Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Erhan Gü

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
352
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283369
Boyut
16x24
Baskı
3233,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 233 puan kazanacaksınız)
   233

Av. Erhan GÜNAY

 

İÇİNDEKİLER
 
3. Baskıya Önsöz 
 
5
2. Baskıya Önsöz 
 
7
Önsöz 
 
9
Birinci Bölüm
 
 
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
 
 
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
 
 
I. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ 
 
17
II. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ ALACAKLISININ TALEP HAKKI 
 
19
III. TAŞINMAZ SATIŞ VAAT SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL 
 
21
IV. SATIŞ BEDELİ 
 
27
V. CEZAİ ŞART VE CAYMA PARASI 
 
30
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ 
 
35
VII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ– 
 
38
VIII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN AMACI, GEÇERLİLİK KOŞULLARI 
 
39
IX. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI– 
 
41
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ– 
 
43
XI. DİĞER SÖZLEŞMELERDEN FARKI 
 
48
A. Taşınmaz Satış Sözleşmesi 
 
48
B. Trampa (Mal Değişim) Sözleşmesi 
 
51
C. İştira, Vefa ve Şufa Sözleşmeleri 
 
52
D. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
 
52
E. Miras Payının Temliki Sözleşmesi 
 
55
XII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN DAVALAR 
 
56
A. Aşırı Yararlanma 
 
56
B. Yanılma (Yanılmanın Hükümleri) 
 
59
C. Aldatma 
 
61
D. Korkutma (Hükmü) 
 
63
E. İrade Bozukluklarının Giderilmesi 
 
64
F. Muvazaa 
 
67
XIII. TEMERRÜDE DAYALI TAZMİNAT DAVASI 
 
68
XIV. TASARRUF EHLİYETİNDEN YOKSUNLUĞA DAYALI SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI 
 
79
XV. ŞEKLE UYULMADAN YAPILAN SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI 
 
81
XVI. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HAKKIN SONA ERMESİ 
 
83
XVII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI 
 
86
XVIII. TAPU SİCİLİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI DAVASI 
 
87
XIX. USUL HÜKÜMLERİ 
 
87
A. Genel Olarak Hukuk Davalarında Gözetilmesi Gereken Usul İşlemleri 
 
88
1. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem 
 
88
2. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri 
 
89
3. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler 
 
89
4. Dava Şartları Yönüyle İnceleme 
 
90
5. Usulden ve Esastan Davanın Reddedilmesi 
 
93
6. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu 
 
94
7. Tebligatların Usulüne Uygun Yapılması Gereği 
 
95
8. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği 
 
95
9. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği 
 
96
10. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri 
 
99
11. Davadan Feragat–Feragati Kabul 
 
100
12. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü 
 
101
13. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi 
 
102
14. Delil Avansı ve Gider Avansının Yatırılmaması 
 
102
15. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği 
 
103
16. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması 
 
103
17. Temyiz Dilekçesinde Temyiz Sebebinin Belirtilmemiş Olması 
 
104
18. Temyiz Bozma Kararında “Maddi Hata” Yapılmış Olması 
 
104
19. Bozmadan Sonra Usulü Kazanılmış Hakka Uygun Karar Verilmesi 
 
105
20. Temyiz Başvurusuna Sahip Olma 
 
105
21. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması 
 
106
22. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması 
 
108
23. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması 
 
109
24. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu 
 
109
25. Delille Dayanmaktan Vazgeçme 
 
110
26. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi 
 
110
27. Davada Sulh Olunması 
 
112
28. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 
 
112
29. Hukuk Davalarında İspat Hakkı 
 
112
30. Davanın Islah Edilmesi Koşulları 
 
115
32. Davanın Kabul, Sulh, Feragatle Sonuçlanması Halinde Vekalet Ücreti ve Harçlar 
 
115
B. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Ferağa İcbar Davalarında Usul Hükümleri 
 
116
1. Dava Açma Nedeni 
 
116
2. Görev 
 
116
3. Yetki 
 
117
4. Davacı 
 
119
5. Davalı 
 
121
6. İstek Kapsamı 
 
123
7. Karar İçeriği 
 
125
8. Zamanaşımı 
 
127
9. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Cebri Tescil İstemine İlişkin Dilekçe Örneği 
 
