%3
Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nagehan Kırkbeşoğlu

Kanundan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı


Basım Tarihi
2020-11
Sayfa Sayısı
258
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786257293099
Boyut
16x24
Baskı
1Nagehan Kırkbeşoğlu

 

Önalım hakkı uygulamada oldukça önemli bir yere sahip olup, birçok farklı açıdan doktrinde de tartışma konusu edilmiştir. Elinizdeki bu çalışmada TMK.m.732 hükmünde düzenlenen yasal önalım hakkı ile TMK.m.735 ve TBK.m. 240-242 hükümlerinde düzenlenen sözleşmeden doğan önalım hakkı incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAM VE ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASININ ŞARTLARI
I. Kavram ve Tanım
A. Mukayeseli Hukukta Önalım Hakkı
B. Önalım Hakkının Türleri
C. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Konusu ve Kapsamı
D. Yasal Önalım Hakkının Konusu ve Kapsamı
II. Önalım Hakkının Benzer Haklarla Karşılaştırılması
A. Alım Hakkı
B. Geri Alım Hakkı
C. Satış Vaadi (Ön Akit)
D. Opsiyon Hakkı
III. Önalım Hakkının Kullanılmasının Şartları
A. Önalım Olayının Gerçekleşmesi
B. Satış veya Ekonomik Olarak Satışa Eşdeğer bir İşlemin Gerçekleşmesi
C. Önalım Olayını Gerçekleştiren Satım Sözleşmesinin Özellikleri
İKİNCİ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI
I. Yasal Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması
A. Genel Olarak
B. Önalım Olayının Bildiriminin Yapılması
C. Önalım Davasında Taraflar
D. Önalım Davasında Görevli Mahkeme
E. Önalım Davasında Yetkili Mahkeme
F. Önalım Davası Açıldıktan Sonra Dava Konusunun Devredilmesi
G. Önalım Hakkının Kullanılmasında Süreler
H. Önalım Bedelinin ve Tapu Giderlerinin Depo Edilmesi
II. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
A. Önalım Sözleşmesinin Şekli
B. Sözleşmesel Önalım Hakkının Kullanılması
III. Önalım Hakkının Kullanılmasının Mümkün Olmadığı Durumlar
A. Paydaşlar Arasındaki Satımlar
B. Cebri Artırmayla Satımlar
C. Bağışlama
D. Bir Şirkete Sermaye Olarak Konulması
E. Miras Yoluyla İntikal ve Ölüme Bağlı Tasarruflar
F. Önalım Konusunun Trampa Yapılması
G. Yasal Önalım Hakkının Kullanılmasında Fiili Taksim Engeli
H. Önalım Konusunun Kamulaştırılması
I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Yapılmış Olması
J. Taşınmaz Satım Vaadi Sözleşmesi Yapılmış Olması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI
I. Önalım Hakkının Kullanılması ile Oluşan Yeni Hukuki Durum
II. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla Kurulan Satım İlişkisinden Doğan Borçlar
A. Önalım Konusu Taşınmaz Payının Önalım Hakkı Sahibine Geçtiği An
B. Önalım Hakkı Sahibinin Borçları
C. Önalım Yükümlüsünün Borçları
III. Önalım Hakkının Sona Ermesi
A. Önalım Hakkından veya Hakkın Kullanılmasından Feragat
B. Hak Düşürücü Sürenin Geçmesi
C. Önalım Hakkı Konusu Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı
D. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi
E. Paylı Taşınmazın Kat Mülkiyetine Çevrilmesi
F. Paylı Mülkiyetin Elbirliği Mülkiyetine Çevrilmesi
G. Paylı Eşyanın Cebri İcra Yolu ile Satılması
H. Paylı Eşya Üzerindeki Mülkiyet Hakkının Terki
I. Paylı Taşınmazın Kamulaştırılması
J. Paylı Eşyanın Yok Olması
K. Diğer Sebepler
SONUÇ
KAYNAKÇA

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat