%3
Tır Şoförlerinin İş Hukuku Problemleri İbrahim Halil Şua

Tır Şoförlerinin İş Hukuku Problemleri100 Soru–100 Cevap


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
212
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291692
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1210,00 TL 203,70 TL
(Bu ürünü aldığınızda 203 puan kazanacaksınız)
   203

İbrahim Halil ŞUA ( Hakim )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
1. BÖLÜM
 
 
İŞ İLİŞKİSİ
 
 
SORU 1. İşverenler ile Tır Şoförleri Arasındaki Uyuşmazlıklara Uygulanacak Mevzuat Hükümleri Nelerdir? 
 
21
SORU 2. Uluslararası Tır Şoförlerinin Çalışma Koşullarını Düzenleyen Uluslararası Anlaşmaların Mahiyeti Hakkında Bilgi Verebilir misiniz? 
 
22
SORU 3. Karayolu Taşımacılık Sektöründe Kimler İşveren Olabilir? 
 
23
SORU 4. Karayolu Taşımacılık Sektöründe Kimler Tır Şoförü Olabilir? 
 
24
SORU 5. Tır Şoförü, Şoförlük İşini İşverenin Bilgisi Dışında Bir Başka Şoföre Yaptırabilir mi? 
 
24
SORU 6. Tır Şoförünün Özlük Dosyası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir? 
 
25
SORU 7. Çalıştığı Şirkete Ortak Olan Tır Şoförü, İşçilik Alacakları Talep Edebilir mi? 
 
25
SORU 8. Tırıyla Beraber Çalışmak İsteyen Şoförle (Araçlı Şoför Temini) İş Sözleşmesi Yapılabilir mi? 
 
27
SORU 9. Uluslararası Taşımacılık Belgesine Sahip Olmayan Şirketler, Tır Şoförlerinin Açtığı Davalarda Muvazaa İddiasında Bulunabilir mi? 
 
28
SORU 10. Mamul Taşıma, Nakliye ve Pazarlama–Dağıtım Sözleşmesi, Asıl–Alt İşveren İlişkisinin Varlığını Gösterir mi? 
 
29
SORU 11. Tır Şoförünün Aynı İşyerinde Aynı İşi Yapmasına Rağmen Hizmet Süresi İçerisinde Farklı İşverenler Nezdinde Sigortalı Gösterilmesi Durumunda İşçilik Alacaklarından Tüm İşverenler Sorumlu Tutulabilir mi? 
 
37
2. BÖLÜM
 
 
ÜCRET
 
 
SORU 12. Tır Şoförleriyle Kaç Çeşit Ücret Sözleşmesi Yapılabilir? 
 
39
SORU 13. Sefer Primi, Şoföre Ödenen Bir Ücret Olarak Sayılabilir mi? 
 
43
SORU 14. Sefer Primine Dahil Olmayan Giderler Hangileridir? 
 
47
SORU 15. Avrupa İçi Taşımacılıkta (Dorsecilik) Sefer Primi Ne Şekilde Tespit Edilir? 
 
49
SORU 16. Sefere Çıkarılmayan Tır Şoförüne Asgari Ücretten Az Ödeme Yapılabilir mi? 
 
50
SORU 17. Konteyner Başına Prim Uygulaması, Aylık Ücretin Tespitinde Esas Alınır mı? 
 
51
SORU 18. Sefer Primi, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamasına Esas Alınabilir mi? 
 
52
SORU 19. Tır Şoförünün Ücretinden veya Sefer Priminden Kesinti Yapılabilir mi? Yapılmışsa Kesintinin Miktarı Ne Şekilde Tespit Edilebilir? 
 
54
SORU 20. Tır Şoförünün, Hasar Vermesi Halinde Ücretinden Kesintisi Yapılabileceğine İlişkin Taahhütnamesinin Bulunması Durumunda İşveren Ücretten Kesinti Yapabilir mi? 
 
57
SORU 21. Fazla Mazot Harcadığından Bahisle Bu Mazot Bedeli İçin Şoförün Ücretinden Kesinti Yapılabilir mi? 
 
58
SORU 22. Sadece Şehir Dışı Seferlerde Harcırah Ödenmesi, Tazminat Hesabında Gözetilir mi? 
 
59
3. BÖLÜM
 
 
FAZLA ÇALIŞMA–HAFTA TATİLİ– GENEL TATİL
 
 
SORU 23. Takograf Kayıtlarıyla Tespit Edilen Hafta Tatili ve Genel Tatil Alacak Miktarlarından Takdiri İndirim Yapılabilir mi? 
 
61
SORU 24. Araç Takip Sistem Kayıtlarıyla (GPRS), Fazla Mesai Tespiti Yapılabilir mi? 
 
62
SORU 25. İşverenin Takograf Kayıtlarını Düzenleme ve Saklama Yükümlülüğü Var mıdır? 
 
64
SORU 26. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Araç Kullanma ve Dinlenme Süreleri Ne Şekilde Düzenlenmiştir? 
 
66
SORU 27. Yurt içi Tır Şoförlerinin Fazla Çalışması Tanık Beyanıyla İspat Edilebilir mi? 
 
68
SORU 28. Takograf Belgelerinin İşverenden Celbinde HMK 220. Maddesi Nasıl Uygulanacaktır? 
 
69
SORU 29. Uluslararası Tır Şoförlerinin Fazla Çalışması ve Hafta Tatili Çalışması Tanık Beyanıyla İspat Edilebilir mi? 
 
85
SORU 30. Yol Güvenliği Açısından Belli Saatlerde Anayollarda Trafiğe Girilmesinin Yasaklanması, Fazla Mesai Hesabını Ne Şekilde Etkiler? 
 
97
SORU 31. Yurt İçi ve Dışı Çalışan Tır Şoförlerinin Hafta Tatili Çalışması Ne Şekilde İspatlanabilir? 
 
97
SORU 32. Yurt İçi ve Dışı Çalışan Tır Şoförlerinin Dini ve Resmi Bayram Çalışması Ne Şekilde İspatlanabilir ve Hesaplanabilir? 
 
99
SORU 33. İki Şoförle Gidilen Seferlerde, Araç Kullanmayan Şoförün Dinlendiği Kabul Edilebilir mi? 
 
101
SORU 34. Sabit Ücret Yanında + Km Başına Prim Alan Tır Şoförünün Fazla Çalışma, Hafta Tatili ve Genel Tatil Çalışması Ne Şekilde Hesaplanır? 
 
102
SORU 35. Takograf Kayıtlarına Göre Tespit Edilen Fazla Çalışma Süresinin, Ücret Hesap Pusulalarında Tahakkuk Eden Fazla Çalışmalardan Fazla Çıkması Halinde Hangisine İtibar Edilir? 
 
107
SORU 36. Tır Şoförünün Yaptığı Fazla Mesai, Müfettiş Raporuna Dayanıyorsa Hesaplanan Fazla Mesai Alacağından Takdiri İndirim Yapılır mı? 
 
107
SORU 37. Yükleme–Boşaltma Süreleri Fazla Mesaiden Sayılır mı? 
 
108
SORU 38. Tır Şoförünün İş Sözleşmesinde Hafta Tatili, Genel Tatil ve Fazla Çalışma Ücreti Ödenmeyeceğinin Kararlaştırılması Geçerli midir? 
 
111
4. BÖLÜM
 
 
ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK
 
 
SORU 39. SRC Belgesi Sınavını Geçemeyen Şoförün Depoda Görevlendirilmesi, Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Olarak Nitelendirilebilir mi? 
 
113
SORU 40. Sefer Priminin Düşürülmesine Rağmen Tır Şoförünün Çalışmaya Devam Etmesi Örtülü Rıza Olarak Değerlendirilebilir mi? 
 
114
SORU 41. Ehliyetine El Konulan Tır Şoförünün, Başka Bir İşte Görevlendirilmesi Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Olarak Nitelendirilebilir mi? 
 
116
SORU 42. Tır Şoförüne Sabit Ücret Ödenmeye Başlanması Üzerine Sefer Priminin Düşürülmesi, Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Olarak Görülebilir mi? 
 
117
SORU 43. Yurtdışı Tır Şoförünün Yurtdışına Çıkış Güzergahının Değiştirilmesi Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Sayılır mı? 
 
117
5. BÖLÜM
 
 
İŞVERENİN HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLE FESHİ
 
 
SORU 44. Tır Şoförünün Yaş Şartını Doldurmuş Olması, İşverene İş Akdini Geçerli Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
119
SORU 45. Seferde Yapılmayan Masrafların İşverenden Talep Edilmesi, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
119
SORU 46. Tır Şoförünün, Aracından Mazot Çektirmesi veya Fazladan Doldurulan Mazotları Mal Edinmesi, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
120
SORU 47. Tır Şoförünün Gümrükten Beyan Dışı Eşya Geçirmesi, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
122
SORU 48. Tır Şoförünün Sigara Kaçakçılığı Yapmış Olması, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
123
SORU 49. Tır Şoförünün Taşımacılıkla İlgili Sahip Olması Gereken Belgeler Hakkında İşvereni Yanıltması, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
125
SORU 50. Tır Şoförünün Araca İzinsiz Olarak 3.Şahısları Alması, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
126
SORU 51. Yurt Dışından Yükleme Yapılmadan Tırın Ülkeye Boş Getirilmesi, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
128
SORU 52. Anlaşmalı Akaryakıt Firması Dışında ya da Niteliği Önceden Belirlenmiş Yakıt Dışında Başka Bir Yakıt Kullanılması, İşverene Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 
 
128
SORU 53. Tır Şoförünün, İşverene Zarar Vermesi Halinde 30 Günlük Ücret Hangi Kritere Göre Belirlenmektedir? 
 
129
SORU 54. Tırın Çalınması veya Yükleme Sırasında Dorseye/Çekiciye Zarar Verilmesi Halinde, İşverenin Haklı Nedenle Fesih İmkanı Var mıdır? 
 
129
SORU 55. Yurt Dışı Seferinde Gerekli Belgeleri Eksik Doldurarak Aracın Bağlanmasına Sebebiyet Vermek, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
130
SORU 56. Şoförün Alkollü Olarak Araç Kullanması, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
131
SORU 57. Tır Şoförünün, Sefere Çıkmaması veya Çıktığı Seferi Yarıda Bırakması, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
134
SORU 58. Şoförün Ehliyetinin Alınması veya Ehliyetini Kaybetmesi, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
134
SORU 59. Tır Şoförünün Teslimatları Gecikmeli Yapması, İşverene Geçerli Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
136
SORU 60. Tır Şoförünün Güvenlik Tedbirlerini Yeterince Uygulamayarak, Dolum ve Boşaltım Kurallarına Uymaması İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
136
SORU 61. Şoförün Sınır Dışı Edilmesi, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
137
SORU 62. Şoförün İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek Şekilde Araç Kullanması, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
138
SORU 63. Tır Şoförüne Trafik Cezası Verilmesi, İşverene Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 
 
139
SORU 64. Şirketin Araçlarını Satma Kararına Bağlı Olarak Şoförlerin İşten Çıkartılması Geçerli Neden Kabul Edilebilir mi? 
 
139
6. BÖLÜM
 
 
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ
 
 
SORU 65. Sefer Priminin Ödenmemesi veya Sigortaya Bildirilmemesi, Tır Şoförüne Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 
 
141
SORU 66. Görevi Dışında İşler Yaptırılması, Tır Şoförüne Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 
 
141
SORU 67. İşverenin Yasaya Aykırı Talimatı, Tır Şoförüne Haklı Fesih İmkanı Verir mi? 
 
142
SORU 68. Tır Şoförüne Şehir İçinde Küçük Kamyonlarla Nakliyat Yaptırılması veya Şehir Dışı Olarak Çalışan Tır Şoförünün Görev Yerinin Ülkeler Arası Olarak Değiştirilmesi, Tır Şoförüne Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
143
SORU 69. Takograflara Mıknatıs Konulması, Şoföre Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
144
SORU 70. Tedavisi Mümkün Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Tır Şoförüne Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
146
SORU 71. İşverenin Sefer Sayısı ve Bölgesi Konusunda Yanıltıcı Bilgi Vermesi, Tır Şoförüne Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
149
SORU 72. Yasal Dinlenme Hakkının Sürekli İhlal Edilmesi, Şoföre Haklı Nedenle Fesih İmkanı Verir mi? 
 
149
7. BÖLÜM
 
 
YILLIK İZİN
 
 
SORU 73. Tır Şoförünün Hak Ettiği Yıllık İzin Ücreti Ne Şekilde Hesaplanmaktadır? 
 
151
SORU 74. Tır Şoförünün Seferdeyken, Yıllık İzin Kullanması Mümkün müdür? 
 
152
SORU 75. Yurtdışı Tır Şoförünün, Ülke İçerisinde Geçirdiği Günler Yıllık İzin Olarak Sayılabilir mi? 
 
153
SORU 76. Tır Şoförünün Kullandığı İdari İzinlerin, Yıllık İzinden Sayılmasına Yönelik Muvafakat Vermesi Geçerli midir? 
 
153
8. BÖLÜM
 
 
ZARARIN TAZMİNİ VE SORUMLULUK
 
 
SORU 77. İşveren, Tır İçerisinde Kaçak Eşya Bulundurması Nedeniyle Kaçakçılık Suçundan Mahkum Olan Şoförden Uğradığı Zararları Talep Edebilir mi? 
 
155
SORU 78. Şoförün Görev Yaptığı Sırada Verdiği Zararın Tazmininde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? 
 
155
SORU 79. Tır Şoförünün, Aracı Park Alanı Dışında Park Etmesinden Kaynaklı Zararlardan Sorumluluğu Var mıdır? 
 
156
SORU 80. Tır Şoförünün Aracın Bakımından ve Arızalarından Sorumluluğu Var mıdır? 
 
156
9. BÖLÜM
 
 
İŞ KAZASI VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
 
 
SORU 81. Tır Şoförü İstihdam Eden İşverenlerin SGK ya Yönelik Genel Yükümlülükleri Nelerdir? 
 
159
SORU 82. Şoförün İş Kazası Geçirmesi Halinde İşverenin Yapması Gerekenler Nelerdir? 
 
160
SORU 83. Tır Şoförünün Sefer Sırasında veya Direksiyon Başında Olmadığı Zamanlarda Geçirdiği Kaza, İş Kazası Sayılır mı? 
 
161
SORU 84. Tır Şoförünün Yıllık İzindeyken Geçirdiği Kaza, İş Kazası Sayılır mı? 
 
165
SORU 85. Ücreti Ödenmeyen Tır Şoförünün İş Görmekten Kaçınma Hakkı Var mıdır? 
 
166
SORU 86. Tır Şoförlerine Ödenen Sefer Primleri Ne Şekilde İspatlanırsa, Prime Esas Kazanç Miktarına Esas Alınabilir? 
 
167
SORU 87. Tır Şoförlerinin Sigortasız Geçen Çalışmalarının Tespiti Davaları Ne Şekilde İspatlanır? 
 
189
SORU 88. İşverenin, Trafik İş Kazalarından Sorumluluğunun Sınırları Nelerdir? 
 
191
SORU 89. Sefer Primine İlişkin Prime Esas Gerçek Kazancın Tespiti Davaları, İşçilik Alacağı Davalarında Kesin Delil Teşkil Eder mi? 
 
194
10. BÖLÜM
 
 
YARGILAMA SÜRECİNDE İSPATA YÖNELİK
 
 
ÖZEL DURUMLAR
 
 
SORU 90. Tır Şoförünün Yakıt Primi ve Kıdem Primi Talepleri Tanıkla İspat Edilebilir mi? 
 
195
SORU 91. Tır Şoförünün Ücrete İlişkin Tanık Sıfatıyla Verdiği Beyan, Kendisini Bağlar mı? 
 
195
SORU 92. İşveren, Ödediği Trafik Cezasını Tır Şoförüne Rücu Edebilir mi? 
 
196
SORU 93. Tır Şoförünün Maaşının Asgari Ücret Kısmının, İşverenin El Koyduğu Bankamatik Kartı ile Çekildiğinin İspatı Mümkün müdür? 
 
196
SORU 94. Tır Şoföründen Açığa İmzalı Olarak Alınan İstifa Dilekçesi Geçerli midir? 
 
197
SORU 95. Uyuşturucu Madde Kullanan Yurt Dışı Tır Şoförünün Gerekli Testleri Yaptırmak İçin Hastaneye Gitmeyerek İşyerini Terk Etmesi, İstifa Olarak Değerlendirilebilir mi? 
 
197
SORU 96. İşverenin Tır Şoförlerine Ödediği Sefer Primlerinde Eşit Davranma Yükümlülüğü Var mıdır? 
 
197
SORU 97. İşverenin, Tır Şoförünü Elektronik Araçlarla İzlemesi ve Gözetlemesi Mümkün müdür? 
 
198
SORU 98. Uluslararası Tır Şoförünün Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin Ücret Alacakları Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilebilir mi? 
 
201
SORU 99. Tır Şoföründen İşe Girişte Alınan Teminat Senetlerinin Geçersizliği İleri Sürülebilir mi? 
 
202
SORU 100. Tır Şoförlerinin Açtıkları İşçilik Alacakları Davalarında Şahitlerin Genel Olarak Hangi Hususlarda Bilgisine Başvurulur? 
 
205
Kaynakça 
 
207
Kavram Dizini 
 
209
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
203,70   
203,70   
2
101,85   
203,70   
3
67,90   
203,70   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
203,70   
203,70   
2
101,85   
203,70   
3
67,90   
203,70   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
203,70   
203,70   
2
101,85   
203,70   
3
67,90   
203,70   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
203,70   
203,70   
2
101,85   
203,70   
3
67,90   
203,70   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
203,70   
203,70   
2
101,85   
203,70   
3
67,90   
203,70   
Kapat