%3
Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları Şaban Kayıhan

Ticaret Hukuku Pratik ÇalışmalarıTamamı Çözümlü ve Cevap Anahtarlı Test Soruları


Basım Tarihi
2023-09
Sayfa Sayısı
456
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750287466
Boyut
16x24
Baskı
2370,00 TL 358,90 TL
(Bu ürünü aldığınızda 358 puan kazanacaksınız)
   358

Şaban KAYIHAN

 

İÇİNDEKİLER
 
Önsöz 
 
7
İkinci Baskıya Önsöz 
 
9
§ 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKU
 
 
I. TİCARİ İŞLETME HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI 
 
19
OLAY 1: Vakıfların Tacir Sıfatı 
 
19
OLAY 2: Ticari Satım, Ayıp İhbarları, Fatura, Cezai Şart 
 
20
Sorular 
 
20
Cevaplar 
 
20
OLAY 3: Haksız Rekabet 
 
22
Sorular ve Cevaplar 
 
22
OLAY 4: Haksız Rekabet 
 
23
Sorular ve Cevaplar 
 
24
OLAY 5: 
 
27
Sorular ve Cevaplar 
 
28
OLAY 6: 
 
29
Sorular ve Cevaplar: 
 
29
OLAY 7: Acentelik, Tekel Hakkı 
 
30
Sorular ve Cevaplar 
 
31
OLAY 8: Tacir Sıfatı, Ticaret Sicili, Ticari İş, İflasa Tabi Olma, İşletmenin Devri 
 
32
Sorular ve Cevaplar 
 
32
OLAY 9: Temsilci Acente, Acentenin Ücret Hakkı, Kefalet 
 
34
Sorular ve Cevaplar 
 
35
OLAY 10: Ticaret Unvanı, Ticari İş, Tacirin Ücret Hakkı, Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı, Faturaya İtiraz 
 
36
Sorular ve Cevaplar 
 
36
OLAY 11: Ticari İşletmenin Devri 
 
37
Sorular ve Cevaplar 
 
38
OLAY 12: Ticari Temsilci, Ticaret Siciline Tescili, Yetkileri 
 
39
Sorular ve Cevaplar 
 
39
OLAY 13: Tacir Sıfatı, Ticari İş, Ceza Koşulu ve Tenkis Edilebilmesi Şartı 
 
41
Sorular ve Cevaplar 
 
41
OLAY 14: Şube, Sicil Müdürünün İşlemi, İşleme Karşı İtiraz Yolu 
 
48
Soru ve Cevap 
 
48
OLAY 15: Pazarlamacı, Yetkileri 
 
49
Soru ve Cevap 
 
49
OLAY 16: Ticari Vekil, Yetkileri 
 
50
Soru ve Cevap 
 
50
OLAY 17: Aracı Acente, Yetkisiz Acente, Bileşik Faiz 
 
51
Sorular ve Cevaplar 
 
51
OLAY 18: Yurt Dışında Merkezi Olan Bir Firmanın Türkiye’de Aracılığının Yapılması 
 
53
Sorular ve Cevaplar 
 
53
OLAY 19: Tacir Sıfatı, Ticari İş, Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar, Arabuluculuk Dava Şartı, Ticaret Unvanı 
 
55
Sorular ve Cevaplar 
 
56
OLAY 20: Teyit Mektubu, Faturaya İtiraz, Ticari Satım Ayıp İhbarı, Acente 
 
57
Sorular ve Cevaplar 
 
58
OLAY 21: Acentenin Müvekkili Adına Beyanda Bulunma ve Beyanları Kabul Yetkisi 
 
60
Soru ve Cevap 
 
60
OLAY 22: Adi Ortaklıkta Tacir Sıfatı, Acentelik 
 
62
Sorular ve Cevaplar 
 
62
OLAY 23: Ruhsat Alınmadan Tacir Sıfatı, Ticaret Sicilinin İşlevi, Ticari İş, Arabuluculuk, Ticareti Terk, İşletmenin Devri 
 
65
Sorular ve Cevaplar 
 
65
A. Ticari İş, Ticari Dava, Ticari Davalarda Arabuluculuk Dava Şartı,Tüketici İşlemi, Tüketici İşlemlerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculukla İlgili Özet Bilgi ve Uygulama Örnekleri 
 
67
1. TTK.'nın Uygulama Alanı 
 
67
a. Ticari İş Kriterleri 
 
67
b. Ticari İş Olmanın Hukuki Sonuçları 
 
68
i. Bir Tarafı Tacir Olan (Ticari) İşlere Uygulanacak Hükümler 
 
68
ii. İki Tarafı Tacir Olan (Ticari) İşlere Uygulanacak Hükümler 
 
68
c. Ticari Dava 
 
68
i. Mutlak Ticari Dava 
 
68
ii. Herhangi Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmesi Şartlıyla Ticari Dava Sayılan Haller 
 
68
iii. Nispi Ticari Dava 
 
69
iv. Ticari Dava Olmanın Sonuçları (Tüm Ticari Davalara Yönelik Sonuçlar) 
 
69
2. TKHK. Kapsamında Tüketici, Tüketici İşlemi, Hukuki Sonuçları 
 
69
a. Tüketicinin Tanımı 
 
69
b. TKHK. Kapsamında Tüketici İşlemi ve Hukuki Sonuçları 
 
69
i. TKHK. Kapsamında Tüketici İşlemi 
 
69
ii. Tüketici İşlemi Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar 
 
70
Uygulama Örnekleri 
 
70
II. TİCARİ İŞLETME HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI 
 
75
Ticari İşletme Hukuku Test Sorularının Cevap Anahtarı 
 
106
§ 2 ŞİRKETLER HUKUKU
 
 
I. ŞİRKETLER HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI 
 
107
OLAY 1: Adi Ortaklık, Sözleşme Şekli, Temsil, Zarardan Muaf Tutulma, Payın Devri, Sorumluluk 
 
107
Sorular ve Cevaplar 
 
107
OLAY 2: Kollektif Şirket 
 
111
Sorular ve Cevaplar 
 
111
OLAY 3: Ticaret Şirketlerinde Bölünme, Tür Değiştirme 
 
114
Sorular ve Cevaplar 
 
115
OLAY 4: Tek Kişilik Anonim Şirket, Anonim Şirketlerde Ayın Nevinden Sermayeye Değer Biçilmesi, Kanuna Karşı Hile 
 
122
Sorular ve Cevaplar 
 
123
OLAY 5: Adi Ortaklıkta Yönetim, Temsil, Olağan İş, Olağanüstü İş 
 
126
Sorular ve Cevaplar 
 
127
OLAY 6: Anonim Şirketlerde Sermaye, Ayın Nevinden Sermayeye Değer Biçme, Tescilden Önceki İşlemlerden Sorumluluk, Bağlam, Oyda İmtiyaz, Azınlık Hakkı 
 
129
Sorular ve Cevaplar 
 
130
OLAY 7: Adi Ortaklık, Ortağın Zarardan Muaf Tutulabilmesi, Adi Ortaklıkta Ticari Temsilciliğin Koşulları, Olağanüstü İşler, Birleşme, Bölünme 
 
132
Sorular ve Cevaplar 
 
133
OLAY 8: Anonim Şirket, Temsil, Sermaye Taahhüdü, Kanuna Karşı Hile 
 
136
Sorular ve Cevaplar 
 
136
OLAY 9: Anonim Şirketlerde İbra, Özel Denetçi, Payın Devri, Bağlam 
 
138
Sorular ve Cevaplar 
 
138
OLAY 10: Anonim Şirket, Ticaret Unvanı, Birleşme, Kayıtlı Sermaye 
 
141
Sorular ve Cevaplar 
 
141
OLAY 11: Anonim Şirket, Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Önalım Hakkı, Azınlık Hakkı 
 
145
Sorular ve Cevaplar 
 
145
OLAY 12: Kooperatif, Ortakların Sorumluluğu, Açık Kapı İlkesi, Organları, Genel Kurul, Genel Kurul Kararlarının İptali 
 
