İÇİNDEKİLER / CONTENTS

MAKALELER / ARTICLES 17
Araştırma Makaleleri / Research Article

FAIR TREATMENT OF SEAFARERS IN THE EVENT OF A MARITIME ACCIDENT
DENİZ KAZALARINDA GEMİADAMLARINA ADİL MUAMELE YAPILMASI
Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. İsmail DEMİR &
Res. Asst. / Arş. Gör. Mustafa BAŞKARA 19

IRREGULAR MIGRATORY MOVEMENTS FROM TURKEY TO GREEK ISLANDS: THE EFFECT OF THE READMISSIONS BASED ON THE EU - TURKEY STATEMENT OVER THE RIGHTS OF THE ASYLUM SEEKERS
TÜRKİYE’DEN YUNANİSTAN’A YÖNELEN DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİ: AB - TÜRKİYE MUTABAKATINA DAYANAN GERİ KABUL UYGULAMALARININ SIĞINMACILARIN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Lecturer / Dr. Öğretim Üyesi Neva Övünç ÖZTÜRK 71

DEVLETLERİN VE HÜKÜMET DIŞI ÖRGÜTLERİN DENİZ YOLUYLA DÜZENSİZ GÖÇ İLE İLGİLİ FAALİYETLERİNİN DENİZ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF STATES AND NON - GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS RELATED TO THE IRREGULAR MIGRATION BY SEA IN TERMS OF THE LAW OF THE SEA
Dr. Nasıh Sarp ERGÜVEN 261

DENİZDE İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA GEMİ ADAMININ TERKİ
ABANDONMENT OF SEAFARERS WITH REGARD TO HUMAN RIGHTS AT SEA
Arş. Gör. / Res. Asst. İzel VARAN 311

SEAFARER ABANDONMENT: A HUMAN RIGHTS AT SEA PERSPECTIVE
GEMİ ADAMLARININ TERK EDİLMESİ: DENİZCİLİK PERSPEKTİFİNDEN İNSAN HAKLARI
Sayedeh Hajar HEJAZI 393