Kusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri Erhan Günay

Yargıtay, Bam Kararları ve Öğreti Görüşü IşığındaKusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri


Basım Tarihi
2020-03
Sayfa Sayısı
343
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750259715
Boyut
16x24
Baskı
182,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 82 puan kazanacaksınız)
   82

Konu Başlıkları
- Hakkaniyet Sorumluluğu: TBK 65
- Adam Çalıştıranın Sorumluluğu: TBK 66
- Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu: TBK 67
- Yapı Malikinin Sorumluluğu: TBK 69
- Tehlike Sorumluluğu: TBK 70
- Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu: TMK 730
- Ev Başkanının Sorumluluğu: TMK 369
- Tapu Sicilinin Tutulmasından Sorumluluk: TMK 1007
- Araç İşletenin Sorumluluğu: KTK 85
- Haksız İhtiyati Tedbirden Sorumluluk: HMK 399
- Haksız İhtiyati Hacizden Sorumluluk: İİK 259
- İcra Görevlisi İşleminden Devlet Sorumluluğu: İİK 5
Noterin Hukuki Sorumluluğu: NK 162

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Giriş Bölümü
KUSURSUZ SORUMLULUK
1. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE TEMEL İLKELER 13
2. KUSURA DAYANAN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 14
Birinci Bölüm
HAKKANİYET SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 19
AÇIKLAMA 19
1. Genel Olarak Fiil Ehliyeti 19
2. Hakkaniyet Sorumluluğu 20
3. Dava Ehliyeti 21
YARGITAY KARARLARI 21
İkinci Bölüm
ÖZEN SORUMLULUĞU
§ 1. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU 31
İlgili Madde 31
Açıklama 31
1. Genel Olarak 31
2. Adam Çalıştıranın Zararı Giderme Yükümlülüğünün Koşulları 32
a. Tabiiyet İlişkisi 33
b. Zararın İşin Yapılması Sırasında Verilmiş Olması 34
c. Zararın Doğumunda Adam Çalıştıranda Kusur Aranmaması 36
3. Adam Çalıştıranın Gerekli Özeni Gösterdiğini İspat 36
a. Çalışanı Seçmede Özen Gösterme 37
b. Çalışana Talimat Vermede Özen Gösterme 37
c. Gözetim ve Denetim 37
4. İşletmede Adam Çalıştıranın Zararı Gidermekle Yükümlülüğü 39
5. Adam Çalıştıranın Çalışana Rücu Hakkı 39
6. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (m. 66) ile Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (m. 116) Karşılaştırması 40
Yargıtay ve BAM Kararları 44
§ 2. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU 80
Açıklama 81
1. Zararı Giderim Yükümlüsü 81
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluktan Kurtulması 83
3. Hayvan Bulunduranın Rücu Hakkı 84
4. Taşınmaz Üzerinde Zarar Veren Hayvanı Yakalama, Alıkoyma Hakkı 85
Yargıtay Kararları 85
§ 3. YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU 90
Açıklama 91
1. Sorumluluğun Niteliği 91
2. Kurtuluş Kanıtı Sunma Olanağının Yokluğu 91
3. Zararın Kaynaklandığı Olgu 93
4. Sorumluluk Koşulları 94
a. Malik Olma Koşulu 94
b. Bir Bina veya Yapı Eserinin Varlığı 94
c. Yapının Bozukluğundan ya da Bakım Eksikliğinden Doğan Bir Zararın Varlığı 95
d. Sorumluluğun Bağlandığı Olgu ile Zarara Arasındaki Uygun İlliyet Bağının Kesilmemiş Olması 95
Yargıtay ve Bam Kararları 96
Üçüncü Bölüm
TEHLİKE SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 129
AÇIKLAMA 129
1. Sorumluluk Koşulları 129
2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden İşletme Sayılma Ölçütü 130
3. Sorumluluk Hükümlerinin Saklı Tutulması 131
4. Denkleştirme İstemi 131
5. Dava Zamanaşımı Süresi 132
YARGITAY KARARLARI 132
Dördüncü Bölüm
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 141
AÇIKLAMA 141
1. Genel Olarak 141
2. Taşınmaz Malikinin Sorumluluk Koşulları 145
3. TBK m. 69 ile TMK m. 730 Hükümlerinin Karşılaştırılması 146
4. TMK m. 730, 737 ve 738 Hükümlerinin Mahiyeti ve İlişkisi 147
5. Arsa Sahibi ve Yüklenicinin Sorumlulukları 148
6. Kazı ve Yapı Yapılırken Komşu Taşınmaza Verilen Zarardan Sorumluluk 150
YARGITAY VE BAM KARARLARI 150
Beşinci Bölüm
EV BAŞKANLIĞININ SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 159
AÇIKLAMA 159
1. Sorumluluğun Niteliği 159
2. Sorumluluğun Kişi Yönüyle Sınırlı Olduğu 159
3. Sorumluluğun Koşulları 160
4. Ev Başkanının Sorumluluktan Kurtulması 162
5. Görevli Mahkeme 162
6. Sorumluluğun Yarışması 163
7. Dava Zamanaşımı 163
8. Pasif Dava Ehliyeti 164
YARGITAY KARARLARI 165
Altıncı Bölüm
TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 193
AÇIKLAMA 193
1. Giriş 193
2. Usul Hükümleri 195
a. Davada Husumet 195
b. Davanın Koşulları 196
c. Hak Düşürücü Süre 199
d. Yargı Yeri (Görev ve Yetki) 201
3. Hazinenin Sorumlu Tutulmayacağı Haller 202
4. Uygulamaya Yansıyan Sorumluluk Halleri 203
YARGITAY KARARLARI 204
Yedinci Bölüm
MOTORLU TAŞIT ARACI İŞLETENİN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 231
AÇIKLAMA 232
1. Sorumluluk ve Türleri 232
a. Kusur Sorumluluğu 233
b. Olağan Sebep sorumluluğu 234
c. Tehlike Sorumluluğu 235
2. İşleten 236
a. İşletenin Araştırılması 236
b. İşletenin Sorumluluğu 238
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur? 240
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü 242
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu 243
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu 243
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulması veya Sorumluluğun Azaltılması 243
8. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme 245
9. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme 246
10. İşletenin Rücu Davası Açması 247
a. İşletenin Kendi Sürücüsü Dışında Kusurlu Olan Kişiye Rücu Etmesi 247
b. Sürücü Dışındaki Kusurlu Kişinin İşletene Rücu Etmesi 247
11. İşletenler Arasında Rücu 247
a. İşletenler Kusurlu İse 247
b. İşletenler Kusursuz İse 247
c. İşletenlerden Biri Kusurlu Diğeri Kusursuz İse 248
d. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde İse 248
YARGITAY KARARLARI 248
Sekizinci Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİR KARARINDAN SORUMLULUK
İLGİLİ MADDE 261
AÇIKLAMA 262
1. Kusursuz Sorumluluk 262
2. Tazminat Davasının Koşulları 262
3. Usul Hükümleri 263
a. Davacılar 263
b. Davalı 264
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 264
d. Zamanaşımı 264
e. Zararın Teminattan Karşılanması 264
YARGITAY KARARLARI 265
Dokuzuncu Bölüm
HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARINDAN SORUMLULUK
İLGİLİ MADDE 271
AÇIKLAMA 271
1. Uygulamada Mahkemeler Genellikle Hangi Oranda Teminat Yatırılmasını İstemektedir? 271
2. Hangi Alacaklar Yönüyle İhtiyati Haciz İsteminde Teminat Alınır ya da Alınmaz? 272
3. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davasının Usul Hukuku Yönüyle İncelenmesi 273
a. Koşulları 273
b. Tarafları 274
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme 274
d. Zararın Teminattan Karşılanması 275
e. Dava Zamanaşımı 275
f. Devlet Aleyhine Tazminat Davası 275
g. Sorumluluk Türü 275
YARGITAY VE BAM KARARLARI 276
Onuncu Bölüm
DEVLETİN İCRA MEMURUNUN KUSURUNDAN SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 285
AÇIKLAMA 285
1. Dava Koşulları 285
2. Mahkemenin Yapacağı İş 286
3. Dava Zamanaşımı 286
4. Yetkili Mahkeme 286
YARGITAY KARARLARI 287
Onbirinci Bölüm
NOTERLERİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU
İLGİLİ MADDE 301
AÇIKLAMA 301
1. Sorumluluğun Niteliği 301
2. Sorumluluğun Koşulları 302
3. Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtı Getirme Olanağı 302
4. Sorumluluktan Kurtulma Olgusu 302
5. Dava Zamanaşımı 304
6. Müteselsil Sorumluluk 304
YARGITAY VE BAM KARARLARI 305
Kaynakça 331
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 333
Kavramlar Dizini 341

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
3
27,33   
82,00   
4
20,50   
82,00   
5
17,22   
86,10   
6
14,49   
86,92   
7
12,53   
87,74   
8
11,07   
88,56   
9
9,93   
89,38   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
3
27,33   
82,00   
4
20,50   
82,00   
5
17,22   
86,10   
6
14,49   
86,92   
7
12,53   
87,74   
8
11,07   
88,56   
9
9,93   
89,38   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
3
27,33   
82,00   
4
20,50   
82,00   
5
17,22   
86,10   
6
14,49   
86,92   
7
12,53   
87,74   
8
11,07   
88,56   
9
9,93   
89,38   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
3
27,33   
82,00   
4
20,50   
82,00   
5
17,22   
86,10   
6
14,49   
86,92   
7
12,53   
87,74   
8
11,07   
88,56   
9
9,93   
89,38   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
41,00   
82,00   
3
27,33   
82,00   
4
20,50   
82,00   
5
17,22   
86,10   
6
14,49   
86,92   
7
12,53   
87,74   
8
11,07   
88,56   
9
9,93   
89,38   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
82,00   
82,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat