Bedensel Zararlar Çelik Ahmet Çelik

Bedensel Zararlar


Basım Tarihi
2021-05
Sayfa Sayısı
826
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750268564
Boyut
16x24
Baskı
2215,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 215 puan kazanacaksınız)
   215
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Sürekli İşgöremezlik Zararları
- Geçici İşgöremezlik Zararları
- Tedavi Giderleri
- Yaşam Boyu Bakım Giderleri
Ekonomik Geleceğin Sarsılması

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz V
Birinci Baskının Önsözü VII
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK BEDENSEL ZARARLAR
I– KONUYA GİRİŞ 1
1– Zarar kavramı 1
2– Can zararı–mal zararı ayrımının gerekliliği 2
3– Beden bütünlüğüne verilen zararlar 4
4– Zarar ve sorumluluk 5
II– YASAL DÜZENLEMELER 6
1– Borçlar Yasası 6
2– Sosyal Güvenlik Yasalarında bedensel zararlar 9
3– Ceza Yasasında bedensel zararlar 10
III– BEDENSEL ZARARLAR 11
1– Bedensel zarar tanımı 11
2– Bedensel zarar türleri 12
İkinci Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYBI (SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK)
I– GENEL OLARAK 13
1– Tanım 13
2– Sürekli işgöremezlik durumu 13
II– BEDEN GÜCÜ KAYIPLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 14
1– Malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı görüşünün yanlışlığı 14
2– Çalışma gücü kaybı görüşü 15
3– Güç kaybı tazminatının tanımı ve kapsamı 16
III– GÜÇ KAYBI TAZMİNATININ UYGULANMASI 17
1– Çalışanlar yönünden 17
2– Yaşlılar, emekliler, bir işi ve kazancı bulunmayanlar yönünden 20
3– Kendi ev hizmetlerini yapan ev kadınları yönünden 20
4– Ev hizmetlerinin tüm aile bireyleri tarafından yapıldığı ve onların da “güç kaybı tazminatı” isteme hakları bulunduğu kabul edilmelidir 21
5– Küçük yaşta sakat kalan çocuklar için de güç kaybı tazminatı istenebilir 23
6– Ağır engelli kişiler güç kaybı tazminatı isteyebilirler 25
7– Ayırtım gücünden yoksun, akıl hastalığı, akıl zayıflığı olan kişiler için de güç kaybı tazminatı istenebilir 26
8– Estetik zararlar için de “güç kaybı tazminatı” istenebilmelidir 26
IV– GÜÇ KAYBINDA SONRADAN ARTIŞLAR 27
1– Beden gücü kaybında sonradan artışlar yeni bir dava konusudur 27
2– Beden gücü kaybındaki her artış, yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır 28
V– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİKTE DEĞİŞİK DURUMLAR 28
1– Sürekli tam işgöremezlik durumu 28
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar 29
VI– GÜÇ KAYBI TAZMİNATININ HESAPLANMASI 29
1– Zarar süreleri 29
2– Yaşam tabloları 30
3– Güç kaybı tazminatının parasal değerlendirmesi 31
4– Bedensel zararlarda indirimler 32
5– Bedensel zararlarda neler indirilmez 32
GÜÇ KAYBI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 33
1– Beden gücü eksilen kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile “güç kaybı tazminatı” isteyebileceğine ilişkin kararlar 33
2– İşçinin “pasif dönem” zararının da hesaplanacağına ilişkin kararlar 42
3– Yaşlıların, emeklilerin, bir işi ve kazancı olmayanların “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar 48
4– Ev kadınlarının “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar 51
5– Çocukların güç kaybı tazminatının olay tarihinden hesaplanacağına ilişkin yargıtay kararları 53
6– Beden gücü kaybındaki her artışın yeni dava konusu ve yeni bir zamanaşımının başlangıcı olacağına ilişkin kararlar 59
Üçüncü Bölüm
YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ
I– ANLAMI VE İŞLEVİ 71
1– Tanım 71
2– Bakım işini üstlenecek kişiler ve yaşam gerçekleri 71
3– Bakım işi, aile bireyleri için ağır bir külfet oluşturacağından, bakıcı giderlerinin yüzde yüz olarak hesaplanması ve indirim yapılmaması gerektiğine ilişkin Yargıtay kararları 74
4– Bakımın nasıl yapılacağı hakkında görüşler 76
5– Bakım giderleri nasıl hesaplanmalı 77
II– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN İSTENME KOŞULLARI 77
1– Tüzük ve Yönetmeliklerde başkasının bakımına muhtaç olma halleri 77
2– Tıbbi terimlerin açıklanması 79
3– Sağlık Kurulu raporlarında belirtilmesi gereği 79
4– Beden gücü kayıp oranı temel ölçü değildir 80
III– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ 80
1– Yaşam boyu bakım giderleri ile geçici işgöremezlikteki bakıcı masrafları birbiriyle karıştırılmamalıdır 80
2– Yaşam boyu bakım giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artırımlı gelir bağlama hükümleriyle ilişkilendirilmemelidir 81
3– Yaşam boyu bakım giderleri tedavi giderleri kapsamındadır 83
4– Yaşam boyu bakım giderlerinin, tedavi giderleri kapsamında, sigorta şirketleri tarafından ödenmesi gerekmektedir 84
5– Sigorta şirketlerinin, bakım giderlerini, tedavi giderleri teminatından ödemeleri gerektiğine ilişkin Yargıtay kararları 85
IV– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ NASIL HESAPLANMALIDIR 87
1– Hesaplama süresi 87
