%3
Dolandırıcılık Suçu Gani Kamışlı

Dolandırıcılık Suçu


Basım Tarihi
2023-11
Sayfa Sayısı
408
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750289040
Boyut
16x24
Baskı
3515,00 TL 499,55 TL
(Bu ürünü aldığınızda 499 puan kazanacaksınız)
   499

Av. Gani KAMIŞLI

 

İÇİNDEKİLER
 
Üçüncü Baskıya Önsöz 
 
7
İkinci Basıya Önsöz 
 
9
Bölüm I
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZELLİKLERİ VE
 
 
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU
 
 
I. GENEL OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU 
 
19
II. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI 
 
26
III. DOLANDIRICILIK SUÇU İLE KORUNAN DEĞER 
 
28
IV. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN FAİLİ 
 
29
V. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MAĞDURU 
 
31
A. Tanım 
 
31
B. Tüzel Kişi Ancak Suçtan Zarar Gören Olabilir 
 
32
C. Algılama Yeteneği Olmayan Kişi Bu Suçun Mağduru Olamaz 
 
32
D. Gayrimeşru Amacı Olan Kişi de Bu Suçun Mağduru Olabilir 
 
34
VI. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI 
 
35
A. Genel Olarak 
 
35
B. Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurları 
 
37
1. Hileli Davranışlar 
 
37
a. Tanım ve Genel Açıklamalar 
 
37
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan 
 
41
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu 
 
47
2. Mağdurun Aldatılması 
 
52
a. Tanım ve Genel Açıklamalar 
 
52
b. Hile İle Aldatma Arasındaki Nedensellik Bağı 
 
53
3. Bir Kişinin Zararına Olarak Yarar Elde Etme: Tasarrufta Bulunma 
 
55
a. Sağlanan Yararın Haksız Olması 
 
56
b. Sağlanan Yararın Malvarlığına İlişkin Olması 
 
57
4. Dolandırıcılık Suçunun Manevi Unsuru 
 
58
a. Failde Dolandırıcılık Kastı Bulunması 
 
58
b. Dolandırıcılık Olası Kast İle İşlenebilir mi? 
 
61
5. Basit Dolandırıcılık Olarak Kabul Edilen Eylemlere Örnekler 
 
62
Bölüm II
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN
 
 
CEZASINI AĞIRLAŞTIRAN HALLER
 
 
I. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HALLER 
 
81
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–a) 
 
81
1. Genel Açıklamalar 
 
81
2. Uygulamadan Örnekler 
 
83
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b) 
 
99
1. Genel Açıklamalar 
 
99
2. Uygulamadan Örnekler 
 
101
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c) 
 
104
1. Genel Açıklamalar 
 
104
2. Uygulamadan Örnekler 
 
106
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d) 
 
109
1. Genel Açıklamalar 
 
109
2. Uygulamadan Örnekler 
 
115
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e) 
 
132
1. Genel Açıklamalar 
 
132
2. Uygulamadan Örnekler 
 
134
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık 
 
134
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler 
 
137
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler 
 
140
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f) 
 
142
1. Genel Açıklamalar 
 
142
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi 
 
143
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi 
 
147
a. Genel Açıklamalar 
 
147
4. Uygulamadan Örnekler 
 
149
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında 
 
149
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında 
 
156
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g) 
 
158
1. Genel Açıklamalar 
 
158
2. Uygulamadan Örnekler 
 
162
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h) 
 
167
1. Genel Açıklamalar 
 
167
2. Uygulamadan Örnekler 
 
171
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–i) 
 
177
1. Genel Açıklamalar 
 
177
2. Uygulamadan Örnekler 
 
179
a. Emlak Komisyoncusu 
 
179
b. Avukat 
 
180
c. Sigorta Acentesi 
 
181
d. Fatura Ödeme Merkezi 
 
182
e. Müteahhit 
 
183
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j) 
 
185
1. Genel Açıklamalar 
 
185
2. Uygulamadan Örnekler 
 
190
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k) 
 
192
1. Genel Açıklamalar 
 
192
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L) 
 
196
1. Genel Açıklamalar 
 
196
2. Uygulamadan Örnekler 
 
199
II. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL 
 
204
A. Genel Açıklamalar 
 
204
B. Uygulamadan Örnekler 
 
207
III. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL 
 
211
Bölüm III
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DAHA HAFİF CEZAYI GEREKTİREN HALİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA İŞLENMESİ (TCK. md. 159)
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
215
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
 
218
A. Sahte Çek Düzenleyip Faile Karşı Kullanmak 
 
218
B. Alacağından Fazla Miktarda Takip Başlatmak 
 
219
C. Abonelik Ücretlerinin Hile İle Hesabına Aktarılmasını Sağlamak 
 
220
Bölüm IV
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇU İLE SIKLIKLA KARIŞTIRILAN SUÇLAR
 
 
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇLARININ FARKLARI 
 
222
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARININ FARKLARI 
 
226
III. KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI 
 
230
A. Genel Olarak Kripto Paralar Ve Kripto Para Dolandırıcılığı 
 
230
B. Kripto Para Dolandırıcılığı Yöntemleri 
 
231
C. Ülkemizdeki Düzenlemeye Dair 
 
233
Bölüm V
 
 
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
 
 
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS 
 
235
A. Genel Açıklamalar 
 
235
B. Uygulamadan Örnekler 
 
240
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAI 
 
245
A. Genel Açıklamalar 
 
245
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık 
 
247
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK 
 
257
A. Faillik (TCK. md. 37) 
 
258
B. Azmettirme (TCK. md. 38) 
 
263
C. Yardım Etme (TCK. md. 39) 
 
265
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40) 
 
265
E. Uygulamadan Örnekler 
 
267
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI 
 
269
Bölüm VI
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ
 
 
SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI 
 
273
Bölüm VII
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA
 
 
EL KOYMA VE MÜSADERE UYGULAMALARI
 
 
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA 
 
277
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA MÜSADERE 
 
282
A. Eşya Müsaderesi 
 
283
B. Kazanç Müsaderesi 
 
287
Bölüm VIII
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI 
 
291
Bölüm IX
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TEKERRÜR
 
 
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
 
295
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
 
296
Bölüm X
 
 
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU
 
 
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU 
 
299
Bölüm XI
 
 
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER
 
 
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER (TCK. MD. 167) 
 
303
II. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168) 
 
304
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER 
 
309
IV. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI (TCK. md. 169) 
 
314
Bölüm XII
 
 
YARGITAY’IN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLGİLİ
 
 
KARARLARINA ÖRNEKLER
 
 
I. DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER 
 
317
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN VERİLEN BERAAT HÜKÜMLERİNİN ONANDIĞI KARARLARA ÖRNEKLER 
 
327
III. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR 
 
352
Bölüm XIII
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA
 
 
YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER
 
 
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER 
 
369
Kaynakça 
 
401
Kavramlar Dizini 
 
407
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
499,55   
499,55   
2
249,78   
499,55   
3
166,52   
499,55   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
499,55   
499,55   
2
249,78   
499,55   
3
166,52   
499,55   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
499,55   
499,55   
2
249,78   
499,55   
3
166,52   
499,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
499,55   
499,55   
2
249,78   
499,55   
3
166,52   
499,55   
Kapat