İcra Memurunun İşlemine Karşı Şikayet Ahmet Cemal Ruhi

İcra Memurunun İşlemine Karşı Şikayet


Basım Tarihi
2019-03
Sayfa Sayısı
854
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006794
Boyut
16x24
Baskı
1170,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 170 puan kazanacaksınız)
   170
KARGO BEDAVA

Av. Dr. Ahmet Cemal RUHİ

 

Konu Başlıkları
- Şikâyet Kavramı, Amacı ve Hukuki Niteliği
- Şikâyet Yoluna Gidilebilecek İşlemler
- Şikâyet Sebepleri
- Şikâyet Süresi
- Şikâyetin Tarafları
- Şikâyetin Yapılma Şekli, Yargılama Usulü ve Verilecek Kararlar
İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 13
BİRİNCİ BÖLÜM ŞİKÂYET KAVRAMI,
AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. Tanımı 15
II. Amacı 15
III. Hukuki Niteliği 16
İKİNCİ BÖLÜM
ŞİKÂYET YOLUNA GİDİLEBİLECEK İŞLEMLER
I. İCRA TAKİP İŞLEMLERİ 19
A. İcra Takip İşlemi-Taraf Takip İşlemi Ayrımı 19
B. Kural 19
C. İstisnalar 20
1. Alacaklılar Toplanması Kararları 20
a) İlk Alacaklılar Toplanması 20
b) İkinci Alacaklılar Toplanması Kararları 22
2. İflas Bürosunun İşlemleri 22
3. İflas İdaresinin İşlemleri. 22
D. Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerde Durum 24
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİKÂYET SEBEPLERİ
I. Kanuna Aykırılık 25
A. Genel Olarak 25
B. Kanuna Aykırılık Halleri 26
1. Tebligatın Usulüne Uygun Olmaması Hali 26

10 İçindekiler

2. Takibe Konu Alacağın Dayanağı Olan Belge veya Belgelerin Onaylı Suretlerinin Takip Talebine ve Ödeme Emrine Eklenmemesi 28
3. İpotek Belgesi ile İpotek Akit Tablosunun Tapu İdaresince Verilmiş Resmi Birer Örneğinin Takip Talepnamesine Eklenmemesi 28
4. Menfi Tespit İlamları Kesinleşmeden İcra Takibi Başlatılması 28
5. İcra ve İflas Kanunu m. 150/ı Hükmünde Belirtilen Şartların Gerçekleşmemesi 29
6. 103 Davetiyesinin Tebliğ Edilip Edilmemesi 30
II. Olaya Uygun Bulunmama 31
III. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 33
IV. Bir Hakkın Sürüncemede Bırakılması 34
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞİKÂYET SÜRESİ
I. Genel Olarak 37
II. Şikâyete Konu İşlemin Süre Dolmadan Değiştirilmesi veya İptal Edilmesi 38
III. Süresiz Şikâyet 40
A. Genel Olarak. 40
B. Kamu Düzenine Aykırılık 40
C. Kamu Düzenine Aykırı Olup Süresiz Şikâyete Tabi Olan Haller 41
1. İlamsız İcraya Konu Yapılamayan Takipler 41
2. Yetkisiz İcra Dairesince Yapılan işlemler 47
3. Ehliyetsiz Kişiye Karşı Takip Yürütülmesi 48
4. Bir Hakkın Yerine Getirilmemesine İlişkin Şikâyetler 48
5. Taraf Ehliyetine Sahip Olmayan Kişiye Karşı Takip Yürütülmesi 49
6. İlama Uygun İnfaz Yapılmaması 49
7. Vekâletnamede Baro Pulu Olmaması 50
8. İlama Aykırı Olarak Fazla Faiz Talebinde Bulunulduğu İddiası 51
9. İcra ve İflas Kanunu’nun 149. Madde Hükmüne Aykırılık 51
10. Vergi, Resim, Harç İle İlgili Uygulamalar Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 52

İçindekiler 11
BEŞİNCİ BÖLÜM ŞİKÂYETİN TARAFLARI
I. Şikâyet Hakkına Sahip Olan Taraf 53
A. Genel Olarak 53
B. Taraf Ehliyetinin Bulunması 53
C. Hukuki Yararın Bulunması 53
II. Şikâyette Karşı Taraf 56
ALTINCI BÖLÜM ŞİKÂYETİN YAPILMA ŞEKLİ,
YARGILAMA USULÜ VE VERİLECEK KARARLAR
I. Şikâyetin Yapılma Şekli 59
II. Şikâyet Başvurusunun İçeriği 64
III. Şikâyetin Yapıldığı Zamanın Tespit Edilmesi 65
IV. Şikâyetin İleri Sürüleceği Görevli ve Yetkili Mercii. 70
A. Görevli Mercii 70
B. Yetkili Mercii 71
V. İcra Mahkemesinde Yargılama Usulü 72
VI. Şikâyet Sonucunda Verilecek Kararlar 74
A. Şikâyetin Reddi 74
1. Şikâyetin Usulden Reddi 74
2. Şikâyetin Esastan Reddi 76
B. Şikâyetin Kabulü 77
1. İşlemin Bozulması 77
2. İşlemin Düzeltilmesi 78
3. İşlemin Yapılmasının Emredilmesi 79
VII. Şikâyette Harç ve Giderler 79

12 İçindekiler

YEDİNCİ BÖLÜM
İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI
I. Genel Olarak 83
II. 5311 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Geçiş Hükümlerinin Değerlendirilmesi. 83
III. İstinaf Kanun Yolu 84
A. Kural 84
B. İstisnalar 86
C. İstinaf Yoluna Başvuru Süresi 87
D. İstinaf Yoluna Başvurmanın, Kararın Uygulanmasına Etkisi 89
E. İstinaf Dilekçesinin Reddi 89
F. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilecek Karar 90
IV. Temyiz Kanun Yolu 91
A. Temyize Tabi Kararlar 91
B. Temyiz Süresi 91
C. Temyize Başvurulması ve Sonuçları 92
D. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilecek Karar 92
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 95
YARGITAY DAİRE KARARLARI 501
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 835
YARARLANILAN KAYNAKLAR 849
KAVRAM İNDEKSİ 851

 

 

 

 

 

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
3
56,67   
170,00   
4
42,50   
170,00   
5
35,70   
178,50   
6
30,03   
180,20   
7
25,99   
181,90   
8
22,95   
183,60   
9
20,59   
185,30   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
3
56,67   
170,00   
4
42,50   
170,00   
5
35,70   
178,50   
6
30,03   
180,20   
7
25,99   
181,90   
8
22,95   
183,60   
9
20,59   
185,30   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
3
56,67   
170,00   
4
42,50   
170,00   
5
35,70   
178,50   
6
30,03   
180,20   
7
25,99   
181,90   
8
22,95   
183,60   
9
20,59   
185,30   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
3
56,67   
170,00   
4
42,50   
170,00   
5
35,70   
178,50   
6
30,03   
180,20   
7
25,99   
181,90   
8
22,95   
183,60   
9
20,59   
185,30   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
85,00   
170,00   
3
56,67   
170,00   
4
42,50   
170,00   
5
35,70   
178,50   
6
30,03   
180,20   
7
25,99   
181,90   
8
22,95   
183,60   
9
20,59   
185,30   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
170,00   
170,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat