%3
Cinsel Suçlar Mustafa Arslantürk

Türk Ceza Kanunu UygulamasındaCinsel Suçlar


Basım Tarihi
2023-05
Sayfa Sayısı
804
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284519
Boyut
16x24
Baskı
7900,00 TL 873,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 873 puan kazanacaksınız)
   873

Mustafa ARSLANTÜRK ( BAM Cumhuriyet Başsavcı Vekili )

 

İÇİNDEKİLER
 
7. Baskının Önsözü 
 
6
6. Baskının Önsözü 
 
7
5. Baskının Önsözü 
 
8
4. Baskının Önsözü 
 
9
3. Baskının Önsözü 
 
10
2. Baskının Önsözü 
 
12
Önsöz 
 
14
Kısaltmalar 
 
33
Birinci Bölüm
 
 
“GENEL GİRİŞ TEMEL HUKUK KAVRAMLARI VE ÖZNELER”
 
 
Birinci Kısım
 
 
GENEL GİRİŞ
 
 
A. CİNSEL SUÇLARDA KORUNAN HUKUKİ YARAR 
 
54
B. CİNSEL KAVRAM VE EYLEMLERE KISACA BAKIŞ 
 
56
1. Vücuda (Organ – Sair Cisim) Sokma Ne Demektir? 
 
56
2. TCK 102/2–2. Cümledeki Suç Tanımlaması: Cinsel Saldırı Eşe Karşı Olur mu? 
 
57
3. Sanığın Eşine Normal (Vajinal) Yoldan Organ ve Sair Cisim Sokulması Durumunda Cinsel Saldırı Suçu Oluşacak mıdır? 
 
57
4. TCK 102/4 Maddesinden Ne Anlamalıyız? 
 
57
5. TCK 102/5 Maddesinden Ne Anlıyoruz? Şimdi Neden Bu Fıkra Madde Metninden Çıkarılmıştır? 
 
58
6. Yeni TCK’de Cinsel Saldırı Anlayışı 
 
59
7. Yargıtay Uygulamasında Cinsel Saldırı ve/veya Cinsel Taciz Ölçütü 
 
59
8. Yeni TCK’de Cinsel Taciz Anlayışı 
 
61
9. Çocukların Cinsel İstismarı Suçu 
 
62
10. Bir Akıl Hastasına Yönelik Bu Cinsel Eylem Gerçekleştirilmiş ise Ne Olacak? 
 
62
11. Yeni TCK’de Reşit Olamayanla Cinsel İlişki 
 
63
12. Evlenme Vadiyle Kızlık Bozma Suç Olarak Tanımlanmış mıdır? 
 
64
14. Cinsel Davranış Nedir? 
 
67
a. Eski Düzenlemelerde ve Anlayışta Cinsel Davranış 
 
67
b. Yeni Düzenlemede ve Anlayışta Cinsel Davranış 
 
68
c. Cinsel Davranışların Gerçekleşme Şekli ve Sebepleri 
 
69
15. Cinsel Suçlarda TCK 23. Madde Uygulaması 
 
70
16. Bu suçların İnfazı ya da İlaçla Tedavi Yöntemi 
 
71
17. Israrlı Takip 
 
79
18. Kadına karşı tehdit 
 
83
19. Takdiri indirim nedeni 
 
84
İkinci Kısım
 
 
TEMEL CEZA ÖZNELERİ HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK
 
 
A. HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇOCUK 
 
89
1. Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk Tanımı 
 
89
2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Çocuk 
 
89
a. Erginlik (M– 11) 
 
89
b. Ergin Kılınma (M–12) 
 
89
c. Yaş (M–124) 
 
