Kısmi Hükümsüzlük Nagehan Kırkbeşoğlu

Kısmi Hükümsüzlük


Basım Tarihi
2011-11
Sayfa Sayısı
441
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786054446179
Baskı
1770,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 770 puan kazanacaksınız)
   770

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU' NA GÖREKISMİ HÜKÜMSÜZLÜKNagehan KIRKBEŞOĞLU- Kısmi Hükümsüzlük İle İlgili Temel Kavramlar

- Hukuki İşlem Kavramı

- Geçersizlik (Hükümsüzlük) Kavramı Ve Anlamı

- Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Ve Sınırları

- Geçersizlik Yaptırımları

- Mukayeseli Hukukta Kısmi Hükümsüzlüğün Yeri

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özellikleri Ve Şartları

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özellikleri

- Kısmi Hükümsüzlüğün Şartları

- Kısmi Hükümsüzlüğün Türleri Ve Özellikle Düşey Kısmi Hükümsüzlük

- Kısmi Hükümsüzlüğün Türleri

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Hukukta Uygulanması Ve Sonuçları

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Hukukta Uygulanması

- Kısmi Hükümsüzlüğün SonuçlarıI. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI- Hukuki İşlem Kavramı. 7

II- Geçersizlik (Hükümsüzlük) Kavramı ve Anlamı. 9

A- Roma Hukukunda. 9

B- Fransız Hukukunda. 11

C- İsviçre Hukukunda. 12

D- Alman Hukukunda. 14

E- Türk Hukukunda . 16

III- Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları. 18

A- Sözleşme Özgürlüğü Kavramının Gelişimi ve Anlamı. 18

B- Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları . 24

IV- Geçersizlik Yaptırımları . 27

A- Yokluk . 27

B- Kesin Hükümsüzlük . 28

1- Kesin Hükümsüzlüğün Tanımı, Özellikleri ve Türleri . 28

2- Tam Hükümsüzlük. 32

a- Genel Olarak. 32

b- Tam Hükümsüzlüğün Uygulanmayacağı Haller . 34

(1) Tam Hükümsüzlüğün İhlal Edilen Emredici

Normun Koruma Amacına Aykırı Olması Durumu . 34

i. Genel Olarak . 34

ii. Kanunda Üst Sınırın Tayin Edildiği Haller. 37

iii. Sorumsuzluk Anlaşmaları. 41

iv. Lex Commisoria Yasağına Aykırılık . 57

(2) Tam Hükümsüzlüğün Kısmen Engellenebildiği Haller. 59

i. TBK. m. 27/f.2’nin batıl kısımdan zarar gören

tarafı koruma amacı . 59

ii. Genel İşlem Şartlarında. 63

aa. Yürürlük Denetimi Bakımından Kısmi

Hükümsüzlük . 63

bb. İçerik Denetimi Bakımından Kısmi

Hükümsüzlük . 66

3- Kısmi Hükümsüzlük . 75

E- İptal Edilebilirlik. 76

F- Askıda Hükümsüzlük . 78

IV- Mukayeseli Hukukta Kısmi Hükümsüzlüğün Yeri. 79

A- Roma Hukukunda. 79

B- Fransız Hukukunda. 81

C- Avusturya Hukukunda . 87

D- Alman Hukukunda. 91

E- İsviçre Hukukunda. 100

F- Türk Hukukunda . 102II. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARıI- Kısmi Hükümsüzlüğün Özellikleri. 105

II- Kısmi Hükümsüzlüğün Şartları . 111

A- Genel Olarak . 111

B- Kısmi Hükümsüzlüğün Objektif Şartları . 112

1- Sözleşmenin Geçerli Şekilde Kurulmuş Borç Doğuran Bir

Sözleşme Olması . 112

2- Sözleşmenin Bölünebilir Olması . 115

a- Bölünebilirlik Kavramı ve Anlamı . 115

b- Sözleşmenin Anlaşma - Alt Anlaşma Olarak

Bölünebilirliği. 117

c- Sözleşmenin Esaslı Unsurlar Açısından Bölünebilirliği . 123

d- Sözleşmenin Zaman Olarak Bölünebilirliği (zeitliche Teilbarkeit) . 130

e- Sözleşmenin İçeriğinin Nicelik Olarak Bölünebilirliği

(quantitative - vertikale Teilbarkeit). 136

f- Sözleşmenin Subjektif Bölünebilirliği . 138

3- Geçersizliğin Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmına İlişkin Olması. 140

a- Sözleşmenin İçeriği Kavramı ve Anlamı. 140

b- İçerik Sakatlığı Sebepleri . 143

(1) Dar Anlamda İçerik Sakatlığı Sebepleri . 144

i. Genel Olarak . 144

ii. İmkânsızlık . 154

aa. Genel Olarak Başlangıçtaki İmkânsızlık Kavramı. 154

bb. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının İmkânsız Olması . 158

iii. Emredici Hükümlere Aykırılık . 161

aa. Emredici Hükümlere Aykırılık Kavramı ve

Anlamı. 161

bb. Emredici Hükümlere Aykırılığın Tespiti . 168

cc. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının Emredici Hükümlere Aykırılığı . 170

iv. Ahlaka Aykırılık. 171

aa. Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Anlamı . 171

bb. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının Ahlaka Aykırı Olması . 175

v. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının Kişilik Hakkına Aykırı Olması. 177

(2) Geniş Anlamda İçerik Sakatlığı Sebepleri. 186

C- Kısmi Hükümsüzlüğün Subjektif Şartı: Tarafların Farazi

İradelerinden Sakat Kısım Olmasaydı Sözleşmenin

Hükümsüz Olacağının Anlaşılmaması Gerekir. 189

1- Farazi İrade Kavramı ve Farazi İradenin Tespitine İlişkin Görüşler . 189

a- Objektifleştirilmiş Farazi İradeler Görüşü. 191

b- Subjektifleştirilmiş Farazi İradeler Görüşü . 192

c- İki Aşamalı Farazi İradeler Görüşü . 193

d- Görüşlerin Değerlendirilmesi . 195

2- Tarafların Farazi İradelerinin Aranacağı Zaman. 196

3- Tarafların Butlan Anlaşması Yapmamış Olmamaları Gerekir. 197

a- Butlan Anlaşmasının Tanımı ve Türleri. 197

(1) Kurtarıcı Kayıtlar (salvatorische Klauseln). 199

(2) İkame Kayıtları (Ersetzungsklauseln). 201III. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TÜRLERİ VE ÖZELLİKLE DÜŞEY KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

I- Kısmi Hükümsüzlüğün Türleri . 203

A- Genel Olarak . 203

B- Basit Kısmi Hükümsüzlük (Yatay Kısmi Hükümsüzlük). 204

1- Tanımı ve Özellikleri . 204

2- Zorunlu Basit Kısmi Hükümsüzlük. 206

C- Değiştirilmiş Kısmi Hükümsüzlük. 209

1- Genel Olarak Tanımı ve Türleri. 209

a- Sakat Kısmın Yerine Kanunun Emredici ya da Tamamlayıcı Hükmün Geçmesi . 211

b- Sakat Kısmın Yerine Tarafların Farazi İradelerine Göre

Tespit Edilen Hükmün Geçmesi. 214

2- Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük. 215

D- Düşey Kısmi Hükümsüzlük (İndirim Yaptırımı) . 219

II- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Olarak İncelenmesi. 220

A- Kavram Olarak Düşey Kısmi Hükümsüzlük. 220

B- TTK. m. 1530/f. 1 (TTK m. 1466) Hükmünün Değerlendirilmesi . 223

C- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Hukuki Niteliği . 228

D- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Benzer Kurumlarla İlişkisi. 230

1- Tahvil (Çevirme) ve Düşey Kısmi Hükümsüzlük. 230

2- Gabin ve Düşey Kısmi Hükümsüzlük . 232

E- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Mukayeseli Hukuktaki Yeri . 233

1- Avusturya Hukukunda . 233

2- Fransız Hukukunda. 236

3- Alman Hukukunda. 238

4- İsviçre Hukukunda. 244

5- Türk Hukukunda. 250

F- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Uygulama Alanı. 255

1- Kanunda Üst Sınırın Tayin Edildiği Haller . 255

a- Genel Olarak. 255

b- Zamanaşımı Süreleri Bakımından İndirim Yaptırımı . 259

c- Yüksek Faiz Bakımından İndirim Yaptırımı . 264

2- Genel İşlem Şartlarında İndirim Yaptırımı . 280

3- Hakimin Caiz Sınıra İndirim Yetkisinin Bulunduğu Haller (Hüküm İçi Boşluk Bulunan Haller). 288

a- Aşırı Bedelli Sözleşmelerde İndirim Yaptırımı . 289

b- Cezai Koşul Bakımından İndirim Yaptırımı . 304

4- Rekabet Yasağına İlişkin İndirim Yaptırımı. 316

5- Uzun Süreli Sözleşmelerde İndirim Yaptırımı. 328

6- Yükseltme Yaptırımı ve Düşey Kısmi Hükümsüzlük. 334IV. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ÖZEL HUKUKTA UYGULANMASI VE SONUÇLARI

I- Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Hukukta Uygulanması. 339

A- Borçlar Hukuku Alanında . 339

1- Şarta Bağlı İşlemlerde Kısmi Hükümsüzlük . 339

2- İrade Sakatlarında Kısmi İptal. 344

a- Hata (Yanılma) Halinde Kısmi İptal. 344

b- Hile (Aldatma) Halinde Kısmi İptal . 347

c- İkrah (Korkutma) Halinde Kısmi İptal . 349

3- Gabin ve Kısmi Hükümsüzlük . 350

B- Miras Hukuku Alanında . 356

1- Genel Olarak. 356

2- Hukuka ve Ahlaka Aykırı Koşullar ve Yüklemeler MK. m. 515/f.2). 363

3- Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da Yüklemenin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Olması (MK. m. 557/f.3). 371

C- Aile Hukukunda Alanında. 374

1- Genel Olarak. 374

2- Boşanmanın Fer’i Sonuçlarına İlişkin Anlaşmalar. 375

a- Alman Hukukundaki Gelişmeler. 376

b- İsviçre Hukukundaki Gelişmeler. 377

c- Türk Hukukundaki Gelişmeler. 378

d- Görüşlerin Değerlendirilmesi . 379

D- Sınai Hakların Kısmi Hükümsüzlüğü . 380

II- Kısmi Hükümsüzlüğün Sonuçları . 383

A- Kısmi Hükümsüzlük Sonucu Ortaya Çıkan Boşluğun Doldurulması . 383

B- Culpa in Contrahendo Sorumluluğu . 386

1- Sözleşmenin Bir Kısmının İmkânsız Olması Halinde. 386

2- Dar Anlamda Diğer İçerik Sakatlığı Sebepleri. 389

C- Verilen Edimlerin Sebepsiz Zenginleşme Çerçevesinde İade Edilmesi. 391

1- Genel Olarak. 391

2- Düşey Kısmi Hükümsüzlükte İade . 397

Sonuç. 404


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
770,00   
770,00   
2
385,00   
770,00   
3
256,67   
770,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
770,00   
770,00   
2
385,00   
770,00   
3
256,67   
770,00   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
770,00   
770,00   
2
385,00   
770,00   
3
256,67   
770,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
770,00   
770,00   
2
385,00   
770,00   
3
256,67   
770,00   
Kapat