%3
Örgütlü Bölme ve Kalkışma Soruşturmaları Mustafa Arslantürk

Örgütlü Bölme ve Kalkışma Soruşturmaları


Basım Tarihi
2018-02
Sayfa Sayısı
448
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750246968
Boyut
16x24
Baskı
1560,00 TL 543,20 TL
(Bu ürünü aldığınızda 543 puan kazanacaksınız)
   543

Mustafa ARSLANTÜRK

 

Konu Başlıkları
- 15 Temmuz Darbe Kalkışması ve FETÖ
- PDY Soruşturmaları
- Bylock Delilinin Örgüt Gizli İletişimindeki Yeri ve Kullanımı
- İlke Kararları Emsal Yargıtay İçtihatları
İddianame – KYOK Örnekleri

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 15
I. Bölüm
GENEL GİRİŞ, TANIMLAR, SUÇ ÖRGÜTLERİ VE TERÖR
A. TANIMLAR AÇIKLAMALAR VE ANLATIMLAR 19
B. BÖLÜCÜ SUÇ ÖRGÜTLERİ VE TERÖR 31
1. PKK/KCK Terör Örgütü 32
2. TKP/K 35
3. DHKP/C 36
C. ANAYASAL DÜZENİ KALDIRICI SUÇ ÖRGÜTLERİ VE TERÖR 39
1. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü 40
2. FETÖ/PDY 45
II. Bölüm
ÖRGÜT SUÇLARI
A. GENEL HÜKÜMLER (TCK–20–44) 91
1. Ceza Sorumluluğu (TCK–20) 91
2. Kast–Taksir–Ağırlaşmış Suç 93
3. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran–Azaltan Nedenler (TCK 24–34) 99
a. Kanunun Hükmü–Amirin Emri 99
b. Meşru Savunma–Zorunluluk Hali 100
c. Hakkın Kullanılması–İlgilinin Rızası 102
d. Sınırın Aşılması 103
e. Cebir ve Şiddet–Korkutma ve Tehdit 104
4. Haksız Tahrik (TCK–29) 104
5. Hata (TCK–30) 105
a. Unsur Hatası 107
b. Nitelikli Hal Hatası 108
c. Ceza Sorumluluğunu Kaldırma/Azalma Hal Hatası 108
d. Kaçınılmaz Hata 109
6. Teşebbüs (TCK–35–36) 110
a. Teşebbüs 110
b. Vazgeçme 113
c. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 113
7. İştirak 114
a. Faillik 114
b. Azmettirme 117
c. Yardım Etme 118
d. Bağlılık Kuralı 118
8. İçtima (TCK–42–44) 119
a. Birleşik Suç 119
b. Zincirleme Suç 120
c. Fikri İçtima 121
B. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR (TCK–302–308) 123
1. Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozmak (TCK–302) 123
2. Düşmanla İşbirliği (TCK–303) 125
3. Devlete Karşı Savaşa Tahrik (TCK–304) 126
4. Milli Menfaatlere Karşı Faaliyetlerle Yarar Sağlama (TCK–305) 127
5. Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama (TCK–306) 129
6. Askeri Tesisleri Tahrip–Düşmanla Anlaşma (TCK–307) 131
7. Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım (TCK–308) 132
C. ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR (TCK–309–313) 134
1. Anayasayı İhlal 134
2. Cumhurbaşkanına Suikast–Fiili Saldırı 135
3. Yasama Organına Karşı Suç 136
4. Hükümete Karşı Suç 138
5. Hükümete Karşı Silahlı İsyan 141
D. ÖRGÜT–SİLAH–ANLAŞMA (TCK–314–316) 143
1. Silahlı Örgüt (TCK–314) 143
2. Silah Sağlama (TCK–315) 144
3. Suç İçin Anlaşma (TCK–316) 144
E. KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR 147
1. Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit 147
2. Suç İşlemeye Tahrik 147
3. Suçu ve Suçluyu Övme 147
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama 148
5. Kanunlara Uymamaya Tahrik 150
6. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar 150
III. Bölüm
ÖRGÜT SUÇLARININ SORUŞTURMASI
A. BU SUÇLARIN SORUŞTURULMASININ ZORLUĞU 157
B. ETKİN SORUŞTURMA 163
1. İnceleme ve Araştırma 168
2. Detaylandırma, Delillendirme, Şemalandırma ve Dosyalar Arası İrtibat 169
3. İhbar, İsnat ve Şikayet 172
4. Savunma 173
5. İtiraf, Tanık ve Gizli Tanık 174
6. Etkin Soruşturma Kapsamında Toplanacak Belge, Bilgi, Bulgu, Delil, Olgu ve Vakıalar 174
C. DOSYA DELİLLENDİRME KRİTERLERİ 178
1. Örgüt İltisakı 180
2. Örgüt İrtibatı 182
3. Örgüte Yapılan Yardımlar 184
4. Aramalarda Elde Edilen Digital Materyallerin ve Sosyal Medya İncelemesi 188
5. Dernek Vakıf Sendika …Üyeliği, Okul ve Üniversitelerinde Eğitim Öğretim ve Öğretim Elemanlığı, Kitap Dergi Gazete Aboneliği, Yurt Pansiyon Okul Yöneticiliği 189
6. SGK Sorgulaması 190
7. Bank Asya Para Hareketliliği 190
8. HTS Kayıtları İnceleme ve HİS Tespiti 192
9. Gizli Haberleşme–BYLOCK EAGLE… 194
10. Delilleri Birlikte Değerlendirme 203
D. KAMU DAVASI–İDDİANAME DÜZENLEME 211
1. Genel Olarak İddianame Düzenleme 211
2. Yakalamalılar Hakkında İddianame Düzenleme 213
3. Soruşturma Neticesi 220
a. Yetki 220
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 222
E. KAMU DAVASI–SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA (TCK–220) 224
1. Örgüt Kurma–Yönetme 224
a. Örgüt Kurma Suçunun Maddi Unsuru 226
b. Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru 227
c. İştirak, İçtima, Teşebbüs 228
2. Örgüte Üye Olma 228
3. Örgütün Silahlı Olması 229
4. Örgüt Faaliyetinde Suç İşleme 229
5. Örgüt Yöneticisi Sorumluluğu 229
6. Örgüt Adına Suç İşleme 230
7. Örgüte Yardım 230
8. Örgüt Propagandası 231
9. Karşılaştırma 232
F. KAMU DAVASI–TEMEL SUÇ: DEVLETİN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK (TCK–302) 234
G. KAMU DAVASI–TEMEL SUÇ: ANAYASAYI İHLAL (TCK 309) 262
H. KAMU DAVASI–SİLAHLI ÖRGÜT (TCK–314) 273
1. Silahlı Örgüt 273
2. Silah Sağlama 284
I. KAMU DAVASI– ÖRGÜT LİDERİ (ÖRGÜTÜ YÖNETMEK) 287
J. KAMU DAVASI– ÖRGÜT ÜYELİĞİ 291
K. KAMU DAVASI– ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ASLİ İŞTİRAK, AZMETTİRME VE YARDIM 296
1. Örgüte İştirak 298
2. Örgüte Yardım 300
L. KAMU DAVASI– ÖRGÜTÜN FİNANSMANI 302
M. KAMU DAVASI– ÖRGÜT PROPAGANDASI 304
N. KAMU DAVASI– ÖRGÜT ADINA TOPLANTI YAPMAK KAMU DAVASI– ÖRGÜT İÇİN GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME 314
O. KAMU DAVASI– ETKİN PİŞMANLIK (TCK–221) 332
1. Tam Cezasızlık Hali 332
a. Soruşturmadan ve Suç İşlenmesinden Önce 332
b. Suç İşlemeden Gönüllü Ayrılmak Suretiyle 334
c. Örgüt Suçuna İştirak Etmeden Örgütü Dağıtacak Elverişli Bilgi Vererek Yakalanan 337
2. Kurucu–Yönetici–Üye Yönünden Etkin Pişmanlık 339
a. Cezasızlık Hali 339
b. İndirimli Hali 341
d. Denetimli Serbestlik Hali 341
3. Yargıtay Kararlarında Etkin Pişmanlık 343
P. KAMU DAVASI– SUÇUN MANEVİ UNSURU 348
1. Kusur İlkesi 350
2. Hata – Yanılma 352
3. Durum Tespiti – Örgütle İlliyet 354
R. ÖRGÜTLÜ BÖLME VE KALKIŞMA SORUŞTURMALARINDA NETİCE KURALLAR 360
V. Bölüm
ÖRGÜT SUÇLARININ KOVUŞTURULMASI VE CEZALANDIRILMASI
A. ÖRGÜT SUÇLARININ KOVUŞTURULMASI 367
1. Deliller 367
2. Delillerin Toplanması 368
3. Delillerin Etkinliği ve Derecesi 372
4. Delillerin Değerlendirilmesi 373
B. ÖRGÜT SUÇLARININ CEZALANDIRILMASI 374
1. Gerekçe 374
a. Gerekçeli Karar 375
b. Genel Gerekçelendirme 376
c. Her Durumun Tek Tek Gerekçelendirilmesi 378
2. Hüküm 381
a. Cezalandırmada İzlenecek Yol 381
b. Hükümde Ceza Artırımı 382
c. Hükümde Etkin Pişmanlık İndirimi 383
d. Hükümde Ceza İndirimi 383
e. TCK 53. Madde ve 58. Madde 9. Fıkra Uygulaması 384
f. Tutukluluk Hali – Tahliye Durumu 385
g. Mahsub 386
h. Müsadere 387
ı. Masraf 387
i. İstinaf 387
C. ÖRGÜTLÜ BÖLME VE KALKIŞMA KOVUŞTURMALARINDA NETİCE KURALLAR 388
V. Bölüm
EKLER (ÖRNEK KARARLAR)
A. İLKE KARARLARI 397
B. İDDİANAME ÖRNEKLERİ 411
C. KYOK ÖRNEKLERİ 431
D. İDARİ SORUŞTURMA MUHAKKİK RAPOR ÖRNEĞİ 438
Yararlanılan Kaynaklar 441
Kavramlar Dizini 443

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
543,20   
543,20   
2
271,60   
543,20   
3
181,07   
543,20   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
543,20   
543,20   
2
271,60   
543,20   
3
181,07   
543,20   
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
543,20   
543,20   
2
271,60   
543,20   
3
181,07   
543,20   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
543,20   
543,20   
2
271,60   
543,20   
3
181,07   
543,20   
Kapat