Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat Veli Özer Özbek

Temel Ceza Kanunları ve İlgili Mevzuat


Basım Tarihi
2020-10
Sayfa Sayısı
1032
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9789750263286
Boyut
13,5x19,5
Baskı
1695,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 95 puan kazanacaksınız)
   95

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Koray DOĞAN

 

Konu Başlıkları
- Türk Ceza Kanunu
- Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- Ceza Muhakemesi Kanunu
- Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
- Kabahatler Kanunu
- Çocuk Koruma Kanunu
- Terörle Mücadele Kanunu
- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
- Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- Adli Sicil Kanunu
- Basın Kanunu
- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
- Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
- Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
- Suç Eşyası Yönetmeliği
- Adlî Kolluk Yönetmeliği
- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik
- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
- Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onaltıncı Baskı İçin Önsöz 5
 TÜRK CEZA KANUNU 9
 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 155
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 161
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 329
 ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN 339
 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 363
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU 453
 KABAHATLER KANUNU 475
 ÇOCUK KORUMA KANUNU 497
 TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 517
 ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 549
 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU 571
 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 597
 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 607
 ADLİ SİCİL KANUNU 617
 BASIN KANUNU 627
 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 641
 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 667
 ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 689
 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 715
 SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 725
 ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 743
 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 753
 BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 773
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 897
 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 905
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ 997

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
47,50   
95,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
95,00   
95,00   
2
   
   
Kapat