%3
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları Baki İlkay Engin

Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
340
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786254324581
Boyut
13,5x19,5
Baskı
5150,00 TL 145,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 145 puan kazanacaksınız)
   145

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN

Doç. Dr. Işık ÖNAY

Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER

 

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm
ŞEMALAR
Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları
Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri
Şema 2a: Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları
Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları
Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri
Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı
Şema 6: Borcun İfa Zamanı
Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri ve Sonuçları
Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)
Şema 9: İmkansızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü
Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları
Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri
Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması
Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
İkinci Bölüm
ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR
I. Öneri Öneriye Davet Kabul Sözleşmenin Kurulması Yanılma İfa İmkansızlığı
II. Sözleşmenin Kurulması İrade Sakatlıkları (Saikte Yanılma / Aldatma) Sözleşmenin İptali Yüzünden Uğranılan Zararların Tazmini - İrade Sakatlıklarının Ayıp Hükümleri ile Yarışması - Culpa in Contrahendo
III. Şekil Şekle Aykırılık Hakkın Kötüye Kullanılması Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (İkrarı)
IV. Beyaza İmza Güven Teorisi Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali Alacağın Devri İbra Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
V. Temsil Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması Yetkisiz Temsil Aldatma Aşırı Yararlanma (Gabin) Sözleşmenin İptali
VI. İfa
VII. Sözleşmenin Kurulması Temsil İrade Sakatlıkları Ödemezlik Defi Borçlu Temerrüdü İmkansızlık İbra
VIII. Borçlu Temerrüdü Olumlu Zarar Olumsuz Zarar
IX. Seçimlik Borç İmkansızlık Halefiyet Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü Alacağın Devri Takas İfa Yerine Edim İfa Uğruna Edim
X. Haksız Fiil
XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Adam Çalıştıranın Sorumluluğu İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk Yapı Malikinin Sorumluluğu Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Zarar Görenin Kusuru Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
XIII. Sebepsiz Zenginleşme Muvazaalı (Danışıklı) İşlem Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
XIV. Alacağın Devri Borcun Üstlenilmesi - Önsözleşme
XV. Ceza Koşulu Ahlaka Aykırı Fiil Hukuka veya Ahlaka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
XVI. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Takas - Havale
XVII. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme
Üçüncü Bölüm
ÇÖZÜLECEK OLAYLAR
I. Sözleşmenin Kurulması Önerinin ve Kabulün Geri Alınması Saik Hatası Aldatma İşlem Temelinin Çökmesi Şekil Tahvil Temsil Yetkisinin Geri Alınması
II. Sözleşmenin Kurulması
III. Öneriye Davet Öneri Yanılma Aldatma Temsil
IV. Muvazaa Şekil Miktarda Yanılma Korkutma Alacağın Devri Soyut Borç İkrarı Culpa in Contrahendo
V. Muvazaa Alacağın Devri Culpa in Contrahendo Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Halleri Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
VI. Yanılma İşlem Temelinin Çökmesi Şekil Şekle Aykırılık Hakkın Kötüye Kullanılması Alacağın Devri İbra Borçlu Temerrüdü İmkansızlık Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Kusursuz Sorumluluk Halleri
VII. Doğrudan Temsil Dolaylı Temsil Temsil Yetkisinin Geri Alınması Yetkisiz Temsil Sözleşme Tarafının Aldatması Üçüncü Kişinin Aldatması Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
VIII. Temsil İmkansızlık Ödemezlik Defi Borçlu Temerrüdü Yabancı Para Borcu Alacaklı Temerrüdü İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk Sorumsuzluk Anlaşması Genel İşlem Koşulları
IX. Temsil Temsil Yetkisinin Kapsamı Temsil Yetkisinin Geri Alınması Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Müterafik Kusur
X. Genel İşlem Şartları Muvazaa Alacağın Devri Borçlu Temerrüdü Yabancı Para Borcunun İfası İmkansızlık İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
XI. Edim Türleri İfa Yeri Borçlu Temerrüdü İmkansızlık Müteselsil Borçluluk Halefiyet Takas Cezai Şart
XII. İfa Zamanı Ödemezlik Defi Borçlu Temerrüdü
XIII. Üçüncü Kişinin İfası Alacağın Devri Borca Katılma Sebepsiz Zenginleşme
XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk İmkansızlık Beyaza İmza İfa Yerine Edim İfa Uğruna Edim
XV. Şahsen İfa Zorunluluğu Kısmi İfa İbra Değiştirme Sözleşmesi Alacaklı Temerrüdü İfa Yerine Edim İfa Uğruna Edim İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
XVI. İmkansızlık Borçlu Temerrüdü Yabancı Para Borcu Alacağın Devri Temsil Yetkisiz Temsil Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Adam Çalıştıranların Sorumluluğu Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Ödenecek Tazminatın Kapsamı Teselsül
XVII. Cezai Şart
XVIII. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı Kusursuz Sorumluluk Halleri Yansıma Zarar Haksız Fiillerde Zamanaşımı Sebepsiz Zenginleşme Müteselsil Borçluluk Alacağın Devri
XIX. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Yapı Malikinin Sorumluluğu Sebepsiz Zenginleşme Müteselsil Borçluluk Koşula Bağlı Borç
XX. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu Hakkaniyet Sorumluluğu Yapı Malikinin Sorumluluğu Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu Ölüm ve Bedensel Zarar
XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu Adam Çalıştıranların Sorumluluğu Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu Hatır Taşıması Bedensel Zarar Sebepsiz Zenginleşme
XXII. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk
XXIII. Borçlu Temerrüdü İmkansızlık - Cezai Şart Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
XXIV. Haksız Fiil Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk Manevi Tazminat Hukuka ve Ahlaka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar Geçici Ödeme Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
Dördüncü Bölüm
İNCELENECEK KARARLAR
I. İrade Sakatlıkları Sözleşmenin İptali
Yarg. 1. HD, 13.10.1998, E. 1998/8883, K. 1998/10883
II. Gabin
Yarg. 11. HD, 24.01.2003, E. 2002/7737, K. 2003/622
III. Şekle Aykırılık Hakkın Kötüye Kullanılması
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, 30.09.1988, E. 1987/2, K. 1988/2
IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
Yarg. HGK, 05.05.1993, E. 1993/1-79, K. 1993/195
V. Hukuka Aykırı Fiil Haksız Fiilin Şartları
Yarg. HGK, 08.02.1989, E. 1988/10-174, K. 1989/65
VI. Hukuka Aykırı Fiil
Yarg. 4. HD, 13.06.1989, E. 1989/4164, K. 1989/5352
VII. Hukuka Aykırılık
Yarg. 4. HD, 13.09.1988, E. 1988/4147, K. 1988/7408
VIII. Haksız Fiil Uygun Nedensellik Bağı Hukuka Aykırılık Bağı
Yarg. 4. HD, 13.03.1978, E. 1977/5312, K. 1978/3193
IX. Haksız Fiil Hukuka Aykırılık Unsuru Manevi Tazminat
Yarg. HGK, 06.11.2013, E. 2013/364, K. 2013/1543
X. Zorunluluk Hali Fedakarlığın Denkleştirilmesi Vekaletsiz İş Görme
Yarg. 11. HD, 15.06.1990, E. 1990/4306, K. 1990/4775
XI. Manevi Tazminat Doğrudan Zarar Yansıma Zarar
Yarg. 21. HD, 15.06.2000, E. 2000/4733, K. 2000/4833
XII. Manevi Tazminat
Yarg. 4. HD, 11.07.2002, E. 2001/12708, K. 2002/8915
XIII. Tıbbi Müdahaleye Rıza - Birlikte (Müterafik) Kusur
Yarg. 4. HD, 18.09.1979, E. 1979/5480, K. 1979/9818
XIV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu Zararın Belirlenmesi br/>Yarg. 4. HD, 20.11.1984, E. 1984/7770, K. 1984/8597
Yarg. 4. HD, 12.11.1984, E. 1984/7360, K. 1984/8310
XV. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
Yarg. 4. HD, 25.11.1993, E. 1993/1081, K. 1993/13614
XVI. Yapı Malikinin Sorumluluğu
Yarg. 4. HD, 28.11.2005, E. 2004/16308, K. 2005/12788
XVII. Ev Başkanının Sorumluluğu
Yarg. 3. HD, 05.02.2013, E. 2012/23712, K. 2013/1599
XVIII. Sözleşmede Kararlaştırılan Edimi Aşan İfalarda İade Talebinin Hukuki Sebebi: Sözleşme Sebepsiz Zenginleşme
Yarg. HGK, 14.03.2012, E. 2011/13-748, K. 2012/140
XIX. Faiz
Yarg. HGK, 09.10.2002, E. 2002/12-709, K. 2002/781
XX. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Temerrüt Faizi Oranının Sınırı
Yarg. 19. HD, 01.07.2013, E. 2013/8556, K. 2013/12306
XXI. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlu Temerrüdünün Sonuçları
Yarg. 15. HD, 12.5.1983, E. 1983/1307, K. 1983/1255
XXII. Olumlu Zarar Olumsuz Zarar
Yarg. 13. HD, 22.10.1981, E. 1981/5738, K. 1981/6690
XXIII. Güven Sorumluluğu Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
Yarg. 13. HD, 26.01.2012, E. 2011/16549, K. 2012/1177
XXIV. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
Yarg. HGK, 06.05.1992, E. 1992/13-213 K. 1992/315
XXV. Ceza Koşulu
Yarg. 15. HD, 19.10.1992, E. 1992/43, K. 1992/4824
Yarg. 19. HD, 12.02.2008, E. 2007/6745, K. 2008/1104

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,50   
145,50   
2
72,75   
145,50   
3
48,50   
145,50   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,50   
145,50   
2
72,75   
145,50   
3
48,50   
145,50   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,50   
145,50   
2
72,75   
145,50   
3
48,50   
145,50   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,50   
145,50   
2
72,75   
145,50   
3
48,50   
145,50   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
145,50   
145,50   
2
72,75   
145,50   
3
48,50   
145,50   
Kapat