Ticari İşletme Hukuku Tamer Bozkurt

Ticaret Hukuku Pratik ÇalışmalarıTicari İşletme Hukuku


Basım Tarihi
2021-12
Sayfa Sayısı
215
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786050510508
Boyut
16x24
Baskı
2İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

OLAYLAR

OLAY 1

- Ticari İşletme - Tacir Kavramı 19

 

OLAY 2

- Ticari İşletmenin Devri - Devrin Kapsamı

- Devreden ve Devralanın Sorumluluğu - Süre 22

 

OLAY 3

- Ticari İşletmenin Devri - Devrin Şekli - Devrin Gerçekleşme Tarihi

- Devrin Kapsamı 31

 

OLAY 4

- Ticari İşletme Devri - Pay Devri 35

 

OLAY 5

- Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni - Rehnin Kapsamı

- Rehnin Tarafları - Temerrüt Sonrası Haklar 37

 

OLAY 6

- Ticari İş - Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Sözleşmeler

- Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller 45

 

OLAY 7

- Ticari İş - Bir Taraf İçin Ticari İş Sayılan Sözleşmeler

- Ticari İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller 51

 

OLAY 8

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi) 53

 

OLAY 9

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar - Müteselsil Sorumluluk

(Teselsül Karinesi) - Anapara ve Temerrüt Faizi - Tacir Olmanın Sonuçları

- Aşırı Faizin İndirilmesi 56

 

OLAY 10

- Tacir Sıfatı - Tacir Sayılma - Tacir Olmanın Sonuçları 61

 

OLAY 11

- Tacir Kavramı - Ticari İş - Ticari İşin Sonuçları 63

 

OLAY 12

- Tacir Sıfatı ile İlgili Örnek Olay Soruları 68

 

OLAY 13

- Ticari İş - Ticari Dava - Cezai Şart 73

 

OLAY 14

- Ticari İş - Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Teselsül Karinesi - Ticari Dava - Arabuluculuk 76

OLAY 15

- Ticari Dava Örnek Olay Soruları 78

 

OLAY 16

- Tacir - Ticari İş - Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar

- Tacirin Ücret Hakkı - Fatura - Faturaya İtiraz 83

 

OLAY 17

- Marka - Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri - Dava Hakları 85

 

OLAY 18

- Marka - Mutlak Ret Nedenleri 88

 

OLAY 19

- Cari Hesap Sözleşmesi 90

 

OLAY 20

- Bağımlı Tacir Yardımcıları - Ticari Temsilci - Ticari Vekil 93

 

OLAY 21

- Tacir Olmaya Bağlanan Sonuçlar - Ticari İşletme Devri - Ticari İş

- Komisyoncu - Haksız Rekabet - Ticari Dava - Ticari Temsilci 99

 

OLAY 22

- Bağımsız Tacir Yardımcıları - Acente - Ticari Dava - Tacir Sıfatı

- Ticaret Unvanı - Davada Taraf Ehliyeti - Temsil Yetkisi - Arabuluculuk

- Sigorta Sözleşmeleri - Tüketici İşlemi ilişkisi 104

 

OLAY 23

- Bağımsız Tacir Yardımcıları - Simsarın Ücret Hakkı - Simsar

- Tacir Sıfatı - Tüketici İşlemleri - Tüketici Sıfatı - Arabuluculuk

- Zamanaşımı - Tüketici Hakem Heyetine Başvuru ve Parasal Sınırlar

- Simsarlık sözleşmesinin Tüketici İşlemi Karakteri - Haksız Şartlar 113

 

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ

 

YARGITAY KARARI 1

- Tacir Olmanın Sonuçları 121

 

YARGITAY KARARI 2

- Ticari Vekil - Ticari Temsilci Ayrımı - Ticari Temsilcinin Yetkileri 123

 

YARGITAY KARARI 3

- Ticari Dava - Ticaret Şirketine Kayyım Atanmasında Görevli Mahkeme 125

 

YARGITAY KARARI 4

- Ticari İş - Avans Faizi - Reeskont Faizi - Ticari İşlerde Temerrüt Faizi 127

 

YARGITAY KARARI 5

- Ticari Satış Sözleşmeleri - Ticari Örf ve Âdet - Ticari Teamül

- Ticari Örf ve Âdetin Uygulanma Şartları 130

 

YARGITAY KARARI 6

- Marka - Mutlak ve Nispi Ret Nedenleri 133

 

YARGITAY KARARI 7

- Ticaret Unvanı - Tescilli Ticaret Unvanına Tecavüz

- Hakkın Kötüye Kullanılması İddiası 136

 

YARGITAY KARARI 8

- Ticari Defterler - Zayi Belgesi Alınması - İspat 140

 

YARGITAY KARARI 9

- Açık - Kapalı Fatura - Ticari Örf ve Âdet 143

 

YARGITAY KARARI 10

- Ticari Defterlerin Delil Niteliği 146

 

YARGITAY KARARI 11

- Ticari Defterler - Fatura - İspat 148

 

YARGITAY KARARI 12

- Ticari İşletme- Esnaf İşletmesi - Ticaret Sicili 150

 

YARGITAY KARARI 13

- Ticari İş - Tacir Sıfatı - Kamu Tüzel Kişiliği

- Kamu Tüzel Kişilerinin Tacir Sıfatı 152

 

YARGITAY KARARI 14

- Ticari İş - Tacir Sıfatı - Ticari İşletme İşleten Dernekler - Ticari Dava 154

 

YARGITAY KARARI 15

- Ticari Temsilci - Ticari Vekil 155

YARGITAY KARARI 16

- Acente - Acenteliğin Unsurları - Acentenin Temsil Yetkisi

- Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Yetkisi 157

 

YARGITAY KARARI 17

- Acente - Acenteliğin Unsurları - Acentenin Temsil Yetkisi 160

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 167

KAYNAKÇA 213

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat