE VERİLMEYECEK YABANCILAR ......................................56

IV. YABANCI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SAYISI VE ÖDENECEK

 ÜCRET .............................................................................................56

xiv İçindekiler

İçindekiler xv

V.  YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ ..................................... 57

VII. YABANCIARIN ÇALIŞMASI ÜÇ AYI GEÇMEYENLERİN

SOSYAL GÜVENLİĞİ .................................................................... 59

VIII. MİMAR VE MÜHENDİSLERİN İZİNLERİ ............................... 59

 A.TÜRKİYEDE TAAHHÜT EDİLEN İŞLER İÇİN ÇALIŞMA

 İZNİ ........................................................................................... 59

 B.TÜRKİYEDE TAAHHÜT EDİLMEMİŞ İŞLER İÇİN ÇALIŞMA

İZNİ   ........................................................................................... 60

IX. STAJ YAPACAK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ ....................... 60

X.  YABANCI ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMA İZİNLERİ..................... 60

XI. YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN İŞ KANUNU YÖNÜNDEN

DURUMLARI.................................................................................. 61

XII. ÇALIŞMA İZNİ ALAN YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN

PART-TİME/KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALARI.............................. 61

XIII. YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI

KANUNU YÖNÜNDEN DURUMLARI........................................ 61

XIV. SİGORTA TEŞVİKLERİ YÖNÜNDEN YABANCI ........................

 ÇALIŞANLARIN DURUMLARI ................................................ 62

XV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YÖNÜNDEN

YABANCI ÇALIŞANLARIN DURUMLARI................................. 62

XVI.YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN AKTİF İŞGÜCÜ

YÖNETMELİĞİNE GÖRE DURUMLARI.................................... 62

XVII.TÜRK SOYLU YABANCI İŞÇİLERİN AKTİF İŞGÜCÜ

YÖNETMELİĞİNE GÖRE DURUMLARI.................................... 62

XVIII. İŞE BAŞLAMAYAN YABANCININ BİLDİRİLMESİ............. 63

XIX. İŞTEN AYRILAN YABANCININ BİLDİRİLMESİ.................... 63

XIX.  SINIRDIŞI EDİLEN KAÇAK ÇALIŞAN YABANCININ

 MASRAFLARININ KARŞILANMASI...................................... 63

XXI. BAĞIMSIZ ÇALIŞAN YABANCININ İŞYERİNİN

  KAPATILMASI ........................................................................... 63

DOKUZUNCU BÖLÜM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU

PERSONEL İSTİHDAMI

I.  TANIMLAR ..................................................................................... 65

 A.ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR..65

 B.KİLİT PERSONEL ..................................................................... 66

II.  ÇALIŞMA İZİNLERİNİN VERİLMESİNDE USUL VE

ESASLAR ........................................................................................ 66

 A.İRTİBAT BÜROLARINDA İSTİHDAM..................................... 66

 B.ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURT DIŞINDAN MÜRACAAT........... 67

 C.ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURT İÇİNDEN MÜRACAAT.............. 67

 D.MÜRACAATTAARANACAK BELGELER.............................. 67

 E.ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURULARI............................. 69

 F.ÇALIŞMA İZİNLERİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRESİ...... 69

 G.ASKI SÜRESİNİN UYGULANMAMASI.................................. 70

 H.MESLEKİ EĞİTİM ALANI DIŞINDAKİ BİR GÖREVDE

İSTİHDAM....................................................................................... 70

 I. ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNİN REDDİ................................. 70

 İ. İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN BİLDİRİLMESİ............................. 70

ONUNCU BÖLÜM

EVDE YABANCI ÇALIŞTIRMA

I.  EVDE YABANCI ÇALIŞTIRMANIN USUL VE ESASLARI....... 71

 A. HANGİ EV HİZMETLERİNDE YABANCI ÇALIŞTIRILIR?.. 71

 B. YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURTDIŞINDAN

BAŞVURU YAPILMASI................................................................. 71

 C. YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURTİÇİNDEN

BAŞVURU YAPILMASI................................................................. 72

 D. ÇALIŞMA İZİN KARTININ GÖNDERİLMESİ ....................... 73

 E. ÇALIŞMA İZNİ ALINDIKTAN SONRA YAPILMASI

GEREKEN İŞLEMLER................................................................... 73

xvi İçindekiler

İçindekiler xvii

II.  EVDE KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRMANIN CEZASI VE

UYGULANMASI ........................................................................... 74

 A.KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRMANIN CEZASI...................... 74

 B.İDARİ PARA CEZASININ UYGULANMASI........................... 75

III. ÇALIŞMA İZNİ BULUNMAYAN YABANCININ GİDERLERİNİ

İŞVEREN KARŞILAYACAK.......................................................... 75

ONBİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMADA TURKUAZ KART UYGULAMASI

I.  TURKUAZ KART ........................................................................... 77

II. TURKUAZ KART UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI ... 77

 A. TURKUAZ KART VERLLECEK YABANCILAR ................... 77

 B.TURKUAZ KART BAŞVURUSU ............................................. 78

 C. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER ............................. 78

ONİKİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA OLANLARIN/SURİYELİLERİN

ÇALIŞMA İZİNLERİ

I. SURİYE UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ......................... 81

II.  SIĞINMACI/SURİYELİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI.................... 81

 A- SURİYELİLERİN İZİNSİZ ÇALIŞACAĞI İŞLER................... 81

 B- SURİYELİLER ÇALIŞMA İZNİNİ NASIL ALACAKLAR?.... 81

 C- EN FAZLA KAÇ SURİYELİ ÇALIŞTIRILACAK?.................. 82

 D- SURİYELİ ÇALIŞANLARA ÖDENECEK HARÇLAR........... 82

 E-SURİYELİLERE ÖDENECEK ÜCRET VE SOSYAL

GÜVENLİKLERİ............................................................................. 82

III. İZİNSİZ SURİYELİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI.......................... 82

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI ÇALIŞTIRMA

I.  GENEL BİLGİ.................................................................................. 83

II.  SERBEST BÖLGELERDE YABANCI ÇALIŞTIRMANIN

USUL VE ESASLARI .................................................................... 84

 A.YURT İÇİNDEN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU ..................... 84

 B.TÜRK DIŞ TEMSİLCİLİKLERİNE YAPILAN ÇALIŞMA

İZNİ BAŞVURUSU......................................................................... 84

 C. BAŞVURU BELGELERİ............................................................ 85

 D.ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...85

 E.ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU REDDEDİLECEK OLANLAR..86

 F.ÇALIŞMA İZNİ SÜRESİ VE UZATMA..................................... 86

 G. HARÇ ALIMI.............................................................................. 86

 H. ÇALIŞMA İZİN BELGESİNİN TESLİMİ ................................. 86

 I. ÇALIŞMA İZNİNİN GEÇERLİLİĞİ VE İPTALİ ....................... 87

 İ. SOSYAL GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................. 88

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇLARI VE

DEĞERLİ KAĞIT TUTARLARI

I.  HARÇ ALIMI .................................................................................. 89

II.  DEĞERLİ KÂĞIT BEDELİ ............................................................ 89

III. İKAMET İZİN HARCI ................................................................... 89

IV. ÇALIŞMA İZİN HARÇLARI VE DEĞERLİ KÂĞIT

BEDELİNİN YATIRILMASI........................................................... 89

V.  ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI............................................ 90

VI. ÇALIŞMA İZİN BELGESİNİN KAYBEDİLMESİ

DURUMUNDA ÖDENECEK HARÇ VE DEĞERLİ

KAĞIT BEDELİ............................................................................... 91

VII. HARÇ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ YATIRILIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ............................................... 91

