%3
Şematik İcra ve İflas Hukuku Orhan Eroğlu

Şematik İcra ve İflas Hukuku


Basım Tarihi
2023-04
Sayfa Sayısı
144
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750284021
Boyut
16x24
Baskı
1Doç. Dr. Orhan EROĞLU

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
5
Kısaltmalar 
 
18
Birinci Bölüm
 
 
İCRA HUKUKU
 
 
§1. TEMEL BİLGİLER 
 
19
I. TANIMLAR 
 
19
II. CEBRİ İCRANIN TÜRLERİ 
 
19
III. İCRA VE İFLAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
 
20
IV. İCRA ORGANLARI 
 
21
§2. ŞİKAYET 
 
22
I. TANIMI 
 
22
II. ŞİKAYET EDİLEBİLECEK – ŞİKAYET EDİLEMEYECEK KARARLAR 
 
22
III. ŞİKAYET SEBEPLERİ 
 
23
IV. ŞİKAYETİN TARAFLARI: 
 
23
A. Şikayetin Tarafı Olabilecek Kişiler 
 
23
B. Şikayetin Tarafı Olamayacak Kişiler 
 
23
V. ŞİKAYET YAPILABİLECEK SÜRE 
 
24
VI. ŞİKAYETİN YAPILABİLECEĞİ – YAPILAMAYACAĞI MERCİLER 
 
24
A. Şikayetin Yapılabileceği Merciler 
 
24
B. Şikayetin Yapılamayacağı Merciler 
 
24
VII. ŞİKAYET YAPILIRKEN YAPILMASI GEREKEN – YAPILMASINA GEREK OLMAYAN HUSUSLAR 
 
25
A. Şikayet Yapılırken Yapılması Gereken Hususlar: 
 
25
B. Şikayet Yapılırken Yapılmasına Gerek Olmayan Hususlar 
 
25
VIII. ŞİKAYET YARGILAMASINDA YAPILABİLECEK – YAPILAMAYACAK İŞLEMLER 
 
26
A. Şikayet Yargılamasında Yapılabilecek İşlemler 
 
26
B. Şikayet Yargılamasında Yapılamayacak İşlemler 
 
26
IX. ŞİKAYET ÜZERİNE İCRA MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARAR 
 
26
A. Şikayet Üzerine İcra Mahkemesinin Verebileceği Kararlar 
 
26
B. Şikayet Üzerine İcra Mahkemesinin Veremeyeceği Kararlar 
 
27
C. İcra Mahkemesi Tarafından Şikayet Üzerine Verilen Kararın Hukuki Niteliği 
 
27
§3. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
 
28
I. İLAMSIZ VE İLAMLI İCRADA YATIRILMASI GEREKEN HARÇLAR 
 
28
II. KONUSU PARA OLAN VE OLMAYAN İCRA TAKİPLERİNDE HARÇ 
 
28
A. Konusu Para Olan İcra Takiplerinde Ödenmesi Gereken Tahsil Harcı (İlamlı ve İlamsız İcra İçin) 
 
28
B. Konusu Para İle Değerlendirilmesi Mümkün Olmayan İlamlı İcra Takiplerinde Ödenmesi Gereken Harç 
 
29
III. İCRA MAHKEMESİNE BAŞVURU HALİNDE ALINACAK HARÇLAR 
 
29
§4. İCRA TAKİP İŞLEMLERİ 
 
30
I. TANIMI 
 
30
II. ÖZELLİKLERİ 
 
30
III. İCRA TAKİP İŞLEMİ SAYILAN – SAYILMAYAN İŞLEMLER 
 
30
A. İcra Takip İşlemi Sayılan İşlemler 
 
30
B. İcra Takip İşlemi Sayılmayan İşlemler 
 
30
IV. TAKİP İŞLEMLERİNDE SÜRE 
 
31
A. Takip İşlemi Yapılabilecek Süre 
 
31
B. Takip İşlemi Yapılamayacak Süreler 
 
31
V. TAKİBİN ERTELENME HALLERİ 
 
31
VI. ALACAKLIDA VE BORÇLUDA BULUNMASI GEREKEN EHLİYET VE YETKİLER 
 
32
§5. İLAMSIZ İCRA 
 
33
I. İLAMSIZ İCRADA YETKİLİ OLABİLECEK – OLAMAYACAK İCRA MÜDÜRLÜKLERİ 
 
33
A. İlamsız İcrada Yetkili Olabilecek İcra Müdürlükleri 
 
33
B. İlamsız İcrada Yetkili Olamayacak İcra Müdürlükleri 
 
33
C. Yetki İtirazı 
 
33
1. Yetki İtirazında Yapılması Gerekenler 
 
33
2. Yetki İtirazı Yapılırken Yapılmaması Gerekenler 
 
34
§6. GENEL HACİZ YOLU 
 
35
I. GENEL HACİZ YOLUNA BAŞVURABİLECEK – BAŞVURAMAYACAK OLANLAR 
 
35
A. Genel Haciz Yoluna Başvurabilecek Olanlar 
 
35
B. Genel Haciz Yoluna Başvuramayacak Olanlar 
 
35
II. GENEL HACİZ YOLUNUN KONUSU OLABİLECEK – OLAMAYACAK ALACAKLAR 
 
36
A. Genel Haciz Yolunun Konusu Olabilecek Alacaklar 
 
36
B. Genel Haciz Yolunun Konusu Olamayacak Alacaklar 
 
36
III. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 
 
36
A. Takip Yolu Değiştirilirken Yapılması Gerekenler 
 
36
B. Takip Yolu Değiştirilirken Yapılmaması Gerekenler 
 
37
§7. TAKİP TALEBİ 
 
38
I. TAKİP TALEBİNDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR 
 
38
II. TAKİP TALEBİNDE BULUNURKEN YAPILMAMASI GEREKENLER 
 
38
III. TAKİP TALEBİNDE BULUNMANIN SONUÇLARI 
 
39
IV. TAKİP TALEBİ ÜZERİNE ÖDEME EMRİNDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR 
 
39
V. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
 
40
A. Tanımı 
 
40
B. İtiraz Süresi 
 
40
C. İtiraz Sebepleri 
 
40
D. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Ederken Yapması Gerekenler 
 
41
E. Borçlunun Ödeme Emrine İtiraz Ederken Yapmaması Gerekenler 
 
41
F. İtirazın Yapılma Şekilleri 
 
42
G. Gecikmiş İtiraz 
 
42
1. Tanımı 
 
42
2. Gecikmiş İtiraz Yapılırken Yapılması Gerekenler 
 
42
3. Gecikmiş İtiraz Yapılırken Yapılmaması Gerekenler 
 
42
4. Gecikmiş İtirazda Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
43
5. Gecikmiş İtirazda Alacaklının Yapmaması Gerekenler 
 
43
§8. ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ 
 
44
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI 
 
44
A. Tanımı 
 
44
B. İtirazın İptali Davası Açmak İçin Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
44
C. İtirazın İptali Davası Açmak İçin Alacaklının Yapmaması Gerekenler 
 
45
D. İtirazın İptali Davası Üzerine Borçlunun (Davalı) Yapması Gerekenler 
 
45
E. İtirazın İptali Davası Üzerine Borçlunun (Davalı) Yapmaması Gerekenler 
 
45
F. İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatı 
 
45
II. İTİRAZIN KALDIRILMASI 
 
46
A. Tanımı 
 
46
B. İtirazın Kaldırılması Yoluna Başvurabilmesi İçin Alacaklı Tarafından Gösterilmesi Gereken Belgeler 
 
47
1. İmzası Borçlu Tarafından İkrar Edilmiş Adi Senet 
 
47
2. İmzası Noterlikçe Onaylı Senet 
 
47
3. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Usulüne Göre Düzenledikleri ve İtirazın Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler 
 
47
4. Kredi Kurumlarıyla İlgili Belgeler 
 
48
5. Borçlunun Resmi Daireler veya Memurlar Önünde Borç İkrarında Bulunduğu ve İtirazın Kaldırılmasını Sağlayan Belgeler 
 
48
C. Borçlunun Alacaklının İtirazın Kaldırılması Talebine Karşı Yapacağı Savunma 
 
48
D. İtirazın Kaldırılması Talep Edilirken Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
49
E. İtirazın Kaldırılması Talep Edilirken Alacaklının Yapmaması Gerekenler 
 
49
F. İtirazın Kaldırılması Talebi Neticesinde Verilecek Kararın Nitelikleri ve Yapılması Gerekenler 
 
50
G. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması 
 
50
1. Tanımı 
 
50
2. Talep Edilebilme Şartları 
 
50
3. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasında Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
51
4. Borçtan Kurtulma Davası 
 
