Ceza Hukuku Özel Hükümler Cilt II Mustafa Özen

Öğreti ve Uygulama IşığındaCeza Hukuku Özel Hükümler Cilt II


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
910
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786257595537
Boyut
16x24
Baskı
2 


İÇİNDEKİLER
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 5
İÇİNDEKİLER 7
GİRİŞ 39
BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107) 41
Genel Olarak 42
Korunan Hukuksal Yarar 48
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 48
Suçun Konusu 48
Suçun Maddi Konusu 49
Suçun Hukuki Konusu 49
Fail 49
Mağdur 51
Hareket 52
Netice 65
Nedensellik Bağı 65
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 65
Kast 65
Taksir 67
Hukuka Aykırılık Halleri 67
Meşru Savunma 67
Hakkın Kullanılması 67
Kanun Hükmünü İcra 68
İgilinin Rızası 68
Kusurluluğu Kaldıran Haller 68
Zorunluluk Hali 68
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 68

Cebir ve Tehdit 68
Hata 68
Suçun Tamamlanması 69
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 69
Teşebbüs 69
İştirak İçtima 70
İçtima 70
Bileşik Suç 70
Zincirleme Suç 70
Fikri İçtima 71
Normların Görünüşte İçtimaı 71
Gerçek İçtima 72
İ. Suçun Nitelikli Halleri 72
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 72
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 72
Etkin Pişmanlık 72
Güvenlik Tedbiri 72
Soruşturma ve Kovuşturma 72
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK M. 112) 73
Genel Olarak 74
Korunan Hukuksal Yarar 75
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 75
Suçun Konusu 75
Suçun Maddi Konusu 75
Suçun Hukuki Konusu 76
Fail 76
Mağdur 77
Hareket 77
4. Netice 86
6. Nedensellik Bağı 87
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 87
Kast 87
Taksir 89
Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması 89
Meşru Savunma 89
Hakkın Kullanılması 89

Kanun Hükmünü İcra 90
İlgilinin Rızası 90
Kusurluluğu Kaldıran Haller 90
Zorunluluk Hali 90
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 91
Cebir ve Tehdit 91
Hata 91
G Suçun Tamamlanması 91
H. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 92
Teşebbüs 92
İştirak 92
İçtima 93
Bileşik Suç 93
Zincirleme Suç 93
Fikri İçtima 93
d Normların Görünüşte İçtimaı 93
e. İçtima 94
İ. Suçun Nitelikli Halleri 94
Etkin Pişmanlık 94
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 94
Soruşturma ve Kovuşturma 94
KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇU
(TCK M. 113) 95
Genel Olarak 95
Korunan Hukuksal Yarar 96
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 96
Suçun Konusu 96
Suçun Maddi Konusu 96
Suçun Hukuki Konusu 97
Fail 97
Mağdur 97
Hareket 98
Netice 102
Nedensellik Bağı 102
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 102
Kast 102

Taksir 103
Hukuka Aykırılık Halleri 103
Meşru Savunma 103
Hakkın Kullanılması 103
Kanun Hükmünü İcra 103
İlgilinin Rızası 104
Kusurluluğu Kaldıran Haller 104
Zorunluluk Hali 104
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 104
Cebir ve Tehdit 104
Hata 105
Suçun Tamamlanması 105
H.. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 105
Teşebbüs 105
İştirak 105
İçtima 106
Bileşik Suç 106
Zincirleme Suç 106
Fikri İçtima 106
Normların Görünüşte İçtimaı 107
Gerçek İçtima 107
İ. Suçun Nitelikli Halleri 107
Etkin Pişmanlık 107
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 107
Soruşturma ve Kovuşturma 107
SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK M. 114) 108
Genel Olarak 109
Korunan Hukuksal Yarar 110
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 110
Suçun Konusu 110
Suçun Maddi Konusu 110
Suçun Hukuki Konusu 110
Fail 111
Mağdur 111
Hareket 112
Netice 120

Nedensellik Bağı 120
D . Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 120
Kast 120
Taksir 121
Hukuka Aykırılık Halleri 122
1,. Meşru Savunma 122
Hakkın Kullanılması 122
Kanun Hükmünü İcra 122
İlgilinin Rızası 123
Kusurluluğu Kaldıran Haller 123
Zorunluluk Hali 123
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 123
Cebir ve Tehdit 123
Hata 123
G . Suçun Tamamlanması 124
H. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 125
Teşebbüs 125
İştirak 126
İçtima 126
Bileşik Suç 126
Zincirleme Suç 126
Fikri İçtima 126
Normların Görünüşte İçtimaı 127
Gerçek İçtima 127
İ. Suçun Nitelikli Halleri 127
Etkin Pişmanlık 127
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 127
L Soruşturma ve Kovuşturma 127
İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME
SUÇU (TCK M. 115) 128
Genel Olarak 128
Korunan Hukuksal Yarar 130
C Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 131
Suçun Konusu 131
Suçun Maddi Konusu 131
Suçun Hukuki Konusu 131

2, Fail 132
Mağdur 132
Hareketr 133
Netice 140
6 . Nedensellik Bağı 141
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 142
Kast 142
Taksir 143
Hukuka Aykırılık Halleri 143
Meşru Savunma 143
Hakkın Kullanılması 143
Kanun Hükmünü İcra 143
İlgilinin Rızası 144
Kusurluluğu Kaldıran Haller 144
Zorunluluk Hali 144
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 144
Cebir ve Tehdit 144
Hata 144
Suçun Tamamlanması 144
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 145
Teşebbüs 145
2, İştirak 146
İçtima 146
Bileşik Suç 146
Zincirleme Suç 146
Fikri İçtima 146
Normların Görünüşte İçtimaı 147
Gerçek İçtima 147
İ. Suçun Nitelikli Halleri 147
Etkin Pişmanlık 147
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 147
Soruşturma ve Kovuşturma 147
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU (TCK M. 117) 148
Genel Olarak 149
Korunan Hukuksal Yarar 150
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 151

Suçun Konusu 151
Suçun Maddi Konusu 151
Suçun Hukuki Konusu 152
Fail 152
Mağdur 154
Hareket 157
Netice 172
Nedensellik Bağı 173
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 174
Kast 174
Taksir 175
Hukuka Aykırılık Halleri 175
Meşru Savunma 175
Hakkın Kullanılması 175
Kanun Hükmünü İcra 176
İlgilinin Rızası 176
Kusurluluğu Kaldıran Haller 176
Zorunluluk Hali 176
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 176
Cebir ve Tehdit 177
Hata 177
Suçun Tamamlanması 177
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 178
Teşebbüs 178
İştirak 179
İçtima 180
Bileşik Suç 180
Zincirleme Suç 181
Fikri İçtima 182
Normların Görünüşte İçtimaı 183
Gerçek İçtima 183
İ. Suçun Nitelikli Halleri 184
Etkin Pişmanlık 185
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 185
Soruşturma ve Kovuşturma 185

TCK m. 112, 113, 114, 115 ve 117’DEKİ DÜZENLEMELER BAKIMINDAN
ORTAK HÜKÜM (TCK M. 119) 186
Suçların Nitelikli Halleri 186
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 186
Suçun Silahla İşlenmesi 186
Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle,
İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi 187
Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi 188
Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları
Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi 189
Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 189
TCK m. 119/2: Gerçek İçtima 190
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 190
Etkin Pişmanlık 190
Soruşturma ve Kovuşturma 190
NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU (TCK M. 122) 191
Genel Olarak 192
Korunan Hukuksal Yarar 192
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 193
Suçun Konusu 193
Suçun Maddi Konusu 193
Suçun Hukuki Konusu 194
Fail 194
Mağdur 196
Hareket 197
Netice 207
Nedensellik Bağı 207
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 207
Kast 207
Taksir 209
Hukuka Aykırılık Halleri 209
Meşru Savunma 209
Hakkın Kullanılması 209
Kanun Hükmünü İcra 209
İlgilinin Rızası 210
Kusurluluğu Kaldıran Haller 210

