Ceza Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri Ahmet Cemal Ruhi

Ceza Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri


Basım Tarihi
2022-08
Sayfa Sayısı
1048
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258153835
Boyut
16x24
Baskı
4563,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 563 puan kazanacaksınız)
   563

Dr. Ahmet Cemal RUHİ

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7

İÇİNDEKİLER .9

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI .35

Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma. 35

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı. 36

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı . 36

Çocuğun Cinsel İstismarı, Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma. 38

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı . 39

Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği

Vaadiyle Dolandırıcılık  40

Kamu Görevlisi Tarafından Resmi Belgede Sahtecilik . 41

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Resmi Belgede

Sahtecilik . 42

Kasten Öldürme 43

Kasten Öldürmeye Teşebbüs . 44

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Yaralama, Nitelikli Cinsel Saldırı,

Yaralama  46

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma,

Silahla Yağma, Yol Kesmek Suretiyle Yağma 47

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama, Rüşvet Almak ve Vermek, Suç

İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 48

Nitelikli Cinsel Saldırı. 50

Nitelikli Dolandırıcılık 51

Nitelikli Yağma. 52

Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık 53

Nitelikli Yağma, Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma,

Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten

Yaralamak 54

Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma 55

Parada Sahtecilik. 56

Resmi Belgede Sahtecilik. 57

Rüşvet Almak/Vermek, Görevi Kötüye Kullanma 58

Silahla (Bıçakla) Nitelikli Kasten Yaralama . 60

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 61

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma63

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma65

Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma66

Tasarlayarak Öldürme, Kasten Öldürme.68

Tehdit, Basit Kasten Yaralama, Hakaret, Nitelikli Cinsel Saldırı 69

Tehdit, Kasten Öldürme .70

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama71

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama72

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama74

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama76

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama77

ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR79

Abone Kaydının Olup Olmadığının Sorulması.79

Abone Kaydının Sorulması79

Adli Tıp Kurumuna Yazılan Cezai Ehliyet Yazısı .80

Adres Araştırma.80

Adres ve Telefon Numarası Talebi81

Adres ve Telefon Numarasının Tespiti Talebi.81

Akıl Hastası Olup Olmadığının Sorulması 82

Askerlik Şubesinden Bilgi Talebi .82

Ayırt Etme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı .83

Ayrıntılı Rapor Talebi .84

Banknot İncelemesi .84

Barodan Avukat İsteme 85

Çek İle İlgili Bilgi Talebi .85

Elektrik Kullanımı İle İlgili Bilgi Talebi86

Görev Belgesinin Gönderilmesi Talebi87

Hastaneden Hasta Kayıtlarının İstenmesi 87

Hüküm Özeti Talebi .88

Hüküm Özeti Gönderme89

İddianame Tebliği.89

İddianame ve Duruşma Gününü Tebliği90

İddianamenin veya Takipsizlik Kararının Bir Suretinin Gönderilmesi Talebi.90

İtiraz Dilekçesinin Gönderilmesi91

Kaç Yaşında Olduğunun Tespiti 91

Kalem Sorgusu.92

Karar İle İlgili Bilgi Talebi 92

Kemik Grafilerinin Gönderilmesi.93

Kişinin Uyuşturucu Madde Kullanıp Kullanmadığının Tespiti93

Kurumda Kaydının Olup Olmadığının Sorulması94

Kurumda Kaydının Olup Olmadığının Sorulması 94

Mevcutlu Sevk . 95

Mevcutsuz Sevk. 95

Müdafi Tayin Edilmesi Talebi 96

Müşteki-Mağdura Müdafi Tayini. 97

Mütalaa Talebi . 97

Nüfus Aile Kayıt Tablosunun İstenilmesi 98

Sanığa Barodan Müdafi Talebi. 98

Sanığın Duruşmada Hazır Edilmesi Talebi. 99

Sanık İçin İhtarname 99

Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması 100

Sosyal ve Ekonomik Durum Tespiti101

Suç Duyurusu.101

Talimat102

Talimat İstemi 102

Tanık İçin Talimat103

Tespit İstemi .103

Tutuklama Müzekkeresinin Gönderilmesi Talebi .104

Tutuklu Sanık Hakkında Tahliye Kararı105

Yurda Giriş ve Çıkış Tarihlerinin Bildirilmesi105

Yurt Dışındaki Sanığın Türkiye’ye İadesi Yazısı 106

BİLİRKİŞİ RAPORLARI 107

Adli Tıp Bilirkişi Raporu (Çekin Aldatma Kabiliyetinin Olup Olmadığı).107

Adli Tıp Bilirkişi Raporu (İmzanın Belirtilen Kişinin El Ürünü Olup Olmadığı).108

Adli Tıp Bilirkişi Raporu (Yazı ve İmzanın Belirtilen Kişinin El Ürünü Olup Olmadığı).109

Çekte İmza Rakam ve Yazı Karşılaştırması / Aldatıcılık / ATK Raporu.109

Haksız Tutuklama Nedeni İle Tazminat 111

HTS Raporu .112

İmza İncelemesi/ATK Raporu .114

Trafik Kazası Kusur Oranı Tespiti .114

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama 116

Vergi Usul Kanuna Muhalefet 117

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 120

1918 Sayılı Yasaya Muhalefet - Toplu Kaçakçılık (DÜŞME) 120

2313 sayılı Kanuna Aykırılık.124

5271 Sayılı CMK’nın 141. Maddesine Göre Maddi Ve Manevi Tazminat.126

Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma 128

Birleştirme Kararı.130

Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocuğun

Cinsel İstismarı.132

Cezanın Mahsup Talebi (Kabul) 136

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı 138

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı 144

Çocuğun Cinsel İstismarı 148

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı 154

Dolandırıcılık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Kamu Kurum

ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık. 156

Dosya Üzerinden Tutukluluğun Değerlendirilmesi Kararı 158

Görevi Kötüye Kullanma . 159

İtirazın Reddi 163

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık (Teşebbüs),

Özel Belgede Sahtecilik . 163

Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık. 168

Kasten İnsan Öldürme 170

Parada Sahtecilik 174

Rüşvet Almak ve Vermek, Görevi Kötüye Kullanma 179

Tasarlayarak Öldürme 186

Silahla Tehdit ve Mala Zarar Verme 196

Suçluyu Kayırma. 200

Şartla Tahliyenin Geri Alınması. 205

Taksirle İki Kişinin Ölümüne Neden Olmak 206

Uyuşturucu Madde Ticareti Kastıyla Nakledip Bulundurmak 208

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama. 213

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama. 216

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Münhasıran

Esrar Elde Etmek Amacıyla Hint Keneviri Ekimi Yapmak. 221

Yol Kesmek Suretiyle Nitelikli Yağma. 226

Zimmet, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Kamu

Görevlisinin Suçu Bildirmemesi 230

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI .237

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet. 237

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet. 237

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini

Kullanma. 238

5179 Sayılı Kanuna Aykırılık . 239

5490 Sayılı Kanuna Aykırılık . 240

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 240

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet 241

Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık 242

Aletle Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını

İhlal Etme.243

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik

Güvenliğini Tehlikeye Sokma.243

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Hakaret,

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme.244

12 Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma .245

Banka Kartının Kötüye Kullanılması .246

Basit Cinsel Saldırı (Teşebbüs), Tehdit 247

Basit Cinsel Saldırı (Teşebbüs), Tehdit 247

Basit Tıbbi Müdahale ile Giderebilecek Şekilde Kasten Yaralama 248

Basit Yaralama .249

Basit Yaralama .250

Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit.250

Basit Yaralama, Mala Zarar Verme, Hakaret 251

Basit Yaralama, Silahla Tehdit 252

Basit Yaralama, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme253

Basit Yaralama, Yaralama, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar

Verme253

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma 254

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama .255

Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama .256

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma 256

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 257

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık 258

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar

Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme (Gece Vakti) 259

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar

Verme, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme .260

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme261

Bir Kimseyi Fuhuş Yapmaya Teşvik Etmek.262

Bir Kimseyi Fuhuş Yapmaya Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık

Ettirmek263

Birden Fazla Kişi İle Tehdit, İftira, Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama .264

Çocukları ve Kendini İdare Edemeyecek Durumda Bulunan Kimseleri

Dilencilikte Araç Olarak Kullanma 265

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Memura Hakaret .266

Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık

(Gündüz Vakti).266

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme 267

Mala Zarar Verme 268

Mala Zarar Verme, Barınak Yerlerinde Bulunan Büyük veya Küçük Baş Hayvan

Hakkında Hırsızlık  269

Mühür Bozma 270

Mühür Bozma (Karşılıksız Yararlanma). 271

Nitelikli Hırsızlık 271

Özel Belgede Sahtecilik . 273

Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet 273

Seri Muhakeme Usulü İnceleme Tutanağı 274

Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık 275

Taksirle Ölüme Neden Olma 277

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma Veya

Bulundurma. 278

Tehdit, Hakaret, Ailenin Korunmasına Dair Kanuna Aykırılık. 279

Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya

Bulundurma. 279

ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR281

Abone İle İlgili Bilgi . 281

Açık Adres Araştırması . 281

Adli Tıp Kurumuna Mevcutlu Olarak Yazılan Yazı 282

Adli Tıp Kurumundan Rapor İstemi. 283

Adli Tıp Kurumundan Trafik Kaza Raporu. 283

Adres Araştırması. 284

Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması ve Sahibine İadesi . 284

Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonuna Yazılan Üst Yazısı . 284

Arşivden Dosya İsteme Yazısı 285

Askerlik Adresine Yazılan Talimat Yazısı 285

Askerlik Şubesinden Bilgi Talebi 286

Banka Şubesine Çek İle İlgili Yazı . 286

Bankaya Yetki Belgesi Sorulması 287

Banknot İncelemesi 287

Barodan Avukat Adresinin Tespiti . 288

Barodan Avukat Tayini. 288

Başka Suçtan Tutuklu Celbi 289

Belge İsteme 289

Bireysel Başvuru Alındı Belgesinin İlgisine Bildirilmesi 290

Bireysel Başvuru Dilekçesinin Gönderilmesi 290

Birleştirme Önerisi . 291

Bölge Adliye Mahkemesine Belge Gönderilmesi Yazısı. 291

Ceza Tutanağındaki Cezanın Kaldırıldığına Dair Yazı . 291

Cezaevinde Bulunan Kişinin Duruşmada Hazır Bulundurulması Talebi .292

Cezanın İnfaz Tarihinin İstenmesi.292

Cezanın Ödenmesine İlişkin Ön Ödeme İhtarı.293

Çekle İlgili Belgelerin Celbi Talebi 293

Çok Acele Karar Tebliği.294

Defin Ruhsatı294

Değerinin 3 Kat Cezanın Ödenmesine İlişkin Ön Ödeme İhtarı.295

Dosya Gönderme Yazısı .295

Dosya İsteme Yazısı296

Duruşma Gününün Tebliği .296

Düzeltme Hakkını Kullanma Yazısı.297

Ehliyet Bilgileri İsteme 297

Eksiklik Nedeniyle Talimatın İadesi 298

Emniyet Müdürlüğüne Uyarı Yazısı298

Evraklarının İadesi Yazısı 299

Farik ve Mümeyyiz Olup Olmadığı Yazısı.299

Görev Belgesinin Gönderilmesi.300

Görev Uyuşmazlığı Sonucu Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi300

Hastaneden Belge Talebi.301

Hüküm Özeti Gönderme Yazısı .301

Hüküm Özeti Üst Yazısı 302

İddianame veya Takipsizlik Kararının Gönderilmesi Talebi.302

İletişim Kurumundan Adres Temini .303

İnfaz Evrakının Geri İstenmesi303

İsnat Kabiliyetinin Bulunup Bulunmadığı304

İtiraz Dilekçesinin Gönderilmesi .304

İtiraz Nedeniyle Dosyanın İncelenmek Üzere Gönderilmesi 305

Kalem Sorgusu İçin Tutuklu Celbi.305

Karar İle İlgili Bilgi Talebi 305

Kefaletle Tahliye Yazısı306

Kesinleşmiş Karar Bildirimi 306

Kişi Hakkında Bilgi Talebi .307

Kişinin Yurda Giriş ve Çıkış Tarihlerinin Bildirilmesi .307

Kurumdan Adres Temini308

Mahkemelerden Karar İsteme Yazısı .308

Masraf Yatırılması Hususunun Tebliği.308

Mütalaa Talebi .309

Nakil Yazısı 309

Nüfus Kaydı İsteme 310

Nüfus Müdürlüğünden Adres Temini .310

Ön Ödeme Yazısı 311

Paranın Bloke Edilme Yazısı . 311

Rapordaki Çelişkinin Giderilmesi . 311

Sabıka Silme Kararı Üst Yazısı 312

Sanığa Ait Hüküm Özeti 312

Sanığa İddianamenin Tebliği Yazısı 313

Sanığın Duruşmaya Celbi . 313

Sanıklar İçin Yurtdışı Talimat . 314

Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması . 314

Suç Aletinin Emanete Alınması. 315

Suç Duyurusu 315

Suç Tarihi İtibari İle Değer Tespiti 316

Şikâyetçi İçin Yurtdışı Talimat 316

Şirket Yetkilisinin Tespiti . 317

Tahliye Müzekkeresi . 317

Tahliye Müzekkeresi . 317

Tahliye Yazısı . 318

Talimat ve Esas Dava İle İlgili Ön Ödeme 319

Taşra Temyiz Dilekçesi Gönderme 319

Tebligat Akıbetinin Sorulması. 319

Tecilli İlamın İnfazı. 320

Tedbir Talebi İsteme . 320

Tekit 320

Tekit Yazısı 321

Tercüme Evrakı Yazısı. 322

Tevkif Müzekkeresinin İnfazı . 322

Tutuklu Sanığın Adli Tıp Kurumuna Sevki İle Rapor İstemi 322

Tutuklu Sanığın Celbi . 323

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı İle İlgili Bilgi Talebi. 323

Uzuv Tatili Olup Olmadığına Dair Yazı. 324

Velisine Teslim Yazısı 324

Vergi Dairesinden Adres Talebi 325

Yabancıların Nüfus Kaydı Yazısı 325

Yaş Tespiti. 326

ÖRNEK DURUŞMA TUTANAKLARI .327

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet. 327

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik

Güvenliğini Tehlikeye Sokma 329

Basit Yaralama. 332

Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit 334

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar

Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme (Gece Vakti) 338

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Memura Hakaret .344

Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık

(Gündüz Vakti).347

Mühür Bozma (Karşılıksız Yararlanma) .351

Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet.353

BİLİRKİŞİ RAPORLARI 356

Açıktan Hırsızlığa Teşebbüs356

Araç Değer Tespiti356

Bahis Şans Oyunu Düzenlemek.357

Bıçak İncelemesi358

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık358

Hırsızlığa Teşebbüs ve Konut Dokunulmazlığını İhlal.361

Hırsızlık .362

Hırsızlık ve Kamu Malına Zarar Vermek 363

Hırsızlık, İşleri Dokunulmazlığını İhlal364

İmar Kirliliğine Neden Olma .364

İş Kazası Kusur Oranı Tespiti .366

Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık 370

Karşılıksız Yararlanma .372

Kusur Tespiti.373

Küçük Baş Hayvan Hırsızlığı 374

Mühür Bozma.376

Sigara Kaçakçılığında Kamu Zararının Hesaplanması .377

Silahla Ateş Etmek378

Tabanca Tetkiki .379

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme379

Taksirle Yangına Neden Olma386

Vergi Usul Kanununa Muhalefet .388

Vergi Usul Kanununa Muhalefet .391

Vergi Usul Kanununa Muhalefet .395

Zula İncelemesi .398

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 399

5490 Sayılı Kanuna Aykırılık 399

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet.400

Adli Kontrol Kararının Kaldırılması .404

Adli Para Cezasını Taksitlendirme Talebi .405

Akıl Hastalığı Nedeniyle Serbest Bırakılma Talebi 406

Akıl Hastalığı Nedeniyle Serbest Bırakılma ve Tedavi Altına Alma .407

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Trafik

Güvenliğini Tehlikeye Sokma.409

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma. 412

Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması 414

Askerlik Nedeniyle İnfazın Durdurulması Talebi 415

Basit Yaralama. 416

Basit Yaralama. 419

Basit Yaralama-İnfazın Durdurulması İstemi 420

Basit Yaralama- Düşme 421

Basit Yaralama, Hakaret, Tehdit 424

Basit Yaralama, Mala Zarar Verme - Silahla Tehdit 428

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma . 433

Bilinçli Taksirle Öldürme 435

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar

Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme (Gece Vakti) 437

Bir Kimseyi Fuhuş Yapmaya Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek. 443

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Maddesi Satmak . 445

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti . 447

Cezanın Mahsubu Talebi (Red). 450

Dolandırıcılık . 451

Dolandırıcılık . 454

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık . 456

Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık, Mühür Bozma. 457

Esrar Elde Etmek Amacı İle Kenevir Ekmek. 459

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması. 461

Görevi Kötüye Kullanma . 463

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 464

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret, Tehdit . 467

Hakaret 471

Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 474

Hakaret, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme . 476

Hakaret, Tehdit, Mala Zarar Verme 480

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz 483

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme. 486

Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık

(Gündüz Vakti)  488

Hırsızlık 491

Hırsızlık 492

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 495

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma . 497

Hükmün Açıklanmasının Kaldırılması Talebi . 499

İftira. 500

İmar Kirliliğine Neden Olmak .502

İnfazının Durdurulması.504

İstinafın Reddi 505

İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme (Teşebbüs), Mala Zarar Verme, Hırsızlık.506

Kamu Malına Zarar Verme.507

Kamu Malına Zarar Vermek.509

Kamu Yararına Çalışma Talebi511

Kamu Yararına Çalışma Talebi512

Karşılıksız Yararlanma .514

Kasten Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit.515

Kasten Yaralama, Ruhsatsız Bıçak Taşımak518

Kelepçe Takarak Cezayı Evde Geçirme Talebi 522

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık- Suç

Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi523

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Yaralama526

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme,528

Koşullu Salıverme Talebi529

Koşullu Salıvermenin Geri Alınması.531

Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi532

Mala Zarar Verme .533

Mala Zarar Verme, Eski Mahkumiyet Cezasının İnfazı .535

Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama536

Mala Zarar Verme, Tehdit 538

Müessir Fiil, -Eski Mahkumiyetin Aynen İnfazı-540

Mühür Bozma (Karşılıksız Yararlanma) .542

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminin Uygulanmasına Yer Olmadığına.544

Müstehcenlik545

Müşahade Kararına Ek Süre Talebi .547

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 548

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama 550

Nitelikli Hırsızlık .553

Nitelikli Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal.557

Ölüm Kararı Nedeniyle Ortadan Kaldırma.559

Ölüm Nedeniyle Cezanın Düşmesi.560

Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet.561

Resmi Belgede Sahtecilik.565

Resmi Görevlilere Görevlerinden Dolayı Hakaret .570

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya

Bulundurma573

Ruhsatsız Tabanca Taşımak, Tehdit, Kasten Yaralama575

Silahla Tehdit579

Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Taksirle Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret 581

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma. 585

Suçluyu Kayırma. 590

Şantaj . 594

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma . 597

Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 598

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma . 600

Taksirle Ölüme Neden Olma 602

Taksirle Ölüme Neden Olma 603

Taksirle Ölüme Neden Olma 606

Tehdit. 607

Tehdit ve Hakaret 609

Tekzip Kararına İtiraz 611

Teminatın İadesi. 612

Temyizin Reddi Miktar Yönünden. 613

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 614

101.Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırma 615

Vergi Usul Kanununa Muhalefet 619

Yakalama Emrinin Kaldırılması 620

Yaralama . 621

Yaralama . 624

Yargılamanın Yenilenmesi Talebi 627

Yargılamanın Yenilenmesi Talebi (Kabul). 628

ÇOCUK MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ACİL KORUMA TEDBİRİ .633

Acil Koruma Kararı İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi 633

Acil Koruma Kararı İçin Sosyal İnceleme Raporu 634

Acil Koruma Kararı İçin Tedbir Talebi 638

Acil Korunma Kararı 639

BAKIM TEDBİRİ 640

Bakım Tedbir Kararı Alınması 640

Bakım Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı 640

Bakım Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu . 641

Bakım Tedbiri İçin Tedbir Talebi. 643

DANIŞMANLIK TEDBİRİ.644

Danışmanlık Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi . 644

Danışmanlık Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu. 645

Danışmanlık Tedbiri İçin Tahkikat Evrakı .646

Danışmanlık Tedbiri İçin Tedbir Talebi .648

Danışmanlık Tedbiri İçin Tutanak .648

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar.649

EĞİTİM TEDBİRİ .650

Eğitim Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi650

Eğitim Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu651

Eğitim Tedbiri İçin Tahkikat Evrakı .652

Eğitim Tedbiri İçin Tedbir Talebi .653

Eğitim Tedbiri İçin Tedbir Talebi .654

Eğitim Tedbiri İçin Tutanak .654

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar.655

SAĞLIK TEDBİRİ .656

Alo 183 Hattı Başvuru Bilgi Formu .656

Sağlık Tedbir Kararı 657

Sağlık Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi.657

Sağlık Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu.658

Sağlık Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporunun Gönderilmesi Talebi .661

Sağlık Tedbiri İçin Tedbir Talebi 662

Sağlık Tedbiri İçin Tedbir Talebi 662

ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI .663

Tensip Tutanağı-1.663

Tensip Tutanağı.664

Tensip Tutanağı.665

Tensip Tutanağı.665

Tensip Tutanağı.666

Tensip Tutanağı.667

Tensip Tutanağı.667

Tensip Tutanağı.668

G 670

ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR .670

Adli Tıp Kurumundan Trafik Kaza Raporu670

Adres Araştırması670

Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması Ve Sahibine İadesi671

Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonuna Yazılan Üst Yazı .671

Arşivden Dosya İsteme.671

Barodan Avukat Adresinin Tespiti672

Barodan Avukat İsteme 672

Barodan Avukat İsteme 672

Başka Suçtan Tutuklu Celbi.673

Belge İsteme 673

Birleştirme Önerisi . 674

Cezanın İnfaz Tarihinin İstenmesi 674

Defin Ruhsatı. 675

Dosya Gönderme Yazısı. 675

Dosya İsteme Yazısı. 676

Eksiklik Nedeniyle Talimatın İadesi . 676

Evraklarının İadesi Yazısı . 677

Farik Ve Mümeyyiz Olup Olmadığı 677

Görev Uyuşmazlığı Sonucu Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi. 678

İnfaz Evrakının Geri İstenmesi . 678

İtiraz Nedeniyle Dosyanın Gönderilmesi. 678

Kalem Sorgusu 679

Kalem Sorgusu İçin Tutuklu Celbi 679

Karar Tebliği. 680

Kararın Tebliğ Edilmesi 680

Kefaletle Tahliye. 681

Kesinleşmiş Karar Bildirimi . 681

Mahkemelerden Karar İsteme. 682

Nüfus Kaydı İsteme . 682

Ön Ödeme Müzekkeresi 683

Sanığa İddianamenin Tebliği 683

Sanığın Duruşmaya Celbi . 683

Suç Aletinin Emanete Alınması. 684

Suç Duyurusu 684

Suç Tarihi İtibari İle Değer Tespiti 685

Tahliye Yazısı . 685

Taşraya Evrak Gönderme 686

Tecilli İlamın İnfazı. 686

Temyiz Dilekçesi Gönderme 687

Tercüme Evrakı . 687

Tevkif Müzekkeresinin İnfazı . 687

Tutuklu Sanığa Hüküm Özeti Gönderme Yazısı 688

Tutuklu Sanığın Adli Tıp Kurumuna Sevki İle Rapor İstemi 688

Tutuklu Sanığın Celbi . 689

Tutuklunun Nakil Yazısı . 689

Uzuv Tatili Olup Olmadığına Dair Yazı. 690

Velisine Teslim Yazısı 690

Yakalama Emrinin Kaldırılması 691

Yargıtay’a Belge Gönderilmesi Yazısı . 691

 

Yaş Düzeltmenin Nüfusa İşlenmesi Yazısı .692

Yaş Tespiti İçin Hastaneye Sevk Yazısı 692

Yüksek Sağlık Şurasına Rapor İsteği.693

Zoralım Müzekkeresi .693

BİLİRKİŞİ RAPORLARI 694

Hırsızlık .694

Kusur Tespiti.694

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 696

15 Yaşından Küçük Çocuğu Cinsel Amaçla Hürriyetinden Yoksun Bırakma.696

2565 Sayılı Yasaya Aykırılık698

5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı 700

Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satma,

dağıtma, ticari amaçla satın alma, Müstehcen görüntü içeren CD’yi herkesin

vakıf olacağı şekilde ve bu CD’lere mahsus yerler dışında açıkta satışa sunmak 701

Basit Cinsel Saldırı.705

Basit Yaralama .706

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma 709

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık,

Gündüz Vakti Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme 711

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak Veya Aracılık Ettirmek ve Suç

İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak.713

Çocuğa Karşı Cinsel İstismarda Bulunmak 715

Elektrik Hırsızlığı717

Gündüz Vakti Basit Hırsızlık.719

Gündüz Vakti Basit Hırsızlık.720

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak .722

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak 723

Mala Zarar Verme, Alenen Hakaret, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlal Etme.725

Mala Zarar Verme, Alenen Hakaret, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlal Etme.727

Özel Belgede Sahtecilik729

Resmi Belgede Sahtecilik.731

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma732

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme .735

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 738

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 739

Taksirle Ölüme Neden Olma.740

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme.743

Yakmak Suretiyle Kamu Malına Zarar Verme .746

Yaralama 749

FİKRİ VE SINAİHAKLAR CEZA MAHKEMESİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI .755

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Aykırılık. 755

556 Sayılı KHK’ya Muhalefet 756

556 Sayılı KHK’ya Muhalefet 757

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına Aykırılık 758

5846 sayılı Yasaya Aykırılık . 758

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 760

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 761

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 762

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 763

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 764

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 764

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 765

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçu . 766

ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR768

Belediye Başkanlığına Yazılan Yazı 768

Belediye Başkanlığına Yazılan Yazı 768

Kültür ve Turizm Bakanlığına Yazılan Yazı 769

Ticaret Sicil Müdürlüğüne Yazılan Yazı 769

Ticaret Sicili Müdürlüğüne . 770

Tutanak 770

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına Yazılan Yazı . 770

Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yazılan Yazı . 771

Vergi Dairesi Müdürlüğüne Yazılan Yazı . 771

BİLİRKİŞİ RAPORLARI772

Marka Hakkına Tecavüz. 772

Marka Hakkına Tecavüz. 777

Marka Hakkına Tecavüz. 782

Marka ve Ticaret Unvanını İltibas Suretiyle Taklit Etmek ve Kullanmak 787

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 794

5846 sayılı Yasaya Muhalefet. 794

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 796

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 799

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 802

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 805

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 808

5846 Sayılı Yasaya Muhalefet 811

5846 sayılı Yasaya Muhalefet. 814

Marka Hakkına Tecavüz. 817

Marka Hakkına Tecavüz. 820

İCRACEZA MAHKEMESİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ 827

Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren Kişinin Cezalandırılması İstemi .827

Alacaklılardan Mal Kaçırma Nedeniyle Açılan Davaya Cevap Dilekçesi828

Alacaklıları Zarara Uğratan Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi829

Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelen Sanığın Cezalandırılması

İstemi Dilekçesi830

Birinci Haciz İhbarnamesine Haksız Yere İtiraz Eden Üçüncü Kişinin

Cezalandırılması Dilekçesi.831

Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Etmesi Nedeniyle Cezalandırılması İstemi

Dilekçesi.832

Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Sanığın Cezalandırılması

Dilekçesi.832

Çocuk Teslimine Uymayan Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi .833

Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması İstemi

Dilekçesi.834

Hakikate Muhalif Beyanda Bulunan Borçlunun Cezalandırılması İstemi

Dilekçesi.835

Kısmen Ödeme Yapılması Nedeniyle Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi .836

Konkordato Yetkililerini Hataya Düşürenlerin Cezalandırılması İstemi

Dilekçesi.836

Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstemeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi

Dilekçesi.837

Mal Beyanında Bulununcaya Kadar Hapis İle Tazyik Olunması Talebi 838

Mal Beyanında Bulununcaya Kadar Hapis İle Tazyik Olunması Talebi 838

Müflise Ait Malları Vermeyenlerin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi 839

Müflisin Malvarlığını Vermeyen Sanığın Cezalandırılması İstemi Dilekçesi 840

Nafaka Borcunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İstemi Dilekçesi .840

Nafaka Ödememe Nedeniyle Açılan Dava Dilekçesi .841

Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi.842

Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi (Müşteki Tarafından).843

Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi (Vekil Tarafından).843

Taahhüdü İhlal Nedeni İle Sanığın Cezalandırılması İstemi Dilekçesi .844

Taahhüdü İhlal Nedeni İle Sanığın Cezalandırılması İsteminden Vazgeçme

İstemi Dilekçesi845

Taahhüdü İhlal Nedeniyle Açılan Dava Dilekçesi845

Tedbir Kararına Muhalefet Suçu ile İlgili Şikâyet Dilekçesi 846

Ticareti Bırakan Borçlunun Mal Beyanında Bulunmaması Nedeni ile

Cezalandırılması Dilekçesi.847

Yediemin olarak Teslim Edilen Malı İcra Dairesine Teslim Etmeyenlerin

Cezalandırılması İstemi Dilekçesi848

ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI .849

Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin, Mevcudu Eksiltmek. 849

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali. 849

Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme 850

Hakikati Muhalif Beyanda Bulunmak . 851

Nafaka Hükümlerine Uymama 852

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 853

Aczine Kendi Fiiliyle Sebebiyet Vermek veya Vaziyetinin Fenalığını Bilerek

Ağırlaştırmak . 853

Alacaklıyı Zarara Uğratmak İçin Mevcudu Eksiltmek 855

Alacaklıyı Zarara Uğratma Kastıyla Mevcudu Eksiltme 856

Alacaklıyı Zarara Uğratma Kastıyla Mevcudu Eksiltme 859

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali. 861

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali. 863

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali. 864

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali. 866

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet . 867

Çocuk Teslimi Emrine Muhalefet . 869

Hakikate Muhalif Beyanda Bulunmak 871

Hakikate Muhalif Beyanda Bulunmak 873

Hakikate Muhalif Beyanda Bulunmak 875

İcra Dairesince Resmen Teslim Alınan Taşınmaza El Koyma 878

Mal Beyanında Bulunmamak 884

Mal Beyanında Bulunmamak 885

Nafaka Hükümlerine Uymamak . 886

Nafaka Hükümlerine Uymamak . 888

Nafaka Hükümlerine Uymamak . 889

Sermaye şirketlerinin iflasını istememek 891

Sermaye şirketlerinin iflasını istememek 894

Şirket Mevcudunu Eksiltmek. 896

Ticareti Usulüne Aykırı Olarak Terk Etmek 900

Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek 901

Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek 903

TRAFİK MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI 909

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasası Kanununa Muhalefet İdari Para Cezası

İşleminin İptali  909

Ağır Tonaj 909

Alkollü Araç Kullanma.910

Fahri Trafik Polisi Tarafından Yazılan Ceza 911

Hasta Nedeniyle Hız Sınırını Aşma .911

Hız Aşımı 912

Hız İhlali913

Hız Sınırı İhlali.913

Işık İhlali914

Kırmızı Işık İhlali.915

Yük Kapasitesinin Aşılması916

ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR917

Aracın Camlarının Sorulması 917

Aracın Yükü Ağırlığının Sorulması917

Fahri Trafik Müfettişi İhbar Tutanağı İsteme.918

Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen İhbar Tutanağının Teslim Tarihli

Tutanağın İstenmesi918

Fahri Trafik Müfettişi Tarafından Düzenlenen İhbar Tutanağının Teslim

Tarihinin Sorulması 919

Fahri Trafik Müfettişin Tanık Olarak Dinlenmesi .919

Fahri Trafik Müfettişini İsteme .920

Görüntü Kaydını İsteme .920

Hastaneden Tedavi Belgesinin Sorulması .921

Hız Sınırı Ve Levha Sorma 921

Hız Sınırının Sorulması922

Hız Sisteminde Arıza Olup Olmadığının Sorulması922

Hurdaya Ayrılan Aracın Trafikte Olup Olmadığının Sorulması.923

İl Dışı Tutanak Tebliğ Zarfı İsteme 923

Karakol Soruşturma Evrakı 923

KGYS Büyütülmüş Fotoğraf İsteme924

KGYS Görüntü CD İsteme 924

KGYS Tespit Forumunun İstenmesi .925

KGYS Tespit Forumunun İstenmesi .925

Kırmızı Işığın Görüntü Kaydının İstenmesi 925

Minibüsün Hangi Hatta Çalıştığının Sorulması926

Olay Yeri CD İsteme .926

Polis Memurunun Tanık Olarak Dinlenmesi .927

Radar Görüntüsü İsteme927

Radar Bildirim Formunun İstenmesi928

Radar Görüntüsü İstemesi.928

Radar Kayıtlarının İstenmesi 928

Ruhsat Bilgileri İste 929

Ruhsat Kaydı İstenmesi 929

Sağa Dönüşte Yeşil Işığın Yanıp Yanmadığı. 930

Sürücü Belgesi El Konulma Hususunun Sorulması 930

Tebliğ Tarihi Sorulması 931

Tebliğ Zarfı . 931

Tonajla İlgili Ruhsat İsteme 931

Trafik Ceza Tutanağının Kaldırıldığının Bildirilmesi 932

Trafik Kuralının CD Aktarılması . 932

Tutanağın ve Tebliğ Zarfının İstenmesi. 933

Tutanakta Sözü Edilen Fotoğrafın İstenmesi. 933

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI 934

Araç Renginin Yanlış Yazılması . 934

Belediye Otobüsü Durak Harici Resmi Polisi Almama 935

Emniyet Kemeri Takmama . 936

Gıyapta Ceza Ret 937

Hız İhlali. 939

Kazaya Sebebiyet Verme 940

Kırmızı Işık İhlali 942

Millet Vekiline Yazılan Cezanın İptali 943

Sağlık Raporu Nedeniyle İptal. 944

Tonaj Trafik Cezasının Kaldırılması 945

Trafik Cezasının Kaldırılması Gecikme Nedeniyle Ret. 947

Trafik İşaret Levhası. 948

Yanlış Park Cezası. 950

Yaya Geçidine Park 951

Yetkisizlik 952

SULHCEZAHAKİMLİĞİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ÖRNEK KARARLAR 957

Alkollü Araç Kullanma Trafik Cezasına İtiraz 957

Araç İade Talebi 958

Arama Kararı 959

Arama ve El Koyma Kararı. 960

Askerlik Bakaya Cezasına İtiraz . 961

Askerlik Yoklama Kaçağı Cezasına İtiraz 962

Aynı Talebi İlişkin İtirazın İkinci Kez Değerlendirilmesi 963

Birleştirme .964

Birleştirme Kararı.965

Çevre Kanunu Çöp Atma Cezasına İtiraz966

Dava Açmak Üzere Tutukluluğa İtirazın Kabulü967

Ehliyetsiz Araç Kullanana ve İzin Veren Araç Sahibine de Verilen Cezaya İtiraz 968

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezasına İtiraz 969

Ek Takipsizlik Kararına İtiraz970

El Koyma İşleminin Onanması .971

Emniyet Kemeri Takmama Cezasına İtiraz.972

Emniyet Kemeri Takmama Yanlış Plakaya Ceza İtiraz .973

Erişimin Engellenmesi.974

Eski Soruşturma Takipsizliğe İtiraz Kabul.975

Fahri Trafik Müfettiş Cezasına İtiraz .976

Fahri Trafik Müfettiş Cezasına İtiraz .978

Gıyapta Kesilen Para Cezasına İtiraz 979

Hakim - Savcı’ya Kesilen Cezaya İtiraz.980

HGS İhlali Nedeniyle Kesilen Cezaya İtiraz 981

Hız Limit İhlali Süre Aşımı Nedeniyle Ret .982

Hız Sınır İhlali (Hastane Acil Servis Nedeniyle).983

Hız Sınırı Cezasına İtiraz984

Işık İhlali Cezasına İtiraz985

İdari Yaptırım Kararına İtiraz .987

Kabahat Emre Aykırı Davranış Cezasına İtiraz 988

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Dolandırmak Takipsizlik Ret989

Kesin Karara İtiraz Ret990

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Üzerine Verilen Kabul Kararı.991

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Üzerine Verilen Ret Kararı992

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtiraz992

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtirazının Kabulü.994

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Yönelik İtirazının Kabulü.995

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılması.996

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılması Kararının Reddi.997

Moleküler Genetik İnceleme Kararı998

Müsadere.998

Müsadere Karar Vermeye Yer Olmadığına 999

Müsadere Ret 1000

Müsadere Talebi Kabul 1001

Müsadere Talebinin Reddi . 1002

Radar Hız Sınırı Aşımı Hız Sınırlarının Aşılması 1003

Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık İtirazın Değerlendirilmesi .1004

Resmi Belgede Sahtecilik Ve Kamu Kurum Ve Kuruluşların Zararına

Dolandırıcılık İtirazın Değerlendirilmesi Kabul .1005

 1. Ruhsatsız Alkol Satışı Cezasına İtiraz.1007
 2. Sahte Para Müsaderesi Kabul1008
 3. Sahte Para Müsaderesine Karar Verilmesine Yer Olmadığına .1009
 4. Satılamaz -Devredilemez Şerhi Konulmasına İtiraz.1010
 5. Satılamaz Devredilemez Şerhinin Kaldırılması1011
 6. Talebin Cumhuriyet Savcılığınca Değerlendirilmesi.1012
 7. Süreden Takipsizlik Ret1013
 8. Şüpheliden Kan Örneği Alınması Kararı 1014
 9. Tabancanın Müsaderesi 1015
 10. Tahliye Kararı.1016
 11. Tahliye Talebi Kabul1017
 12. Takipsizlik İtirazın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi.1018
 13. Takipsizlik Kararına İtiraz.1019
 14. Takipsizlik Kararına İtiraz Kabul 1020
 15. Takograf Cihazı Nedeniyle Cezaya İtiraz .1021
 16. TEDAŞ Cezasına İtiraz.1022
 17. Tekzip.1023
 18. Tekzip Talebi1024
 19. Ters Şerit Cezası İtiraz.1026
 20. Trafik Işığı İhlali .1027
 21. Trafik İdari Para Cezasına İtiraz .1028
 22. Tutukluluğa İtiraz Ret .1029
 23. Tutukluluğun Devamı Kararı .1030
 24. Tutukluluk Halinin Gözden Geçirilmesi .1031
 25. Yakalama Kararı1032
 26. Yakalama Talebi .1033
 27. Yanlış Plakaya Yazılan Cezaya İtiraz 1034
 28. Yanlış Yere Park Cezasına İtiraz.1035
 29. Yaya Geçidinde Durma Cezasına İtiraz 1036
 30. Yoklama Kaçağı Cezasına İtiraz.1037
 31. Yoklama Kaçağı Cezası İtirazın Reddi .1038
 32. Yoklama Kaçağı Cezasına Sağlık Sorunu Nedeniyle Ret1039
 33. Yük Fazlalığı Nedeniyle Kesilen Cezaya İtiraz1041
 34. ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR1043
 35. Adres Araştırması.1043
 36. Adres ve Telefon Numarasının Tespiti .1043
 37. Askerlik Bilgilerinin İstenilmesi .1044
 38. Barodan Avukat Talebi 1044
 39. Dosya İsteme Yazısı. 1044
 40. Görev Belgesinin Gönderilmesi Talebi. 1045
 41. İtiraz Dilekçesinin Gönderilmesi 1045
 42. Karar hakkında Bilgi Talebi. 1046
 43. Mütalaa Talebi 1046
 44. Nüfus Aile kayıt Tablosunun İstenilmesi . 1047
 45. Sanığın Duruşmada Hazır Edilme Talebi. 1047
 46. Tahliye Yazısı . 1048
 47. Yurda Giriş ve Çıkış Tarihlerinin Tespiti . 1048
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Kapat