150
Sorular ve Cevaplar 
 
150
II. ŞİRKETLER HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI 
 
157
Şirketler Hukuku Test Sorularının Cevap Anahtarı 
 
180
§ 3 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
 
 
I. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI 
 
181
OLAY 1: Bono, Ciro, Şahsi Def’i, Ehliyetsizlik, İmzaların Bağımsızlığı 
 
181
Sorular ve Cevaplar 
 
181
OLAY 2: Temsil Ettiği Hak Bakımından ve Devir Şekli Yönünden Bono, Temsil, Faiz Kaydı, Aval 
 
183
Sorular ve Cevaplar 
 
183
OLAY 3: Poliçe, Bono ve Çek’in Temsil Ettiği Hak, Devir Şekilleri, Def’i 
 
187
Sorular ve Cevaplar 
 
188
OLAY 4: Poliçe, Sorumsuzluk Kaydı, Faiz, Kısmi Kabul, Def’i, Açık Senet 
 
190
Sorular ve Cevaplar 
 
190
OLAY 5: Poliçede Vade, Ciro, Aval 
 
192
Sorular ve Cevaplar 
 
193
OLAY 6: Çek, Devir Şekli, Geçerlilik Şartları, Post Date Çek, Beyaz Ciro, Karşılıksız Çek, Aval, Çekten Cayma, Sahte İmza, Teyitli Çek, Müracaat Hakkı, Zamanaşımı, Kambiyo Senetlerine Özgü Takip 
 
196
Sorular ve Cevaplar 
 
197
II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TEST SORULARI 
 
204
Kıymetli Evrak Hukuku Sorularının Cevap Anahtarı 
 
235
§ 4 ÖZEL SİGORTA HUKUKU
 
 
I. SİGORTA HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
237
OLAY 1: Sigorta Acenteleri, Prim, Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 
 
237
Sorular ve Cevaplar 
 
237
OLAY 2: Sigorta Sözleşmesi, Şekli Süre, Maddi Süre, Teknik Süre 
 
241
Sorular ve Cevaplar 
 
241
OLAY 3: Sigorta Sözleşmesinin Tasnifi, Sigorta Menfaati, Prim Ödeme Borcu, Beyan Yükümlülüğü, Dain–i Mürtehin 
 
242
Sorular ve Cevaplar 
 
242
OLAY 4: Çifte Sigorta Şartları ve Hukuki Sonuçları 
 
246
Sorular ve Cevaplar 
 
246
OLAY 5: Kasko, Halefiyet, Haksız Fiil Talebi 
 
247
Sorular ve Cevaplar 
 
248
OLAY 6: Sigorta Menfaati, Sözleşmeyle Belirlenmeyen Teminat Süresi, Teminatın Kapsamı, İspat Yükü 
 
249
Sorular ve Cevaplar 
 
249
OLAY 7: Aşkın Sigorta, Takseli Sigorta 
 
251
Soru ve Cevap 
 
251
OLAY 8: Eksik Sigorta 
 
252
Soru ve Cevap 
 
252
OLAY 9: Sigortanın Türleri, Zenginleşme Yasağı, Aşkın Sigorta, Takseli Sigorta, Eksik Sigorta, Reasürans 
 
252
Sorular ve Cevaplar 
 
253
OLAY 10: Dain–i Mürtehin, All Risks, Beyan Yükümlülüğü, Sigorta Tazminatının İcra Müdürlüğüne Ödenmesi, Halefiyet 
 
255
Sorular ve Cevaplar 
 
255
OLAY 11: Sigorta Sözleşmesinin Maddi Süresi, Beyan Yükümlülüğü, Sonraki Primleri Ödeme Borcunda Temerrüt, Halefiyet, Hayat Sigortası 
 
258
Sorular ve Cevaplar 
 
258
OLAY 12: Teminatın Kapsamda Olup Olmadığının İspatı Yükü, Eksik Sigorta, Aşkın Sigorta, Takseli Sigorta 
 
262
Sorular ve Cevaplar 
 
262
OLAY 13: Mal Sigortaları, Sigorta Menfaati, Sigorta Süreleri, Dain–i Mürtehin 
 
263
Sorular ve Cevaplar 
 
263
OLAY 14: Sigortanın Maddi Başlangıcı, Beyan Yükümlülükleri, Prim Ödeme Borcu, İzleyen Primlerde Temerrüt 
 
265
Sorular ve Cevaplar 
 
266
II. SİGORTA HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI 
 
269
Özel Sigorta Hukuku Test Sorularının Cevap Anahtarı 
 
321
§ 5 DENİZ TİCARETİ HUKUKU
 
 
I. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
 
323
OLAY 1: Navlun Sözleşmesi, Donatanın Sorumluluğu 
 
323
Soru ve Cevap 
 
323
OLAY 2: Gemi, Navlun Sözleşmesi, İfası, Starya, Sürestarya, Geminin Ticari Yönetimi, Gemi İpoteği, 
 
324
Sorular ve Cevaplar 
 
325
OLAY 3: Starya ve Sürestarya Süreleri ve Hesaplanmaları, Gemi İpoteği, Ticari Yönetim, Gemi 
 
328
Sorular ve Cevaplar 
 
328
OLAY 4: Konişmento, Sorumsuzluk Kaydı 
 
332
Soru ve Cevap 
 
333
OLAY 5: Çatma 
 
333
Soru ve Cevap 
 
334
OLAY 6: Gemi Mülkiyeti, Gemi İpoteği 
 
334
Sorular ve Cevaplar 
 
335
OLAY 7: Gemi Kira Sözleşmesi, Gemi İşletme Müteahhidi, Çatma, Güverte Yükü 
 
335
Sorular ve Cevaplar: 
 
335
OLAY 8: Starya, Sürestarya, Yükleme, İstif, Boşaltma Masrafları 
 
337
Sorular ve Cevaplar 
 
337
OLAY 9: Navlun Sözleşmesi, Sorumsuzluk Kaydı, FIO Kaydı, 
 
341
Sorular ve Cevaplar 
 
341
OLAY 10: Gemi Satım Sözleşmesi, Şekli, Gemi Mülkiyeti, Eklenti, Teferruat, Türk Bayrağı Çekme Koşulları, Ticaret Gemisi Kavramı, Gemi İpoteği, Gemi Kira Sözleşmeleri 
 
342
Sorular ve Cevaplar 
 
342
OLAY 11: Gemi Kavramı 
 
345
Soru ve Cevap 
 
345
OLAY 12: Gemi Mülkiyeti, Gemi Sicili, Gemi İpoteği, Gemi Siciline Tescilli Olmayan Gemilerde Mülkiyet 
 
346
Sorular ve Cevaplar 
 
346
OLAY 13: Türk Bayrağı Çekme, Donatma İştiraki, Müşterek Donatanların Sorumluluğu, Gemi İpoteği 
 
349
Sorular ve Cevaplar 
 
350
OLAY 14: Klaslama, Gemi Tamir Bakım Onarım Sözleşmesi, Gemi Acenteliği, Davada Görevli Mahkeme 
 
352
Sorular ve Cevaplar 
 
353
OLAY 15: Gemilerin İhtiyati Haczi Koşulları, Teminat, Hapis Hakkı, Vaktinden Önce Satış 
 
363
Sorular ve Cevaplar 
 
363
OLAY 16: Gemi Mülkiyetinin Satımı, Mülkiyetin İktisap Anı, Gemi İpoteği, Gemi Siciline Tescilli Olmayan Gemilerde Gemi Rehni, Türk Bayrağı Çekme Hakkı ve Kullanılabilmesi, Olağanüstü Zamanaşımı ile Gemi Mülkiyetinin İktisabı Koşulları 
 
372
Sorular ve Cevaplar 
 
372
II. DENİZ TİCARETİ HUKUKU CEVAPLI TEST SORULARI 
 
377
Deniz Ticareti Hukuku Test Soruları Cevap anahtarı 
 
452
Kavramlar Dizini 
 
453
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
358,90   
358,90   
2
179,45   
358,90   
3
119,63   
358,90   
Kapat