Zorunluluk Hali 210
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 210
Cebir ve Tehdit 210
Hata 210
Suçun Tamamlanması 210
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 211
Teşebbüs 211
İştirak 211
İçtima 211
Bileşik Suç 211
Zincirleme Suç 212
Fikri İçtima 212
Normların Görünüşte İçtimaı 213
Gerçek İçtima 213
İ. Suçun Nitelikli Halleri 213
Etkin Pişmanlık 213
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 213
Soruşturma ve Kovuşturma 213
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK M. 132) 215
Genel Olarak 216
Korunan Hukuksal Yarar 216
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 217
Suçun Konusu 217
Suçun Maddi Konusu 217
Suçun Hukuki Konusu 218
Fail 219
Mağdur 220
Hareket 221
Netice 235
Nedensellik Bağı 235
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 235
Kast 235
Taksir 237

Hukuka Aykırılık Halleri 237
Meşru Savunma 238
Hakkın Kullanılması 238
Kanun Hükmünü İcra 243
İlgilinin Rızası 243
Kusurluluğu Kaldıran Haller 245
Zorunluluk Hali 245
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 246
Cebir ve Tehdit 247
Hata 247
Suçun Tamamlanması 248
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 248
Teşebbüs 248
İştirak 248
İçtima 249
Bileşik Suç 249
Zincirleme Suç 249
Fikri İçtima 251
Normların Görünüşte İçtimaı 251
Gerçek İçtima 252
İ. Suçun Nitelikli Halleri 252
Etkin Pişmanlık 253
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 253
Soruşturma ve Kovuşturma 253
KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI
SUÇU (TCK M. 133) 254
Genel Olarak 255
Korunan Hukuksal Yarar 255
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 255
Suçun Konusu 255
Suçun Maddi Konusu 256
Suçun Hukuki Konusu 256
Fail 257
Mağdur 261
Hareket 262
Netice 276

Nedensellik Bağı 276
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 276
Kast 276
Taksir 277
Hukuka Aykırılık Halleri 277
Meşru Savunma 277
Hakkın Kullanılması 279
Kanun Hükmünü İcra 280
İlgilinin Rızası 280
Kusurluluğu Kaldıran Haller 282
Zorunluluk Hali 282
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 282
Cebir ve Tehdit 283
Hata 283
Suçun Tamamlanması 283
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 284
Teşebbüs 284
İştirak 284
İçtima 285
Bileşik Suç 285
Zincirleme Suç 285
Fikri İçtima 286
Gerçek İçtima 287
İ. Suçun Nitelikli Halleri 287
Etkin Pişmanlık 287
Soruşturma ve Kovuşturma 288
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 288
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK M. 134) 289
Genel Olarak 290
Korunan Hukuksal Yarar 290
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 291
Suçun Konusu 291
Suçun Maddi Konusu 291
Suçun Hukuki Konusu 291
Fail 292
Mağdur 293

Hareket 294
Netice 314
Nedensellik Bağı 314
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 314
Kast 314
Taksir 315
Hukuka Aykırılık Halleri 315
Meşru Savunma 315
Hakkın Kullanılması 315
Kanun Hükmünü İcra 320
İlgilinin Rızası 320
Kusurluluğu Kaldıran Haller 323
Zorunluluk Hali 323
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 323
Cebir ve Tehdit 323
Hata 323
Suçun Tamamlanması 324
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 324
Teşebbüs 324
İştirak 324
İçtima 324
Bileşik Suç 324
Zincirleme Suç 324
Fikri İçtima 325
Normların Görünüşte İçtimaı 326
Gerek İçtima 327
İ. Suçun Nitelikli Halleri 329
Etkin Pişmanlık 329
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 329
Soruşturma ve Kovuşturma 329
KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU (TCK M. 135) 335
Genel Olarak 336
Korunan Hukuksal Yarar 336
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 336
Suçun Konusu 336
Suçun Maddi Konusu 336

Suçun Hukuki Konusu 337
Fail 340
Mağdur 340
Hareket 341
Netice 346
Nedensellik Bağı 346
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 346
Kast 346
Taksir 347
Hukuka Aykırılık Halleri 347
Meşru Savunma 347
Hakkın Kullanılması 347
Kanun Hükmünü İcra 348
İlgilinin Rızası 349
Kusurluluğu Kaldıran Haller 350
Zorunluluk Hali 350
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 350
Cebir ve Tehdit 350
Hata 351
Suçun Tamamlanması 351
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 351
Teşebbüs 351
İştirak 351
İçtima 351
Bileşik Suç 351
Zincirleme Suç 352
Fikri İçtima 352
Normların Görünüşte İçtimaı 352
Gerçek İçtima 353
İ. Suçun Nitelikli Halleri 353
J. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 353
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 353
Etkin Pişmanlık 353
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 353
Soruşturma ve Kovuşturma 353

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU
(TCK M. 136) 354
Genel Olarak 354
Korunan Hukuksal Yarar 354
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 355
Suçun Konusu 355
Suçun Maddi Konusu 355
Suçun Hukuki Konusu 355
Fail 356
Mağdur 356
Hareket 356
Netice 361
Nedensellik Bağı 362
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 362
Kast 362
Taksir 362
Hukuka Aykırılık Halleri 362
Meşru Savunma 362
Hakkın Kullanılması 363
Kanun Hükmünü İcra 363
İlgilinin Rızası 364
Kusurluluğu Kaldıran Haller 364
Zorunluluk Hali 364
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 364
Cebir ve Tehdit 365
Hata 365
Suçun Tamamlanması 365
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 365
Teşebbüs 365
İştirak 365
İçtima 366
Bileşik Suç 366
Zincirleme Suç 366
Fikri İçtima 366
Normların Görünüşte İçtimaı 366
Gerçek İçtima 367

İ. Suçun Nitelikli Halleri 367
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 368
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 368
Etkin Pişmanlık 368
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 368
Soruşturma ve Kovuşturma 368
CEZAYI ARTIRAN ORTAK NİTELİKLİ HALLER TCK M. 137
(TCK M. 132-136 ARASINDAKİ SUÇLAR) 369
TCK m. 132-136 Arasında Yer Alan Suçların Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi 369
TCK m. 132-136 Arasında Yer Alan Suçların Belli Bir Meslek ve Sanatın
Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi 370
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ SUÇU (TCK M. 154) 371
Genel Olarak 372
Korunan Hukuksal Yarar 372
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 374
Suçun Konusu 374
Suçun Maddi Konusu 374
Suçun Hukuki Konusu 378
Fail 378
Mağdur 381
Hareket 383
Netice 392
Nedensellik Bağı 392
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 393
Kast 393
Taksir 394
Hukuka Aykırılık Halleri 394
Meşru Savunma 394
Hakkın Kullanılması 394
Kanun Hükmünü İcra 395
İlgilinin Rızası 396
Kusurluluğu Kaldıran Haller 396
Zorunluluk Hali 396

Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 397
Cebir ve Tehdit 397
Hata 397
Suçun Tamamlanması 398
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 398
Teşebbüs 398
İştirak 398
İçtima 399
Bileşik Suç 399
Zincirleme Suç 399
Fikri İçtima 400
Normların Görünüşte İçtimaı 400
Gerçek İçtima 401
İ. Suçun Nitelikli Halleri 401
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 401
Şahsi Cezasızlık Sebepleri 402
L.. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 402
Etkin Pişmanlık 402
Soruşturma ve Kovuşturma 402
Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri 402
ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ VERME SUÇU
(TCK M. 164) 403
Genel Olarak 403
Korunan Hukuksal Yarar 404
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 404
Suçun Konusu 404
Suçun Maddi Konusu 404
Suçun Hukuki Konusu 405
Fail 407
Mağdur 407
Hareket 408
Netice 415
Nedensellik Bağı 416
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 416
Kast 416
Taksir 416

Hukuka Aykırılık Halleri 416
Meşru Savunma 416
Hakkın Kullanılması 417
Kanun Hükmünü İcra 417
İlgilinin Rızası 417
Kusurluluğu Kaldıran Haller 417
Zorunluluk Hali 417
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 417
Cebir ve Tehdit 417
Hata 418
Suçun Tamamlanması 418
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 418
Teşebbüs 418
İştirak 418
İçtima 419
Bileşik Suç 419
Zincirleme Suç 419
Fikri İçtima 420
Normların Görünüşte İçtimaı 420
İ. Suçun Nitelikli Halleri 420
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 420
Şahsi Cezasızlık Sebepleri 420
Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 420
Etkin Pişmanlık 421
Soruşturma ve Kovuşturma 421
Tüzel Kişi Hakkında Güvenlik Tedbiri 421
İKİNCİ BÖLÜM ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU (TCK M. 184) 423
Genel Olarak 424
Korunan Hukuksal Yarar 424
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 426
Suçun Konusu 426
Suçun Maddi Konusu 426
Suçun Hukuki Konusu 428

Fail 429
Mağdur 433
Hareket 434
Netice 446
Nedensellik Bağı 447
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 447
Kast 447
Taksir 448
Hukuka Aykırılık Halleri 448
Meşru Savunma 448
Hakkın Kullanılması 449
Kanun Hükmünü İcra 449
İlgilinin Rızası 449
Kusurluluğu Kaldıran Haller 450
Zorunluluk Hali 450
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 450
Cebir ve Tehdit 451
Hata 451
Suçun Tamamlanması 452
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 453
Teşebbüs 453
İştirak 454
İçtima 454
Bileşik Suç 454
Zincirleme Suç 454
Fikri İçtima 456
Normların Görünüşte İçtimaı 458
Gerçek İçtima 460
İ. Suçun Nitelikli Halleri 460
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 460
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 460
TCK m. 184’te Düzenlenen Suçların Yer ve Zaman Bakımından
Uygulanması 460
Yer Bakımından 460
Zaman Bakımından 461
Etkin Pişmanlık 461
Soruşturma ve Kovuşturma 464

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU (TCK M. 214) 465
Genel Olarak 466
Korunan Hukuksal Yarar 466
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 466
Suçun Konusu 466
Suçun Maddi Konusu 466
Suçun Hukuki Konusu 466
Fail 467
Mağdur 467
Hareket 468
Netice 479
Nedensellik Bağı 479
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 480
Kast 480
Taksir 480
Hukuka Aykırılık Halleri 480
Meşru Savunma 481
Hakkın Kullanılması 481
Kanun Hükmünü İcra 481
İlgilinin Rızası 481
Kusurluluğu Kaldıran Haller 482
Zorunluluk Hali 482
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 482
Cebir ve Tehdit 482
Hata 482
Suçun Tamamlanması 483
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 483
Teşebbüs 483
İştirak 484
İçtima 485
Bileşik Suç 485
Zincirleme Suç 485
Fikri İçtima 486

Normların Görünüşte İçtimaı 486
Gerçek İçtima 487
İ. Suçun Nitelikli Halleri 491
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 491
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 491
Etkin Pişmanlık 491
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 491
Soruşturma ve Kovuşturma 491
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU (TCK M. 216) 492
Genel Olarak 493
Korunan Hukuksal Yarar 494
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 495
Suçun Konusu 495
Suçun Maddi Konusu 495
Suçun Hukuki Konusu 496
Fail 498
Mağdur 499
Hareket 504
Netice 518
Nedensellik Bağı 518
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 519
Kast 519
Taksir 520
Hukuka Aykırılık Halleri 520
Meşru Savunma 520
Hakkın Kullanılması 521
Kanun Hükmünü İcra 522
İlgilinin Rızası 523
Kusurluluğu Kaldıran Haller 523
Zorunluluk Hali 523
2.Y etkili Amirin Emrini Yerine Getirme 523
Cebir ve Tehdit 523
Hata 524
Suçun Tamamlanması 524
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 525
Teşebbüs 525

İştirak 526
İçtima 527
Bileşik Suç 527
Zincirleme Suç 527
Fikri İçtima 528
Normların Görünüşte İçtimaı 529
Gerçek İçtima 529
İ. Suçun Nitelikli Halleri 530
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 530
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 530
Etkin Pişmanlık 530
Soruşturma ve Kovuşturma 530
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK M. 220) 531
Genel Olarak 533
Korunan Hukuksal Yarar 535
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 536
Suçun Konusu 536
Suçun Maddi Konusu 536
Suçun Hukuki Konusu 537
Fail 538
Mağdur 541
Hareket 543
Netice 586
Nedensellik Bağı 586
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 587
Kast 587
Taksir 594
Hukuka Aykırılık Halleri 594
Meşru Savunma 594
Hakkın Kullanılması 595
Kanun Hükmünü İcra 595
İlgilinin Rızası 595
Kusurluluğu Kaldıran Haller 595
Zorunluluk Hali 595
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 596
Cebir ve Tehdit 596

Hata 596
Suçun Tamamlanması 597
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 598
Teşebbüs 598
İştirak 600
İçtima 605
Bileşik Suç 605
Zincirleme Suç 606
Fikri İçtima 607
Normların Görünüşte İçtimaı 608
Gerçek İçtima 608
İ. Suçun Nitelikli Halleri 611
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 611
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 619
Etkin Pişmanlık 620
Soruşturma ve Kovuşturma 630
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIMA SUÇU (TCK M. 236) 631
Genel Olarak 632
Korunan Hukuksal Yarar 633
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 634
Suçun Konusu 634
Suçun Maddi Konusu 634
c. Suçun Hukuki Konusu 634
Fail 635
Mağdur 638
Hareket 639
Netice 660
Nedensellik Bağı 662
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 663
Kast 663
Taksir 663
Hukuka Aykırılık Halleri 663
Meşru Savunma 663

Hakkın Kullanılması 663
Kanun Hükmünü İcra 663
İlgilinin Rızası 663
Kusurluluğu Kaldıran Haller 664
Zorunluluk Hali 664
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 664
Cebir ve Tehdit 664
Hata 664
Suçun Tamamlanması 664
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 665
Teşebbüs 665
İştirak 665
İçtima 667
Bileşik Suç 667
Zincirleme Suç 667
Fikri İçtima 669
Normların Görünüşte İçtimaı 670
Gerçek İçtima 670
İ. Suçun Nitelikli Halleri 672
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 672
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 672
Etkin Pişmanlık 672
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 672
Soruşturma ve Kovuşturma 672
TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI VEYA MÜŞTERİ SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ
VEYA BELGELERİN AÇIKLANMASI SUÇU (TCK M. 239) 673
Genel Olarak 674
Korunan Hukuksal Yarar 674
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 675
Suçun Konusu 675
Suçun Maddi Konusu 675
Suçun Hukuki Konusu 676
Fail 679
Mağdur 680
Hareket 681
Netice 688

Nedensellik Bağı 688
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 688
Kast 688
Taksir 688
Hukuka Aykırılık Halleri 689
Meşru Savunma 689
Hakkın Kullanılması 689
Kanun Hükmünü İcra 689
İlgilinin Rızası 689
Kusurluluğu Kaldıran Haller 689
Zorunluluk Hali 689
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 690
Cebir ve Tehdit 690
Hata 690
Suçun Tamamlanması 691
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 691
Teşebbüs 691
İştirak 692
İçtima 692
Bileşik Suç 692
Zincirleme Suç 693
Fikri İçtima 693
Normların Görünüşte İçtimaı 693
Gerçek İçtima 694
İ. Suçun Nitelikli Halleri 694
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 694
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 695
Etkin Pişmanlık 695
Soruşturma ve Kovuşturma 695
BEŞİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU
(TCK M. 244) 697
Genel Olarak 698
Korunan Hukuksal Yarar 698

Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 700
Suçun Konusu 700
Suçun Maddi Konusu 700
Suçun Hukuki Konusu 701
Fail 704
Mağdur 705
Hareket 707
Netice 720
Nedensellik Bağı 721
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 721
Kast 721
Taksir 722
Hukuka Aykırılık Halleri 722
Meşru Savunma 722
Hakkın Kullanılması 723
Kanun Hükmünü İcra 723
İlgilinin Rızası 724
Kusurluluğu Kaldıran Haller 725
Zorunluluk Hali 725
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 725
Cebir ve Tehdit 726
Hata 727
Suçun Tamamlanması 727
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 728
Teşebbüs 728
İştirak 730
İçtima 731
Bileşik Suç 731
Zincirleme Suç 732
Fikri İçtima 732
Normların Görünüşte İçtimaı 734
Gerçek İçtima 737
İ. Suçun Nitelikli Halleri 739
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 739
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 740
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 740
Soruşturma ve Kovuşturma 740

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
(TCK M. 245) 741
Genel Olarak 742
Korunan Hukuksal Yarar 742
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 744
Suçun Konusu 744
Suçun Maddi Konusu 744
Suçun Hukuki Konusu 746
Fail 746
Mağdur 747
Hareket 749
Netice 762
Nedensellik Bağı 763
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 763
Kast 763
Taksir 764
Hukuka Aykırılık Halleri 764
Meşru Savunma 764
Hakkın Kullanılması 765
Kanun Hükmünü İcra 765
İlgilinin Rızası 765
Kusurluluğu Kaldıran Haller 766
Zorunluluk Hali 766
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 767
Cebir ve Tehdit 767
Hata 767
Suçun Tamamlanması 768
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 768
Teşebbüs 768
İştirak 769
İçtima 771
Bileşik Suç 771
Zincirleme Suç 771
Fikri İçtima 774
Normların Görünüşte İçtimaı 775
Gerçek İçtima 777

İ. Suçun Nitelikli Halleri 780
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 780
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 780
Şahsi Cezasızlık Nedenleri 780
Etkin Pişmanlık 781
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri 784
Soruşturma ve Kovuşturma 784
ALTINCI BÖLÜM
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI SUÇU (TCK M. 258) 785
Genel Olarak 785
Korunan Hukuksal Yarar 786
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 787
Suçun Konusu 787
Suçun Maddi Konusu 787
Suçun Hukuki Konusu 787
Fail 794
Mağdur 795
Hareket 796
Netice 801
Nedensellik Bağı 801
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 801
Kast 801
Taksir 802
Hukuka Aykırılık Halleri 802
Meşru Savunma 802
Hakkın Kullanılması 802
Kanun Hükmünü İcra 802
İlgilinin Rızası 803
Kusurluluğu Kaldıran Haller 805
Zorunluluk Hali 805
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 805
Cebir ve Tehdit 805
Hata 806

Suçun Tamamlanması 806
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 806
Teşebbüs 806
İştirak 807
İçtima 807
Bileşik Suç 807
Zincirleme Suç 807
Fikri İçtima 809
Normların Görünüşte İçtimaı 809
Gerçek İçtima 809
İ. Suçun Nitelikli Halleri 810
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 810
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 810
Etkin Pişmanlık 810
Soruşturma ve Kovuşturma 810
YEDİNCİ BÖLÜM ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK M. 278) 811
Genel Olarak 812
Korunan Hukuksal Yarar 813
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 814
Suçun Konusu 814
Suçun Maddi Konusu 814
Suçun Hukuki Konusu 814
Fail 814
Mağdur 818
Hareket 820
Netice 830
Nedensellik Bağı 830
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 830
Kast 830
Taksir 830
Hukuka Aykırılık Halleri 830
Meşru Savunma 830
Hakkın Kullanılması 830

Kanun Hükmünü İcra 831
İlgilinin Rızası 831
Kusurluluğu Kaldıran Haller 832
Zorunluluk Hali 832
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 832
Cebir ve Tehdit 832
Hata 832
Suçun Tamamlanması 833
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 833
Teşebbüs 833
İştirak 834
İçtima 835
Bileşik Suç 835
Zincirleme Suç 835
Fikri İçtima 835
Normların Görünüşte İçtimaı 835
Gerçek İçtima 836
İ. Suçun Nitelikli Halleri 836
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 836
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 837
Etkin Pişmanlık 837
Soruşturma ve Kovuşturma 837
KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK M. 279) 838
Genel Olarak 838
Korunan Hukuksal Yarar 838
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 839
Suçun Konusu 839
Suçun Maddi Konusu 839
Suçun Hukuki Konusu 839
Fail 840
Mağdur 842
Hareket 842
Netice 848
Nedensellik Bağı 848
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 848
Kast 848

Taksir 848
Hukuka Aykırılık Halleri 849
Meşru Savunma 849
Hakkın Kullanılması 849
Kanun Hükmünü İcra 849
İlgilinin Rızası 850
Kusurluluğu Kaldıran Haller 850
Zorunluluk Hali 850
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 851
Cebir ve Tehdit 851
Hata 851
Suçun Tamamlanması 851
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 851
Teşebbüs 851
İştirak 852
İçtima 852
Bileşik Suç 852
Zincirleme Suç 852
Fikri İçtima 852
Normların Görünüşte İçtimaı 852
Gerçek İçtima 853
İ. Suçun Nitelikli Halleri 853
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 853
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 853
Etkin Pişmanlık 853
Soruşturma ve Kovuşturma 853
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK M. 280) 854
Genel Olarak 854
Korunan Hukuksal Yarar 855
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 855
Suçun Konusu 855
Suçun Maddi Konusu 855
Suçun Hukuki Konusu 856
Fail 856
Mağdur 860
Hareket 860

Netice 871
Nedensellik Bağı 871
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 871
Kast 871
Taksir 872
Hukuka Aykırılık Halleri 872
Meşru Savunma 873
Hakkın Kullanılması 873
Kanun Hükmünü İcra 873
İlgilinin Rızası 873
Kusurluluğu Kaldıran Haller 874
Zorunluluk Hali 874
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 874
Cebir ve Tehdit 874
Hata 874
Suçun Tamamlanması 875
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 876
Teşebbüs 876
İştirak 876
İçtima 876
Bileşik Suç 876
Zincirleme Suç 876
Fikri İçtima 877
Normların Görünüşte İçtimaı 877
Gerçek İçtima 878
İ. Suçun Nitelikli Halleri 878
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 878
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 878
Etkin Pişmanlık 878
Soruşturma ve Kovuşturma 878
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
(TCK M. 282) 879
Genel Olarak 880
Korunan Hukuksal Yarar 881
Suçun (Tipikliğin) Maddi Unsurları 882
Suçun Konusu 882

Suçun Maddi Konusu 882
Suçun Hukuki Konusu 889
Fail 890
Mağdur 891
Hareket 892
Netice 898
Nedensellik Bağı 898
Suçun (Tipikliğin) Manevi Unsurları 898
Kast 898
Taksir 900
Hukuka Aykırılık Halleri 900
Meşru Savunma 900
Hakkın Kullanılması 901
Kanun Hükmünü İcra 901
İlgilinin Rızası 901
Kusurluluğu Kaldıran Haller 901
Zorunluluk Hali 901
Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme 901
Cebir ve Tehdit 902
Hata 902
Suçun Tamamlanması 902
Suçun Özel Görünüş Şekilleri 903
Teşebbüs 903
İştirak 904
İçtima 905
Bileşik Suç 905
Zincirleme Suç 905
Fikri İçtima 906
Normların Görünüşte İçtimaı 906
Gerçek İçtima 906
İ. Suçun Nitelikli Halleri 908
Cezayı Artıran Nitelikli Haller 908
Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 909
Tüzel kişiler hakkında Güvenlik Tedbiri 909
Etkin Pişmanlık 909
Soruşturma ve Kovuşturma 910

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat