%3
Göçmenlerle İlgili Suçlar Mustafa Arslantürk

Göçmenlerle İlgili SuçlarUygulama Örnekli – Açıklamalı İçtihatlı – Notlu – Gerekçeli


Basım Tarihi
2024-03
Sayfa Sayısı
184
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750291005
Boyut
16x24
Baskı
1296,00 TL 287,12 TL
(Bu ürünü aldığınızda 287 puan kazanacaksınız)
   287

Mustafa ARSLANTÜRK ( İstinaf Savcısı )

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
Kısaltmalar 
 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
 
 
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE ETKİLERİ
 
 
I. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU 
 
17
A. Madde, Gerekçesi ve Açıklama 
 
17
1. Madde ve Gerekçesi 
 
17
2. Açıklama 
 
19
a. Göçmen Kaçakçılığı 
 
19
b. Göçmen Kaçakçılığına Dair Kavramlar 
 
21
aa. Kaynak, Transit ve Hedef Ülke Kavramları Bakımından 
 
22
bb. Uluslararası Koruma Bakımından 
 
23
3. Göçmen Kaçakçılığı Uygulama Örnekleri 
 
25
B. Suçun Unsurları 
 
31
1. Suçun Maddi Konusu 
 
31
2. Suçun Maddi Unsuru 
 
33
3. Fail 
 
34
4. Mağdur 
 
35
5. Suçun Manevi Unsuru 
 
36
6. Hukuka Uygunluk Nedeni 
 
38
C. Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Nitelikli Halleri 
 
49
D. Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Özel Görünüş Şekilleri 
 
52
1. İştirak 
 
52
2. İçtima 
 
53
3. Teşebbüs 
 
55
4. Zincirleme Suç 
 
55
5. Müeyyide, Zamanaşımı ve Soruşturma Usulü 
 
56
a. Ağırlaştırıcı Nedenler 
 
56
b. Hafifletici Nedenler 
 
56
c. Müsadere 
 
57
d. Yetkili Mahkeme 
 
57
e. Görevli Mahkeme 
 
57
f. Müeyyide 
 
57
g. Zamanaşımı 
 
57
h. Soruşturma– Kovuşturma 
 
58
II. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİNİN SONUÇ VE ETKİLERİ–İLKELER, DÜZENLEMELER 
 
59
A. Bu Suçların Sonuç ve Etkileri 
 
60
1. Fiziki ve Ahlaki Çöküntü 
 
60
2. Aile Yapısının Bozulması–İşsizlik Oranının Artması 
 
60
3. Suç Gelirlerinin Yasa Dışı İşlerde Kullanılması 
 
60
B. Bu Suçlara Dair İlkeler, Düzenlemeler 
 
61
1. Mağdurların Korunması 
 
61
2. İlkeler–Yasal Düzenlemeler 
 
62
C. Türk Hukukundaki Durum 
 
65
İKİNCİ BÖLÜM
 
 
SOYKIRIM VE BENZERİ SUÇLAR
 
 
I. SOYKIRIM SUÇU 
 
69
A. Soykırım Suçu Madde, Gerekçe ve Açıklama 
 
69
B. Soykırım Suçunun Unsurları 
 
72
1. Korunan Hukuki Değer 
 
72
2. Fail 
 
74
3. Mağdur 
 
74
4. Maddi Unsur 
 
74
5. Manevi Unsur 
 
75
6. Hukuka Uygunluk 
 
75
C. Soykırım Suçunun Özel Görünüş Şekilleri 
 
76
1. Teşebbüs 
 
76
2. İçtima 
 
76
3. İştirak 
 
76
4. Müeyyidesi, Soruşturması, Zamanaşımı 
 
76
II. BU BÖLÜMDEKİ BENZER SUÇLARA KISA BAKIŞ 
 
77
A. İnsanlığa Karşı Suçlar 
 
77
1. Madde ve Gerekçe 
 
77
2. Açıklama 
 
78
B. İnsanlığa Karşı Suçun Unsurları 
 
80
1. Hukuki Değer 
 
80
2. FAİL 
 
80
3. Mağdur 
 
80
4. Maddi Unsur 
 
81
5. Manevi Unsur 
 
83
6. Hukuka Uygunluk 
 
84
C. İNSANLIĞA KARŞI SUÇUN NİTELİKLİ HALİ 
 
84
D. Bu Suçun Özel Görünüş Halleri ve Soruşturma 
 
85
1. İçtima 
 
85
2. İştirak 
 
85
3. Teşebbüs 
 
86
4. Müeyyide, Soruşturma, Zamanaşımı 
 
86
E. Örgüt Kurma Hali 
 
86
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
 
İNSAN TİCARETİ SUÇU
 
 
I. MADDE, GEREKÇE TANIM VE AÇIKLAMA 
 
89
A. Madde ve Gerekçe 
 
89
B. İnsan Ticareti Suçunun Tanımı ve Kavramlar 
 
91
1. İnsan Ticareti Suçu Tanım ve Anlatımı 
 
91
2. İnsan Ticareti Suçunun Kavramları 
 
95
C. İnsan Ticareti Suçunun Unsurları 
 
98
1. Hukuki Değer 
 
98
2. Suçun Maddi Unsuru 
 
99
3. İnsan Ticareti Suçunun Fiili 
 
100
4. İnsan Ticareti Suçunun Faili 
 
103
5. İnsan Ticareti Suçunun Mağduru 
 
104
6. Suçun Manevi Unsuru 
 
104
7. Hukuka Uygunluk Nedeni 
 
105
D. İnsan Ticareti Suçunun Özel Görünüş Şekilleri 
 
105
1. İştirak 
 
105
2. İçtima 
 
106
3. Teşebbüs 
 
107
4. Müeyyide, Zamanaşımı ve Soruşturma 
 
107
E. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçlarının Farkları 
 
108
F. İnsan Ticareti Suçunun Türleri 
 
111
1. Çocuk Mağdurlara Fuhuş Yaptırılarak İnsan Ticareti 
 
111
2. Fuhuş Yaptırmak Amacıyla İnsan Ticareti Suçu 
 
112
3. Kandırmak Suretiyle İnsan Ticareti Suçu 
 
113
4. Kandırma veya Çaresizlikten Yararlanarak İnsan Ticareti Suçu 
 
114
5. Hırsızlık Yaptırtmak Amacıyla İnsan Ticareti Suçu 
 
115
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 
AYIRIMCILIK VE NEFRET İLE HALKI KİN VE
 
 
DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇLARI
 
 
I. NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇLARI 
 
117
A. Madde, Gerekçe, Açıklama ve Değerlendirme 
 
117
1. Suçun Düzenleme Süreci 
 
119
2. Değerlendirme ve Kavramlar 
 
123
3. Suçta Nefret Olgusu 
 
132
B. Suçun Unsurlarına Toplu Bakış 
 
135
1. Maddi Unsurları 
 
135
a. Fail 
 
135
b. Fiil 
 
136
aa. Taşınır veya Taşınmaz Malın Tasarrufunu Engelleme 
 
137
bb. Hizmetten Yararlanmanın Engellenmesi 
 
138
cc. İşe Alınmanın Engellenmesi 
 
138
dd. Ekonomik Etkinliğin Engellenmesi 
 
140
c. Mağdur 
 
141
d. Suçun Konusu 
 
141
2. Manevi Unsuru 
 
142
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
145
C. Nefret ve Ayırımcılık Suçunun Özel Görünüş Şekilleri 
 
145
1. İştirak 
 
145
2. İçtima 
 
145
3. Teşebbüs 
 
146
4. Müeyyide Muhakeme ve Zamanaşımı 
 
146
a. Müeyyide 
 
146
b. Soruşturma–Muhakeme 
 
147
c. Zamanaşımı 
 
147
a. Diğer Benzer Suçlarla Karşılaştırılması 
 
149
II. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU 
 
150
A. Madde ve Açıklama 
 
150
1. Madde 
 
150
2. Açıklama 
 
152
B. Suçu Oluşturan Kavramlar ve Fıkralar 
 
158
1. Kavramlar 
 
158
2. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçunu Tanımlayan TCK 216. Maddenin Fıkralarındaki Suçların Oluşumu 
 
162
a. Birinci Fıkradaki Suçun Oluşumu 
 
162
b. İkinci Fıkradaki Suçun Oluşumu 
 
164
c. Üçüncü Fıkradaki Suçun Oluşumu 
 
166
C. Nefret ve Ayırımcılık Suçu ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu Arasındaki Kavram Farkları 
 
172
D. Nefret ve Ayırımcılık Suçu ile Hakaret Suçu Karşılaştırması 
 
174
Yararlanılan Kaynaklar 
 
179
Kavram Dizini 
 
181
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,12   
287,12   
2
143,56   
287,12   
3
95,71   
287,12   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,12   
287,12   
2
143,56   
287,12   
3
95,71   
287,12   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,12   
287,12   
2
143,56   
287,12   
3
95,71   
287,12   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,12   
287,12   
2
143,56   
287,12   
3
95,71   
287,12   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
287,12   
287,12   
2
143,56   
287,12   
3
95,71   
287,12   
Kapat