Tebligat Hukuku İbrahim Özbay
Tebligat Hukuku
Tebligat Hukuku

Tebligat Hukuku


Basım Tarihi
2018-11
Sayfa Sayısı
181
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006145
Boyut
16x24
Baskı
125,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 25 puan kazanacaksınız)
   25

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI

 

Konu Başlıkları
- Tebligat Hakkında Genel Bilgiler
- Tebligat Türleri
- Tebligatın Yapılmasında Zaman, Kişi ve Yer Bakımından Esas Alınacak Hususlar
- Tebligat Evrakı, Tebligat Ücret ve Giderleri
- Tebligatın Yapılmasındaki Güçlükler ve Bunlara İlişkin Özel Düzenlemeler
- İlanen Tebligat
- Yurt Dışına Tebligat ve Yurt Dışından Tebligat
- Usulsüz Tebligat
Tebligat Suçları

 

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
KISALTMALAR CETVELİ 13
§ 1. TEBLİGAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. TEBLİGATIN TANIMI, ÖNEMİ VE TEBLİGATA İLİŞKİN MEVZUAT 15
A. Tebligatın Tanımı 15
B. Tebligatın Önemi 17
C. Tebligata İlişkin Mevzuat 18
II. TEBLİGATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, UYGULAMA ALANI VE AMACI 20
A. Tebligatın Hukuki Niteliği 20
B. Tebligatın Uygulama Alanı. 21
C. Tebligatın Amacı 22
III. TEBLİGATI ÇIKARACAK MERCİLER 22
A. Kazaî Merciler 22
B. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 23
C. Özel Bütçeli İdareler 24
D. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 25
E. Sosyal Güvenlik Kurumları 26
F. Diğer Kişi ve Kuruluşlar 26
§ 2. TEBLİGAT TÜRLERİ
I. YAPILIŞ ŞEKLİNE GÖRE TEBLİGAT 27
A. Doğrudan Tebligat 27
1. Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 28
2. Avukat Kâtiplerine veya Stajyerlerine Tebligat 28
3. Vekillerin Birbirine Tebligat Yapması 29
4. Elektronik Tebligat 29
a. Elektronik Tebligata İlişkin Genel Özellikler 31
i. Tebligata Elverişli Elektronik Adres Bulunması 31
ii. Elektronik Tebligatın İhtiyari Olması 31

8 İçindekiler
b. Zorunlu Sebeplerle Elektronik Tebligatın Yapılamaması 33
c. Elektronik Tebligatın Ne Zaman Yapılmış Sayılacağı 33
d. 7101 sayılı Kanun Gereği 01/01/2019 tarihinden Sonra Elektronik Tebligatın Zorunlu Olarak Yapılacak Olması 34
B. Dolaylı Tebligat 35
1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (A. Ş.) Vasıtasıyla Tebligat 35
2. Memur Vasıtasıyla Tebligat 36
3. İlanen Tebligat 38
II. KONUSUNA GÖRE TEBLİGAT 38
A. Özel Tebligat 38
B. Resmî Tebligat 39
1. Kazaî Tebligat 39
2. Mali Tebligat 39
3. İdari Tebligat. 40
a. Birden Fazla Kişinin Temsilcisine Tebligat 40
b. Gümrük İşlerinde Tebligat 40
c. Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 40
III. YAPILDIĞI YERE GÖRE TEBLİGAT 41
A. Yurt İçi Tebligat 41
1. Türkiye’de Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 41
2. Türkiye’de Bulunan Yabancılara Tebligat 41
B. Yurt Dışına Tebligat 42
C. Yurt Dışından Tebligat 42
§ 3. TEBLİGATIN YAPILMASINDA ZAMAN,
KİŞİ VE YER BAKIMINDAN ESAS ALINACAK HUSUSLAR
I. TEBLİGATIN YAPILACAĞI ZAMAN VE SÜRELERİN HESAPLANMASI 43
A. Tebligatın Yapılacağı Zaman 43
B. Sürelerin Hesaplanması 44
II. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ KİŞİLER 45
A. Muhatap 46
B. Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler 46
1. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişiler Bakımından
Gerçekleşmesi Gereken Şartlar 47
a. Yaş ve Ehliyet Şartı 47
b. Hasım Olmama Şartı 48

İçindekiler 9
2. Muhatap Yerine Bir Başkasına Tebligat Yapılabilecek Hâller 49
a. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 49
b. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat 51
c. Kanuni Temsilciye ve Vekile Tebligat 53
i. Kanuni Temsilciye Tebligat 53
ii. Vekile Tebligat 54
d. Tüzel Kişilerde ve Ticari İşletmelerde Tebligat 56
e. Askeri Kişilere Tebligat 58
i. Askeri Kişinin Erat Olup Olmaması 58
ii. Yurt Dışında Bulunan Askeri Kişilere Tebligat 59
iii. Sefer Hâlinde Askeri Şahıslara Tebligat 59
f. Otel, Hastane, Okul Gibi Yerlerde Tebligat 60
g. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat 61
h. Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 62
III. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER 63
A. Adreste Tebligat Yapılması Kuralı 63
B. Adres Dışındaki Bir Yerde Tebligat Yapılması 64
C. Adres Değişikliğinde Tebligat 65
§ 4. TEBLİGAT EVRAKI, TEBLİGAT ÜCRET VE GİDERLERİ
I. TEBLİGAT EVRAKI 69
A. Genel Olarak 69
B. Tebligat Evrakı Türleri 71
1. Tebliğ Mazbatalı Zarf 71
2. Tebliğ Mazbatası (Tebliğ Tutanağı) 72
3. Davetiye 75
II. TEBLİGAT ÜCRET VE GİDERLERİ 77
§ 5. TEBLİGATIN YAPILMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE BUNLARA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER
I. ADRESTE BULUNMAMA VEYA TEBELLÜĞ EHLİYETİNE SAHİP
OLMAMA (TEBLİĞ İMKÂNSIZLIĞI) 81
A. Adres Kayıt Sisteminde Gözüken Adresten Başka Adreste Tebliğ İmkânsızlığı 81
B. Adres Kayıt Sisteminde Gözüken Adreste Tebliğ İmkânsızlığı 85

10 İçindekiler
II. TEBELLÜĞDEN İMTİNA (TEBLİGAT EVRAKINI KABULDEN KAÇINMA) 88
III. MUHATABIN GEÇİCİ OLARAK BAŞKA YERE GİTMESİ 90
IV. MUHATABIN BELİRTİLEN ADRESTEN SÜREKLİ (TAMAMEN) AYRILMIŞ
OLMASI, ADRESTE HİÇ OTURMAMIŞ OLMASI 92
A. Adres Kayıt Sisteminde Gözüken Adresten Başka Adrese Tebligat Yapılması 92
B. Adres Kayıt Sisteminde Gözüken Adrese Tebligat Yapılması 94
V. MUHATABIN DAHA ÖNCE KENDİSİNE TEBLİGAT YAPILAN ADRESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLMASI 94
§ 6. İLANEN TEBLİGAT
I. İLANEN TEBLİGATIN GENEL ÖZELLİKLERİ 97
II. İLANEN TEBLİGATTA İLANIN YAPILIŞ USULÜ VE İÇERİĞİ 98
A. İlanın Yapılış Usulü 98
B. İlanın İçeriği 99
III. İLANEN TEBLİGATIN YAPILMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR 99
A. Muhatabın Adresinin Meçhul Olması 99
B. Muhatabın Kimliğinin Bilinmesi 101
C. Talep ve Tebliğ İlan Ücretinin Ödenmesi 101
IV. İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ 102
§ 7. YURT DIŞINA TEBLİGAT VE YURT DIŞINDAN TEBLİGAT
I. YURT DIŞINA TEBLİGAT 103
A. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarına Tebligat 104
B. Yurt Dışında Bulunan Resmî Görevlilere Tebligat 106
C. Yurt Dışında Bulunan Yabancılara Tebligat 106
II. YURT DIŞINDAN TEBLİGAT 107
§ 8. USULSÜZ TEBLİGAT
I. USULSÜZ TEBLİGATIN GENEL ÖZELLİKLERİ 109
II. MUHATABIN USULSÜZ TEBLİGATI ÖĞRENMESİ 111
III. SÜRENİN KAÇIRILMASI HÂLİNDE MUHATABA KANUNEN TANINAN
İMKÂNLAR İLE USULSÜZ TEBLİGAT ARASINDAKİ FARK 113

İçindekiler 11
§ 9. TEBLİGAT SUÇLARI
I. YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK SUÇU 116
II. TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ VE TEBLİGATI
KABULDEN KAÇINMA SUÇU 117
III. YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU 118
IV. TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ (ASILMASI) İLE İLGİLİ SUÇLAR 120
EKLER
(TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT)
TEBLİGAT KANUNU 121
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 135
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 151
TEBLİGAT İŞLETME USUL VE ESASLARI 157
KAYNAKÇA 183

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
12,50   
25,00   
3
8,33   
25,00   
4
6,25   
25,00   
5
5,25   
26,25   
6
4,42   
26,50   
7
3,82   
26,75   
8
3,38   
27,00   
9
3,03   
27,25   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
25,00   
25,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat