Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı -II- Veli Özer Özbek

Açıklamalı-ŞematikCeza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı -II-


Basım Tarihi
2021-09
Sayfa Sayısı
559
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750271939
Boyut
16x24
Baskı
16Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- Konulara İlişkin Özet Açıklamalar
- Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar
- Yargı Kararları
- Önceki Yıllara Ait Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri
Test Soruları ve Yanıtları

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Giriş
PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§1. TERİM–KAVRAM–CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ 21
I. Terim 21
II. Kavram 21
III. Ceza Muhakemesinin Evreleri 22
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ 23
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 23
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci 23
§3. HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 24
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri 24
A. Genel Olarak 24
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 25
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 25
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 25
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri 26
§4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 28
I. Hukuk Devleti İlkesi 28
A. Genel Olarak 28
B. Oranlılık İlkesi 28
C. İkincillik İlkesi 28
II. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 28
III. Muhakemenin Bütününe İlişkin İlkeler 29
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 29
B. Silahların Eşitliği İlkesi 29
C. Dürüst İşlem İlkesi 30
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 30
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı 30
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 30
G. Özel Hayatın Gizliliği 30
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 31
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 31
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 31
J. Hak Arama Hakkı 32
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi 32
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 32
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 32
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 32
O. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 33
IV. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 33
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 33
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 33
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 33
V. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 33
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 33
B. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı 34
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 34
D. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis In İdem) 34
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 34
F. Sözlülük İlkesi 34
G. Halka Açıklık İlkesi 35
H. Vasıtasızlık İlkesi 35
I. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 35
İ. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 35
J. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 35
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 35
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 45
YARGITAY KARARLARI 48
§5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU ve KIYAS 50
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları 50
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas 50
§6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 51
I. Yer Bakımından Uygulama 51
II. Kişi Bakımından 52
III. Zaman Bakımından 52
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 60
YARGITAY KARARLARI 60
§7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 62
§8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 62
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 64
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 74
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 1 75
YARGITAY KARARLARI 76
§9. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ 77
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram 77
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi 78
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı 78
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi 78
§10. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 79
I. Süre Kavramı 79
II. Sürelerin Çeşitleri 79
III. Eski Hale Getirme 79
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 80
OLAY – 2 81
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 2 83
YARGITAY KARARLARI 83
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§1. SORUŞTURMA EVRESİ 85
I. Soruşturmanın Başlatılması 85
A. Suç Haberinin Alınması 85
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 85
C. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti 86
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar 86
II. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler 86
A. Sulh Ceza Hakimliği 86
B. Savcı 87
C. Kolluk 87
D. Şüpheli 88
E. Müdafi–Vekil 88
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 90
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 91
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 98
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 3 99
YARGITAY KARARLARI 100
III. Soruşturma Evresinin İcrası 102
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157) 102
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169) 102
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması 102
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis 103
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 104
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –4 109
YARGITAY KARARLARI 110
E. Koruma Tedbirleri 111
1. Koruma Tedbirleri Çeşitleri 115
a. Yakalama–Gözaltı 115
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 118
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 5 127
b. Tutuklama 128
c. Adli Kontrol 130
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 133
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 146
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –6 147
e. Arama 147
f. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 151
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 152
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 7 163
g. Elkoyma 163
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 166
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?– 8 174
h. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 175
ı. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 175
aa. Genel Olarak 175
bb. Koşulları 175
aaa. Suç Bakımından 175
bbb. Şüphe Bakımından 176
ccc. Kişi Bakımından 176
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 176
eee. Tedbirin Süresi 176
i. İletişimin Tespiti 176
aa. Genel Olarak 176
bb. Koşulları 177
aaa. Suç Bakımından 177
bbb. Şüphe Bakımından 177
ccc. Kişi Bakımından 177
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 177
eee. Tedbirin Süresi 178
j. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 178
k. Teknik Araçlarla İzleme 179
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 179
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 192
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 9 193
l. Gözlem Altına Alma 194
m. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 196
n. Moleküler Genetik İncelemeler 197
o. Fizik Kimliğin Tespiti 197
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 198
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 211
ö. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.) 212
p. İçeriğin Çıkarılması ve/veya Erişimin Engellenmesi 213
r. Kapsamı 213
s. Kararı Verecek Makam 213
t. İcrası 213
u. Sona Ermesi 214
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 214
YARGITAY KARARLARI 215
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 10 223
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 224
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 226
OLAY 1 226
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 228
YARGITAY KARARLARI 228
IV. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi 232
V. Savcının Kamu Davası Açmayabilmesi: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi 233
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 235
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 239
YARGITAY KARARLARI 239
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 11 242
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ 242
I. Kovuşturma Evresine Katılan Kişiler 243
A. Hakim 243
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 246
OLAY – 1 246
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 248
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 251
OLAY – 1 251
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 257
YARGITAY KARARLARI 257
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 12 261
B. Savcı 262
C. Malen Sorumlu 262
D. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 262
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 264
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 267
YARGITAY KARARLARI 268
II. Kovuşturma Evresinin Devreleri 270
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 270
B. Duruşma Devresi 270
1. Duruşma Evresinin Özellikleri 271
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu 271
b. Duruşmanın Halka Açıklığı 272
c. Duruşmanın Düzen ve Disiplini 273
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 273
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 278
AÇIKLAMA 279
D/Y 279
2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 279
a. Ceza Muhakemesinde İspat 279
b. Delil Çeşitleri 279
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 281
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 287
AÇIKLAMA 288
D/Y 288
c. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 289
aa. Bilirkişi 289
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 290
YARGITAY KARARLARI 292
bb. Keşif 295
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 296
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 299
d. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 300
aa. Genel Olarak 300
bb. Doğrudan Soru Yöneltme 301
cc. Delillerin Reddi 301
dd. Suçun Niteliğinin Değişmesi 302
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 302
YARGITAY KARARLARI 306
ee. Delil Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 307
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 309
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 311
YARGITAY KARARLARI 311
e. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 313
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 315
YARGITAY KARARLARI 317
f. Kanun Yolları 319
aa. Olağan Kanun Yolları 321
i. İtiraz 321
ii. İstinaf 322
iii. Temyiz 323
bb. Olağanüstü Kanun Yolları 332
i. Olağanüstü İtiraz 332
iii. Yargılamanın Yenilenmesi 334
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY 335
YARGITAY KARARLARI 336
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI 341
I. Gaiplerin Yargılanması 341
II. Kaçakların Yargılanması 342
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY 343
§2. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ 344
§3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 346
I. Genel Olarak 346
II. Koşulları 346
III. Çeşitleri 346
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 348
I. Genel Olarak 348
II. Koşulları 348
III. Duruşma ve Karar (m.257) 348
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 348
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 349
IV. Kanun Yolu (m.258) 349
§ 5. BASİT YARGILAMA USULÜ 349
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı 350
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri 350
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252) 350
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (1) 355
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (2) 359
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE… (3) 362
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR (SORU – CEVAP) 364
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR 394
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN BAZI SORULAR VE YANITLARI 401
TEST SORULARI I 439
TEST SORULARI II 444
TEST SORULARI III 451
TEST SORULARI IV 457
TEST SORULARI V 462
TEST SORULARI VI 467
TEST SORULARI VII 472
CEVAP ANAHTARLARI 476
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 477

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Kapat