İşçilik Alacakları İşe İade Şentürk Dursun

İşçilik Alacakları İşe İade


Basım Tarihi
2020-09
Sayfa Sayısı
788
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750261046
Boyut
16x24
Baskı
1170,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 170 puan kazanacaksınız)
   170
KARGO BEDAVA

Konu Başlıkları
- Son Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi Kararları
- Hesaplamalar
Örnek Dilekçeler

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar Listesi 23
I. GİRİŞ 25
II. ÜCRET 33
1– Genel Açıklama 33
2– Net Ücret– Brüt Ücret 36
3– Hesaplanması 36
4– Örnek Dilekçeler 37
4.1– Ücret Alacağını Da Kapsayan Dava Dilekçesi 37
4.2– Belirsiz Alacak Davasında Alacak Arttırım Dilekçesi 40
5– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 40
5.1– Ücrette İhtilaf– Emsal Ücret 40
5.2– Görev– Ücret– Primle Çalışma 45
6– Yargıtay Kararları 47
6.1– Ücret İhtilafı– Emsal Ücret Araştırması 47
6.2– Giydirilmiş Ücret 49
6.3– Emsal Ücret Araştırması 50
6.4– Giydirilmiş Ücret Hesabı– Yemek Faturası 51
6.5– Endeks Okuma Görevlisi– Çıplak Ücret– Giydirilmiş Ücret 51
6.6– Gerçek Ücret– Ücret İhtilafı– Emsal Ücretin Araştırılması 52
6.7– Ücret– Ücrette Değişiklik– İşçinin Kabulü– İkramiye– Ücretten Yapılacak Kesintiler 57
III. PRİM 65
1– Genel Açıklama 65
1.1– Örnek Dilekçe 66
2– Hesaplanması 67
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 67
3.1– Sabit Ücret– Prim– Fazla Mesai 67
3.2– Ücret– Prim Farkı 68
4– Yargıtay Kararları 68
4.1– Fazla Mesai– Prim Ödemesi 68
4.2– Prim– Fazla Mesai 69
4.3– Prim– Bordroda Prim Ödemesi Tahakkuku 70
IV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 73
1– Mahiyeti– Dilekçe Örneği 73
1.1– Örnek Dilekçe 75
2– Hesaplanması 76
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 77
3.1– 3218 Sayılı Kanun– AGİ İadesi– Terkin 77
4– Yargıtay Kararları 79
4.1– AGİ’nin Mahiyeti– Giydirilmiş Brüt Ücret 79
4.2– AGİ– Bordro 80
4.3– AGİ– Ödemenin Kanıtlanması 81
4.4– AGİ– Pasif Devre Zararı 81
4.5– AGİ– İmzasız Bordro– Ödemenin Kanıtlanması 83
V. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 85
1– Genel Açıklama– Örnek Dilekçeler 85
1.1– İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 90
1.2– İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 93
2– Hesaplanması 96
3– Örnek Dilekçeler 99
3.1– Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 99
3.2– Belirsiz Alacak Davasında Arttırım Dilekçesi 100
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 101
4.1– Hesaplamada Zaman Birimi– Haftalık Hesaplama– Hakkaniyet İndirimi 101
4.2– Mikser Şoförü– Sefer Primi– Mahsup 106
4.3– Fazla Mesai– İspat– Bordro Tahakkuku 112
4.4– Yolda Geçen Süre– Mesaisini Kendi Planlayan İşçi– Uçak Biletleri/ E.Mail’ler 115
5– Yargıtay Kararları 120
5.1– Fazla Çalışma Ücreti– Hafta Tatili Ücreti– İBK 120
5.2– Fazla Çalışmanın Mahiyeti/ İspatı– Fiili Olgu– Üst Düzey Yönetici– Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi 125
5.3– Net/ Brüt– Fazla Çalışmanın İspatı– Bordro 132
5.4– İbraname– Geçerlilik– Çelişkili Savunma– Yıllık 270 Saat Fazla Mesai 142
5.5– 24 Saat Çalışma/ 48 Saat Dinlenerek Çalışma Usulü– Fazla Mesai– Denkleştirme– Günlük 11 Saat Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 148
5.6– Hakkaniyet İndirimi/ Karineye Dayalı Makul İndirim– Fazla Mesainin İspatı– Tanık Beyanları– Çalışma Çizelgeleri 155
5.7– Otel İşyeri– Yıllık 270 Saat Fazla Mesainin Mahsubu 160
5.8– Hakkaniyet İndirimi– Oran 166
5.9– İmzalı Bordro– Fazla Mesai– Şartname Hükümleri 171
5.10– Ara Dinlenmesi– Otel İşyeri– Vardiyalı Çalışma– Hakkaniyet İndirimi 177
5.11– İmzasız Bordro– Temel Ücretin Bölünmesi– Fazla Çalışma– Husumetli Tanık Beyanları 183
5.12– Bordro– Belgeli Dönem/ Belgesiz Dönem– İspat– Bilgisayar Kayıtları 187
5.13– 2 Gündüz/ 2 Gece Çalışma/ 2 Gün Dinlenme Şeklinde Çalışmada Fazla Mesai Hesabı– Güvenlik Görevlisi– İmzasız Bordro– Tahakkuk Mahsubu– Ara Dinlenmesinde Çalışmanın Ücretlendirilmesi– 191
5.14– Belediye Zabıta Görevlisi– Alt İşveren Sorumluluğu– Fazla Mesainin İspatı– Günlük Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 195
5.15– 6 Gün/ 24 Saat Çalışma 200
5.16– Puantaj Kayıtları– Takdiri İndirim– 270 Saatin Ücrete Dahil Olması– İstirahat 202
5.17– Sabit Fazla Mesai Ücreti– Asgari Ücrete Oranı– Maktu/ Sembolik Tahakkuk– Mahsup 204
5.18– Temizlik Görevlisi– Günlük Çalışma Sınırı– Gece Çalışma Sınırı 206
5.19– Günlük Çalışma Sınırı– Denkleştirme– Ara Dinlenmesinde Çalışma– 24 Saat Çalışma/24 Saat Dinlenme Esası Çalışmada Fazla Mesai 208
5.20– Sembolik Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlanacak Aylar– Mahsup 212
5.21– Tanığın Çalışma Süresi 213
5.22– Prim– Fazla Çalışma– Mahsup– Zamlı Hesap 213
5.23– 12 Saat Çalışma/24– 36 Saat Dinlenme– Ara Dinlenmesi– Gece Çalışmada Fazla Mesai 214
5.24– Prim– Fazla Mesai– Zamlı Hesap 217
5.25– İbra– Bordroda Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlama– Mahsup– 2 Gün Gündüz 08:00–20:00, 2 Gün Gece 20:00–08:00 Arası Çalışma, 2 Gün Dinlenme Şeklindeki Çalışma Sisteminde Fazla Mesai Hesabı– Ara Dinlenmesinde Çalışma 217
5.26– Günlük En Çok Çalışma Sınırı– 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Mesai 48 Saat Dinlenme 223
5.27– Belgeli/ Belgesiz Dönemde Fazla Mesai 227
5.28– Günde Azami 7,5 Saat Çalışılan İşyeri– Fazla Çalışma– 228
5.29– Log/ Finart Kayıtları– Fazla Sürelerle Çalışma/ Fazla Çalışma 231
5.30– Tanığın Hizmet Cetveli– Hafta Sonu Fazla Mesai Tahakkuku 233
5.31– Ara Dinlenmesi– Ücretin Saptanması– İşyeri Devri 234
5.32– İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku– Kayıtlı Çalışma– Devir Eden/ Devir Alan İşverenin Sorumluluğu 235
5.33– Fazla Mesai– Islah– Zamanaşımı 238
5.34– Primli Çalışma– Fazla Mesai– Prim Ödenen/ Ödenmeyen Dönem Zam Oranı 239
5.35– Geçmiş Dönemler Fazla Mesai Hesabı– Bilinmeyen Dönem Ücreti Hesabı– Parça Başı/ Yüzde Usulü Ücrette Zam Oranı– Ücrete Fazla Sürelerle Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretinin Dahil Olması 241
5.36– İmzalı Bordro– Husumetli Tanık Beyanı 243
5.37– İmzasız Puantaj Kayıtları– Husumetli Tanık Beyanı– İmzalı Bordrodaki Tahakkuk– Sezon ve Sezon Dışı Fazla Mesai 245
5.38– 6 Gün Çalışıp 3 Gün Dinlenme– Sefer Ücreti– Fazla Mesai Zam Oranı– Başka Dosyalardaki Hesap 246
5.39– Yaz/ Kış Çalışma Farkı– Hakkaniyet İndirimi Oranı 249
5.40– Tanık Çalışma Dönemi– İspat 250
5.41– Fazla Mesai Ücreti Ödendiğinin Kanıtlanması– Tanık Beyanları 250
5.42– Serviste Geçen Süre– Fazla Mesai 251
5.43– İşçi Lehine Yorum– İmzalı/ İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku 251
VI. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 253
1– Genel Açıklama 253
1.1–Örnek Dilekçe 254
2– Hesaplanması 255
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 258
3.1– Uçak Bileti– E.Mail Yazışmaları 258
3.2– Sıvacı– Mevsimler/ İnşaat– Pazar Günü Çalışma 260
3.3– Hafta Tatili– Normal Çalışma– Fazla Mesai 262
3.4– Takdiri İndirim Oranı 263
4– Yargıtay Kararları 263
4.1–Hakkaniyet İndirimi Oranı– Çalışma Düzeni– Tanık Anlatımı 263
4.2– Hafta Tatili Günü/ Süresi– İspatı 268
4.3– Tanıkla İspat– Tanık Çalışma Süresi– Keşif 272
4.4– İş Sözleşmesinde Ücrete Hafta Tatili Çalışmasının Dahil Olması– Geçerlilik– Haklı Fesih 277
4.5– Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması– Akraba Tanık 283
4.6– Tüm Hafta Tatillerinde Çalışma 286
4.7– Gece Bekçisi– Bilirkişi Raporuna İtiraz 287
4.8– Temel Ücretin Bölünmesi– İmzasız Bordro– Mesai Şeridi– Hafta Tatili Tahakkuku– Husumetli Tanık 288
4.9– Bordroda Tahakkuk– İmzalı/ İmzasız Bordro– Dışlama/ Mahsup 292
4.10– Çalışılan/ Çalışılmayan Hafta Tatili Ücreti Hesabı 294
4.11– Devir Halinde Sorumluluk 294
4.12– Hafta Tatilinde Kesinti– Cumartesi Günü Çalışma 295
4.13– Takdiri İndirim Oranı 296
4.14– Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması 296
4.15– Puantaj Kayıtları 297
4.16– Takdiri İndirim Oranı 298
4.17– Hafta Tatilinde 7,5 Saatten Fazla Çalışma– İhtar– Faiz 298
4.18– Cumartesi Günü Çalışma– Hafta Tatili 300
4.19– Ayrıştırılmayan Talep 300
4.20– Takograf Kayıtları– Sefer Primi 300
4.21– İş Yoğunluğu– Çalışma İddiası 301
4.22– 1 Gün Çalışma 1 Gün Dinlenme Usulü– Hafta Tatili Çalışması 302
4.23– İbraname 303
4.24– Hafta Tatili– Prim 303
4.25– Hafta Tatili Ücreti– Fazla Mesai Ücreti– Bilirkişi Raporu 303
4.26– Üst Düzey Yöneticinin Hafta Tatili Çalışması 304
4.27– Hafta Tatili Ücreti Hesabı 305
4.28– Tanık Çalışma Dönemi 305
4.29– Hafta Tatilinin Bölünmesi– Arka Arkaya Hafta Tatili 306
4.30– Toplu Olarak Hafta Tatil İzni 307
4.31– İki Gün Çalışma Bir Gün İstirahat/ Hafta Tatili 307
4.32– Cumartesi Günü Çalışma– Yıllık İzin 308
4.33– İrsaliye– Tanık Beyanları– Hafta Tatili 309
4.34– Yirmi Dört Saat Çalışma/ Yirmi Dört Saat Dinlenme 309
4.35– Toplu Hafta Tatili Kullandırma 310
4.36– Tanık Çalışma Dönemi 310
4.37– On İki Saat Çalışma Otuz Altı Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Yirmi Dört Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Kırk Sekiz Saat Dinlenme 311
4.38– Varsayım/ Hafta Tatili 311
VII. ULUSAL BAYRAM – GENEL TATİL ÜCRETİ 313
1– Genel Açıklama 313
1.1– Örnek Dilekçe 314
2– Hesaplanması 316
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 318
3.1– Şoför– Ödemenin İspatı 318
3.2– Çalışması Olmayan Tanık 319
4– Yargıtay Kararları 319
4.1– Hakkaniyet İndirim Oranı 319
4.2– İmzalı/ İmzasız Bordro– Tanık 320
4.3– Çalışma Dönemi– Görev 321
4.4– Kayıtlı/ Kayıtsız Dönem– Emsal– Puantaj Kayıtlarının Sunulmaması 323
4.5– Yıllık İzin– Genel Tatil 324
4.6– Hesaplama Biçimi 325
4.7– Bayram Mesaisine Gelmeme 325
4.8– Tahakkukun Dışlanması 326
4.9– Husumetli Tanık 327
4.10– Bordro Tahakkuku– Banka Kayıtları 327
4.11– Çalışmanın İspatı 328
4.12– TIR Şoförü– Yurt Dışı Sefer 330
4.13– Çelişkili Tanık Beyanları 330
4.14– Diğer Alacakla Birlikte Talep 331
4.15– İki Alacağın Birlikte Hesabı 331
4.16– Takdiri İndirim– Hakkın Özü 332
4.17– Devreden/ Devralan İşveren– Sorumluluk 333
4.18– Tatil Çalışması– Serbest Zaman Kullandırma 334
4.19– Savunma/ İbraname Çelişkisi 335
4.20– Tatil Ücreti– Prim 335
4.21– Karşılıklı Tanıklık– İspat 336
4.22– Üst Düzey Yönetici– Genel Tatil 336
4.23– Anahtar Teslim İhale– Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk 337
4.24– İmzalı Bordro– Tahakkuk– Dışlama– Mahsup 338
4.25– Sezon Harici Dönem 338
4.26– Tahakkuk– Mahsup Şekli 339
4.27– Husumetli Tanık– Yan Deliller 340
4.28– Tanık Çalışma Dönemi 340
4.29– Ücret Kapsamı 341
4.30– Yazılı Delil/Puantaj– Takdiri Delil 341
4.31– İşyeri Devrinden Sonraki Sorumluluk 342
4.32– Apartman Görevlisi– Kalorifer Yanan Dönem 342
VIII. KIDEM TAZMİNATI 343
1– Genel Açıklama 343
1.1– Dilekçe Örnekleri 347
2– Hesaplanması 350
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 351
3.1– İspat Külfeti– Yurt Dışı Çalışma– Saat Ücreti 351
3.2– Devirde Sorumluluk 356
3.3– Kanıtlama Yükümlülüğü 356
3.4– Hastalık Nedeniyle Devamsızlık– Hayatın Olağan Akışı 357
3.5– Kesintili Çalışma– Ödemenin Mahsubu 358
3.6– İstifa– Ücretin Eksik Ödenmesi 359
4– Yargıtay Kararları 359
4.1– İçtihadı Birleştirme Kararı 359
4.2– İstifa– İspat 361
4.3– İşyeri Devri– Feshe Bağlı Alacaklar 365
4.4– Güven– Sataşma– Sadakat Borcu 368
4.5– İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Olarak Feshi 372
4.6– Evlenen Kadın İşçi 375
4.7– Ücretin Kapsamı– Haklı Fesih 379
4.8– İş Sözleşmesinin Devri– İşyerinin Devri 382
4.9– Devamsızlık– İspat 390
4.10– Devamsızlık Halinde Fesih 392
4.11– İstifa– İrade Fesadı 396
4.12– İbra– İhtirazi Kayıt– Geçerlilik 396
4.13– Dönemler Halinde Çalışma 400
4.14– Geniş Anlamda Ücret– Ödenmemesi 401
4.15– İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu– Gizli Kayıt 402
4.16– Çalışma Koşulları– Aleyhe Değişiklik– Fesih 405
4.17– Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Öğretmen 406
4.18– Güven– Şoför 408
4.19– Gece Bekçisi– Hırsızlık 409
4.20– İşyeri Devri– Belediye– İhale– Belirli Süreli İş Sözleşmesi 410
4.21– İstifa– Güvenlik Görevlisi 412
4.22– Hırsızın Polisin Elinden Alınarak Darbı– Fesih 413
4.23– Asgari Geçim İndirimi– Giydirilmiş Brüt Ücret 413
4.24– Fark Kıdem Tazminatı– Genel Tavan– Özel Tavan– Sözleşmeli Banka Personeli 415
4.25– Tartışma Akabinde İş Yerini Terk– Eylemli Fesih 419
4.26– Gerçek Ücretin Tespiti– Emsal Ücret– Tanık Beyanları 420
4.27– Memuriyette Geçen Süre– İstifa– Hizmet Birleştirilmesi 421
4.28– Eşit İşlem Borcu– İşyerinde Kavga 423
4.29– Kadının Nikahtan Önce İstifası 423
4.30– Eylemli Fesih– İşyerini Terk– Eksik Ücret 424
4.31– Şoförün Kazası– Kıdem Tazminatından Mahsup– İbraname 425
4.32– Whatsapp Yazışmaları– İş Akdinin Feshi 426
4.33– İşçinin Sadakat Borcu– Yan Yükümlülükler– Mağaza Şifresi 426
4.34– İşyeri Devri– Kıdem Tazminatı Sorumluluğu 428
4.35– Asgari Ücretin Altında Ücret 428
4.36– Eşit Davranma Borcu– Objektif Nedenler 429
4.37– İşyeri Devri– İşçinin Feshi 431
4.38– Sadakate Aykırılık– Banka Para Nakil Aracı– İhbar 432
4.39– İşyeri Devri– İşçilik Alacaklarına Etkisi 433
4.40– İş Kanunu– Basın İş Kanunu– Gazeteci 436
4.41– Kıdem Tazminatı Tavanında Zaman– Genel Tavan– Özel Tavan– Taban 437
4.42– Bankacı– İstifa– Çelişik Savunma– E.Mail 440
4.43– İstifa– Matbu Kâğıt– İbra 441
4.44– Kıdem Tazminatı– Muacceliyet– El Yazılı İstifa– Davacının Çelişmesi 442
4.45– Yaş Hariç Emeklilik Koşullarının Tamamlanması– Belge Yokluğu– Sonradan Alınması 443
4.46– İbraname, 6098– 818 Sayılı Yasalar– Mahsup 444
4.47– Şikâyetten Vazgeçme– İşyeri Devri– Zamanaşımı 448
4.48– Sağlıksız, Güvensiz Çalışma Koşulları– Haklı Fesih– Benzer Davalar 448
4.49– İstifa– Kıdem Tazminatı– Şartlı İstifa– İkale 449
4.50– Kıdem Tazminatının Blokesi– Zarar– Ayrı Dava 451
4.51– Takas/ Mahsup 451
4.52– Yeni Alt İşverenle Sözleşme İmzalamamak– İşyerine Alınmama– Eylemli Fesih 452
4.53– İkale (Bozma) Sözleşmesi– Makul Yarar– Kıdem Tazminatı Tavanı 453
4.54– İstirahatli İken Çalışma– Haklı Fesih– Yazılı Beyan/ İrade Fesadı 455
4.55– İkale– İbraname– Fesih–Mahsup 455
4.56– İşverenin Feshi– İşçinin Tahsis Talebi– Yeni İş 456
4.57– Organik Bağ– Sorumluluk 458
4.58– Devamsızlık Koşulları– Feshi İspat Yükü– Tutanak– Tanık 459
4.59– Sadakat Yükümlülüğü– Parçanın İşçinin Dolabında Bulunması– Haklı Fesih 461
4.60– İkale İcabı– Kıdem Tazminatı– Araştırma Görevlisi– Belirli Süreli Sözleşme– İşveren Vekili 462
4.61– Türkiye İş Kurumu İnceleme Raporu– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Haklı Fesih– Büro Personeli– Temizlik Personeli 463
4.62– Organik Bağ– Tüzel Kişi Perdesinin Aralanması– Sorumluluk 465
4.63– Kadın İşçiyi Taciz– Haklı Fesih 465
4.64– Banka Kartının İşçiye Verilmemesi– İşçinin Maaşını Bankadan İşverenin Çekmesi – Ödeme Belgesi 466
4.65– Şoförün Ehliyetini Kaybetmesi– Haksız Fesih 467
4.66– Hizmet Süresi– Tespit Davası– Sosyal Güvenlik Yönünden Sayılmayan Süre 467
4.67– Baskıyla İstifa– Haksız Fesih– Feshin Son Çare Olması 468
4.68– Yaş Hariç Emekliliğe Hak Kazanma– Belgenin Sonra İbrazı– Çalışma Özgürlüğü– Başka İşyerinde Çalışma 469
4.69– Çalışma Süresi– Elektronik Verilerle İspat 470
4.70– Matbu ve Boşlukları Doldurulmuş İbraname– İstifa 471
4.71– Devamsızlık Koşulları– Temadi Eden Devamsızlık– Haklı Fesih 471
4.72– İşçinin Bildirdiği Fesih Tarihi– Devamsızlık– Düşük Ücret 472
4.73– Güvenlik Görevlisinin Uyuması– Haklı Fesih 473
4.74– İşverenin Zam Yapmaması– Haklı Fesih– Yazılı Sözleşme 474
4.75– Hekimin Mecburi Hizmeti– Kıdem Tazminatı– Haklı Fesih 474
4.76– İstifa– İmzalı Boş Kâğıt– Tarihin Sonradan Atılması 475
4.77– Önceden İş Bulunarak Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi– Kötüniyet 476
4.78– Askerlik Nedeniyle Fesih– 5 Ay Sonra Sevk– Makul Süre 476
4.79– Yaş Dışında Emeklilik Hakkı– Haklı Fesih– Devamsızlık 477
4.80– İstifa– Haklı Sebep 478
4.81– Çalışma Koşulları– Esaslı Değişiklik– Otel Müdürü 479
4.82– Alt– Üst İşveren– İşyeri Devri– Fasılalı Çalışma 481
4.83– Fasılalı Çalışma– Evvelce Ödenen Kıdem Tazminatları– Mahsup 483
4.84– Alt İşveren/ Üst İşveren– İşyeri Devri– Muvazaa 485
4.85– İstifa– Hırsızlık– İrade Fesadı– Haklı Fesih 487
4.86– Ağır Çalışma Koşulları– İstifa– Haklı Fesih 489
4.87– Kadın İşçinin Evlendikten Sonra İş Akdini Feshi– Tekrar Çalışmaya Başlaması 490
4.88– Çalışma Şartları– Güvenlik Sorunu– Haklı Fesih 491
4.89– Davacının Başka Bir Dosyadaki Tanık İfadesinin Bağlayıcılığı 492
4.90– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Sataşma 493
4.91– Fasılalı Çalışma– Birleştirme– Zamanaşımı– Tazminata Esas Ücret 493
4.92– Fasılalı Çalışma– İstifa– Kıdem Tazminatı 495
4.93– Fasılalı Çalışma– Birleştirme Koşulları– İbraname– Mahsup 495
4.94– İşe İade Davası Sürerken Kıdem Tazminatı İstemi 497
4.95– Kıdem Tazminatına Esas Süre– Raporlu Süre– Sözleşmenin Askıda Olması 498
4.96– Kıdem Tazminatı Faizi– Ayrı Dava– Faiz Başlangıcı 498
4.97– İşyeri Değişikliği– Çalışma Şartları– Geçerli Fesih– TIR Şoförü 500
4.98– İstifa– İnkâr– İmza İncelemesi– Haklı Fesih– Bekçi 501
4.99– Kıdem Tazminatı– Faiz Başlangıcı– Emeklilik 502
4.100– Mevsimlik İşçi– İşe Çağrılmama– Haksız Fesih 502
4.101– Düzensiz Ücret Ödemesi– Haklı Fesih 503
4.102– TIR Şoförü– İşçinin Haklı Feshi– İşveren Feshi– Trafik Cezası 504
4.103– Kasada Eksik Para– Sadakat Yükümlülüğü– Haklı Fesih 505
4.104– Yıllık İzinde Çalışma– Haklı Fesih 506
4.105– Giydirilmiş Ücret– Yemek Bedelinin Saptanması 507
4.106– İşçinin Haklı Feshi– Devamsızlık Tutanakları 508
4.107– İstifa– Tanzim Biçimi– İşveren Diktesi– Vasıfsız İşçi– Kıdem Tazminatı 508
4.108– Sadakat Borcuna Aykırılık– Gerçeğe Aykırı Raporlama– Hayatın Olağan Akışı– Haklı Fesih– Tıbbi Tanıtım Temsilcisi 509
4.109– Rekabet Yasağı– Fesihte Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 510
4.110– Mobbing– Haklı Fesih– Maddi Tazminat– Manevi Tazminat 510
4.111– İşçinin İşverene Zarar Vermesi– 30 Günlük Ücretin Kapsamı– Hak Düşürücü Süre– Haklı Fesih 514
4.112– Rekabet Yasağı– İşverenin Haklı Feshi– Bilgisayar Verilerinin Delil Niteliği– İş Bilgisayarının Özel İşler İçin Kullanımı 515
4.113– Çalışma Koşullarında Değişiklik– Geçerli Fesih 517
4.114– Kıdem Tazminatı Faizi– Emeklilik Nedeniyle Ayrılma– Kurum Belgesi İbrazı 518
4.115– İşyerine Alkollü Gelme– Fesih İçin Geçerli Neden– Haklı Neden 519
4.116– Kıdem Tazminatı Genel Tavan– Özel Tavan– Hem Memur Hem İşçi Olarak Çalışma 519
4.117– Çalışma Şartlarında Değişiklik– Haklı Fesih– Aşçı 520
4.118– Kıdem Tazminatı– Mal Ayrılığı Rejimi– Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 521
IX. İHBAR TAZMİNATI 523
1– Genel Açıklama 523
2– Örnek Dilekçeler 524
3– Hesaplanması 527
3.1– 2.878,68 Tl. Giydirilmiş Brüt Ücretlinin 6 Haftalık İhbar Öneline Göre İhbar Tazminatı 527
3.2– 18.473,22 Tl. Giydirilmiş Brüt Ücretin 2015 Yılına Ait 8 Haftalık İhbar Tazminatı Hesabı 527
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 528
4.1.– İhbar Tazminatı Hesabına Esas Ücret– İspat 528
4.2– Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması– Kötüniyet Tazminatı 529
4.3– Önelli Fesih– İstifa– İkale İcabı– İkale Sözleşmesi– 4046 Sayılı Kanun 530
4.4– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı İstenemeyeceği 532
5– Yargıtay Kararları 532
5.1– Feshin Kim Tarafından Yapıldığı– İstifa– İspat Külfeti– Savunmada Çelişki– Saha Müdürü 532
5.2– Savunmada Çelişki– Süreli Fesih– İş Arama İzni 536
5.3– Fesih Bildirimi– Haklı Fesih– Eylemli Fesih 536
5.4.– Haklı Fesih– Haksız Fesih– Devamsızlık– İşverenle Tartışma– Karşılıklı İhbar Tazminatı Talebi 538
5.5– İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İşyeri Şartı 543
5.6– Önelli Fesih– Derhal Fesih– Devamsızlık– İhbar Tazminatı 545
5.7– İkramiye– İşyeri Uygulaması– İşçinin Değişikliği Yazılı Olarak Kabul Etmemesi 548
5.8– İşe Başlatmama Halinde İhbar Tazminatı– Önceden İhbar Önelinin Kullandırılması– İhbar Tazminatının Ödenmesi– İhbar Önelinin Bölünmezliği 549
5.9– Eve Yiyecek Götürme– Güveni Kötüye Kullanma/ Hırsızlık– Haklı/ Haksız Fesih– Eşit Davranma İlkesi– Ölçülülük 552
5.10– Belirli Süreli İş Sözleşmesi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi– Zincirleme İş Sözleşmesi– İhbar Tazminatı 554
5.11– İşçilerin Whatsapp Grubu– Kişisel Veri– İş Akdinin Feshi 555
5.12– Kötüniyetle Fesih– Kötüniyet Tazminatı– İşvereni Şikâyet 555
5.13– Asgari Ücretin Altında Hesaplama 557
5.14– Haklı Fesihte İhbar Tazminatı 557
5.15– Terditli Talep– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 558
5.16– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– İstifa– Haksız Fesih 559
5.17– İşyerinin Taşınması– Haklı Fesih– İhbar Tazminatı 561
5.18– Özel Öğretim Kurumu Öğretmeni– Belirsiz Süreli Hizmet Akdi– İhbar Tazminatı 561
5.19– Devamsızlık Nedeniyle Feshin Koşulları– Devamsızlık Tutanakları– Tutanakların Doğrulanması 561
5.20– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Süreli Fesih– İzin Kullandırılması– İzinden Sonra Önceki İşe Başlatmama– Dürüstlük Kuralı 563
5.21– İşverenin İhbar Tazminatı Talebi– Devamsızlık– Haklı Fesih 564
5.22– Geçerli Nedene Dayalı Olarak Fesih– Haklı Fesih– Kanıtlanması– Hastalık 565
5.23– Özel Öğretim Kurumları– Öğretmen– Belirli Süreli İş Sözleşmeleri– Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri– İçtihadı Birleştirme Kararı– İhbar Tazminatı– Cezai Şart 567
5.24– İşyeri Devri– Feshe Bağlı Haklar– İhbar Tazminatı 570
5.25– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı 572
5.26– İşverenin İhbar Tazminatı İstemi– İstifa– Ayrılırken İşçinin Kabul Beyanı 573
5.27– İhbar Tazminatı Koşulları– Bildirimsiz Fesih 575
5.28– İhbar Tazminatı Faiz Oranı 576
5.29– İstifa– Başka Dosyadaki Beyanın Bağlayıcılığı– İhbar Tazminatı 577
5.30– İşçinin Haklı Feshi– İhbar Tazminatı– Noter İhtarı 578
5.31– Görev Değişikliği– İade, Aksi Halde İş Akdinin Sonlandırılması İstemi– İhbar Tazminatı 579
X. YILLIK İZİN ÜCRETİ 581
1– Genel Açıklama– Mevzuat 581
1.1– Yıllık İzin ve Ücreti Hakkında İK Düzenlemesi 581
1.2– Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği: (03.03.2004 Gün ve 25391 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır) 586
2– Örnek Dilekçe 592
3– Hesaplanması 593
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 594
4.1– İşverenin Soyut Beyanı– Kanıt 594
4.2– Mevsimlik İşte Yıllık İzin– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin 594
4.3– Alt İşveren– İşyeri Devri 596
4.4– Mevsimlik İşçi– Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 596
5– Yargıtay Kararları 597
5.1– Mevsimlik Çalışma– Fasılalı Çalışma– Yıllık İzin 597
5.2– Yıllık İzin Alacağı– Zamanaşımı– Faiz Başlangıcı– Temerrüt Gereği 603
5.3– Mevsimlik İş– 11 Ay ve Üzerinde Çalışmada Yıllık İzin 605
5.4– Fasılalı Çalışmada Yıllık İzin– 11 Ay ve Aşan Çalışma 607
5.5– Yıllık İzin Kurallarının Nispi Emrediciliği– İşyeri Yönetmeliğindeki Lehe Düzenleme 608
5.6– 1475 ve 4857 Sayılı Yasa Dönemlerine Göre Yıllık İzin 608
5.7– Yıllık İzin Hakkının Kazanılma Koşulları 609
5.8– Yıllık İzinde Kesintiler 610
5.9– 1475 ve 4857 Sayılı Yasalara Göre İzin Ücreti 610
5.10– İzin Alacağı– Zamanaşımı– Islah– Zamanaşımı Def’i 610
5.11– İspat Yükü– Yemin 611
5.12– Mazeret İzni– Özel Neden 611
5.13– Mevsimlik İş– Devamlı İş Kriterleri– Fasılalı Çalışma 612
5.14– Yıllık İzin Ücreti Hesabı 613
5.15– Çalışırken İzin Ücreti– İşe İadede Muacceliyet 613
5.16– İmzalı Bordroda İzin Süresi 614
5.17– Yıllık İzin Süresi/ Kıdem Tazminatı Süresi– Çelişki 614
5.18– Mevsimlik İşçi– Yıllık İzin 615
5.19– Mevsimlik İşçi– On Bir Ay Çalışanın İzin Hakkı 615
5.20– Yıllık İzin– İspat Külfeti– İzin Defteri 616
5.21– İzin Ücretinin Hak Edilmesi– Yurt Dışı Çalışması– Yurda Giriş Çıkış Kayıtları 617
5.22– Mevsimlik İş– Yılın Tamamına Yakın Bölümünde Çalışma– Yıllık İzin 618
5.23– Ücretli İzin– Ücretsiz İzin– Yurt Dışı Çalışma 620
5.24– Yıllık İzin– İbraname– 818 Sayılı Yasa Dönemi 620
5.25– İhbar Olunanlardan Özlük Dosyalarının Celbi– Yıllık İzin 621
5.26– Yirmi Dört Yıl Çalışmada Yıllık İzin Kullanmama– Hayatın Olağan Akışı 621
XI. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI 623
1– Genel Açıklama 623
1.1– Dilekçe Örneği 624
2– Hesaplanması 625
3– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 625
3.1– Hamilelik– Araç Kayıtları– İşin Aksatılması– Kötüniyetin İspatı 625
3.2– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kuralları– Kötüniyetin İspatı 628
4– Yargıtay Kararları 630
4.1– Personel Yönetmeliği– Aleyhe Değişikliği İmzalamamak– Kötüniyet Tazminatı 630
4.2– Kötüniyet Tazminatı– Dürüstlük ve Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık– Kötüniyet Tazminatı Hesabı 632
4.3– Kötüniyet Tazminatı– Siyasi Saikle Fesih– İspat 633
4.4– Kötüniyet Tazminatı İsteme Koşulları– İş Güvencesi Hükümleri 634
4.5– İş Kazasını Şikâyet– Kötüniyet Tazminatı 635
4.6– Kötüniyet Tazminatı– İşçinin Haklı Feshi 636
4.7– İş Güvencesi– Kötüniyet Tazminatı 637
4.8– Kötüniyet Tazminatı– Rapor Süresinde Fesih 637
XII. İŞE İADE 639
1– Genel Açıklama 639
1.1– Örnek Dilekçeler 643
2– Boşta Geçen Süre Ücreti ve Hesabı 647
3– İşe Başlatmama Tazminatı ve Hesabı 647
4– Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 648
4.1– İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Fesih 648
4.2– İşe İadede Ücret– Ücrette İndirim– İş Şartlarında Değişiklik– İşe Davette Samimiyet 651
4.3– İşe İadede Devreden Asıl İşveren 653
4.4– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Makul Süre 654
4.5– Genel Müdür– İşletmenin Bütününün Sevk ve İdaresi– İş Güvencesi 656
4.6– İşletmesel Karar– Feshin Son Çare Olması– Geçerli Neden 657
4.7– Arabulucuda Anlaşma– İşe İade 659
5– Yargıtay Kararları 660
5.1– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı: Almış Olduğu Sağlık Raporları Nedeniyle Derhal Fesihlerde, İşçiden Savunma Alınması Gerekmez 660
5.2– Geçersiz Fesih– İşe Başlatmama– İhbar Öneli/ İhbar Tazminatı– Mahsup 673
5.3– Geçersiz Fesih– İhbar Öneli– İşe Başlatmama– İhbar Tazminatı 676
5.4– İşçi Lehine Yorum– İşe Başlamada Baba ve Kardeş Tanıklığı– İşe Başlama Başvuru Şekli– Başka İşyerinde Çalışma 682
5.5– İşe Başlatmama– Boşta Geçen Süre 689
5.6– İşe Başlatmama ve Boşta Geçen Süre Ücreti– Re’sen Hüküm– Anlaşma Protokolü Hükümleri– Dürüstlük Kuralı– Güven Sorumluluğu 691
5.7– Başka Yerde İşe Davet– İşverenin Samimiyeti 694
5.8– İşe Başlama Başvurusunda Samimiyet– Çağrıldığı Halde İşe Başlamamak 697
5.9– İşe Davette Samimiyet– Eşdeğer İş– Müdürün Temizlik ve Garsonluk İşine Verilmesi– İşe Başlatmama Tazminatı 701
5.10– İşçinin İşe Başlamada Samimiyeti– Benzer İş– Satış ve Pazarlama Müdürü– Ürün Yöneticiliği 702
5.11– İşe İade Kararı Kesinleşmeden İşçinin Ölmesi– Boşta Geçen Süre Ücreti– Mirasçıların Talebi 704
5.12– İşe Başlama Başvuru Şekli– İadeli/ Taahhütlü Gönderi– İşyerinin Kapalı Olmasından Gönderinin İade Edilmesi– Posta Kanunu 706
5.13– Kıdem– İşe Başlatmama Tazminatı 708
5.14– Boşta Geçen Süre Ücretinde Muacceliyet 708
5.15– Boşta Geçen Süre Ücretinin Kapsamı– Faiz– Araç Yardımı 708
5.16– İyiniyet/ Kötüniyet– Kesintili Çalışmada Toplam Fiili Çalışmanın Dikkate Alınması– 6 Aylık Kıdem Koşulu– İş Güvencesinden Yararlanıp Yararlanamayacağı– İstisnaların Dar Yorumlanacağı– Geçerli Nedenin İspatı– Fesih Gerekçesinin Bildirilmesi 709
5.17– Haklı Fesih– Geçerli Fesih– Bireysel İş Sözleşmesi– Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışmayı Kabul– Devamsızlık 712
5.18– İşe Başlama/ Başlatmada Samimiyet– Yol Süresi– Temerrüt– Faizler ve Başlangıcı 713
5.19– İşe Başlamanın Şarta Bağlanması– Gerçek Davet 717
5.20– İstifa– İşe İade 718
5.21– FETÖ Bağlantısı Nedeniyle Fesih– 685, 690 Sayılı KHK’ler– Görev 718
5.22– Gönüllü İşten Ayrılma– Sendikal Örgütlenme/ Tazminat– İşe İade 720
5.23– Davranış Nedeniyle Fesih– Geçerli/ Haklı Fesih– Güven İlişkisi 722
5.24– Takograf Kayıtlarının İşverenden Habersiz Alınması– Güven İlişkisi– İşe İade– Geçerli Fesih 723
5.25– Sendikal Nedenle Fesih– İşe İade– Ses Kaydı– Sendikal Tazminat 724
5.26– İş Güvencesi– Boşta Geçen Süre/ Cezai Şart İlişkisi 726
5.27– İşe İade– İkale– İşçinin İcabı– Makul Menfaat 727
5.28– İşe Başlatmama– İhtar– Alacaklarda Faiz Başlangıcı 727
5.29– Geçerli Fesih– Haklı Fesih– İşverenin Diğer İşçisine Sataşma 728
5.30– İşçinin Davranışı Nedeniyle Fesih– Savunma Alınması– İşe İade 729
5.31– Yazılı/ Yazısız Fesih Bildirimi– Fesih Nedeni 730
5.32– Asıl İş/ Yardımcı İş– Anahtar Teslim İş– İşe İade 731
5.33– Haklı/ Geçerli Fesih– Sadakat Borcu– Güven İlişkisi– Ölçülülük– Feshin Son Çare Olması 733
5.34– İşe Davette Samimiyet– Feshe Bağlı Alacaklar Hesabı 735
5.35– İş Şartlarında Esaslı Değişiklik– Geçerli Fesih 736
5.36– Olağanüstü Hal Bürosu’nun Fesih İstemi– Geçerli Fesih– Asıl İşveren Alt İşveren– Boşta Geçen Süre Ücretinden Sorumluluk 737
5.37– İkale– İcap– İş Güvencesi– İşçinin Makul Menfaatinin Miktarı– İş Güvencesi Hükümleri 738
5.38– Şüphe Feshi– Güven İlişkisinin Zedelenmesi 740
5.39– Haklı Fesih– Şüphe Feshi– Milli Güvenliğe Karşı Faaliyet İddiası– 667 Sayılı KHK 741
5.40– El Yazılı İstifa– İrade Fesadı– İşe İade Talebi 743
5.41– Sendikal Nedenle Fesih– Haklı/ Geçerli Neden 744
5.42– Asıl İşveren/ Alt İşveren– İşletmesel Kararla Fesih– Muvazaa– Kira Sözleşmesi– İşe İade 745
5.43– İşyeri Kapsamı– İşyerine Alkollü Gelme/Alkol Alma– Haklı Fesih 750
5.44– Asıl/ Alt İşveren– İşe İadenin Mali Sonuçlarından Sorumluluk 751
5.45– İstifa– İrade Fesadı– İşe İade– Kıdem ve İhbar Tazminatının Ödenmesi 752
5.46– Sık Sık Rapor Alma– Geçerli Fesih– Haklı Fesih 752
5.47– Çalışma Arkadaşlarının Hırsızlıkla Suçlanması– İşyerinde Olumsuzluğa Neden Olma– Haklı Fesih 753
5.48– Terör Örgütüyle İltisak/ İrtibat– Üst İşverenin Fesih Talimatı– Alt İşveren– Geçerli Neden 756
5.49– Sinkaflı Küfür– Whatsapp Grubu– Haklı Fesih– Geçerli Fesih 757
Kaynakça 759
Kavramlar Dizini 761

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
   
   
Kapat