Sulh Hukuk Davaları Ahmet Cemal Ruhi
Sulh Hukuk Davaları
Sulh Hukuk Davaları

Sulh Hukuk Davaları


Basım Tarihi
2019-01
Sayfa Sayısı
1276
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
Ankara
Stok Kodu
9786053006206
Boyut
16x25
Baskı
1240,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 240 puan kazanacaksınız)
   240
KARGO BEDAVA

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 27
BİRİNCİ BÖLÜM ARABULUCULUKTA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ
I. İlgili Mevzuat 29
II. Açıklamalar 30
A. Genel Olarak Arabulucuk Müessesesi 30
B. Arabuluculukta İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi 33
C. Usul Hükümleri 34
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 35
A. Dava Dilekçesi 35
B. Tensip Tutanağı 36
C. Gerekçeli Karar 37
IV. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 39
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 39
B. Yargıtay Kararları 68
İKİNCİ BÖLÜM DELİL TESPİTİ İSTENMESİ
I. İlgili Mevzuat 73
II. Açıklamalar 74
A. Genel Olarak 74
B. Usul Kuralları 76
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 79
A. Talep Dilekçesi 79
B. Değişik Iş Karar-Kabul 81

C. Değişik İş Karar-Red 82
D. Bilirkişi Teslim Tutanağı 84
E. Keşif Zaptı 85
V. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 87
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 87
B. Yargıtay Daire Kararları 94
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları. 115
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 119
II. Tapu Müdürlüğü Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi 120
III. Mahkeme Tarafından Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete
Dönüştürülmesi 122
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 123
V. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 124
A. Dava Dilekçesi 124
B. Tensip Tutanağı 125
C. Dava Konusu Taşınmazın Tapu Bilgileri İçin İlgili Tapu Mdüürlüğüne
Yazılan Müzekkere 126
D. Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 127
E. Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 128
F. Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) 129
G. Gerekçeli Karar (Açilmamiş Sayılmasına) 130
H. Gerekçeli Karar (Açılmamiş Sayılmasına) 132
İ. Gerekçeli Karar (Husumet Yokluğu Nedeni İle Reddine) 133
J. Gerekçeli Karar(Kabul) 135
VI. Yargıtay Kararları 138

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HUSUMETE İZİN VERİLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 169
II. Genel Bilgiler 170
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 170
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 171
A. Dava Dilekçesi 171
B. Tensip Tutanağı 172
C. Tensip Tutanağı (Tensiben Red) 173
D. Duruşma Tutanağı (Kabul Kararı) 174
E. Yenileme Tensip Tutanağı 175
F. Gerekçeli Karar (Kabul) 176
G. Gerekçeli Karar (Kabul) 177
H. Gerekçeli Karar (Red) 179
V. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 180
BEŞİNCİ BÖLÜM İHALENİN FESHİ
I. İlgili Mevzuat 213
II. Açıklamalar 214
A. Genel Olarak 214
B. Usul Hükümleri 222
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 224
A. Dava Dilekçesi 224
B. Tensip Tutanağı 225
C. Ön İnceleme Duruşma Zaptı 226
D. Duruşma Tutanağı 228
E. Gerekçeli Karar 229
F. Kararın Tebliğe Çıkartılması Talepli Dilekçe 232
IV. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 233
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 233
B. Yargıtay Kararları 275
C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 292

ALTINCI BÖLÜM
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN DOĞAN DAVALAR
I. İlgili Mevzuat 301
II. Açıklamalar 301
A. Genel Olarak 301
B. Tanımlar (KMK m. 2) 302
C. Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Hukuki Niteliği (KMK m. 3) 302
D. Ortak Yerler (KMK m. 4) 303
E. Ortaklığın Giderilmesi İstemleri (KMK m. 7) 303
F. Önalım Hakkı (KMK m. 8) 304
III. Dava Konusu Olabilecek Hususlar 304
A. Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali (KMK m. 33) 304
B. Yönetici Atanması Talebi (KMK m. 34) 305
C. Kat irtifakının Sona Erdirilmesi veya Uzatılması Talebi (KMK m. 49) 306
D. Tapu İdaresinin Kararına İtiraz (KMK m. 52) 306
E. Ortaklığın Giderilmesi Hususunda Anlaşamama Durumu (KMK m. 54) 307
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 308
A. Dava Dilekçesi 308
B. Tensip Tutanağı 309
C. Tensip Tutanağı - Bozma 310
D. Tensip Tutanağı-Tensiben Görevsizlik Kararı 311
E. Tensip Tutanağı-Tensiben Feragat Nedeni Ile Red 313
F. Duruşma Tutanağı Ön Inceleme 314
G. Duruşma Tutanağı Karar Celsesi 316
H. Gerekçeli Karar-Feragat Nedeniyle Reddine 317
İ. Gerekçeli Karar-Görevsizlik 319
J. Gerekçeli Karar - Kısmen Kabul 321
V. Yargıtay Kararları 326

YEDİNCİ BÖLÜM KAYYIM TAYİNİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 367
II. Genel Bilgiler 368
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 370
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 371
A. Dava Dilekçesi 371
B. Tensip Tutanağı 372
C. Tensip Tutanağı (Tensiben Yetkisizlik Kararı). 373
D. Gerekçeli Karar – Karar Verilmesine Yer Olmadığına 374
E. Gerekçeli Karar – Birleştirme 376
F. Gerekçeli Karar – Kabul 378
G. Kayyımlığın Kaldırılması 380
1. Dava Dilekçesi 380
2. Tensip Tutanağı 381
3. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 382
4. Duruşma Tutanağı (Karar Celsesi) 383
5. Gerekçeli Karar 384
V. Yargıtay Kararları 386
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KAZAİ RÜŞT (ERGİN KILINMA) DAVASI
I. İlgili Mevzuat 405
II. Genel Açıklamalar 405
III. Davacı 406
IV. Davalı 406
V. Görevli Mahkeme 407
VI. Yetkili Mahkeme 407
VII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 408
A. Dava Dilekçesi 408
B. Tensip Tutanağı 409
C. Hastaneye Yazılan Müzekkere 410

D. Duruşma-Kabul Kararı 411
E. Karar-Kabul 412
F. Karar-Karar Verilmesine Yer Olmadığına 414
G. Karar-Açılmamış Sayılmasına 415
VIII. Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 416
A. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 416
B. Yargıtay Kararları. 417
DOKUZUNCU BÖLÜM
KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ DAVALARI
I. Mevuat 425
II. Genel Bilgi 426
III. Tahliye Sebepleri 428
A. Geçici Tahliye Talebi. 428
B. Kiralananın El Değiştirmesi Hali 428
C. Kiraya Verenin, Yakınlarının İhtiyacı veya Yeniden İnşa, İmar 429
D. Yazılı Tahliye Taahhüdünün Bulunması 430
E. Kiracının Temerrüde Düşmesi 432
F. Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İki Haklı İhtar Çekilmesi 433
G. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Hali 434
IV. Tahliye Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 435
V. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 436
A. Dava Dilekçesi 436
B. Tensip Tutanağı 437
C. Tensip Tutanağı (Tensiben Açılmamış Sayılmasına) 438
D. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 440
E. Duruşma Tutanağı Son Celse Red Kararı 441
F. Duruşma Tutanağı Vazgeçme Kararı 442
G. Gerekçeli Karar (Red) 443
H. Gerekçeli Karar (Kabul) 446
İ. Gerekçeli Karar (Davanın Açılmamış Sayılmasına) 450
J. Gerekçeli Karar (Feragat Nedeniyle Reddine) 451
VI. Yargıtay Kararları 453

ONUNCU BÖLÜM
MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DAVASI
I. İlgili Mevzuat 553
II. Genel Bilgiler 553
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 554
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 555
A. Dava Dilekçesi 555
B. Tensip Tutanağı 556
C. Duruşma Tutanağı 557
D. Duruşma Tutanağı (Son Celse) 558
E. Gerekçeli Karar Evrakı. 559
F. Gerekçeli Karar Evrakı-Açılmamış Sayılmasına 561
G. Ek Karar. 562
V. Yargıtay Kararları 563
ONBİRİNCİ BÖLÜM MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI
I. Mirasçılık Belgesi 593
A. İlgili Mevzuat 593
B. Mirasçılık Belgesi Alabilecek Kişiler 593
1. Yasal Mirasçılar 593
a) İlgili Mevzuat 593
b) Yasal Mirasçılar. 595
aa) Kan Hısımları 595
bb) Altsoy 595
cc) Ana ve Baba 596
dd) Büyük Ana - Büyük Baba 597
ee) Sağ Kalan Eş 598
ff) Evlatlık 600
gg) Devlet 601
2. Atanmış Mirasçılar 602
a) İlgili Mevzuat 602
b) Açıklamalar 602

3. Mirasçılık Belgesi Almak Üzere Yetki Verilen Kişiler 603
a) Mirasbırakanın veya Mirasçının Alacaklısı 603
aa) İlgili Mevzuat 603
bb) Açıklamalar 604
b) Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi 605
aa) İlgili Mevzuat 605
bb) Açıklamalar 607
c) Tapu Müdürlüğü 607
aa) İlgili Mevzuat 607
bb) Açıklamalar 607
d. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 608
aa) İlgili Mevzuat 608
bb) Açıklama 608
II. Mirasçılık Belgesi Vermeye Yetkili Makamlar. 608
A. Sulh Hukuk Mahkemesi 608
1. İlgili Mevzuat 608
2. Açıklamalar 609
B. Noterler 611
1. İlgili Mevzuat 611
2. Açıklamalar 612
III. Mirasçılık Belgesi Davasında Yargılama Usulü 615
A. Mirasçılık Belgesinin Çekişmesiz Yargıya Tabi Olması 615
1. İlgili Mevzuat 615
2. Açıklamalar 616
B. Mirasçılık İlamının Çekişmeli Yargıya Tabi Olması 618
C. Mirasçılık Belgesinin İptali Ve Yeni Bir Mirasçılık Belgesi Verilmesi 618
D. Mirasçılık Belgesinin Alınması 620
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 621
A. Dava Dilekçesi 621
B. Dava Dilekçesi 622
C. Tensip Tutanağı 623
D. Tensip Tutanağı (Tensiben Kabul Kararı) 624
E. Tensip Tutanağı (Tensiben İşlemden Kaldırma) 625
F. Yenileme Tensip Tutanağı 626
G. Duruşma Tatunağı 627
H. Gerekçeli Karar (Kabul) 628
İ. Gerekçeli Karar (Red) 630

İ. Gerekçeli Karar (Açilmamiş Sayilmasina) 631
J. Gerekçeli Karar (Birleştirme) 632
V. Yargıtay Kararları 633
ONİKİNCİ BÖLÜM MİRASIN REDDİ DAVASI
I. İlgili mevzuat 647
II. Davayla İlgili Genel Bilgiler 649
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 652
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 653
A. Dava Dilekçesi 653
B. Tensip Tutanağı 654
C. Tensip Tutanağı 655
D. Tensip Tutanağı (Tensiben Karar) 656
E. Duruşma Tutanağı 657
F. Gerekçeli Karar (Kabul) 658
G. Gerekçeli Karar (Kısmen Kabul) 659
H. Gerekçeli Karar (Yetkisizlik) 661
İ. Ek Karar. 663
V. Yargıtay Kararları 664
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 693
II. Kavram 694
III. Davanın Konusu 694
IV. Ortaklığın Giderilmesi Davasında İlgili Talepler 694
A. Ortaklığın Aynen Taksim Suretiyle Giderilmesi. 694
B. Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesi 698
V. Görevli ve Yetkili Mahkeme 698
VI. Gider ve Masraflar 698
VII. Taraf Teşkilinin Sağlanması 699
VIII. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 700
IX. Yargıtay Kararları 804

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAPUDA KAYIT DÜZELTİM DAVALARI
I. İlgili Mevzuat 905
II. Genel Bilgiler 906
III. Usul Hükümleri 908
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 911
V. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 913
A. Dava Dilekçesi 913
B. Tensip Tutanağı 914
C. Tensip Tutanağı 916
D. Bozma Tensip Tutanağı 918
E. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı 919
F. Duruşma Tutanağı (Karar Celsesi) 921
G. Gerekçeli Karar-Davanın Açılmamış Sayılmasına 922
H. Gerekçeli Karar-Kabul 923
İ. Gerekçeli Karar-Red 926
VI. Yargıtay Kararları 928
A. Daire Kararları 928
B. Hukuk Genel Kurulu Kararları 966
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
TEDAVİ AMAÇLI KİŞİSEL KORUMA KARARI
I. İlgili Mevzuat 975
II. Genel Bilgiler 976
A. Koşulları (TMK m. 432) 976
B. Yetki (TMK m. 433). 977
C. Bildirim yükümlülüğü (TMK m. 434) 977
D. İtiraz (TMK m. 435) 977
E. Usul Hükümleri (TMK m. 436) 977
F. Yargılama usulü (TMK m. 437) 978
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 979
A. Dava Dilekçesi 979

B. Tensip Tutanağı 980
C. Tensip Tutanağı-Tensiben Yetkisizlik Kararı 981
D. Tedavisi İstenilenin Temin ve Mahkemede Hazır Edilmesi İçin Emniyet Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere 982
E. Duruşma Tutanağı (Son Celse Kabul Kararı) 983
F. Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) 984
G. Duruşma Tutanağı (Son Celse Red Kararı) 985
H. Karar-Red 986
İ. Karar-Red 988
J. Karar-Red 990
K. Karar-Kabul 992
L. Karar-Birleştirme 994
M. Tedavisi İstenilenin Tedavisinin Sağlanması İçin Cumhuriyet Başsavcılığına Yazılan Müzekkere 995
IV. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 996
ONALTINCI BÖLÜM TEREKE TESLİMİ DAVASI
I. İlgili Mevzuat 1017
II. Genel Bilgiler 1017
III. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1018
IV. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1019
A. İhbar Dilekçesi 1019
B. İhbar Dilekçesi 1020
C. Tensip Tutanağı 1021
D. Tensip Tutanağı 1022
E. Tensip Tutanağı 1023
F. Tutanak 1024
G. Duruşma Tutanağı 1025
H. Gerekçeli Karar 1026
İ. Tereke Teslim Tutanağı 1027
V. Yargıtay Kararları 1028

ONYEDİNCİ BÖLÜM VASİYETNAMENİN AÇILMASI
I. İlgili Mevzuat 1033
II. Vasiyetname 1033
A. Genel Olarak 1033
B. Ehliyet 1034
C. Vasiyetnamenin Türleri 1034
III. Vasiyetnamenin Teslimi ve Açılması 1035
A. Vasiyetnamenin Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme 1035
B. Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler 1035
C. Vasiyetnamenin Açılması 1036
D. İlgililere Tebliğ 1036
E. Uygulama 1037
IV. Görevli ve Yetkili Mahkeme 1038
V. Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1039
A. İhbar Dilekçesi 1039
B. Tensip Tutanağı 1040
C. Tutanak 1041
D. Duruşma Zaptı 1042
E. Karar-Kabul 1044
F. Tensip Tutanağı-Tensiben Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1046
G. Karar-Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1048
H. Tapuya Yazılan Müzekkere 1050
İ. Notere Yazılan Yazı 1050
VI. Yargıtay Kararları 1051
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM VESAYET DAVALARI
I. İlgili Mevzuat 1083
II. Tanım 1083
III. Vesayet Hukukunun Kapsamı ve İlkeleri 1084
IV. Velayet ve Vesayetin Karşılaştırılması 1084

V. Vesayet Organları 1085
A. Genel Olarak 1085
B. Vesayet Daireleri 1086
1. Kamu Vesayeti 1086
a) Genel Olarak 1086
b) Vesayet Makamının Görevleri 1086
c) Denetim Makamının Görevleri 1086
2. Özel vesayet 1087
C. Vasi ve Kayyım 1087
VI. Vesayeti Gerektiren Haller 1087
A. Küçüklük 1087
B. Kısıtlılık 1088
1. Kısıtlama Sebepleri. 1088
a) Genel Olarak 1088
b) Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 1088
c) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı,
Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim 1089
d) Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 1090
e) İsteğe Bağlı Kısıtlanma 1090
2. Kısıtlmada Usul 1091
VII. Vasi Atanması 1091
A. Genel Olarak 1091
B. Eş ve Akrabaların Öncelik Hakkı. 1092
C. Vasiliği Kabul Yükümlüğü 1092
D. Vasilikten Kaçınma Sebepleri 1092
E. Vasiliğe Engel Olan Sebepler 1093
F. Vasilikten Kaçınma ve İtiraz 1093
G. Vasi Atama Usulü 1094
H. Tebliğ ve İlan 1094
VIII. Vasinin Görevleri 1094
A. Defter Tutma 1094
B. Değerli Şeylerin Saklanması 1095
C. Taşınırların Satılması 1095
D. Paraların Yatırılması 1095
1. Yatırma Zorunluluğu 1095
2. Yatırımların Dönüştürülmesi 1095

E. Ticarî Ve Sınaî İşletmeler 1095
F. Taşınmazların Satılması 1096
G. Temsil 1096
H. Yasak İşlemler 1096
İ. Vesayet Görevinde Süre. 1096
IX. Vesayet Dairelerinin Görevleri 1097
A. Şikâyet ve itiraz 1097
B. İzin 1097
1. Vesayet Makamından İzin Alınması 1097
2. Denetim Makamından İzin Alınması 1098
C. Rapor Ve Hesapların İncelenmesi 1098
D. İznin Bulunmaması Hali 1098
X. Vesayet Organlarının Sorumluluğu 1099
A. Özen Yükümü 1099
B. Vasinin Sorumluluğu 1099
C. Devletin Sorumluluğu 1099
D. Görev ve Yetki 1099
XI. Vesayetin Sona Ermesi 1100
A. Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi 1100
1. Küçüklerde 1100
2. Hükümlülerde 1100
3. Diğer Kısıtlılarda 1100
XII. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 1101
A. Fiil Ehliyetinin Yitirilmesi Ve Ölüm 1101
B. Sürenin Sona Ermesi Ve Uzatılmaması 1101
1. Sürenin Dolması 1101
2. Engelin Veya Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması 1101
3. Göreve Devam Zorunluluğu 1101
C. Görevden Alınma 1102
1. Sebepleri 1102
2. Usulü 1102
a) İstek Üzerine veya Re’sen 1102
b) Araştırma ve Uyarı 1102
c) Geçici Önlemler 1102
d) Diğer önlemler 1103
e) İtiraz 1103

XIII. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 1103
A) Kesin Hesap Ve Malvarlığının Teslimi 1103
B) Rapor Ve Hesabın İncelenmesi 1103
C) Vasinin Görevine Son Verilmesi 1103
D) Sorumluluk Davasında Zamanaşımı 1104
1. Olağan Zamanaşımı 1104
2. Olağanüstü Zamanaşımı 1104
E. Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı 1104
XIV. Vesayet Davalarına İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve
Karar Örnekleri 1105
A. TMK m. 404 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve
Karar Örnekleri 1105
1. Dava Dilekçesi 1105
2. Tensip Tutanağı 1106
3. Emniyet Müdürlüğüne Yazılan Müzekkere 1107
4. Duruşma Tutanağı 1108
5. Gerekçeli Karar 1109
6. Gerekçeli Karar 1111
B. TMK m. 405 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve
Karar Örnekleri 1113
1. Dava Dilekçesi 1113
2. Tensip Zapti 1114
3. Mahcur Adayının Hastaneye Sevki Hususunda Yazılan
Müzekkere 1115
4. Duruşma Tutanağı 1116
5. Duruşma Tutanağı 1117
6. Gerekçeli Karar- Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1118
7. Gerekçeli Karar-Yetkisizlik 1120
8. Gerekçeli Karar-Kabul 1122
C. TMK m. 407 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve
Karar Örnekleri 1124
1. İhbar Yazısı 1124
2. Tensip Tutanağı 1125
3. Cezaevine Yazilan Müzekkere 1126
4. Duruşma Tutanaği 1127
5. Gerekçeli Karar – Karar Verilmesine Yer Olmadığına 1128
6. Gerekçeli Karar – Birleştirme 1130
7. Gerekçeli Karar – Kabul 1132

8. Gerekçeli Karar – Kabul 1134
9. Gerekçeli Karar –Yetkisizlik 1136
E. TMK m. 408 Kapsamında Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1137 1. Dava Dilekçesi 1137
2. Tensip Tutanağı 1138
3. Duruşma Zaptı 1139
4. Kısıtlı Adayının Hastaneye Sevki İçin Yazılan Müzekkere 1140
5. Duruşma Zaptı 1141
6. Duruşma Zapti 1142
7. Gerekçeli Karar 1143
F. Vasi Değişikliğine İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri ..1145 1. Dava Dilekçesi 1145
2. Dava Dilekçesi 1145
3. Tensip Zapti 1146
4. Duruşma Tutanağı 1147
5. Gerekçeli Karar 1148
6. Gerekçeli Karar 1150
7. Gerekçeli Karar 1152
XV. Yargıtay Kararları 1154
ONDOKUZUNCU BÖLÜM ZAYİ BELGESİ VERİLMESİ DAVASI
I. Açıklalamalar 1201
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1203
A. Dava Dilekçesi 1203
B. Tensip Tutanağı 1204
C. Yenileme Tensip Tutanağı 1205
D. Duruşma Tutanağı Son Celse Red Kararı 1206
E. Gerekçeli Karar (Feragat Nedeni İle Reddine) 1207
F. Gerekçeli Karar (Davanın Açılmamış Sayılmasına) 1209
G. Gerekçeli Karar (Görevsizlik) 1210
H. Gerekçeli Karar (Kabul) 1212
İ. Gerekçeli Karar (Red) 1214
J. Gerekçeli Karar (Yetkisizlik) 1216
IV. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 1218

YİRMİNCİ BÖLÜM
ZİLYETLİĞİN TESPİTİ VE KORUNMASI DAVASI
I. İlgili Mevzuat 1237
II. Açıklamalar 1239
1. Kuvvet Kullanma Suretiyle Karşı Koyma 1240
2. Taşınmaz Zilyetliğine Yönelik Tecavüze Karşı İdarî Koruma 1240
3. Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması Olanakları 1240
4. Hak Karinelerine Dayanan Taşınır Davası 1241
III. Davaya İlişkin Dilekçe, Yazışma, Tutanak ve Karar Örnekleri 1243
A. Dava Dilekçesi 1243
B. Gerekçeli Karar Evraki-Görevsizlik 1246
C. Tensip Tutanağı 1248
D. Duruşma Tutanaği 1250
E. Gerekçeli Karar Evraki. 1251
IV. Yargıtay Kararları 1253
KAYNAKÇA 1277

Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Akbank Kredi Kartları ( Axess - Wings - Fish - Free vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Bonus Card ( Garanti - TEB - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Worldcard ( YKB - TEB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
120,00   
240,00   
3
80,00   
240,00   
4
60,00   
240,00   
5
50,40   
252,00   
6
42,40   
254,40   
7
36,69   
256,80   
8
32,40   
259,20   
9
29,07   
261,60   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
240,00   
240,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
8
   
   
9
   
   
Kapat