89
d. Eş Kavramı 
 
90
3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda Çocuk 
 
90
4. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Çocuk 
 
91
B. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN ÖZNELERİ 
 
92
1. Şüpheli 
 
92
2. Sanık 
 
93
3. Soruşturma 
 
93
4. Kovuşturma 
 
93
5. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâl 
 
94
Üçüncü Kısım
 
 
TEMEL HUKUK KAVRAMLARI
 
 
A. TEŞEBBÜS 
 
95
1. Madde Metni: Suça Teşebbüs Madde 35 
 
95
2. Gerekçe 
 
95
3. Açıklama 
 
96
B. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME 
 
97
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 41 
 
97
2. Gerekçe 
 
97
3. Açıklama 
 
98
C. İŞTİRAK 
 
98
1. Madde Metni: Faillik TCK’nin Madde 37 
 
98
2. Gerekçe 
 
99
3. Açıklama 
 
100
4. Dolayısıyla Faillik 
 
101
D. BAĞLILIK KURALI 
 
101
1. Madde Metni TCK’nin Madde 40 
 
101
2. Gerekçe 
 
101
3. Açıklama 
 
102
E. YARDIM 
 
102
1. Madde Metni: Yardım Etme TCK’nin Madde 39 
 
102
2. Gerekçe 
 
103
3. Açıklama 
 
103
F. AZMETTİRME 
 
103
1. Madde Metni: Azmettirme TCK’nin Madde 38 
 
103
2. Gerekçe 
 
104
3. Açıklama 
 
104
G. İÇTİMA 
 
104
1. Madde Metni: Bileşik Suç TCK’nin Madde 42 
 
104
2. Gerekçe 
 
104
3. Açıklama 
 
105
H. ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL SUÇ) SUÇ 
 
105
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 43 
 
105
2. Gerekçe 
 
106
3. Açıklama 
 
106
İ. FİKRÎ İÇTİMA 
 
107
1. Madde Metni: TCK’nin Madde 44 
 
107
2. Gerekçe 
 
107
3. Açıklama 
 
108
İkinci Bölüm
 
 
“CİNSEL SUÇLAR”
 
 
Birinci Kısım
 
 
CİNSEL SALDIRI SUÇU
 
 
A. CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI 
 
113
1. Madde Metni: Cinsel Saldırı 
 
113
2. Maddenin Gerekçesi 
 
114
3. Açıklama 
 
115
a. Yeni Düzenlemede İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi Hali 
 
120
b. Yeni Düzenlemede Cinsel Saldırıda Sarkıntılık Düzeyi ve Tasaddi Düzeyi Ayrımının Ölçütü 
 
125
4. Cinsel Saldırı Suçunun Kanuni Tanımı 
 
127
B. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU 
 
130
1. Basit Cinsel Saldırı Suçu ve Unsurları 
 
130
a. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Faili 
 
136
b. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Mağduru 
 
136
c. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Maddi Unsuru 
 
136
d. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Manevi Unsuru 
 
137
2. Basit Cinsel Saldırı Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
 
140
a. Teşebbüs 
 
140
b. İştirak 
 
141
c. İçtima 
 
142
d. Zincirleme İşleyiş 
 
143
e. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikle Halleri 
 
143
f. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Kovuşturma Usulü 
 
143
g. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Zamanaşımı Süresi 
 
144
h. Basit Cinsel Saldırı Suçununda Görevli Mahkeme 
 
145
i. Basit Cinsel Saldırı Suçunun Müeyyidesi 
 
145
C. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU VE UNSURLARI 
 
146
1. Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Faili ve Mağduru 
 
147
a. Faili 
 
147
b. Mağduru 
 
148
2. Cinsel Saldırı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 
 
149
a. Teşebbüs 
 
149
b. İştirak 
 
151
c. İçtima 
 
153
d. Teselsül–Zincirleme İşleniş 
 
155
e. İki Ayrı Suç mu? –Zincirleme İşleyiş mi? 
 
158
3. Cinsel Saldırı Suçunun Nitelikli Halleri 
 
159
a. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenmesi Nitelikli Hali 
 
159
b. Zeka Geriliği Tespit Edilen Mağdurlarda İzlenecek Yol 
 
161
c. Hekim Olmayanlarca Anlaşılır/Anlaşılamaz Durumu 
 
162
4. Cinsel Saldırı Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel Saldırı Halleri 
 
162
5. Cinsel Saldırı Suçunun Çok Özel Halleri 
 
168
a. Eşe Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme 
 
168
b. Diğerlerine Karşı Yapılan Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme 
 
170
aa. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi 
 
174
bb. Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle, İşlenirse Şikayetin Etkisi 
 
174
cc. Üçüncü Derece Dahil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı, İşlenirse Şikayetin Etkisi 
 
176
dd. Silâhla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte, İşlenirse Şikayetin Etkisi 
 
176
6. Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları 
 
178
a. Maddi Unsur 
 
178
b. Manevi Unsur 
 
179
c. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
179
d. Kovuşturma 
 
180
e. Zamanaşımı Süresi 
 
180
f. Mahkemesi 
 
180
g. Müeyyidesi 
 
181
7. Cinsel Saldırı Suçunun Kısaca Oluşum Şartları 
 
181
D. UYGULAMADAN BAZI OLAYLAR 
 
189
1. Kamuoyuna Güncel Olarak Yansıyan Cinsel Saldırı Olayları 
 
189
a. Ağaçtan Yapılma Keser Sapıyla Cinsel Saldırı Olayı 
 
189
b. Kendi Kayınvalidesine Karşı Cinsel Saldırı 
 
192
2. Örnek –1 
 
193
3. Örnek –2 
 
196
4. Bazı Ayrıntılar 
 
201
E. UYGULAMADAN ÖRNEKLİ YARGITAY KARARLARI 
 
201
1. Örnek –1 
 
201
2. Örnek –2 
 
203
3. Örnek –3 
 
205
4. Örnek –4 
 
206
5. Örnek –5 
 
207
F. TCK’NİN 102 MADDESİ İLE İLGİLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI 
 
209
İkinci Kısım
 
 
CİNSEL İSTİSMAR SUÇU
 
 
A. CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (MADDE–103) 
 
227
1. Madde Metni: Çocukların Cinsel İstismarı 
 
227
2. Maddenin Gerekçesi 
 
228
3. Açıklama 
 
230
a. Maddenin Bütünü Bakımından Gelen Yenilikler ve Değişiklikler 
 
230
b. 6763 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle Gelen Yenilikler 
 
232
c. 6545 Sayılı Kanunun Yeni Düzenlemeyle gelen Yenilikler 
 
234
d. Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Bu suçlara Bakışı 
 
237
e. Özel Düzenleme Olarak İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi 
 
239
d. Yeni Düzenlemede Cinsel İstismar Suçunun Sarkıntılık Düzeyli ve Tasaddi Düzeyli Oluşunun Ölçütleri 
 
244
B. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN KANUNİ TANIMI VE AYRIMI 
 
246
1. Tanımı 
 
246
2. Genel Açıklama 
 
250
C. ÇOCUKLARIN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇU 
 
257
1. Kanuni Tanımlama 
 
257
a. Genel Olarak Basit Cinsel İstismar Suçu 
 
257
b. Cinsel İstismar – Cinsel Taciz – Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Teşebbüs Suçu ve Bu Suçlar Arası Geçişgenlikler 
 
260
2. Örnekler ile Açıklama 
 
262
3. İki Ayrı Suç– Zincirleme Suç Ayırımı 
 
265
D. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU 
 
266
1. Genel Olarak 
 
266
2. Anayasa Mahkemesi’nin Kararı 
 
267
a. TCK 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali Kararı 
 
267
b. 5237 sayılı TCK’nin 6545 SK ile değiştirilmeden önceki 103. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının İptali İtirazın Reddi Kararı 
 
269
c. Anayasa Mahkemesinin İptal ve Red Kararlarından Çıkacak Sonuç 
 
271
3. Cinsel İstismar Suçunun Faili Mağduru ve Unsurları 
 
274
a. Cinsel İstismar Suçunun Faili 
 
274
b. Cinsel İstismar Suçunun Mağduru 
 
275
c. Cinsel İstismar Suçunun Maddi Unsuru 
 
277
d. Cinsel İstismar Suçunun Manevi Unsuru 
 
279
e. Cinsel İstismar Suçunun Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
280
4. Örnek Yargıtay Kararı 
 
281
a. Örnek –1 
 
281
b. Örnek –2 
 
282
5. Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunda Önemli Bir Husus 
 
283
a. Mağdur 15 Yaşından Büyük ama 18 Yaşını İkmal Etmemiş ise 
 
284
b. Mağdur 15 Yaşından Küçük, yani 15 Yaşını İkmal Etmemiş ise 
 
284
6. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Özel Görünüş Biçimleri 
 
287
7. Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Nitelikli Halleri 
 
287
a. Üstsoy 
 
288
b. İkinci ve Üçüncü Derece Kan Hısımları 
 
288
c. Üvey Baba, Üvey Ana ve Üvey Kardeş 
 
289
d. Evlat Edinen 
 
289
e. Vasi Kişiler 
 
289
f. Eğitici Öğretici Bakıcı Kişiler 
 
290
g. Sağlık Hizmeti Veren veya Koruma ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Diğer Kişiler 
 
290
h. Mağdura Yakınlığın Sorumlulukları 
 
291
8. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Cinsel İstismar Halleri 
 
292
a. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulmasına Yol Açması 6545 Sayılı Kanun Değişikliğiyle Bu Ağırlaştırıcı Durumun Madde Metninden Çıkarılması 
 
293
aa. Cinsel İstismar Suçunun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığını Bozması Durumunda Raporlar Arası Çelişkinin Giderilmesi ve 6545 sayılı Kanun ile Değişik 103 Madde Yönünden Lehelik Uygulaması 
 
295
bb. Uygulamadan Örnek 
 
297
cc. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması Durumunun Somut Olaya Uyarlanması 
 
299
aaa. Ruh Sağlığının Bozulması Düzenlemesine Dair Uygulamadaki Adaletsizliklere Kısaca Bakış 
 
306
b. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması 
 
309
c. Cinsel İstismar Fiili Mağdurun (Mağdur Çocuğun) Ölümüne Neden Olması 
 
310
9. Suçunun Oluşumu Yönünden Suçun Maddi Unsurları 
 
310
a. Mefruz Cebir 
 
315
b. Maddi Cebir 
 
316
10. İradeyi Etkileyen Nedenler 
 
316
a. Hile 
 
316
aa. Sarhoş Olmak Mağdurun Rızasını Ortadan Kaldırır mı; Sarhoş Olmak Bir Hile midir? 
 
318
bb. TCK’nin 103/4. Maddesi “Hileyi” de Kapsar mı? 
 
318
b. Hata 
 
325
c. Şiddet 
 
326
d. Tehdit 
 
326
e. Şantaj 
 
327
11. İradeyi Etkileyen Başka Nedenler 
 
328
a. Uyku Hali 
 
329
b. Uyarıcı veya Uyuşturucu Verme 
 
329
c. İlaç Verme 
 
330
12. Ceza Hukukunda Rıza 
 
330
a. Genel Olarak Rıza 
 
330
b. Rızanın Şartları 
 
331
c. Rızada Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Bulunup Bulunmaması Hususu 
 
333
13. Cinsel İstismar Suçlarında Rıza 
 
337
a. 15 Yaşından Küçük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza 
 
338
b. 15 Yaşından Büyük Mağdurlara Karşı İşlenen Suçlarda Rıza 
 
341
c. 15 Yaşını Tamamlamayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza 
 
343
d. 15 Yaşını Tamamlayan Mağdurlar Yönünden Hukuki Rıza–Fiili Rıza–Geçerli Rıza 
 
345
e. 15 Yaşını Bitiren Mağdurenin Rızasıyla Cinsel İlişkiye Girdiğini Gösteren Davranışlar 
 
349
14. Cinsel İstismar Suçlarında Manevi Unsur 
 
350
15. Cinsel İstismar Suçlarında Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
350
E. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
351
1. Teşebbüs 
 
351
a. Genel Olarak Cinsel İstismar Suçunda Teşebbüs Ölçütleri 
 
351
b. Cinsel İstismar Suçunda Özel Teşebbüs Uygulaması 
 
353
2. İştirak 
 
355
a. Burada Şu Kavramlara da Yer Vermek Gerekecektir 
 
356
b. Cinsel Suçların Fail/Sanık Yakınlarına Etkisi 
 
358
c. Ana Babanın Suça İştiraki 
 
358
3. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik 
 
364
a. İlkesel Olarak Cinsel Suçlarda Haksız Tahrikin Yeri 
 
364
b. Neticeten Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Var Mıdır? 
 
365
a. Cinsel Suçlarda Haksız Tahrik Uygulaması Nasıldır? 
 
366
4. İçtima 
 
367
5. Teselsül–Zincirleme İşleyiş 
 
369
a. Genel Olarak 
 
369
b. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç Uygulaması 
 
370
c. Tek Suç, Her Biri Ayrı Suç ve Zincirleme Suç da Öncelik Uygulaması 
 
373
d. Nitelikli Cinsel İstismar Suçunda Tek Suç İki Ayrı Suç veya Zincirleme Suç Ayrımı Nasıl Olacaktır? 
 
376
6. Kovuşturma Usulü 
 
378
a. Mahkeme 
 
379
b. Müeyyide 
 
380
7. Zamanaşımı 
 
382
8. Bazı Ayrıntılar 
 
384
F. UYGULAMADA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 
 
385
1. Hata 
 
385
a. Genel Olarak Hata Kurumu 
 
385
b. Cinsel İstismar Suçunda Hata Uygulamaları 
 
393
2. Hata ile ilgili Uygulamadan Örnekler ve Yargıtay Kararları 
 
401
a. Örnek Karar –1 
 
401
b. Örnek Karar –2 
 
402
c. Örnek Karar –3 
 
403
d. Örnek Karar –4 
 
403
e. Örnek Karar –5 
 
404
f. Örnek Karar –6 
 
404
g. Örnek Karar –7 
 
405
h. Örnek Karar –8 
 
405
i. Örnek Karar –9 
 
406
j. Örnek Karar –10 
 
406
k. Örnek Karar –11 
 
407
l. Örnek Karar –12 
 
409
m. Örnek Karar –13 
 
410
n. Örnek Karar –14 
 
411
o. Örnek Karar –15 
 
412
p. Örnek Karar –16 
 
413
3. Mefruz Cebir ve Maddi Cebir Kavramlarının Uygulaması 
 
417
a. Genel Olarak 
 
417
aa. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Fail Kişi 
 
420
bb. Cinsel İstismar Suçunda Birden Fazla Mağdur 
 
421
b. Mefruz Cebir 
 
422
c. Maddi Cebir 
 
426
4. Uygulamadaki Diğer Güçlükler 
 
428
a. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Saiki 
 
429
b. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Amaçları 
 
429
c. Fail/Sanığın İcra–İfa–İşleme–Eylem Neticesi 
 
429
d. Fail/Sanık İçin Bazı Durumlar 
 
431
G. KAMUOYUNA GÜNCEL OLARAK YANSIYAN CİNSEL İSTİSMAR OLAYLARI 
 
431
1. “Oklava Davası” 
 
431
2. “Torununa Karşı Uzun Dönemde Zincirleme Cinsel İstismarı” 
 
443
3. “Öz Kızına Karşı Erkek Dostuyla Birlikte Zincirleme Cinsel İstismarı” 
 
444
4. “Üç Mağdura Birden Zincirleme Cinsel İstismarı” 
 
446
5. “12 Yaşındaki Üvey Kızına Cinsel İstismarı” 
 
449
H. CİNSEL İSTİSMAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VE ÖRNEK UYGULAMALAR 
 
451
1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–1) 
 
451
2. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında 
 
452
3. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–2) 
 
454
4. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–3) 
 
455
5. İddia 
 
456
6. Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında 
 
461
7. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–4) 
 
463
8. İddia 
 
466
9. İddia 
 
469
10. Mütalaa 
 
473
11. Yargıtay 5. Ceza Dairesi (–5) 
 
474
12. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–6) 
 
475
13. İddianame 
 
477
14. Mütalaa 
 
480
15. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–7) 
 
482
16. Yargıtay 14. Ceza Dairesi (–8) 
 
483
17. Mütalaa 
 
484
18. Mütalaa 
 
487
19. Mütalaa 
 
489
20. Mütalaa 
 
491
21. Mütalaa 
 
497
I. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA DAİR YARGITAY KARARLARI 
 
502
Üçüncü Kısım
 
 
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
 
 
A. GENEL OLARAK CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 
 
539
1. Madde Metni: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 
 
540
2. Açıklama 
 
542
a. Yabancıya Karşı Yani Yalın Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu 
 
549
b. Ensest İlişki 
 
550
c. Evlat Edinme, Koruyucu Aile 
 
550
3. Cinsel İstismar – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Farkı 
 
551
B. CİNSEL İLİŞKİ NEDİR 
 
554
1. Madde de Tanımlanmayan Cinsel İlişki Nedir? 
 
556
2. Fail Sanık Şüpheli Nasıl Belirlenecektir 
 
556
a. Kriterleri 
 
556
C. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNUN UNSURLARI 
 
562
1. Maddi Unsur 
 
562
2. Manevi unsur 
 
564
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
564
D. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
566
1. Teşebbüs 
 
566
2. İştirak 
 
566
3. Kovuşturma Usulü 
 
567
a. Genel Olarak Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Yönünden 
 
567
b. Ensest İlişki Yönünden 
 
568
c. Yasal Koruma Görevi Olanlar Yönünden 
 
568
d. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Bir Kısım Ayrıksı Durumlar 
 
568
aa. Bu Suçta Yaş 
 
568
bb. Hata 
 
569
cc. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suç Tarihi 
 
569
dd. Evlenme Vaadi 
 
570
ee. Zenginlik Vaadi 
 
570
ff. Makam Mevki 
 
570
gg. Zorla ve/veya Rıza İle 
 
571
hh. Parmak Sokma 
 
571
ıı. Oral İlişki 
 
571
jj. Maddi Vakıanın İntikal Şekli 
 
571
4. Mahkemesi 
 
572
5. Müeyyidesi 
 
573
E. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 
 
574
Dördüncü Kısım
 
 
CİNSEL TACİZ SUÇU
 
 
A. GENEL OLARAK CİNSEL TACİZ SUÇU (M. 105) 
 
583
1. Açıklama 
 
583
2. Madde Metni: Cinsel Taciz 
 
585
3. Maddenin Gerekçesi ve Açıklama 
 
586
4. Cinsel Taciz Suçunda Şikayetin Etkisi 
 
593
5. Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir? 
 
596
B. CİNSEL TACİZ SUÇUNUN UNSURLARI 
 
598
1. Maddi Unsur 
 
598
2. Manevi Unsur 
 
599
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
600
C. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
601
1. Teşebbüs 
 
601
2. İştirak 
 
601
3. İçtima 
 
601
4. Nitelikle Haller 
 
602
5. Bazı Ayrıntılar 
 
605
6. Kovuşturma Usulü 
 
607
a. Mahkemesi 
 
608
b. Müeyyidesi 
 
608
7. Cinsel Taciz Suçu ile Diğer Benzer Suçların Karşılaştırılması 
 
609
a. Cinsel Taciz Suçu–Huzur ve Sükunu Bozma Suçu 
 
609
b. Cinsel Taciz Suçu– Alenen Hayasızca Hareket Suçu 
 
610
c. Cinsel Taciz Suçu– Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 
 
612
d. Cinsel Taciz Suçu– Müstehcenlik Suçu 
 
613
e. Cinsel İstismar – Fuhuş Suçu 
 
615
D. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 
 
617
E. CİNSEL SUÇLARDA DÖNÜŞÜM 
 
624
Üçüncü Bölüm
 
 
“CİNSEL SUÇLARLA İŞLENEBİLEN İRTİBATLI SUÇLAR”
 
 
Birinci Kısım
 
 
CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEN ZORUNLU İLAVE VE
 
 
BENZERİ SUÇLAR
 
 
A. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU 
 
631
1. Evlenmek Amacıyla Kız Kaçırmak Eylemi 
 
632
2. TCK’nin 109 Maddesi ile TCK’nin 234 Maddesi Farkı 
 
635
B. CİNSEL SUÇLARLA BİRLİKTE İŞLENEBİLEN DİĞER İLAVE SUÇLAR 
 
636
1. Tehdit 
 
638
2. Şantaj 
 
640
3. Cebir Suçu 
 
640
4. Yaralama Suçu (Nitelikli Yaralamalar) 
 
641
5. İşkence Suçu Esnasında İşlenen Cinsel Suç 
 
642
İkinci Kısım
 
 
GENEL AHLÂKA KARŞI SUÇLAR (DİĞER BENZERİ CİNSEL SUÇLAR)
 
 
A. HAYASIZCA HAREKETLER 
 
649
1. Madde Metni 
 
649
2. Gerekçe 
 
649
3. Açıklama 
 
649
B. MÜSTEHCENLİK 
 
651
1. Madde Metni 
 
651
2. Gerekçe 
 
652
3. Açıklama 
 
653
C. FUHUŞ 
 
671
1. Madde Metni 
 
671
2. Gerekçe 
 
672
3. Açıklama 
 
674
a. Fuhşun Mağduru Kimdir? 
 
678
b. Fuhuşta Mağdurun Yaşının Önemi Nedir? 
 
679
c. Fuhuşta Tedarik Etme Nedir? 
 
680
d. Fuhuşta Zincirleme Suç (TCK’nin 43. mad) Uygulanması Nedir? 
 
681
e. Fuhuşta Menfaat Durumu 
 
682
f. Fuhuşta Tedarikte Suça Teşebbüs Durumu 
 
682
g. Cinsel Suçlarda Doğal Yol, Doğal Olmayan Yol Nedir? 
 
682
4. Örnek Yargıtay Kararı 
 
683
D. ÖRNEK MAHKEME VE YARGITAY KARARLARI 
 
684
Dördüncü Bölüm
 
 
“SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ VE SIKÇA SORULAN SORULAR”
 
 
Birinci Kısım
 
 
GENEL OLARAK SUÇLARIN SORUŞTURULMASI
 
 
A. SUÇLARIN İHBARI 
 
708
1. İhbar Edilecek Makamlar 
 
708
2. İhbar ve Şikayetin Şekli 
 
708
3. İhbar Yükümlülüğü (md. 159) 
 
709
4. Cinsel Suçların Soruşturulması, Kovuşturulması ve Usul Hükümleri 
 
711
B. SUÇUN SÜBUT DELİLLERİ 
 
715
1. Genel Olarak 
 
715
2. Cinsel Saldırı ve/veya Cinsel İstismarın Ortaya Çıkış Öyküsü 
 
720
3. “Sİ” Raporu, Algılama Raporu Aldırma ve Takdir Hakkını Kullanma 
 
722
4. Bilgi Belge Deliller 
 
723
5. Raporlar 
 
724
a. Mağdurun Bedensel Adli Raporları ile ilgili Örnekler 
 
727
aa. Mağdurun “Vajinal” Raporları ile ilgili Örnek 
 
729
bb. Mağdurun “Anal” Raporları ile ilgili Örnek 
 
730
cc. Adli Muayenede Uyulacak İlkeler 
 
731
dd. Mağdurun “Yaş” Raporları ile ilgili Örnek 
 
737
ee. Mağdurenin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi 
 
737
6. Suçun İspatında Mağdur/Müştekinin Beyanı ve Sanık Savunması 
 
743
7. Suçun İspatı ve/veya İspat Edilememesi Neticesi 
 
746
a. Suçun İspatı 
 
746
b. Suçun ispat Edilememesi 
 
748
aa. Gerekçesiz Karar 
 
748
bb. Hükümde Gerekçe 
 
748
cc. Kurulan Beraat Kararında İzlenecek Usül; 
 
751
İkinci Kısım
 
 
“SIKÇA SORULAN SORULAR”
 
 
1. Eşe Cinsel Saldırı da Tehdit ve Yaralamanın Niteliği Derecesi ve Etkisi Nedir? 
 
755
2. Karı–Kocanın Birbirine Karşı, Sanığın Karısına Saldırısı Durumunda Ne Olacaktır? 
 
755
3. TCK’nin 102/1 Madde Suçunda Mağdur Eş Fail Koca Hakkındaki Şikayetinden Vazgeçer ise Bu Durumda Ne Olacaktır? 
 
756
4. Mağdur Eş Fail Eşe Karşı Cinsel Saldırıda Fiile Mukavemet Edemiyor ise Ne Olacak? 
 
757
5. Mağdurun Yaşı Konusu 
 
757
6. Yaş ile ilgili Başka Bir Çetrefilli Konuda Şudur 
 
758
7. Dokunma Nedir– Her Dokunma Cinsel Dokunma mıdır? 
 
759
8. Suçun Sübutunu Nasıl Sağlayacağız? 
 
759
9. Adli Tıp Kurumu Raporlarındaki Geçen Tıbbi Deyimlerden Ne Anlaşılmalıdır? 
 
761
10. Vücuda Organ Sokma Ne Demektir? 
 
761
11. Organ Nedir? 
 
761
12. Organ Sokma– Organ Sokturma Suçun Niteliğini Değiştirir mi? 
 
762
14. Nüfuzu Kötüye Kullanmak Sayılır mı? 
 
763
15. Boşanma Halinde Kayın Hısımlığı Devam Edecek midir? 
 
763
16. Çocuklar 2. Kez Dinlenir mi? 
 
764
17. Çocuklar Nasıl Dinlenir? 
 
766
18. Katılan Sıfatı Kazanılır mı? 
 
766
19. Cinsel Davranış Nedir? 
 
771
20. TCK 43 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 
 
772
21. Cinsel İstismar ve Saldırıda Ağırlatıcı Sebepler Nasıl Uygulanacaktır? TCK’nin 103/2 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 
 
772
22. TCK’nin 103/3 Maddesi Uygulaması Nasıl Olacaktır? 
 
773
23. Bakım ve Gözetimde Süre Ne Olmalıdır? 
 
773
24. Doktorun Muayene Esnasındaki Durumu Nedir? 
 
774
25. Mağdur ve Sanığın Her İkisinin 15 Yaşından Küçük Olma Durumunda Ne Olacaktır? 
 
774
27. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları 
 
775
28. Beden ve Ruh Sağlığının Bozulmasındaki Faktörler Nelerdir? 
 
776
29. Beden ve Ruh Sağlığı Raporları Kimler Tarafından ve Nasıl Düzenlenecektir? 
 
777
30. Ruh Sağlığı Bozulmasının Dereceleri Nelerdir? 
 
778
31. Ruh Sağlığını Düzenleyen Ağırlaştırıcı Hüküm Temel Unsur mudur? 
 
779
32. Amaç Suç İçin Araç Suçun İşlenmesi Durumunda Ne Olacaktır? 
 
782
33. Zincirleme (Müteselsil) Suç mudur?–Tek Suç mudur? 
 
782
34. Sanığın eylemini Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulamaksızın İcra Etmesi Durumu 
 
785
35. Yine Sanığın Eylemini Aynı Senaryo Üzerinden Bu Kez Zor, Cebir, Şiddet, Tehdit Uygulayarak İcra Etmesi Durumu 
 
785
36. Cinsel Suçlarda Özel Durumlardan Olan Tehdit Bir Unsur mudur? Yoksa Ayrı Müstakil Suç mudur? 
 
786
37. Kamu Davasında Tanımlanmamış Suç için Ek İddianame 
 
786
38. İştirak Yönünden “Cinsel Suçlarda” Mağdurun Anne Babasının Konumu ve Sanığın Anne ve Babasının Konumu Nedir? 
 
787
39. TCK’nin 104. Maddesi Kapsamında Cinsel İlişki Nedir? 
 
789
40. Kişi Evlenmekle Reşit Olmuş ise Ne Olacak? 
 
789
41. Uygulamada Teşebbüs 
 
794
42. Uygulamada Faal Nedamet 
 
794
43. İnzal Olma (Boşalma) Durumunda Ne Olacaktır? 
 
795
44. Ereksiyon Sorunu Varsa Ne Olacaktır? 
 
796
45. Uygulamada Suçun Sübutu Nasıl Sağlanacaktır? 
 
796
Yararlanılan Kaynaklar 
 
801
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
873,00   
873,00   
2
436,50   
873,00   
3
291,00   
873,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
873,00   
873,00   
2
436,50   
873,00   
3
291,00   
873,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
873,00   
873,00   
2
436,50   
873,00   
3
291,00   
873,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
873,00   
873,00   
2
436,50   
873,00   
3
291,00   
873,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
873,00   
873,00   
2
436,50   
873,00   
3
291,00   
873,00   
Kapat