Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri Ahmet Cemal Ruhi

Hukuk Mahkemeleri Yazı ve Yazışma Örnekleri


Basım Tarihi
2022-08
Sayfa Sayısı
1067
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786258153828
Boyut
16x24
Baskı
4563,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 563 puan kazanacaksınız)
   563

Dr. Ahmet Cemal RUHİ ( Akademisyen / Avukat )

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ .7

İÇİNDEKİLER 9

AİLE MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI39

2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı.39

2828 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı . 39

5395 Sayılı Yasaya Göre Bakım Tedbiri Kararı . 41

Adli Yardım Talebi. 42

Aile Konutu Şerhi Konulması 43

Aile Konutu Şerhinin Terkini . 44

Anlaşmalı Boşanma 45

Babalık Davası 47

Bekleme Süresinin Kaldırılması 49

Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin 50

Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma. 51

Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma. 54

Boşanmadan Sonra Açılan Katkı Payı Alacağı. 56

Çocuk Mallarının Korunması. 58

Evlat Edinme. 59

Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması . 60

Evlenmenin İptali 61

Evlenmeye izin . 63

Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma. 64

Katkı Payı Alacağı 65

Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar.66

Menfi Tespit (Aile Hukukundan Kaynaklanan) . 69

Nafaka . 70

Nesebin Reddi 72

Nişan Bozulması 74

Soy İsim Kullanmaya İzin 75

Soybağının Reddi 77

Tedbir Nafakası 79

Velayet 80

Velayetin Değiştirilmesi 81

Velayet (Velayetin Kaldırılması)83

Velayetin Tevdii ve Kişisel İlişki.85

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması .86

Yardım Nafakası.88

Yaş Küçüklüğüne Dayalı Evlenmeye İzin 89

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 90

Adres Araştırması 90

Akıl Hastalığının Bulunup Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu İstemi90

Basın İlan Bürosuna Yerel Gazete İlanına İlişkin Üst Yazı 91

Basın İlan Kurumuna İlan Gönderme Üst Yazısı .91

Basın İlan Kurumuna Dekont Gönderme Üst Yazısı92

Basın İlan Kurumuna İlan ve İlan Bedeline İlişkin Üst Yazı92

Bireysel Başvuru Evrakı Alındı Belgesi Yazısı .93

Bireysel Başvuru Evrakı Gönderme Üst Yazısı .93

Bireysel Başvuru Evrakının Alınmasına İlişkin İlgilisine Tebliğ Yazısı94

Birleştirilmek Üzere Dava Dosyası Göndermeye İlişkin Üst Yazı 94

Ceza İnfaz Dosyasına Karar Gönderme Yazısı .94

Emlak Borcunun Olup Olmadığının Sorulması.95

Evlenmeye İzne Dair Sağlık Raporu İstemi.95

Hâkimin Çekinmesi Halinde Dava Dosyasının Üst Mahkemeye Sevkine İlişkin Yazı96

Hamileliğin Tespitine Dair Sağlık Raporu İstemi96

Harç İade Yazısı 97

Hastaneye Yazılan Yazı97

İcra Takip Dosyasının Olup Olmadığının Araştırılmasına Dair Yazı.98

Kaza’i Rüşt Raporu Düzenlenmesi İstemi .98

Mahkeme Kararı Gereği Araç Üzerindeki İhtiyati Tedbir Şerhinin Kaldırılması

İstemi .99

Mahkeme Kararı Sonucu Taşınmaz Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması İstemi 99

Mahkeme Kararının İnfazına İlişkin Yazı. 100

Mahkemeden Dosya İstemeye İlişkin Yazı 100

Mahkemeler Veznesinden Ödeme Yapılmasına İlişkin Yazı . 100

Mahkemeye Temyiz Evrakı Gönderilmesine İlişkin Yazı 101

Nafaka Yönünden Mahkeme Kararının İnfazına İlişkin Yazı 101

Sosyal Ekonomik Durum Araştırması İstemi 102

Talimatla Tanık İfadesi Alınması İstemi 103

Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Şerhi Konulması İstemi 103

Trafik Kaydı İstenmesi104

Trafik Kaydına İhtiyati Tedbir Şerhi Konması İstemi.104

Ücret Bordrosu Gönderilmesine İlişkin Yazı 104

Vukuatlı Nüfus Kaydı Gönderilmesine İlişkin Yazı.105

Yargıtay’a Evrak Gönderilmesine İlişkin Yazı.105

Yazı İşleri Müdürlüğüne İlan Üst Yazısı106

Yurt Dışı Borçlanma Dosyasının İstenmesi 106

Yurt Dışı Depo Ücretinin Yatırılmasına İlişkin Yazı 107

Yurt Dışı Dilekçe Tebliğine İlişkin Banka Yazısı.107

Yurt Dışı Tebligat Talebi Yazısı .108

DEĞİŞİK İŞ KARAR ÖRNEKLERİ . 1099

Adli Yardım Kararı .109

Eve Dön İhtarı.110

GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÖRNEKLERİ .112

5395 S.Y. Göre Koruma Kararı - Bakım ve Sağlık Tedbiri .112

6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı .114

Aile Odaklı Danışmanlık Tedbiri İle Sağlık Tedbiri.115

Anlaşmalı Boşanma117

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma .118

Ayrılık Kararı Verilmesi.119

Babalık Davası 123

Bekleme Süresinin Kaldırılması124

Boşanma Davasından Sonra Çocukla Kişisel İlişki Kurulması125

Boşanma, Velayet, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat127

Çekişmeli Boşanma Davası Sonrasında Anlaşmalı Boşanmaya Çevirme129

Çocuğun İadesi 131

Çocuk Mallarının Korunması.133

Çocuk Mallarının Korunması.136

Tanımanın İptali.137

Evlat Edinme.140

Evlenmenin İptali 141

Evlenmeye İzin.143

Evliliğin Butlan Nedeni İle İptali.144

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeni İle Boşanma146

Gaiplik Nedeniyle Evliliğin Feshi148

İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması149

İştirak Nafakasının Kaldırılması.151

Katkı Payı Alacağı . 153

Katkı Payı Alacağı . 155

Kişisel Eşyanın İadesi. 158

Koruma Kararı Süresinin Uzatılması (Eğitim Süresince) . 160

Koruma Kararının Suç İşlemesi Nedeniyle Uzatılması. 161

Mutlak Butlan Sebebiyle Evliliğin Feshi . 163

Nafaka Artırımı 164

Koruma Kararı 167

Şiddetli Geçimsizlik/Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeni ile

Boşanma 169

Tedbir Nafakası . 172

Terk Nedeniyle Boşanma. 174

Velayetin Değiştirilmesi ve Kişisel İlişki Tesisi 176

Velayetin Kaldırılması . 178

Velayetin Tevdi Edilmesi 179

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması 181

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması . 183

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması veya İndirilmesi 184

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması 187

Zina Nedeniyle Boşanma 188

ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI .193

Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma . 193

Adli Yardım Talebi 194

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan). 196

Ecrimisil 197

Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) 199

Geçit Hakkı 201

Genel Kurul Kararının İptali. 203

İpoteğin Kaldırılması. 204

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil 205

Maddi ve Manevi Tazminat 207

Menfi Tespit . 209

Mirasın Hükmen Reddi. 210

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil . 212

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil . 213

Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) 216

Nüfus Kaydının Tespiti 217

Nüfusta Ad ve Soyadı Düzeltilmesi 219

Nüfusta Cinsiyet Tashihi .221

Nüfusta Mükerrer Kaydının İptali 223

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat224

Ölüme Bağlı Tasarruf - Tenkis.225

Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil.227

Rücuen Tazminat 228

Sözleşmenin İptali 230

Tasarrufun İptali 231

Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)233

Vakıf Senedi Değişikliği.235

Vakıf Tescili 236

Vasiyetnamenin İptali238

Vasiyetnamenin Tenfizi.240

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ.241

Adli Sicil Kaydı İsteme242

Adli Tıp Kurumuna Sevk .242

Adres Araştırması 243

Adres Bildirme İhtaratı 243

Alacağın Ödenmemesi İçin Tedbir Konulması .244

Aracın Kullanım Kilometresinin Tespiti.244

Araç Tedbirinin Kaldırılması 245

Aranan Şahıs Olup Olmadığının Sorulması .245

Avans Yatırarak Basın İlan Üst Yazısı 246

Banka Hesabı Araştırması.246

Banka Hesabının Aktarılması 247

Bankadan Kredi Sözleşmesi ve Belgeleri İsteme247

Bankadan Yatırılan Aidat Miktarlarının Sorulması 248

Bankaya İhtiyati Tedbir Yazısı .248

Bankaya Kamulaştırma Bedeli Yatırma .248

Bankaya Yatırılan Sigorta Prim Borcunun Sorulması .249

Basın İlana Dekont Gönderme Üst Yazısı .249

Bilirkişiden Dosya Akibeti Sorma.250

Bloke Edilen Bedelin Ödenmesi.250

Borç Tahakkuk Ettirilip Ettirilmediği.250

Borsadan Kayıt Sorma .251

Cep Telefonu İnternet Dökümü İsteme . 251

Çalıştığı İşyerinden İşyeri Sicil Dosyasının İstenmesi. 252

Çaplı Ölçekli Kroki İsteme 252

Depo Ücreti Yatırma Yazısı . 253

Dernek Kaydının Sorulması 253

Doğum Tutanağı İsteme 253

Dosyadaki Bedelinin Ödenmesi 254

Dosya İsteme . 254

Eksik Masrafın Giderilmesi İçin İhtar 255

Emekli Sicil Dosyasını İsteme . 255

Emsal Taşınmazların Satışına İlişkin Satış Senedi İsteme. 256

Emsal Ücretin Sorulması 256

Evlenmeye İzin Raporu İçin Hastaneye Sevk Yazısı 256

Farik ve Mümeyyiz Raporu . 257

Fazla Yatırılan Harcın İadesi 257

Fiyat Araştırması . 258

Genel Tekit Yazısı . 258

Gönderilen Havale Akıbetinin Sorulması 259

Hak Sahipliği ve Tahsis Talebi 259

Hizmet Alım Sözleşmesi İsteme 259

İhtaratlı İş Yeri Sicil Dosyası İsteme 260

İhtarname . 260

İhtiyati Tedbir ve Tapu Kaydı İsteme. 261

İmar Durumunun Sorulması 261

İstem Üzerine Dosya Gönderme. 261

Komulaştırma Bedeline Ait Belgelerin İstenilmesi. 262

İstinabe Talebi . 263

İş Kazası Tahkikat Evraklarının İstenilmesi. 263

İş Yerinden Çalışan İşçilerin Listesinin İstenmesi 264

İşçinin Aldığı Emsal Ücretin Araştırılması 264

İşyeri Sicil Dosyası İsteme 264

İşyerinden Ücret Bordrosu İsteme . 265

Kadastro Belgeleri İsteme . 265

Kamu Hizmetinden Yararlanıp Yararlanmadığı Tespiti 266

Kamulaştırma Bedelini Bankaya Depo Etme 266

Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi Talimatı 266

Kamulaştırma Belgeleri İsteme . 267

Kamulaştırma İmar Durumu İsteme 268

Kamulaştırma ve El Koyma Bedellerinin Birlikte Ödenmesi Yazısı 269

Kamulaştırmalarda Belediyeden İmar Durumu İsteme.269

Kamulaştırmalarda Emsal Tapu Kaydı İsteme.269

Kamulaştırmalarda Kroki İsteme Yazısı .270

Kamulaştırmalarda Tapu Kaydı İsteme .270

Kan ve Sup Grubunun Tespiti.271

Karar Sonucu Taşınmaz Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması271

Kararın Tapuya İşlenmesi .272

Kıymetli Evrakın Vezne Kasasına Teslimi 272

Gerçek Ya da Tüzel Kişiden Şahsi Dosya İsteme 273

Kişinin Aranan Şahıslardan Olup Olmadığının Tespiti.273

Kişinin Bulunduğu Ülke İtibari İle Aldığı Ortalama Maaşın Sorulması .273

Koli Kapatma Tutanağı274

Komşu Parselleri Gösterir Çaplı Kroki İsteme274

Konsolosluk Aracılığı İle Tebligat Yazısı 275

Kooperatif Kaydını İstemi.275

Kredi Ödemesi İle İlgili Bilgi Sorma.276

Memleket ve Hava Fotoğrafı İsteme276

Mera Kaydı Olup Olmadığının Araştırılması 276

Mevcutlu Olarak Adli Tıp Kurumuna Sevk Yazısı .277

Mirasçılarının Araştırılması.277

Mirasçılarının İsim ve Adres Araştırılması.278

Noterden Vekaletname ve Azilname Sureti İsteme278

Noterlikten Evrak İsteme279

Nüfus Kaydı İsteme.279

Oda Kaydının Sorulması .280

Oda Kayıtlarında Şirketin Olup Olmadığının Bildirilmesi .280

Orman Belgelerinin İstenilmesi281

Ölçekli İmar Planı İsteme281

Ölçekli Kroki İsteme281

Pancar Tefkifatı Yapılıp Yapılmadığının Sorulması .282

Prim Tahakkuk Belgelerinin İstenilmesi282

Senet Aslının Vezne Kasasına Saklanmak Üzere Teslimi.283

Senetsizden Zilyetlik İle İktisap Ettiği Yerler Olup Olmadığının Tespiti 283

SGK Prim Tahakkuk Belgelerini İsteme .284

SGK.’dan Şahsi Sicil Dosyası ve Dönem Bordrolarını İsteme .284

Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme Belgelerinin İstenilmesi.284

Sigorta Şirketinden Yapılan Ödemeleri Gösterir Belgeleri İsteme 285

Sigorta Şirketinden Araç Sigorta Poliçesini İsteme 285

Sigortalılık İçin Müracaatın Olup Olmadığının Sorulması . 286

Sosyal Ekonomik Durum Araştırması 286

Şahıs Tarafından Yerel Gazete İlan Yazısı Üst Yazı 287

Şirket Kaydının Olup Olmadığının Tespiti. 287

Şirketin Yetkilisinin İsmi ve Şirket Adresinin Tespiti 288

Tahkikat veya Soruşturma Yapılıp Yapılmadığının Sorulması . 288

Tapu Dairesinden Adres Araştırması. 289

Tapu Kaydı İsteme Yazısı . 289

Tapu Kaydına Tedbir Koyma 289

Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Masrafları İsteme 290

Tapu Tahsis ve Tapu Kaydı İsteme . 290

Tapuda İsim Düzeltilmesi İçin Kolluk Araştırması. 291

Tapudaki Geçici Şerhin Kesin Şerhe Dönüştürülmesi. 291

Tapudan Çeşitli Konularda Bilgi İstemi 291

Tapuya Kamulaştırma Şerhi Koyma. 292

Bankaya Gönderilen Ödeme Yazısı 292

Taşınmaz Malikinin Adresinin Tespiti . 293

Taşınmaz Malikinin Nüfus Kaydını İsteme. 293

Taşınmazın Çiftçi Kayıt Sisteminde Kaydının Olup Olmadığının Sorulması . 293

Taşınmazın Tespiti . 294

Taşınmazın Tespiti ve Tedbir Yazısı . 294

Taşınmazla İlgili Bilgi Sorma. 295

Tebligat Akıbetinin Sorulması . 295

Tedavi Evrakları ve Tedavi Giderlerine Dair Belgelerin İstenilmesi 296

Tescil Harici Kadastro Çalışması Olup Olmadığının Araştırılması . 296

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Üst Yazısı . 296

Ticari Defterleri İsteme. 297

Ticari Şirketin Adresinin Tespiti. 297

Toplu İş Sözleşmesini İsteme . 298

Trafik Kaydı İsteme 298

Trafik Kaydına Tedbir Koyma. 298

Tramer Sigorta Başvurusunun Olup Olmadığının Araştırılması 299

Tutuklu Hakkında Bilgi İsteme. 299

Tutuklu Dosyasına Karar Gönderme . 300

Tüketici Dosyasını İsteme 300

Vezneye Ödeme Yazısı . 300

Vukuatlı Nüfus Kaydı İsteme 301

Yapılan Cenaze Yardımlarının Sorulması .301

Yapılan Ödeme Belgesini İsteme 302

Yargıtay’a Evrak Gönderme Yazısı 302

Yaş Tashihi İçin Heyet Raporu Yazısı 303

Yaş Tashihi İçin Rapor İstemi Yazısı 303

Yaygın Münavebe Ürünlerinin İstenmesi.303

Yazı İşleri Müdürlüğüne İlan Üst Yazısı304

Yurt Dışı Depo Ücretinin Yatırılması.304

Yurt Dışı Ekonomik Sosyal Durum Araştırma Yazısı304

Yurt Dışı Karar Tebliği 305

DEĞİŞİK İŞ KARAR ÖRNEKLERİ 307

5395 Sayılı Yasaya göre Sağlık Tedbiri Uygulama.307

6284 S.K. Gereğince İtirazın Değerlendirilmesi308

6284 S.K. Gereğince İtirazın Değerlendirilmesi310

6284 Sayılı Kanuna Göre Önleyici Tedbire İtiraz311

6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı .312

Açık Artırma Sureti İle Satışının Yapılması .313

Adli Yardım314

Delil Tespit Ret .315

Hacizli Taşınmaza Tedbir Konulması316

İcra Takibi Sonrası İhtiyati Tedbir Talebi.317

İhtiyati Tedbirin Kaldırılması .319

İstihkak İddiası (İcra Takibi Sonrası)321

Kamulaştırmasız El Koyma Talebi322

Karara İtiraz323

Kısıtlı Adına Araç Alımında Gerekli Resmi İşlemleri Yapmak Üzere Yetki

Verilmesi.324

Önleyici Tedbir Kararına İtiraz 326

Önleyici Tedbir Kararına İtiraz -Talebin Reddi-.327

Satışın Pazarlık Suretiyle Yapılması 328

Pazarlıkla Satışa İzin Verilmesi 329

Reddi Hâkim Talebi 330

Sulh Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz332

Teminat Mektubunun Kabulü 333

Tespit Talebi334

Hasar Tesbiti .335

Vesayet Kararına İtiraz.336

GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI.337

Ad ve Soyadı Düzeltilmesi 337

Alacak . 338

Alacak-Peştemaliye . 340

Baz İstasyonu ile ilgili Elatmanın Önlenmesi ve Kal. 341

Boşanma Sonrası Çocuğun Anne Soyadı Alması 344

Çocuk İsminin Değiştirilmesi . 346

Davaname ile Anne ve Baba Adının Düzeltilmesi 348

Derneğin Feshi 350

Ecrimisil (Haksız İşgal tazminatı). 353

Elatmanın Önlenmesi . 355

Elatmanın Önlenmesi, Kal (Yıkım) 357

Geçit Hakkı 359

İş Bölümü Nedeniyle Gönderme 361

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat 362

İpoteğin Fekki 365

İpoteğin Kaldırılması. 366

İtirazın İptali . 367

Kadastro Yenileme Çalışması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil 370

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat 372

Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil, Tazminat. 376

Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi 377

Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali 379

Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararına İtiraz . 382

Köy Yoluna Elatmanın Önlenmesi . 383

Uzun Süreli Zilyet Olarak Kullanım Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil 385

Tapusuz Taşınmaz Tescili 387

Manevi Tazminat 388

Mecra Hakkı Kurulması Talebi . 390

Mecra ve Kaynak İrtifak Hakkı Kurulması. 392

Menfi Tespit . 394

Mera Sınırlandırmasına İtiraz Tapu İptal ve Tescil 396

Mirasçılık Belgesinin İptali. 398

Mirasın Reddi. 399

Muhdesat Aidiyetinin Tespiti. 402

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil 403

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi 406

Nüfusta Anne Adı Tashihi 408

Nüfusta Doğum Yeri Tashihi .410

Nüfusta Mükerrer Kaydın İptali 411

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi.413

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat415

Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptal ve Tescil .417

Su Kaynağına Elatmanın Önlenmesi419

Suya El Atmanın Önlenmesi421

Tanıma ve Tenfiz (Alacak) 424

Tapu İptal ve Tescil .425

Vakıf Senedi Değişikliği.428

Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) .429

Yanlış Tedavi Sonucu Ölüm Nedeniyle Tazminat .431

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat434

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI439

Alacak (Ticari Alacak) .439

Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)440

Ayıplı Malın Değiştirilmesi veya Bedelin İadesi441

Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi443

Genel Kurul Kararının İptali/Kooperatif.444

Genel Kurul Kararının İptali İstemli/Şirket445

Haksız Rekabetin Tespiti, Men’i ve Tazminat 446

Hisse Senedinin İptali 447

İfaya İzin Verilmesi 448

İflas / İflasın Açılması449

İflas /İflasın Açılması.450

İhya.451

İpotek (İpoteğin Kaldırılması) .453

İtirazın İptali 454

Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali) .455

Kıymetli Evrak İptali (Zayi Nedeniyle) 456

Konkordato Talebi 457

Konkordato Talebi 458

Konkordato Feshi459

Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali .460

Kooperatif Üyeliğinin Tespiti . 461

Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması . 463

Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) 464

Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) 466

Menfi tespit (Üçüncü Şahıs Tarafından Açılan) . 467

Öz Sermaye Tespiti 469

Pay Devrinin İptali 470

Sıra Cetveline İtiraz 471

Şirket Alacağı . 472

Şirket İhyası 473

Ticari Şirket (Fesih İstemli) 474

Şirket Karar ve Pay Defterlerinin Teslimi 475

Şirket Feshi/Ortaklıktan Çıkmaya İzin . 476

Tasarrufun İptali 477

Tasfiye 478

Tazminat 480

Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) 481

Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) 483

Tespit 484

Tevdi Mahalline Yatırılan Paranın Ödenmesi. 486

Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) 486

Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) 487

Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) 488

Ticari Şirkete Kayyım Atanması. 490

Ticari Şirket (Hisse Devri) . 491

Ticari Ünvanın Korunması. 492

Trafik Kazasından Kaynaklı Ölüm ve Cismani Zarar Tazminatı 493

Zayi Belgesi Verilmesi. 494

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 496

Adli Tıp Kurumuna Kusur ve Hasar Tespiti 496

Bankadan Çek Teyidi Yazısı 496

Basım İlan Kurumuna Gönderilen Yazı. 497

Belge Aslının İstenmesi 497

Çek İptali Ticaret Sicil Gazetesi İlan Gönderme. 498

Çeke Ödeme Yasağı 498

Dosyanın İstenmesi . 498

Elektrik Abonman ve Faturalara İlişkin Tüm Belgelerin İstenilmesi. 499

Esnaf Odasından Şirketin İşe Başlama Tarihlerini Sorma. 499

Harç İadesi Yazısı .500

İcra Dosyasına Ödeme Yasağı 500

İcra Dosyasının Celbi501

İcra ve İflas Müdürlüğüne Yazılan Yazı501

İflas Belgelerinin İstenilmesi501

İlan502

İsticvap ve İmza Örneği İstenmesi 503

İşyeri Sicil Dosyasının İstenilmesi 503

İşyeri Sicil Kayıtlarını İsteme 504

İşyeri Tutanaklarının İstenilmesi 504

İşyerindeki Kaza Nedeniyle Sigorta Şirketinden Belgelerin İstenilmesi 504

Kıymetli Evrak İlanına Ait İlan Bedeli Dekontu Gönderme Üst Yazı505

Menfi Tespit Davasına İlişkin Çek ve Tüm Belgelerin İstenilmesi 505

Noter’den Hisse Devir Sözleşmesi İsteme506

Noter’den Şirketin Defter Tastik Teyidini Sorma .506

Noter’den Şirketin Defter Tastiklerini Sorma 506

Senet ilanı 507

SGK Kayıtların İstenmesi.507

Şirket Defterlerinin İstenilmesi.508

Tapuya Yazılan İhtiyati Tedbir Yazısı508

Ticaret Sicil Gazetesine İlan Gönderme 509

Ticaret Sicil Memurluğuna Yazılan Yazı 509

Ticari Şirket Kayıtlarını İsteme 510

Ticari Şirketten Defterlerin İstenmesi 510

Trafiğe İhtiyati Tedbir Yazısı 511

Vergi Dairesinden Şirket Defterlerini Sorma .511

Vergi Dairesine Yazılan Yazı 512

DEĞİŞİK İŞ KARARLARI.513

İhtiyati Haciz (Banka Kredi Sözleşmesi ve İhtarname Doğrultusunda) .513

İhtiyati Haciz (Faturadan Çekten Kaynaklı)514

İhtiyati Haciz (Hakediş Üzerine) .516

İhtiyati Haciz .517

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması 519

İhtiyati Hacze İtiraz .520

İtiraz Üzerine İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması.521

İtiraz Üzerine İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması.522

Öz Sermaye Tespiti.524

Öz Sermaye Tespiti.525

GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI.526

Çek İptali 526

Menfi Tespit . 527

Elektrik Kayıp / Kaçak Bedelinin Tahsili 528

Genel Kurulunda Alınan Tasfiye Kararının İptali . 531

İflas Davası 534

İtirazın İptali . 536

Kooperatif Ek Ödeme Aidatının İptali. 538

Kooperatiften Çıkarılma Kararına İtiraz 541

Menfi Tespit . 542

Menfi Tespit, Tazminat, Alacak 544

Ödeme Yasağı Konulması . 548

Öz Sermaye Tespiti 549

Rücuen Tazminat . 550

Sıra Cetveline İtiraz 552

Şirket Genel Kurul Kararının İptali 554

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat . 557

Trafik Kazası Sonucu Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 560

Zayi Belgesinin Verillmesi . 562

ÇOCUK MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

ACİL KORUMA TEDBİRİ 566

Acil Koruma Kararı İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi. 567

Acil Koruma Kararı İçin Sosyal İnceleme Raporu 568

Acil Koruma Kararı İçin Tedbir Talebi 572

Acil Korunma Kararı. 573

BAKIM TEDBİRİ .573

Bakım Tedbir Kararı Alınması. 574

Bakım Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararı. 574

Bakım Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu 575

Bakım Tedbiri İçin Tedbir Talebi . 577

DANIŞMANLIK TEDBİRİ577

Danışmanlık Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi 578

Danışmanlık Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu . 579

Danışmanlık Tedbiri İçin Tahkikat Evrakı. 580

Danışmanlık Tedbiri İçin Tedbir Talebi. 581

Danışmanlık Tedbiri İçin Tutanak. 582

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 582

EĞİTİM TEDBİRİ.583

Eğitim Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi 584

Eğitim Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu 585

Eğitim Tedbiri İçin Tahkikat Evrakı586

Eğitim Tedbiri İçin Tedbir Talebi587

Eğitim Tedbiri İçin Tedbir Talebi588

Eğitim Tedbiri İçin Tutanak588

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar .588

SAĞLIK TEDBİRİ 589

Alo 183 Hattı Başvuru Bilgi Formu590

Sağlık Tedbir Kararı.591

Sağlık Tedbiri İçin Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Talebi .591

Sağlık Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporu .592

Sağlık Tedbiri İçin Sosyal İnceleme Raporunun Gönderilmesi Talebi595

Sağlık Tedbiri İçin Tedbir Talebi.596

ÖRNEK TENSİP TUTANAKLARI.596

Tensip Tutanağı-1 .597

Tensip Tutanağı.598

Tensip Tutanağı.599

Tensip Tutanağı.599

ÖRNEK HUKUKİ YAZIŞMALAR .600

Adli Tıp Kurumundan Trafik Kaza Raporu 601

Adres Araştırması 601

Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması Ve Sahibine İadesi602

Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonuna Yazılan Üst Yazı602

Arşivden Dosya İsteme .602

Barodan Avukat Adresinin Tespiti 603

Barodan Avukat İsteme 603

Barodan Avukat İsteme 603

Başka Suçtan Tutuklu Celbi .604

Belge İsteme .604

Birleştirme Önerisi 605

Cezanın İnfaz Tarihinin İstenmesi .605

Defin Ruhsatı 606

Dosya Gönderme Yazısı606

Dosya İsteme Yazısı607

Eksiklik Nedeniyle Talimatın İadesi.607

 

Evraklarının İadesi Yazısı 608

Farik Ve Mümeyyiz Olup Olmadığı 608

Görev Uyuşmazlığı Sonucu Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi . 609

İnfaz Evrakının Geri İstenmesi . 609

İtiraz Nedeniyle Dosyanın Gönderilmesi . 609

Kalem Sorgusu 610

Kalem Sorgusu İçin Tutuklu Celbi 610

Karar Tebliği . 611

Kararın Tebliğ Edilmesi. 611

Kefaletle Tahliye . 612

Kesinleşmiş Karar Bildirimi 612

Mahkemelerden Karar İsteme . 612

Nüfus Kaydı İsteme 613

Ön Ödeme Müzekkeresi 613

Sanığa İddianamenin Tebliği. 614

Sanığın Duruşmaya Celbi 614

Suç Aletinin Emanete Alınması . 614

Suç Duyurusu 615

Suç Tarihi İtibari İle Değer Tespiti. 615

Tahliye Yazısı 615

Taşraya Evrak Gönderme 616

Tecilli İlamın İnfazı . 616

Temyiz Dilekçesi Gönderme 617

Tercüme Evrakı 617

Tevkif Müzekkeresinin İnfazı 618

Tutuklu Sanığa Hüküm Özeti Gönderme Yazısı 618

Tutuklu Sanığın Adli Tıp Kurumuna Sevki İle Rapor İstemi. 618

Tutuklu Sanığın Celbi 619

Tutuklunun Nakil Yazısı 619

Uzuv Tatili Olup Olmadığına Dair Yazı . 620

Velisine Teslim Yazısı 620

Yakalama Emrinin Kaldırılması 621

Yargıtay’a Belge Gönderilmesi Yazısı 622

Yaş Düzeltmenin Nüfusa İşlenmesi Yazısı . 622

Yaş Tesbiti İçin Hastaneye Sevk Yazısı 623

Yüksek Sağlık Şürasına Rapor İsteği 623

ÖRNEK MAHKEME KARARLARI623

15 Yaşından Küçük Çocuğu Cinsel Amaçla Hürriyetinden Yoksun Bırakma .624

2565 Sayılı Yasaya Aykırılık 626

5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı.628

Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satma, dağıtma,

ticari amaçla satın alma, Müstehcen görüntü içeren CD’yi herkesin vakıf olacağı

şekilde ve bu CD’lere mahsus yerler dışında açıkta satışa sunmak629

Basit Cinsel Saldırı.633

Basit Yaralama634

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma.637

Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında

Hırsızlık, Gündüz Vakti Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme639

Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak Veya Aracılık Ettirmek ve

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak .641

Çocuğa Karşı Cinsel İstismarda Bulunmak.643

Elektrik Hırsızlığı 645

Gündüz Vakti Basit Hırsızlık .647

Gündüz Vakti Basit Hırsızlık .648

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak649

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya

Bulundurmak651

Mala Zarar Verme, Alanen Hakaret, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlal Etme .653

Mala Zarar Verme, Alanen Hakaret, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlal Etme .655

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 657

Taksirle Ölüme Neden Olma .658

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme.661

İCRAHUKUK MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI667

Haczedilmezlik Şikâyeti 667

Kiralananın Tahliyesi 668

İcra Emrine İtiraz669

İcra Memur İşlemine Karşı Şikâyet 670

İcra Takibine İtirazın Kaldırılması.671

İhalenin Feshi .672

İhtiyati Haczin Kaldırılması 674

İmzaya ve Borca İtiraz674

İpoteğin Kaldırılması675

İstihkak İddiası. 677

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye . 678

Kıymet takdirine İtiraz 679

Konkordato Mühleti ve Konkordatonun Tasdiki Talebi . 681

Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz. 682

Şikâyet (İcra Memur Muamelesi) 682

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 684

Basın İlan Kurumuna Yazılan Yazı 684

Dosyanın Bir Suretinin Gönderilmesi Talebi 684

İşlem Yapılması ve Akıbetinin bildirilmesi Talebi . 685

Mahkeme Kararının Gönderilmesine Dair Yazı 685

Senet Aslının İadesi . 685

Takyidatları Gösterir Tapu Kaydı Talebi . 686

Tapu Müdürlüğünden Kayıt Talebi 686

Tedbir Talebinin Kabulüne İlişkin Yazı 687

GEREKÇELİ MAHKEME KARARI688

Haczedilmezlik Şikâyeti . 688

Haczedilmezlik Şikâyeti . 689

Hisseli Malın Satış Şekli. 690

İcra Takibine İtirazın Kaldırılması 691

İcra Takibine Yapılan İtirazın Kaldırılması 693

İhalenin Feshi. 695

İhtiyati Haczin Kaldırılması 698

İmzaya ve Borca İtiraz. 699

İpotek Kaydının Terkini 700

İtirazın Kaldırılması ve Tahliye . 702

Kıymet Takdirine İtiraz 705

Kiralananın Tahliyesi . 706

Meskeniyet İddiası . 708

Sıra cetvelindeki Sıraya İtiraz . 710

Yetki İtirazı 712

İŞ MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI .717

3201 S.Y. Göre Kurum İşleminin İptali 717

Adli Yardım. 718

Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) 720

Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan).721

Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti 723

Çakışan Sigortalılığın İptali, Prim İadesi724

Hizmet Tespiti 725

İş Kazası Tazminatı727

İş Kazasından Kaynaklı Maddi Tazminat.728

İş Kazası Nedeniyle Tazminat730

İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak .731

İş Kazasından Kaynaklanan Tazminat732

İşe İade 734

İşe İade 735

İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali) .737

İtirazın İptali (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan).739

Kurum İşleminin İptali .740

Maddi ve Manevi Tazminat .742

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası743

Rücuen Tazminat (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemi) .745

SGK Tespit Davası746

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Eda Davaları747

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları .749

Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları .751

Tarım Bağ-kur Sigortalılığının Tespiti 752

Tazminat (Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)755

Tespit/Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit.757

Tespit (İşe İade İstemli)758

Tespit (Kurum İşleminin İptali İstemli).760

Yaşlılık Aylığının Bağlanması 762

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ.764

Aracın Yakacağı Emsal Yakıt Miktarının Sorulması .764

Bankaya Yatırılan Sigorta Prim Borcunun Sorulması .764

Borç Tahakkuk Belgelerinin İstenmesi 765

Dava Dilekçesi ve Duruşma Gününün İlanen Tebliği.765

Emekli Müracaatına Dair Kolluk Kuvvetleri Tahkikatı 766

Emeklilik Müracaatı Nedeniyle Kooperatif Kaydının Sorulması .766

Emsal Ücretin Sorulması.766

Hizmet Alım Sözleşmesi İstenmesi .767

İş Davalarında Çalıştığı Dönemlere Ait Bordro Tanıklarının Tespiti767

İş Davasında Tanık Komşu İşyeri Sahipleri ve Çalışanların Tespiti.768

İş Kazası Evraklarının İstenmesi. 768

İş Kazası Nedeniyle Herhangi Bir Ödeme Yapılıp Yapılmadığının Sorulması. 768

İş Kazası Tahkikat Evraklarının İstenilmesi. 769

İş Kazası Tahkikat Evraklarının İstenmesi. 769

İş Kazasında Peşin Sermaye Değer Tablosunu İsteme 770

İşçi Alacağında Emsal Ücret İsteme . 770

İşçi Alacaklarında Emsal Ücretin Sorulması 770

İşyeri Sicil Dosyasının İstenilmesi . 771

İşyeri Sicil Dosyasının ve Toplu İş Sözleşmesinin İstenmesi . 771

İşyerinde Çalışılan Dönemlere Ait Bordro Tanıklarının Tespiti 772

İşyerinden Çalışan İşçilerin Listesinin İstenmesi . 772

İşyerinden İşyeri Sicil Dosyasının İstenmesi . 773

İşyerinden İşyeri Sicil Dosyasının İstenmesi . 773

İşyerinden Ücret Bordrosu İstenmesi 773

İşyerinden Vardiya Yoklamasının İstenmesi. 774

İşyerine Komşu İşyeri Sahipleri ve Çalışanların Tespiti . 774

İşyerinin Hangi Tarihte 506 Sayılı Yasa Kapsamına Alındığı . 775

Kişinin Bulunduğu Ülke İtibari İle Aldığı Ortalama Maaşın Sorulması 775

Meslek Odasından Emsal Ücret İstenmesi 775

Meslek Odasından Emsal Ücret İşçi Ücretin Sorulması. 776

Oda Kaydının Sorulması 776

Pancar Tevkifatı Yapılıp Yapılmadığının Sorulması . 777

Prim Tahakkuk Belgelerinin İstenmesi . 777

SGK Tahsis Dosyasının İstenmesi . 777

SGK’dan Şahsi Sicil Dosyası ve Dönem Bordrolarının İstenmesi. 778

Sigorta Şirketi Tarafından Yapılan Ödeme Belgelerinin İstenmesi 778

Sigorta Şirketinden Yapılan Ödemeleri Gösterir Belgelerin İstenmesi. 779

Sigorta Şirketinden Araç Sigorta Poliçesinin İstenmesi . 779

Sigortalılığın Tespiti İlan Müzekkeresi 779

Sigortalılık İçin Müracaatın Olup Olmadığının Sorulması . 780

Sosyal Ekonomik Durum Araştırması 780

Şahsi Sicil Dosyası İstenmesi 781

Şahsi Sicil Dosyası Ve Diğer Evrakların İstenmesi . 781

Tanığın İfadesinin Alınmasına İlişkin İstinabe Talebi 782

Taşınmazın Çiftçi Kayıt Sisteminde Kaydının Olup Olmadığının Sorulması . 782

Ticari Defterlerin İstenmesi. 783

Ticari Şirket Temsilcisinin ve Adresinin Tespiti 783

Ticari Şirketin Mevcut Tebligat Adresinin Sorulması. 784

Ticari Şirketin Mevcut Tebligat Adresinin Sorulması. 784

Ticari Şirketten Ticari Defterlerin Ve Muhasebe Kayıtlarının İstenmesi 784

Yapılan Ödeme Belgelerinin İstenmesi.785

Yurt Dışı Borçlanma Dosyasının İstenmesi 785

Yurt Dışı Depo Ücretinin Yatırılması.786

Yurt Dışı Ekonomik Sosyal Durum Araştırması.786

Yurt Dışı Karar Tebliğine İlişkin Yazı .787

DEĞİŞİK İŞ MAHKEME KARARLARI788

Adli Yardım788

Toplu İş Uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması 789

GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI .790

Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti 790

Hizmet Tespiti 792

Alacak795

Feshin Geçersizliği Tespiti ve İşe İade797

Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi799

Hizmet Tespiti 801

Hizmetlerin Birleştirilmesi803

İş Kazası Nedeniyle Rücuen Tazminat .805

İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat 807

İşçi ve İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak .811

İşe İade (Sendika Kaydı Nedeniyle İş Akdinin Feshi) 813

İtirazın İptali (İşçi ile İşveren İlişkisinden Kaynaklanan).816

İtirazın İptali 818

İtirazın İptali (İzin Ücretinden Kaynaklanan) .820

Kıdem Tazminatı Fark Alacağı 822

Kıdem Tazminatı824

Kıdem, İhbar ve Fazla Mesai Ücret Alacağı 826

Kıdem, İhbar, Bayram Tatili İzin Ücreti Alacağı.829

Kurum İşleminin İptali .832

Kurum İşleminin İptali İstemli Yurt Dışı Borçlanması .834

Kurum İşleminin İptali Malül Aylığının Bağlanması836

Kurum İşleminin İptali, Emekliliğin Tespiti, Menfi Tespit839

Kurum Kararının İptali ve Sigortalılığın Tespiti.841

Malulen Emekliliğin Tespiti .843

Menfi Tespit 846

Sigorta Hizmet Tespiti.848

Tazminat Davası 851

Tazminat Davası 853

Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklı İşçi Alacağı.854

SULHHUKUK MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ TENSİP TUTANAKLARI .855

Alacak/Depozitonun İadesi (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) 859

Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi. 860

Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti 861

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi 862

Ergin Kılınma (Kaza-i Rüşt) 863

Gaipliğe karar Verilmesi. 863

Husumete İzin Davası . 864

İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Neticesinde) 865

İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) 866

İtirazın İptali (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) 867

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar 868

Kayyım Atanması 869

Kayyımlığın Kaldırılması Davası 870

Kira Alacağı. 871

Kira Bedelinin Tespiti 872

Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi. 873

Menfi Tespit . 874

Miras Ortaklığına Temsilci Atanması. 875

Mirasçılık Belgesi 875

Mirasın Gerçek Reddi 876

Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) . 877

Ortaklığın Giderilmesinde Satıştan Sonra Tensip. 878

Satışa İzin. 879

Tahliye (Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi) . 880

Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi). 881

Tasarrufun İptali 882

Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat. 884

Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti 885

Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı . 886

Temsil Kayyımı Atanması 887

Tereke. 888

Tereke (Tespit İstemli) 889

Tespit 890

Vasi Atanması 891

 

Vasi Tayini (Hükümlü İçin)891

Vasiyetnamenin Açılması .892

Vesayet893

Vesayet (Satışa İzin)894

Vesayet (Taşınmaz Alımına İzin) 895

Vesayet (Satışa İzin Davası)896

Yasal Danışman Atanması .896

Yönetim Kayyımı Atanması .897

Zayi Belgesi Verilmesi898

Zilyetliğin Tespiti ve Korunması İstemli899

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ.901

Araç Kaydındaki İhtiyati Tedbirin Kaldırılması901

Araç Tedbirinin Kaldırılması 901

Basın İlan Kurumu’na Banka Dekont Örneğinin Gönderilmesi Ve İlana Dair

Belgelerin İstenmesi.901

Basın İlan Kurumuna İlan Bedeli Banka Dekontunun Gönderimi ve İlanin

Yayinlanmasi Üst Yazı902

Basın İlan Kurumuna İlan Gönderme Üst Yazısı.902

Belediye İmar Durumu İsteme Yazısı .903

Bilirkişiden Dava Dosyası Akibetinin Sorulması.903

Bireysel Başvuru Alındı Belgesi 904

Cezaevinden Bilgi İstenmesi .904

Dava Dosyasının Gönderilmesi905

Dava Açılıp Açılmadığının Sorulması.905

Dava Dosyası İstenmesi 905

Dava Dosyasının Gönderilmesi906

Davacının Kan Ve Sup Grubu Tespitinin İstenmesi.906

Ekonomik Sosyal Durum Araştırması.906

Emlak Borcunun Olup Olmadığının Sorulması 907

Ergin Kılınma (Kaza’i Rüşt) Raporu İstemi.908

Evlenmeye İzin Raporu İçin Hastaneye Sevk.908

Gazeteye İlan Gönderme .908

Hâkimin Davadan Çekinmesi Durumunda Dosyanin İlgili Mahkemeye

Gönderilmesi 909

Harç İadesi .909

Hastalığın Teşhisi İçin Sevk Yazısı910

Hükümlüye Mahkeme Kararının Tebliği.910

İhtarname 911

İlgili Banka Hesabının Hazine Hesabına Aktarılması 911

İzale’i Şuyu Satışı Sonrası Tapuya Tescil Yazısı. 912

Kısıtlı Kararının İlanı . 912

Kişi Ya da Tüzel Kişiden Şahsi Dosyasi İsteme 913

Kredi Sözleşmesi Ve Kredi Bedeli Ödeme Belgelerinin İstenmesi 913

Mahkeme Adına İlgili Şahıslara Ödeme Yapılmasi ve Banka Hesabının

Kapatılması. 913

Mahkeme Kararı Gereği İhtiyati Tedbirin Kaldırılması 914

Mahkeme Kararı Gereği Taşınmaz Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması. 914

Mahkeme Kararının Gönderilmesi . 915

Memleket Haritası ve Hava Fotoğrafı İstenmesi . 915

Mera Kaydı Olup Olmadığının Araştırılması . 916

Mirasçıların Araştırılması . 916

Müteveffanın Borcunun Olup Olmadığının Araştırılması 916

Orman Kadastro Bilgileri İsteme. 917

Orman Tahdit Haritası ve Memleket Haritasının İstenmesi 917

Ölçekli İmar Planı İstenmesi . 918

Ölçekli Kroki İsteme. 918

Örnek Kadastro Belgeleri İsteme 919

Örnek Kadastro Çap Örneği ve Krokisini İsteme Yazısı. 919

Örnek Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Şerhi İşleme Yazısı . 919

Örnek Tapu Kayıt Örneklerini İstemi Yazısı. 920

Projeye Aykırılığın Giderilmesi 920

Senetsizden Zilyetlik İle İktisap Ettiği Yerler Olup Olmadığının Tespiti . 921

Sigorta Sicil Dosyası İsteme 921

Tapu Dairesinden Adres Araştırması. 922

Tapu Harcının Olup Olmadığın Araştırma. 922

Tapu Kaydına Tedbir Koyma 922

Tapuda İsim Düzeltilmesi İçin Kolluk Araştirmasi. 923

Tapudan Harita İsteme. 923

Tapudan Kayıt İsteme. 924

Tapuya Kamulaştırma Şerhi Koyma. 924

Taşınmaz İmar Durumunun İstenmesi . 924

Adli Sicil Kaydının İstenmesi 925

Taşınmaz Vergi Borcunun Araştırılması . 925

Taşınmaz Yönünden Hak ve Menfaatinin Olup Olmadığının Sorulması . 925

Taşınmazın Çap ve Krokisinin İstenmesi 926

Taşınmazın Devletçe Sunulan Yerlerden Olup Olmadiğinin Araştirilması 926

Taşınmazın Kadastro Paftasının İstenmesi 927

Taşınmazın Tapuya Kayıt ve Tescili 927

Taşınmazın Tespiti ve Tedbir Koyma .927

Taşınmazların Kadastro Bilgilerinin İstenmesi928

Taşraya Temyiz veya Diğer Evrakı Gönderme 928

Tebligat Akıbetinin Sorulması 929

Tebligat Akibetinin Adli Tebligat Müdürlüğünden Sorulması .929

Telefon Görüşmesi Kayıt Dökümünün İstenmesi929

Tereke Mallarının Teslim Tutanağı930

Tereke Mallarının Teslimi İçin Yetkili İsteme .930

Tereke Mirasçılarının Araştırılması931

Tereke Parasının Banka Hesabına Aktarılması Yazısı931

Tereke Teslimi İçin Görevli İstenmesi.932

Tescil Harici Kadastro Çalişmasi Olup Olmadiğinin Araştirilmasi 932

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Üst Yazısı 932

Trafik Kaydında Tedbir Koyma .933

Trafik Kaydı İsteme .933

Trafik Kaydına Tedbir Koyma934

Ücret Bordrosu İsteme 934

Vasi Adayı İçin Rapora Sevk Yazısı.934

Vasi Adayına Karar Tebliği .935

Vasi Adayının Banka Alacağının Araştırılması.935

Vasi Adayının Hazır Edilmesi Yazısı.936

Vasi Adayının Tapu Kaydının Araştırılması.936

Vasi İçin Kolluk Araştirmasi936

Vezneye Ödeme Yazısı.937

Vukuatlı Aile Nüfus Tablosu Kaydının İstenilmesi .937

Yargıtay’a Evrak Gönderme Yazısı 938

Yazı İşleri Müdürlüğüne İlan Üst Yazısı938

Yerel Gazete İlan Yazısı Üst Yazısı938

Yurt Dışı Borçlanma Dosyasını İsteme.939

Yurt Dışı Depo Ücretinin Yatirilmasi.939

Yurt Dışı Tebligat Gönderme Yazısı940

Yurt Dışındaki Adresin Araştırılması.940

GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI .941

Husumete İzin Verilmesi (TMK. m. 462).941

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Projeye Aykırılığın Eski Hale

Getirilmesi942

Kayyım Atanması (TMK. m. 427) 944

Kayyımın Kaldırılması (TMK. m. 477) 946

Kazai Rüşt.947

Kira Tespit . 948

Kira Tahliye . 950

Mirasçılık Belgesi 952

Mirasın Reddi. 953

Ortaklığın Giderilmesi. 954

Temsil Kayyım Ataması (TMK. m. 426) 955

Vasi Ataması (TMK m. 404) 957

Vasi Ataması (TMK. m. 405). 959

Vasi Ataması (TMK. m. 406). 960

Vasi Ataması (TMK. m. 407). 963

Vasi Ataması (TMK. m. 408). 965

Vasiyetnamenin Açılması 966

Vesayet (Satın Almaya İzin Verilmesi) (TMK. m. 440). 967

Vesayet (Satışa İzin) (TMK. m. 440). 968

Yasal Danışman Atanması (TMK. m. 429) 970

Yönetim Kayyımı Atanması (TMK. m. 426) 972

TÜKETİCİ MAHKEMESİ

YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

TENSİP TUTANAKLARI .977

Alacak . 977

Ayıplı Ürünün ve Bedelin İadesi 978

Hakem Kurulu Kararına İtiraz . 979

İstirdat 980

İtirazın İptali . 982

Menfi Tespit . 983

Tespit (Elektrik Aboneliği Tesisi). 984

Tüketici Hakem Kurulu Kararına İtiraz 985

HUKUKİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ 987

Abone Başvursunun Sorulması. 987

Ayıplı Ürüne İlişkin Belgelerin İstenilmesi . 987

Ayıplı Ürüne İlişkin Tüm Belgelerin İstenilmesi. 987

Banka Kredi Sözleşmesine İlişkin Tüm Belgelerin İstenilmesi 988

Bankadan Kredi Sözleşmelerinin İstenilmesi . 988

Belge İstenmesi. 989

Devremülk İzin Belgesinin İstenilmesi 989

Elektrik Abone Sözleşmeinin İstenilmesi. 990

Elektrik Abonman ve Faturalara İlişkin Tüm Belgelerin İstenilmesi. 990

İnternet Abone Sözleşmeinin İstenilmesi 990

Ödeme Dökümanlarının İstenmesi 991

Tüketici Hakem Dosyasının celbi İstenmesi 991

GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI .992

 1. Alacak992
 2. Alacak (Araca Yanlış Yakıt Konulması Arıza Nedeniyle Alacak) 993
 3. Araç Kredi Masrafının İptaline İlişkin Hakem Kararın İptali 996
 4. Ayıplı Bilgisayarın İadesi Talebi998
 5. Ayıplı Telefon İdesine İlişkin Hakem Karar İptali. 1000
 6. Ayıplı Ürün Bedelinin İadesi . 1002
 7. Ayıplı Ürün Bedelinin İadesi . 1005
 8. Ayıplı Ürün Nedeniyle Bedel İadesi .1008
 9. Ayıplı Ürün Nedeniyle İtirazın İptali 1011
 10. Bilgisayar Ürün İadesi . 1013
 11. Devre Mülk Sözleşmesinin İptali 1015
 12. Alınan Kredi Nedeniyle Dosya Masraf İade Talebi 1017
 13. Gider Avansı Yatırılmadığından Davanın Reddi . 1020
 14. Hakem Heyeti Kararın İptali 1021
 15. Hakem Heyeti Kararının İptali 1023
 16. Hakem Heyeti Kararının İptali 1025
 17. Hakem Heyeti Kararının İptali 1027
 18. Hakem Heyeti Kararının İptali 1028
 19. İtirazın İptali . 1031
 20. İtirazın İptali, Hakem Kararına İtiraz. 1033
 21. Konut Kredi Yapılandırması Masrafın İadesi. 1036
 22. Kredi Dosya Masrafı İadesi Talebinin Kabulüne İlişkin Karar 1039
 23. Kredi Dosya Masrafına İadesi Talebinin Reddi. 1042
 24. Kredi Dosya Masrafının İadesi Talebi 1043
 25. Kredi Dosya Masrafının İadesi Talebi 1046
 26. Kredi Kartı İle Ödenen Tatil Ücreti İadesi. 1047
 27. Kusurlu Aracın İadesi veya Tazminat 1049
 28. Kusurlu Araç Değişimi 1052
 29. Menfi Tespit . 1055
 30. Tamircinin Hatalı Tamirinden Kaynaklı Alacak 1057
 31. Tüketici Hakem Kurulu Kararına İtiraz 1060
 32. Tüketicinin Açtığı Arızalı Telefon İadesi.1061
 33. Uçak Bileti Bedelinin İadesi. 1065
 34. Yetkisizlik 1066
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
563,00   
563,00   
2
281,50   
563,00   
3
187,67   
563,00   
4
140,75   
563,00   
5
112,60   
563,00   
6
93,83   
563,00   
Kapat