51
i. Tanımı 
 
51
ii. Borçlunun Borçtan Kurtulma Davası Açarken Yapması Gerekenler 
 
51
iii. Borçtan Kurtulma Davası Açan Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
52
III. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ VE ERTELENMESİ 
 
52
A. İtfa Sebebiyle Takibin İptali 
 
52
1. İtfa Sebebiyle Takibin İptalinde Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
52
2. İtfa Sebebiyle Takibin İptalinde Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
53
B. Takibin Ertelenmesi 
 
53
1. Takibin Ertelenmesi İçin Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
53
2. Takibin Ertelenmesi İçin Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
53
C. Zamanaşımı Sebebiyle Takibin İptali 
 
54
1. Zamanaşımı Sebebiyle Takibin İptalinde Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
54
2. Zamanaşımı Sebebiyle Takibin İptalinde Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
54
D. İtfa, Erteleme, Zamanaşımı Sebebiyle Takibin İptalinde Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
54
E. İtfa, Erteleme, Zamanaşımı Sebebiyle Takibin İptalinde Alacaklının Yapmaması Gerekenler 
 
54
IV. MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI 
 
55
A. Menfi Tespit Davası 
 
55
1. Menfi Tespit Davası Açarken Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
55
2. Menfi Tespit Davası Açarken Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
56
B. İstirdat Davası 
 
56
1. İstirdat Davası Açarken Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
56
2. İstirdat Davası Açarken Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
56
C. Menfi Tespit ve İstirdat Davasında Alacaklının (Davalı) Yapması Gerekenler 
 
57
D. Menfi Tespit ve İstirdat Davasında Alacaklının (Davalı) Yapmaması Gerekenler 
 
57
§9. HACİZ 
 
58
I. TANIMI 
 
58
II. ÖZELLİKLERİ 
 
58
III. ÖDEME EMRİNİN KESİNLEŞMESİ 
 
59
IV. HACZİ YAPACAK YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
 
59
V. HACİZ TALEBİNDEN İTİBAREN, İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HACİZ İŞLEMİNİN YAPILABİLECEĞİ SÜRE 
 
59
VI. HACİZ TUTANAĞINDA BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR 
 
59
V. HACİZLİ MALLAR AÇISINDAN BORÇLUNUN HAKLARI 
 
60
VI. HACİZLİ MALLARLA İLGİLİ OLARAK BORÇLUNUN YAPAMAYACAKLARI 
 
60
VII. HACİZDE TERTİP 
 
60
A. İlk Ayrım 
 
60
B. İkinci Ayrım 
 
61
1. Taşınırların Haczinde Tertip 
 
61
2. Elbirliği Mülkiyeti Payı Haczinde Yapılması Gerekenler 
 
61
VIII. HACİZ İHBARNAMELERİ (Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Hak, Alacak ve Mallarının Haczi) 
 
61
A. Birinci Haciz İhbarnamesi 
 
61
B. İkinci Haciz İhbarnamesi 
 
62
C. Üçüncü Haciz İhbarnamesi 
 
62
D. Üçüncü Kişinin Açacağı Menfi Tespit Davası 
 
63
E. Üçüncü Kişinin Süresi İçerisinde Birinci Yada İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi Halinde Alacaklının Yapabilecekleri 
 
64
IX. BORÇLUNUN MÜSTAKBEL ALACAKLARININ HACZİ 
 
64
X. BORÇLUNUN MAAŞ VE ÜCRETİNİN HACZİ 
 
65
XI. HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR 
 
65
A. Tamamı Haczedilemeyen Mallar ve Haklar 
 
65
B. Kısmen Haczedilemeyen Mallar ve Haklar 
 
66
XII. HACZE İŞTİRAK 
 
67
A. Hacze Takipli İştirak (İmtiyazsız İştirak) 
 
67
1. Hacze Takipli İştirakin Şartları ve İkinci Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
67
2. Hacze Takipli İştirakte Alacaklının Yapmaması Gerekenler 
 
68
B. Hacze Takipsiz İştirak (İmtiyazlı İştirak) 
 
68
1. Hacze Takipsiz İştirak Edecek Alacaklı ve Yapması Gerekenler 
 
68
2. Hacze Takipsiz İştirak Edecek Alacaklının ve Yapmaması Gerekenler 
 
69
§10. HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI 
 
70
I. İSTİHKAK İDDİASI VE DAVASI 
 
70
II. İSTİHKAK İDDİA EDİLEN MALIN BORÇLUNUN ELİNDE OLMASI HALİ 
 
70
A. İstihkak İddia Eden Üçüncü Kişinin, Borçlunun ve İcra Müdürlüğünün Yapması Gerekenler 
 
70
B. İstihkak Davası 
 
71
III. İSTİHKAK İDDİA EDİLEN MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI HALİ 
 
72
A. Haczi Yapan İcra Müdürlüğü Görevlisinin ve Alacaklının Yapması Gerekenler 
 
72
B. İstihkak Davası 
 
72
IV. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ 
 
72
A. Alacaklı İle Borçlunun, Borcun Taksitle Ödenmesi Konusunda Anlaşması Halinde Borcun Taksitle Ödenmesi 
 
72
B. Alacaklının Rızası Olmadan Borcun Taksitle Ödenmesi 
 
73
§11. PARAYA ÇEVİRME (SATIŞ) 
 
74
I. SATIŞ TALEBİ İSTEYEBİLECEKLER 
 
74
II. SATIŞ TALEBİ İSTEYEMEYECEKLER 
 
74
III. SATIŞ TALEBİNİN YAPILACAĞI – YAPILAMAYACAĞI YER 
 
74
IV. SATIŞ YAPACAK – YAPAMAYACAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
 
74
V. SATIŞ İSTEME SÜRESİ 
 
75
VI. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI 
 
75
A. Süresi – Usulü 
 
75
B. Açık Artırmaya Teklif Verme Yolları (1. Artırma) 
 
75
C. Açık Artırmaya Teklif Verme Yolları (2. Artırma) 
 
76
D. Satış Bedelinin Ödenmesi 
 
76
E. Satış Yolunda Alacaklının Yapmaması Gerekenler 
 
76
F. Pazarlık Yoluyla Satış Şartları 
 
77
G. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere veya Alacağın Tahsili İçin Devri 
 
77
VII. TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI 
 
78
A. Süresi – Usulü 
 
78
B. Satışın Bildirimi 
 
78
C. Artırma Şartnamesi 
 
78
D. Mükellefiyetler Listesi 
 
79
E. 1. Artırmanın Yapılması 
 
79
F. 2. Artırmanın Yapılması 
 
79
G. Satış Bedelinin Ödenmesi 
 
80
H. İhale Bedelinin Alıcı Tarafından Ödenmemesi Halinde İcra Müdürünün Yapması Gerekenler 
 
80
VIII. BORÇLUNUN SATIŞ İSTEMESİ (RIZAİ SATIŞ) 
 
81
IX. İHALENİN FESHİ 
 
81
A. İhalenin Feshi Davası 
 
81
B. İhalenin Feshini Gerektirecek Sebepler 
 
81
C. İhalenin Feshi Davasını Açacak Kişinin Yapmaması Gerekenler 
 
82
D. İhalenin Feshini İsteyebilecek Kişiler 
 
83
E. İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde Ödenecek Harç Miktarı ve Uygulanacak Usul 
 
83
X. PARALARIN ÖDENMESİ 
 
83
A. Sıra Cetveli 
 
84
1. Sıra Cetveline Karşı Şikayet Yolunda Yapılması Gerekenler 
 
84
2. Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davasında Yapılması Gerekenler 
 
85
B. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
 
85
§12. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP 
 
86
I. GENEL BİLGİ 
 
86
II. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 
 
86
A. İmzaya İtiraz 
 
86
1. İmzaya İtirazda Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
86
2. İmzaya İtirazda Borçlunun Yapmaması Gerekenler 
 
87
B. Borca İtiraz 
 
87
§13. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ 
 
89
I. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİNE DAYANAN İLAMSIZ TAHLİYE 
 
89
II. KİRA SÜRESİNİN BİTMESİNE DAYANAN İLAMSIZ TAHLİYE 
 
90
III. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNE İSTİNADEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ 
 
91
§14. İLAMLI İCRA 
 
92
I. TANIMI 
 
92
II. İLAMLI İCRA YOLUNA BAŞVURABİLMEK İÇİN ALACAKLININ ELİNDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER 
 
92
III. İLAMLI İCRADA YETKİ 
 
93
IV. İLAMLI İCRANIN BAŞLAMASI İÇİN ALACAKLININ YAPMASI GEREKENLER 
 
93
V. İLAM VE İLAMA İLİŞKİN TAKİP TALEBİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMESİ ÜZERİNE İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 
 
93
VI. İCRANIN İADESİ 
 
93
VII. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 
 
94
A. Kanun Yoluna Başvurulması Sebebiyle İcranın Geri Bırakılmasında Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
94
B. İtfa, Erteleme ve Zamanaşımı Sebebiyle İcranın Geri Bırakılmasında Borçlunun Yapması Gerekenler 
 
95
§15. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 
 
96
I. GENEL BİLGİ 
 
96
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALININ İSTİSNALARI 
 
96
III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 
 
97
IV. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP 
 
98
V. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP 
 
98
VI. İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP 
 
99
VII. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
 
99
VIII. REHİN AÇIĞI BELGESİ 
 
99
A. Geçici Rehin Açığı Belgesi 
 
100
B. Kesin Rehin Açığı Belgesi 
 
100
§16. İHTİYATİ HACİZ 
 
101
I. GENEL BİLGİ 
 
101
II. İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINABİLMESİ İÇİN YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 
 
101
III. İHTİYATİ HACİZ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ VE KANUN YOLLARI 
 
101
IV. İHTİYATİ HACİZ KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ 
 
102
V. İHTİYATİ HACZİN SONUÇLARINDAN BORÇLUNUN KURTULMASI 
 
102
VI. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 
 
102
VII. BORÇLUNUN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İHTİYATİ HACİZ SEBEBİYLE UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ İÇİN AÇACAĞI TAZMİNAT DAVASININ ŞARTLARI 
 
103
VIII. İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINIRKEN ALACAKLININ YAPMASI GEREKENLER 
 
103
IX. İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINIRKEN BORÇLUNUN YAPMASI GEREKENLER 
 
103
İkinci Bölüm
 
 
İFLAS HUKUKU
 
 
§1. İFLAS HUKUKU 
 
105
I. TANIMI 
 
105
II. İFLAS ORGANLARI 
 
105
III. İFLAS SEBEBİ OLABİLECEK HUSUSLAR 
 
106
IV. İFLASINA KARAR VERİLEBİLECEK KİŞİLER 
 
106
V. İFLAS DAVASI 
 
107
A. Özel Dava Şartı 
 
107
B. Görev ve Yetki 
 
107
VI. İFLAS YOLLARI 
 
107
A. Genel İflas Yolu 
 
107
1. Genel İflas Yoluna Başvurmanın Şartları 
 
107
2. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Hakları 
 
108
3. İflas Davası 
 
108
i. İflas Kararı 
 
109
ii. İflas Davasında Alınabilecek Muhafaza Tedbirleri 
 
109
B. Özel İflas Yolları 
 
110
1. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu 
 
110
i. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluna Başvurabilmenin Şartları 
 
110
ii. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Yapabilecekleri 
 
110
iii. İflas Davası 
 
110
2. Doğrudan İflas Yolu 
 
111
i. Alacaklının Talebiyle Doğrudan İflas 
 
111
ii. Borçlunun Doğrudan Doğruya Kendi İflasını Talep Etmesi 
 
111
VII. İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI 
 
112
A. İflasın Müflis Bakımından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
 
112
1. İflasın Müflisin Malları, Hakları ve Alacakları Açısından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
 
112
i. İflas Masasının Nitelikleri 
 
112
ii. İflas Masasından Çıkarılabilecek Mallar, Haklar ve Alacaklar 
 
112
3. İflasın Açılmasıyla Durmayacak Davalar 
 
114
B. İflasın Alacaklılar Bakımından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
 
114
VIII. İFLASTA TAKAS YAPILAMAYACAK HALLER 
 
114
IX. İFLASTA ALACAKLILARIN ALACAKLARININ ÖDENME SIRASI 
 
115
X. İFLAS MASASININ OLUŞMASI 
 
116
XI. İFLASTA TASFİYE ŞEKİLLERİ VE BELİRLENMESİ 
 
116
XII. İFLAS MASASININ YÖNETİMİ 
 
117
A. Birinci Alacaklılar Toplanmasında Yapılması Gerekenler 
 
117
B. İflas İdaresi 
 
118
C. İflas Masası İle İlgili Bazı Durumlar 
 
118
1. İflasta İstihkak Davaları 
 
118
2. İflasta Alacakların İncelenmesi 
 
119
3. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
 
119
i. İflas Masasına Karşı Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davası –Kayıt Kabul Davası 
 
120
ii. Bir Alacaklının Diğer Bir Alacaklıya Karşı Açtığı İtiraz Davası – Kayıt Silme Davası 
 
120
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 
 
120
D. İkinci Alacaklılar Toplanması ve Alınması Gereken Kararlar 
 
121
E. İflas Masasına Dahil Malların Satışı 
 
121
F. Paraların Paylaştırılması 
 
122
G. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
 
122
XIII. İFLASIN KAPANMASI 
 
123
XIV. İFLASIN KALDIRILMASI 
 
123
XV. BASİT TASFİYE USULÜ İLE ADİ TASFİYE USULÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI 
 
124
§2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 
 
125
I. TANIMI 
 
125
II. İPTALE TABİ TASARRUFLAR 
 
125
A. İvazsız Tasarruflar 
 
125
B. İptal Edilemeyecek Tasarruflar 
 
125
C. İptal Edilebilecek Tasarruflar 
 
125
D. Aciz Halinde Yapılan Bazı Tasarruflar 
 
126
E. Zarar Verme Kastından Kaynaklanan Tasarruflar 
 
126
1. Alacaklının İspat İçin Kullanacağı Karineler 
 
126
2. Üçüncü Kişinin Borçlunun Zarar Verme Kastını Bilmediğini İspat Yolu 
 
126
III. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA SÜRE 
 
127
IV. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA 
 
127
A. Tasarrufun İptali Davası Açmanın Şartları 
 
127
B. Tasarrufun İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 
 
127
C. Tasarrufun İptali Davasında Yargılama Usulü ve Delillerin Değerlendirilmesi 
 
128
D. Tasarrufun İptali Davasında Ödenecek Harç Miktarı 
 
128
E. Tasarrufun İptali Davasının Sonucunda Verilecek Karar 
 
128
§3. İCRA VE İFLAS SUÇLARI 
 
129
I. İCRA VE İFLAS SUÇLARINDA FAİL 
 
129
II. İCRA VE İFLAS SUÇLARININ AMACI 
 
129
III. YARGILAMA NETİCESİNDE VERİLEN CEZANIN NİTELİĞİ 
 
129
IV. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEKİ YARGILAMA USULÜ 
 
129
Üçüncü Bölüm
 
 
KONKORDATO
 
 
§1. KONKORDATO 
 
131
I. TANIMI 
 
131
II. TÜRLERİ 
 
131
III. İFLAS DIŞI ADİ KONKORDATO 
 
132
IV. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
 
132
V. KONKORDATO BAŞVURUSUNA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 
 
132
VI. KONKORDATO BAŞVURUSUNDA ÖDENECEK HARÇ VE GİDER AVANSI 
 
133
VII. KONKORDATO KOMİSERİ 
 
133
A. Konkordato Komiserinde Bulunması Gereken Nitelikler 
 
133
B. Komiserin Yasaklılık Halleri ve Yasak İşler 
 
134
C. Komiserlikten Kaçınma Sebepleri 
 
134
VIII. KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLETİ 
 
135
IX. KONKORDATO KESİN MÜHLETİ 
 
135
X. ALACAKLILAR KURULU 
 
135
XI. KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 
 
136
A. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış veya Başlatılacak Takiplerin ve Mühlet Kararından Önce Konulmuş Olan Hacizlerin Akıbeti ve Sonuçları 
 
136
B. Borçlu Aleyhinde Alınmış İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları 
 
136
C. Faiz ve Takas Açısından Sonuçları 
 
137
D. Müstakbel Alacaklar ile Konusu Para Olmayan Alacaklar Açısından Sonuçları 
 
137
XII. KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI 
 
137
XIII. KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN KARAR NİSABI 
 
138
XIV. KONKORDATONUN MAHKEME TARAFINDAN TASDİK EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR 
 
138
XV. KONKORDATONUN KISMİ FESHİ 
 
139
XVI. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ 
 
139
A. Zamanaşımı Süresi 
 
139
B. Konkordatonun Tamamen Feshi Sebepleri 
 
139
Kaynakça 
 
141
Kavram Dizini 
 
143
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat