%3
Pratik Çalışma Kitabı II Veli Özer Özbek

Açıklamalı – ŞematikPratik Çalışma Kitabı IICeza Muhakemesi Hukuku


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
584
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287534
Boyut
16x24
Baskı
18465,00 TL 451,05 TL
(Bu ürünü aldığınızda 451 puan kazanacaksınız)
   451

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
Doç. Dr. Koray DOĞAN
Doç. Dr. Üyesi Pınar BACAKSIZ
Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI
Dr. İsa BAŞBÜYÜK

 

İÇİNDEKİLER
 
On Sekizinci Baskıya Önsöz 
 
5
Giriş
 
 
PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
 
 
Birinci Bölüm
 
 
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
 
 
§1. TERİM–KAVRAM–CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 
 
21
I. Terim 
 
21
II. Kavram 
 
21
III. Ceza Muhakemesinin Evreleri 
 
22
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ 
 
23
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 
 
23
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci 
 
23
§3. HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 
 
24
A. Genel Olarak 
 
24
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 
 
25
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 
 
25
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 
 
25
§4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 
 
28
I. Hukuk Devleti İlkesi 
 
28
A. Genel Olarak 
 
28
B. Oranlılık İlkesi 
 
28
C. İkincillik İlkesi 
 
28
II. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 
 
28
III. Muhakemenin Bütününe İlişkin İlkeler 
 
29
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 
 
29
B. Silahların Eşitliği İlkesi 
 
29
C. Dürüst İşlem İlkesi 
 
30
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 
 
30
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı 
 
30
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 
 
30
G. Özel Hayatın Gizliliği 
 
30
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 
 
31
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
31
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 
 
31
J. Hak Arama Hakkı 
 
32
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi 
 
32
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 
 
32
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 
 
32
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
 
32
O. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 
 
33
IV. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 
 
33
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 
 
33
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 
 
33
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 
 
33
V. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 
 
33
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 
 
33
B. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı 
 
34
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
 
34
D. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis In İdem) 
 
34
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
 
34
F. Sözlülük İlkesi 
 
34
G. Halka Açıklık İlkesi 
 
35
H. Vasıtasızlık İlkesi 
 
35
I. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 
 
35
İ. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
 
35
J. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 
 
35
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
35
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
45
YARGITAY KARARLARI 
 
48
§5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU ve KIYAS 
 
50
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları 
 
50
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas 
 
50
§6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 
 
51
I. Yer Bakımından Uygulama 
 
51
II. Kişi Bakımından 
 
52
III. Zaman Bakımından 
 
52
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
60
YARGITAY KARARLARI 
 
60
§7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 
 
62
§8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 
 
62
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
64
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
74
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 1 
 
75
YARGITAY KARARLARI 
 
76
§9. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 
 
77
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram 
 
77
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi 
 
78
§10. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 
 
79
I. Süre Kavramı 
 
79
II. Sürelerin Çeşitleri 
 
79
III. Eski Hale Getirme 
 
79
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
80
OLAY – 2 
 
81
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 2 
 
83
YARGITAY KARARLARI 
 
83
İkinci Bölüm
 
 
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
 
 
§1. SORUŞTURMA EVRESİ 
 
85
I. Soruşturmanın Başlatılması 
 
85
A. Suç Haberinin Alınması 
 
85
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 
 
85
C. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti 
 
86
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 
 
86
II. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler 
 
86
A. Sulh Ceza Hakimliği 
 
86
B. Savcı 
 
87
C. Kolluk 
 
87
D. Şüpheli 
 
88
E. Müdafi–Vekil 
 
88
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 
 
90
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
91
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
98
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 3 
 
100
YARGITAY KARARLARI 
 
101
III. Soruşturma Evresinin İcrası 
 
102
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157) 
 
102
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) 
 
102
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması 
 
103
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis 
 
104
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
104
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –4 
 
109
YARGITAY KARARLARI 
 
110
E. Koruma Tedbirleri 
 
111
1. Koruma Tedbirleri Çeşitleri 
 
115
a. Yakalama–Gözaltı 
 
115
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
117
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 5 
 
127
b. Tutuklama 
 
127
c. Adli Kontrol 
 
129
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
132
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
145
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –6 
 
146
e. Arama 
 
146
f. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 
 
150
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
151
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 7 
 
162
g. Elkoyma 
 
162
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
165
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?– 8 
 
174
h. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 
 
174
ı. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 
 
175
aa. Genel Olarak 
 
175
bb. Koşulları 
 
175
aaa. Suç Bakımından 
 
175
bbb. Şüphe Bakımından 
 
175
ccc. Kişi Bakımından 
 
175
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
 
176
eee. Tedbirin Süresi 
 
176
i. İletişimin Tespiti 
 
176
aa. Genel Olarak 
 
176
bb. Koşulları 
 
176
aaa. Suç Bakımından 
 
176
bbb. Şüphe Bakımından 
 
176
ccc. Kişi Bakımından 
 
176
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
 
177
eee. Tedbirin Süresi 
 
177
j. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
 
177
k. Teknik Araçlarla İzleme 
 
178
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
178
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
191
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 9 
 
193
l. Gözlem Altına Alma 
 
193
m. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 
 
195
n. Moleküler Genetik İncelemeler 
 
196
o. Fizik Kimliğin Tespiti 
 
196
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
197
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
210
ö. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.) 
 
211
p. İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 
 
212
r. Kapsamı 
 
212
s. Kararı Verecek Makam 
 
212
t. İcrası 
 
212
u. Sona Ermesi 
 
212
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
213
YARGITAY KARARLARI 
 
214
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 10 
 
222
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
 
223
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
225
OLAY 1 
 
225
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
227
YARGITAY KARARLARI 
 
227
IV. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi 
 
231
V. Savcının Kamu Davası Açmayabilmesi: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi 
 
232
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
234
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
238
YARGITAY KARARLARI 
 
238
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 11 
 
241
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ 
 
241
I. Kovuşturma Evresine Katılan Kişiler 
 
242
A. Hakim 
 
242
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
245
OLAY – 1 
 
245
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
247
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
250
OLAY – 1 
 
250
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
256
YARGITAY KARARLARI 
 
256
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 12 
 
260
B. Savcı 
 
261
C. Malen Sorumlu 
 
261
D. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 
 
261
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
264
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
267
YARGITAY KARARLARI 
 
267
II. Kovuşturma Evresinin Devreleri 
 
269
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 
 
269
B. Duruşma Devresi 
 
270
1. Duruşma Evresinin Özellikleri 
 
270
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu 
 
270
b. Duruşmanın Halka Açıklığı 
 
271
c. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 
 
272
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
272
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
277
2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 
 
278
a. Ceza Muhakemesinde İspat 
 
278
b. Delil Çeşitleri 
 
278
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
280
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
286
c. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 
 
288
aa. Bilirkişi 
 
288
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
289
YARGITAY KARARLARI 
 
291
bb. Keşif 
 
294
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
 
295
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
298
d. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 
 
299
aa. Genel Olarak 
 
299
bb. Doğrudan Soru Yöneltme 
 
300
cc. Delillerin Reddi 
 
301
dd. Suçun Niteliğinin Değişmesi 
 
301
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
301
YARGITAY KARARLARI 
 
306
ee. Delil Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 
 
306
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
 
308
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
310
YARGITAY KARARLARI 
 
310
e. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 
 
312
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
314
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
 
316
YARGITAY KARARLARI 
 
316
f. Kanun Yolları 
 
318
aa. Olağan Kanun Yolları 
 
320
i. İtiraz 
 
320
ii. İstinaf 
 
321
iii. Temyiz 
 
322
bb. Olağanüstü Kanun Yolları 
 
331
i. Olağanüstü İtiraz 
 
331
iii. Yargılamanın Yenilenmesi 
 
333
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY 
 
334
YARGITAY KARARLARI 
 
335
Üçüncü Bölüm
 
 
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
 
 
§1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI 
 
341
I. Gaiplerin Yargılanması 
 
341
II. Kaçakların Yargılanması 
 
342
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY 
 
343
§2. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 
 
344
§3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 
 
346
I. Genel Olarak 
 
346
II. Koşulları 
 
346
III. Çeşitleri 
 
347
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 
 
348
I. Genel Olarak 
 
348
II. Koşulları 
 
349
III. Duruşma ve Karar (m.257) 
 
349
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 
 
349
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 
 
349
IV. Kanun Yolu (m.258) 
 
349
§ 5. BASİT YARGILAMA USULÜ 
 
350
I. Basit Yargılama Usulünün Genel Özellikleri 
 
350
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı 
 
350
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri 
 
350
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252) 
 
351
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (1) 
 
357
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (2) 
 
361
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (3) 
 
364
GÜNCEL YARGITAY KARARLARINDA CMK YORUMU (2021 – 2022) 
 
366
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR (SORU – CEVAP) 
 
387
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
417
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN BAZI SORULAR VE YANITLARI 
 
425
TEST SORULARI I 
 
463
TEST SORULARI II 
 
468
TEST SORULARI III 
 
475
TEST SORULARI IV 
 
481
TEST SORULARI V 
 
486
TEST SORULARI VI 
 
491
TEST SORULARI VII 
 
496
CEVAP ANAHTARLARI 
 
500
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
 
501
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
451,05   
451,05   
2
225,53   
451,05   
3
150,35   
451,05   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
451,05   
451,05   
2
225,53   
451,05   
3
150,35   
451,05   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
451,05   
451,05   
2
225,53   
451,05   
3
150,35   
451,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
451,05   
451,05   
2
225,53   
451,05   
3
150,35   
451,05   
Kapat