2– Parasal değerlendirme 88
3– Hesaplama oranları 90
V– YAŞAM BOYU BAKIMDA MANEVİ TAZMİNAT 91
1– Yaşam boyu bakıma muhtaç kişi için manevi tazminat istemi 91
2– Bakım işini üstlenen aile bireyleri için manevi tazminat istemi 92
Dördüncü Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ TESPİTİ
I– GENEL OLARAK 93
1– Geçmişten bugüne uygulamalar 93
2– Beden gücü kayıpları hangi yönetmeliğe göre belirlenmelidir 94
3– Sigorta ödemelerinde engelli raporları hakkında 96
II– TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER 96
1– Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü 96
2– Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 98
3– Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 101
4– Engellilik Yönetmelikleri 103
III– YÖNETMELİKLER HAKKINDA UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ 105
1– Yönetmeliklerdeki eksikler ve yetersizlikler 105
2– Beden gücü kayıpları hangi yönetmeliğe göre belirleneceği hakkında 107
3– Raporlar arasındaki farklılıklar nasıl giderilebilir? 107
IV– YETKİLİ SAĞLIK KURULLARI 108
1– Adli Tıp Kurumu 108
2– Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili sağlık kurulları 110
3– SGK. Yönetmeliklerine göre yetkili Sağlık Kurulları 111
4– Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre yetkili sağlık kurulları 112
V– RAPORLARA İTİRAZ YOLLARI 112
1– Genel olarak haksız eylemlerden zarar görenler yönünden 112
2– İş kazası ve meslek hastalıklarında raporlara itiraz yolları 113
3– Engelliler Yönetmeliğine göre raporlara itiraz yolları 116
VI– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DERECELERİ 116
1– Yüzde %10’un altındaki beden gücü kayıpları 117
2– Yüzde 10 – 50 arası beden gücü kayıpları 117
4– Yaşam boyu sürekli başka birinin bakımına muhtaç olma durumu 118
YARGITAY KARARLARI 119
1– Beden gücü kayıplarının tespiti 119
2– Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi 125
3– Tespit davası ile ilgili yargıtay kararları 127
Beşinci Bölüm
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
I– TANIMLAR VE KAVRAMLAR 131
1– Geçici işgöremezlik 131
2– Geçici tam işgöremezlik zararı 132
4– Geçici işgöremezlik süresi 133
5– Geçici işgöremezlik, geçici güç kaybı olup, tedavi giderleri kapsamında değildir 133
6– Geçici işgöremezlikte zarar ve tazminat türleri 134
7– Geçici işgöremezlikte bakıcı giderleri hangi koşullarda istenebilir 134
8– Geçici işgöremezlik zararı nasıl hesaplanacaktır 135
II– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 135
1– Nasıl ve neye göre belirlenmeli 135
2– Geçmişte Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi 136
3– Günümüzde Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi 138
4– İş kazaları nedeniyle düzenlenen raporlar 139
5– Yargıtay kararlarına göre, geçici işgöremezlik süresinin belirlenmesi 140
III– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARININ HESAPLANMASI 141
1– Geçici işgöremezlik zararı, kişi yüzde yüz (%100) güç kaybına uğramış gibi hesaplanacaktır 141
2– Geçici işgöremezlik, sürekli işgöremezlik gibi değerlendirilecektir 142
3– Kalıcı sakatlık oluşmamışsa 142
4– Yaralanan kişi, tedavi ve iyileşme süresi içinde ölmüşse 143
IV– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK “GEÇİCİ GÜÇ KAYBI” ZARARIDIR 143
1– Geçici işgöremezlik, geçici güç kaybı olup, tedavi giderleri kapsamında değildir 143
2– Geçici işgöremezlik zararını sigorta şirketleri ödemek zorundadır 143
3– Geçici işgöremezlik zararlarından sigorta şirketlerinin sorumlu olacağına ilişkin yargıtay kararları 144
V– GEÇİCİ GÜÇ KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENMESİ 146
1– Genel olarak 146
2– Çalışanlar yönünden geçici işgöremezlik zararı 147
3– Çalışmayan ve kazanç elde etmeyen kişiler yönünden 147
4– Ev kadınlarının geçici güç kaybı 147
5– Çocukların geçici güç kaybı 148
6– Geçici işgöremezlikte, geçici güç kaybı dışında istenebilecek zarar türleri 152
VI– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE ZARAR TÜRLERİ 153
1– Kazanç kaybı 153
2– İş kaybı 155
3– Yapılacak işin veya ısmarlanan eserin gecikmesinden doğan zararlar 157
4– İyileşmenin gecikmesinin mesleki alanda zarara neden olması 157
5– Mesleğin yitirilmesi veya değiştirilmesi yüzünden uğranılan zararlar 157
6– Öğrencilerin yıl kaybı zararı 158
7– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi 160
8– Ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu nedeniyle uğranılan zararlar 161
9– Kaza veya etkin eylem dışında bedensel zararlar 163
10– Ölüm öncesi geçici işgöremezlik zararları 164
11– Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi zararları 168
VII– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE BAKICI GİDERLERİ 169
1– Geçici işgöremezlikte “bakıcı giderleri” isteme koşulları 169
2– Bakım işinin davacının eşi ve aileye bireyleri tarafından üstlenilmiş olması “bakıcı gideri” istenmesine engel değildir 170
3– Hem geçici güç kaybı, hem bakıcı gideri istenemez 171
4– Bakıcı giderleri tedavi giderleri kapsamında olup, sigorta şirketlerinden istenebilir 171
VIII– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE YARDIMCI GİDERLERİ 172
1– Bakıcı ve yardımcı kavramları ve aradaki fark 172
2– Geçici işgöremezlikte “yardımcı kişi” giderleri istenmesi 172
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 175
Altıncı Bölüm
TEDAVİ VE İYİLEŞME GİDERLERİ
I– TANIM VE KAPSAM 193
1– Tedavi giderleri 193
2– Tedavi giderlerinin kapsamı 193
II– MASRAF TÜRLERİ 196
1– Doğrudan tedavi giderleri 196
2– Tedavi sırasında yapılan zorunlu harcamalar 197
3– Tedavi sonrasında yapılması zorunlu dolaylı harcamalar 197
4– İlerde yapılacak tedavi masrafları 197
III– TEDAVİ GİDERLERİNİ KANITLAMA İLKELERİ 197
1– Tedavi giderlerini kanıtlamada sağlanan kolaylıklar 197
a) Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir 199
b) Tedavi giderleri her biçimde kanıtlanabilir 204
c) Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir 206
d) Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmiş olması, ek zararın istenmesine engel değildir 208
2– SGK. sağlık kurumları dışında, özel hastanelerde tedavi gören sigortalılar, bazı koşullarda, Kurum’dan tedavi giderlerini isteyebilirler 210
3– Özel hastanelerde tedavi görenlerin hakları 210
4– İlerde yapılması zorunlu tedavi giderleri “gerçekleşmiş zarar” niteliğinde olup, uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınmalıdır 213
5– Yaşam boyu kullanılacak ilaç ve tıbbi malzeme giderleri istenebilir 215
6– Geçirilen bir hastalığı tetiklemesi veya bir hastalığı ortaya çıkarması 217
7– Harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebilir 218
8– Tedavinin sürmekte oluşu ve ilerde de süreceğinin anlaşılması durumunda, yapılmış ve yapılacak tüm tedavi harcamaları uzman bilirkişiye hesaplatılıp hüküm altına alınmalıdır 218
9– Yurt dışında yapılan tedavi masrafları istenebilir 219
IV– TEDAVİ GİDERLERİNİ KANITLAMA YÖNTEMLERİ 220
1– Genel olarak 220
2– Hastanelerden istenecek belgeler 220
3– Yapılan masraflar karşılığı alınan belgeler 221
4– Savcılık veya Ceza mahkemesi dosyalarından yararlanılması 222
5– Tutanaklarda adı yazılı kişilerin çağrılıp dinlenmeleri 223
6– Taraf tanıklarının dinlenmeleri 223
7– Gerektiğinde, tedaviyi yapan hekimin görüşü alınmalıdır 224
8– Sağlık Kurullarına veya Adli Tıp Kurumu’na başvurmayı gerektiren durumlar 224
V– YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 225
1– Genel olarak 225
2– Tedavi giderleri yönünden yargıcın zararı ve kapsamını araştırma görevi 226
3– Yargıcın değerlendirmesi ile ilgili Yargıtay kararlarından örnekler 226
VI– BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 230
1– Hesaplamayı kim yapacaktır? 230
2– Bilirkişi incelemesi konusunda Yargıtay’ın son dönem kararları 231
3– Hesaplama nasıl yapılmalı 232
a) Belgeli giderler nasıl değerlendirilmeli 232
b) Belgesiz (olası) harcamalar nasıl değerlendirilmeli 232
VII– TRAFİK KAZALARI VE TEDAVİ GİDERLERİ 234
1– Trafik kazasında tedavi giderlerinden sorumluluk 234
2– Tedavi giderlerine ilişkin yasa değişikliği 234
3– Yasa değişikliğinden sonraki gelişmeler ve Yargıtay kararları 235
4– Sigorta Genel Şartlarında tedavi giderleri 238
5– Sigorta Genel Şartlarında değişiklik yapılmasına karşın Yargıtay kararlarının değişmemiş olması 240
6– Yargıtay’ın son kararlarında yanlış değerlendirmeler 244
7– Belgeli veya belgesiz tedavi giderleri sigorta şirketlerinden nasıl istenebilecek 245
VIII– İŞ KAZALARINDA TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 248
1– İş kazalarında tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur 248
2– İşverenin sorumluluğu 248
3– Kurumca sağlanacak sağlık hizmetleri ve yardımların türleri 249
4– Tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumlu olacağına ilişkin Yargıtay kararları 250
Yedinci Bölüm
EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR
I– YASA VE KAVRAM 253
1– Yasa hükmü 253
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasının anlamı nedir 253
II– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER 254
III– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARARLAR 256
1– Mesleğini yapamaz hale gelme 256
2– Mesleğini değiştirmek zorunda kalma 258
3– Mesleki alanda ilerleme olanağını yitirme 259
4– Erken emekliye sevkedilme 260
5– Beden gücünde eksilme nedeniyle bazı işleri yapamaz hale gelme 262
6– Tedavi ve iyileşme süresi içinde bazı olanak ve fırsatları kaçırmış olma 262
7– Ruhsal sarsıntıdan kaynaklanan güç kaybı zararı 263
8– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi 264
IV– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARAR HESABI 264
1– Görüşler ve uygulama 264
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasında yöntem belirleme 265
3– Nasıl hesaplanmalı 266
Sekizinci Bölüm
ESTETİK ZARARLAR
I– ANLAMI VE ÖNEMİ 271
