Uygulamada Konkordato Orhan Eroğlu

Uygulamada Konkordato


Basım Tarihi
2021-07
Sayfa Sayısı
411
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269547
Boyut
13,5x19,5
Baskı
499,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 99 puan kazanacaksınız)
   99

Konu Başlıkları
- İflâs Dışı Adi Konkordato
- Konkordato Komiseri
- Geçici Mühlet
- Kesin Mühlet
- Alacaklılar Toplantısı
- İflâs İçi Konkordato
- Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
- Konkordatonun Tasdiki
Konkordatonun Feshi

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskıya Önsöz 5
3. Baskıya Önsöz 7
2. Baskıya Önsöz 9
1. Baskıya Önsöz 11
Kısaltmalar 19
Giriş 21
I. Bölüm
KONKORDATONUN TANIMI, TÜRLERİ,
İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET
§ 1. KONKORDATONUN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KONKORDATO VE KONKORDATONUN TÜRLERİ 27
A. Konkordatonun Tanımı ve Hukuki Niteliği 27
1. Konkordatonun Tanımı 27
2. Konkordatonun Hukuki Niteliği 32
3. Konkordatonun Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Müessesesiyle Karşılaştırılması 34
B. Karşılaştırmalı Hukukta Konkordato ve Borçların Yeniden Yapılandırılması 36
1. İsviçre Hukukunda Konkordato 36
2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Borçların Yeniden Yapılandırılması (Reorganization) ve Genel Olarak Chapter 11 38
C. Konkordatonun Türleri 42
1. Yapılış Tarzına Göre Konkordatonun Türleri 43
a. Yüzde (Tenzilat) Konkordatosu 43
b. Vade Konkordatosu 44
c. Karma Konkordato 45
2. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri 45
a. İflâs Dışı Adi Konkordato 45
b. İflâs İçi Konkordato 46
3. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri 47
a. Borçların Tasfiyesi Amacıyla Konkordato 47
b. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato 47
§ 2. İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET 48
A. Geçici Mühlet 49
1. Geçici Mühlete Başvuracak Kişiler 49
a. Geçici Mühlete Borçlunun Başvurması 49
b. Geçici Mühlete Alacaklının Başvurması 54
aa. İflâsa Tâbi Kişiler 54
bb. Alacaklının Talebi ile Geçici Mühlet Talebine İlişkin İşlemlerin Başlatılması 61
2. Geçici Mühlet Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 63
3. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği ve Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 67
a. Geçici Mühlet Talebinin İçeriği 67
b. Geçici Mühlet Talebine Eklenmesi Gereken Belgeler 72
aa. Konkordato Ön Projesi 72
bb. Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler 79
cc. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar ile Borçlunun Muhtemel İflâsı Hâlinde Alacaklıların Ellerine Geçebilecek Miktarı Gösteren Karşılaştırmalı Tablo 83
dd. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumlarını Gösteren Liste 86
ee. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanacak Rapor 87
ff. Yargılama Giderleri ve Harçlar 94
4. Alacaklılardan Biri Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi 97
5. Konkordato Geçici Mühlet Talebinin Vekil Vasıtası ile Yapılması Hâlinde Vekâletnamede Özel Yetkinin Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Hususu 99
B. Geçici Konkordato Komiseri ve Geçici Mühlet Kararı 100
1. Geçici Konkordato Komiseri 100
2. Geçici Mühlet Kararı ve Mahkeme Tarafından Alınabilecek Tedbirler 110
a. Geçici Mühlet Kararının İçeriği ve Mahkeme Tarafından Alınacak Tedbirler 110
b. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Üzerine Yapılması Gereken İşlemler 116
3. Geçici Mühlet Kararının İlânı ve Mahkeme Tarafından Gerekli Yerlere Bildirilmesi 122
4. Geçici Mühletin Uzatılması 132
5. Konkordatoda Asli ve Fer’i Müdahale 135
II. Bölüm
KESİN MÜHLET VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI
§ 3. KESİN MÜHLET 139
A. Kesin Mühlete İlişkin Yargılama ve Konkordato Komiserinin Tayini, Görevleri ve Sorumlulukları 139
B. Alacaklılar Kurulu 150
C. Kesin Mühlet Kararı 156
1. Genel Olarak Kesin Mühlet Kararı ve Hukuki Niteliği 156
2. Kesin Mühlet Talebinin Reddi Kararı Üzerine Tedbir Kararlarının Akıbeti 160
D. Kesin Mühletin Sonuçları 163
1. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları 163
a. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları 163
b. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları 188
c. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları 192
d. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları 198
aa. Genel Olarak Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar ve Davalar Açısından Sonuçları 198
bb. Mühletten Önce Bankaya Verilen Kıymetli Evrak Açısından Sonuçları 202
2. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları 208
a. Genel Olarak 208
b. Mühletin Borçlunun Taraf Olduğu Sözleşmelere Etkisi 219
§ 4. KESİN MÜHLET AÇISINDAN ATANAN KOMİSERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI 225
A. Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi ve Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması 225
B. Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması 240
C. Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısı Düzenlenmesi 244
D. Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı ve Karar İçin Dosyanın Mahkemeye Sunulması 250
III. Bölüm
KONKORDATONUN TASDİKİ
§ 5. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN YARGILAMA 259
§ 6. KONKORDATONUN TASDİKİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI 263
A. Konkordatonun Tasdikinin Kabulü Kararı 263
B. Konkordatonun Reddi Kararı 275
§ 7. TASDİK EDİLEN KONKORDATONUN SONUÇLARI 280
A. Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 280
1. Genel Olarak Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 280
2. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmeleri Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları 287
a. Rehinli Alacaklılar ve Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tasdik Kararından İtibaren Muhafaza ve Satış İşlemleri İle Malın Tesliminin Ertelenmesi 287
b. Rehinli Alacaklıların Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 293
3. Yabancı Para Alacakları Açısından Tasdik Edilen Konkordatonun Alacaklılar Açısından Sonuçları 299
B. Tasdik Edilen Konkordatonun Borçlu Açısından Sonuçları 301
C. Konkordatonun Feshi 302
1. Konkordatonun Kısmi Feshi 302
2. Konkordatonun Tamamen Feshi 309
D. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri 317
E. Konkordato Sürecinde Kanun Yoluna Başvuru Yolları ve Süreleri 320
F. Konkordato Mühleti Almadan Önce veya Sonra Çek Keşide Etmiş Olan Borçlu Hakkındaki Ceza Davasının Akıbeti 324
G. İcra ve İflâs Kanunu’nda Konkordatoya İlişkin Düzenlenmiş Suç ve Cezalar 331
1. İcra Mahkemelerindeki Ceza Yargılamalarına İlişkin Uygulama 331
2. Konkordatoya İlişkin ve Konkordatoyla İlişkilendirilebilen İcra ve İflâs Suçları 333
IV. Bölüm
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VE İFLÂS İÇİ KONKORDATO
§ 8. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 337
A. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Kapsamı ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Uygulanacak Usul 339
B. Borçlunun Mal Varlığının Tasfiye Edilmesi 344
1. Tasfiye Organları 344
a. Tasfiye Memurları 345
b. Alacaklılar Kurulu 350
2. Konkordato Masasının Teşkili ve Tasfiyeye Katılacak Olan Alacaklıların Belirlenmesi 351
3. Paraya Çevirme 354
4. Paraların Paylaştırılması 358
5. Tasfiyenin Sona Ermesi 360
§ 9. İFLÂS İÇİ KONKORDATO 362
Sonuç 375
Kaynakça 393
Kavramlar Dizini 409

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
49,50   
99,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
99,00   
99,00   
2
   
   
Kapat