İzalei Şüyu Ortaklığın Giderilmesi Paylaşma Davaları Canan Ruhi

İzalei Şüyu Ortaklığın Giderilmesi Paylaşma Davaları


Basım Tarihi
2018-06
Sayfa Sayısı
1288
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750248634
Boyut
16x25
Baskı
8Canan RUHİ

Ahmet Cemal RUHİ

 

Konu Başlıkları
- Genel Olarak
- Görevli Mahkeme
- Yetkili Mahkeme
- Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
- Dava Hakkı, Taraf Ehliyeti, Husumet ve Taraf Teşkili
- Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller
- Yargılama Usulü ve Usul İle İlgili Diğer Hususlar
- Ön Sorun–Bekletici Mesele
- Aynen Paylaşma Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
- Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi ve Elde Edilen Paranın Paylaştırılması
- İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi ve Taşınmaz Malın Alıcıya Teslimi
- Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
- Yargılama Giderleri
- Kanun Yolları
- Paydaşlıktan Çıkarma
Ortaklığın Giderilmesi Davası

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş 7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
 İLGİLİ MEVZUAT 13
 AÇIKLAMALAR 15
 İLGİLİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 22
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 42
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT 69
 AÇIKLAMALAR 69
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 70
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT 79
 AÇIKLAMALAR 80
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 81
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT 87
 AÇIKLAMALAR 88
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 91
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ,
HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
 İLGİLİ MEVZUAT 159
 AÇIKLAMALAR 160
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 163
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ
 İLGİLİ MEVZUAT 249
 AÇIKLAMALAR 250
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 305
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 İLGİLİ MEVZUAT 367
 AÇIKLAMALAR 369
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 370
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
 İLGİLİ MEVZUAT 515
 AÇIKLAMALAR 515
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 517
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT 633
 AÇIKLAMALAR 634
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 638
Onuncu Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
 İLGİLİ MEVZUAT 727
 AÇIKLAMALAR 728
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 735
Onbirinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
 İLGİLİ MEVZUAT 907
 AÇIKLAMALAR 908
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 917
Onikinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT 1011
 AÇIKLAMALAR 1013
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1015
Onüçüncü Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
 İLGİLİ MEVZUAT 1031
 AÇIKLAMALAR 1031
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1035
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
 İLGİLİ MEVZUAT 1119
 AÇIKLAMALAR 1121
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1121
Onbeşinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
 İLGİLİ MEVZUAT 1125
 AÇIKLAMALAR 1127
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 1136
Onaltıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
 DAVA SAFHASI 1147
 SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI 1198
Yararlanılan Kaynaklar 1281
Kavramlar Dizini 1283

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat