Legal Anayasa Hukuku Dergisi ( 2020 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı ) Legal

Legal Anayasa Hukuku Dergisi ( 2020 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı )


Basım Tarihi
2020-01
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
0040050062020
Baskı
1230,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 230 puan kazanacaksınız)
   230
KARGO BEDAVA

Anayasa Hukuku Dergisi ( 2020 Yılı Aboneliği ) ( 2 Sayı )

 

 

Dergimiz Hakkında / About Our Journal

Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil,  bütün dünyada, üze­rinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk, siyaset bilimi ve insan hak­ları disiplinidir.  Ortak bilimsel etkinlik ve  yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.

Bölgemizde  tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Tür­ki­ye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.

Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sa­yısında, gerekse bu alanda artış gösteren yayınlar, kayda değer. Bu­nun­la birlikte, anayasa konu ve sorunlarına özgülenen bir süreli bir yayı­na duyulan ihtiyaç, uzun zamandan beri hissediliyordu.

Avrupa  Devletlerinde  yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çok­tan aşmış bulunuyor.  Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışma­larına en elverişli yayınlardır. Böyle bir işlev, Anayasa Hukuku Dergisi  için de geçerlidir. Anayasa-Der’in  IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece ülkemiz­deki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.

Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir amaçla ör­tüşmektedir. Dergi danışma kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli ya­yının uzun vadeli ereği üzerine fikir vermektedir.

 

Yıl: 2020 Sayı: 17

 

SUNUŞ/FOREWORD/AVANT-PROPOS
Anayasa Hukuku’nu Yeniden Düşünmek 11
Reconsidering Constitutional Law 21
Repenser le Droit Constitutionnel 31

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/Research Articles
Tehlikeli Salgın Hastalıklarla Anayasal Mücadeleye Giriş
The Constitutional Struggle Against Dangerous  Epidemic Diseases
Tolga Şirin 43
Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK m. 195)
The Crime of Acting in Violation of Measures Regarding Contagious Diseases
(TCC art. 195)
R. Murat Önok 147
COVID-19 Günlerinde İdare Hukuku: Salgınla Mücadelede Kolluk Yetkileri
Üzerine Bir İnceleme
Administrative Law in the Time of COVID-19: Considering Administrative
Powers in Combating Pandemic
Çiğdem Sever 187
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve “Tutunamayanlar”
European Court of Human Rights and “The Disconnected”
M. Gözde Atasayan 239
Sivil İtaatsizliğin  Temsili Demokrasi Bakımından  Pozitif Hukuku
Onarıcı/Düzeltici İşlevi
The Corrective Function of Civil Disobedience in  Representative Democracies
Melike Belkıs Aydın 305

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS
COVID-19 Sağlık Krizi Çerçevesinde Demokrasiye, Hukuk Devletine ve İnsan Haklarına Saygı: Üye Devletler İçin Bir Kılavuz (Avrupa Konseyi, Bilgi Dokümanı, SG/Inf (2020)11, 7 Nisan 2020)
Respecting Democracy, Rule of Law and Human Rights in the Framework of the COVID-19 Sanitary Crisis:  A Toolkit for Member States (Council of Europe, Information Documents, SG/Inf(2020)11, 7 April 2020)
Çev./Translated by: Pınar Dikmen 325
Fransa'da “Sağlık Olağanüstü Hâli” Kapsamında Alınan Tedbirlerin Yargısal Denetimi
Judicial Review of the Measures Taken Within the Scope of the
"State of Health Emergency" in France
Erkan Duymaz 343
Anayasa Mahkemesinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararlarına Dair
İlk Gözlemler
Preliminary Remarks on the Turkish Constitutional Court's Decisions on Presidential Decrees
Ahmet Mert Duygun 351
COVID-19 Enfeksiyonuna Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının 
İş Kazası / Meslek Hastalığı Hakkında SGK Tarafından Düzenlenen 
2020/12 sayılı Genelgenin Hukuka Aykırılığı
Unlawfulness of the Circular No. 2020/12 Issued by SGK Regarding the Occupational Injury/Disease of Health Workers Exposed to COVID-19 Infection
Nurhan Demirhan 361

 

 

Yıl: 2020 Sayı: 18

 

İÇİNDEKİLER/INDEX/SOMMAIRE

SUNUŞ/FOREWORD
Cumhurbaşkanlığı ve Parti Genel Başkanlığı 385
Presidency and the Party Chairmanship 391

MAKALELER/ARTICLES
Araştırma Makaleleri/Research Articles
Popülist Anayasacılığa Giriş
Introduction to Populist Constitutionalism
Ahmet Mert Duygun 397

Yarış(a)mayan İlkeler: Türkiye Anayasa Mahkemesinin Politik İfadeler Bağlamında Adil Denge Sorunu
Principles That Can Not Compete: The Balancing Problem of the Turkish Constitutional Court on Political Expressions
Necdet Umut Orcan 465

Etkili Başvuru Hakkı Özelinde Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Usulüyle Gerçekleştirmiş Olduğu Dönüşüm
The Transformation of the Constitutional Court by the Way of the Individual Application Procedure Pertaining to the Right to an Effective Remedy
Ömer Emrullah Egeliği 533

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 Anayasa Değişiklik Girişimi Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on the 2014 Constitutional Amendment Attempt of the Turkish Republic of Northern Cyprus
Tuan Işık 595

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bütçe Hakkı
Presidential Decrees and Power of the Purse
Hatice Çoban 633

KARAR İNCELEMELERİ/REVIEW OF DECISIONS/JUDGEMENTS
“Sivillere Yargı Muafiyeti” mi? Anayasa Mahkemesinin 2018/31 E., 2020/38 K. Numaralı Kararının Yakın Bir Okuması
“Judicial Immunity for Civilians?” A Close Reading of the Constitutional Court’s Judgment 2018/31 E., 2020/38 K.
Buğrahan Fertellioğlu 673

The Turkish Constitutional Court’s First Decision on Abortion: Is It Too Early to Draw Conclusions?
Türk Anayasa Mahkemesinin Kürtaj Konusundaki İlk Kararı: Bir Sonuca Varmak İçin Çok mu Erken?
Bezar Eylem Ekinci - İlker Gökhan Şen 689

ANAYASA HABERLERİ/CONSTITUTIONAL NEWS
Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı
An International Corpus Constitutional Goal: Eight Years of Journal of Constitutional Law (JConstL)
Veysel Dinler 701

KİTAP TANITIMI/BOOK REVIEW
Türkiye’nin Anayasa Gündemi
Constitutional Agenda of the Turkey
Sevtap Yokuş 737

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
115,00   
230,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
230,00   
230,00   
2
   
   
Kapat