%1
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Savunma Rehberi Suat Çalışkan

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Savunma Rehberi


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
549
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786258128970
Boyut
16x24
Baskı
1745,00 TL 737,55 TL
(Bu ürünü aldığınızda 737 puan kazanacaksınız)
   737

Dr. Suat ÇALIŞKAN ( Cumhuriyet Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ. 3

İÇİNDEKİLER 5

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

CİNSEL SALDIRI SUÇU. 18

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU 24

2.1. Fail. 24

2.2. Mağdur 25

2.3. Maddi Unsur 26

2.4. Manevi Unsur 30

2.5. Hukuka Aykırılık Unsuru 31

2.6. Yargıtay Uygulaması. 31

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLARI. 39

3.1. Fail. 39

3.2. Mağdur 39

3.3. Maddi Unsur 40

3.3.1. Genel Açıklamalar  40

3.3.2. Vücuda veya Ağıza Dil veya Parmak Sokulması 41

3.4. Manevi Unsur 43

3.5. Hukuka Aykırılık Unsuru 44

AĞIRLAŞTIRILMIŞ YAPTIRIMI GEREKTİREN

NİTELİKLİ HALLER 45

4.1. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini

Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK

102/3-a). 45

4.1.1. Baygınlık Hali. 47

4.1.2. İradi Olarak Yarı Sarhoş Olma . 47

4.2. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz

Kötüye Kullanılmak Suretiyle Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-b) . 47

İçindekiler

6

4.2.1. Yargıtay Uygulaması.49

4.3. Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi

İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Suçun İşlenmesi (TCK 102/3-c) 52

4.3.1. Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Kayın Hısımlığın

Durumu .56

4.4. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

(TCK 102/3-c)57

4.4.1. Suçun Silahla İşlenmesi 57

4.4.1.1. Yargıtay’ın Silah Kavramına İlişkin Görüşleri .57

4.4.1.2. Suçta Kullanılan Nesnenin Silah Olarak Kabul

Görmesi İçin Sahip Olması Gereken Ölçütler .59

4.4.1.3. Suçun Silahla İşlenmesine İlişkin Yargıtay

Uygulaması 60

4.4.2. Suçun Birden Fazla Kişi ile İşlenmesi 61

4.5. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda

Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak

Suretiyle Suçun İşlenmesi 61

4.6. Mağdurun Direncinin Kırılmasını Sağlayacak Ölçünün

Ötesinde Cebir Kullanılması Halinde Ayrıca Kasten Yaralama

Suçunun Oluşması (TCK 102/4)62

4.7. Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü 63

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m. 103).64

5.1. Genel Açıklamalar.66

5.2. Fail.68

5.3. Mağdur 68

5.4. Maddi Unsur69

NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK m. 103/2)71

6.1. Fail.71

6.2. Mağdur 71

6.3. Maddi Unsur72

6.4. Manevi Unsur73

İçindekiler

7

6.5. Nitelikli Haller  74

6.5.1. Çocukla Aralarında Belli Akrabalık İlişkisi Bulunan

Kişinin Suçu İşlemesi 74

6.5.2. Çocuğun Vasisi, Eğiticisi, Öğreticisi, Bakıcısı, Çocuğa

Sağlık Hizmeti Veren, Çocuğa Karşı Koruma ve Gözetim

Yükümlülüğü Altında Bulunan Diğer Bir Kişinin Suçu

İşlemesi . 75

6.5.3. Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak

Suretiyle Suçun İşlenmesi. 76

6.5.4. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Suçun İşlenmesi 76

6.5.5. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle

İşlenmesi . 77

6.5.6. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK m. 103/5) 78

SARKINTILIK SUÇU 80

7.1. Genel Açıklamalar. 80

7.2. Sarkıntılık Suçunun Unsurları. 82

7.3. Korunan Hukuki Yarar 86

7.4. Fail. 86

7.4.1. Cinsel Saldırı Suçunda Fail. 86

7.4.2. Cinsel İstismar Suçunda Fail. 88

7.5. Mağdur 88

7.5.1. Cinsel Saldırı Suçunda Mağdur  88

7.5.2. Cinsel istismar suçunda mağdur 89

7.6. Manevi Unsur 89

7.7. Sarkıntılık Suçunda Teşebbüs. 90

7.8. Sarkıntılık Suçunda İştirak 92

7.9. Sarkıntılık Suçunda İçtima 92

7.10. Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemi 94

7.11. Sarkıntılık Suçu ile ilgili Yargıtay uygulaması . 96

İçindekiler

8

7.12. Sarkıntılık Düzeyini Aşan Eylemler İle İlgili Yargıtay

Kararları .148

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 155

8.1. Genel Açıklamalar.155

8.2. Fail ve Mağdur 156

8.3. Maddi Unsur157

8.4. Manevi Unsur159

8.5. Suçun Mağdur İle Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi

Tarafından İşlenmesi 160

8.6. Suçun Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan

Kişi Tarafından İşlenmesi 161

CİNSEL TACİZ SUÇU.164

9.1. Korunan Hukuksal Yarar.165

9.2. Fail.165

9.3. Mağdur 165

9.4. Maddi Unsur165

9.5. Manevi Unsur166

9.6. Uygulamada Cinsel Taciz Suçu.166

9.6.1. Genel Açıklamalar.166

9.6.2. Cinsel Taciz Suçunun Oluşum Koşulları 172

9.6.3. Uygulama Örnekleri173

9.6.3.1. Cep Telefonu İle Arayarak Cinsel Taciz.173

9.6.3.2. Birden fazla telefonla arama ve cinsel taciz173

9.6.3.3. Birden Fazla Cevapsız Çağrı Bırakıp Cinsel Taciz

İçerikli Mesajlar Göndermek .174

9.6.3.4. Elektronik Posta Yoluyla Israrla Evlenme Teklif

Etme .174

9.6.3.5. Ahlak Temizliğine ve Yasalara Uygun Masumane

Evlenme Teklifi175

İçindekiler

9

9.6.3.6. Müştekilere Karşı Cinsel Organını Çıkararak

Eliyle Oynama (TCK m. 105/1 ve m. 225 Uygulaması) . 175

9.6.3.7. Zincirleme cinsel taciz  176

9.6.3.8. Çocuğa Karşı Cinsel Taciz Suçu Ve Şikâyet

Koşulu 176

9.6.3.9. Şantaj ve Cinsel Taciz. 176

9.6.3.10. Mesajlarda Cinsel Taciz İçerikli Sözün

Bulunmaması . 176

9.6.3.11. Tanışma İsteğine Yönelik Mesajlar  177

9.6.3.12. Arkadaşlık teklifi  177

9.6.3.13. Araca Davet ve Götürme Teklifleri  178

9.6.3.14. Israrlı Takip. 179

9.6.3.15. Kadının Güzelliğini Övücü Sözler Söyleme. 179

9.7. Cinsel Taciz Suçu İle İlgili Yargıtay Kararları . 180

9.8. Cinsel Taciz Suçuna İlişkin Cezayı Artıran Sebepler . 191

9.9. Zincirleme Suç  193

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA 194

10.1. Genel Açıklamalar. 194

10.2. Korunan Hukuki Değer. 195

10.3. Fail ve Mağdur 195

10.4. Suçun Hareket Etme Hürriyetinden Kısmen Yoksun

Bulunan Kişilere Karşı İşlenmesi. 195

10.5. Akıl Hastalarına Yönelik Olarak Suçun İşlenmesi 196

10.6. Kendini Bilemeyecek Derecede Sarhoş Olanların ve

Uykuda Bulunanların Durumu. 196

10.7. Suçun Konusu . 196

10.8. Hareket Unsuru (Eylem) . 197

10.9. Suçun Nitelikli Unsurları  198

10.9.1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit

veya Hile Kullanılması 198

İçindekiler

10

10.9.2. TCK’nin 109/3 maddesinde belirtilen nitelikli haller .199

10.9.2.1. Suçun Silâhla İşlenmesi 199

10.9.2.2. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte

İşlenmesi 200

10.9.2.3. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi

Nedeniyle İşlenmesi.200

10.9.2.4. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye

Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi200

10.9.2.5. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi.201

10.9.2.6. Suçun Çocuğa veya Beden veya Ruh Bakımından

Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı

İşlenmesi 201

10.10. Manevi Unsur202

10.11. Geçmesi Gereken Süre Kavramı .203

10.12. Öğretideki Görüşler.204

10.13. Cinsel Saldırı Suçunda Hürriyetten Yoksun Bırakma.204

10.14. Hukuka Uygunluk Nedenleri.205

10.14.1. Meşru savunma .205

10.14.2. Görevin İfası205

10.14.3. İlgilinin Rızası.206

10.15. Teşebbüs208

10.16. İştirak.208

10.17. İçtima.208

10.18. Zincirleme suç .209

10.19. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir

Kaybına Neden Olması 209

10.20. Soruşturma ve Kovuşturma .209

ETKİN PİŞMANLIK210

11.1. Genel Açıklamalar.210

11.2. Etkin Pişmanlığın Şartları .211

İçindekiler

11

11.3. Suçun Tamamlanması Şartı. 211

11.4. Etkin Pişmanlığın Soruşturmaya Başlanmadan Önce

Gerçekleşmesi Şartı 212

11.5. Mağdurun Fail Tarafından Serbest Bırakılması Şartı 213

11.6. Mağdurun Şahsına Zarar Verilmemiş Olması Şartı  214

11.7. Mağdurun Yaralanması Durumunda Etkin Pişmanlık

Hükümlerinin Uygulanıp Uygulanamayacağı Sorunu . 215

HAKKIN KULLANILMASI VE İLGİLİNİN RIZASI. 217

12.1. Hakkın Kullanılması . 217

12.2. İlgilinin Rızası. 217

12.3. AİHM kararları ve Cinsel suçlarda Mağdurun Rızası. 218

CİNSEL SUÇLARDA HATA KAVRAMI VE

UYGULAMASI. 224

13.1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (TCK m. 30/1)  224

13.2. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata (TCK M. 30/2). 224

13.3. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata

(TCK m. 30/3) 225

13.4. İşlenen Fiilin Esasında Bir Haksızlık Oluşturduğu

Hususunda Hata (TCK m.30/4) 225

13.5. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçlarda Hata Kavramı 226

13.6. Mağdurun Yaşı Konusunda Hata  226

13.7. Mağdurdaki Akıl Hastalığı Konusunda Hata  227

SUÇA TEŞEBBÜS 228

14.1. Cinsel Saldırı Suçlarında Teşebbüs Kavramı 228

14.2. Cinsel İstismar Suçuna Teşebbüs 232

14.3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Teşebbüs 232

14.4. Cinsel Taciz Suçunda Teşebbüs Kavramı. 233

14.5. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuna Teşebbüs. 233

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 235

15.1. Yasal Düzenleme. 235

İçindekiler

12

15.2. Cinsel Saldırı Suçunda Gönüllü Vazgeçme 235

15.3. Cinsel İstismar Suçunda Gönüllü Vazgeçme 235

15.4. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Gönüllü Vazgeçme .237

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA

İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 238

16.1. Cinsel Saldırı Suçu Açısından.238

16.2. Cinsel İstismar Suçu Açısından.243

16.3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Açısından248

16.4. Cinsel Taciz Suçu Açısından.253

16.5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçu Açısından259

16.6. Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda Zincirleme Suç

Uygulaması İle İlgili Yargıtay Kararları 261

16.6.1. TCK m. 43 ile 61. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .261

16.6.2. TCK m. 43 ile 102. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .267

16.6.3. TCK m. 43 ile 103. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .271

16.6.4. TCK m. 43 ile 104. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .277

16.6.5. TCK m. 43 ile 105. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .278

16.6.6. TCK m. 43 ile 109. Maddelerin Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .279

16.6.7. TCK m. 43. Maddesini Uygulanmasına İlişkin

Yargıtay Kararları .281

İŞTİRAK 291

17.1. İştirakin Şartları.292

17.2. Müşterek Faillik 293

17.2.1. Yasal Düzenleme.293

17.2.2. Müşterek Faillik Şartları293

İçindekiler

13

17.3. Dolaylı Faillik . 294

17.4. Azmettirme 295

17.5. Azmettirmenin Şartları 296

17.6. Yardım Etme . 296

17.6.1. Manevi Yardım . 297

17.6.2. Maddi Yardım. 297

17.7. Bağlılık Kuralı. 298

17.8. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İştirak Kavramı  299

17.8.1. Cinsel Saldırı Suçunda İştirak. 299

17.8.2. Cinsel İstismar Suçunda İştirak. 301

17.8.3. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İştirak 302

17.8.4. Cinsel Taciz Suçuna İştirak. 302

17.8.5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Suçuna İştirak 302

17.8.6. Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda İştirak

Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararları 302

17.8.6.1. Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda TCK m.

37 Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararları 302

17.8.6.2. Cinsel Dokunulmazlığa karşı Suçlarda TCK m.

39 Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili Yargıtay Kararları 317

CİNSEL SUÇLARDA DELİLLERİN

DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİ 321

18.1. Ceza Yargılamasında Delillerin Değerlendirilmesi Ölçütleri . 322

18.1.1. Maddi Gerçeğe Ulaşma Amacı . 322

18.1.2. Masumiyet Karinesi  323

18.1.3. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda

Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi 325

18.1.4. Delil Serbestliği İlkesi. 326

18.1.5. Şüpheden sanık Yararlanır İlkesi  326

18.1.5.1. Şüpheden sanık Yararlanır İlkesi İle İlgili

Yargıtay Kararları 327

İçindekiler

14

18.2. Ceza Yargılamasındaki Kanıtlama Yöntemi.331

18.3. Cinsel Suçlarda Beyan Delillerin Kanıtlama Değeri.332

18.4. Cinsel Suçlarda Beyan Delillerin Kanıtlama Değerine

İlişkin Ölçütler335

18.4.1. Olayın Adliyeye İntikal Zamanı336

18.4.2. Faille Mağdur Arasındaki İletişim 338

18.4.3. Mağdur Beyanının Çelişkili Olması340

18.4.4. Faille Mağdurun İlişki Geçmişi.341

18.4.5. Beyanın Hayatın Olağan Akışına Uygunluğu.342

18.4.6. Mağdur ile Fail Arasında Husumet Olup Olmadığı 343

18.4.7. Mağdurun Direnme/Yardım İsteme İmkanı344

18.4.8. Çocuk Mağdurların Beyanları.345

18.5. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması .346

18.6. Moleküler ve Genetik İncelemeler347

18.7. Psikiyatrik Değerlendirme Sonuçları 348

18.8. Yargıtay’ın Değerlendirme Ölçütleri 349

CİNSEL SUÇLARDA DELİLLERİ DEĞERLENDİRME

ÖLÇÜTLERİ.351

19.1. Mağdur Beyanlarının Güvenilir Olması İle İlgili İlkeler.351

19.2. Mağdurun İstikrarlı Anlatımları 351

19.3. Mağdurun istikrarlı anlatımı İle ilgili Yargıtay Kararları352

19.4. Kendi Onur ve Namusunu İlgilendiren Bir Konuda İftira

Atması İçin Geçerli Sebep Bulunmayan Müştekinin Tutarlı ve

Samimi Görülen Anlatımlarına İlişkin Yargıtay Kararları.354

19.5. Mağdurun Çelişkili Beyanları .356

19.6. Mağdurun Yargılama Aşamasında İlk Beyanlarından

Dönmesine Rağmen İlk Beyanlarına itibar edilmesi358

19.7. Sanığın İkrarı.359

19.8. Sanığın İstikrarlı Anlatımı.359

19.9. Sanığın Kaçamaklı İkrarı.364

İçindekiler

15

19.10. Sanığın Tevil Yollu İkrarı . 366

19.11. Sanığın Cinsel İktidara Sahip Olmadığı Yönündeki

Savunmasının Araştırılma Zorunluluğu. 369

19.12. Tanık Beyanlarının Güvenirliliği İle İlgili İlkeler. 370

19.13. Tanığın Taraflarla Akraba Olması Hali. 370

19.14. Tanık Beyanlarının Çelişkili ve Tutarsız Olması Hali  371

19.15. Tanık ile Mağdurun Beyanlarının Çelişmesi. 371

19.16. Tanık ile Sanık Arasında Husumet Olması hali  371

19.17. Delillerin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olması Hali 371

19.18. Delillerin Hemen Olayın Akabinde Toplanmış Olması

Hali. 374

19.19. Olayın Akabindeki Doktor Raporları 374

19.20. Müştekinin Olayın Akabinde Vermiş Olduğu Beyanları 375

19.21. Sanığın Olayın Akabinde Verdiği İfade 376

19.22. Mağdurun Kendi Onur ve Namusunu İlgilendiren Bir

Konuda Yalan Beyanda Bulunamayacağı Şeklindeki Kabullenme . 376

19.23. Mağdurun Kızlık Zarındaki Bulgular 381

19.24. Kızlık Zarının Esnek Olması Hali. 385

19.25. Livata Bulguları. 386

19.26. Livata Bulgusu Olmadığı Durumlarda Yapılacak

Değerlendirme 393

19.27. Anal Sfinkter Bulguları. 398

19.28. Hukuka Aykırı Deliller 399

19.29. Hukuka Aykırı Delillerin Etkisi  402

19.30. Özel Kişilerce Elde Edilen Hukuka Aykırı Deliller 405

19.31. Hukuka Aykırı Deliller ve Yargılama Dosyasından

Çıkarılması Gerekip Gerekmediği Sorunu. 407

CİNSEL SUÇLARDA HATA KAVRAMI VE

UYGULAMASI. 409

20.1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (TCK m. 30/1)  409

İçindekiler

16

20.2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata

(TCK m. 30/3)410

20.3. İşlenen Fiilin Esasında Bir Haksızlık Oluşturduğu

Hususunda Hata (TCK m.30/4)410

20.4. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçlarda Hata Kavramı411

20.4.1. Mağdurun Yaşı Konusunda Hata 411

20.4.2. Mağdurdaki Akıl Hastalığı Konusunda Hata 412

CİNSEL SUÇLARDA MAĞDUR BEYANININ DELİL

DEĞERİ.413

CİNSEL SUÇLARDA HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA

AYKIRI BEYANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN

ESASLAR.417

22.1. Genel Açıklamalar.417

22.2. Yargıtay Uygulaması.419

22.2.1. Cinsel Suçlarda Yaş Konusunda Hata.419

22.2.2. Sanığın Hayatın Olağan Akışına Aykırı Savunmaları.421

22.2.3. Sonuç.434

BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKEN HALLER.436

MAHKÛMİYET KARARI ve İTİBAR EDİLEN

DELİLLER 491

KAYNAKÇA535

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
737,55   
737,55   
2
368,78   
737,55   
3
245,85   
737,55   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
737,55   
737,55   
2
368,78   
737,55   
3
245,85   
737,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
737,55   
737,55   
2
368,78   
737,55   
3
245,85   
737,55   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
737,55   
737,55   
2
368,78   
737,55   
3
245,85   
737,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
737,55   
737,55   
2
368,78   
737,55   
3
245,85   
737,55   
Kapat