133
XX. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ŞAHSİ HAKKIN TEMLİKİ 
 
134
A. Alacağın Devri 
 
134
B. Temlik Sözleşmesinin Şekli 
 
138
İkinci Bölüm
 
 
TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
 
 
I. MALİK OLMAYANIN VAADDE BULUNMASI, İFA İMKANSIZLIĞI, TAZMİNAT İSTEMİ 
 
141
II. SATIŞI VAAT EDİLEN TAŞINMAZIN BAŞKASINA DEVRİNDE OLUŞAN ZARAR/FAİZ İSTEMİ 
 
143
III. BEDELİ ÖDEMEDEN VAAT ALACAKLISININ CEBRİ TESCİL DAVASI AÇMASI 
 
144
IV. KAT MÜLKİYETİ/KAT İRTİFAKI KURULMAMIŞ TAŞINMAZIN SATIŞININ VAAT EDİLMESİ 
 
145
V. VAAT ALACAKLISININ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇMASI 
 
146
VI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZDA ORTAKLAR ARASINDAKİ SATIŞ VAADİ 
 
147
VII. CEBRİ TESCİL YOLUYLA PAY EDİNME HALİNDE ÖNALIM DAVASININ AÇILMASI 
 
149
VIII. AYNI TAŞINMAZIN BİRDEN FAZLA SATIŞININ VAAT EDİLMESİ 
 
150
IX. PEŞİN ÖDENEN KISMIN DAVA TARİHİNE GÖRE RAYİÇ BEDELE ORANLAMASI 
 
151
X. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TEMLİKİ 
 
152
XI. MİRASÇILARIN AÇILMAMIŞ MİRASTA İNTİKAL EDECEK PAYIN SATIŞINI VAAT ETMESİ 
 
155
XII. TAŞINMAZDAKİ KISITLAMA SÜRESİNİN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 
 
157
XIII. GEÇERSİZ TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ, ZİLYET ALACAKLININ HAPİS HAKKI 
 
158
XIV. AYNİ VE ŞAHSİ HAKKIN YARIŞMASINDA KÖTÜ NİYET DEĞERLENDİRMESİ 
 
160
XV. VAAT ALACAKLISININ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEĞİ 
 
163
XVI. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE ORTAĞA SATIŞ VAADİNDE BULUNMA–ZAMANAŞIMI 
 
164
XVII. SATIŞ VAADİNE DAYALI CEBRİ TESCİL VE PAYDAŞIN ÖNALIM HAKKI 
 
165
XVIII. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ 
 
166
XIX. ARSA PAYI KARŞILIĞI YAPIM SÖZLEŞMESİNE DAYALI BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIMI 
 
169
XX. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNİ İFAYA ZORLAMASI 
 
170
XXI. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAŞINMAZA EL ATMAYI ÖNLEME ETKİSİ 
 
171
XXII. SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT SORUMLULUĞU 
 
173
XXIII. ŞERHİN TAŞINMAZ SATIŞINA ENGEL OLUP OLMAYACAĞI 
 
175
XIV. VAADEDİLEN TAŞINMAZIN KARAR TARİHİNDEN SONRA BAŞKASINA SATILMASI 
 
176
XXV. EDİMİ İFA ETMEMİŞ YÜKLENİCİDEN 3. KİŞİNİN EDİNDİĞİ TAŞINMAZ KAYDININ İPTALİ 
 
177
XXVI. VAAT SÖZLEŞMESİ OLMADAN TAŞINMAZDA YAPTIRILAN BİNADA TESCİL İSTEMİ 
 
179
XXVII. TEMLİK YASAĞINA RAĞMEN ARSA SAHİBİNDEN MÜLKİYET AKTARIMI İSTEMİ 
 
180
XXVIII. YÜKLENCİDEN EDİNİLMİŞ AYNI TAŞINMAZIN TAPUDA BİR BAŞKA KİŞİYE SATILMASI 
 
182
XXIX. YÜKLENİCİYE AVANS TAPU DEVRİ–YOLSUZ TESCİL 
 
183
XXX. HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN SAĞLADIĞI KİŞİSEL HAKKIN KAPSAMI 
 
185
XXXI. BEDELİN ÖDENME ŞEKLİNE GÖRE HÜKMÜN KAPSAMI 
 
188
XXXII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN TAPU ŞERHİNİN ETKİSİ 
 
188
XXXIII. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN İFASININ İMKANSIZ OLMASI HALİNDE TAZMİNAT ALACAĞI İSTEMİ 
 
190
XXXIV. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TABİ TAŞINMAZIN SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU OLMASI HALİNDE SÖZLEŞMENİN İFASI OLANAĞI 
 
191
XXXV. TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE KONU BİNANIN RUHSATA BAĞLANMASININ MÜMKÜN OLUP OLMAMASINA GÖRE DAVADA VERİLECEK HÜKÜM 
 
193
XXXVI. BEDELİ KISMEN ÖDENMİŞ VAAT ALACAKLISININ TAPU İPTAL VE TESCİL İSTEMİ 
 
195
Üçüncü Bölüm
 
 
İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–HUKUK GENEL KURULU VE
 
 
DAİRE KARARLARI
 
 
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
 
197
II. HUKUK GENEL KURULU KARARLARI VE ÖZEL DAİRE KARARLARI 
 
200
Kaynakça 
 
339
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
 
341
Kavram Dizini 
 
351
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
233,00   
233,00   
2
116,50   
233,00   
3
77,67   
233,00   
4
58,25   
233,00   
5
46,60   
233,00   
6
38,83   
233,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
233,00   
233,00   
2
116,50   
233,00   
3
77,67   
233,00   
4
58,25   
233,00   
5
46,60   
233,00   
6
38,83   
233,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
233,00   
233,00   
2
116,50   
233,00   
3
77,67   
233,00   
4
58,25   
233,00   
5
46,60   
233,00   
6
38,83   
233,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
233,00   
233,00   
2
116,50   
233,00   
3
77,67   
233,00   
4
58,25   
233,00   
5
46,60   
233,00   
6
38,83   
233,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
233,00   
233,00   
2
116,50   
233,00   
3
77,67   
233,00   
4
58,25   
233,00   
5
46,60   
233,00   
6
38,83   
233,00   
Kapat