İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali Davaları Ma

İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali Davaları


Basım Tarihi
2022-03
Sayfa Sayısı
1416
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750276071
Boyut
16x24
Baskı
8810,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 810 puan kazanacaksınız)
   810

Mahmut Coşkun

 

Konu Başlıkları
- İtirazın İptali
- Menfi Tespit ve İstirdat
Tasarrufun İptali

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sekizinci Baskının Önsözü 5
Birinci Kısım
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 19
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ 19
İÇTİHATLAR 22
II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER 27
İÇTİHATLAR 28
III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI 33
A. Hukuki Yarar 33
İÇTİHATLAR 35
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı 47
İÇTİHATLAR 50
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı 63
İÇTİHATLAR 64
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır 73
İÇTİHATLAR 74
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı 79
İÇTİHATLAR 79
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı 79
1. Genel Olarak 79
2. Kesin Hükmün Çeşitleri 81
3. Kesin Hükmün Etkisi 82
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 83
İÇTİHATLAR 84
G. Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davasında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 87
1. Genel Olarak 87
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 87
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması 89
4. Tüketici Mahkemelerinde Görülen Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvurulması 89
5. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari Dava, İş Davası ve Tüketici Davası İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul 91
İÇTİHATLAR 92
IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 94
A. Davanın Açılması 94
İÇTİHATLAR 96
B. Davanın Tarafları 103
1. Davacı 103
İÇTİHATLAR 105
2. Davalı 113
İÇTİHATLAR 114
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale 124
C. Yetkili Mahkeme 125
1. Genel Olarak 125
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme 126
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü 130
İÇTİHATLAR 131
D. Görevli Mahkeme 149
İÇTİHATLAR 155
– Görevle İlgili Genel İçtihatlar 155
– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 169
– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 180
– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 190
– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 195
– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar 207
E. İspat Yükü 210
1. Genel Olarak 210
İÇTİHATLAR 213
2. İlk İtirazlar 239
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları 239
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar 240
– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar 261
– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar 272
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 280
a. Genel Olarak 280
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 281
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 282
İÇTİHATLAR 282
5. İtirazın İptali Davasında Islah 288
İÇTİHATLAR 289
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı 293
İÇTİHATLAR 294
F. Deliller 309
1. Genel Olarak 309
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri 313
İÇTİHATLAR 314
3. Senetle İspat 322
İÇTİHATLAR 324
4. Kesin Hüküm 329
İÇTİHATLAR 331
5. Yemin 339
İÇTİHATLAR 341
6. İkrar 349
İÇTİHATLAR 351
7. Belge 356
İÇTİHATLAR 356
8. Fatura 366
İÇTİHATLAR 369
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 384
İÇTİHATLAR 387
10. Delil Başlangıcı 399
İÇTİHATLAR 400
11. Tanık 408
İÇTİHATLAR 409
12. Bilirkişilik 414
İÇTİHATLAR 416
13. Keşif 426
İÇTİHATLAR 427
14. İsticvap 428
İÇTİHATLAR 429
V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR 433
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması 433
İÇTİHATLAR 434
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar 437
1. Davanın Reddi Kararı 438
2. Davanın Kabulü Kararı 439
İÇTİHATLAR 441
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması 462
İÇTİHATLAR 464
VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 472
A. Genel Olarak 472
İÇTİHATLAR 472
B. İcra İnkâr Tazminatı 475
İÇTİHATLAR 481
C. Kötü Niyet Tazminatı 504
İÇTİHATLAR 505
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı 512
İÇTİHATLAR 513
VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ 519
İÇTİHATLAR 520
VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ 525
İÇTİHATLAR 526
IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ 541
İÇTİHATLAR 541
X. HÜKMÜN TAMAMLANMASI 545
XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ 545
A. Hüküm Verildikten Sonra Davadan Feragat, Kabul veya Sulh 545
B. İstinaf 546
C. Temyiz 549
İÇTİHATLAR 551
XII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR 560
A. Kefalet 560
1. Tanım ve Genel Açıklama 560
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları 561
3. Kefaletin Türleri 562
a. Adi Kefalet 562
b. Müteselsil Kefalet 563
c. Birlikte Kefalet 563
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı 564
5. Kefilin Takibi 564
6. Kefilin Rücu Hakkı 565
7. Kefaletin Sona Ermesi 565
İÇTİHATLAR 566
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar 583
1. İpotek Nedir 583
2. İpoteğin Kapsamı 584
İÇTİHATLAR 587
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar 590
1. Faiz Kavramı 590
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi 591
3. Temerrüt Faizinin Oranı 593
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı 593
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı 593
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi 594
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar 594
İÇTİHATLAR 597
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı 614
a. Gecikme Zammı 614
b. Vade Farkı 614
İÇTİHATLAR 615
c. Cezai Şart 619
d. Aşkın Zarar 620
İÇTİHATLAR 621
D. Rücuen Ödenen Alacaklardan Dolayı Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İle İlgili İçtihatlar 626
E. İflasın İtirazın İptali Davasına Etkisi 628
a. Davacının İflası 628
b. Davalının İflası 629
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar 629
İÇTİHATLAR 630
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası 633
İÇTİHATLAR 635
İkinci Kısım
MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT
§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72) 641
I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ 641
İÇTİHATLAR 644
II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU 647
İÇTİHATLAR 652
III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 659
İÇTİHATLAR 661
IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ 663
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası 664
1. Genel Olarak 664
2. Davanın Sonuçları 665
a. Davanın Kabulü 665
b. Davanın Reddi 666
İÇTİHATLAR 667
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası 675
1. Hukuki Yarar 676
İÇTİHATLAR 678
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 685
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası 686
1. Hukuki Yarar 686
İÇTİHATLAR 689
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi 694
İÇTİHATLAR 695
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi 695
İÇTİHATLAR 697
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir 702
İÇTİHATLAR 705
5. Ticari ve İş Davalarında Menfi Tespit Davası Açabilmek İçin Arabulucuya Gitme Zorunluluğu 707
İçtihatlar 708
V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 711
A. Davanın Tarafları 711
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında 711
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında 714
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası 715
İÇTİHATLAR 717
B. Görevli Mahkeme 724
İÇTİHATLAR 726
C. Yetkili Mahkeme 748
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi 749
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi 750
İÇTİHATLAR 751
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması 757
İÇTİHATLAR 759
E. Yargılama Aşaması 762
İÇTİHATLAR 764
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü 771
1. Genel Olarak 771
İÇTİHATLAR 774
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir 782
İÇTİHATLAR 783
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar 793
İÇTİHATLAR 794
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması 807
a. Kanuni Karineler 807
İÇTİHATLAR 808
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller 814
İÇTİHATLAR 816
G. Deliller 834
1. Genel Olarak 834
İÇTİHATLAR 835
2. Kesin Hüküm 837
İÇTİHATLAR 838
3. Senetle İspat 849
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203) 851
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı 853
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu 854
İÇTİHATLAR 856
4. Yemin 865
İÇTİHATLAR 868
5. İkrar 870
İÇTİHATLAR 871
6. Belge 876
İÇTİHATLAR 878
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) 884
İÇTİHATLAR 886
8. Delil Başlangıcı 889
İÇTİHATLAR 890
9. Tanık 894
İÇTİHATLAR 895
10. Bilirkişilik 899
İÇTİHATLAR 900
11. Keşif 913
12. İsticvap 914
İÇTİHATLAR 916
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar 916
1. Menfi Tespit Davasının Reddi 916
a. Genel Olarak 916
İÇTİHATLAR 918
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları 924
İÇTİHATLAR 927
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti 932
İÇTİHATLAR 933
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü 935
İÇTİHATLAR 937
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları 943
İÇTİHATLAR 944
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları 945
İÇTİHATLAR 947
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı 953
İÇTİHATLAR 954
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç 955
İÇTİHATLAR 956
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi 963
İÇTİHATLAR 964
6. Menfi Tespit Davasında Hükmün Tamamlanması 967
§2. İSTİRDAT DAVASI 968
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI 968
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması 968
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması 969
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması 970
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması 972
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar 972
2. Kumar ve Bahis Borçları 973
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar 973
E. İstirdat Davası Açılma Süresi 973
İÇTİHATLAR 974
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ 981
A. Davacı 981
B. Davalı 982
C. Yetki 983
D. Görev 983
E. İstirdat Davasında İspat Yükü 984
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm 985
İÇTİHATLAR 986
Üçüncü Kısım
TASARRUFUN İPTALİ
§1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 995
I. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ 995
A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu 995
1. Genel Olarak 995
İÇTİHATLAR 998
2. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması 1008
a. Genel Olarak 1008
b. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması 1010
İÇTİHATLAR 1011
3. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear) 1029
İÇTİHATLAR 1029
4. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler 1033
İÇTİHATLAR 1033
5. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri 1036
İÇTİHATLAR 1036
6. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri 1037
İÇTİHATLAR 1038
7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Taşınmazlarla İlgili Tasarrufun İptali 1041
İÇTİHATLAR 1041
8. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler 1042
İÇTİHATLAR 1044
9. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları 1045
İÇTİHATLAR 1046
B. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları 1048
1. Genel Olarak 1048
İÇTİHATLAR 1049
2. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması 1051
İÇTİHATLAR 1051
3. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması 1057
İÇTİHATLAR 1060
4. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması 1077
İÇTİHATLAR 1080
C. İptale Tabi Tasarruflar 1098
1. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278) 1098
2. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar 1100
İÇTİHATLAR 1104
– Genel İçtihatlar 1104
– Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 1112
– Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar 1125
3. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279) 1129
a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler 1130
İÇTİHATLAR 1131
b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler 1131
İÇTİHATLAR 1132
c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler 1135
d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler 1135
İÇTİHATLAR 1136
4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280) 1137
a. Genel Olarak 1137
İÇTİHATLAR 1139
b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler 1160
aa. Yakın Akrabalık 1160
İÇTİHATLAR 1161
bb. Ticari İşletme Devri 1170
İÇTİHATLAR 1171
c. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması 1178
İÇTİHATLAR 1179
d. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali 1180
İÇTİHATLAR 1181
e. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre 1185
İÇTİHATLAR 1186
D. İptal Davasında Yargılama Usulü (İİK m. 281) 1186
1. Genel Olarak 1186
İÇTİHATLAR 1187
2. Yetkili Mahkeme 1192
İÇTİHATLAR 1193
3. Görevli Mahkeme 1198
İÇTİHATLAR 1199
4. İptal Davasında Davacı (m.277) 1208
a. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı 1208
b. Temlik Alacaklısı 1210
c. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı 1210
İÇTİHATLAR 1211
5. İptal Davasında Davalı (m.282) 1215
İÇTİHATLAR 1219
6. İptal Davası Açma Süresi (m. 284) 1227
İÇTİHATLAR 1229
7. İptal Davasında Yargılama 1234
a. Genel Olarak 1234
İÇTİHATLAR 1236
b. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 1242
İÇTİHATLAR 1243
c. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği 1252
İÇTİHATLAR 1252
d. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması 1254
İÇTİHATLAR 1255
e. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele 1262
İÇTİHATLAR 1263
f. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar 1270
İÇTİHATLAR 1271
8. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması 1272
E. İptal Davasında Hüküm (İİK m. 283) 1272
1. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü 1272
a. Genel Olarak 1272
b. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri 1274
c. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri 1276
aa. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri 1276
bb. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri 1277
d. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması 1278
e. Kararın İnfazı 1278
İÇTİHATLAR 1279
f. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki 1294
İÇTİHATLAR 1295
g. Tasarrufun İptali Davasını Kazananın Sıra Cetvelindeki Önceliği 1301
İÇTİHATLAR 1302
2. İptal Davasının Reddi Kararı 1304
3. İptal Davasının Konusuz Kalması 1305
4. İflasta, İptal Davasının Kabulü 1306
İÇTİHATLAR 1307
5. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 1311
a. Harç 1311
İÇTİHATLAR 1312
b. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 1313
İÇTİHATLAR 1315
II. İFLASTA İPTAL DAVASI 1320
A. Davanın Açılması 1320
1. Davacı 1320
2. Davalı 1321
3. Görev 1321
4. Yetki 1322
B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi 1323
C. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm 1323
İÇTİHATLAR 1324
III. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI 1328
A. İptal Davasına Konu Tasarruflar 1328
1. İvazsız Tasarruf İşlemleri (6183 s. K. m. 27) 1328
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir (6183 s. K. m. 28) 1328
3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s. K. m. 29) 1329
4. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m. 30) 1329
İÇTİHATLAR 1329
B. İptal Davasının Koşulları 1335
1. Genel Olarak 1335
2. İptal Davasının Koşulları 1336
İÇTİHATLAR 1339
DANIŞTAY KARARLARI 1348
C. İptal Davasında Görev ve Yetki 1349
1. Görev 1349
İÇTİHATLAR 1350
2. Yetki 1352
İÇTİHATLAR 1354
D. İptal Davasında Davanın Tarafları 1355
1. Davacı 1355
2. Davalı (6183 s. K. m. 25) 1356
a. Genel Olarak 1356
b. Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları 1358
c. Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatı İle Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35) 1359
İÇTİHATLAR 1361
E. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26) 1364
İÇTİHATLAR 1365
F. İptal Davasına Konu Tasarruflar 1368
1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27) 1368
İÇTİHATLAR 1370
2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar 1375
a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler 1375
b. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler 1376
c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri 1377
İÇTİHATLAR 1378
3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutad Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29) 1384
İÇTİHATLAR 1385
4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30) 1386
İÇTİHATLAR 1389
G. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü 1397
H. Kamu Alacağı Nedeniyle Açılan İptal Davasında Hüküm (6183 s. K. m. 31) 1398
İÇTİHATLAR 1401
I. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti 1406
1. Vekalet Ücreti 1406
2. Harç 1407
İÇTİHATLAR 1407
Yararlanılan Kaynaklar 1411
Kavramlar Dizini 1413

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
810,00   
810,00   
2
405,00   
810,00   
3
270,00   
810,00   
4
202,50   
810,00   
5
162,00   
810,00   
6
135,00   
810,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
810,00   
810,00   
2
405,00   
810,00   
3
270,00   
810,00   
4
202,50   
810,00   
5
162,00   
810,00   
6
135,00   
810,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
810,00   
810,00   
2
405,00   
810,00   
3
270,00   
810,00   
4
202,50   
810,00   
5
162,00   
810,00   
6
135,00   
810,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
810,00   
810,00   
2
405,00   
810,00   
3
270,00   
810,00   
4
202,50   
810,00   
5
162,00   
810,00   
6
135,00   
810,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
810,00   
810,00   
2
405,00   
810,00   
3
270,00   
810,00   
4
202,50   
810,00   
5
162,00   
810,00   
6
135,00   
810,00   
Kapat