Ekonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu Veli Özer Özbek

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Günleri – IIEkonomik Suçlarla Mücadele Sempozyumu


Basım Tarihi
2023-02
Sayfa Sayısı
222
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750283017
Boyut
16x24
Baskı
1166,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 166 puan kazanacaksınız)
   166

Veli Özer ÖZBEK

 

İÇİNDEKİLER
 
Sunuşu 
 
5
KABAHATLER HUKUKU– EKONOMİK SUÇ İLİŞKİSİ
 
 
Prof. Dr. Berrin AKBULUT 
 
13
GİRİŞ 
 
14
I. KABAHATLER HUKUKU 
 
15
II. EKONOMİK SUÇ 
 
21
A. Genel Olarak 
 
21
B. Ekonomik Suç Kavramı 
 
24
III. KABAHATLERİN EKONOMİK SUÇ YÖNÜ 
 
31
IV. KABAHATLER KANUNUNDA YER VERİLEN VE EKONOMİK SUÇLA İLGİLİ HÜKÜMLER 
 
35
A. Tüzel kişilerin Sorumluluğu 
 
35
1. Genel Olarak 
 
35
2. Kabahatler Kanunu m. 8 
 
37
3. Kabahatler Kanunu m. 43/A 
 
39
4. Kabahatler Kanunu m. 43/B 
 
41
B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 
 
41
SONUÇ 
 
44
KAYNAKÇA 
 
45
EKONOMİ CEZA HUKUKUNDA MUHAKEME HUKUKU BAKIMINDAN
 
 
ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLAR
 
 
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK 
 
49
I. İHTİSAS MAHKEMELERİ 
 
49
II. MUHAKEMEYİ HIZLANDIRACAK BAZI ÖZEL MUHAKEME USULLERİ 
 
51
A. Kamu Davası Açmada Takdir Yetkisi 
 
52
B. İddianame Pazarlığı ve Seri Yargılama Usulü 
 
53
C. Basit Yargılama Usulü 
 
59
D. Uzlaştırma 
 
62
III. MUHAKEME ŞARTLARI 
 
63
IV. TÜZEL KİŞİLERİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ 
 
65
A. Genel Olarak 
 
65
B. Suçun Tüzel Kişi Bünyesinde Tüzel Kişi Yararına İşlenmiş Olması 
 
66
1. Genel Olarak 
 
66
2. Savunma Makamı Yanında Yer Alan 
 
67
C. Suçun Tüzel Kişi Aleyhine İşlenmiş Olması: Tüzel Kişinin Suçtan Zarar Gören Olması 
 
70
V. NİSBİ MUHAKEME, HUKUK/VERGİ VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ 
 
72
VI. İSPAT SORUNLARI 
 
76
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA
 
 
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE SONUÇLARI:
 
 
BİR KEDİ FARE OYUNU
 
 
Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER 
 
81
Giriş 
 
81
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı 
 
82
Türkiye’deki Temel Mevzuat 
 
82
Bilişim Teknolojileri Kavramı 
 
83
Bilişim Teknolojileri ve Suç: Bir Kedi Fare Oyunu 
 
84
Bilişim ve Ekonomik Suçların Gerçek Birer Suç Olarak Algılanmasının Gerekliliği 
 
84
Bilişim Teknolojilerinin Kolluk ve Savcılık Tarafından Kullanılması 
 
85
Bilişim Teknolojilerinin Suçlular Tarafından Kullanılması 
 
87
Görüşümüz 
 
89
KAYNAKÇA 
 
90
YARGITAY VE BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA
 
 
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI (TCK M. 245)
 
 
Doç. Dr. Ziya KOÇ 
 
91
GİRİŞ 
 
91
I. BAŞKASINA AİT (GERÇEK) BANKA VEYA KREDİ KARTLARINI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU (m. 245/1) 
 
92
A. Korunan Hukuki Değer 
 
92
B. Suçun Unsurları 
 
93
1. Tipiklik Unsuru 
 
93
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
93
aa. Fail 
 
93
bb. Mağdur 
 
93
cc. Fiil 
 
94
dd. Netice 
 
101
ee. Konu 
 
102
b. Tipikliğin Manevi Unsurları 
 
102
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 
 
103
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
103
a. Teşebbüs 
 
103
b. İştirak 
 
104
c. İçtima 
 
104
4. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
 
107
5. Etkin Pişmanlık 
 
107
6. Kovuşturma ve Yaptırım 
 
108
II. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTI ÜRETMEK, SATMAK, DEVRETMEK, SATIN ALMAK VEYA KABUL ETMEK SUÇU 
 
108
A. Korunan Hukuki Değer 
 
108
B. Suçun Unsurları 
 
109
1. Tipiklik 
 
109
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
109
aa. Fail 
 
109
bb. Mağdur 
 
109
cc. Fiil 
 
109
dd. Netice 
 
111
ee. Konu 
 
111
b. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
112
2. Hukuka Aykırılık 
 
112
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
112
a. Teşebbüs 
 
112
b. İştirak 
 
113
c. İçtima 
 
113
4. Kovuşturma ve Yaptırım 
 
116
III. SAHTE BANKA VEYA KREDİ KARTINI KULLANARAK YARAR SAĞLAMA SUÇU 
 
117
A. Korunan Hukuki Değer 
 
117
B. Suçun Unsurları 
 
117
1. Suçun Tipiklik Unsuru 
 
117
a. Tipikliğin Maddi Unsurları 
 
117
aa. Fail 
 
117
bb. Mağdur 
 
117
cc. Fiil 
 
118
dd. Netice 
 
118
ee. Konu 
 
118
b. Tipikliğin Manevi Unsuru 
 
118
2. Hukuka Aykırılık 
 
119
3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri 
 
119
a. Teşebbüs 
 
119
b. İştirak 
 
119
c. İçtima 
 
120
4. Kovuşturma ve Yaptırım 
 
122
SONUÇ 
 
122
KAYNAKÇA 
 
124
BEYAZ YAKA SUÇLARI BAĞLAMINDA EKONOMİ VE
 
 
SUÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE KRİMİNOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
 
 
Dr. Öğretim Üyesi Ozan Ercan Taşkın 
 
125
I. GİRİŞ 
 
125
II. GELENEKSEL KRİMİNOLOJİYE REDDİYE 
 
126
III. KARANLIK ALAN TARTIŞMALARINDA UNUTULAN BİR SAHA: PENALİZASYON 
 
128
IV. EKONOMİ İLE SUÇ ARASINDA ANA BAĞLANTILAR 
 
131
V. BEYAZ YAKA SUÇU 
 
133
VI. BEYAZ YAKA SUÇU KAVRAMINDAN EKONOMİK SUÇ KAVRAMINA 
 
135
VII. EKONOMİK SUÇTA KAMUOYUNUN ROLÜ: HERKES MAĞDURSA KİMSE MAĞDUR DEĞİLDİR 
 
139
VIII. AYRICALIKLI İŞLER, CEZASIZLIK HÂLİ ve BEYAZ YAKALI PSİKOLOJİSİ 
 
141
IX. SONUÇ 
 
143
KAYNAKÇA 
 
147
ŞİRKET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN SUÇLARDA
 
 
ŞİRKET YETKİLİLERİNİN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞUNUN ESASLARI
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI 
 
151
GİRİŞ 
 
151
I. ŞİRKET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENEN SUÇLARDAN DOĞAN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU KAVRAMININ KAPSAMI 
 
151
II. ŞİRKET YETKİLİLERİ KAVRAMI 
 
152
III. ŞİRKET YETKİLİLERİNİN İHMAL SURETİ İLE İHMAL SUÇLARINDAN DOĞAN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
 
153
A. Genel Olarak 
 
153
B. Garantörlük Türleri 
 
154
1. Genel Olarak 
 
154
2. Koruma Garantörlüğü 
 
154
3. Gözetim Garantörlüğü 
 
155
C. Şirket Yetkililerinin Neticeyi Önleme İmkanlarının Bulunuyor Olması 
 
155
IV. YETKİ DEVRİ DURUMLARI 
 
156
A. Yatay İş Bölümü 
 
156
B. Dikey İş Bölümü 
 
157
C. Yetki Devri Durumlarında TTK’daki Düzenlemelerin Ceza Sorumluluğuna Etkisi 
 
157
SONUÇ 
 
158
KUSURLULUK BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME:
 
 
EKONOMİK SUÇLARDA HATA
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK AKANER 
 
161
GİRİŞ 
 
161
I. HATA 
 
162
A. Tipiklikte Hata 
 
162
1. Tipiklikte Hatanın Konusu 
 
162
2. Suçun Konusunda Hata 
 
164
3. Nedensellik Bağında Hata 
 
165
4. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma 
 
165
B. Yasak Hatası 
 
166
II. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA ZARAR VERME BİLİNCİNİN OLMAMASI DURUMU 
 
168
III. BEYAZ NORMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
170
KAYNAKÇA 
 
172
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ
 
 
AKLAMA SUÇU (TCK M. 282/1)
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Gizem DURSUN ÖZDEMİR 
 
173
I. GENEL OLARAK 
 
173
II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER 
 
176
III. SUÇUN UNSURLARI 
 
177
A. Maddi Unsurlar 
 
177
1. Suçun Konusu 
 
177
2. Fail 
 
182
3. Hareket 
 
182
a. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına Çıkarmak 
 
182
b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek veya Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak Maksadıyla Çeşitli İşlemlere Tâbi Tutmak 
 
183
4. Daha Az veya Daha Ağır Ceza Gerektiren Nitelikli Haller 
 
185
a. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından veya Belli Bir Meslek Sahibi Kişi Tarafından Bu Mesleğin İcrası Sırasında İşlenmesi (m. 282/3) 
 
185
b. Suçun Suç İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (m. 282/4) 
 
186
B. Manevi Unsur 
 
187
IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 
 
187
A. İçtima 
 
187
B. İştirak 
 
188
C. Teşebbüs 
 
189
D. Etkin Pişmanlık 
 
189
V. SONUÇ 
 
191
KAYNAKÇA 
 
192
ADİ ŞİRKET ORTAĞININ DİĞER ORTAKLAR ZARARINA
 
 
YARAR ELDE ETMEYE YÖNELİK İŞLEMLERİNDEN
 
 
CEZAİ SORUMLULUĞU MESELESİ
 
 
Dr. İsa BAŞBÜYÜK 
 
193
I. YARGI KARARINA KONU OLAY 
 
194
II. YARGILAMA SÜRECİ 
 
195
A. İddianame ve İlk Derece Mahkemesi Kararı 
 
195
B. Başsavcılık İtirazı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı 
 
195
III. İNCELENME KAPSAMI ve HUKUKİ SORUN 
 
196
IV. DEĞERLENDİRMEMİZ 
 
197
A. Adi Ortaklıkta Yönetici/Pilot Ortağın Kazancı Paylaşmaması 
 
198
SONUÇ 
 
202
HAKSIZ REKABET SUÇLARININ
 
 
KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
 
Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK 
 
205
GİRİŞ 
 
206
I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN ÇİFT YÖNLÜ KORUMA 
 
207
II. HAKSIZ REKABET SUÇLARININ GENEL SİSTEMATİĞİ 
 
209
III. TTK’DA YER ALAN HAKSIZ REKABET SUÇLARININ KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
210
IV. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER 
 
216
A. Alman Hukukunda Haksız Rekabet Suçları 
 
216
B. İsviçre Hukukunda Haksız Rekabet Suçları 
 
217
SONUÇ 
 
220
KAYNAKÇA 
 
221
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
166,00   
166,00   
2
83,00   
166,00   
3
55,33   
166,00   
4
41,50   
166,00   
5
33,20   
166,00   
6
27,67   
166,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
166,00   
166,00   
2
83,00   
166,00   
3
55,33   
166,00   
4
41,50   
166,00   
5
33,20   
166,00   
6
27,67   
166,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
166,00   
166,00   
2
83,00   
166,00   
3
55,33   
166,00   
4
41,50   
166,00   
5
33,20   
166,00   
6
27,67   
166,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
166,00   
166,00   
2
83,00   
166,00   
3
55,33   
166,00   
4
41,50   
166,00   
5
33,20   
166,00   
6
27,67   
166,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
166,00   
166,00   
2
83,00   
166,00   
3
55,33   
166,00   
4
41,50   
166,00   
5
33,20   
166,00   
6
27,67   
166,00   
Kapat