1– Estetik zarar kavramı 271
2– Estetik zararların iş ve çalışma yaşamına etkisi 271
II– YARGIDAKİ UYGULAMALAR VE YARGITAY KARARLARI 272
1– Estetik zararlar için açılan davalarda yargı uygulaması 272
2– Ceza Yasasında estetik zararlara ilişkin hükümler 274
III– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER 274
1– Tıp çevrelerinin görüşleri 274
2– Hukuk çevrelerinin görüşleri 277
3– Değerlendirmeler 278
III– YARGITAY’IN VE YARGININ OLUMLU KARARLARI 279
1– Yargıtay’ın estetik zararlar için, bir oran belirlenmek suretiyle “güç kaybı tazminatı” istenebileceğine ilişkin kararları 279
2– Yargıda olumlu kararlar 282
IV– YAPILMASI GEREKENLER 282
1– Günümüzde iş ve çalışma koşulları 282
2– Kimse ameliyata zorlanmamalı 283
3– Estetik zararlar için güç kaybı oranı belirlemenin gerekliliği 283
4– Yargıda yapılması gerekenler 284
V– ESTETİK ZARARLAR NASIL HESAPLANMALI 284
1– Olay örnekleri 284
2– Bilirkişi incelemesi nasıl yapılmalı veya nasıl yapılabilir 285
Dokuzuncu Bölüm
MESLEK HASTALIKLARI
I– TANIM 287
II– MESLEK HASTALIKLARI 287
1– Meslek hastalığı sayılmanın koşulları 287
2– Sigortalının mesleği 288
3– Meslek hastalığı sayılma 289
4– Meslek hastalığı türleri 289
III– MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ 290
1– Kurum Sağlık Kurulu raporu ile tespit olunması 290
2– Meslek hastalığının tespiti için yapılması gerekenler 291
3– Meslek hastalığının işten ayrıldıktan çok sonra ortaya çıkması 292
4– Değişik işyerlerindeki çalışmalar sonucu oluşan meslek hastalığı için yapılması gerekenler 293
5– Yeraltı maden işçilerinin meslek hastalığında otuziki yıl kuralı 294
6– Meslek hastalığının tespiti davası ve raporlara itiraz yolları 295
Onuncu Bölüm
TIBBİ HATADAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR
I– TIBBİ HATANIN ÖZELLİKLERİ 299
1– Başka sorumluluklardan farkı 299
2– Hekimin yüksek özen gösterme yükümlülüğü 300
3– Hekimin en hafif kusurdan tam sorumlu olması 301
II– TIBBİ HATALAR 302
1– Tıbbi hatalardan kaynaklanan bedensel zarar örnekleri 302
2– Yargıtay kararlarından örnekler 303
3– Mahkeme dosyalarından örnekler 305
III– TIBBİ HATA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI 309
1– Dava türü 309
2– Davalılar 310
3– Devletin özel hastanelerden sorumluluğu; özel hastanelerdeki tıbbi hatalardan dolayı Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açılabilmesi 310
IV– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 311
1– Hekime karşı açılacak davada zamanaşımı 311
2– Özel hastanelere karşı açılacak davalarda zamanaşımı 312
3– Hekime, hastaneye ve sigorta şirketine karşı “ortaklaşa sorumluluk” hükümlerine göre açılacak davalarda zamanaşımı 312
4– Kamu hastanelerine karşı “idari yargıda” açılacak davalarda süre 313
5– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda zamanaşımı süresi 313
Onbirinci Bölüm
ÇEVRE VE ÜRÜN ZARARLARINDAN KAYNAKLANAN
BEDENSEL ZARARLAR
I– ÇEVRE ZARARLARI 315
1– Tanım 315
2– Çevre hakkı 315
3– İnsana verilen zararlar (can zararları) 316
4– Manevi zarar 318
5– Çevre zararlarında kanıt yükü 319
6– Çevreden kaynaklanan sağlık sorunlarını kanıtlama zorlukları 320
7– Çevre kirliliğinden kaynaklanan can zararları nedeniyle tazminat istemleri 321
8– Davacılar (zarar görenler) 322
9– Davalılar (Çevreyi kirletenler ve bozanlar) 322
II– ÜRÜN ZARARLARI 323
1– Kullanma amaçlı ürünlerden kaynaklanan bedensel zararlar 323
2– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar 323
3– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar nedeniyle açılacak davaların yasal dayanakları neler olmalıdır 326
4– Ürün zararlarından dolayı kimler dava edilebilir 327
Onikinci Bölüm
ENGELLİLİK VE ENGELLİ HAKLARI ENGELLİLERLE İLGİLİ DAVALAR
I– KONUYA GİRİŞ 329
II– ENGELLİ VE ENGELLİLİK 329
1– Engelli tanımı 329
2– Engelliliğin oluş ve ortaya çıkış nedenleri 330
3– Engellilik türleri 331
III– ENGELLİLER HAKKINDA YASAL DÜZENLEMELER 332
1– Engelliler hakkında kanun hükümleri 332
2– Başka yasalarda engellilere sağlanan haklar ve kolaylıklar 334
3– Engelliler için özel yönetmelikler 334
4– Engelliler için ulaşım kolaylıkları konusunda düzenlemeler 335
IV– ENGELLİLİĞİN BELİRLENMESİ VE BELGELENMESİ 335
1– Yönetmelikler 335
2– Yönetmeliklerde amaca aykırı düzenlemeler 336
3– Engelli raporları yargıda geçerli değildir 337
4– Kaza sonucu engelli hale gelenlerin raporları nasıl değerlendirilmeli 338
V– ENGELLİLERLE İLGİLİ DAVALAR 339
1– Genel olarak 339
2– Erken tanı ve koruyucu hizmetlerdeki eksiklik ve hatalar nedeniyle davalar 339
a) Gebeliğin izlenmesi sırasındaki hatalardan kaynaklanan engellilik durumları 339
b) Doğum sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan engellilik durumları 341
c) Doğum sonrası kontrol ve özen eksikliğinden kaynaklanan engellilik 343
d) Tıbbi hatalardan kaynaklanan engellilik durumları 343
3– Trafik kazalarından kaynaklanan engellilik durumları 345
4– İş kazalarından kaynaklanan engellilik durumları 346
5– Çalışan engellilerle ilgili davalar 346
6– Engellilerin eğitim giderleri hakkında 347
7– Engellilere yapılan yardımlar hakkında 347
Onüçüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– DAVA KONULARI 351
1– Sürekli işgöremezlikte tazminat konuları 351
2– Geçici işgöremezlikte tazminat konuları 354
II– TARAFLAR 356
1– Davacılar 356
2– Davalılar 357
III– DAVA AÇILMASI 358
1– Ön hazırlık 358
2– Ne tür dava açılacağı hakkında 360
3– Belirsiz alacak davası 360
IV– BEDENSEL ZARARLARDA KANITLAR 366
1– Genel olarak 366
2– Zararı doğuran olaylara göre ek kanıtlara iki örnek 367
V– GÖREVLİ MAHKEME 368
1– Genel olarak 368
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme 370
3– Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir 371
4– İş kazalarında görevli mahkeme 371
5– Devlet ve kamu kurumlarının taşıtlarının karıştığı kazalarda görevli mahkeme 372
6– Karayolları İdaresi’nin sorumluluğunda farklı düzenleme 372
7– Devlet ve kamu kurumlarına karşı açılacak davalarda görevli mahkeme 373
VI– YETKİLİ MAHKEME 374
1– Haksız fiilden doğan davalarda yetkili mahkeme 374
2– Davalının birden fazla olması halinde yetkili mahkeme 374
3– Sözleşmeden doğan davalarda yetkili mahkeme 375
4– Yolcu taşımada yetkili mahkeme 375
5– Trafik kazalarında yetkili mahkeme 376
6– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme 376
7– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetkili mahkeme 377
VII– KUSUR VE SORUMLULUK 377
1– Dava şartı olarak kusur ve sorumluluk 377
2– Sorumluluk kavramı 378
3– Sorumluluğun kaynakları 378
4– Kusur 378
5– Kusur ve sorumluluk oranının belirlenmesi 379
6– Hukuk mahkemesinde kusur değerlendirmesi 380
7– Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekliliği 381
8– Ceza davasının sonucu beklenmeli midir? 382
VIII– TAZMİNATIN PARASAL ÖLÇÜSÜ 382
1– Genel olarak 382
2– Bedensel zararlarda değer ölçüsü 382
3– Bedensel zararların “parasal” ölçüsü 383
4– Kazanç araştırması ve gerçek kazançların belirlenmesi 385
5– Gerçek kazanç araştırmasının koşulu–mesleğin kanıtlanması 388
6– Devlet memurlarının tazminat hesabına esas kazançları nasıl belirlenmeli 389
7– Pasif dönem zarar hesabının parasal ölçüsü 389
IX– BEDENSEL ZARARLARDA FAİZ 389
1– Haksız fiillerde faiz başlangıcı 389
2– Sigortaların sorumluluğunda faiz başlangıcı 390
3– Maluliyet artışlarında faiz başlangıcı 391
4– Meslek hastalıklarında faiz başlangıcı 392
5– Faiz türleri 392
6– Dava dilekçesinde veya mahkeme kararında unutulan faizin ayrı bir dava ile istenmesi ve koşulları 393
7– Belirsiz alacak davasında, ilk dilekçede faiz istenmişse, artırım dilekçesinde bu isteğin yinelenmesi koşul değildir 394
8– Faiz davalarında zamanaşımı 395
9– Faiz davalarında zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler 395
X– DAVA AÇILIRKEN TAZMİNATIN GÜVENCEYE ALINMASI 396
1– Bedensel zararlar nedeniyle açılan davalarda “ihtiyati haciz” istenmesi 396
2– Bedensel zarar trafik kazasından kaynaklanmışsa alınacak önlemler 399
Ondördüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNATTAN İNDİRİMLER
(TAZMİNATIN NETLEŞTİRİLMESİ)
I– KAVRAMLAR VE TANIMLAR 401
1– Zarar ve tazminat 401
2– Zarardan ve tazminattan indirimler 402
3– İndirim türleri 402
4– İndirimlerde sıra 403
II– TAZMİNATTAN ZORUNLU İNDİRİMLER 404
1– Kusur indirimi 404
2– Haksız tahrik indirimi 405
3– Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin indirimi 406
4– Yetersiz ödemelerin indirimi 407
III– TAZMİNATTAN HAKKANİYET GEREĞİ İNDİRİMLER 409
1– Kavramlar ve yasa hükümleri 409
2– Zarar görenin, zararı doğuran fiile razı olması 411
3– Zarar görenin, zararın doğmasında etkili olması (müterafik kusur) 420
4– Zarar görenin, zararın artmasında etkili olması 426
5– Hafif kusurlu tazminat yükümlüsünün yoksulluğa düşecek olması 426
6– Hatır taşıması indirimi 428
7– Kaçınılmazlık indirimi 437
IV– TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLMEZ 442
1– Genel açıklamalar 442
2– Bedensel zararlarda neler indirilmez 445
V– TAZMİNATTAN İNDİRİMLERDE SIRA 445
1– İndirim türleri 445
2– İndirim sıralaması 447
VI– İNDİRİM ORANLARI 448
1– İndirim oranları nasıl ve kimler tarafından belirlenmeli 448
2– Trafik kazalarında kusur oranlarının belirlenmesi 451
3– İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusur değerlendirmesi 453
4– Hekim ve hastane sorumluluklarında kusur belirlenmesi 454
5– Hakkaniyet indirimlerinde indirim oranlarının belirlenmesi 454
6– Haksız tahrik indirimlerinin hukuk mahkemesinde uygulanması 460
Onbeşinci Bölüm
İDARİ YARGI’DA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– KONUYA GİRİŞ 463
1– İdari Yargıda tazminat (tam yargı) davaları 463
2– İdari Yargı’da da uygulanacak özel yasa 464
II– İDARİ YARGIDA BEDENSEL ZARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 465
1– İnsan zararlarına özen gösterilmesi gerekliliği 465
2– Bedensel zararlar konusunda İdari Yargı’nın geçmişteki uygulamaları 465
3– Danıştay’ın son dönemlerde bedensel zararlarda “güç kaybı” kuramını kabul etmiş olması 467
4– Danıştay kararlarında yaşamboyu bakım giderleri 468
5– Danıştay kararlarında tedavi giderleri 469
III– İDARİ YARGIDA DAVA TÜRÜ VE UYGULAMASI 470
1– Belirsiz alacak davası benzeri dava türü 470
2– İlk dilekçedeki miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir 471
4– Miktar artırımına “ıslah” denilmesinin yanlışlığı 472
IV– DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER 473
1– Önceden idareye başvurma koşulu 473
2– Sürelerin işleyişi 474
3– İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı 475
4– Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsızlığına ilişkin görüşler 476
5– İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir 477
6– Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz 478
V– İDAREYE KARŞI DAVA AÇILMASI 478
1– Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği 478
2– Dilekçelerin verileceği yerler 480
3– Dilekçeler üzerinde ilk inceleme 481
4– İlk inceleme üzerine verilecek kararlar 481
5– İdari merci tecavüzü hakkında 482
6– Husumet (Davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında) 483
VI– İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ 486
1– Yasa hükmü 486
2– Delil listeleri 487
VII– İDARİ YARGIDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 488
1– Yasal düzenlemeler 488
2– İdari yargı’da bilirkişi kurumunun işleyişi 488
3– Bedensel zararlarda bilirkişi incelemesi 488
4– İdari Yargı’da bilirkişi atanma biçimi ve uygulama 490
VIII– İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI 491
1– Dilekçeler aşaması 491
2– İlk inceleme aşaması 491
3– Yargılama (tahkikat) aşaması 493
4– Duruşma 494
5– Karar aşaması 496
6– Kararın işleme konulması 496
IX– İDARİ YARGIDA FAİZ BAŞLANGICI 497
1– Faiz başlangıcı konusunda farklı kararlar 497
2– Faizin, artırım dilekçesinin davalı idareye tebliği tarihinden işletileceğine ilişkin “yanlış” kararlar 497
3– Karşıoy yazıları 498
4– Faizin, idareye başvuru tarihinden işletileceğine ilişkin son kararlar 499
5– Sonuç olarak 501
Onaltıncı Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN BEDENSEL ZARARLARI VE
TAZMİNAT HAKLARI
I– TANIMLAR 503
1– Kamu görevlileri 503
2– Kamu hizmetlerine geçici olarak katılanlar 504
II– GÖREVLİLERE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR 505
1– Geçici ve sürekli işgöremezlik gelirleri 505
3– Vazife malullüğü aylığı 506
4– Harp malûllüğü aylığı 507
5– Nakdi tazminat ödemeleri 509
III– GÖREVLİLERİN TAZMİNAT HAKLARI 513
1– Bedensel zarara uğrayanların gerçek zararlarını isteme hakları 513
2– Kamu yardımları dışında tazminat istemlerinin yasal ve hukuksal dayanakları 513
3– Mesleki risk ilkesi 514
4– Kamu hizmetlerine katılmada idarenin kusursuz sorumluluğu 514
5– Kamu hizmetine geçici olarak katılanların uğradıkları zararlar 515
IV– NASIL DAVA AÇILACAK VE NASIL SONUÇLANACAK 515
1– Önceden idareye başvurma koşulu 515
2– İdari yargıda maddi ve manevi tazminat davası açılması 516
3– Tazminattan indirimler 516
a) Kaza sigortası dalından bağlanan işgöremezlik gelirleri tazminattan indirilir 516
b) Vazife malülü ve harp malülü aylıkları tazminattan indirilir 517
c) Nakdi tazminat ödemeleri tazminattan indirilir 517
4– Tazminattan indirimler nasıl yapılacak 518
5– Sigortalının “malûliyet aylığı” tazminattan indirilmez 518
Onyedinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ
I– MANEVİ ZARAR 521
1– Tanım ve kavram 521
2– Bedensel zararlarda manevi tazminat isteminin haklı nedenleri 522
3– Manevi zararların “tazminat” olarak değerlendirilmesi 523
II– KİMLER MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR 524
1– Bedensel zarara uğrayanın manevi tazminat isteği 524
2– Yaşam boyu bakıma muhtaç kişinin manevi zararı 527
3– Ağır bedensel zararlarda “yakınların” manevi tazminat isteyebilmeleri 528
4– Ağır bedensel zararın niteliği ve derecesi 532
5– Yakınların “ruhsal zararlarının” dikkate alınması gereği 534
6– TBK’nın 56/2. maddesindeki “yakınlar” kimler olabilir ya da olmalıdır 537
7– Yargıtay’ın “yakınlar” hakkındaki kararları 539
8– Ağır bedensel zarara uğrayanın “yakınlarının” manevi tazminat istemleri hakkında vardığımız sonuçlar 545
III– MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILMALI 546
1– Manevi tazminat konusunda başlangıçtaki belirsizlik 546
2– Yargıda manevi tazminat uygulaması 546
3– Belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesi 548
4– Bilim çevrelerinin, belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesine ilişkin görüşleri 549
5– Manevi tazminat miktarı başlangıçta açıklanırsa ölçüsüz bir istek olur 551
6– Manevi tazminat için ayrı bir dava açılması usul ekonomisine aykırı olacaktır 551
IV– MANEVİ TAZMİNATA ÖLÇÜ ARAYIŞI 555
1– Manevi tazminata ortak bir ölçü bulunabilir mi? 555
2– Manevi tazminat, maddi tazminat benzeri bir yöntemle hesaplanabilir mi? 556
3– Manevi tazminat nasıl hesaplanacak, ölçüsü ne olacaktır? 557
4– Manevi tazminata ölçü ararken dikkate alınması gereken hususlar 558
5– Yargıcın gözönünde bulundurması gereken özel durumlar neler olabilir? 558
6– Manevi tazminatın belirlenmesinde gözönünde bulundurulacak hususlar 561
7– Manevi tazminatın, maddi tazminat gibi hesaplanması önerimiz 565
V– HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 566
Onsekizinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMI
I– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 569
1– Genel olarak 569
2– Haksız eylemlerde zamanaşımı süreleri 569
3– Sözleşme ilişkilerinde zamanaşımı süreleri 571
4– Trafik kazalarında zamanaşımı süreleri 571
5– Trafik Sigortasında zamanaşımı süreleri 572
6– Yolcu taşımada zamanaşımı süresi 573
7– Zorunlu Koltuk Sigortasında ve Taşıma Sigortasında zamanaşımı süreleri 573
8– İş kazalarında zamanaşımı süresi 574
9– Hekimin ve hastanelerin sorumluluğunda zamanaşımı süreleri 574
10– Bina ve yapılardan sorumluluklarda zamanaşımı süreleri 577
11– Tehlikeli işletmelerden sorumlulukta zamanaşımı 577
12– Satın alınan veya yükleniciye yaptırılan binaların çökmesi ve yıkılması sonucu ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı 578
13– Çevre zararlarında zamanaşımı süresi 579
II– BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI 580
1– Genel olarak 580
2– Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcına ilişkin temel ilkeler 581
a) Zarar, kesin raporla öğrenilir 582
b) İyileşme sürecinin ve gelişen durumların tamamlanmasından sonra alınacak kesin raporun “öğrenilmesi” ile zamanaşımı işlemeye başlayacaktır 584
c) Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava konusudur 586
d) Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar 586
3– Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcına ilişkin, yerleşik içtihada ve “yaşam gerçeklerine” aykırı kararlar 590
4– Bedensel zararlarda zamanaşımının işlemesine ilişkin koşullar 591
5– İş kazalarında bedensel zararın dava edilebilmesi için koşullar 592
6– Bedensel zararlarda başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle açılan “belirsiz alacak davası”nda, dava sonuna kadar zamanaşımı işlemez 593
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 594
1– Zamanaşımının, kesin raporun öğrenildiği tarihten işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar 594
2– Bedensel zararlarda gelişen durumun tamamlanmasından sonra zamanaşımının işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar 609
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış yeni bir olgu, yeni bir dava konusudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar 625
Ondokuzuncu Bölüm
CEZA HUKUKUNDA BEDENSEL ZARARLAR
I– GENEL OLARAK 633
1– Beden bütünlüğünün korunması 633
2– Cezada ve hukukta eylemin niteliği 633
3– Beden bütünlüğüne yönelik suçlar (zarar suçları) 634
II– YARALAMA SUÇLARI 635
1– Genel olarak 635
2– Kasıtlı yaralama suçu 637
3– Taksirli yaralama suçu 638
4– Taksirle yaralama suçunun şikâyete bağlı olması 641
5– Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç 642
6– Aile bireylerinin yaralanması halinde ceza verilmemesi 643
III– BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK BAŞKA SUÇLAR 643
1– İşkence suçu 643
2– Eziyet suçu 644
3– Başka suçlar 644
IV– YARALAMA SUÇLARINA İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORLARI 644
1– C.Savcılığına verilen adli tabip raporları 644
2– Ceza mahkemesine verilen Adli Tıp Kurumu raporları 645
V– CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 647
1– Kesin hüküm yönünden 647
2– Kesin kanıt olma yönünden 648
3– Zamanaşımı yönünden 649
4– Bekletici sorun yönünden 651
5– Ceza davasında alınan bilirkişi raporu yönünden 653
6– Haksız eylemden doğan tazminat davalarında ceza–hukuk ilişkisi 654
VI– HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KARŞISINDA DURUMU 655
1– Hukuk Hakimini bağlayan kararlar 656
2– Hukuk Hakimini bağlamayan kararlar 658
3– Hukuk hakiminin eylemin suç niteliğini araştırma yetkisi 663
VII– ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ 664
1– Karakolda veya Savcılıkta şikâyetten vazgeçme, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz 664
2– Ceza mahkemesinde şikâyetten vazgeçmenin tazminat hakkına etkisi 665
3– Yargıtay kararları 666
a) Takibi şikâyete bağlı suçlarda 666
b) Takibi şikâyete bağlı olmayan suçlarda 668
4– Sorumlulardan biri hakkında feragatin diğer sorumlulara etkisi 669
Yirminci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA SİGORTA ÖDEMELERİ
I– GENEL OLARAK 671
1– Bedensel zarara uğrayanların yararlanabilecekleri sigorta türleri 671
2– Sigortalardan istenebilecek bedensel zarar türleri 672
II– TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA ÖDEMELERİ 672
1– Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) 672
2– Sürekli işgöremezlikte güç kaybı tazminatı istenmesi 674
3– Yaşam boyu bakım giderlerinden sigorta şirketlerinin sorumluluğu 675
4– Geçici işgöremezlikte güç kaybı tazminatı istenmesi 676
5– Tedavi ve iyileşme süresinde “bakıcı giderleri” 678
6– Sigorta şirketlerinin sorumlu olduğu tedavi giderleri 679
7– Sigortalardan nasıl tazminat istenecek 682
II– YOLCU TAŞIMADA SİGORTALAR 683
1– Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda “sakatlık” tazminatı 683
2– Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda tedavi giderleri 684
3– Koltuk Sigortasında tedavi giderleri için başvuru süresi ve ödeme koşulları 685
4– Koltuk Sigortasından tazminat başvurularında gerekli belgeler 687
5– Karayolu Taşımacılık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 688
6– Bedensel zarara uğrayan yolcuların Taşıma Sigortası’ndan tazminat istemleri 689
III– TIBBİ KÖTÜ UYGULAMA SİGORTASI 691
1– Hekimin sorumluluğu 691
2– Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 692
3– Tıbbi hatadan zarar görene tazminat ödenmesi 692
4– Zarar gören, sigortacıya hangi belgelerle başvuracaktır? 694
5– Tıbbi Zorunlu Sigortasından ne tür zararlar istenebilir 695
Yirmibirinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI
I– GENEL OLARAK 697
1– Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri 697
2– Yasalarda tazminat hesaplarına ilişkin hükümler 697
3– Tazminat hesaplarında temel ölçü ve hesabın alt yapısı 698
4– İnsan zararları farklı bir hesaplamayı gerektirir 699
II– TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI 700
1– Olay ve kusur değerlendirmesi 701
2– Zarar sürelerinin belirlenmesi 701
3– Beden gücü kayıplarında zarar süreleri 702
4– Beden gücü kayıplarının belirlenmesi 707
5– Bedensel zararların parasal değerlendirmesi 709
III– TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ 715
1– Hesap unsurlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi 715
2– Tazminat hesabına esas kazançların veya parasal değerlerin belirlenmesi 716
3– Tazminatın hesaplanması 717
4– Tazminattan indirimler 717
5– Tazminat tutarlarında indirilmeyecek edinim ve kazanımlar 719
IV– TAZMİNAT HESAPLARINDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER 719
1– İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler 719
2– Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi 720
V– FORMÜLLER 721
1– Genel olarak 721
2– Yargıda geçmişten bugüne tazminat hesaplama formülleri 722
3– Sigortalarca uygulanan “devre başı ödemeli belirli süreli rant” formülü 727
4– Aynı olayın değişik formüllerle hesaplanması 729
5– İnsan zararları için en uygun formül 730
6– Sosyal Güvenlik Kurumu gelir bağlama ve peşin değer hesapları 731
VI– BEDENSEL ZARARLARDA RAPOR BÖLÜMLERİ 733
Birinci bölüm: Tazminat hesabına esas bilgiler (Hesap unsurları) 733
İkinci bölüm: Tazminat hesabına esas kazançların ve parasal değerlerin hesaplanması 733
Üçüncü bölüm: Tazminat hesabı 733
EKLER
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT RAPOR ÖRNEKLERİ 737
1– Çalışan kişinin güç kaybı tazminatı 739
2– Ev kadınının güç kaybı tazminatı 743
3– Yaşlı kişinin güç kaybı tazminatı 747
4– Küçük yaşta sakat kalan çocuğun güç kaybı tazminatı 751
5– Yaşam boyu bakım tazminatı 755
6– Beden gücü kaybına uğrayan öğrencinin tazminatı 761
7– Beden gücü kaybına uğrayan sporcunun tazminatı 765
8– Beden gücü kaybına uğrayan polisin tazminatı 771
9– Beden gücü kaybına uğrayan avukatın tazminatı 774
ÜÇ AYRI FORMÜLE GÖRE AYNI HESAP UNSURLARININ TAZMİNAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 779
1– Progressif rant formülüne göre tazminat hesabı ve bilirkişi rapor örneği 781
2– Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülüne göre tazminat hesabı ve bilirkişi rapor örneği 784
3– Devre başı ödemeli belirli süreli rant formülüne ve %1.8 teknik faizli TRH–2010 tablosuna göre tazminat hesabı ve bilirkişi rapor örneği 787
TABLOLAR 791
PMF–1931 Yaşam Tablosu 793
TRH – 2010 Yaşam Tablosu 794
Aktif Yaşam Süreleri 796
Devlet Memurlarının Yaş Hadleri 797
Kn %10 Artırım Katsayıları 798
1/Kn %10 İskonto Katsayıları 799
Kn %5 Artırım Katsayıları 800
1/Kn %5 İskonto Katsayıları 801
%5 Devre Sonu Taksitlerin Ulaşım Değerleri 802
%5 Devre Sonu Taksitlerin Peşin Değerleri 803
TRH–2010 Erkek Komütasyon Tablosu 804
TRH–2010 Kadın Komütasyon Tablosu 806
Asgari Ücretler (İndirimsiz) 808
Asgari Ücretler (Bekârlar) 809
Asgari Ücretler (Evli Çocuksuz) 810
Asgari Ücretler (Evli Bir Çocuklu) 811
Asgari Ücretler (Evli İki Çocuklu) 812
Asgari Ücretler (Evli Üç Çocuklu) 813
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar 815
Kavramlara Göre Arama Dizini 821

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
107,50   
215,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
215,00   
215,00   
2
   
   
Kapat