VIII. HARÇ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNİN YATIRILACAĞI

BANKALAR.................................................................................... 92

xviii İçindekiler

İçindekiler xix

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

YABANCI İŞÇİLERİN DENETİMİ VE PARA CEZALARI

I.  DENETLEME YETKİSİ.................................................................. 93

II.   KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI ................. 93

ONALTINCI BÖLÜM

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNİN

REDDEDİLMESİ KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

I. GENEL BİLGİ....... ............................................................................. 95

II.  BAKANLIĞA İTİRAZ EDİLMESİ................................................. 95

III. DAVAAÇILMASI............................................................................ 95

III.  ÖRNEK MAHKEME KARARLARI ............................................. 96

 A- İDARE MAHKEMESİ KARARLARI....................................... 96

 B- SULH CEZA MAHKEMESİ KARARLARI........................... 111

ONYEDİNCİ BÖLÜM

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAKKINDAKİ KANUN

DA YER ALAN PARA CEZALARINA KARŞI DAVA YOLLARI

I.   İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI ...................... 129

II.  İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İDARİ MAKAMLARA

İTİRAZ ......................................................................................... 129

III. İDARİ PARA CEZALARINDA KABAHATLER KANUNU

UYGULAMASI ............................................................................. 129

IV. 6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU HAKKINDA

KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARI HAKKINDA

KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI .............................. 130

 A. İDARİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ............ 130

 C.İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ.................................. 130

 D.KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA

CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM .................................... 130

 E.İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI..................................... 131

 F.KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI............. 131

 F. KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI....... 131

 G. KABAHATLERDE SORUMLULUK (HAKKINDA İDARİ

PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR)................. 132

 H. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME....................................... 132

 I. MAHKEME MASRAFLARININ VE VEKALET

ÜCRETİNİN ÖDENMESİ............................................................. 132

 İ. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI SULH CEZA

HAKİMLİĞİNE BAŞVURU ......................................................... 133

  1. Başvuru Yolu ......................................................................... 133

  2. Başvurunun İncelenmesi ........................................................ 133

 K. İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SULH CEZA

HAKİMİNİN KARARINA İTİRAZ .............................................. 135

  1. Sulh Ceza Hakimliğinin Kararına İtiraz ................................. 135

  2. Sulh Ceza Hakimliği Kararına İtiraz Süresi .......................... 135

  3. Sulh Ceza Hakiminin İtirazı İncelemesi ve Karar Vermesi.... 135

EKLER    ......................................................................................... 136

Ek-1 İtiraz Dilekçesi............................................................................. 136

Ek-2 İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi Örneği.................................... 137

Ek-3 Bağımsız veya Süresiz Çalışan Yabancılara İlişkin İdari Para

Cezası Tebligatı .............................................................................. 138

Ek-4 Yabancıya İşçiye İlişkin İdari Para Cezası Tebligatı................... 140

Ek-5 2019-2022 Yılları İtibariyle İzin Almadan Yabancı Çalıştıran

İşverenlere, Bağımsız Çalışan veya Bağımlı Çalışan Yabancılara

Uygulanacak İdari Para Cezası Tablosu ......................................... 142

Ek-6 Sulh Ceza Mahkemesine Verilecek Dilekçe Örneği .................... 143

Ek-7 Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)................................ 145

Ek-8 Yurt Dışı Adım Adım Çalışma İzni Başvurusu ............................ 147

Ek-9 Yurt İçi Adım Adım Çalışma İzni Başvurusu............................... 148

YARARLANILAN KAYNAKLAR..................................................... 149

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
25,00   
125,00   
6
20,83   
125,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
25,00   
125,00   
6
20,83   
125,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
25,00   
125,00   
6
20,83   
125,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
25,00   
125,00   
6
20,83   
125,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
125,00   
125,00   
2
62,50   
125,00   
3
41,67   
125,00   
4
31,25   
125,00   
5
25,00   
125,00   
6
20,83   
125,00   
Kapat