%3
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Pratik Kitap Yusuf Demirci

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Pratik Kitap


Basım Tarihi
2024-05
Sayfa Sayısı
1724
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786052648230
Boyut
13,5x19,5
Baskı
71.500,00 TL 1.455,00 TL

Dr. Habip OĞUZ ( Raportör Hakim )

Yusuf DEMİRCİ ( Ticaret Mahkemesi Başkanı )

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

YEDİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER.7

KISALTMALAR 61

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi

BİRİNCİ AYIRIM

Görev

MADDE 1- Görevin belirlenmesi ve niteliği.65

AÇIKLAMALAR.65

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI66

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI .67

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI .72

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI .75

MADDE 2- Asliye hukuk mahkemelerinin görevi .79

AÇIKLAMALAR.79

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI .80

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI .82

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI .87

MADDE 3- Ölüm veya vücut bütünlüğünün yitirilmesinden doğan

zararların tazmini davalarında görev 92

AÇIKLAMALAR.92

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 93

MADDE 4- Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 93

AÇIKLAMALAR.94

İÇİNDEKİLER

8

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 94

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 95

İKİNCİ AYIRIM

Yetki

MADDE 5- Genel kural 96

AÇIKLAMALAR  96

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 96

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 98

MADDE 6- Genel yetkili mahkeme. 99

AÇIKLAMALAR  99

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 100

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 102

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 103

MADDE 7- Davalının birden fazla olması hâlinde yetki. 104

AÇIKLAMALAR  105

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI . 105

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 106

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 107

MADDE 8- Bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak davalarda

yetki . 107

AÇIKLAMALAR  107

MADDE 9- Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması hâlinde yetki . 108

AÇIKLAMALAR  108

MADDE 10- Sözleşmeden doğan davalarda yetki . 109

AÇIKLAMALAR  109

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 110

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 110

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 111

MADDE 11- Mirastan doğan davalarda yetki 112

AÇIKLAMALAR: . 112

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 113

MADDE 12- Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki 114

AÇIKLAMALAR  114

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 115

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 116

İÇİNDEKİLER

9

MADDE 13- Karşı davada yetki . 116

AÇIKLAMALAR:. 116

MADDE 14- Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki 117

AÇIKLAMALAR 117

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  118

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 118

MADDE 15- Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetki  118

AÇIKLAMALAR 119

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 119

MADDE 16- Haksız fiilden doğan davalarda yetki. 120

AÇIKLAMALAR 120

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 120

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  121

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  122

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 123

MADDE 17- Yetki sözleşmesi  123

AÇIKLAMALAR 123

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  125

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  126

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  128

MADDE 18- Yetki sözleşmesinin geçerlilik şartları. 130

AÇIKLAMALAR 130

MADDE 19- Yetki itirazının ileri sürülmesi. 130

AÇIKLAMALAR 131

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI. 132

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 132

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  133

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  133

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

ve Yargı Yeri Belirlenmesi

MADDE 20- Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler 135

AÇIKLAMALAR 136

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI. 136

İÇİNDEKİLER

10

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 137

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 138

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 139

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 140

MADDE 21- Yargı yeri belirlenmesini gerektiren sebepler. 141

AÇIKLAMALAR  141

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI . 141

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 142

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 142

MADDE 22- İnceleme yeri. 144

AÇIKLAMALAR  144

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 144

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 145

MADDE 23- İnceleme usulü ve sonucu. 146

AÇIKLAMALAR  146

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 146

İKİNCİ BÖLÜM

Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler

MADDE 24- Tasarruf ilkesi . 148

AÇIKLAMALAR: . 148

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 148

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 150

MADDE 25- Taraflarca getirilme ilkesi  150

AÇIKLAMALAR  150

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 151

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 152

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 161

MADDE 26- Taleple bağlılık ilkesi 161

AÇIKLAMALAR  161

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 162

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 166

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 170

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 171

İÇİNDEKİLER

11

MADDE 27- Hukuki dinlenilme hakkı 171

AÇIKLAMALAR 171

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI . 172

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 174

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 176

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  176

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  190

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 192

MADDE 28- Aleniyet ilkesi. 193

AÇIKLAMALAR 193

ÖRNEK ARA KARAR  194

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 195

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  198

MADDE 29- Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü 199

AÇIKLAMALAR 199

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 200

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  201

MADDE 30- Usul ekonomisi ilkesi  202

AÇIKLAMALAR 202

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 202

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  205

MADDE 31- Hâkimin davayı aydınlatma ödevi  214

AÇIKLAMALAR 214

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  215

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  226

MADDE 32- Yargılamanın sevk ve idaresi 227

AÇIKLAMALAR 227

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 228

MADDE 33- Hukukun uygulanması. 228

AÇIKLAMALAR 228

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  229

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  230

İÇİNDEKİLER

12

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu

BİRİNCİ AYIRIM

Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi

MADDE 34- Yasaklılık sebepleri  232

AÇIKLAMALAR  232

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 232

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI . 233

MADDE 35- Çekinme kararının sonuçları . 233

AÇIKLAMALAR  233

MADDE 36- Ret sebepleri. 234

AÇIKLAMALAR  234

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  235

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 239

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 239

MADDE 37- Hâkimin bizzat çekilmemesi hâli. 240

AÇIKLAMALAR  240

MADDE 38- Ret usulü . 240

AÇIKLAMALAR  241

ÖRNEK ARA KARAR. 242

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 242

MADDE 39- Çekilme kararının incelenmesi 244

AÇIKLAMALAR  244

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 244

MADDE 40- Ret talebini incelemeye yetkili merci 244

AÇIKLAMALAR  245

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 246

MADDE 41- Ret talebinin geri çevrilmesi . 246

AÇIKLAMALAR: . 247

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 247

MADDE 42- Ret talebinin incelenmesi  248

AÇIKLAMALAR  248

DİSİPLİN PARA CEZASI KARAR ÖRNEĞİ. 249

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 249

İÇİNDEKİLER

13

MADDE 43- Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf 250

AÇIKLAMALAR 250

MADDE 44- Ret talebine ilişkin kararların temyizi. 250

AÇIKLAMALAR 251

MADDE 45- Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi . 251

AÇIKLAMALAR 251

İKİNCİ AYIRIM

Hâkimin Hukuki Sorumluluğu

MADDE 46- Devletin sorumluluğu ve rücu  252

AÇIKLAMALAR 252

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  253

MADDE 47- Davaların açılacağı mahkeme. 255

AÇIKLAMALAR 255

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  256

MADDE 48- Dava dilekçesi ve davanın ihbarı 256

AÇIKLAMALAR 256

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  256

MADDE 49- Davanın reddi hâlinde verilecek ceza  257

AÇIKLAMALAR 257

DİSİPLİN PARA CEZASI KARAR ÖRNEĞİ  257

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 257

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler

BİRİNCİ AYIRIM

Tarafların Ehliyetleri

MADDE 50- Taraf ehliyeti. 258

AÇIKLAMALAR 258

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  259

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  266

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 268

MADDE 51- Dava ehliyeti . 268

AÇIKLAMALAR 268

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  270

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 272

İÇİNDEKİLER

14

MADDE 52- Davada kanuni temsil. 272

AÇIKLAMALAR  272

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 272

MADDE 53- Dava takip yetkisi . 273

AÇIKLAMALAR  273

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI . 273

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 274

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 274

MADDE 54- Temsil veya izin belgelerinin verilmesi 276

AÇIKLAMALAR  276

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI . 276

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 277

MADDE 55- Dava sırasında taraflardan birinin ölümü  277

AÇIKLAMALAR  277

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 278

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 279

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 279

MADDE 56- Kanuni temsilci atanması sebebiyle yargılamanın ertelenmesi 279

AÇIKLAMALAR  280

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 280

İKİNCİ AYIRIM

Dava Arkadaşlığı

MADDE 57- İhtiyari dava arkadaşlığı. 281

AÇIKLAMALAR  281

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 281

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 286

MADDE 58- İhtiyari dava arkadaşlarının davadaki durumu 288

AÇIKLAMALAR  288

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 289

MADDE 59- Mecburi dava arkadaşlığı. 289

AÇIKLAMALAR  289

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 289

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 291

İÇİNDEKİLER

15

MADDE 60- Mecburi dava arkadaşlarının davadaki durumu . 292

AÇIKLAMALAR 292

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 293

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  294

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale

MADDE 61- İhbar ve şartları  296

AÇIKLAMALAR 296

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:  297

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  301

MADDE 62- İhbarın şekli  301

AÇIKLAMALAR 301

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 301

MADDE 63- İhbarda bulunulan kişinin durumu. 302

AÇIKLAMALAR 302

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 302

MADDE 64- İhbarın etkisi. 303

AÇIKLAMALAR 303

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 303

MADDE 65- Asli müdahale. 304

AÇIKLAMALAR 304

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  304

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  307

MADDE 66- Fer’î müdahale 307

AÇIKLAMALAR 307

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 308

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  308

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  309

MADDE 67- Fer’î müdahale talebi ve incelenmesi  310

AÇIKLAMALAR 310

MADDE 68- Fer’î müdahilin durumu. 310

AÇIKLAMALAR 310

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 310

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 311

İÇİNDEKİLER

16

MADDE 69- Fer’î müdahalenin etkisi  311

AÇIKLAMALAR  311

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 312

MADDE 70- Cumhuriyet savcısının davada yer alması. 312

AÇIKLAMALAR  312

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 312

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaya Vekâlet

MADDE 71- Genel olarak 313

AÇIKLAMALAR  313

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 313

MADDE 72- Davaya vekâlet hakkında uygulanacak hükümler. 314

AÇIKLAMALAR  314

MADDE 73- Davaya vekâletin kanuni kapsamı  315

AÇIKLAMALAR  315

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 317

MADDE 74- Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller 317

AÇIKLAMALAR  317

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 318

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 319

MADDE 75- Birden fazla vekil görevlendirilmesi. 319

AÇIKLAMALAR: . 319

MADDE 76- Vekâletnamenin ibrazı 320

AÇIKLAMALAR  320

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 320

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 322

MADDE 77- Vekâletnamesiz dava açılması ve işlem yapılması . 322

AÇIKLAMALAR  323

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 324

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 326

MADDE 78- Vekilin vekâlet veren huzurundaki beyanı. 326

AÇIKLAMALAR  327

İÇİNDEKİLER

17

MADDE 79- Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum

ve davranışı  327

AÇIKLAMALAR 327

MADDE 80- Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması . 328

AÇIKLAMALAR 328

MADDE 81- Vekilin azli ve istifasının şekli. 329

AÇIKLAMALAR 329

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 329

MADDE 82- Vekilin istifası. 329

AÇIKLAMALAR 330

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 330

MADDE 83- Vekilin azli. 330

AÇIKLAMALAR 330

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 331

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat

MADDE 84- Teminat gösterilecek hâller  332

AÇIKLAMALAR 332

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  334

MADDE 85- Teminat gerektirmeyen hâller. 334

AÇIKLAMALAR 334

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 335

MADDE 86- Teminat kararı  335

AÇIKLAMALAR 335

MADDE 87- Teminatın tutarı ve şekli 335

AÇIKLAMALAR 336

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 336

MADDE 88- Teminat gösterilmemesinin sonuçları . 336

AÇIKLAMALAR 336

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 336

MADDE 89- Teminatın iadesi. 336

AÇIKLAMALAR 337

İÇİNDEKİLER

18

ALTINCI BÖLÜM

Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil

BİRİNCİ AYIRIM

Süreler

MADDE 90- Sürelerin belirlenmesi 338

AÇIKLAMALAR  339

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 339

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 341

MADDE 91- Sürelerin başlaması . 342

AÇIKLAMALAR  342

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 342

MADDE 92- Sürelerin bitimi . 342

AÇIKLAMALAR: . 342

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 343

MADDE 93- Tatil günlerinin etkisi . 344

AÇIKLAMALAR  344

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 344

MADDE 94- Kesin süre . 345

AÇIKLAMALAR  345

ÖRNEK ARA KARAR. 346

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 346

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 348

İKİNCİ AYIRIM

Eski Hâle Getirme

MADDE 95- Talep  350

AÇIKLAMALAR  350

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 350

MADDE 96- Süre 351

AÇIKLAMALAR  351

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 352

MADDE 97- Talebin şekli ve kapsamı . 352

AÇIKLAMALAR  352

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 353

İÇİNDEKİLER

19

MADDE 98- Talep ve inceleme mercii  353

AÇIKLAMALAR 353

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 353

MADDE 99- Talebin yargılamaya ve hükmün icrasına etkisi . 353

AÇIKLAMALAR 354

MADDE 100- İnceleme ve karar. 354

AÇIKLAMALAR 354

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 354

MADDE 101- Giderler . 355

AÇIKLAMALAR 355

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Adli Tatil

MADDE 102- Adli tatil süresi . 356

AÇIKLAMALAR 356

MADDE 103- Adli tatilde görülecek dava ve işler 356

AÇIKLAMALAR 357

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 358

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  358

MADDE 104- Adli tatilin sürelere etkisi  359

AÇIKLAMALAR 359

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 360

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  360

İKİNCİ KISIM

Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava Çeşitleri

MADDE 105- Eda davası  363

AÇIKLAMALAR 363

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 364

MADDE 106- Tespit davası  364

AÇIKLAMALAR 364

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  366

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 369

İÇİNDEKİLER

20

MADDE 107- Belirsiz alacak davası  370

AÇIKLAMALAR  370

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 373

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 378

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 379

MADDE 108- İnşaî dava  387

AÇIKLAMALAR  387

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 388

MADDE 109- Kısmi dava. 388

AÇIKLAMALAR  388

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 390

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 392

MADDE 110- Davaların yığılması. 395

AÇIKLAMALAR  395

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 396

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 396

MADDE 111- Terditli dava  398

AÇIKLAMALAR  398

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 398

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 399

MADDE 112- Seçimlik dava 399

AÇIKLAMALAR  400

MADDE 113- Topluluk davası  400

AÇIKLAMALAR  400

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 401

İKİNCİ BÖLÜM

Dava Şartları ve İlk İtirazlar

BİRİNCİ AYIRIM

Dava Şartları

MADDE 114- Dava şartları 402

AÇIKLAMALAR  402

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 405

MADDE 115- Dava şartlarının incelenmesi. 419

AÇIKLAMALAR  419

İÇİNDEKİLER

21

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI. 420

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 420

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  424

İKİNCİ AYIRIM

İlk İtirazlar

MADDE 116- Konusu 425

AÇIKLAMALAR 425

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 426

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  426

MADDE 117- İleri sürülmesi ve incelenmesi 427

AÇIKLAMALAR 427

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 427

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  429

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yazılı Yargılama Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Davanın Açılması

MADDE 118- Davanın açılma zamanı 430

AÇIKLAMALAR 430

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  431

MADDE 119- Dava dilekçesinin içeriği . 432

AÇIKLAMALAR 432

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI. 434

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  434

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  436

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  437

MADDE 120- Harç ve gider avansının ödenmesi. 440

AÇIKLAMALAR 440

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  442

MADDE 121- Belgelerin birlikte verilmesi  449

AÇIKLAMALAR 449

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 450

İÇİNDEKİLER

22

MADDE 122- Dava dilekçesinin tebliği 450

AÇIKLAMALAR  450

TENSİP TUTANAĞI ÖRNEĞİ 451

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 452

MADDE 123- Davanın geri alınması  452

AÇIKLAMALAR  452

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 453

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 454

MADDE 124- Tarafta iradî değişiklik . 456

AÇIKLAMALAR  456

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 457

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 463

MADDE 125- Dava konusunun devri. 466

AÇIKLAMALAR  467

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 467

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 469

İKİNCİ BÖLÜM

Cevap Dilekçesi

MADDE 126- Cevap dilekçesinin verilmesi  471

AÇIKLAMALAR  471

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 471

MADDE 127- Cevap dilekçesini verme süresi 472

AÇIKLAMALAR  472

SÜRE UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR . 473

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 473

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 474

MADDE 128- Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu . 474

AÇIKLAMALAR  474

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 475

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 476

MADDE 129- Cevap dilekçesinin içeriği . 476

AÇIKLAMALAR: . 477

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 477

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 482

İÇİNDEKİLER

23

MADDE 130- Cevap dilekçesinde eksiklik bulunması  483

AÇIKLAMALAR 483

MADDE 131- Cevap dilekçesi verilmesinin sonucu 483

AÇIKLAMALAR 483

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 483

MADDE 132- Karşı dava açılabilmesinin şartları. 484

AÇIKLAMALAR 484

MADDE 133- Karşı davanın açılması ve süresi . 485

AÇIKLAMALAR 485

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 486

MADDE 134- Asıl davanın sona ermesi 486

AÇIKLAMALAR 486

MADDE 135- Uygulanacak hükümler 486

AÇIKLAMALAR 486

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 486

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi

MADDE 136- Tarafların ikinci dilekçeleri 487

AÇIKLAMALAR 487

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 487

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön İnceleme

MADDE 137- Ön incelemenin kapsamı. 488

AÇIKLAMALAR 488

ÖN İNCELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ 490

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  492

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  493

MADDE 138- Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar. 494

AÇIKLAMALAR 494

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  494

MADDE 139- Ön inceleme duruşmasına davet 495

AÇIKLAMALAR 495

ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ. 496

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 496

İÇİNDEKİLER

24

MADDE 140- Ön inceleme duruşması. 497

AÇIKLAMALAR  497

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 501

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 503

MADDE 141- İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi . 504

AÇIKLAMALAR  504

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 505

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 519

MADDE 142- Süreler hakkında karar. 520

AÇIKLAMALAR  520

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 520

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar

BİRİNCİ AYIRIM

Tahkikat

MADDE 143- Tahkikatın konusu 521

AÇIKLAMALAR  521

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 521

MADDE 144- Tarafların dinlenilmesi . 522

AÇIKLAMALAR  522

MADDE 145- Sonradan delil gösterilmesi  523

AÇIKLAMALAR  523

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 523

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 531

MADDE 146- Mevcut delillerle davanın aydınlanması. 531

AÇIKLAMALAR  531

İKİNCİ AYIRIM

Duruşma

MADDE 147- Tarafların duruşmaya daveti . 532

AÇIKLAMALAR  532

ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ . 534

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 534

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 534

İÇİNDEKİLER

25

MADDE 148- Mahkemenin çalışma zamanı 535

AÇIKLAMALAR 535

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 535

MADDE 149- Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde

duruşma icrası . 536

AÇIKLAMALAR 536

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 538

MADDE 150- Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın

açılmamış sayılması  538

AÇIKLAMALAR 539

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI. 541

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 542

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  544

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  548

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 550

MADDE 151- Duruşma düzeni. 551

AÇIKLAMALAR 551

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 552

MADDE 152- Soru yöneltme  553

AÇIKLAMALAR 553

MADDE 153- Kayıt ve yayın yasağı. 554

AÇIKLAMALAR 555

MADDE 154- Tutanak . 555

AÇIKLAMALAR 556

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 556

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 557

MADDE 155- Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu . 557

AÇIKLAMALAR 557

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 557

MADDE 156- Tutanağın ispat gücü. 558

AÇIKLAMALAR 558

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 558

MADDE 157- Zabıt kâtibi bulundurulması zorunluluğu  558

AÇIKLAMALAR 559

MADDE 158- Tutanak örneği verilmesi  559

AÇIKLAMALAR 559

İÇİNDEKİLER

26

MADDE 159- Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere

gönderilmesi . 560

AÇIKLAMALAR  560

MADDE 160- Dizi listesi 560

AÇIKLAMALAR  560

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 561

MADDE 161- Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi  561

AÇIKLAMALAR  561

MADDE 162- Dosyanın hâkimin incelemesine hazır tutulması  562

AÇIKLAMALAR  562

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 562

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

Ön Sorun ve Bekletici Sorun

MADDE 163- Ön sorunun ileri sürülmesi 564

AÇIKLAMALAR  564

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 565

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 565

MADDE 164- Ön sorunun incelenmesi . 566

AÇIKLAMALAR  566

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 566

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 566

MADDE 165- Bekletici sorun 567

AÇIKLAMALAR  567

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 568

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 570

DÖRDÜNCÜ AYIRIM

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

MADDE 166- Davaların birleştirilmesi. 572

AÇIKLAMALAR  572

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI . 573

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 573

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 576

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 577

İÇİNDEKİLER

27

MADDE 167- Davaların ayrılması  577

AÇIKLAMALAR 577

ÖRNEK HÜKÜM FIKRASI. 578

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 578

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  579

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 580

MADDE 168- Kanun yolları  580

AÇIKLAMALAR 580

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 580

BEŞİNCİ AYIRIM

İsticvap

MADDE 169- Konusu 581

AÇIKLAMALAR:. 581

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  582

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  585

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  586

MADDE 170- İsticvap olunacak kişilerin belirlenmesi  587

AÇIKLAMALAR 587

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 587

MADDE 171- İsticvap olunacak tarafın davet edilmesi. 588

AÇIKLAMALAR 588

ÖRNEK DAVETİYE İÇERİĞİ. 589

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  589

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  590

MADDE 172- Bizzat isticvap olunma  591

AÇIKLAMALAR 591

MADDE 173- İsticvabın yapılması. 592

AÇIKLAMALAR 592

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 592

MADDE 174- Tutanak düzenlenmesi  592

AÇIKLAMALAR 593

İSTİCVABIN YAPILMASINA DAİR ÖRNEK DURUŞMA TUTANAĞI 593

MADDE 175- Kıyasen uygulanacak hükümler. 594

AÇIKLAMALAR 594

İÇİNDEKİLER

28

ALTINCI AYIRIM

Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi

MADDE 176- Kapsamı ve sayısı  597

AÇIKLAMALAR  597

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 598

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 600

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 607

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 609

MADDE 177- Islahın zamanı ve şekli. 610

AÇIKLAMALAR  610

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 613

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 616

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 618

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 628

MADDE 178- Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın

zararının ödenmesi. 630

AÇIKLAMALAR  630

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 631

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 633

MADDE 179- Islahın etkisi 633

AÇIKLAMALAR  633

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 634

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 635

MADDE 180- Davanın tamamen ıslahı  636

AÇIKLAMALAR  636

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 636

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 638

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 639

MADDE 181- Kısmen ıslah . 639

AÇIKLAMALAR  639

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 640

MADDE 182- Kötüniyetli ıslah 641

AÇIKLAMALAR  641

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 641

İÇİNDEKİLER

29

MADDE 183- Maddi hataların düzeltilmesi. 642

AÇIKLAMALAR 643

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  643

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  643

MADDE 184- Toplu mahkemelerde tahkikat  644

MADDE 183/A- . 644

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ. 644

ALTINCI BÖLÜM

Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama

MADDE 184- Tahkikatın sona ermesi . 646

AÇIKLAMALAR 646

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  647

MADDE 185- Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi. 647

AÇIKLAMALAR 648

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 648

MADDE 186- Sözlü yargılama 648

AÇIKLAMALAR 649

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 649

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  651

DÖRDÜNCÜ KISIM

İspat ve Deliller

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MADDE 187- İspatın konusu 652

AÇIKLAMALAR 652

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  652

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 653

YARGITAY CEZA DAİRESİ KARARI  653

MADDE 188- İkrar . 654

AÇIKLAMALAR 654

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  654

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 657

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 657

İÇİNDEKİLER

30

MADDE 189- İspat hakkı. 658

AÇIKLAMALAR  658

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. 659

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  659

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 664

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 666

MADDE 190- İspat yükü 667

AÇIKLAMALAR  667

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 668

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 668

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 670

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 671

MADDE 191- Karşı ispat . 673

AÇIKLAMALAR  673

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 673

MADDE 192- Kanunda düzenlenmemiş deliller . 673

AÇIKLAMALAR  673

MADDE 193- Delil sözleşmesi 674

AÇIKLAMALAR  674

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 675

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 675

MADDE 194- Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi 676

AÇIKLAMALAR  676

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 677

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 686

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 687

MADDE 195- Başka yerden getirtilecek deliller . 688

AÇIKLAMALAR  688

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 688

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 689

MADDE 196- Delilden vazgeçme . 690

AÇIKLAMALAR  690

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 690

MADDE 197- Delillerin incelenmesi ve istinabe. 690

AÇIKLAMALAR  691

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 691

İÇİNDEKİLER

31

MADDE 198- Delillerin değerlendirilmesi. 691

AÇIKLAMALAR 692

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 692

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 692

İKİNCİ BÖLÜM

Belge ve Senet

MADDE 199- Belge . 693

AÇIKLAMALAR 693

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  694

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  694

MADDE 200- Senetle ispat zorunluluğu . 695

AÇIKLAMALAR 696

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  696

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  703

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 706

MADDE 201- Senede karşı tanıkla ispat yasağı. 706

AÇIKLAMALAR 707

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  707

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  713

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  714

MADDE 202- Delil başlangıcı. 716

AÇIKLAMALAR 716

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU

KARARI 716

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 716

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  717

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  719

MADDE 203- Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları  720

AÇIKLAMALAR 720

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  721

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  726

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  726

MADDE 204- İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü . 727

AÇIKLAMALAR 728

İÇİNDEKİLER

32

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 728

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 729

MADDE 205- Adi senetlerin ispat gücü. 729

AÇIKLAMALAR  729

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 730

MADDE 206- İmza atamayanların durumu 730

AÇIKLAMALAR  731

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 734

MADDE 207- Senette çıkıntı, kazıntı ve silinti  734

AÇIKLAMALAR  734

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 734

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 734

MADDE 208- Yazı veya imza inkârı 735

AÇIKLAMALAR  735

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 736

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 737

MADDE 209- Yazı veya imza inkârının sonucu  737

AÇIKLAMALAR  737

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 739

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 739

MADDE 210- Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı  740

AÇIKLAMALAR  740

MADDE 211- Sahtelik incelemesi  740

AÇIKLAMALAR  741

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 741

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 744

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 744

MADDE 212- Sahte senedin iptali 745

AÇIKLAMALAR  745

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 745

MADDE 213- Haksız yere sahtelik iddiası. 746

AÇIKLAMALAR  746

MADDE 214- Sahtelik hakkında hukuk ve ceza mahkemesi kararlarının etkisi 747

AÇIKLAMALAR  747

İÇİNDEKİLER

33

MADDE 215- Belgelerin halefler aleyhine kullanılması ve adi senetlerin

üçüncü kişiler için hüküm ifade etmesi. 747

AÇIKLAMALAR 747

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 748

MADDE 216- Mahkemece belge aslının istenmesi ve geri verilmesi  748

AÇIKLAMALAR 749

MADDE 217- Belge aslının ibrazı usulü 749

AÇIKLAMALAR 749

MADDE 218- Belgenin yerinde incelenmesi  750

AÇIKLAMALAR 750

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 751

MADDE 219- Tarafların belgeleri ibrazı zorunluluğu. 751

AÇIKLAMALAR 751

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 752

MADDE 220- Tarafın belgeyi ibraz etmemesi  752

AÇIKLAMALAR 753

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 753

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 754

MADDE 221- Üçüncü kişinin belgeyi ibraz etmemesi. 754

AÇIKLAMALAR 755

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 755

MADDE 222- Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması  755

AÇIKLAMALAR 756

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  757

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  761

MADDE 223- Yabancı dilde yazılmış belgeler 764

AÇIKLAMALAR 765

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 765

MADDE 224- Yabancı resmî belgelerin yetkili makamlar tarafından

onaylanması zorunluluğu 765

AÇIKLAMALAR 765

İÇİNDEKİLER

34

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemin

MADDE 225- Yeminin konusu 766

AÇIKLAMALAR  766

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 766

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 768

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 769

MADDE 226- Yemine konu olamayacak vakıalar. 769

AÇIKLAMALAR  769

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 770

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 771

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 771

MADDE 227- Yemin teklifi  772

AÇIKLAMALAR: . 772

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 773

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 779

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 779

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 780

MADDE 228- Yemine davet  781

AÇIKLAMALAR  782

ÖRNEK YEMİN DAVETİYESİ 782

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 782

MADDE 229- Yemin etmemenin sonuçları . 783

AÇIKLAMALAR  783

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 783

MADDE 230- Yeminin iade olunamayacağı hâller . 783

AÇIKLAMALAR  784

MADDE 231- Ölüm veya fiil ehliyetinin kaybı. 784

AÇIKLAMALAR  784

MADDE 232- Yemini yerine getirecek kimseler . 784

AÇIKLAMALAR  784

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 785

MADDE 233- Yeminin şekli  785

AÇIKLAMALAR  785

ÖRNEK YEMİN TUTANAĞI. 786

İÇİNDEKİLER

35

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 787

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  787

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  788

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 789

MADDE 234- Sağır ve dilsizlerin yemini. 789

AÇIKLAMALAR 789

MADDE 235- Hasta veya engellilerin mahkeme dışında yemini  790

AÇIKLAMALAR 790

MADDE 236- Yemin edecek kimsenin mahkemenin yargı çevresi dışında

olması 790

AÇIKLAMALAR 790

TALİMATLA YEMİN EDA ETTİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK  791

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 791

MADDE 237- Yemin konusunun açıklattırılması 791

AÇIKLAMALAR 791

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 791

MADDE 238- Yemin tutanağının düzenlenmesi. 792

AÇIKLAMALAR 792

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 792

MADDE 239- Yalan yere yemin iddiası . 792

AÇIKLAMALAR 792

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanık

MADDE 240- Tanık gösterme şekli . 793

AÇIKLAMALAR 793

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  794

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  797

MADDE 241- Tanıklardan bir kısmının dinlenilmesiyle yetinilmesi. 798

AÇIKLAMALAR 799

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 799

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 801

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  802

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 802

MADDE 242- Tanıklığın izne bağlı olduğu hâller. 802

AÇIKLAMALAR 803

İÇİNDEKİLER

36

MADDE 243- Tanığın davet edilmesi. 803

AÇIKLAMALAR  803

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 804

MADDE 244- Davetiyenin içeriği 804

AÇIKLAMALAR  805

ÖRNEK TANIK DAVETİYESİ. 805

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 805

MADDE 245- Çağrıya uyma zorunluluğu  805

AÇIKLAMALAR  805

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 806

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 807

MADDE 246- Tanığa soru kâğıdı gönderilmesi 807

AÇIKLAMALAR  807

MADDE 247- Tanıklıktan çekinme hakkı. 807

AÇIKLAMALAR  807

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 808

MADDE 248- Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme  808

AÇIKLAMALAR  809

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 809

MADDE 249- Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme. 809

AÇIKLAMALAR  810

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 810

MADDE 250- Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme. 811

AÇIKLAMALAR  811

MADDE 251- Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları 811

AÇIKLAMALAR  811

MADDE 252- Çekinme sebeplerinin bildirilmesi ve incelenmesi .812

AÇIKLAMALAR  812

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 812

MADDE 253- Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu  813

AÇIKLAMALAR  814

MADDE 254- Tanığın kimliğinin tespiti . 814

AÇIKLAMALAR  814

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 814

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 815

İÇİNDEKİLER

37

MADDE 255- Tanıklara itiraz 815

AÇIKLAMALAR 815

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 816

MADDE 256- Tanığa görevinin önemini anlatma. 817

AÇIKLAMALAR 817

MADDE 257- Yeminsiz dinlenecekler . 817

AÇIKLAMALAR 817

MADDE 258- Yeminin zamanı ve şekli 818

AÇIKLAMALAR 818

TANIĞIN YEMİNİNİN YAPTIRILMASINA DAİR TUTANAK  818

MADDE 259- Tanıkların mahkemede dinlenilmesi  819

AÇIKLAMALAR 819

TANIK DİNLENİLMESİNE DAİR TALİMAT ÖRNEĞİ 820

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 820

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  820

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 821

MADDE 260- Tanığın bilgilendirilmesi 821

AÇIKLAMALAR 821

MADDE 261- Tanığın dinlenilme şekli  821

AÇIKLAMALAR 822

TANIĞIN BEYANININ ALINMASINA DAİR TUTANAK . 822

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 823

MADDE 262- Yasak davranışlar  823

AÇIKLAMALAR 823

MADDE 263- Tercüman ve bilirkişi kullanılması . 824

AÇIKLAMALAR 824

MADDE 264- Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve

sonuçları . 824

AÇIKLAMALAR 824

MADDE 265- Tanığa ödenecek ücret ve giderler. 825

AÇIKLAMALAR 825

İÇİNDEKİLER

38

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi

MADDE 266- Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 826

AÇIKLAMALAR  826

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 827

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 828

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 832

MADDE 267- Bilirkişi sayısının belirlenmesi 832

AÇIKLAMALAR  833

BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İLE İLGİLİ ARA KARAR. 833

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 833

MADDE 268- Bilirkişilerin görevlendirilmesi 833

AÇIKLAMALAR  834

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 834

MADDE 269- Bilirkişilik görevinin kapsamı 835

AÇIKLAMALAR  835

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 835

MADDE 270- Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar. 836

AÇIKLAMALAR  836

MADDE 271- Bilirkişiye yemin verdirilmesi 836

AÇIKLAMALAR  837

MADDE 272- Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi . 837

AÇIKLAMALAR  837

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 838

MADDE 273- Bilirkişinin görev alanının belirlenmesi . 838

AÇIKLAMALAR  838

BİLİRKİŞİ RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK DOSYANIN

BİLİRKİŞİLERE TEVDİİNE İLİŞKİN TUTANAK . 839

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 839

MADDE 274- Bilirkişinin görev süresi. 840

AÇIKLAMALAR  841

MADDE 275- Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü. 841

AÇIKLAMALAR  841

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 842

İÇİNDEKİLER

39

MADDE 276- Bilirkişinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü . 842

AÇIKLAMALAR 842

MADDE 277- Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü  842

AÇIKLAMALAR 843

MADDE 278- Bilirkişinin yetkileri 843

AÇIKLAMALAR 843

TALİMATLA BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR ÖRNEK. 844

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 844

MADDE 279- Bilirkişi açıklamalarının tespiti ve rapor 844

AÇIKLAMALAR 845

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 845

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 845

MADDE 280- Bilirkişi raporunun verilmesi  846

AÇIKLAMALAR 846

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 846

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 847

MADDE 281- Bilirkişi raporuna itiraz 847

AÇIKLAMALAR 848

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 848

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  851

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 854

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  855

MADDE 282- Bilirkişinin oy ve görüşünün değerlendirilmesi . 856

AÇIKLAMALAR 856

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  857

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  857

MADDE 283- Bilirkişi gider ve ücreti  858

AÇIKLAMALAR 858

MADDE 284- Bilirkişinin ceza hukuku bakımından durumu  858

AÇIKLAMALAR 858

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 858

MADDE 285- Bilirkişinin hukuki sorumluluğu. 859

AÇIKLAMALAR 859

MADDE 286- Davaların açılacağı mahkeme. 859

AÇIKLAMALAR 859

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 860

İÇİNDEKİLER

40

MADDE 287- Rücu davasında zamanaşımı  860

AÇIKLAMALAR  860

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 860

ALTINCI BÖLÜM

Keşif

MADDE 288- Keşif kararı 861

AÇIKLAMALAR  861

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 862

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 863

MADDE 289- Keşfe yetkili mahkeme. 863

AÇIKLAMALAR  863

KEŞİF YAPILMASINA DAİR TALİMAT ÖRNEĞİ. 863

MADDE 290- Keşfin yapılması. 864

AÇIKLAMALAR  864

KEŞİF TUTANAĞI ÖRNEĞİ. 865

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 868

MADDE 291- Keşfe katlanma zorunluluğu . 868

AÇIKLAMALAR  868

MADDE 292- Soybağı tespiti için inceleme  869

AÇIKLAMALAR  869

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 871

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzman Görüşü

MADDE 293- Uzman görüşü  872

AÇIKLAMALAR  872

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 873

BEŞİNCİ KISIM

Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Hüküm

MADDE 294- Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi. 876

AÇIKLAMALAR  876

İÇİNDEKİLER

41

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 877

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 877

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  877

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 881

MADDE 295- Hükmün müzakeresi 882

AÇIKLAMALAR 882

MADDE 296- Hükmün oylanması ve yeter sayı . 882

AÇIKLAMALAR 883

MADDE 297- Hükmün kapsamı . 883

AÇIKLAMALAR:. 883

GEREKÇELİ KARAR ÖRNEĞİ 885

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 887

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  879

MADDE 298- Hükmün yazılması 897

AÇIKLAMALAR 898

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 898

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  898

MADDE 299- Hükmün imza edilememesi. 898

AÇIKLAMALAR 899

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 899

MADDE 300- Hükmün korunması . 899

AÇIKLAMALAR 900

MADDE 301- Hüküm nüshası  900

AÇIKLAMALAR 900

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 901

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 902

MADDE 302- İlamın alınması, kesinleşme kaydı ve harçlar . 902

AÇIKLAMALAR 902

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 903

MADDE 303- Kesin hüküm  903

AÇIKLAMALAR 904

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  905

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 912

İÇİNDEKİLER

42

İKİNCİ BÖLÜM

Hükmün Tashihi, Tavzihi ve Tamamlanması

MADDE 304- Hükmün tashihi  913

AÇIKLAMALAR  913

MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ KARARI 914

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 914

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 914

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 918

MADDE 305- Hükmün tavzihi. 919

AÇIKLAMALAR  919

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 921

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 924

MADDE 305/A- Hükmün tamamlanması. 925

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ . 925

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 926

MADDE 306- Tavzih ve tamamlama talebi ile usulü  926

AÇIKLAMALAR  926

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 927

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri

MADDE 307- Davadan feragat . 928

AÇIKLAMALAR  928

FERAGAT KARAR ÖRNEĞİ 929

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 930

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 933

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 934

MADDE 308- Davayı kabul 934

AÇIKLAMALAR  935

KABUL KARAR ÖRNEĞİ. 935

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 937

MADDE 309- Feragat ve kabulün şekli 939

AÇIKLAMALAR  940

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 940

İÇİNDEKİLER

43

MADDE 310- Feragat ve kabulün zamanı. 942

AÇIKLAMALAR 943

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  944

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 945

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 945

MADDE 311- Feragat ve kabulün sonuçları. 946

AÇIKLAMALAR 946

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  946

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 947

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 947

MADDE 312- Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri 948

AÇIKLAMALAR 948

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 949

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 951

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  951

MADDE 313- Sulh . 952

AÇIKLAMALAR 952

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU

KARARI 953

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 953

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 954

MADDE 314- Sulhun zamanı 954

AÇIKLAMALAR 954

MADDE 315- Sulhun etkisi. 955

AÇIKLAMALAR 955

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 955

ALTINCI KISIM

Basit Yargılama Usulü

MADDE 316- Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler . 956

AÇIKLAMALAR 956

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 957

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  958

MADDE 317- Dilekçelerin verilmesi  959

AÇIKLAMALAR 959

İÇİNDEKİLER

44

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 960

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 961

MADDE 318- Delillerin ikamesi 961

AÇIKLAMALAR  961

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 961

MADDE 319- İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı . 962

AÇIKLAMALAR  962

MADDE 320- Ön inceleme ve tahkikat  962

AÇIKLAMALAR  963

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 964

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 965

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 974

MADDE 321- Hüküm . 975

AÇIKLAMALAR  975

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 975

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 980

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 981

MADDE 322- Uygulanacak hükümler 981

AÇIKLAMALAR  981

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 981

YEDİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri ve Adli Yardım

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargılama Giderleri

MADDE 323- Yargılama giderlerinin kapsamı 982

AÇIKLAMALAR  982

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 984

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 989

MADDE 324- Delil ikamesi için avans . 991

AÇIKLAMALAR  991

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 992

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 994

MADDE 325- Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler 995

AÇIKLAMALAR  995

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 995

İÇİNDEKİLER

45

MADDE 326- Yargılama giderlerinden sorumluluk . 996

AÇIKLAMALAR 996

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1000

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1001

MADDE 327- Dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle yargılama giderlerinden

sorumluluk 1001

AÇIKLAMALAR 1001

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1002

MADDE 328- Fer’î müdahale gideri. 1002

AÇIKLAMALAR 1002

MADDE 329- Kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları . 1003

AÇIKLAMALAR 1003

DİSİPLİN PARA CEZASI ÖRNEĞİ 1004

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1004

MADDE 330- Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi. 1005

AÇIKLAMALAR 1005

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1005

MADDE 331- Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri. 1005

AÇIKLAMALAR 1005

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1006

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1008

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1009

MADDE 332- Yargılama giderlerine hükmedilmesi . 1009

AÇIKLAMALAR 1010

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1010

MADDE 333- Avansın iadesi 1010

AÇIKLAMALAR 1010

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1011

İKİNCİ BÖLÜM

Adli Yardım

MADDE 334- Adli yardımdan yararlanacak kişiler  1012

AÇIKLAMALAR:. 1012

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI  1013

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 1017

İÇİNDEKİLER

46

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1022

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1025

MADDE 335- Adli yardımın kapsamı . 1027

AÇIKLAMALAR  1027

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1027

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1028

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1028

MADDE 336- Adli yardım talebi . 1029

AÇIKLAMALAR  1029

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1030

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1031

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1033

MADDE 337- Adli yardım talebinin incelenmesi  1033

AÇIKLAMALAR  1034

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1036

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1038

MADDE 338- Adli yardım kararının kaldırılması. 1039

AÇIKLAMALAR  1039

MADDE 339- Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili 1039

AÇIKLAMALAR  1039

MADDE 340- Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi . 1040

AÇIKLAMALAR  1040

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1040

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1040

SEKİZİNCİ KISIM

Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İstinaf

MADDE 341- İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar . 1041

AÇIKLAMALAR  1042

ANAYASA MAHKEMESİNİN 24/2/2022 TARİHLİ ve E.2021/34,

K.2022/21 SAYILI İPTAL KARARI . 1043

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU

KARARI  1048

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1048

İÇİNDEKİLER

47

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1050

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1051

MADDE 342- İstinaf dilekçesi  1051

AÇIKLAMALAR 1051

MADDE 343- İstinaf dilekçesinin verilmesi 1052

AÇIKLAMALAR 1052

MADDE 344- Harç ve giderlerin yatırılması 1053

AÇIKLAMALAR 1053

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 1054

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1056

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1056

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1056

MADDE 345- Başvuru süresi. 1057

AÇIKLAMALAR 1057

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 1057

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1058

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  1059

MADDE 346- İstinaf dilekçesinin reddi. 1060

AÇIKLAMALAR 1060

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 1060

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1063

MADDE 347- İstinaf dilekçesine cevap. 1064

AÇIKLAMALAR 1064

MADDE 348- Katılma yolu ile başvurma  1064

AÇIKLAMALAR 1065

MADDE 349- Başvurma hakkından feragat 1065

AÇIKLAMALAR 1065

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 1066

MADDE 350- Başvurunun icraya etkisi  1067

AÇIKLAMALAR 1067

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1068

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1068

MADDE 351- Kötüniyetle istinaf yoluna başvurma. 1068

AÇIKLAMALAR 1068

İÇİNDEKİLER

48

MADDE 352- Ön inceleme  1069

AÇIKLAMALAR  1069

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1070

MADDE 353- Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 1070

AÇIKLAMALAR  1071

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI  1073

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1076

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1079

MADDE 354- İnceleme  1084

AÇIKLAMALAR  1084

MADDE 355- İncelemenin kapsamı . 1085

AÇIKLAMALAR  1085

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1085

MADDE 356- Duruşma yapılması ve karar verilmesi. 1090

AÇIKLAMALAR  1090

MADDE 357- Yapılamayacak işlemler. 1091

AÇIKLAMALAR  1091

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1092

MADDE 358- Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi .1093

AÇIKLAMALAR  1093

MADDE 359- Karar ve tebliği . 1094

AÇIKLAMALAR  1095

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1096

MADDE 360- Uygulanacak diğer hükümler  1096

AÇIKLAMALAR  1097

İKİNCİ BÖLÜM

Temyiz

MADDE 361- Temyiz edilebilen kararlar . 1098

AÇIKLAMALAR  1098

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI. 1099

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1100

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1101

MADDE 362- Temyiz edilemeyen kararlar  1101

AÇIKLAMALAR  1102

İÇİNDEKİLER

49

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1104

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1105

MADDE 363- Kanun yararına temyiz. 1107

AÇIKLAMALAR 1107

MADDE 364- Temyiz dilekçesi. 1108

AÇIKLAMALAR 1108

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1109

MADDE 365- Temyiz dilekçesinin verilmesi  1109

AÇIKLAMALAR 1109

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1110

MADDE 366- Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 1110

AÇIKLAMALAR 1110

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1111

MADDE 367- Temyizin icraya etkisi 1113

AÇIKLAMALAR 1114

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1114

MADDE 368- Kötüniyetle temyiz . 1114

AÇIKLAMALAR 1114

MADDE 369- Temyiz incelemesi ve duruşma 1115

AÇIKLAMALAR 1115

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1117

MADDE 370- Onama kararları 1117

AÇIKLAMALAR 1118

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 1118

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1119

MADDE 371- Bozma sebepleri  1122

AÇIKLAMALAR 1123

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1123

MADDE 372- Yargıtay kararlarının tebliği  1126

AÇIKLAMALAR 1126

MADDE 373- Bozmaya uyma veya direnme. 1126

AÇIKLAMALAR 1127

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1128

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1131

İÇİNDEKİLER

50

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın İadesi

MADDE 374- Konu  1132

AÇIKLAMALAR  1132

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1132

MADDE 375- Yargılamanın iadesi sebepleri. 1133

AÇIKLAMALAR  1134

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1135

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1137

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1138

MADDE 376- Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi 1140

AÇIKLAMALAR  1140

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1140

MADDE 377- Süre 1141

AÇIKLAMALAR  1142

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1144

MADDE 378- İnceleyecek mahkeme ve teminat. 1145

AÇIKLAMALAR  1145

MADDE 379- Talebin ön incelemesi 1145

AÇIKLAMALAR  1146

MADDE 380- Yeniden yargılama veya hükmün iptali 1146

AÇIKLAMALAR  1146

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1147

MADDE 381- İcranın durdurulması 1147

AÇIKLAMALAR  1147

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1148

DOKUZUNCU KISIM

Çekişmesiz Yargı

MADDE 382- Çekişmesiz yargı işleri. 1149

AÇIKLAMALAR  1153

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1156

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1158

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1158

İÇİNDEKİLER

51

MADDE 383- Görevli mahkeme. 1158

AÇIKLAMALAR 1158

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1159

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1160

MADDE 384- Çekişmesiz yargı işlerinde yetki. 1160

AÇIKLAMALAR 1160

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1161

MADDE 385- Yargılama usulü . 1161

AÇIKLAMALAR 1161

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1162

MADDE 386- Mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenlenmesi

usulü 1162

AÇIKLAMALAR 1162

MADDE 387- Kararlara karşı başvuru yolları. 1162

AÇIKLAMALAR 1163

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1163

MADDE 388- Kararların niteliği . 1163

AÇIKLAMALAR 1163

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1164

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1164

ONUNCU KISIM

Geçici Hukuki Korumalar

BİRİNCİ BÖLÜM

İhtiyati Tedbir

MADDE 389- İhtiyati tedbirin şartları  1165

AÇIKLAMALAR 1165

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 1166

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1171

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1175

MADDE 390- İhtiyati tedbir talebi 1176

AÇIKLAMALAR 1176

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1179

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  1180

İÇİNDEKİLER

52

MADDE 391- İhtiyati tedbir kararı 1180

AÇIKLAMALAR  1181

İHTİYATİ TEDBİR KABUL KARARI ÖRNEĞİ 1183

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 1184

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1184

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1184

MADDE 392- İhtiyati tedbirde teminat gösterilmesi  1184

AÇIKLAMALAR  1184

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1185

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1185

MADDE 393- İhtiyati tedbir kararının uygulanması . 1186

AÇIKLAMALAR  1186

MADDE 394- İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz. 1187

AÇIKLAMALAR  1188

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 1189

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1191

MADDE 395- Teminat karşılığı tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılması  1191

AÇIKLAMALAR  1192

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1192

MADDE 396- Durum ve koşulların değişmesi sebebiyle tedbirin

değiştirilmesi veya kaldırılması  1192

AÇIKLAMALAR  1193

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI. 1193

MADDE 397- İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler . 1195

AÇIKLAMALAR  1195

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1196

MADDE 398- Tedbire muhalefetin cezası . 1197

AÇIKLAMALAR  1198

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1199

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1202

MADDE 399- Tazminat 1202

AÇIKLAMALAR  1202

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1203

İÇİNDEKİLER

53

İKİNCİ BÖLÜM

Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar

MADDE 400- Delil tespitinin istenebileceği hâller. 1204

AÇIKLAMALAR 1204

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. 1205

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1205

MADDE 401- Görev ve yetki  1206

AÇIKLAMALAR 1206

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1207

MADDE 402- Delil tespiti talebi ve karar  1207

AÇIKLAMALAR 1207

DELİL TESPİTİ KABULÜNE İLİŞKİN TENSİP ÖRNEĞİ. 1208

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1209

MADDE 403- cele hâllerde tespit. 1209

AÇIKLAMALAR 1209

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1210

MADDE 404- Delil tespiti kararında uygulanacak hükümler 1210

AÇIKLAMALAR 1210

MADDE 405- Tutanak ve diğer belgeler . 1210

AÇIKLAMALAR 1210

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1211

MADDE 406- Diğer geçici hukuki korumalar . 1211

AÇIKLAMALAR 1211

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1211

ONBİRİNCİ KISIM

Tahkim

MADDE 407- Uygulanma alanı  1213

AÇIKLAMALAR 1213

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1214

MADDE 408- Tahkime elverişlilik 1214

AÇIKLAMALAR 1214

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1215

MADDE 409- İtiraz hakkından feragat. 1215

AÇIKLAMALAR 1215

İÇİNDEKİLER

54

MADDE 410- Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme 1216

AÇIKLAMALAR  1216

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1216

MADDE 411- Mahkemenin yardımı 1218

AÇIKLAMALAR  1218

MADDE 412- Tahkim sözleşmesinin tanımı ve şekli . 1218

AÇIKLAMALAR  1219

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1220

MADDE 413- Tahkim itirazı. 1223

AÇIKLAMALAR  1223

TAHKİM İLK İTİRAZININ KABULÜNE İLİŞKİN ÖRNEK ARA

KARAR . 1224

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1224

MADDE 414- İhtiyati tedbir ve delil tespiti 1225

AÇIKLAMALAR  1225

MADDE 415- Hakem sayısı. 1227

AÇIKLAMALAR  1227

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 1227

MADDE 416- Hakemlerin seçimi 1227

AÇIKLAMALAR  1228

MADDE 417- Ret sebepleri. 1229

AÇIKLAMALAR  1230

MADDE 418- Hakemin reddi usulü 1230

AÇIKLAMALAR  1231

MADDE 419- Hakemlerin sorumluluğu . 1232

AÇIKLAMALAR  1232

MADDE 420- Görevin yerine getirilememesi 1232

AÇIKLAMALAR  1232

MADDE 421- Yeni hakem seçilmesi  1233

AÇIKLAMALAR  1233

MADDE 422- Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi  1234

AÇIKLAMALAR  1234

MADDE 423- Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkı 1235

AÇIKLAMALAR  1235

İÇİNDEKİLER

55

MADDE 424- Yargılama usulünün belirlenmesi  1235

AÇIKLAMALAR 1236

MADDE 425- Tahkim yeri . 1236

AÇIKLAMALAR 1236

MADDE 426- Dava tarihi. 1236

AÇIKLAMALAR 1237

MADDE 427- Tahkim süresi. 1237

AÇIKLAMALAR 1238

MADDE 428- Dava ve cevap dilekçesi 1238

AÇIKLAMALAR 1239

MADDE 429- Duruşma yapılması veya dosya üzerinden inceleme. 1239

AÇIKLAMALAR 1240

MADDE 430- Taraflardan birinin yargılamaya katılmaması 1240

AÇIKLAMALAR 1241

MADDE 431- Hakem veya hakem kurulunca bilirkişi seçimi . 1241

AÇIKLAMALAR 1242

MADDE 432- Delillerin toplanması 1242

AÇIKLAMALAR 1242

MADDE 432 Hakem kurulunun karar vermesi 1242

AÇIKLAMALAR 1243

MADDE 434- Sulh . 1243

AÇIKLAMALAR 1243

MADDE 435- Tahkim yargılamasının sona ermesi 1244

AÇIKLAMALAR 1244

MADDE 436- Hakem kararının şekli, içeriği ve saklanması 1245

AÇIKLAMALAR 1245

MADDE 437- Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması. 1246

AÇIKLAMALAR 1247

MADDE 438- Tebligat . 1247

AÇIKLAMALAR 1248

MADDE 439- İptal davası . 1248

AÇIKLAMALAR 1249

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1251

MADDE 440- Hakem ücreti  1252

AÇIKLAMALAR 1253

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 1253

İÇİNDEKİLER

56

MADDE 441- Yargılama giderleri. 1254

AÇIKLAMALAR  1254

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1254

MADDE 442- Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi . 1255

AÇIKLAMALAR  1255

MADDE 443- Yargılamanın iadesi 1256

AÇIKLAMALAR  1256

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1257

MADDE 444- Uygulanmayacak hükümler. 1258

AÇIKLAMALAR  1258

ONİKİNCİ KISIM

Son Hükümler

MADDE 445- Elektronik işlemler . 1259

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1259

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1260

YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI. 1261

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1262

MADDE 446- Disiplin para cezası 1263

AÇIKLAMALAR  1263

MADDE 447- Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 1263

AÇIKLAMALAR  1263

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI . 1263

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1264

MADDE 448- Zaman bakımından uygulanma. 1264

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1264

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1266

MADDE 449- Yönetmelik  1266

MADDE 450- Yürürlükten kaldırılan hükümler. 1266

EK MADDE 1- Parasal sınırların artırılması  1266

GEÇİCİ MADDE 1-  1267

AÇIKLAMALAR  1267

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1267

GEÇİCİ MADDE 2-  1267

AÇIKLAMALAR  1267

İÇİNDEKİLER

57

GEÇİCİ MADDE 3- . 1267

AÇIKLAMALAR 1268

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1268

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 24/11/2016-6763/45 md.) . 1268

MADDE 451- Yürürlük  1269

MADDE 452- Yürütme. 1269

12/01/2011 TARİHLİ ve 6100 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN

HÜKÜMLER. 1269

6100 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 1270

1086 SAYILI HUMK’UN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ. 1273

Hükümlere Karşı Müracaat Tarikleri  1273

BİRİNCİ FASIL

Temyiz

Madde 427- . 1273

AÇIKLAMALAR:. 1274

TEMYİZE KONU KARARIN MİKTAR YÖNÜNDEN TEMYİZ

SINIRININ ALTINDA KALMASINA İLİŞKİN EK KARAR ÖRNEĞİ 1275

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1276

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1276

Madde 428- . 1276

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1277

Madde 429- . 1277

AÇIKLAMALAR 1277

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1277

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI. 1279

Madde 430- . 1279

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1279

Madde 431- . 1279

AÇIKLAMALAR 1280

Madde 432- . 1280

AÇIKLAMALAR:. 1280

TEMYİZ İSTEMİNİN SÜRESİNDEN SONRA YAPILMASI

NEDENİYLE VERİLEN EK KARAR ÖRNEĞİ . 1281

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1282

İÇİNDEKİLER

58

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI . 1282

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1282

Madde 433-  1282

AÇIKLAMALAR  1283

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1283

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI. 1283

Madde 434-  1284

AÇIKLAMALAR  1284

TEMYİZ GİDERLERİNİN YATIRILMASI İÇİN ÇIKARTILAN

MUHTIRA ÖRNEĞİ 1285

TEMYİZ GİDERLERİNİN BELİRTİLEN SÜREDE YATIRILMAMASI

NEDENİYLE VERİLEN EK KARAR ÖRNEĞİ 1285

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1286

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1286

Madde 435-  1287

AÇIKLAMALAR  1287

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1287

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1287

Madde 436-  1287

Madde 437-  1288

AÇIKLAMALAR  1288

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1288

Madde 438-  1288

AÇIKLAMALAR  1289

Madde 439-  1289

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1290

Madde 440-  1290

AÇIKLAMALAR  1290

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. 1291

Madde 441-  1291

Madde 442-  1291

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI 1292

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI 1292

Madde 442/A-  1292

AÇIKLAMALAR  1292

İÇİNDEKİLER

59

Madde 443- . 1292

AÇIKLAMALAR 1293

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1293

Madde 444- . 1293

İKİNCİ FASIL

İadei muhakeme

Madde 445- . 1294

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1295

Madde 445/A- . 1295

Madde 446- . 1295

Madde 447- . 1295

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI . 1295

HUMK - HMK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU  1297

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NA GÖRE BELİRLENEN PARASAL SINIRLAR . 1313

ARABULUCULUK . 1315

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI  1318

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI  1337

YARGILAMA GİDERLERİNİN HESAPLANMASI . 1349

BÖLGE ADLİYE ve ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET

BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ ve YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE

DAİR YÖNETMELİK. 1361

BİLİRKİŞİLİK KANUNU . 1437

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ  1447

TEBLİGAT KANUNU 1475

TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 1529

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 1545

YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARI . 1547

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ve USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN. 1555

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN . 1571

YARGITAY KANUNU. 1587

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 1619

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 1635

İÇİNDEKİLER

60

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU. 1655

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV ve YARGILAMA USULLERİNE DAİR

KANUN 1661

2023-2024 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 1665

2024 YILI HARÇLAR TARİFESİ. 1677

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ . 1677

MADDEYE GÖRE KAVRAM İNDEKSİ  1687

SAYFAYA GÖRE KAVRAM İNDEKSİ . 1717

KAYNAKÇA  1721

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.455,00   
1.455,00   
2
727,50   
1.455,00   
3
485,00   
1.455,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.455,00   
1.455,00   
2
727,50   
1.455,00   
3
485,00   
1.455,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.455,00   
1.455,00   
2
727,50   
1.455,00   
3
485,00   
1.455,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.455,00   
1.455,00   
2
727,50   
1.455,00   
3
485,00   
1.455,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
1.455,00   
1.455,00   
2
727,50   
1.455,00   
3
485,00   
1.455,00   
Kapat