İşçilik Alacakları - İşe İade Şentürk Dursun

İşçilik Alacakları - İşe İade


Basım Tarihi
2021-06
Sayfa Sayısı
816
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750269387
Boyut
16x24
Baskı
2Konu Başlıkları
Son Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi Kararları
- Hesaplamalar
- Örnek Dilekçeler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
2. Baskı Önsözü 9
Kısaltmalar Listesi 27
I. GİRİŞ 29
II. ÜCRET 43
1– Genel Açıklama 43
2– Net Ücret– Brüt Ücret 46
3– Hesaplanması 46
4– Örnek Dilekçeler 47
4.1– Ücret Alacağını da Kapsayan Dava Dilekçesi 47
4.2– Kısmi Alacak Davasında Islah Dilekçesi 50
5– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 51
5.1– Ücrette İhtilaf– Emsal Ücret 51
5.2– Görev– Ücret– Primle Çalışma 55
6– Yargıtay Kararları 58
6.1– Ücret İhtilafı– Emsal Ücret Araştırması 58
6.2– Giydirilmiş Ücret 59
6.3– Emsal Ücret Araştırması 60
6.4– Giydirilmiş Ücret Hesabı– Yemek Faturası 61
6.5– Endeks Okuma Görevlisi– Çıplak Ücret– Giydirilmiş Ücret 61
6.6– Gerçek Ücret– Ücret İhtilafı– Emsal Ücretin Araştırılması 62
6.7– Ücret– Ücrette Değişiklik– İşçinin Kabulü– İkramiye– Ücretten Yapılacak Kesintiler 67
III. PRİM 75
1– Genel Açıklama 75
1.1– Örnek Dilekçe 76
2– Hesaplanması 77
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 77
3.1– Sabit Ücret– Prim– Fazla Mesai 77
3.2– Ücret– Prim Farkı 78
4– Yargıtay Kararları 78
4.1– Fazla Mesai– Prim Ödemesi 78
4.2– Prim– Fazla Mesai 79
4.3– Prim– Bordroda Prim Ödemesi Tahakkuku 80
4.4– Prim – TIR Şoförü – Sefer Primi – Harcırah/ Yolluk– Ücret Kavramı 81
IV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 91
1– Mahiyeti– Dilekçe Örneği 91
1.1– Örnek Dilekçe 94
2– Hesaplanması 95
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 95
3.1– 3218 Sayılı Kanun– AGİ İadesi– Terkin 95
4– Yargıtay Kararları 98
4.1– AGİ’nin Mahiyeti– Giydirilmiş Brüt Ücret 98
4.2– AGİ– Bordro 99
4.3– AGİ– Ödemenin Kanıtlanması 99
4.4– AGİ– Pasif Devre Zararı 99
4.5– AGİ– İmzasız Bordro– Ödemenin Kanıtlanması 101
V. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 103
1– Genel Açıklama– Örnek Dilekçeler 103
1.1– İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 108
1.2– İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 111
2– Hesaplanması 114
3– Örnek Dilekçeler 120
3.1– Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 120
3.2– Belirsiz Alacak Davasında Arttırım Dilekçesi 121
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 121
4.1– Hesaplamada Zaman Birimi– Haftalık Hesaplama– Hakkaniyet İndirimi 121
4.2– Mikser Şoförü– Sefer Primi– Mahsup 126
4.3– Fazla Mesai– İspat– Bordro Tahakkuku 132
4.4– Yolda Geçen Süre– Mesaisini Kendi Planlayan İşçi– Uçak Biletleri/ E.Mail’ler 135
5– Yargıtay Kararları 140
5.1– Fazla Çalışma Ücreti– Hafta Tatili Ücreti– İBK 140
5.2– Fazla Çalışmanın Mahiyeti/ İspatı– Fiili Olgu– Üst Düzey Yönetici– Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi 145
5.3– Net/ Brüt– Fazla Çalışmanın İspatı– Bordro 152
5.4– İbraname– Geçerlilik– Çelişkili Savunma– Yıllık 270 Saat Fazla Mesai 162
5.5– 24 Saat Çalışma/ 48 Saat Dinlenerek Çalışma Usulü– Fazla Mesai– Denkleştirme– Günlük 11 Saat Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 168
5.6– Hakkaniyet İndirimi/ Karineye Dayalı Makul İndirim– Fazla Mesainin İspatı– Tanık Beyanları– Çalışma Çizelgeleri 175
5.7– Otel İşyeri– Yıllık 270 Saat Fazla Mesainin Mahsubu 180
5.8– Hakkaniyet İndirimi– Oran 186
5.9– İmzalı Bordro– Fazla Mesai– Şartname Hükümleri 191
5.10– Ara Dinlenmesi– Otel İşyeri– Vardiyalı Çalışma– Hakkaniyet İndirimi 197
5.11– İmzasız Bordro– Temel Ücretin Bölünmesi– Fazla Çalışma– Husumetli Tanık Beyanları 203
5.12– Bordro– Belgeli Dönem/ Belgesiz Dönem– İspat– Bilgisayar Kayıtları 207
5.13– 2 Gündüz/ 2 Gece Çalışma/ 2 Gün Dinlenme Şeklinde Çalışmada Fazla Mesai Hesabı– Güvenlik Görevlisi– İmzasız Bordro– Tahakkuk Mahsubu– Ara Dinlenmesinde Çalışmanın Ücretlendirilmesi– 211
5.14– Belediye Zabıta Görevlisi– Alt İşveren Sorumluluğu– Fazla Mesainin İspatı– Günlük Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 215
5.15– 6 Gün/ 24 Saat Çalışma 220
5.16– Puantaj Kayıtları– Takdiri İndirim– 270 Saatin Ücrete Dahil Olması– İstirahat 222
5.17– Sabit Fazla Mesai Ücreti– Asgari Ücrete Oranı– Maktu/ Sembolik Tahakkuk– Mahsup 224
5.18– Temizlik Görevlisi– Günlük Çalışma Sınırı– Gece Çalışma Sınırı 226
5.19– Günlük Çalışma Sınırı– Denkleştirme– Ara Dinlenmesinde Çalışma– 24 Saat Çalışma/24 Saat Dinlenme Esası Çalışmada Fazla Mesai 228
5.20– Sembolik Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlanacak Aylar– Mahsup 232
5.21– Tanığın Çalışma Süresi 233
5.22– Prim – Fazla Çalışma – Mahsup – Zamlı Hesap 233
5.23– 12 Saat Çalışma/24– 36 Saat Dinlenme– Ara Dinlenmesi– Gece Çalışmada Fazla Mesai 234
5.24– Prim – Fazla Mesai – Zamlı Hesap 237
5.25– İbra– Bordroda Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlama– Mahsup– 2 Gün Gündüz 08:00–20:00, 2 Gün Gece 20:00–08:00 Arası Çalışma, 2 Gün Dinlenme Şeklindeki Çalışma Sisteminde Fazla Mesai Hesabı– Ara Dinlenmesinde Çalışma 237
5.26– Günlük En Çok Çalışma Sınırı– 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Mesai 48 Saat Dinlenme 243
5.27– Belgeli/ Belgesiz Dönemde Fazla Mesai 247
5.28– Günde Azami 7,5 Saat Çalışılan İşyeri– Fazla Çalışma– 248
5.29– Log/ Finart Kayıtları– Fazla Sürelerle Çalışma/ Fazla Çalışma 251
5.30– Tanığın Hizmet Cetveli– Hafta Sonu Fazla Mesai Tahakkuku 253
5.31– Ara Dinlenmesi– Ücretin Saptanması– İşyeri Devri 254
5.32– İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku– Kayıtlı Çalışma– Devir Eden/ Devir Alan İşverenin Sorumluluğu 255
5.33– Fazla Mesai – Islah – Zamanaşımı 258
5.34– Primli Çalışma– Fazla Mesai – Prim Ödenen/ Ödenmeyen Dönem Zam Oranı 259
5.35– Geçmiş Dönemler Fazla Mesai Hesabı– Bilinmeyen Dönem Ücreti Hesabı– Parça Başı/ Yüzde Usulü Ücrette Zam Oranı– Ücrete Fazla Sürelerle Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretinin Dahil Olması 261
5.36– İmzalı Bordro– Husumetli Tanık Beyanı 263
5.37– İmzasız Puantaj Kayıtları– Husumetli Tanık Beyanı– İmzalı Bordrodaki Tahakkuk– Sezon ve Sezon Dışı Fazla Mesai 265
5.38– 6 Gün Çalışıp 3 Gün Dinlenme– Sefer Ücreti– Fazla Mesai Zam Oranı– Başka Dosyalardaki Hesap 266
5.39– Yaz/ Kış Çalışma Farkı– Hakkaniyet İndirimi Oranı 269
5.40– Tanık Çalışma Dönemi– İspat 270
5.41– Fazla Mesai Ücreti Ödendiğinin Kanıtlanması– Tanık Beyanları 270
5.42– Serviste Geçen Süre– Fazla Mesai 271
5.43– İşçi Lehine Yorum– İmzalı/ İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku 271
VI. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 273
1– Genel Açıklama 273
1.1–Örnek Dilekçe 274
2– Hesaplanması 275
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 278
3.1– Uçak Bileti– E.Mail Yazışmaları 278
3.2– Sıvacı– Mevsimler/ İnşaat– Pazar Günü Çalışma 280
3.3– Hafta Tatili– Normal Çalışma– Fazla Mesai 282
3.4– Takdiri İndirim Oranı 283
4– Yargıtay Kararları 283
4.1–Hakkaniyet İndirimi Oranı– Çalışma Düzeni– Tanık Anlatımı 283
4.2– Hafta Tatili Günü/ Süresi– İspatı 288
4.3– Tanıkla İspat– Tanık Çalışma Süresi– Keşif 292
4.4– İş Sözleşmesinde Ücrete Hafta Tatili Çalışmasının Dahil Olması– Geçerlilik– Haklı Fesih 297
4.5– Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması– Akraba Tanık 303
4.6– Tüm Hafta Tatillerinde Çalışma 306
4.7– Gece Bekçisi– Bilirkişi Raporuna İtiraz 307
4.8– Temel Ücretin Bölünmesi– İmzasız Bordro– Mesai Şeridi– Hafta Tatili Tahakkuku– Husumetli Tanık 308
4.9– Bordroda Tahakkuk– İmzalı/ İmzasız Bordro– Dışlama/ Mahsup 312
4.10– Çalışılan/ Çalışılmayan Hafta Tatili Ücreti Hesabı 314
4.11– Devir Halinde Sorumluluk 314
4.12– Hafta Tatilinde Kesinti– Cumartesi Günü Çalışma 315
4.13– Takdiri İndirim Oranı 316
4.14– Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması 316
4.15– Puantaj Kayıtları 317
4.16– Takdiri İndirim Oranı 318
4.17– Hafta Tatilinde 7,5 Saatten Fazla Çalışma– İhtar– Faiz 318
4.18– Cumartesi Günü Çalışma– Hafta Tatili 320
4.19– Ayrıştırılmayan Talep 320
4.20– Takograf Kayıtları– Sefer Primi 320
4.21– İş Yoğunluğu– Çalışma İddiası 321
4.22– 1 Gün Çalışma 1 Gün Dinlenme Usulü– Hafta Tatili Çalışması 322
4.23– İbraname 323
4.24– Hafta Tatili– Prim 323
4.25– Hafta Tatili Ücreti– Fazla Mesai Ücreti– Bilirkişi Raporu 323
4.26– Üst Düzey Yöneticinin Hafta Tatili Çalışması 324
4.27– Hafta Tatili Ücreti Hesabı 325
4.28– Tanık Çalışma Dönemi 325
4.29– Hafta Tatilinin Bölünmesi– Arka Arkaya Hafta Tatili 326
4.30– Toplu Olarak Hafta Tatil İzni 327
4.31– İki Gün Çalışma Bir Gün İstirahat/ Hafta Tatili 327
4.32– Cumartesi Günü Çalışma– Yıllık İzin 328
4.33– İrsaliye– Tanık Beyanları– Hafta Tatili 329
4.34– Yirmi Dört Saat Çalışma/ Yirmi Dört Saat Dinlenme 329
4.35– Toplu Hafta Tatili Kullandırma 330
4.36– Tanık Çalışma Dönemi 330
4.37– On İki Saat Çalışma Otuz Altı Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Yirmi Dört Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Kırk Sekiz Saat Dinlenme 331
4.38– Varsayım/ Hafta Tatili 331
4.39– Belirsiz Alacak Davası Koşulları/Hafta Tatili 332
VII. ULUSAL BAYRAM – GENEL TATİL ÜCRETİ 337
1– Genel Açıklama 337
1.1– Örnek Dilekçe 338
2– Hesaplanması 340
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 342
3.1– Şoför– Ödemenin İspatı 342
3.2– Çalışması Olmayan Tanık 343
4– Yargıtay Kararları 343
4.1– Hakkaniyet İndirim Oranı 343
4.2– İmzalı/ İmzasız Bordro– Tanık 344
4.3– Çalışma Dönemi– Görev 345
4.4– Kayıtlı/ Kayıtsız Dönem– Emsal– Puantaj Kayıtlarının Sunulmaması 347
4.5– Yıllık İzin– Genel Tatil 348
4.6– Hesaplama Biçimi 349
4.7– Bayram Mesaisine Gelmeme 349
4.8– Tahakkukun Dışlanması 350
4.9– Husumetli Tanık 351
4.10– Bordro Tahakkuku– Banka Kayıtları 351
4.11– Çalışmanın İspatı 352
4.12– TIR Şoförü– Yurt Dışı Sefer 354
4.13– Çelişkili Tanık Beyanları 354
4.14– Diğer Alacakla Birlikte Talep 355
4.15– İki Alacağın Birlikte Hesabı 355
4.16– Takdiri İndirim– Hakkın Özü 356
4.17– Devreden/ Devralan İşveren– Sorumluluk 357
4.18– Tatil Çalışması– Serbest Zaman Kullandırma 358
4.19– Savunma/ İbraname Çelişkisi 359
4.20– Tatil Ücreti– Prim 359
4.21– Karşılıklı Tanıklık– İspat 360
4.22– Üst Düzey Yönetici– Genel Tatil 360
4.23– Anahtar Teslim İhale– Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk 361
4.24– İmzalı Bordro– Tahakkuk– Dışlama– Mahsup 362
4.25– Sezon Harici Dönem 362
4.26– Tahakkuk– Mahsup Şekli 363
4.27– Husumetli Tanık– Yan Deliller 364
4.28– Tanık Çalışma Dönemi 364
4.29– Ücret Kapsamı 365
4.30– Yazılı Delil/Puantaj– Takdiri Delil 365
4.31– İşyeri Devrinden Sonraki Sorumluluk 366
4.32– Apartman Görevlisi– Kalorifer Yanan Dönem 366
VIII. KIDEM TAZMİNATI 367
1– Genel Açıklama 367
1.1– Dilekçe Örnekleri 371
2– Hesaplanması 374
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 375
3.1– İspat Külfeti – Yurt Dışı Çalışma– Saat Ücreti 375
3.2– Devirde Sorumluluk 380
3.3– Kanıtlama Yükümlülüğü 380
3.4– Hastalık Nedeniyle Devamsızlık– Hayatın Olağan Akışı 381
3.5– Kesintili Çalışma– Ödemenin Mahsubu 382
3.6– İstifa– Ücretin Eksik Ödenmesi 383
4– Yargıtay Kararları 383
4.1– İçtihadı Birleştirme Kararı 383
4.2– İstifa– İspat 385
4.3– İşyeri Devri– Feshe Bağlı Alacaklar 389
4.4– Güven– Sataşma– Sadakat Borcu 392
4.5– İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshi 396
4.6– Evlenen Kadın İşçi 399
4.7– Ücretin Kapsamı– Haklı Fesih 403
4.8– İş Sözleşmesinin Devri– İşyerinin Devri 406
4.9– Devamsızlık– İspat 414
4.10– Devamsızlık Halinde Fesih 416
4.11– İstifa– İrade Fesadı 420
4.12– İbra– İhtirazi Kayıt– Geçerlilik 420
4.13– Dönemler Halinde Çalışma 424
4.14– Geniş Anlamda Ücret– Ödenmemesi 425
4.15– İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu– Gizli Kayıt 426
4.16– Çalışma Koşulları– Aleyhe Değişiklik– Fesih 429
4.17– Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Öğretmen 430
4.18– Güven– Şoför 432
4.19– Gece Bekçisi– Hırsızlık 433
4.20– İşyeri Devri– Belediye– İhale– Belirli Süreli İş Sözleşmesi 434
4.21– İstifa– Güvenlik Görevlisi 436
4.22– Hırsızın Polisin Elinden Alınarak Darbı– Fesih 437
4.23– Asgari Geçim İndirimi– Giydirilmiş Brüt Ücret 437
4.24– Fark Kıdem Tazminatı– Genel Tavan– Özel Tavan– Sözleşmeli Banka Personeli 439
4.25– Tartışma Akabinde İş Yerini Terk– Eylemli Fesih 443
4.26– Gerçek Ücretin Tespiti– Emsal Ücret– Tanık Beyanları 444
4.27– Memuriyette Geçen Süre– İstifa– Hizmet Birleştirilmesi 445
4.28– Eşit İşlem Borcu– İşyerinde Kavga 447
4.29– Kadının Nikahtan Önce İstifası 447
4.30– Eylemli Fesih– İşyerini Terk– Eksik Ücret 448
4.31– Şoförün Kazası– Kıdem Tazminatından Mahsup– İbraname 449
4.32– Whatsapp Yazışmaları– İş Akdinin Feshi 450
4.33– İşçinin Sadakat Borcu– Yan Yükümlülükler– Mağaza Şifresi 450
4.34– İşyeri Devri– Kıdem Tazminatı Sorumluluğu 452
4.35– Asgari Ücretin Altında Ücret 452
4.36– Eşit Davranma Borcu– Objektif Nedenler 453
4.37– İşyeri Devri– İşçinin Feshi 455
4.38– Sadakate Aykırılık– Banka Para Nakil Aracı– İhbar 456
4.39– İşyeri Devri– İşçilik Alacaklarına Etkisi 457
4.40– İş Kanunu– Basın İş Kanunu– Gazeteci 460
4.41– Kıdem Tazminatı Tavanında Zaman– Genel Tavan– Özel Tavan– Taban 461
4.42– Bankacı– İstifa– Çelişik Savunma– E.Mail 464
4.43– İstifa– Matbu Kâğıt– İbra 465
4.44– Kıdem Tazminatı– Muacceliyet– El Yazılı İstifa– Davacının Çelişmesi 466
4.45– Yaş Hariç Emeklilik Koşullarının Tamamlanması– Belge Yokluğu– Sonradan Alınması 467
4.46– İbraname, 6098– 818 Sayılı Yasalar– Mahsup 468
4.47– Şikâyetten Vazgeçme– İşyeri Devri– Zamanaşımı 472
4.48– Sağlıksız, Güvensiz Çalışma Koşulları– Haklı Fesih– Benzer Davalar 472
4.49– İstifa– Kıdem Tazminatı– Şartlı İstifa– İkale 473
4.50– Kıdem Tazminatının Blokesi– Zarar– Ayrı Dava 475
4.51– Takas/ Mahsup 475
4.52– Yeni Alt İşverenle Sözleşme İmzalamamak– İşyerine Alınmama– Eylemli Fesih 476
4.53– İkale (Bozma) Sözleşmesi– Makul Yarar– Kıdem Tazminatı Tavanı 477
4.54– İstirahatli İken Çalışma– Haklı Fesih– Yazılı Beyan/ İrade Fesadı 479
4.55– İkale– İbraname– Fesih–Mahsup 479
4.56– İşverenin Feshi– İşçinin Tahsis Talebi– Yeni İş 480
4.57– Organik Bağ– Sorumluluk 482
4.58– Devamsızlık Koşulları– Feshi İspat Yükü– Tutanak– Tanık 483
4.59– Sadakat Yükümlülüğü– Parçanın İşçinin Dolabında Bulunması– Haklı Fesih 485
4.60– İkale İcabı– Kıdem Tazminatı– Araştırma Görevlisi– Belirli Süreli Sözleşme– İşveren Vekili 486
4.61– Türkiye İş Kurumu İnceleme Raporu– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Haklı Fesih– Büro Personeli– Temizlik Personeli 487
4.62– Organik Bağ– Tüzel Kişi Perdesinin Aralanması– Sorumluluk 489
4.63– Kadın İşçiyi Taciz– Haklı Fesih 489
4.64– Banka Kartının İşçiye Verilmemesi– İşçinin Maaşını Bankadan İşverenin Çekmesi – Ödeme Belgesi 490
4.65– Şoförün Ehliyetini Kaybetmesi– Haksız Fesih 491
4.66– Hizmet Süresi– Tespit Davası– Sosyal Güvenlik Yönünden Sayılmayan Süre 491
4.67– Baskıyla İstifa– Haksız Fesih– Feshin Son Çare Olması 492
4.68– Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma– Belgenin Sonra İbrazı– Çalışma Özgürlüğü– Başka İşyerinde Çalışma 493
4.69– Çalışma Süresi– Elektronik Verilerle İspat 494
4.70– Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname– İstifa 495
4.71– Devamsızlık Koşulları– Temadi Eden Devamsızlık– Haklı Fesih 495
4.72– İşçinin Bildirdiği Fesih Tarihi– Devamsızlık– Düşük Ücret 496
4.73– Güvenlik Görevlisinin Uyuması– Haklı Fesih 497
4.74– İşverenin Zam Yapmaması– Haklı Fesih– Yazılı Sözleşme 498
4.75– Hekimin Mecburi Hizmeti– Kıdem Tazminatı– Haklı Fesih 498
4.76– İstifa– İmzalı Boş Kâğıt– Tarihin Sonradan Atılması 499
4.77– Önceden İş Bulunarak Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi– Kötüniyet 500
4.78– Askerlik Nedeniyle Fesih– 5 Ay Sonra Sevk– Makul Süre 500
4.79– Yaş Dışında Emeklilik Hakkı– Haklı Fesih– Devamsızlık 501
4.80– İstifa– Haklı Sebep 502
4.81– Çalışma Koşulları– Esaslı Değişiklik– Otel Müdürü 503
4.82– Alt– Üst İşveren– İşyeri Devri– Fasılalı Çalışma 505
4.83– Fasılalı Çalışma– Evvelce Ödenen Kıdem Tazminatları– Mahsup 507
4.84– Alt İşveren/ Üst İşveren– İşyeri Devri– Muvazaa 509
4.85– İstifa– Hırsızlık– İrade Fesadı– Haklı Fesih 511
4.86– Ağır Çalışma Koşulları– İstifa– Haklı Fesih 513
4.87– Kadın İşçinin Evlendikten Sonra İş Akdini Feshi– Tekrar Çalışmaya Başlaması 514
4.88– Çalışma Şartları– Güvenlik Sorunu– Haklı Fesih 515
4.89– Davacının Başka Bir Dosyadaki Tanık İfadesinin Bağlayıcılığı 516
4.90– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Sataşma 517
4.91– Fasılalı Çalışma– Birleştirme– Zamanaşımı– Tazminata Esas Ücret 517
4.92– Fasılalı Çalışma– İstifa– Kıdem Tazminatı 519
4.93– Fasılalı Çalışma– Birleştirme Koşulları– İbraname– Mahsup 519
4.94– İşe İade Davası Sürerken Kıdem Tazminatı İstemi 521
4.95– Kıdem Tazminatına Esas Süre– Raporlu Süre– Sözleşmenin Askıda Olması 522
4.96– Kıdem Tazminatı Faizi– Ayrı Dava– Faiz Başlangıcı 522
4.97– İşyeri Değişikliği– Çalışma Şartları– Geçerli Fesih– TIR Şoförü 524
4.98– İstifa– İnkâr– İmza İncelemesi– Haklı Fesih– Bekçi 525
4.99– Kıdem Tazminatı– Faiz Başlangıcı– Emeklilik 526
4.100– Mevsimlik İşçi– İşe Çağrılmama– Haksız Fesih 526
4.101– Düzensiz Ücret Ödemesi– Haklı Fesih 527
4.102– TIR Şoförü– İşçinin Haklı Feshi– İşveren Feshi– Trafik Cezası 528
4.103– Kasada Eksik Para– Sadakat Yükümlülüğü– Haklı Fesih 529
4.104– Yıllık İzinde Çalışma– Haklı Fesih 530
4.105– Giydirilmiş Ücret– Yemek Bedelinin Saptanması 531
4.106– İşçinin Haklı Feshi– Devamsızlık Tutanakları 532
4.107– İstifa– Tanzim Biçimi– İşveren Diktesi– Vasıfsız İşçi– Kıdem Tazminatı 532
4.108– Sadakat Borcuna Aykırılık– Gerçeğe Aykırı Raporlama– Hayatın Olağan Akışı– Haklı Fesih– Tıbbi Tanıtım Temsilcisi 533
4.109– Rekabet Yasağı– Fesihte Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 534
4.110– Mobbing– Haklı Fesih– Maddi Tazminat– Manevi Tazminat 534
4.111– İşçinin İşverene Zarar Vermesi– 30 Günlük Ücretin Kapsamı– Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 538
4.112– Rekabet Yasağı– İşverenin Haklı Feshi– Bilgisayar Verilerinin Delil Niteliği– İş Bilgisayarının Özel İşler İçin Kullanımı 539
4.113– Çalışma Koşullarında Değişiklik– Geçerli Fesih 541
4.114– Kıdem Tazminatı Faizi– Emeklilik Nedeniyle Ayrılma– Kurum Belgesi İbrazı 542
4.115– İşyerine Alkollü Gelme– Fesih İçin Geçerli Neden– Haklı Neden 543
4.116– Kıdem Tazminatı Genel Tavan– Özel Tavan– Hem Memur Hem İşçi Olarak Çalışma 543
4.117– Çalışma Şartlarında Değişiklik– Haklı Fesih– Aşçı 544
4.118– Kıdem Tazminatı– Mal Ayrılığı Rejimi– Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 545
IX. İHBAR TAZMİNATI 547
1– Genel Açıklama 547
2– Örnek Dilekçeler 548
3– Hesaplanması 551
3.1– 2.878,68 Tl. Giydirilmiş Brüt Ücretlinin 6 Haftalık İhbar Öneline Göre İhbar Tazminatı 551
3.2– 18.473,22 Tl. Giydirilmiş Brüt Ücretin 2015 Yılına Ait 8 Haftalık İhbar Tazminatı Hesabı 552
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 552
4.1.– İhbar Tazminatı Hesabına Esas Ücret– İspat 552
4.2– Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması– Kötüniyet Tazminatı 553
4.3– Önelli Fesih– İstifa– İkale İcabı– İkale Sözleşmesi– 4046 Sayılı Kanun 554
4.4– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı İstenemeyeceği 556
5– Yargıtay Kararları 556
5.1– Feshin Kim Tarafından Yapıldığı– İstifa– İspat Külfeti– Savunmada Çelişki– Saha Müdürü 556
5.2– Savunmada Çelişki– Süreli Fesih– İş Arama İzni 560
5.3– Fesih Bildirimi– Haklı Fesih– Eylemli Fesih 560
5.4.– Haklı Fesih– Haksız Fesih– Devamsızlık– İşverenle Tartışma– Karşılıklı İhbar Tazminatı Talebi 562
5.5– İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İşyeri Şartı 567
5.6– Önelli Fesih– Derhal Fesih– Devamsızlık– İhbar Tazminatı 569
5.7– İkramiye– İşyeri Uygulaması– İşçinin Değişikliği Yazılı Olarak Kabul Etmemesi 572
5.8– İşe Başlatmama Halinde İhbar Tazminatı– Önceden İhbar Önelinin Kullandırılması– İhbar Tazminatının Ödenmesi– İhbar Önelinin Bölünmezliği 573
5.9– Eve Yiyecek Götürme– Güveni Kötüye Kullanma/ Hırsızlık– Haklı/ Haksız Fesih– Eşit Davranma İlkesi– Ölçülülük 576
5.10– Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi– Zincirleme İş Sözleşmesi– İhbar Tazminatı 578
5.11– İşçilerin Whatsapp Grubu– Kişisel Veri– İş Akdinin Feshi 579
5.12– Kötüniyetle Fesih– Kötüniyet Tazminatı– İşvereni Şikâyet 579
5.13– Asgari Ücretin Altında Hesaplama 581
5.14– Haklı Fesihte İhbar Tazminatı 581
5.15– Terditli Talep– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 582
5.16– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– İstifa– Haksız Fesih 583
5.17– İşyerinin Taşınması– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 585
5.18– Özel Öğretim Kurumu Öğretmeni– Belirsiz Süreli Hizmet Akdi– Belirli Süreli Hizmet Akdi – İhbar Tazminatı 585
5.19– Devamsızlık Nedeniyle Feshin Koşulları– Devamsızlık Tutanakları– Tutanakların Doğrulanması 587
5.20– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Süreli Fesih– İzin Kullandırılması– İzinden Sonra Önceki İşe Başlatmama– Dürüstlük Kuralı 588
5.21– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Devamsızlık– Haklı Fesih 589
5.22– Geçerli Nedene Dayalı Olarak Fesih– Haklı Fesih– Kanıtlanması– Hastalık 590
5.23– Özel Öğretim Kurumları– Öğretmen– Belirli Süreli İş Sözleşmeleri– Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri– İçtihadı Birleştirme Kararı– İhbar Tazminatı– Cezai Şart 592
5.24– İşyeri Devri– Feshe Bağlı Haklar– İhbar Tazminatı 596
5.25– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı 598
5.26– İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İstifa– Ayrılırken İşçinin Kabul Beyanı 598
5.27– İhbar Tazminatı Koşulları– Bildirimsiz Fesih 600
5.28– İhbar Tazminatı Faiz Oranı 601
5.29– İstifa– Başka Dosyadaki Beyanın Bağlayıcılığı– İhbar Tazminatı 602
5.30– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı– Noter İhtarı 603
5.31– Görev Değişikliği– İade, Aksi Halde İş Akdinin Sonlandırılması İstemi– İhbar Tazminatı 604
X. YILLIK İZİN ÜCRETİ 605
1– Genel Açıklama– Mevzuat 605
1.1– Yıllık İzin ve Ücreti Hakkında İK Düzenlemesi 605
1.2– Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği: (03.03.2004 Gün ve 25391 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır) 610
2– Örnek Dilekçe 616
3– Hesaplanması 617
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 618
4.1– İşverenin Soyut Beyanı– Kanıt 618
4.2– Mevsimlik İşte Yıllık İzin– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin 618
4.3– Alt İşveren– İşyeri Devri 620
4.4– Mevsimlik İşçi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 620
5– Yargıtay Kararları 621
5.1– Mevsimlik Çalışma– Fasılalı Çalışma– Yıllık İzin 621
5.2– Yıllık İzin Alacağı– Zamanaşımı– Faiz Başlangıcı– Temerrüt Gereği 627
5.3– Mevsimlik İş– 11 Ay ve Üzerinde Çalışmada Yıllık İzin 629
5.4– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin– 11 Ay ve Aşan Çalışma 631
5.5– Yıllık İzin Kurallarının Nispi Emrediciliği– İşyeri Yönetmeliğindeki Lehe Düzenleme 632
5.6– 1475 ve 4857 Sayılı Yasa Dönemlerine Göre Yıllık İzin 632
5.7– Yıllık İzin Hakkının Kazanılma Koşulları 633
5.8– Yıllık İzinde Kesintiler 634
5.9– 1475 ve 4857 Sayılı Yasalara Göre İzin Ücreti 634
5.10– İzin Alacağı– Zamanaşımı– Islah– Zamanaşımı Def’i 634
5.11– İspat Yükü– Yemin 635
5.12– Mazeret İzni– Özel Neden 635
5.13– Mevsimlik İş– Devamlı İş Kriterleri– Fasılalı Çalışma 636
5.14– Yıllık İzin Ücreti Hesabı 637
5.15– Çalışırken İzin Ücreti– İşe İadede Muacceliyet 637
5.16– İmzalı Bordroda İzin Süresi 638
5.17– Yıllık İzin Süresi/ Kıdem Tazminatı Süresi– Çelişki 638
5.18– Mevsimlik İşçi– Yıllık İzin 639
5.19– Mevsimlik İşçi– On Bir Ay Çalışanın İzin Hakkı 639
5.20– Yıllık İzin– İspat Külfeti– İzin Defteri 640
5.21– İzin Ücretinin Hak Edilmesi– Yurt Dışı Çalışması– Yurda Giriş Çıkış Kayıtları 641
5.22– Mevsimlik İş– Yılın Tamamına Yakın Bölümünde Çalışma– Yıllık İzin 642
5.23– Ücretli İzin– Ücretsiz İzin– Yurt Dışı Çalışma 644
5.24– Yıllık İzin– İbraname– 818 Sayılı Yasa Dönemi 644
5.25– İhbar Olunanlardan Özlük Dosyalarının Celbi– Yıllık İzin 645
5.26– Yirmi Dört Yıl Çalışmada Yıllık İzin Kullanmama– Hayatın Olağan Akışı 645
XI. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 647
1– Genel Açıklama 647
1.1– Dilekçe Örneği 648
2– Hesaplanması 649
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 649
3.1– Hamilelik– Araç Kayıtları– İşin Aksatılması– Kötüniyetin İspatı 649
3.2– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kuralları– Kötüniyetin İspatı 652
4– Yargıtay Kararları 654
4.1– Personel Yönetmeliği– Aleyhe Değişikliği İmzalamamak– Kötüniyet Tazminatı 654
4.2– Kötüniyet Tazminatı– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık– Kötüniyet Tazminatı Hesabı 656
4.3– Kötüniyet Tazminatı– Siyasi Saikle Fesih– İspat 657
4.4– Kötüniyet Tazminatı İsteme Koşulları– İş Güvencesi Hükümleri 658
4.5– İş Kazasını Şikâyet– Kötüniyet Tazminatı 659
4.6– Kötüniyet Tazminatı– İşçinin Haklı Feshi 660
4.7– İş Güvencesi– Kötüniyet Tazminatı 661
4.8– Kötüniyet Tazminatı– Rapor Süresinde Fesih 661
XII. İŞE İADE 663
1– Genel Açıklama 663
1.1– Örnek Dilekçeler 670
2– Boşta Geçen Süre Ücreti ve Hesabı 674
3– İşe Başlatmama Tazminatı ve Hesabı 674
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 675
4.1– İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Fesih 675
4.2– İşe İadede Ücret– Ücrette İndirim– İş Şartlarında Değişiklik– İşe Davette Samimiyet 678
4.3– İşe İadede Devreden Asıl İşveren 680
4.4– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Makul Süre 681
4.5– Genel Müdür– İşletmenin Bütününün Sevk ve İdaresi– İş Güvencesi 683
4.6– İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Neden 684
4.7– Arabulucuda Anlaşma– İşe İade 686
5– Yargıtay Kararları 687
5.1– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde, İşçiden Savunma Alınması Gerekmez 687
5.2– Geçersiz Fesih– İşe Başlatmama– İhbar Öneli/ İhbar Tazminatı– Mahsup 700
5.3– Geçersiz Fesih– İhbar Öneli– İşe Başlatmama– İhbar Tazminatı 703
5.4– İşçi Lehine Yorum– İşe Başlamada Baba ve Kardeş Tanıklığı– İşe Başlama Başvuru Şekli– Başka İşyerinde Çalışma 709
5.5– İşe Başlatmama– Boşta Geçen Süre 716
5.6– İşe Başlatmama ve Boşta Geçen Süre Ücreti– Re’sen Hüküm– Anlaşma Protokolü Hükümleri– Dürüstlük Kuralı– Güven Sorumluluğu 718
5.7– Başka Yerde İşe Davet– İşverenin Samimiyeti 721
5.8– İşe Başlama Başvurusunda Samimiyet– Çağrıldığı Halde İşe Başlamamak 724
5.9– İşe Davette Samimiyet– Eşdeğer İş– Müdürün Temizlik ve Garsonluk İşine Verilmesi– İşe Başlatmama Tazminatı 728
5.10– İşçinin İşe Başlamada Samimiyeti– Benzer İş– Satış ve Pazarlama Müdürü– Ürün Yöneticiliği 729
5.11– İşe İade Kararı Kesinleşmeden İşçinin Ölmesi– Boşta Geçen Süre Ücreti– Mirasçıların Talebi 731
5.12– İşe Başlama Başvuru Şekli– İadeli/ Taahhütlü Gönderi– İşyerinin Kapalı Olmasından Gönderinin İade Edilmesi– Posta Kanunu 733
5.13– Kıdem– İşe Başlatmama Tazminatı 735
5.14– Boşta Geçen Süre Ücretinde Muacceliyet 735
5.15– Boşta Geçen Süre Ücretinin Kapsamı– Faiz– Araç Yardımı 735
5.16– İyiniyet/ Kötüniyet– Kesintili Çalışmada Toplam Fiili Çalışmanın Dikkate Alınması– 6 Aylık Kıdem Koşulu– İş Güvencesinden Yararlanıp Yararlanamayacağı– İstisnaların Dar Yorumlanacağı– Geçerli Nedenin İspatı– Fesih Gerekçesinin Bildirilmesi 736
5.17– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Bireysel İş Sözleşmesi– Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmayı Kabul– Devamsızlık 739
5.18– İşe Başlama/ Başlatmada Samimiyet– Yol Süresi– Temerrüt– Faizler ve Başlangıcı 740
5.19– İşe Başlamanın Şarta Bağlanması– Gerçek Davet 744
5.20– İstifa– İşe İade 745
5.21– FETÖ Bağlantısı Nedeniyle Fesih– 685, 690 Sayılı KHK’ler– Görev 745
5.22– Gönüllü İşten Ayrılma– Sendikal Örgütlenme/ Tazminat– İşe İade 747
5.23– Davranış Nedeniyle Fesih– Geçerli/ Haklı Fesih– Güven İlişkisi 749
5.24– Takograf Kayıtlarının İşverenden Habersiz Alınması– Güven İlişkisi– İşe İade– Geçerli Fesih 750
5.25– Sendikal Nedenle Fesih– İşe İade– Ses Kaydı– Sendikal Tazminat 751
5.26– İş Güvencesi– Boşta Geçen Süre/ Cezai Şart İlişkisi 753
5.27– İşe İade– İkale– İşçinin İcabı– Makul Menfaat 754
5.28– İşe Başlatmama– İhtar– Alacaklarda Faiz Başlangıcı 754
5.29– Geçerli Fesih– Haklı Fesih– İşverenin Diğer İşçisine Sataşma 755
5.30– İşçinin Davranışı Nedeniyle Fesih– Savunma Alınması– İşe İade 756
5.31– Yazılı/ Yazısız Fesih Bildirimi– Fesih Nedeni 757
5.32– Asıl İş/ Yardımcı İş– Anahtar Teslim İş– İşe İade 758
5.33– Haklı/ Geçerli Fesih– Sadakat Borcu– Güven İlişkisi– Ölçülülük– Feshin Son Çare Olması 760
5.34– İşe Davette Samimiyet– Feshe Bağlı Alacaklar Hesabı 762
5.35– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Geçerli Fesih 763
5.36– Olağanüstü Hal Bürosu’nun Fesih İstemi– Geçerli Fesih– Asıl İşveren Alt İşveren– Boşta Geçen Süre Ücretinden Sorumluluk 764
5.37– İkale– İcap– İş Güvencesi– İşçinin Makul Menfaatinin Miktarı– İş Güvencesi Hükümleri 765
5.38– Şüphe Feshi– Güven İlişkisinin Zedelenmesi 767
5.39– Haklı Fesih– Şüphe Feshi– Milli Güvenliğe Karşı Faaliyet İddiası– 667 Sayılı KHK 768
5.40– El Yazılı İstifa– İrade Fesadı– İşe İade Talebi 770
5.41– Sendikal Nedenle Fesih– Haklı/ Geçerli Neden 771
5.42– Asıl İşveren/ Alt İşveren– İşletmesel Kararla Fesih– Muvazaa– Kira Sözleşmesi– İşe İade 772
5.43– İşyeri Kapsamı– İşyerine Alkollü Gelme/Alkol Alma– Haklı Fesih 777
5.44– Asıl/ Alt İşveren– İşe İadenin Mali Sonuçlarından Sorumluluk 778
5.45– İstifa– İrade Fesadı– İşe İade– Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesi 779
5.46– Sık Sık Rapor Alma– Geçerli Fesih– Haklı Fesih 779
5.47– Çalışma Arkadaşlarının Hırsızlıkla Suçlanması– İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olma– Haklı Fesih 780
5.48– Terör Örgütüyle İltisak/ İrtibat– Üst İşverenin Fesih Talimatı– Alt İşveren– Geçerli Neden 783
5.49– Sinkaflı Küfür– Whatsapp Grubu– Haklı Fesih– Geçerli Fesih 784
5.50– Muvazaa – İşe İade – Alt İşveren – Üst İşveren 785
Kaynakça 787
Kavramlar Dizini 789

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat