%1
HMK ve İlgili Mevzuat L. Şanal Görgün

HMK ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2021-12
Sayfa Sayısı
499
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050510553
Boyut
14x20
Baskı
1Prof. Dr. L. Şanal Görgün

Doç. Dr. Levent Börü

 

İÇİNDEKİLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Madde Sayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler................... 1-104 ......15

BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve

yargı yeri belirlenmesi……...............................1-23 15

Birinci Ayırım: Görev.................................. 1-4......15

İkinci Ayırım: Yetki .................................. 5-19......17

Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik

kararı üzerine yapılacak işlemler ve

yargı yeri belirlenmesi ............................ 20-23......23

İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan

ilkeler......................................................... 24-33......27

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı,

reddi ve hukuki sorumluluğu..................... 34-49......35

Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan

yasaklılığı ve reddi.................................. 34-45......35

İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki

sorumluluğu............................................... 46-49......43

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve

Davaya Katılan Üçüncü Kişiler................. 50-83......45

Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri ...... 50-56......45

İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı .............. 57-60......47

Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve

davaya müdahale .................................... 61-70......49

Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet ......... 71-83......53

BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat....................... 84-89......57

6

Madde Sayfa

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil............................................... 90-104......57

Birinci Ayırım: Süreler............................ 90-94......57

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme ........... 95-101......60

Üçüncü Ayırım: Adli tatil.................... 102-104......63

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar................................................. 105-117 ......65

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri .......... 105-113......65

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk

itirazlar............................................................. 114-117......69

Birinci Ayırım: Dava şartları............... 114-115......69

İkinci Ayırım: İlk itirazlar ................... 116-117......71

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü... 118-186 ......73

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması..... 118-125......73

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi.......... 126-135......79

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi ................................... 136......83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme..... 137-142......85

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar ...................... 143-183......89

Birinci Ayırım: Tahkikat ..................... 143-146......89

İkinci Ayırım: Duruşma....................... 147-162......91

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun..................................... 163-165......99

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması......................................... 166-168....101

Beşinci Ayırım: İsticvap ...................... 169-175....103

6

Madde Sayfa

ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme

ve adli tatil............................................... 90-104......57

Birinci Ayırım: Süreler............................ 90-94......57

İkinci Ayırım: Eski hâle getirme ........... 95-101......60

Üçüncü Ayırım: Adli tatil.................... 102-104......63

İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve

ilk itirazlar................................................. 105-117 ......65

BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri .......... 105-113......65

İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk

itirazlar............................................................. 114-117......69

Birinci Ayırım: Dava şartları............... 114-115......69

İkinci Ayırım: İlk itirazlar ................... 116-117......71

ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü... 118-186 ......73

BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması..... 118-125......73

İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi.......... 126-135......79

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve

ikinci cevap dilekçesi ................................... 136......83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme..... 137-142......85

BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat

sırasındaki özel durumlar ...................... 143-183......89

Birinci Ayırım: Tahkikat ..................... 143-146......89

İkinci Ayırım: Duruşma....................... 147-162......91

Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve

bekletici sorun..................................... 163-165......99

Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi

ve ayrılması......................................... 166-168....101

Beşinci Ayırım: İsticvap ...................... 169-175....103

7

Madde Sayfa

Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların

düzeltilmesi......................................... 176-183....107

Yedinci Ayırım: Toplu mahkemelerde

tahkikat .................................................. 183/A....113

ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi

ve sözlü yargılama................................. 184-186....115

DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller ........ 187-293 117

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler....... 187-198 117

İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet............ 199-224 125

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin .................... 225-239 141

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık................ 240-265 147

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi. 266-287 159

ALTINCI BÖLÜM: Keşif....................... 288-292 169

YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü............... 293 173

BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren

taraf işlemleri ............................................ 294-315 175

BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm..................... 294-303 175

İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi tavzihi ve

tamamlanması ....................................... 304-306 181

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren

taraf işlemleri ........................................ 307-315 183

ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü..... 316-322 189

YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve

adli yardım ................................................ 323-340 193

BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri . 323-333 193

8

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım................ 334-340 199

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları ............. 341-381 203

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf ...................... 341-360 203

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz....................... 361-373 215

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374-381 223

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı... 382-388 227

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389-406 235

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir........... 389-399 235

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

geçici hukuki korumalar........................ 400-406....243

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim ...................... 407-444 ....247

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler............... 445-452 ....265

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE

MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-7 ....271

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar ...........................……...............................1-7....271

İKİNCİ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve

Yazı İşleri Hizmetleri ......................................... 8-104 ....279

8

İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım................ 334-340 199

SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları ............. 341-381 203

BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf ...................... 341-360 203

İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz....................... 361-373 215

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374-381 223

DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı... 382-388 227

ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389-406 235

BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir........... 389-399 235

İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer

geçici hukuki korumalar........................ 400-406....243

ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim ...................... 407-444 ....247

ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler............... 445-452 ....265

BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE

MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-7 ....271

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Tanımlar ...........................……...............................1-7....271

İKİNCİ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve

Yazı İşleri Hizmetleri ......................................... 8-104 ....279

9

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlükler .................. 8-10....279

İKİNCİ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı

Yazı İşleri Hizmetleri .......................................... 11-13....289

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi

Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü

Hizmetleri ............................................................ 14-27....291

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi

Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri .................. 28-47....297

BEŞİNCİ BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk

Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri ........................... 48-69....307

ALTINCI BÖLÜM: Bölge Adliye Mahkemesi Adalet

Komisyonu Yazı İşleri Hizmetleri....................... 70-88....319

YEDİNCİ BÖLÜM: Ortak Tutulacak

Kayıtlar................................................................ 89-95 325

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler.. 96-104 329

ÜÇÜNCÜ KISIM: Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî

Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı

İşleri Hizmetleri .................................... 105-168 337

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlük................. 105-106 337

İKİNCİ BÖLÜM: Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı

İşleri Hizmetleri............................................... 107-138 341

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri ve

Hâkimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri................. 139-168 357

DÖRDÜNCÜ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Hukuk

Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri .............. 169-220 371

BİRİNCİ BÖLÜM: Müdürlük................. 169-170 371

İKİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri

Hizmetleri............................................ 171-211 375

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler.... 212-220 397

10

BEŞİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları. 221-251 403

BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonun Oluşumu, Görevleri,

Toplanması, Karar Verme ve Çalışma

Usulleri ............................................................ 221-228 403

İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon Yazı İşleri

Hizmetleri ....................................................... 229-251 411

ALTINCI KISIM: Ortak, Çeşitli ve Son

Hükümler ....................................................... 252-265 419

BİRİNCİ BÖLÜM: Ortak Hükümler ...... 252-261 419

İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler............ 262-265 423

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-3 ....427

İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece

Mahkemeleri .............................................4-24 ....429

BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri ....... 4-7....429

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri........... 8-15....433

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet

Başsavcılığı.......................................................... 16-22....439

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler... 23-24....443

10

BEŞİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları. 221-251 403

BİRİNCİ BÖLÜM: Komisyonun Oluşumu, Görevleri,

Toplanması, Karar Verme ve Çalışma

Usulleri ............................................................ 221-228 403

İKİNCİ BÖLÜM: Komisyon Yazı İşleri

Hizmetleri ....................................................... 229-251 411

ALTINCI KISIM: Ortak, Çeşitli ve Son

Hükümler ....................................................... 252-265 419

BİRİNCİ BÖLÜM: Ortak Hükümler ...... 252-261 419

İKİNCİ BÖLÜM: Son Hükümler............ 262-265 423

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ

İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA KANUN

MaddeSayfa

BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler....................... 1-3 ....427

İKİNCİ KISIM: Adlî Yargı İlk Derece

Mahkemeleri .............................................4-24 ....429

BİRİNCİ BÖLÜM: Hukuk Mahkemeleri ....... 4-7....429

İKİNCİ BÖLÜM: Ceza Mahkemeleri........... 8-15....433

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cumhuriyet

Başsavcılığı.......................................................... 16-22....439

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler... 23-24....443

11

ÜÇÜNCÜ KISIM: Bölge Adliye Mahkemeleri 25-48 445

BİRİNCİ BÖLÜM: Kuruluş........................ 25-32 445

İKİNCİ BÖLÜM: Görevler......................... 33-42 449

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Nitelik ve Atama ....... 43-45 457

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler... 46-48 459

DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler.............. 49-56 463

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA

ARABULUCULUK KANUNU

Madde Sayfa

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve

Tanımlar……................. ............... ..............1-2....469

İKİNCİ BÖLÜM: Arabuluculuğa İlişkin Temel

İlkeler .......................................................... 3-5....471

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Arabulucuların Hak ve

Yükümlülükleri ......................................... 6-12....473

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Arabuluculuk Faaliyeti

Arabulucuya Başvuru.............................. 13-18....475

BEŞİNCİ BÖLÜM: Dava Şartı Olarak

Arabuluculuk............................................ 18/A....481

ALTINCI BÖLÜM: Arabulucular Sicili Arabulucular

Sicilinin Tutulması.................................. 19-21....485

YEDİNCİ BÖLÜM: Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim

Kuruluşları............................................... 22-27....487

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Kuruluş ve

Görevler................................................... 28-32....489

DOKUZUNCU BÖLÜM: Ceza Hükümleri .....33 ...495

ONUNCU BÖLÜM: Son ve Geçici Hükümler.....34-38.....497

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat