İfa ve İfa Etmeme Demet Özdamar

Avrupa Sözleşmeler Hukuku ve Türk Hukuku'ndaİfa ve İfa Etmeme


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
647
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750262890
Boyut
16x24
Baskı
1259,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 259 puan kazanacaksınız)
   259

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

 

Konu Başlıkları
- İfa: İfa Yeri ve Zamanı, Ödeme Şekli, Ödeme Parası, Mahsup
- İfa Etmeme (Ademi İfa) ve Genel Olarak Başvuru Yolları: Esaslı Ademi İfa, İfa Teminatı, Mücbir Sebep veya Başka Bir Engele Bağlı Mazeret (Covid–19, Salgın Hastalık – Pandemi – ve Diğer Zorlayıcı Sebepler), Temerrüt
İfa Etmeme Halinde Başvurulabilecek Çeşitli Yollar: Sözleşmenin Feshi, Fiyat İndirme Hakkı, Tazminat, İkame Sözleşmesi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür 7
Kısaltmalar 19
AVRUPA SÖZLEŞMELER HUKUKU VE
TÜRK HUKUKU’NDA
İFA VE İFA ETMEME
GİRİŞ 23
I. İFA 37
A. İfa Yeri 37
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 37
2. TBK’daki Hüküm/ler 37
3. CISG’deki Hüküm/ler 38
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 39
5. DCFR’deki Hüküm/ler 41
6. Değerlendirmemiz 42
B. İfa Zamanı 50
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 50
2. TBK’daki Hüküm/ler 50
3. CISG’deki Hüküm/ler 51
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 52
5. DCFR’deki Hüküm/ler 53
6. Değerlendirmemiz 54
C. Erken İfa 59
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 59
2. TBK’daki Hüküm/ler 59
3. CISG’deki Hüküm/ler 59
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 60
5. DCFR’deki Hüküm/ler 61
6. Değerlendirmemiz 61
D. İfa Sırası 63
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 63
2. TBK’daki Hüküm/ler 64
3. CISG’deki Hüküm/ler 64
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 65
5. DCFR’deki Hüküm/ler 65
6. Değerlendirmemiz 66
E. Seçimlik İfa 68
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 68
2. TBK’daki Hüküm/ler 68
3. CISG’deki Hüküm/ler 69
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 69
5. DCFR’deki Hüküm/ler 69
6. Değerlendirmemiz 70
F. Üçüncü Bir Kişi Tarafından İfa 73
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 73
2. TBK’daki Hüküm/ler 74
3. CISG’deki Hüküm/ler 74
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 76
5. DCFR’deki Hüküm/ler 76
6. Değerlendirmemiz 77
G. Ödeme Şekli 81
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 81
2. TBK’daki Hüküm/ler 81
3. CISG’deki Hüküm/ler 81
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 82
5. DCFR’deki Hüküm/ler 83
6. Değerlendirmemiz 83
H. Ödeme Parası 85
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 85
2. TBK’daki Hüküm/ler 86
3. CISG’deki Hüküm/ler 86
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 87
5. DCFR’deki Hüküm/ler 88
6. Değerlendirmemiz 89
İ. İfanın Mahsup Sırası 91
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 91
2. TBK’daki Hüküm/ler 92
3. CISG’deki Hüküm/ler 93
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 94
5. DCFR’deki Hüküm/ler 95
6. Değerlendirmemiz 97
J. Malın Kabulünün Reddi 101
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 101
2. TBK’daki Hüküm/ler 102
3. CISG’deki Hüküm/ler 103
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 105
5. DCFR’deki Hüküm/ler 106
6. Değerlendirmemiz 107
K. Bir Miktar Paranın Kabul Edilmemesi 113
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 113
2. TBK’daki Hüküm/ler 114
3. CISG’deki Hüküm/ler 114
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 114
5. DCFR’deki Hüküm/ler 115
6. Değerlendirmemiz 115
L. İfa Masrafları 117
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 117
2. TBK’daki Hüküm/ler 117
3. CISG’deki Hüküm/ler 117
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 118
5. DCFR’deki Hüküm/ler 118
6. Değerlendirmemiz 119
II. İFA ETMEME (ADEMİ İFA) VE GENEL OLARAK BAŞVURU YOLLARI 121
A. Alacaklının Yararlandığı Yollar 121
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 121
2. TBK’daki Hüküm/ler 122
3. CISG’deki Hüküm/ler 122
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 125
5. DCFR’deki Hüküm/ler 126
6. Değerlendirmemiz 128
B. Çözümlerin Biraraya Getirilmesi 132
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 132
2. TBK’daki Hüküm/ler 132
3. CISG’deki Hüküm/ler 132
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 133
5. DCFR’deki Hüküm/ler 133
6. Değerlendirmemiz 134
C. Esaslı Ademi İfa (İfa Etmeme) 135
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 135
2. TBK’daki Hüküm/ler 135
3. CISG’deki Hüküm/ler 135
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 136
5. DCFR’deki Hüküm/ler 136
6. Değerlendirmemiz 137
D. Borçlu Tarafından Düzeltme 138
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 138
2. TBK’daki Hüküm/ler 139
3. CISG’deki Hüküm/ler 139
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 140
5. DCFR’deki Hüküm/ler 141
6. Değerlendirmemiz 143
E. İfa Teminatı 145
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 145
2. TBK’daki Hüküm/ler 145
3. CISG’deki Hüküm/ler 145
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 146
5. DCFR’deki Hüküm/ler 147
6. Değerlendirmemiz 148
F. İfa İçin İlâve Süre Tespit Bildirimi 151
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 151
2. TBK’daki Hüküm/ler 152
3. CISG’deki Hüküm/ler 153
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 153
5. DCFR’deki Hüküm/ler 154
6. Değerlendirmemiz 155
G. Başkasına Yaptırılan İfa 158
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 158
2. TBK’daki Hüküm/ler 158
3. CISG’deki Hüküm/ler 161
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 162
5. DCFR’deki Hüküm/ler 163
6. Değerlendirmemiz 164
H. Mücbir Sebep veya Başka Bir Engele Bağlı Mazeret (Salgın Hastalık – Pandemi – ve Diğer Zorlayıcı Sebepler) 168
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 168
2. TBK’daki Hüküm/ler 169
3. CISG’deki Hüküm/ler 170
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 172
5. DCFR’deki Hüküm/ler 175
6. Değerlendirmemiz 176
İ. Başvuru Yollarını Hariç Tutan veya Sınırlayan Şart 182
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 182
2. TBK’daki Hüküm/ler 182
3. CISG’deki Hüküm/ler 183
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 184
5. DCFR’deki Hüküm/ler 184
6. Değerlendirmemiz 185
III. İFA ETMEME (ADEMİ İFA) HALİNDE ÇEŞİTLİ YOLLAR 187
A. İfa Hakkı 187
1. Parasal Borçlar 187
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 187
b. TBK’daki Hüküm/ler 188
c. CISG’deki Hüküm/ler 188
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 188
e. DCFR’deki Hüküm/ler 189
f. Değerlendirmemiz 189
2. Parasal Olmayan Borçlar 192
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 192
b. TBK’daki Hüküm/ler 192
c. CISG’deki Hüküm/ler 194
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 195
e. DCFR’deki Hüküm/ler 197
f. Değerlendirmemiz 198
3. Tazminat Hakkının Muhafaza Edilmesi 202
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 202
b. TBK’daki Hüküm/ler 202
c. CISG’deki Hüküm/ler 203
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 204
e. DCFR’deki Hüküm/ler 204
f. Değerlendirmemiz 204
B. İfanın Askıya Alınması: İfayı Askıya Alma Hakkı 206
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 206
2. TBK’daki Hüküm/ler 206
3. CISG’deki Hüküm/ler 207
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 208
5. DCFR’deki Hüküm/ler 208
6. Değerlendirmemiz 209
C. Sözleşmenin Feshi 211
1. Sözleşmeyi Feshetme Hakkı 212
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 212
b. TBK’daki Hüküm/ler 212
c. CISG’deki Hüküm/ler 213
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 215
e. DCFR’deki Hüküm/ler 216
f. Değerlendirmemiz 219
2. Kısımlar Halinde İfa Edilecek Sözleşme 224
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 224
b. TBK’daki Hüküm/ler 224
c. CISG’deki Hüküm/ler 225
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 226
e. DCFR’deki Hüküm/ler 226
f. Değerlendirmemiz 227
3. Fesih İhbarı 229
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 229
b. TBK’daki Hüküm/ler 230
c. CISG’deki Hüküm/ler 232
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 236
e. DCFR’deki Hüküm/ler 237
f. Değerlendirmemiz 238
4. Önceden Belli Olan Ademi İfa 244
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 244
b. TBK’daki Hüküm/ler 244
c. CISG’deki Hüküm/ler 244
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 245
e. DCFR’deki Hüküm/ler 245
f. Değerlendirmemiz 246
5. Genel Olarak Feshin Hüküm ve Sonuçları 247
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 247
b. TBK’daki Hüküm/ler 247
c. CISG’deki Hüküm/ler 247
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 248
e. DCFR’deki Hüküm/ler 248
f. Değerlendirmemiz 253
6. Bir Malın Değer Kaybı 254
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 254
b. TBK’daki Hüküm/ler 254
c. CISG’deki Hüküm/ler 254
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 255
e. DCFR’deki Hüküm/ler 255
f. Değerlendirmemiz 255
7. Ödenen Paranın Geri Alınması 255
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 255
b. TBK’daki Hüküm/ler 255
c. CISG’deki Hüküm/ler 255
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 256
e. DCFR’deki Hüküm/ler 257
f. Değerlendirmemiz 258
8. Malın Geri Alınması 260
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 260
b. TBK’daki Hüküm/ler 260
c. CISG’deki Hüküm/ler 260
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 260
e. DCFR’deki Hüküm/ler 261
f. Değerlendirmemiz 262
9. Geri Alınamayan İfa Karşılığı 263
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 263
b. TBK’daki Hüküm/ler 263
c. CISG’deki Hüküm/ler 263
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 264
e. DCFR’deki Hüküm/ler 265
f. Değerlendirmemiz 266
D. Fiyat İndirimi: Fiyat İndirme Hakkı 267
1. ASHİ’deki Hüküm/ler 267
2. TBK’daki Hüküm/ler 268
3. CISG’deki Hüküm/ler 268
4. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 269
5. DCFR’deki Hüküm/ler 269
6. Değerlendirmemiz 270
E. Maddi Tazminat 272
1. Maddi Tazminat Hakkı 273
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 273
b. TBK’daki Hüküm/ler 273
c. CISG’deki Hüküm/ler 276
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 277
e. DCFR’deki Hüküm/ler 277
f. Değerlendirmemiz 278
2. Genel Olarak Maddi Tazminatın Miktarı 283
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 283
b. TBK’daki Hüküm/ler 283
c. CISG’deki Hüküm/ler 283
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 283
e. DCFR’deki Hüküm/ler 284
f. Değerlendirmemiz 284
3. Tazminatın Öngörülebilirliği 286
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 286
b. TBK’daki Hüküm/ler 286
c. CISG’deki Hüküm/ler 287
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 287
e. DCFR’deki Hüküm/ler 288
f. Değerlendirmemiz 288
4. Mağdur Tarafa Atfedilen Zarar 289
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 289
b. TBK’daki Hüküm/ler 289
c. CISG’deki Hüküm/ler 290
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 290
e. DCFR’deki Hüküm/ler 290
f. Değerlendirmemiz 290
5. Zararın Azaltılması 291
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 291
b. TBK’daki Hüküm/ler 292
c. CISG’deki Hüküm/ler 292
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 292
e. DCFR’deki Hüküm/ler 293
f. Değerlendirmemiz 293
6. İkame Sözleşmesi 294
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 294
b. TBK’daki Hüküm/ler 295
c. CISG’deki Hüküm/ler 295
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 295
e. DCFR’deki Hüküm/ler 296
f. Değerlendirmemiz 296
7. Cari Fiyat 297
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 297
b. TBK’daki Hüküm/ler 297
c. CISG’deki Hüküm/ler 298
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 299
e. DCFR’deki Hüküm/ler 299
f. Değerlendirmemiz 300
8. Paranın Ödemesinde Gecikme 302
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 302
b. TBK’daki Hüküm/ler 302
c. CISG’deki Hüküm/ler 303
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 303
e. DCFR’deki Hüküm/ler 304
f. Değerlendirmemiz 307
9. Ademi İfanın Parasal Sonuçlarına İlişkin Şartlar 309
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 309
b. TBK’daki Hüküm/ler 309
c. CISG’deki Hüküm/ler 311
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 311
e. DCFR’deki Hüküm/ler 311
f. Değerlendirmemiz 312
10. Zararın Değerlendirileceği Para Birimi 314
a. ASHİ’deki Hüküm/ler 314
b. TBK’daki Hüküm/ler 314
c. CISG’deki Hüküm/ler 314
d. UNIDROIT’daki Hüküm/ler 315
e. DCFR’deki Hüküm/ler 315
f. Değerlendirmemiz 315
SONUÇ 317
EKLER: 319
EK–1: AVRUPA SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİ 321
EK–2: TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN (TBK’NIN) SADECE KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 385
EK–3: MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (CISG / VİYANA SÖZLEŞMESİ) (TÜRKÇE VE İNGİLİZCE TAMAMI) 405
EK–4: MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER HAKKINDA YEKNESAK İLKELER (UNIDROIT) (İNGİLİZCE–TAMAMI) 473
EK–5: (AVRUPA MEDENİ HUKUKU KİTABI NİTELİĞİNDEKİ) ORTAK REFERANS ÇERÇEVESİ TASLAĞI/AVRUPA ÖZEL HUKUKU MODEL KURALLARI’NIN (DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE – DCFR’NİN) SADECE KONU İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ (İNGİLİZCE – İLGİLİ HÜKÜMLER) 527
EK–6: İNGİLİZCE VE TÜRKÇE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 621
Kaynakça 639
Kavram Dizini 645

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
259,00   
259,00   
2
129,50   
259,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
259,00   
259,00   
2
129,50   
259,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
259,00   
259,00   
2
129,50   
259,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
259,00   
259,00   
2
129,50   
259,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
259,00   
259,00   
2
   
   
Kapat