Kısmi Hükümsüzlük Nagehan Kırkbeşoğlu

Kısmi Hükümsüzlük


Basım Tarihi
2011-11
Sayfa Sayısı
441
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786054446179
Baskı
1150,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 150 puan kazanacaksınız)
   150
KARGO BEDAVA

6098 SAYILI YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU' NA GÖREKISMİ HÜKÜMSÜZLÜKNagehan KIRKBEŞOĞLU- Kısmi Hükümsüzlük İle İlgili Temel Kavramlar

- Hukuki İşlem Kavramı

- Geçersizlik (Hükümsüzlük) Kavramı Ve Anlamı

- Sözleşme Özgürlüğü Kavramı Ve Sınırları

- Geçersizlik Yaptırımları

- Mukayeseli Hukukta Kısmi Hükümsüzlüğün Yeri

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özellikleri Ve Şartları

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özellikleri

- Kısmi Hükümsüzlüğün Şartları

- Kısmi Hükümsüzlüğün Türleri Ve Özellikle Düşey Kısmi Hükümsüzlük

- Kısmi Hükümsüzlüğün Türleri

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Hukukta Uygulanması Ve Sonuçları

- Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Hukukta Uygulanması

- Kısmi Hükümsüzlüğün SonuçlarıI. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI- Hukuki İşlem Kavramı. 7

II- Geçersizlik (Hükümsüzlük) Kavramı ve Anlamı. 9

A- Roma Hukukunda. 9

B- Fransız Hukukunda. 11

C- İsviçre Hukukunda. 12

D- Alman Hukukunda. 14

E- Türk Hukukunda . 16

III- Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sınırları. 18

A- Sözleşme Özgürlüğü Kavramının Gelişimi ve Anlamı. 18

B- Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları . 24

IV- Geçersizlik Yaptırımları . 27

A- Yokluk . 27

B- Kesin Hükümsüzlük . 28

1- Kesin Hükümsüzlüğün Tanımı, Özellikleri ve Türleri . 28

2- Tam Hükümsüzlük. 32

a- Genel Olarak. 32

b- Tam Hükümsüzlüğün Uygulanmayacağı Haller . 34

(1) Tam Hükümsüzlüğün İhlal Edilen Emredici

Normun Koruma Amacına Aykırı Olması Durumu . 34

i. Genel Olarak . 34

ii. Kanunda Üst Sınırın Tayin Edildiği Haller. 37

iii. Sorumsuzluk Anlaşmaları. 41

iv. Lex Commisoria Yasağına Aykırılık . 57

(2) Tam Hükümsüzlüğün Kısmen Engellenebildiği Haller. 59

i. TBK. m. 27/f.2’nin batıl kısımdan zarar gören

tarafı koruma amacı . 59

ii. Genel İşlem Şartlarında. 63

aa. Yürürlük Denetimi Bakımından Kısmi

Hükümsüzlük . 63

bb. İçerik Denetimi Bakımından Kısmi

Hükümsüzlük . 66

3- Kısmi Hükümsüzlük . 75

E- İptal Edilebilirlik. 76

F- Askıda Hükümsüzlük . 78

IV- Mukayeseli Hukukta Kısmi Hükümsüzlüğün Yeri. 79

A- Roma Hukukunda. 79

B- Fransız Hukukunda. 81

C- Avusturya Hukukunda . 87

D- Alman Hukukunda. 91

E- İsviçre Hukukunda. 100

F- Türk Hukukunda . 102II. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ÖZELLİKLERİ VE ŞARTLARıI- Kısmi Hükümsüzlüğün Özellikleri. 105

II- Kısmi Hükümsüzlüğün Şartları . 111

A- Genel Olarak . 111

B- Kısmi Hükümsüzlüğün Objektif Şartları . 112

1- Sözleşmenin Geçerli Şekilde Kurulmuş Borç Doğuran Bir

Sözleşme Olması . 112

2- Sözleşmenin Bölünebilir Olması . 115

a- Bölünebilirlik Kavramı ve Anlamı . 115

b- Sözleşmenin Anlaşma - Alt Anlaşma Olarak

Bölünebilirliği. 117

c- Sözleşmenin Esaslı Unsurlar Açısından Bölünebilirliği . 123

d- Sözleşmenin Zaman Olarak Bölünebilirliği (zeitliche Teilbarkeit) . 130

e- Sözleşmenin İçeriğinin Nicelik Olarak Bölünebilirliği

(quantitative - vertikale Teilbarkeit). 136

f- Sözleşmenin Subjektif Bölünebilirliği . 138

3- Geçersizliğin Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmına İlişkin Olması. 140

a- Sözleşmenin İçeriği Kavramı ve Anlamı. 140

b- İçerik Sakatlığı Sebepleri . 143

(1) Dar Anlamda İçerik Sakatlığı Sebepleri . 144

i. Genel Olarak . 144

ii. İmkânsızlık . 154

aa. Genel Olarak Başlangıçtaki İmkânsızlık Kavramı. 154

bb. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının İmkânsız Olması . 158

iii. Emredici Hükümlere Aykırılık . 161

aa. Emredici Hükümlere Aykırılık Kavramı ve

Anlamı. 161

bb. Emredici Hükümlere Aykırılığın Tespiti . 168

cc. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının Emredici Hükümlere Aykırılığı . 170

iv. Ahlaka Aykırılık. 171

aa. Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Anlamı . 171

bb. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının Ahlaka Aykırı Olması . 175

v. Sözleşmenin İçeriğinin Bir Kısmının Kişilik Hakkına Aykırı Olması. 177

(2) Geniş Anlamda İçerik Sakatlığı Sebepleri. 186

C- Kısmi Hükümsüzlüğün Subjektif Şartı: Tarafların Farazi

İradelerinden Sakat Kısım Olmasaydı Sözleşmenin

Hükümsüz Olacağının Anlaşılmaması Gerekir. 189

1- Farazi İrade Kavramı ve Farazi İradenin Tespitine İlişkin Görüşler . 189

a- Objektifleştirilmiş Farazi İradeler Görüşü. 191

b- Subjektifleştirilmiş Farazi İradeler Görüşü . 192

c- İki Aşamalı Farazi İradeler Görüşü . 193

d- Görüşlerin Değerlendirilmesi . 195

2- Tarafların Farazi İradelerinin Aranacağı Zaman. 196

3- Tarafların Butlan Anlaşması Yapmamış Olmamaları Gerekir. 197

a- Butlan Anlaşmasının Tanımı ve Türleri. 197

(1) Kurtarıcı Kayıtlar (salvatorische Klauseln). 199

(2) İkame Kayıtları (Ersetzungsklauseln). 201III. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TÜRLERİ VE ÖZELLİKLE DÜŞEY KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

I- Kısmi Hükümsüzlüğün Türleri . 203

A- Genel Olarak . 203

B- Basit Kısmi Hükümsüzlük (Yatay Kısmi Hükümsüzlük). 204

1- Tanımı ve Özellikleri . 204

2- Zorunlu Basit Kısmi Hükümsüzlük. 206

C- Değiştirilmiş Kısmi Hükümsüzlük. 209

1- Genel Olarak Tanımı ve Türleri. 209

a- Sakat Kısmın Yerine Kanunun Emredici ya da Tamamlayıcı Hükmün Geçmesi . 211

b- Sakat Kısmın Yerine Tarafların Farazi İradelerine Göre

Tespit Edilen Hükmün Geçmesi. 214

2- Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük. 215

D- Düşey Kısmi Hükümsüzlük (İndirim Yaptırımı) . 219

II- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Olarak İncelenmesi. 220

A- Kavram Olarak Düşey Kısmi Hükümsüzlük. 220

B- TTK. m. 1530/f. 1 (TTK m. 1466) Hükmünün Değerlendirilmesi . 223

C- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Hukuki Niteliği . 228

D- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Benzer Kurumlarla İlişkisi. 230

1- Tahvil (Çevirme) ve Düşey Kısmi Hükümsüzlük. 230

2- Gabin ve Düşey Kısmi Hükümsüzlük . 232

E- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Mukayeseli Hukuktaki Yeri . 233

1- Avusturya Hukukunda . 233

2- Fransız Hukukunda. 236

3- Alman Hukukunda. 238

4- İsviçre Hukukunda. 244

5- Türk Hukukunda. 250

F- Düşey Kısmi Hükümsüzlüğün Uygulama Alanı. 255

1- Kanunda Üst Sınırın Tayin Edildiği Haller . 255

a- Genel Olarak. 255

b- Zamanaşımı Süreleri Bakımından İndirim Yaptırımı . 259

c- Yüksek Faiz Bakımından İndirim Yaptırımı . 264

2- Genel İşlem Şartlarında İndirim Yaptırımı . 280

3- Hakimin Caiz Sınıra İndirim Yetkisinin Bulunduğu Haller (Hüküm İçi Boşluk Bulunan Haller). 288

a- Aşırı Bedelli Sözleşmelerde İndirim Yaptırımı . 289

b- Cezai Koşul Bakımından İndirim Yaptırımı . 304

4- Rekabet Yasağına İlişkin İndirim Yaptırımı. 316

5- Uzun Süreli Sözleşmelerde İndirim Yaptırımı. 328

6- Yükseltme Yaptırımı ve Düşey Kısmi Hükümsüzlük. 334IV. BÖLÜM

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ÖZEL HUKUKTA UYGULANMASI VE SONUÇLARI

I- Kısmi Hükümsüzlüğün Özel Hukukta Uygulanması. 339

A- Borçlar Hukuku Alanında . 339

1- Şarta Bağlı İşlemlerde Kısmi Hükümsüzlük . 339

2- İrade Sakatlarında Kısmi İptal. 344

a- Hata (Yanılma) Halinde Kısmi İptal. 344

b- Hile (Aldatma) Halinde Kısmi İptal . 347

c- İkrah (Korkutma) Halinde Kısmi İptal . 349

3- Gabin ve Kısmi Hükümsüzlük . 350

B- Miras Hukuku Alanında . 356

1- Genel Olarak. 356

2- Hukuka ve Ahlaka Aykırı Koşullar ve Yüklemeler MK. m. 515/f.2). 363

3- Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da Yüklemenin Hukuka veya Ahlaka Aykırı Olması (MK. m. 557/f.3). 371

C- Aile Hukukunda Alanında. 374

1- Genel Olarak. 374

2- Boşanmanın Fer’i Sonuçlarına İlişkin Anlaşmalar. 375

a- Alman Hukukundaki Gelişmeler. 376

b- İsviçre Hukukundaki Gelişmeler. 377

c- Türk Hukukundaki Gelişmeler. 378

d- Görüşlerin Değerlendirilmesi . 379

D- Sınai Hakların Kısmi Hükümsüzlüğü . 380

II- Kısmi Hükümsüzlüğün Sonuçları . 383

A- Kısmi Hükümsüzlük Sonucu Ortaya Çıkan Boşluğun Doldurulması . 383

B- Culpa in Contrahendo Sorumluluğu . 386

1- Sözleşmenin Bir Kısmının İmkânsız Olması Halinde. 386

2- Dar Anlamda Diğer İçerik Sakatlığı Sebepleri. 389

C- Verilen Edimlerin Sebepsiz Zenginleşme Çerçevesinde İade Edilmesi. 391

1- Genel Olarak. 391

2- Düşey Kısmi Hükümsüzlükte İade . 397

Sonuç. 404


Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
75,00   
150,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
150,00   
150,00   
2
   
   
Kapat