%1
Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar 1

Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar 100 Soru- 100 Cevap


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
86
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050511468
Boyut
16x24
Baskı
1100,00 TL 99,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Av. İbrahim Halil Şua

 

İÇİNDEKİLER

1) Özel Okul Öğretmenine Hangi Yasal Mevzuat Uygulanır? 1

2) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun

Amacını ve Kapsamını Belirtir misiniz?1

3) Özel Okulda Çalıştırılacak Öğretmen Sayısı ile İlgili Yasal

Sınırlama Var mıdır? 2

4) Etüt Merkezleri, 5580 Sayılı Yasa Kapsamında mıdır?3

5) Öğretmen Sıfatını Taşımayan Bir İşçi, Öğretmen Gibi

Çalıştırılması Halinde 5580 Sayılı Yasa’dan Kaynaklanan

Taleplerde Bulunabilir mi? 3

6) Resmi Okullarda Görev Yapan Öğretmenler, Özel

Okullarda Ders Verebilir mi? 4

7) Belirli Süreli İş Sözleşmesi İmzalaması Gereken

Öğretmenlere Örnekler Verebilir misiniz? 5

8) Öğretmenle Yapılan İş Sözleşmesinde Şekil Zorunluluğu

Var mıdır?6

9) İş Sözleşmelerinin Bir Suretinin Öğretmene Verilme

Zorunluluğu Var mıdır? 6

10) Öğretmenlerle İmzalanan Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Bir Yıldan Daha Az Süreli Olabilir mi? 6

11) Ders Saati Ücreti Üzerinden Çalışan Bir Öğretmenin Sigorta

Bildirimi Ne Şekilde Olacaktır? 7

12) Ağustos Ayında Eğitime Hazırlık Faaliyetleri İçerisinde

Bulunan Bir Öğretmenin İlk Sigorta İşe Giriş Bildirgesi

Ne Kadar Süre İçerisinde Verilmelidir? 7

10 İçindekiler

13) Öğretmenlerin İş Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken

Hususlar Nelerdir?8

14) Öğretmenle Üst Üste Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İmzalanması, Sözleşmeyi Belirsiz Süreliye Dönüştürür mü? 9

15) Pandemi Döneminde Kısa Çalışmadan Yararlanan

Öğretmenleri, Uzaktan da Olsa Tam Süreli Çalıştıran

İşverenler, Hangi Yaptırımlarla Karşılaşabilir? 9

16) Uzaktan Çalışma Halinde Öğretmene Yemek ve Yol Ücreti

Ödenmesi Zorunlu mudur?10

17) Uzaktan Çalışma Halinde Öğretmen, Fazla Mesai ve Genel

Tatil Ücreti Talep Edebilir mi? 10

18) Uzaktan Çalışma Halinde Öğretmenlerin KVKK Açısından

Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 11

19) Eğitim-Öğretimin Uzaktan Gerçekleştirilmesi Durumunda

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Yenilikler Nelerdir? 13

20) Taraflar Arasında Öğretmenin Aldığı Aylık Ücret Miktarında

İhtilaf Olduğunda Ücret Ne Şekilde Tespit Edilir? 15

21) Özel Okulda Görev Yapan Öğretmenlerle Yapılan Ücret

Anlaşmasının Özelliklerini Sıralayınız?15

22) Özel Okulda Görev Yapan Öğretmenlere Dengi Resmi

Okullardaki Öğretmenlerden Daha Az Ücret ve Sosyal Hak

Verilebilir mi?18

23) Ücreti Zamanında Ödenmeyen Öğretmen, Gün Başına Aylık

Ücretin %1 Fazlasını Talep Edebilir mi?19

24) Özel Okul Öğretmenleri, Hazırlık ve Planlama (Egzersiz)

Ücreti, Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetlerine İlişkin Ek

Ders Ücreti, Öğretim Yılı Başında ve Sonunda Yaptığı Fazla

Çalışmaların Ücretini Talep Edebilir mi?19

İçindekiler 11

25) Öğretmen, Fazla Mesai ve Ek Ders Ücretine Hangi Hallerde

Hak Kazanır?21

26) Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Tamamı Haczedilebilir mi? 30

27) 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim Kutlamaları İçin Okuldaki

Çalışmalara Katılan Öğretmen, Genel Tatil Ücretine Hak

Kazanır mı? 31

28) Özel Okul Öğretmenleri Hafta Tatili Ücretine Hak

Kazanabilir mi? 31

29) Özel Okul Öğretmenlerine Ödenmesi Gereken Sosyal Yardım

Ödemelerini Sıralar mısınız?31

30) Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden (Kırtasiye

Yardımı) Yararlanma Koşulları Nelerdir? 33

31) Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Tek Seferde Değil

de Yıl İçerisinde Bordrolarda Tahakkukları Yapılarak Taksitler

Şeklinde Ödenebilir mi?36

32) Sosyal Yardımların ya da Ek Ders Ücretlerinin Aylık Ücrete

Dahil Olduğu İş Sözleşmesi Hükmü Geçerli midir?36

33) İş Sözleşmesi Öğretmen Tarafından Haklı Bir Neden

Olmaksızın Feshedildiğinde, İşveren Tazminat Talep

Edebilir mi? 37

34) Öğretmenliğin Yanında Zümre Başkanı Olarak Çalışmak

Öğretmene İlave Alacak Hakkı Kazandırır mı? 38

35) Raporlu Olduğu Günlerde, Öğretmenin Ücretinden Kesinti

Yapılabilir mi? 38

36) Öğretmenin Yaz Kampında Görevlendirilmesi, Seminer

Çalışmaları Yaptırılması İlave Ücrete Hak Kazandırır mı?39

37) Yaz Tatilinde Çalışmayan Aylık-Maktu Ücretli Öğretmen

İçin Temmuz ve Ağustos Aylarında Kısa Çalışma Ödeneği

Tanımlanması Mümkün müdür? 39

12 İçindekiler

38) Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan Öğretmenlerin İş

Akdi, Öğretmenden Gelen Teklif İle Karşılıklı Fesihle Sona

Erdirilmesi Halinde Kıdem Tazminatına Hak Kazanılır mı? 39

39) Öğretmenin İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Sona Erer?40

40) Öğretmenin, Öğrencisinin Kulağını Çekmesi Tedip Hakkı

Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 41

41) Öğretmenin Doğruluk ve Bağlılık İhlali Kapsamındaki Hangi

Davranışları İşverene Haklı Fesih İmkânı Verebilir? 41

42) Öğretmenin İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Geçerli

Nedenlerle Feshedilebilir mi? 42

43) Öğretmenin Disiplinsiz Hareketleri veya Performans

Yetersizliği, İşverene Haklı Nedenle Fesih İmkânı Verir mi? 42

44) Öğrencilerin İsimlerini Bildirerek ve İmzalarını Atarak

Öğretmenleri Hakkında Verdikleri Şikâyet Dilekçeleri,

İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi?42

45) Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışan Öğretmenler Evlilik,

Emeklilik ve Askerlik Nedeniyle İşten Ayrıldıklarında Kıdem

Tazminatına Hak Kazanabilir mi?43

46) Bölümünde Görev Yapan Dershane Öğretmenlerinin

Hazırladığı Soruları, Başka Bir Dershanenin Basılı Yayınları

İçerisinde Kendi Adına Bastırmak, İşverene Haklı Nedenle

Fesih İmkânı Verir mi? 44

47) Öğretmenin Özel Eğitim ve İlgiye İhtiyaç Duyan Çocuklara

Karşı Sergilediği Uygunsuz Hareketler, İşverene Haklı Fesih

İmkânı Verir mi?45

48) Öğretmenin, İşverene Karşı Haksız Rekabet İçerisinde

Olması İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 46

49) Dershane Öğretmeninin, Aynı İş Kolunda Faaliyet Gösteren

Başka Bir Dershanede Kurucu Ortak Olması İşverene Haklı

Fesih İmkânı Verir mi? 46

İçindekiler 13

50) Panoya Asılmak Üzere İlkokul 1 Sınıf Öğrenci Velisinden,

Cumhuriyet Bayramı veya Öğretmenler Günü İçin Şiir ve

Resim İstenmesi, İşverene Sözleşmeyi Fesih İmkânı Verir mi? 47

51) Öğretmenin Zimmetine Mal Geçirdiği Dedikodusunun

Olması, İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 47

52) Öğretmenin Eğitim Seminerine Katılmaması İşverene Haklı

Fesih İmkânı Verir mi? 47

53) Öğretmenin Çalışma Saatleri ve İşyeri Dışında, Yine Kişisel

Bilgisayarı ile Uygunsuz İnternet Sitelerine Girmesi İşverene

Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 48

54) Hacca Gitmek İçin Ücretsiz İzin İstemi Kabul Edilmeyen

Öğretmenin Eğitim-Öğretim Döneminin Başlangıcında Rapor

Alarak Hacca Gitmesi İşverene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 48

55) Yeni Sınıf Açılmaması, Öğretmenin İş Sözleşmesinin Sona

Erdirilmesini Gerektirir mi? 49

56) Özel Okul Öğretmeninden Ders Verme Dışında Başka İşler

Yapması İstenebilir mi?49

57) Öğretmenin veya Eşinin Memuriyete Geçmesi ya da

Taşınması, Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 50

58) Sigorta Primlerinin Düşük Ücretten Yatırılması Öğretmene

Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 51

59) Ödeme Güçlüğü Nedeniyle Ücretinin Ödenmemesi,

Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 51

60) Beden Eğitim Öğretmeninin Görev Alanının, Yüzme

Öğretmeni Olarak Değiştirilmesi İşçiye Haklı Fesih

İmkânı Verir mi?52

61) Öğrencisi Tarafından Ağır Şekilde Rahatsız Edilen ve Bu

Nedenle Dersine Girmesini İstemediği Öğrencinin Okul İdaresi

Tarafından Derse Girdirilmesi, Öğretmene Haklı Nedenle Fesih

İmkânı Verir mi?52

14 İçindekiler

62) Sürekli Görev Değişikliği, Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir

mi?52

63) İş Sözleşmesinde Belirtilen Süreden Daha Fazla Çalıştırmak

Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 53

64) Hangi İşveren Davranışları, Çalışma Koşullarının

Uygulanmamasından Bahisle Öğretmene Haklı Fesih İmkânı

Verir? 53

65) Okulların Tatil Olduğu Dönemde Öğretmenlerin Kayden

Çıkışının Yapılması, Okullar Açıldığında da Tekrar Girişinin

Yapılması Öğretmene Haklı Fesih İmkânı Verir mi? 54

66) Öğretmenlerden Yazın Ücretsiz İzin Dilekçeleri ya da İşe Girişte

veya Dönem Sonunda İstifa Dilekçesi Alınması Yasaya Uygun

mudur?55

67) Sözleşme Yenilenmesi Sırasında Açığa İmzalı İstifa Dilekçesi

Alındığı İddiası Ne Şekilde İspat Edilebilir? 56

68) TBK’nun 438/3 Maddesinde Düzenlenen 6 Aylık Brüt Ücret

Tutarını Aşmayan Tazminat (Haksız Fesih Tazminatı), İşverenin

Haklı Olmayan Derhal Feshinde Öğretmen Tarafından Talep

Edilebilir mi?56

69) Sınıfa Alınmaması veya Dersten Çıkarılması, Öğretmene Haklı

Fesih İmkânı Verir mi? Manevi Tazminata Hak Kazandırır mı? 57

70) Özel Sektör Öğretmenlerinin Karşılaştığı Mobbing

Kapsamındaki Davranışlara Örnekler Verir misiniz?58

71) Hamile Kalması Nedeniyle İş Sözleşmesi Yenilenmeyen

Öğretmen, Ayrımcılık Tazminatı Talep Edebilir mi? 60

72) Öğretmenin, Dönem Ortasında İşveren Tarafından Sunulan

Yeni Dönem Sözleşmelerini İmzalamak İstememesi, Yeni

Dönemde Sözleşmenin Yenilenmemesi Talebi Olarak

Değerlendirilebilir mi? 60

İçindekiler 15

73) Öğretmenlerin Ücretli Yıllık İzin Hakkı Var mıdır? 62

74) Öğretmenlere Yıllık İzin Kullandırıldığının, Yazılı Belgelerle

İspatı Gerekir mi?64

75) Dönem Ortasında İşe Başlayan Bir Öğretmenin, Tam Ay

Ücretli İzin Kullanma Hakkı Var mıdır? 64

76) İşverenin, Öğretmeni Yıllık İzindeyken İznini Keserek

Göreve Çağırması Mümkün müdür?65

77) Öğretmenin Memuriyette Geçen Hizmet Süreleri, Özel

Sektörde Geçen Çalışma Sürelerine Eklenerek Yıllık İzin Süresi

Belirlenebilir mi?65

78) 1 Eylül-31 Ağustos Tarihleri Arasında Çalışan Bir Öğretmenin

Kıdem Tazminatı Talep Hakkı Var mıdır?65

79) Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan Öğretmenin Kıdem

Tazminatı Alma Hakkı Var mıdır?66

80) Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatına Esas

Hizmet Süresinin Belirlenmesinde Sözleşme Süresi mi Esas

Alınacaktır? 68

81) Öğretmenlerin Kıdem Tazminatına Esas Ücretleri Ne Şekilde

Hesaplanır?69

82) İş Sözleşmesinin Yazılı Olmaması Halinde Öğretmen,

İhbar Tazminatı Talep Edebilir mi? 70

83) İş Akdinin Süre Sonunda Yenilenmemesi ya da Süresinden Önce

Fesih Durumunda İhbar Tazminatına Hak Kazanılabilir mi?70

84) Özel Okul Öğretmen ve Müdürlerinin, İşe İade Davası Açma

Hakkı Var mıdır? 70

85) Valilikten Çalışma İzni Almadan Çalıştırılan ve Süresinden

Önce İş Akdi Feshedilen Öğretmen 5580 Sayılı Yasa

Kapsamında Bakiye Süre Ücreti Talep Edebilir mi?71

16 İçindekiler

86) İş Sözleşmelerinin Süresinden Önce ve Haklı Neden

Olmaksızın İşverence Sona Erdirilmesi Durumunda

Öğretmenin Bakiye Süre Ücreti Talep Hakkı Var mıdır?72

87) Bakiye Süre Döneminde, Başka Bir İşyerinde Geçirilen

Çalışma Süresi Bakiye Süre Ücreti Hesaplamasında

Gözetilecek midir? 73

88) Bakiye Süre Ücretinin Hesabında İş Bulabilme Süresinin

Kriteri Nasıl Belirlenecektir? 73

89) Ders Saati Ücreti Üzerinden Sözleşme Yapan Öğretmenin

İş Akdi, Süresinden Önce Haksız Şekilde Sona Erdirilirse

Öğretmen, Yaz Tatillerine Ait Ücreti Bakiye Süre Ücreti

Olarak Talep Edebilir mi? 74

90) Sözleşmenin Kendiliğinden Yenilenmesi Halinde Yenilenen

Dönemde Fesih Yapılırsa İşveren Bakiye Süre Ücretinden

Sorumlu Olabilir mi?74

91) İş Sözleşmesinde Sözleşmeyi Yenilememe Bildiriminin, Bitim

Süresinden Bir Ay Önce Yapılması Kararlaştırılmışsa, Bakiye

Süre Ücretinin Tespitinde Bildirimin Yapıldığı Tarih mi,

Bildirimin Tebliğ Edildiği Tarih mi Gözetilecektir? 74

92) Bakiye Süre Ücretinden İndirim Yapılabilir mi?75

93) Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Öğretmen Tarafından Haklı

Neden Olmaksızın Süresinden Önce Feshi Halinde İşveren

Bakiye Süre Ücreti İsteyebilir mi? 76

94) İş Akdinin Öğretmen Tarafından Haklı Nedenle Feshi Halinde

Öğretmen Bakiye Süre Ücreti Talep Edebilir mi?77

95) Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Okul Tarafından Deneme

Süresi İçerisinde Geçerli Nedenle Feshedilmesi Halinde,

Öğretmen Bakiye Süre Ücreti Talep Edebilir mi?79

İçindekiler 17

96) Taraflar Lehine Kararlaştırılan Cezai Şartta Eşitsizlik

Varsa Uygulama Ne Şekilde Olmalıdır? 80

97) Öğretmen Fahiş Cezai Şarttan İndirim Talep Edebilir mi? 80

98) Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Yer Alabilecek Cezai

Şart Hükmüne Örnek Verebilir misiniz? 81

99) Öğretmenle Yapılan Sözleşmede Kararlaştırılan Cezai Şartın

Koşulları Nelerdir?82

100)Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Cezai Şart Kararlaştırıldığında,

Öğretmen hem Cezai Şart hem de Bakiye Süre Ücreti Talep

Edebilir mi? 85

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
3
33,00   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
3
33,00   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
3
33,00   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
3
33,00   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
3
33,00   
99,00   
Kapat