Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları Aydın Tekdoğan

Mirasta Denkleştirme ve Tenkis DavalarıDava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli


Basım Tarihi
2021-01
Sayfa Sayısı
616
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750264368
Boyut
16x24
Baskı
4Konu Başlıkları
- İlgili Konu ve Kavramlar
- Mirasta Denkleştirme (İade) Davaları
- Tenkis Davaları
Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 17
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI 19
2. MİRASÇI 20
2.1. Genel Olarak 20
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 21
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar 22
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar 25
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar 26
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı 27
2.2.5. Devletin Mirasçılığı 28
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 29
a. Genel Olarak 29
b. İntifa Hakkı 30
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı 30
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler 31
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma 31
a. Genel Olarak 31
b. Iskat Çeşitleri 35
aa. Cezai (Olağan) Iskat 35
aaa. Genel Olarak 35
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510) 36
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511) 37
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513) 38
2.3.2. Mirastan Yoksunluk 39
a. Genel Olarak 39
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri 40
c. Mirastan Yoksunluk İle Iskatın Benzerlikleri ve Farkları 41
2.3.3. Mirasın Reddi 41
a. Mirasın Gerçek Reddi 41
b. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi 46
c. Mirasın Reddinin Sonuçları 49
d. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu 52
e. Mirası Ret Hakkının Düşmesi Nedeniyle Reddin İptali (TMK 610) 54
f. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Yapılan Mirası Reddinin İptali (TMK 617/1) 57
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu (TMK 617/2–3) 60
h. Mirasın Reddinin Murisin Borcundan Dolayı İptali (TMK 618) 60
2.3.4. Mirastan Feragat 62
a. Genel Olarak 62
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu 64
3. MİRASIN KAZANILMASI 64
3.1. Külli Halefiyet 64
3.2. Miras Ortaklığı 69
3.3. Tereke Temsilcisi 73
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu 76
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) 79
4.1. Genel Olarak 79
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma (İradi Taksim) 80
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası 82
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK 85
2. İADE BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI 95
3. İADENİN KOŞULLARI 101
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir 101
3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir 104
3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması Gerekir 108
3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir 112
3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir 113
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ 113
4.1. Çeyiz Giderleri 114
4.2. Kuruluş Sermayesi 114
4.3. Malvarlığının Devri 115
4.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak 116
4.5. Karşılıksız Kazandırmalar 116
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ 116
5.1. Eğitim ve Öğrenim Giderleri 116
5.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar 118
5.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları 119
5.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri 119
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI 120
6.1. Genel Olarak 120
6.2. Aynen İade (Denkleştirme) 124
6.3. Mahsuben İade (Denkleştirme) 124
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU 135
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI 136
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların Tazminat Talep Hakları 136
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları 137
9. DAVANIN TARAFLARI 138
10. GÖREVLİ MAHKEME 140
11. YETKİLİ MAHKEME 140
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ 140
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT 142
13.1. Genel Olarak 142
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda 143
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda 159
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI 161
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK 165
1.1. Tenkis Davası ve Koşulları 165
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği 172
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler 177
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI 181
2.1. Genel Olarak 181
2.2. Sağlararası Tasarruflar 184
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar 185
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR 187
3.1. Genel Olarak 187
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden 193
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden 199
3.3.1. Genel Açıklamalar 199
3.3.2. TMK’nin 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar 201
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar 201
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar 206
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar 207
aa. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar 209
bb. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar 213
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar 217
3.3.3. Üçüncü Kişi Lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri 239
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi 240
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi 240
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi 241
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi 242
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar 251
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI 252
4.1. Genel Olarak 252
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti 258
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi 262
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi 262
4.3.2. Mirastan Çıkarma (Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi 264
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi 265
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi 265
5. TEREKE 267
5.1. Genel Olarak 267
5.2. Terekeye Dahili Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları 273
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri 276
5.3.1. Matematiksel Yöntemde 276
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem 278
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı 281
5.5. Terekenin Aktifi 287
5.5.1. Genel Olarak 287
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları 293
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları 294
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları 296
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri 298
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti 299
5.5.7. Taşınırlar 310
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak 310
5.5.9. Alacaklar 311
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar 313
5.5.11. Ortaklık Payları 313
5.6. Terekenin Pasifi 314
5.6.1. Genel Olarak 314
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları 315
5.6.3. Cenaze Giderleri 317
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri 319
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun Denkleştirme Alacağı) 321
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri 322
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara Yapılacak Ödeme 323
5.6.8. Diğer Giderler 324
6. SAKLI PAY 324
6.1. Genel Olarak 324
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre 326
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre 327
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları 328
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları 329
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 329
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları 330
7. TENKİS YÖNTEMİ 332
7.1. Sabit Tenkis Oranı 332
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis 337
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis 341
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi 341
7.4.1. Genel Olarak 341
7.4.2. Seçimlik Hak (TMK 564) 342
7.4.3. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti 353
7.4.4. Sabit Tenkis Oranında Bölünebilen Bir Malın Tenkisi 364
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis 366
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi) Halinde Tenkis 367
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis 372
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis 378
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi 379
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı 379
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi 379
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri 379
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları 398
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul) 410
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU 422
8.1. Genel Olarak 422
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda 427
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda 432
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI 433
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası 433
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi 447
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT 458
10.1. Genel Olarak 458
10.2. Tenkis Davasında İspat 462
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR 468
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti 468
11.2. Tenkis Davasında Davacı 476
11.2.1. Genel Olarak 476
11.2.2. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları Konulmuşsa 486
11.2.3. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali 487
11.2.4. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali 487
11.2.5. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakları 487
11.2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal 492
11.3. Tenkis Davasında Davalı 493
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı 493
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı 497
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ 498
12.1. Genel Olarak 498
12.2. Harç 505
12.2.1. Genel Olarak 505
12.2.2. Başvurma Harcı 506
12.2.3. Karar ve İlam Harcı 506
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç 511
12.3. Vekâlet Ücreti 513
13. GÖREVLİ MAHKEME 518
13.1. Genel Olarak 518
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme 523
14. YETKİLİ MAHKEME 525
14.1. Genel Olarak 525
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme 531
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ 535
15.1. Genel Olarak 535
15.2. Bir Yıllık Süre 541
15.3. On Yıllık Süre 550
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre 552
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre 552
15.6. Sürelerin Niteliği 555
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler 561
16. TENKİS DEF’İ 563
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ 570
17.1. Genel Olarak 570
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz 573
Dördüncü Bölüm
DAVA VE CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ
1. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 579
1.1. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma) 579
1.2. Mirasta Denkleştirme (Altsoya Yapılan Kazandırma) 580
1.3. Tenkis (Satış Suretiyle Yapılan Kazandırma) 581
1.4. Tenkis (Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma) 582
1.5. Tenkis (Gizli Bağış Suretiyle Yapılan Kazandırma) 584
1.6. Tenkis (Vasiyetname Suretiyle Yapılan Kazandırma) 585
2. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ 586
2.1. Mirasta Denkleştirme (Davacının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması) 586
2.2. Mirasta Denkleştirme (Davalının Mirasçılık Sıfatını Kaybettiği Savunması) 587
2.3. Mirasta Denkleştirme (Davalı Altsoyun Denkleştirmeden Muaf Tutulduğu Savunması) 588
2.4. Mirasta Denkleştirme (Olağan Hediye Savunması) 589
2.5. Mirasta Denkleştirme (Evlenmede Çeyiz Yardımı Savunması) 590
2.6. Mirasta Denkleştirme (Eğitim Gideri Savunması) 591
2.7. Mirasta Denkleştirme (İvaz Karşılığı Savunması) 592
2.8. Mirasta Denkleştirme (Minnet Karşılığı Yapıldığı Savunması) 593
2.9. Mirasta Denkleştirme (Kayıtsız Şartsız Bağış Yapıldığı Savunması) 594
2.10. Mirasta Denkleştirme (Dönme Koşuluyla Yapılmış Bağış Olduğu Savunması) 595
2.11. Mirasta Denkleştirme (Mirasbırakana Ödeme Savunması) 596
2.12. Tenkis (Davacının Saklı Paylı Mirasçı Olmadığı Savunması) 597
2.13. Tenkis (Saklı Payın İhlal Edilmediği Savunması) 598
2.14. Tenkis (Gerçek Bir Satış Olduğu Savunması) 598
2.15. Tenkis (Denkleştirme Kastı İle Yapıldığı Savunması) 599
2.16. Tenkis (Minnet Duygusu İle Yapıldığı Savunması) 600
Kaynakça 603
Kavramlar Dizini 605

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat