%3
Tebligat Hukuku Ahmet Cemal Ruhi

Tebligat Hukuku


Basım Tarihi
2023-03
Sayfa Sayısı
1160
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283482
Boyut
16x24
Baskı
13Canan RUHİ

Ahmet Cemal RUHİ

 

İÇİNDEKİLER
 
Sunuş 
 
7
TEBLİGAT HUKUKU İLE İLGİLİ
 
 
GENEL BİLGİLER
 
 
I. TEBLİGATIN TANIMI VE ÖNEMİ 
 
17
A. Tebligatın Tanımı 
 
17
B. Tebligatın Önemi 
 
19
II. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ 
 
20
A. Genel Olarak 
 
20
B. Adil Yargılanma Hakkı 
 
21
C. Hukuki Dinlenilme Hakkı 
 
22
D. Usul Ekonomisi İlkesi 
 
24
III. TEBLİGAT MEVZUATI 
 
24
A. İç Hukuk Alanında Gelişmeler 
 
24
B. Uluslararası Sözleşmeler Alanındaki Gelişmeler 
 
27
IV. SÜRELER 
 
27
V. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI 
 
32
İÇTİHATLAR 
 
33
TEBLİGAT KANUNU
 
 
BİRİNCİ BAP
 
 
BİRİNCİ FASIL
 
 
Kanunun Şümulü
 
 
Madde 1: Tebligatın Yapılması 
 
63
AÇIKLAMALAR 
 
68
İÇTİHATLAR 
 
78
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması 
 
83
AÇIKLAMALAR 
 
83
İÇTİHATLAR 
 
85
Madde 3: Ücret Tarifesi 
 
86
AÇIKLAMALAR 
 
86
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar 
 
89
AÇIKLAMALAR 
 
89
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi 
 
91
AÇIKLAMALAR 
 
91
İÇTİHATLAR 
 
94
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar 
 
101
AÇIKLAMALAR 
 
101
İÇTİHATLAR 
 
101
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve Ücretleri 
 
107
AÇIKLAMALAR 
 
107
İÇTİHATLAR 
 
111
Madde 7/a: Elektronik Tebligat 
 
112
AÇIKLAMALAR 
 
116
İÇTİHATLAR 
 
123
İKİNCİ FASIL
 
 
Tebligat Esasları
 
 
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi 
 
163
AÇIKLAMALAR 
 
163
İÇTİHATLAR 
 
165
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar 
 
167
AÇIKLAMALAR 
 
167
İÇTİHATLAR 
 
169
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat 
 
173
AÇIKLAMALAR 
 
174
AÇIKLAMA 
 
183
İÇTİHATLAR 
 
188
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat 
 
203
İlgili Mevzuat 
 
203
AÇIKLAMALAR 
 
205
İÇTİHATLAR 
 
233
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat 
 
302
AÇIKLAMALAR 
 
302
İÇTİHATLAR 
 
311
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat 
 
321
AÇIKLAMALAR 
 
322
İÇTİHATLAR 
 
325
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat 
 
335
AÇIKLAMALAR 
 
335
İÇTİHATLAR 
 
340
Madde 15: Sefer Hali 
 
351
AÇIKLAMALAR 
 
351
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat 
 
352
AÇIKLAMALAR 
 
353
İÇTİHATLAR 
 
358
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası 
 
382
AÇIKLAMALAR 
 
383
İÇTİHATLAR 
 
386
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat 
 
419
AÇIKLAMALAR 
 
420
İÇTİHATLAR 
 
423
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat 
 
428
AÇIKLAMALAR 
 
430
İÇTİHATLAR 
 
434
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi 
 
444
AÇIKLAMALAR 
 
444
İÇTİHATLAR 
 
449
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina 
 
462
AÇIKLAMALAR 
 
473
İÇTİHATLAR 
 
498
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı 
 
585
AÇIKLAMALAR 
 
585
İÇTİHATLAR 
 
586
Madde 23: Tebliğ Mazbatası 
 
592
İÇTİHATLAR 
 
608
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak 
 
618
AÇIKLAMALAR 
 
618
İÇTİHATLAR 
 
619
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü 
 
620
AÇIKLAMALAR 
 
620
İÇTİHATLAR 
 
636
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk … 
 
648
AÇIKLAMALAR 
 
649
İÇTİHATLAR 
 
660
Madde 26: Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı 
 
681
AÇIKLAMALAR 
 
681
İÇTİHATLAR 
 
683
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına Tebligat 
 
687
AÇIKLAMALAR 
 
687
Madde 28: İlanen Tebligat 
 
689
AÇIKLAMALAR 
 
690
İÇTİHATLAR 
 
702
Madde 29: İlan Şekli 
 
747
AÇIKLAMALAR 
 
747
İÇTİHATLAR 
 
752
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 
 
764
AÇIKLAMALAR 
 
764
İÇTİHATLAR 
 
764
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 
 
766
AÇIKLAMALAR 
 
766
İÇTİHATLAR 
 
766
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü 
 
768
AÇIKLAMALAR 
 
768
İÇTİHATLAR 
 
778
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat 
 
876
AÇIKLAMALAR 
 
876
İlgili Mevzuat 
 
876
İÇTİHATLAR 
 
878
İKİNCİ BAP
 
 
BİRİNCİ FASIL
 
 
Kazai Tebligat
 
 
Madde 34: Şümulü 
 
882
AÇIKLAMALAR 
 
882
İÇTİHATLAR 
 
883
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti: 
 
894
AÇIKLAMALAR 
 
895
İÇTİHATLAR 
 
909
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat 
 
997
İlgili Mevzuat 
 
997
AÇIKLAMALAR 
 
997
İÇTİHATLAR 
 
999
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat 
 
1001
AÇIKLAMALAR 
 
1001
İÇTİHATLAR 
 
1001
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması 
 
1003
İlgili Mevzuat 
 
1003
AÇIKLAMALAR 
 
1003
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması 
 
1005
AÇIKLAMALAR 
 
1005
İÇTİHATLAR 
 
1006
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti 
 
1015
AÇIKLAMALAR 
 
1015
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat 
 
1016
AÇIKLAMALAR 
 
1016
İÇTİHATLAR 
 
1016
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat 
 
1019
AÇIKLAMALAR 
 
1019
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 
 
1020
AÇIKLAMALAR 
 
1020
İÇTİHATLAR 
 
1021
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat 
 
1022
AÇIKLAMALAR 
 
1022
İKİNCİ FASIL
 
 
İdari Tebligat
 
 
Madde 45: Şümulü 
 
1023
AÇIKLAMALAR 
 
1023
İÇTİHATLAR 
 
1025
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması 
 
1027
AÇIKLAMALAR 
 
1027
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat 
 
1028
AÇIKLAMALAR 
 
1028
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat 
 
1029
AÇIKLAMALAR 
 
1029
İÇTİHATLAR 
 
1029
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat 
 
1032
AÇIKLAMALAR 
 
1032
ÜÇÜNCÜ FASIL
 
 
Mali Tebligat
 
 
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat 
 
1033
AÇIKLAMALAR 
 
1033
Madde 51: Diğer Mali Tebligat 
 
1034
AÇIKLAMALAR 
 
1034
İlgili Mevzuat 
 
1037
AÇIKLAMALAR 
 
1043
ÜÇÜNCÜ BAP
 
 
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar 
 
1085
İlgili Yazı 
 
1085
AÇIKLAMALAR 
 
1087
İÇTİHATLAR 
 
1088
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek 
 
1099
AÇIKLAMALAR 
 
1099
İÇTİHATLAR 
 
1099
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı … 
 
1101
AÇIKLAMALAR 
 
1101
İÇTİHATLAR 
 
1102
Madde 55: Yalan Beyan 
 
1105
AÇIKLAMALAR 
 
1105
İÇTİHATLAR 
 
1106
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki ile İlgili Suçlar 
 
1107
AÇIKLAMALAR 
 
1107
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar 
 
1108
AÇIKLAMALAR 
 
1108
DÖRDÜNCÜ BAP
 
 
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması 
 
1109
AÇIKLAMALAR 
 
1109
İlgili Yazı 
 
1109
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf 
 
1111
AÇIKLAMALAR 
 
1111
Madde 60: Yönetmelik 
 
1112
AÇIKLAMALAR 
 
1112
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar 
 
1113
AÇIKLAMALAR 
 
1113
Madde 62: Kaldırılan Hükümler 
 
1114
AÇIKLAMALAR 
 
1114
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat 
 
1115
AÇIKLAMALAR 
 
1115
İÇTİHATLAR 
 
1116
Ek Madde 2 
 
1122
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uygulanması 
 
1123
AÇIKLAMALAR 
 
1123
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi 
 
1124
Madde 63: Kanunun Mer’iyete Girmesi 
 
1125
AÇIKLAMALAR 
 
1125
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam 
 
1126
AÇIKLAMALAR 
 
1126
EKLER 
 
1127
Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri Konulu Genelge 
 
1129
Tebliğ 
 
1138
Uzman Görüşü 
 
1150
Uzman Görüşü 
 
1152
Kavramlar Dizini 
 
1158
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat