%3
Denetimlerde Tespit Edilen Hata, Hile ve Eksiklikler (Genel) Üner Yıld

Denetimlerde Tespit Edilen Hata, Hile ve Eksiklikler (Genel)


Basım Tarihi
2024-01
Sayfa Sayısı
291
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052647523
Boyut
16x24
Baskı
2380,00 TL 368,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 368 puan kazanacaksınız)
   368

Üner YILDIRIM

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.7

İÇİNDEKİLER.9

KISALTMALAR21

BÖLÜM BİR

DENETİMİN TANIMI NEDİR, AMAÇLARI NELERDİR? 23

DENETİM NEDİR? 23

DENETİMİN AMAÇLARI NELERDİR? . 25

III. DENETİM RAPORUNA İLGİ DUYANLAR:. 26

Bir Denetim Raporu Paydaşları Kimlerdir? . 26

Paydaş:. 26

İç Paydaş: . 26

Dış Paydaş:. 27

DENETİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 27

KONUSUNA VE AMACINA GÖRE DENETİM TÜRLERİ: 27

Finansal Denetim (Mali Tablo Denetimi):. 27

Biçimsel Formel Denetim (Uygunluk Denetimi): 28

Performans Denetimi (Faaliyet Denetimi):. 28

DENETİMDE BULUNAN DENETÇİNİN NİTELİĞİNE GÖRE DENETİM

TÜRLERİ:  29

İç Denetim: . 29

İç Denetçiler: 29

Kamu Denetimi: 30

Bağımsız Denetim: 31

VII. DENETLENEN YERE GÖRE DENETİM: 31

İç Denetim Nedir, Çeşitleri Nelerdir? 31

İç Denetimin Özellikleri: . 32

İç Denetim Türleri: 32

Uygunluk denetimi: . 32

Performans denetimi: 32

 

10 İçindekiler

Mali denetim:.33

Bilgi teknolojisi denetimi33

Sistem denetimi: 33

Dış Denetim:33

VIII. DENETÇİ KAVRAMI:34

BİR DENETÇİDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ETİK İLKELER

(TEMEL ÖZELLİKLER): (Bağımsız Denetim Yönetmeliği - Madde:21) .34

Dürüstlük:34

Tarafsızlık: .34

Mesleki Yeterlilik ve Özen:34

Sır Saklama (Gizlilik): .34

Mesleğe Uygun Davranış: .34

ETİK KURALLARA/DAVRANIŞLARA BAZI ÖRNEKLER; 34

Denetçinin Bağımsızlığını Ortadan Kaldıran Bazı Durumlar

(BDY Madde 22): .35

DENETÇİNİN DENETLEDİĞİ KURUMDA YAPTIĞI DENETİM:35

Tam inceleme:.35

Rastgele (Sondaj) inceleme:36

XII. DENETÇİNİN KURUM DIŞINDA YAPTIĞI DENETİM VE İNCELEMELER;36

Karşıt İnceleme: 36

Çapraz İnceleme:.36

XIII. BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDALARI NELERDİR?36

Denetlenen İşletmeye Sağlanan Yararlar:.36

İş Hayatının Diğer Üyelerine Sağlanan Yararlar: .37

Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar: 37

XIV. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ KURULUŞLAR: .38

DENETİM STANDARTLARI: .38

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları:38

Genel Standartlar: 39

Eğitim ve Yeterlilik: 39

Bağımsızlık: 39

Mesleki Özen ve Dikkat: 39

Çalışma Alanı Standartları: .39

Planlama ve Gözetim:39

İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgi Edinme: .40

 

İçindekiler 11

Yeterli ve Güvenilir Kanıt Toplama:. 40

Raporlama Standartları:. 41

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk: 41

Süreklilik:. 41

Mali Tablodaki Açıklamaların Yeterliliği (Yeterlilik): 41

Görüş Bildirme: . 41

XVI. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM:. 42

XVII. FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN

SORUMLULUKLARI: . 44

Denetçinin Sorumluluğu: 45

Denetçinin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu: . 46

Finansal Tablolar Hakkında İşletme Yönetiminin Sorumluluğu: . 46

XVIII. BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN CEZASI VE YASAL SONUÇLARI: . 47

XIX. GÜVENCE HİZMETLERİ: . 48

Onaylama Hizmetleri:. 48

Tarihi Finansal Tabloların Denetimi: 49

Finansal Raporlama ile İlgili İç Kontrolün Etkinliğinin Onanması: 49

Tarihi Finansal Tabloların Gözden Geçirilmesi: 49

Diğer Onaylama Hizmetleri:. 49

KAMU GÖZETİMİ KURUMU (Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) 50

XXI. TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI:  50

Bağımsız Denetim Standardı (BDS): 51

Finansal Tabloların Denetimi:. 51

Denetime Tabi Finansal Tablolar: . 52

KGK Mevzuatında ve Standartlarında Geçerli Olan Bağımsız Denetim

Standartları: 53

Denetçinin Genel Amaçları: . 53

Finansal Tabloların Denetimine İlişkin Etik Hükümler: 56

XXII. DENETİM SİSTEMİNİN BAŞLICA SORUNLARI:  56

 

12 İçindekiler

 

BÖLÜM İKİ

 

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU:59

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI SONUCUNDA VERİLEN GÖRÜŞLER:

(BDY - Madde 30).60

Olumlu Görüş İçeren Rapor: .60

Olumsuz Görüş İçeren Rapor: .60

Genel Olarak Denetçiyi Olumsuz Denetim Görüşü Vermeye

Sebep Olan Hususlar: .61

Görüş Bildirmekten Kaçınma: .61

Denetçinin Görüş Bildirmekten Kaçınmasına Yol Açan Nedenler: .61

Sınırlı (Şartlı) Görüş Bildirme:61

Denetçinin Sınırlı (Şartlı) Görüş Bildirmesine Yol Açan Nedenler:62

STOKLARLA İLGİLİ KAPSAM SINIRLANDIRMASINA ÖRNEK DENETÇİ

GÖRÜŞÜ: (Kapsam Bölümü) 62

Kapsam Sınırlandırma Nedeniyle Görüş Bildirmekten Kaçınmaya

Örnek Denetçi Raporu: .63

Yeni Bir Müşterinin Kabulüne Karar Verirken Denetçinin Denetim

Riski Açısından Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar:64

III. ANALİTİK İNCELEME:64

BELGE İNCELEMESİ: .65

Denetçinin Belge İncelemesinde Dikkat Edeceği Hususlar: 65

KANITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:.66

KANITIN NİTELİĞİ: 66

Uzman Kişinin Bilgisine Başvurma:67

VII. BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINDA ÇALIŞMA KÂĞITLARI:68

VIII. KANIT VE KANIT TOPLAMA TEKNİKLERİ:69

Denetim Kanıtlarının Sınıflandırılması: .70

Destekleyici Kanıt Elde Etmek İçin Kullanılan Denetim Teknikleri: 70

Denetçinin Kanıt Toplamada Kullanacağı Yöntemler;.70

Fiziki İnceleme:.70

Gözlem: 70

Doğrulama:.71

Bilgi Toplama (Soruşturma):.71

Kayıt Sisteminin Kontrolü:71

Yeniden Hesaplama:.71

 

İçindekiler 13

Belge İncelemesi:. 71

Rastgele İnceleme (Göz Atma): 71

Analitik İnceleme: 71

KANIT TÜRLERİ 71

Geleneksel Kanıt Türleri; 71

Fiziki Kayıtlar:. 71

Doğrulama Tekniği (Teyit, Mutabakat):. 72

Görsel Kanıtlar:. 72

C.Sözel Kanıtlar:. 72

Belgesel Kanıtlar: 73

Matematiksel Kanıtlar: . 73

Bilimsel Mütalaaya Dayanan Kanıtlar: 73

Yazılı Bildirimler ve Teyitler: . 73

NİTELİĞİNE GÖRE KANITLAR; 73

Asli Kanıtlar: 73

Destekleyici Kanıtlar: 73

DEĞİŞEBİLİRLİK AÇISINDAN KANITLAR: . 74

Sabit Kanıtlar: . 74

Değiştirilebilir Kanıtlar:. 74

XII. KANITLARIN GÜVENİRLİLİĞİ: . 74

Kanıtların Güvenilirliğine Etki Eden Faktörler: 74

Kanıtların Yeterli Sayıda Olması:. 74

XIII. KANIT TOPLAMADA ÖZELLİK İÇEREN DURUMLAR: . 74

Kanıtın Denetim Raporuna Etkisi:. 75

XIV. FİNANSAL TABLO KALEMLERİNDE UYGULANACAK DENETİM İŞLEMLERİ:. 76

KASA İŞLEMLERİ:. 76

ALACAKLAR VE SATIŞLAR:. 76

STOKLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ: 77

BORÇLAR VE BORÇ SENETLERİ:. 77

DURAN VARLIKLAR VE İLİŞKİLİ HESAPLAR (Amortisman, Tükenme

Payları ve İtfa.):. 78

YATIRIMLAR:. 78

ÖZSERMAYE (Ve dağıtılmamış karlar): 79

KAPSAM AÇISINDAN AKSAKLIKLAR: 79

XVI. BELİRSİZLİK: . 82

 

14 İçindekiler

 

BÖLÜM ÜÇ

 

RAPORLAR VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ: 85

RAPORLARDA MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER:.85

UYGULAMADA KULLANILAN RAPOR ADLARI:86

Ön İnceleme Raporları: .86

Geçici (Ön) Rapor: .86

İnceleme Raporları:.86

Soruşturma Raporları:.87

Soruşturma Raporu Detayı:88

Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırma Nedir? 89

Suç Duyurusu Raporları:89

Tevdi Raporları:.89

Vergi Tekniği Raporları:.90

Vergi İnceleme Raporları:90

Vergi Suçu Raporları:.90

Suç Tespit Raporları: .90

III. RAPORU OKUYACAK VE YARARLANACAK KİŞİLER:.91

DENETİM RAPORLARININ SONUÇLARI:91

Doğrulama: .91

Aksini Kanıtlama:.91

Görüş Bildirmekten Kaçınma: .91

RAPORLARDAN ÇIKAN SONUÇLAR:91

İdari Sonuçlar: .91

Cezai Sonuçlar:92

Hukuki Sonuçlar: .92

FAALİYETLERİNE GÖRE RAPOR TÜRLERİ: .92

VII. GENEL OLARAK RAPOR TÜRLERİ:.92

İçeriklerine Göre Raporlar:92

Bilgi Veren Raporlar: .92

Araştırma Raporları:93

Uzman Raporları: 93

Durum Raporları: 93

Sürelerine Göre Raporlar: .93

Yapılarına Göre Raporlar:93

 

İçindekiler 15

VIII. RAPORLARIN TEKNİK VE GENEL ÖZELLİKLERİ:. 94

RAPOR HAZIRLAMA VE RAPOR YAZIMI: 96

RAPORLARDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER: . 97

RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ: . 97

Raporun Konusu: 97

Raporu Okuyacak ve Yararlanacak Kişiler: 97

Rapor Hazırlama Süreci Bilgi Kaynakları: 98

XII. RAPORUN YAZILMASI:. 98

Rapor Hazırlama Süreci Genel Yazım Kuralları: 98

Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi ve Raporlama: 98

Denetçilerin Hazırlayacağı Rapor Suretini Vereceği Yerler: 99

XIII. RAPORUN KONTROLÜ:  99

XIV. TABLO VE GRAFİKLER: . 102

Grafikler:. 103

Alıntılar: 103

Kaynakça: 103

DENETÇİNİN/MÜFETTİŞİN SORUMLULUKLARI:. 103

 

BÖLÜM DÖRT

 

DENETİMLERDE YAPILAN HATA VE HİLELER:.107

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINDA HİLE (BDS 240). 107

HİLE NEDEN YAPILIR? 112

HATALARIN SINIFLANDIRILMASI: 113

Hataların İçerik Bakımından Sınıflandırılması: 113

Nitel Muhasebe Hataları:. 114

Nicel Muhasebe Hataları: 114

Hataların Sonuçları Bakımından Sınıflandırılması: 114

Önemli Muhasebe Hataları:. 114

Önemsiz Muhasebe Hataları:. 114

III. HATALARIN ETKİLERİ BAKIMINDAN SINIFLANDIRILMASI: . 114

Bilançoyu Etkileyen Muhasebe Hataları: 115

Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları: 115

Bilanço ve Gelir Tablosunu Etkileyen Muhasebe Hataları:. 115

HATA ÇEŞİTLERİ: 116

 

16 İçindekiler

Matematik Hataları:116

Kayıt Hataları:116

Rakam Hataları:117

Hesap Hataları:.117

Hesapların Borç ve Alacak Taraflarının Karıştırılması:118

Nakil Hataları:118

Unutulma ve Tekrar Hataları:119

Bilançoda Yapılan Hatalar: 119

HİLE TÜRLERİ:.121

Kasıtlı Hatalar:.121

Kayıt Dışı İşlemler:.121

Zamanından Önce Veya Sonra Kayıt: 122

Uydurma Hesaplar: .122

Belge Sahtekârlığı:.124

Belge Sahtekârlığının Başlıca Nedenleri: 124

Şirket Yolsuzluklarında Fatura Kullanımı: .125

Faturalar Üzerindeki Adreslerin Boş Olması:125

Faturayı Kesen Firmanın Fiili Durumu: .125

Belge Sahtekârlığının Gerçekleşme Şekilleri: .126

Belge Sahtekârlığında Yaygın Olarak Kullanılan Yöntemler:.127

Bilançonun Maskelenmesi.130

VII. VERGİ KAÇIRMA AMAÇLI MUHASEBE HİLELERİ: 131

Satış Yolsuzlukları:.132

Alış Yolsuzlukları:.134

Diğer Şirket Yolsuzluk Türleri: .135

İşletme Giderlerini Yükseltme:137

Özel Giderleri İşletmeye Aktarma:138

Değerleme Hileleri: .138

Arızi Gelirleri Gizleme: 139

Gider ve Maliyet Artırıcı Harcamalar: .140

Satış Hâsılatını Gizlemeye Yönelik Hileler: 141

VIII. HATANIN TESPİT EDİLMESİ: .142

Denetimlerde Tespit Edilen Uygulama Hataları:.142

Teminat Mektubu İşlemleri:.142

Değerli Kâğıt İşlemleri: .143

 

İçindekiler 17

Maaş, Ücret ve Yolluk Ödemeleri: . 143

Hilenin Tespit Edilmesi: . 144

Hile Türleri: . 144

İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileler: . 145

İşletme Çalışanlarınca Yapılan Hilelerin Yapılma Biçimleri ve

Önlenmesi: . 146

İşletme Çalışanlarının Hile Yapma Olasılığı: 150

Hile Üçgeni ve Hilelerin Sınıflandırılması: 151

Hilelere Neden Olan Risk Faktörleri: 151

Hile Üçgeni: 152

Hilelerin Sınıflandırılması:. 153

ACFE 2022 Suiistimal Raporu:. 154

Hileli Finansal Raporlamanın Ortaya Çıkma Sebepleri: 157

Hile Belirtileri: 159

Yönetimle İlgili Hile Belirtileri: 159

Faaliyetlerin Yürütülmesi ile İlgili Anormallikler: . 159

Yönetim Özellikleri ile İlgili Anormallikler: 160

Örgüt Yapısı ile İlgili Anormallikler:. 160

Üçüncü Kişiler ile Olan İlişkilerde Anormallikler: 161

Çalışanlarla İlgili Hile Belirtileri: 162

Muhasebe İle İlgili Hile Belirtileri: 162

Hileli Yevmiye Kayıtları Ve Belirtileri:. 164

İç Kontrol Yapısı Zayıflıkları İle İlgili Belirtiler: 164

Analitik Anormallikler İle İlgili Belirtiler: 165

Üçüncü Kişiler ile Olan İlişkilerde Hile Belirtileri:. 166

Çalışanın Anlaştığı Müşteriler ile Hukuksuz İşlemleri: . 167

Çalışan Davranış Değişiklikleri ile ilgili Belirtiler: 167

Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanımı: 168

XII. BELGE DÜZENİNDE HİLELER: . 169

XIII. HATA VE HİLE ARASINDAKİ FARK: . 171

 

18 İçindekiler

 

BÖLÜM BEŞ

 

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER: 173

DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN VERGİSEL, HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER

(ÖRNEKLER): 173

YÖNETİM KURULU KARARLARI VE KANUNEN TUTULMASI GEREKEN

DEFTERLER (YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ):.176

Yönetim Kurulu Karar Defterlerinde Kayıt Düzeni: .177

Müzekkere Nedir?.178

Müzekkerenin Unsurları Nelerdir179

Yönetim Kurulu Kararları ile İlgili Yapılan Tespitler:180

III. ŞİRKETİN MERKEZİNE BAĞLI SATIŞ ŞUBELERİNDE / MAĞAZALARINDA

TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:.182

TİCARET VE ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE YAPILAN HATA, HİLE VE

EKSİKLİKLER:.187

Teklif Mektubu Nedir? 187

Bir Teklif Mektubunda Bulunması Gereken Unsurlar: 187

Ticaret ve Alım Satım İşlemlerinde Tespit Edilen Hata, Hile ve

Eksiklikler: .188

ALICILAR/SENETLİ ALACAKLAR İLE İLGİLİ YAPILAN HATA, HİLE VE

TESPİTLER:193

STOKLARLA İLGİLİ YAPILAN TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:.197

VII. ÜRETİM YERLERİ İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:200

VIII. SATIŞ/PAZARLAMA İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:204

BİLANÇO HESAPLARINDA TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER: .207

GELİR TABLOSU HESAPLARI İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE

EKSİKLİKLER:.213

MALİYET HESAPLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE TESPİT EDİLEN HATA,

HİLE VE EKSİKLİKLER:215

XII. TEVKİFAT (STOPAJ) UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN HATA, HİLE VE

EKSİKLİKLER:.218

XIII. VERGİ MATRAHINI AZALTMAYA YÖNELİK HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER: 218

XIV. AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINDA TESPİT

EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER: 220

DEĞERLEME İŞLEMLERİNDE YAPILAN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:.221

XVI. YILLARA SÂRİ(YAYGIN) İNŞAAT VE ONARIM İŞLEMLERİNDE

KARŞILAŞILAN HİLE, HATA VE EKSİKLİKLER: .222

 

İçindekiler 19

XVII. MUAFİYET VE İSTİSNA UYGULAMALARINDA TESPİT EDİLEN HİLE,

HATA VE EKSİKLİKLER: . 222

XVIII. SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGULAMALARINDA TESPİT EDİLEN

HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:  223

XIX. PERSONEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER:  223

DİĞER İŞLEMLERDE TESPİT EDİLEN HATA, HİLE VE EKSİKLİKLER: 226

 

BÖLÜM ALTI

 

HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNDE ALINACAK TEDBİRLER: 229

ı. SONUÇ: 229

İŞLETMELERDE YAPILAN HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK

UYGULAMALAR:  229

ııı. İŞLETME İÇİNDE BİLGİ AKIŞINI SAĞLAYACAK DÜZENLEMELER – İHBAR

HATLARI: 231

İhbar Hattı Uygulamasını Kullanan Şirketler: 231

İhbar Hatlarının Başarıya Ulaşması İçin Gerekli Şartlar: . 233

Üst Yönetim Desteği: . 233

İhbar Hatlarının Reklamının Yapılması ve Tanıtımı: . 233

Telesekreter: 233

İhbarlarla İlgilenen Tecrübeli Elemanlar:. 234

Değerlendirme ve İnceleme: . 234

İhbar Hatlarının Avantaj ve Dezavantajları: . 234

HİLE DEĞERLENDİRME SORGULAMASI (FAQ-FRAUD ASSESMENT

QUESTİONİNG): . 235

MUHASEBE HİLELERİNİN ÖNLENMESİNDE KULLANILAN ARAÇLAR: 237

HİLE VE USULSÜZLÜK RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ . 239

Hile ve Usulsüzlük Riskini Karşılama: 241

VII. MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİNDE YENİ BİR ALAN “ADLİ

MUHASEBECİLİK”  242

Genel Açıklama: 242

Adli Muhasebecilik Mesleğini Gerektiren Nedenler: 243

Adli Muhasebecilik Mesleğinin Kapsamı: . 244

Dava Destek Danışmanlığı: 244

Uzman Şahitlik: 245

Hile Denetçiliği veya Araştırmacı Muhasebecilik: 246

 

20 İçindekiler

Adli Muhasebecilerin Taşımaları Gereken Özellikler:.247

Adli Muhasebecilik Eğitimi ve Meslek Mensubu Olma: .248

Sonuç:.249

Denetim Anıları .257

EK-1: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ . 259

EK-2: Bağımsız Denetçinin Denetleyeceği Kurumdan Talep Etmesi

Gereken Belgeler:285

KAYNAKÇA:289

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
368,60   
368,60   
2
184,30   
368,60   
3
122,87   
368,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
368,60   
368,60   
2
184,30   
368,60   
3
122,87   
368,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
368,60   
368,60   
2
184,30   
368,60   
3
122,87   
368,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
368,60   
368,60   
2
184,30   
368,60   
3
122,87   
368,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
368,60   
368,60   
2
184,30   
368,60   
3
122,87   
368,60   
Kapat